GB 162 - Buderus

frigan.hr
  • No tags were found...

GB 162 - Buderus

[ Zrak ][ Voda ][ Zemlja ]Zidni plinski kotao zagrijanje s ogrjevnom moćiPodručje učinka: 2,7 do 45 kW[ Buderus ]Za većuenergetsku djelotvornostLogamax plus GB162Toplina je naš element


Iskoristiti svu energiju:To je BuderusDobrodošli u svijet jedne nove generacije Buderusove štedljive tehnikegrijanja – za veću energetsku djelotvornost! Cijeli niz važnih dodatnihpogodnosti omogućavaju grijanje plinom i modernom tehnikom ogrjevnemoći, štedljivo kao nikada prije – uz najveći mogući komfor grijanja.Sadržaj2/3 Toplina je naš element4-7 Zidni plinski kotao za grijanje s ogrjevnom moći Logamax plus GB1628/9 ALUplus tehnologija10/11 Spremnik tople vode12/13 Regulacijski sustav14/15 Sustav dovoda zraka i odvoda dimnih plinova16/17 Spajanje na sustav grijanja18 Servis19 Tehnički podaciČesto je više unutra od očekivanog – ako sekoristi ispravna tehnika. Mnogi Buderusovistručnjaci rade dnevno na ovoj tehnici.Rezultat:sustavi grijanja koji stalno postavljaju novamjerila. Koji stalno oduševljavaju ljude sekstremnom energetskom djelotvornošću,nadprosječnom pouzdanošću i impresivnomdugotrajnošću.2


[ Zrak ][ Voda ][ Zemlja ][ Buderus ]25 godina iskustva s ogrjevnom moći su isplativi. Za Vas.Buderus je tijekom proteklih godina usavršavao razvoj energetski štedljivetehnike ogrjevne moći. Naš poticaj: što više topline iz što manje energije.Rezultat: kotlovi za grijanje i sustavi grijanja, koji troše znatno manje energije.Toplina je naš elementVaše prednosti:Štedljiv i ekološki prihvatljiv.Ako grijete energetski djelotvorno imate dvostruki razlog za radost. Ne samoda štedite Vaš novac, već i prirodne temelje našeg života. Jer pomažete smanjitiemisiju ugljičnog dioksida, te poboljšati ekološku bilancu. Još jedan razlogza korištenje prijenosnika energije plina i Buderusove tehnike ogrjevne moći aline i jedini.Već danas misliti na sutra.Svako novo grijanje je investicija, o kojoj je potrebno razmisliti. I u slučaju kadaje – kao Buderusovo – brzo isplativo zbog velikih mogućnosti uštede energije.Ali nama je bitno da su Vam otvorene sve mogućnosti za budućnost. Buderusje veliki univerzalni ponuđač koji razmišlja u sustavima, koji razmišlja dalje, kojiomogućava da se svako proširenje – bilo sa solarnim sustavom ili toplinskompumpom – savršeno uklopi u već postojeće.Dugogodišnje iskustvo.Više od 275 godina Buderus iskustva utehnologiji grijanja čine solidnu podloguza otporne i dugotrajne proizvode isustave.Robusna kvaliteta.Svaki sustav grijanja je samo toliko jak,koliko i njegova najslabija komponenta.Zato Buderus provodi samo najvišestandarde i strogu kontrolu kvalitete.Primjenjuje se samo ono što je izdašnoisprobano i pouzdano radi.Trajna energetska djelotvornost.Lijepo je kada se pri grijanju odmahuštedi energija. Ali računica mora bitidugotrajna. Najviše se štedi ako jefunkcionalnost dugotrajna. Sve kodBuderusa je podređeno dugotrajnosti ikonstantnom radu.Visoka ekonomičnost.Kod Buderusa se možete osloniti i nakorektan omjer cijene i učinka.Na visoku protuvrijednost za Vaš novaci vrijednost koja Vam dugotrajno ostajeočuvana. Jer želimo da ste potpunozadovoljni kao naš kupac.3


Jedna prednost nakon druge:Logamax plus GB162Zidni plinski kotao za grijanje s ogrjevnom moćiLogamax plus GB162sa spremnikom sa slojevitom akumulacijom(25 kW)Zidni plinski kotao za grijanje s ogrjevnom moćiLogamax plus GB162(15, 25, 35, 45 kW)Odlikovano.Logamax plus GB162 je dobitnik nagradeiF Award 2008 u kategoriji Industry.4


Zidni plinski kotao za grijanjes ogrjevnom moćiLogamax plus GB162Točno ono što tražite.Novi, posebno kompaktni zidni plinskikotao za grijanje s ogrjevnom moćiLogamax plus GB162 nudi Vam svešto je potrebno za savršeno opskrbljivanjeVaše kuće toplinom. Visoko djelotvornuiskoristivost energije pomoćusvoje moderne tehnike ogrjevne moći:štedite 15% troškova energije u usporedbis uobičajenom tehnikom grijanja.Uređaj Vam istodobno nudioptimalni komfor tople vode sa širokimizborom spremnika tople vode, naprimjer iz omiljene Logalux serije proizvoda.Posebno elegantno: kompaktnakombinacija Logamax plusGB162 sa točno njemu prilagođenimintegriranim spremnikom sa slojevitomakumulacijom. Sa sadržajem od40 litara idealno je dimenzioniran zaobiteljske kuće u kojima stalno postojipotreba za raspoloživom toplomvodom. Trajni učinak tople vode od 33kW omogućava pri tome 15,5 litaravode u minuti s temperaturom od 40°C. Vrhunska tehnologija koju VamBuderus nudi s atraktivnim omjeromcijene i učinka.Gubitak krozdimne plinoveGubici krozhlađenjeOgrjevna moć = dodatna vrijednostdo 110%normnog stupnjaiskorištenjaKompaktan i prostorno štedljivLogamax plus GB162 je uz to snažan,ali skroman u svojim dimenzijama.Ogromna prednost za Vas, jer svakiušteđeni centimetar donosi višeslobode kod izbora mjesta zapostavljanje. Uređaj stane u mnogeudubine i kutove, te je njegovamontaža vrlo jednostavna. Primjericese spremnik sa slojevitom akumulacijompriključuje bez alata, samopomoću domišljate priključne tehnike„Plug & Warm“. To štedi vrijeme inovac.Lijepog izgleda.Čak i s visećim spremnikom toplevode pored sebe Logamax plusGB162 posjeduje eleganciju koja semože pokazati i čini Vas vrlo fleksibilnimkod odabira mjesta za instalaciju.Jer imate tehničku mogućnostmontirati ga u stambeni prostor,ovisno o postojećem sustavu dovodazraka i odvoda dimnih plinova. Kodpogona neovisnom o zraku u prostorijiotvorene su Vam zato sve alternative.I to je jedna važna prednostovog istaknutog uređaja.neiskorištenakondenzacijska toplina„To je stvarno tehnika ogrjevne moći,kakva treba biti. Logamax plus GB162nudi nove mogućnosti uštede energije –i još mnogo toga. Na primjer savršenutoplu vodu.“Ogrjevna moć je dodatna vrijednostVeliki dio topline koja nastaje pri uobičajenomprocesu sagorijevanja nalazi se upari vrućih ispušnih plinova. Kod energetskidjelotvorne tehnike ogrjevne moćikonsekventno se koristi i ta toplina ispušnihplinova, koja se inače gubi, kako bise postigao veći dobitak topline. Optimalandobitak topline postiže se oduzimanjemtopline toj pari: rashlađivanjem ikondenzacijom u izmjenjivaču topline.Na ovaj način nastaje, uzimajući u obziruobičajene vrijednosti topline grijanja,normni stupanj iskorištenja veći od100% - u slučaju Logamax plus GB162čak i do 110,5%. Velika dodatna pogodnostdjelotvornosti.100 %Ogrjevnamoć+11%kondenzacijskatoplina5


Zidni plinski kotao za grijanjes ogrjevnom moćiLogamax plus GB162S FLOW plus-om: za dodatnu uštedu struje.Visoko djelotvorna pumpa Logamax plus GB162 uređaja s regulacijombroja okretaja neprestano savršeno prilagođava količinu vode učinku, te stime osigurava maksimalnu iskorištenost ogrjevne moći. Još jedna pogodnost:kružnoj pumpi potrebno je pri tome samo otprilike četvrtina struje,koju troši uobičajena pumpa. Rezultat: zahvaljujući posebno štedljivompogonu ispunjava čak i stroge zahtjeve A klase energetske djelotvornosti.Niska potrošnjaVisoka potrošnjaOsobito štedljiv u potrošnji električne energije:prema klasifikaciji u EU optočna pumpas elektronički reguliranim brojem okretajapredstavlja uređaj energetske klase A.Prednosti Logamax plus GB162 uređajana jedan pogled:z inovativne i robusne ALUplus plemeniteogrjevne plohe s ogrjevnom moćiz najmodernija tehnologija s atraktivnimomjerom cijene i učinkaz visoko djelotvorna tehnika ogrjevnemoćiz vrlo robustan i pouzdan kotaoz visoko djelotvorna pumpa s regulacijombroja okretaja A klase energetskedjelotvornosti s efektom uštede strujez jednostavno i udobno rukovanje izstambenog prostora pomoću jediniceza upravljanje Logamatic RC35z jednostavno čišćenjez mali troškovi održavanjaz mali troškovi grijanjaz prostorno štedljiva zidna montažaz ekološki prihvatljivz posebno tihz jednostavna kombinacija sa solarnimsustavom7


Impresivna preradaOgromna učinkovitost Logamax plus GB162 uređaja nastaje prije svega izbog optimalne konstrukcije izmjenjivača topline. Buderus se oslanja nainovativnu tehnologiju ALUplus, koja do sada nemoguće čini mogućim, teistodobno osigurava dugi radni vijek i malu potrebu za servisom.Polimerizacija plazmom omogućava oplemenjivanjepovršine izmjenjivača topline,koje nakon toga podnosi i agresivnukoroziju, te trajno štiti rebraste cijeviizmjenjivača topline.Ključni dio na najmodernijoj razini.Buderus izrađuje rebraste cijevi izmjenjivača topline u novom Logamax plusGB162 uređaju od aluminija. Taj visokokvalitetan materijal ujedinjuje malutežinu s dugotrajnošću i izvanrednom sposobnošću vođenja topline. Vještojedno u drugo uvrnuti kanali u unutrašnjosti svake cijevi stvaraju najvećumoguću površinu – i s time veliki dobitak energije.Čista stvar: oblaganje visoke tehnologijeIzvanredna je inovativna ALUplus plemenita ogrjevna ploha cijevi izmjenjivačatopline s ogrjevnom moći, koja se postiže patentiranim postupkompolimerizacije plazmom. Izrazito je tanka, ali ipak vrlo robusna. Prije svega:ovaj spoj oplemenjivanja produžuje intervale održavanja i pomaže da učinakbude konstantan – te tako smanjuje troškove. To brzo dokazuje servis, koji sepreporučuje svakih godinu dana.Novi unutrašnji oblik cijevi izmjenjivačatopline jasno poboljšava prijenos toplinei s time učinkovitost.8


Zidni plinski kotao za grijanjes ogrjevnom moćiLogamax plus GB162ALUplus tehnologijaLijepo pospremljenoDizajn motornog bloka novorazvijenog izmjenjivača topline u Logamax plusGB162 uređaju nije samo lijepo oblikovan i koncipiran prema najnovijim saznanjima.On je i vrlo praktičan, jer čini svako održavanje ili servis jednostavnomvježbom. Sve je prema potrebama djelotvornosti usmjereno na tehničkimoguć maksimum prijenosa topline.„Buderus je zaista mislio na sve.Čak je i zabavno zaviriti uunutrašnjost grijanja.“Prednosti izmjenjivača toplina na jedanpogled:z kompaktne dimenzijez najveća moguća iskoristivost energijez ALU plus za veliku izrazitu robusnost ijednostavno održavanjez odlikovan od strane Netherlands Aluminium Centre a nagradom EuropeanAluminium Award 2006: za posebnuučinkovitost i djelotvornostIzmjenjivač topline s ALUplus plemenitom ogrjevnom plohom s ogrjevnom moći9


Topla voda u izobiljuNajveći komfor tople vode nastaje kada je topla voda zaista uvijek naraspolaganju u najvećoj količini, te se po potrebi prilagođava i trenutnojpotrošnji većih količina. To omogućava kombinacija Logamax plusGB162 uređaja i spremnika slojevitom akumulacijom.Prednosti spremnika tople vode najedan pogled:z visoka kvaliteta pitke vodez visoki komfor tople vode s malimpotrebnim prostoromLogamax plus GB162 saspremnikom sa slojevitomakumulacijom sadržaja 40 litaraz spremnik sa slojevitomakumulacijom za stalno visokuraspoloživost tople vodeNeprekidno dobar: novi spremnik sa slojevitom akumulacijomVeći učinak tople vode s manjom potrebom za prostorom: izazov, koji varijantauređaja sa spremnikom sa slojevitom akumulacijom s lakoćom svladava.Spremnik sa slojevitom akumulacijom „veže“ se radi lagane montaže kaosamostani dio na Logamax plus GB162 - funkcionalno i dizajnerski savršenousklađena nadopuna. Ali spremnik tople vode iziskuje za razliku od grijanjavode pomoću vijugave cijevi ne samo vrlo mali prostor, već i kratko vrijeme zazagrijavanje vode. Visoko učinkoviti pločasti prijenosnik topline predgrijavavodu i slojevito je s vrha puni u spremnik vode – kako bi već pri samompočetku punjenja spremnika vruća voda stajala na raspolaganju. Usavršenatehnika slojevitog punjenja osigurava konstantno provođenje ovog procesai na taj način i raspoloživost, kako to stručnjaci nazivaju, „neprekidnog kapacitetatople vode“. U brojkama: nevjerojatnih 15,5 litara tople vode na 40 °C pristalnom učinku tople vode od 33 kW.10Dobra priprema: ispred spremnika saslojevitom akumulacijom nalazi se pločastiprijenosnik topline, koji se unatočmalim dimenzijama ističe vrlo visokomgustoćom toplinskog toka, zbog kojeomogućava u svakom trenu toplu vodu, iu velikim količinama.


Zidni plinski kotao za grijanjes ogrjevnom moćiLogamax plus GB162Spremnik tople vodeRješenje u velikom stilu: s eksternim spremnikom.Ukoliko postoji povećana potreba za toplom vodom u Vašoj kući, spoj s odvojenimspremnikom tople vode dobar je izbor. Buderusov sustav nudi Vam mnoštvoprilagođenih varijanti za grijanje pitke vode, koje čine upravo ono štotreba: stavljaju u pravom trenutku pravu količinu na raspolaganje. Primjericesu spremnici serije proizvoda Logalux SU vrlo ekonomično rješenje za dvojnestambene kuće i zgrade s više stanova.Prednosti eksternog spremnika toplevode na jedan pogled:z visoka kvaliteta pitke vodez eksterno rješenje spremnika za svakupotrebuz ravnomjerna temperatura potrošnjez visoko djelotvorna izolacija do 30%Logalux SUSustav koji ne poznaje graniceMožda želite sada ili kasnije Vaš Logamax plus GB162 nadopuniti iliproširiti s izvorom obnovljive energije. Nije problem što se vode tiče, jeri za to postoji idealan Buderusov solarni kombinirani spremnik, kojiusklađeno radi s cjelokupnim sustavom i pretvara djelotvornost urealnost – na raspolaganju u raznim veličinama i varijantama.Savjete možete dobiti od Vašeg instalatera grijanja.bolja od dozvoljene DIN normez velik otvor za održavanje zajednostavno čišćenjeVoda uspremnikuIzolacijski sloj(bez FCKW-a)Završna obradapovršine BuderusThermoglasurDUOCLEAN MKTČelični spremnik11


Regulacija, koja uvijek mislikorak unaprijedKod Buderusa je čovjek u centru pažnje, a ne tehnika. Zato nam jekod naših proizvoda bitno jednostavno rukovanje: kao što je to slučajkod jedinice za rukovanje RC za regulacijski sustav Logamatic EMS(Energy Management System).Sa samo nekoliko pokreta rukom imate cijeli uređaj za grijanje podkontrolom, te sve namještate prema svojim željama. Morate samojednostavno „pritisnuti i okrenuti“.Mozak i zapovjedni centar: EMS omogućavaharmoničnu suradnju osnovnogregulatora BC10 u Logamax plusGB152 T i jedinice za rukovanje RC35 –za maksimalan komfor i djelotvornost.Već ćete Vi to regulirati. S Logamatic EMS-om.EMS, Buderusov sustav energetskog menadžmenta, osigurava na genijalannačin kako suradnju svih komponenata Vašeg sustava grijanja tako i ostvarenjeoptimalne uštede. Na primjer pomoću osnovnog regulatora BC10, kojije savršeno usklađen s jedinicom za rukovanje Logamatic RC35 i upravlja sado četiri neovisna kruga grijanja, od kojih tri miješana – plus grijanje pitkevode i regulacija solarnog sustava. Onaj tko želi još više komfora odlučit će seza jedinicu za rukovanje s daljinskim upravljačem Logamatic RC20 RF. Ona semože nositi u svaku prostoriju i svugdje koristiti bez vodova i instalacije.Zanimljivo za instalatera grijanja: Logamax plus GB162 može se naravnosjajno regulirati s oprobanom regulacijskom obitelji proizvoda Logamatic4000. Sve će biti posebno komotno s daljinskim modemom Easycom, kojim jemoguće upravljati putem telefona i koji moguće smetnje dojavljuje automatskistručnom servisu.U potpunosti zadovoljava potrebe korisnika:kroz jednostavno „pritisni i okreni“tekstualni zaslon Vas sigurno vodi krozstrukturirani meni. Na taj način imate sveinformacije pri ruci.Jak u timu: s Logamatic 4121 možeteupravljati sa do 55 krugova grijanja ilipriključiti dodatne proizvođače topline.12


Zidni plinski kotao za grijanjes ogrjevnom moćiLogamax plus GB162Regulacijski sustavOkretna tipkaomogućava jednostavno „skrolanje“u menijuTipka za osnovne funkcijeza brz pristup najvažnijimtočkama namještanjaPrednosti regulacijskog sustava LogamaticEMS na jedan pogled:Jedinica za rukovanje Logamatic RC35Zaslon s tekstualnim prikazoms osvjetljenjem za dobru vidljivostTipke za proširene funkcije, meni zaupravljanje i razinu stručnog znanjaPristup sustavu u kojem je sve jasno ilogično povezanoUvijek informirani zahvaljujući sustavu ranog upozoravanjaPrednost Logamatic EMS-a je inteligentna komunikacija između regulacije iautomatike plamenika. To omogućava usklađen zajednički rad kotla zagrijanje i plamenika, a samim time i pogona sustava. Ako ipak dođe dosmetnje, ugrađeni Buderus Service Diagnose System SDS to prepoznaje iprikazuje smetnju jasno na zaslonu jedinice za rukovanje RC35. Korisnapodrška za Vašeg instalatera grijanja, jer na taj način odmah ima sve važnepodatke.z pouzdana koordinacija svihkomponenata grijanjaz upravljanje sa do četiri neovisna krugagrijanja (tri miješana, jedan ne-miješan)z konsekventno, koordiniranoiskorištavanje potencijala uštede energijez udobno rukovanje iz stambenogprostora, i pomoću daljinskog upravljanjaz ugrađena „prognozna stanica“ s grafičkimprikazom vanjske temperature za zadnja24 sataz inteligentno vođenje korisnika: sveinformacije o sustavu, kotlu i plamenikuse očitavaju na zaslonuz zaslon s tekstualnim prikazomz ciljana podrška servisera priparametriranju s automatskim prikazomupozorenjaz mogućnost daljinske dijagnoze idaljinskog upravljanjaz ugrađen prikaz solarnog dodatnogdobitka13


Dobar osjećaj, da ste na svepripremljeniS Buderusom uživate u slobodi planiranja na svim mjestima: Logamax plusGB162 prikladan je za pogon sa različitim sustavima dovoda zraka i odvodadimnih plinova. Zato možete kotao za grijanje postaviti skoro svugdje u kući,što je atraktivno kako za planiranje novogradnje, tako i za adaptaciju.Varijanta za podno postavljanje neovisnoo zraku iz prostorije s uvučenom cijeviodvoda dimnih plinova u dimnjaku(dovod zraka kroz zračne otvore)Pogon ovisan o zraku u prostoriji.Logamax plus GB162 omogućava pogon ovisan o zraku u prostoriji, ako gamožete montirati u blizini dimnjaka. To znači: uređaj crpi za izgaranje potrebankisik iz zraka koji ga okružuje. Zato su u prostoriji u kojoj je uređaj postavljenpotrebni dovoljno veliki otvori za dovod zraka. Dimni plinovi odvode se krozcijev otpornu na koroziju ili dimnjak, koji je prikladan za dimne plinove izkotlova s ogrjevnom moći.Prikazane su tri najvažnije mogućnostisastavljanja koje Vam Logamax plusGB162 nudi što se sustava dovoda zrakai odvoda dimnih plinova tiče.Iz njih mogu nastati mnoge druge.14


Zidni plinski kotao za grijanjes ogrjevnom moćiLogamax plus GB162Sustavi za dovod zraka iodvod dimnih plinovaPogon neovisan o zraku u prostoriji.Logamax plus GB162 nudi i mogućnost pogona neovisnog o zraku u prostoriji,pomoću pametnog Buderusovog sustava cijev-u-cijev, kod kojeg se dimniplinovi odvode kroz unutarnju cijev, a vanjski prostor koji obuhvaća unutarnjucijev služi za dovod zraka za izgaranje. Zato Logamax plus GB162 može bitimontiran u skoro svakoj prostoriji – i dobivate dodatnu prostoriju, jer grijanjeviše ne zahtijeva svoju posebnu prostoriju.«Zahvaljujući pogonu neovisnom o zraku uprostoriji dobio sam dodatnu prostoriju. Već jeto razlog, odučiti se za Logamax plus GB162.»Prednosti postavljanja Logamax plusGB162 uređaja:z postavljanje uređaja moguće skorosvugdje u kućiz sustavi za dovod zraka i odvod dimnihVarijanta za podno postavljanje neovisno Varijanta za podno postavljanje neovisnoo zraku u prostoriji s uvučenom plastičnomcijevi odvoda dimnih plinova u cijev sustavom odvoda dimnih plinovao zraku u prostoriji s plastičnim cijev-u-dimnjaku (prikladno za uvlačenje zrakakroz prstenasti otvor dimnjaka)Odgovara, uklapa se i ima «lufta»Tehnika ogrjevne moći sa svojim niskim temperaturama dimnih plinova činidodatnu zaštitu dimnjaka od vlage potrebnim. I u ovom ste slučaju u prednostis pogonom neovisnim o zraku u prostoriji, jer kod njega niti ne dolazi do togproblema. Kad smo već kod toga: Svi sustavi za dovod zraka i odvod dimnihplinova za Logamax plus GB162 naravno su detaljno i opširno provjereni iposjeduju odgovarajuću dozvolu. I kao i uvijek, kod Buderusa dobivate iz jedneruke sve što Vam je potrebno za optimalnu opskrbu zrakom za izgaranje.Sustavno. Savršeno odgovarajuće i međusobno usklađeno.plinova za pogon ovisan i neovisan ozraku u prostorijiz svi sustavi za dovod zraka i odvoddimnih plinova su provjereni i odobreni(certificirani sustav)z sustavi za dovod zraka i odvod dimnihplinova mogu u pravilu zamijenitisanaciju dimnjakaz povoljni plastični sustavi za odvoddimnih plinova s jednostavnommontažom15


Uživajte u pogodnostima sustava,koji uvijek dalje rasteIme Buderus stoji za program tehnike grijanja i tehnološke komponente,koji ne može biti širi i dublji, za opsežno, kompletno upravljanje grijanjemiz jedne ruke. Vaša prednost: što god planirali – sve je savršeno usklađenoi idealno se nadopunjuje. Zato možete brzo i bez komplikacijaostvariti Vaše planove. S najvećom mogućom sigurnošću za budućnost.Ovako bi mogla izgledati savršena simbiozaplina i drveta izgledati u Vašem domu.Kombinirani međuspremnik jamči da Vaškotao za čvrsto gorivo radi pod punimopterećenjem bez pregrijavanja prostorija.Kombinirati, proširiti, promijeniti: imate sve mogućnosti.S Buderusom se Vašem sustavu grijanja otvara sva zamisliva sloboda. Upravoje Logamax plus GB162 savršeni timski igrač, kada se na primjer radi o uklapanjusunčeve energije u sustav. Ili o prijelazu na čvrsto gorivo za proizvodnjuenergije prema željama i potrebi, bilo na cjepanice ili pelete. Vaš Logamax plusGB162 već ispunjava potrebne uvjete, te ste na sve savršeno pripremljeni. Sveje moguće proširiti i uskladiti točno prema Vašim potrebama. To smanjujetroškove energije, smanjuje emisiju štetnih tvari, te dovodi do optimalnogiskorištavanja energije i pouzdane sigurnosti. Na taj način možete korak pokorak provesti promjenu.Cjepanice iz domaćih šuma povoljno su iizrazito ekološki prihvatljivo gorivo, tedobra nadopuna plinu. Isto kao i peleti,mali paketi s ogromnom snagom, proizvedeniod otpada drveta.16


Zidni plinski kotao za grijanjes ogrjevnom moćiLogamax plus GB162Priključivanje sustava grijanjaPrednosti Buderusovog sustavana jedan pogled:z savršeno priključivanje sustava zakorištenje obnovljive energijez vrlo jednostavan prijelaz na sunčevuenergiju i druge nosače energijez skoro neograničene mogućnostikombiniranjaJedan sustav, bezbroj prednostiBuderusov sustav nudi Vam sve na temu grijanje. Ponuda seže od kotla zagrijanje do solarnih kolektora, od spremnika tople vode do grijača, od regulacijedo potrebnog pribora. Naši pametni regulacijski sustavi usmjereni nabudućnost posjeduju jedinstven koncept za rukovanje i omogućavaju Vamekonomično, ekološki prihvatljivo grijanje. Svi su proizvodi savršeno međusobnousklađeni. To olakšava planiranje i instalaciju.17


Servis, na koji selako priviknutiVelika marka poput Buderusa ima naravno i pri održavanju svoje prednosti.Tehnička služba koja podržava mnogobrojne Buderusove partnere pri instalacijigrijanja, a s time i Vas, jer radilo se o rezervnim dijelovima, problemimaili pitanjima o planiranju i ugradnji na licu mjesta: na Buderus se možeteosloniti i kada je riječ o servisu.Sve što se tiče grijanja pod jednim krovom.To je Buderus. Kompletan pogled kojiomogućava mnoge sinergije.I može ispuniti svaku želju.Tu smo za Vas.Naši klijenti doživljavaju sve ovo upravo kao što i jeste: pravi servis iz jedneruke.. Jedan sustav, jedna kontakt osoba, brzo rješenje. Za nas kao poduzećekoje međunarodno posluje ne igra ulogu gdje na svijetu se Vaša zgrada nalazi.Mi smo tu za Vas, gdje god Vi bili.Proizvesti energijuKotlovi uljni, plinski, na drvo/peleteSolarne instalacije Toplinske pumpeAkumuliratitoplinuSpremnicitople vodeInteligentno reguliratiRegulacijski sustav, sustav daljinskog djelovanja.Dopuniti sustavGrijači umecikaminskihpećiKlimaventilacijeDimovodnisustaviPribor18


Tehnički podaciLogamax plus GB162/Logamax plus GB162sa spremnikom sa slojevitomakumulacijomZidni plinski kotao za grijanjes ogrjevnom moćiLogamax plus GB162ServisTehnički podaciLogamax plus GB162-15 GB162-25Nazivni učinak modulacijski (kW) 2,7 – 15,2 4,8 – 24,9Normni stupanj iskorištenja HS* (%) 99,5 99,5Normni stupanj iskorištenja HI* (%) do 110,5 do 110,5Temperatura vode za grijanje (°C) do 90 do 90Promjer odvodne cijevi 80/125 80/125Temperatura tople vode °C 30-60 30-60Potrošnja električne energije podpunim opterećenjem (W)58 70Visina (mm) 695 695Širina (mm) 520 520Dubina (mm) 465 465Težina (kg) 45 45Logamax plus GB162-35 GB162-45**Nazivni učinak modulacijski (kW) 5,8 – 35 9,6 – 44,9Normni stupanj iskorištenja HS* (%) 99,5 99,5Normni stupanj iskorištenja HI* (%) do 110,5 do 110,5Temperatura vode za grijanje (°C) do 90 do 90Promjer odvodne cijevi 80/125 80/125Temperatura tople vode °C 30-40 30-60Potrošnja električne energije podpunim opterećenjem (W)95 76Visina (mm) 695 695Širina (mm) 520 520Dubina (mm) 465 465Težina (kg) 48 45Logamax plusGB162-25T40SNazivni učinak modulacijski (kW) 4,8 – 24,9Normni stupanj iskorištenja HS* (%) 99,5Normni stupanj iskorištenja HI* (%) do 110,5Temperatura vode za grijanje (°C) do 90Promjer odvodne cijevi 80/125Temperatura tople vode °C 30-60Potrošnja električne energije podpunim opterećenjem (W) 70Visina (mm) 695Širina (mm) 920Dubina (mm) 465Težina (kg) 68* Kod izgaranja goriva razlikujemo između donje (HI) i gornje (HS) ogrjevne vrijednosti. Donja ogrjevna vrijednost (HI) jetoplina koja je oslobođena procesom izgaranja bez dodatnog iskorištavanja topline kondenzacije vodene pare. Gornjaogrjevna vrijednost (HS) je toplina oslobođena pri izgaranju goriva nakon čega se još dodatno iskorištava toplinakondenzacije vodene pare iz dimnih plinova. Na taj način nastaje na bazi donje ogrjevne vrijednosti (HI) normni stupanjiskorištenja veći od 100%. Primjer: s obzirom da je razlika ovisna o količini vodika u gorivu, normni stupanj iskorištenjauljnog kotla za grijanje s ogrjevnom moći na bazi donje ogrjevne vrijednosti (HI) iznosi cca. 104%, plinskog kotla za grijanje sogrjevnom moći cca. 110%. Na bazi gornje ogrjevne vrijednosti (HS) ovi uređaji slične normne stupnjeve iskorištenja do 98%,jer se uzima u obzir razlika u količini vodika.**Tvornički isporučeno bez pumpe, pumpa se odabire iz pribora.19

More magazines by this user
Similar magazines