patna

bssc.bih.nic.in

patna

Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 704 +É®úIÉÒ +´É®ú ÊxÉ®úÒIÉEò EòÒ Ê±ÉÊJÉiÉ {É®úÒIÉÉ ½äþiÉÖ |É´ÉäÉ-{ÉjÉÊxÉMÉÇiÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ºÉÚSÉxÉÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-704 EòÒ Ê±ÉÊJÉiÉ {É®úÒIÉÉ ½äþiÉÖ +¦ªÉÌlɪÉÉå EòÉä |É´ÉäÉ-{ÉjÉ ÊxÉMÉÇiÉ ÊEòªÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* ÊVÉxÉ+¦ªÉÌlɪÉÉå EòÉä |É´ÉäÉ-{ÉjÉ ÊxÉMÉÇiÉ ÊEòªÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ, =xÉEäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ÊxɨxÉ °ü{ÉähÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉEòÉÊÉiÉ EòÒVÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ÊVÉxÉ +¦ªÉÌlɪÉÉå Eäò +xÉÖGò¨ÉÉÆEò B´ÉÆ xÉɨÉ


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 21 10329 P/36747 BRAJESH KUMAR DIXIT JAI PRAKAS DIXIT M 21.03.81 NO 15 162 9534 P/24001 KHUSHBU KUMARI BAIJNATH PRASAD F 01.01.83 NO 11 203 9537 P/24025 ANJAY KUMAR MOHAN PRASAD M 17.01.78 NO 11 164 9538 P/24044 RUBY ROY SHASHI RANJAN KUMAR F 11.11.69 NO 13 205 9539 P/24045 ROHIT DUBEY PRAMOD KUMAR DUBEY M 01.03.77 NO 11 166 9540 P/24049 RAVI PRAKASH BALRAM CHAUBE M 16.01.77 NO 11 167 9541 P/24050 SUSHIL KUMAR SINGH RAJENDRA PD.SINGH M 04.02.77 NO 11 168 9542 P/24072 MAHAMAYA PRASAD LALA PRASAD M 01.03.79 NO 11 139 9544 P/24087 PALVI RANI UMA SHANKAR M 02.02.84 NO 12 1710 9546 P/24118 SUNIL KUMAR RAMDEO PD.RAJAK M 20.01.80 NO 11 1711 9547 P/24142 AMIT KUMAR SITA RAM PRASAD M 08.02.80 NO 11 2012 9548 P/24143 CHARANJEET KUMAR BINDA RAJAK M 14.09.80 NO 12 1613 9549 P/24147 ANIL KUMAR MUSE YADAV M 12.11.80 NO 12 1614 9550 P/24165 SUKIRTI KUMARI PRAHLAD PD.GUPTA M 22.12.81 NO 11 1715 9551 P/24170 JITENDRA KUMAR SARYUG PRASAD M 08.09.76 NO 12 1616 9552 P/24173 JYOTI CHAKRAVARTY JYOTISHWAR KUMAR SHARMA M 05.01.82 NO 12 1317 9553 P/24181 KAUSHAL KUMAR SUMAN RAMSWROOP PRASAD M 25.04.73 NO 11 1618 9554 P/24199 SURESH KUMAR SINGH JANKI NANDAN SINGH M 01.05.76 NO 12 1319 9555 P/24202 NITISH KUMAR VIDYA NAND SINGH M 25.05.82 NO 12 1620 9556 P/24204 SANJAY KUMAR YUGESHWAR PRASAD M 12.05.79 NO 12 1621 9557 P/24222 ANAMIKA SHARMA LOKESH SHARMA F 10.06.73 NO 11 1922 9558 P/24235 BHARTI KUMARI TARKESHWAR NATH ROY F 24.05.80 NO 11 1923 9562 P/24283 MANISH KUMAR RAJ KUMAR JHA M 15.12.79 NO 12 1624 9565 P/24319 BISHWAJEET SAHAY BHAGWAN SAHAY M 05.08.76 NO 12 1725 9566 P/24321 KRIPA SHANKER SAH YAMUNA SAH M 01.01.82 NO 11 1326 9567 P/24328 JITENDRA KUMAR SURENDRA PD.CHAUDHARY M 07.08.73 NO 11 1327 9568 P/24333 MUNNA KUMAR RAM SUDARSHAN RAM M 01.07.75 NO 11 1628 9569 P/24361 DAYA SHANKAR SAH YAMUNA SAH M 11.01.79 NO 11 1329 9570 P/24373 PUNAM CHOUDHARY RAMAWTAR CHOUDHARY F 20.02.74 NO 11 1330 9572 P/24381 SMITA RANI BALRAM SINGH F 05.06.71 NO 11 1631 9573 P/24392 GIRIJESH KUMAR JAGDISH PRASAD SINGH M 01.04.77 NO 11 1632 9574 P/24398 AWADHESH PD.SINHA RAMASHISH PRASAD M 15.10.76 NO 13 1733 9575 P/24417 MANJU KUMARI BHARAT PRASAD SINGH F 10.01.72 NO 12 1334 9576 P/24433 VINAY KUMAR THAKUR ROUT M 01.03.78 NO 11 1335 9577 P/24443 JITENDRA KUMAR SINGH PRITHVI RAJ SINGH M 03.03.72 NO 13 1736 9578 P/24450 RAHUL KUMAR PREM KISHORE PRASAD M 23.01.79 NO 12 1637 9579 P/24452 RAVI KUMAR PREM KISHORE PRASAD M 22.09.81 NO 12 2038 9580 P/24467 RAJEEV KUMAR RAMVILASH PD.YADAV M 01.01.76 NO 12 1639 9581 P/24468 SEEMA KUMARI SHREE KUMAR PANDEY F 15.12.71 NO 12 2040 9582 P/24532 JANMAYJAY KR.SINGH JAGDISHWAR SINGH M 30.12.81 NO 11 1641 9583 P/24542 KANCHAN KUMARI BALGOVIND PRASAD F 01.03.83 NO 11 1342 9584 P/24548 KUMARI ANJU SINHA W/O JASOBANT KUMAR F 20.11.80 NO 12 1743 9585 P/24555 SARVENDRA KR.SINHA RAM PRATAP SINGH M 05.12.76 NO 11 1344 9586 P/24591 PRABHAT RANJAN SURYUG PRASAD M 20.12.79 NO 11 1345 9587 P/24593 AJAY KUMAR VIJAY PRASAD M 01.01.81 NO 12 1746 9588 P/24604 AJIT KUMAR SINGH NAND KISHOR SINGH M 28.12.80 NO 11 1647 9589 P/24624 MADHU KUMARI PARASH NATH YADAV F 05.05.78 NO 12 1648 9590 P/24629 OM PRAKASH SRIKANT DUBEY M 02.11.75 NO 12 1649 9591 P/24630 MANOJ KUMAR SRIKANT DUBEY M 02.10.72 YES 12 1650 9592 P/24631 SAKET SAURABH SAROJ KUMAR M 04.04.82 NO 12 1651 9593 P/24645 SUBODH KUMAR KAMLA PRASAD M 14.01.81 NO 12 1652 9595 P/24683 AMAR NATH RAM KUMAR YADAV M 18.06.83 NO 12 1653 9596 P/24690 NEEL KAMAL KUMAR SURESH SHARMA M 02.02.82 NO 11 2054 9597 P/24707 AJAY KUMAR SHANKAR SINGH M 16.12.80 NO 12 1355 9598 P/24761 RAKESH RANJAN JHA AWANI KANT JHA M 01.12.72 NO 12 1656 9599 P/24763 AMRDIP KUMAR SINGH MUKUND PD.SINGH M 01.03.78 NO 12 1357 9600 P/24789 RAJEEV RANJAN ABAY KUMAR SINGH M 28.01.82 NO 11 1658 9601 P/24804 DHANANJAY KUMAR RAJENDRA PASWAN M 18.01.84 NO 12 13


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 259 9602 P/24806 CHANDRA BHUSHAN KUMAR ARUN BHAI PATEL M 13.02.79 NO 13 1660 9603 P/24820 PRAVEEN KISHORE RJ KISHORE PD.SINGH M 10.02.80 NO 12 1361 9604 P/24836 ANMOL KUMARI W/O RAJESH KUMAR F 23.08.76 NO 12 2062 9605 P/24838 VISHAL ANAND TIRATH CHAUDHARY M 01.03.78 NO 11 1763 9606 P/24860 SANDEEP PRABHAKAR BABU CHAND SINGH M 01.01.80 NO 12 1664 9607 P/24905 MUKESH KUMAR KAPIL PRASAD M 06.05.73 NO 13 1765 9609 P/24907 SURUCHI SINHA SURESH PRASAD F 08.01.81 NO 12 1666 9613 P/24949 KAPIL KUMAR PASWAN RAJARAM PASWAN M 05.04.79 NO 12 1767 9615 P/24972 ABHAY KUMAR RAJESHWAR KUMAR SINHA M 29.06.82 NO 11 1668 9616 P/24988 GEETA KUMARI W/O RABINDRA KUMAR F 04.07.68 NO 11 1769 9617 P/25073 VINOD KUMAR YADU SAO M 03.06.76 NO 12 1670 9618 P/25127 RAKESH KUMAR RAJ KUMAR PRASAD M 01.03.77 NO 11 1371 9619 P/25141 NEERAJ KUMAR NAND KISHOR PD.YADAV M 16.08.82 NO 12 1672 9620 P/25148 PHANI BHUSHAN SRIVASTAVA MITHILESH PD.SRIVASTAVA M 01.08.80 NO 11 2473 9622 P/25152 DIMPLE KUMARI SURENDRA KR.SINGH F 10.01.82 NO 24 2674 9623 P/25162 GAJENDRA GIRI VIJAY GIRI M 01.09.83 NO 11 1375 9624 P/25165 ASHISH KUMAR SINGH NAVIN PRASAD SINGH M 20.06.81 NO 12 1776 9625 P/25184 SATISH KUMAR SINGH VINOD KUMAR SINGH M 10.02.81 NO 12 1377 9626 P/25198 AMIT KUMAR SINGH N.P.SINGH M 24.09.75 NO 11 1678 9627 P/25199 ALOK KUMAR SINGH N.P.SINGH M 30.08.78 NO 11 1679 9628 P/25201 ABHIMANYU KUMAR ANAND BALLABH SINGH M 20.12.80 NO 19 2080 9629 P/25209 SANTOSH KUMAR ARUN SATISH KUMAR ARUN M 12.12.77 NO 12 1681 9630 P/25219 RAJ KISHORE NAWAL KISHORE SINGH M 12.12.81 NO 11 1382 9632 P/25242 ANNU BAIDYA NATH JHA F 22.12.82 NO 11 1783 9633 P/25244 SANTOSH KUMAR LAL KISHUN JAMADAR M 25.08.80 NO 12 1384 9634 P/25351 AJEET KUMAR KAMLA SINGH M 15.03.79 NO 11 1785 9635 P/25353 RAUSHAN KUMAR JHA ANIL KUMAR JHA M 02.08.84 NO 12 1686 9636 P/00003 SUJIT KUMAR SINGH LATE ASHOK KUMAR SINGH M 05.12.76 NO 12 1387 9637 P/00008 RAVIKANT KUMAR SHYAMSUNDAR PRASAD M 15.06.82 NO 11 1688 9638 P/00017 NIBHA MISHRA PARMA NAND MISHRA F 17.02.73 NO 11 2089 9639 P/00034 SAVITA KUMARI AMARNATH MAHTO F 25.10.80 NO 12 2090 9640 P/00050 RANJEET KUMAR SAW GURU PRASAD SAW M 17.05.75 NO 11 1691 9641 P/00051 MADHAV THAKUR LATE DEVNANDAN THAKUR M 03.02.76 NO 11 1692 9643 P/00066 DEEPAK KUMAR SHYAM NANDAN SINGH M 30.12.81 NO 11 1393 9645 P/00085 SUNITA SINGH SUJEET KUMAR NIRALA F 20.07.79 NO 20 1694 9646 P/00099 SUNIT KUMAR SINGH SUBHASH PRASAD SINGH M 13.01.82 NO 12 1695 9650 P/00170 PRAMOD KUMAR KESHAW PRASAD SINGH M 05.02.79 NO 12 1796 9651 P/00191 AMANULLAH KHAN ATAULLAH KHAN M 16.02.80 NO 11 1597 9653 P/0204 MANORANJAN KUMAR RAGHUNANDAN PD.YADAV M 25.10.79 NO 11 1798 9654 P/0213 ARUN KUMAR SHIVNANDAN PRASAD M 18.12.75 NO 12 2099 9655 P/0216 SUDHIR KUMAR BAKHORI CHOUDHARY M 13.01.82 NO 12 14100 9656 P/0240 UMESH SHUKLA AMRIT SHUKLA M 01.07.70 NO 12 17101 9658 P/0267 PARVEEN KUMAR STYAM COLLECTOR BHOKTA M 04.11.76 NO 11 13102 9659 P/0270 SANDEEP KUMAR VINOD KUMAR M 01.03.84 NO 12 13103 9662 P/0288 MONIKA KUMARI DAYANAND PRASAD F 09.01.82 NO 19 20104 9663 P/0316 HIRDAYANAND SINGH BACHCHA SINGH M 01.03.83 NO 11 13105 9665 P/0340 DEVENDER PASWAN DEVNATH PASWAN M 11.01.71 NO 13 11106 9666 P/0341 AJAY KUMAR LATE KEDAR PASWAN M 16.12.75 NO 11 13107 9668 P/0375 SANDHYA KUMARI LATE DILIP KR.SINGH F 04.04.78 NO 11 17108 9669 P/0380 RAKESH PRASAD UMESH KUMAR M 01.03.79 NO 16 11109 9670 P/0390 RAM UDESH SHARMA RAM NARESH SINGH M 26.06.75 NO 11 17110 9671 P/0399 ANIL KUMAR LATE RAM RAJ ROY M 15.01.71 NO 16 20111 9673 P/0403 SATISH KUMAR SIDHESHWER PRASAD M 18.11.77 NO 12 17112 9674 P/0411 BINOD KUMAR KUMAR RATAN CHOUDHARY M 10.12.82 NO 11 16113 9675 P/0415 ASHA BASANT KUMAR SINGH F 05.12.83 NO 12 13114 9676 P/0438 PAVAN KUMAR SURESH PRASAD SINGH M 04.08.73 NO 17 11115 9677 P/0470 RAKESH KUMAR RAMANUJ SINGH M 04.03.82 NO 17 11116 9679 P/0507 SUJIT KR.CHAUDHARY SHASHI BHUSAN CHAUDHARY M 08.08.77 NO 11 13


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2117 9681 P/0549 SHASHI KANT DUDHESWER RAI M 11.05.83 NO 11 16118 9682 P/0550 JYOTI KR.SHARMA DUDHESHER RAI M 12.06.79 NO 11 16119 9683 P/0554 PRATIBHA SINHA W/O MANOJ KUMAR F 14.05.74 NO 12 16120 9684 P/0555 MAMIT PRAKASH NARESH SHARMA M 08.02.80 NO 13 12121 9686 P/0569 SANJAY KUMAR BHIKHAR SAW M 22.01.80 NO 11 13122 9687 P/0576 KUNAL UDAY PRATAP SINGH M 05.04.82 NO 11 13123 9688 P/0583 SHREYA ALANKAR UDAY SHANKAR M 17.11.84 NO 11 18124 9689 P/0605 RAJEEV KUMAR LATE MAHESH PD.SINGH M 01.01.82 NO 11 20125 9690 P/0614 ANUPAM KUMARI DHARM SANATAN JHA F 07.12.81 NO 11 19126 9691 P/0655 SANNU KUMARI SHIV CHANDRA PD.SINGH F 24.02.81 NO 11 13127 9692 P/0674 SMT. MEERA KUMARI JAYANT KUMAR F 01.05.70 NO 17 20128 9694 P/0689 SHAMBHU KUMAR MUKHRAM SAW M 15.01.81 NO 12 16129 9695 P/0694 VIRMANI KUMAR SAHADEO PRASAD M 05.01.80 NO 12 16130 9696 P/0733 ARCHANA KUMARI KARM LAL F 15.09.84 NO 12 17131 9697 P/0745 GOVIND KUMAR RAJAK RAMA RAJAK M 05.03.80 NO 11 16132 9698 P/0756 SUNIL KUMAR KRISHNA NANDAN CHOUDHARY M 07.06.73 NO 12 13133 9699 P/0806 NAMRATA SINGH SHYAM KISHORE SINGH F 06.01.81 NO 11 17134 9700 P/0906 ARTI KUMARI RAMASHISH MAHTO F 10.01.81 NO 12 20135 9702 P/0944 RAJEEV LOCHAN JHA YUGAL KISHOR JHA M 01.03.77 NO 11 13136 9703 P/0948 SHASHI BHUSHAN RAMCHANDRA RAY M 08.01.81 NO 26 11137 9704 P/0959 PRAHLAD KUMAR KAMESHWAR PRASAD M 15.12.77 NO 12 16138 9705 P/0994 SANTOSH KR.YADAV SWAMI NATH YADAV M 01.01.80 NO 14 19139 9706 P/1000 MITHILESH CHOUDHARY GENDHARI CHOUDHARY M 01.01.81 NO 11 13140 9707 P/1008 KAMLESH KUMAR JHA PULKIT NARAYAN JHA M 07.02.79 NO 11 16141 9708 P/1063 KR.MANISH CHANDRA DEVENDRA KR.NIRALA M 26.12.82 NO 11 13142 9709 P/1192 SUSHMA SWARAJ BIRENDRA PD.ROY F 26.02.80 NO 14 20143 9710 P/1234 MITHILESH KUMAR SURENDRA PRASAD M 04.07.80 NO 12 16144 9711 P/1245 AKHILESH KUMAR LATE ARJUN PRASAD M 15.01.69 NO 11 17145 9713 P/1265 PUNITA KUMARI GOVARDHAN OJHA F 05.01.78 NO 12 17146 9714 P/1276 SUVASH SWAMI GYAN BHUSHAN SINGH M 30.01.79 NO 11 13147 9715 P/1340 AJAY KUMAR PASWAN RAM NIWAS RAM M 04.03.82 NO 11 13148 9716 P/1357 NEETU KUMARI W/O RAVI KUMAR F 05.05.81 NO 12 21149 9718 P/1381 KUMARI SANJU SINGH SHEO KR.PRASAD F 15.02.67 NO 12 20150 9719 P/1404 MUGDHA SHARMA RADHE SHYAM F 01.01.82 NO 15 20151 9720 P/1410 BINOD KUMAR SHEOPUJAN LAL M 10.03.68 NO 12 16152 9721 P/1436 THAKUR MUNDRIKA KR. LATE SIDHESHWAR THAKUR M 09.08.78 YES 11 16153 9722 P/1445 SUNITA KUMARI W/O SHAILENDRA KUMAR F 12.01.69 NO 11 13154 9723 P/1446 KAMAL DEO SURESH KUMAR M 02.12.81 NO 15 16155 9724 P/1477 SHAILY SINGH RADHA MOHAN SINGH F 02.02.81 NO 12 20156 9725 P/1519 PURUSHOTTAM KUMAR SADHU SARAN LAL M 29.04.79 NO 11 17157 9727 P/1539 RATISH CHANDRA PRASAD RAMESHWAR PRASAD M 28.01.78 NO 13 16158 9729 P/1573 RUBY KUMARI SINHA DHIRENDRA KR.SINHA F 19.02.74 NO 11 16159 9730 P/1632 JITENDRA KUMAR MR.BHAIRAV PRASAD M 02.10.81 NO 11 16160 9731 P/1639 SAKET KUMAR PARAS NATH SINGH M 15.03.82 NO 22 12161 9732 P/1652 SUNIL KUMAR MAHIPAT SINGH M 05.01.70 NO 11 17162 9733 P/1673 ASHWINI KUMAR RAMBRIKSH PRASAD M 19.01.73 NO 11 17163 9734 P/1694 ANJALI KUMARI W/O RAVI BHUSHAN KANT F 13.01.83 NO 11 20164 9735 P/1699 MAHENDRA PRASAD LIL MOHAN MAHTO M 04.06.71 NO 11 13165 9736 P/1716 FAIZAN AHAMADA ANWER HUSEN M 01.06.82 NO 11 20166 9737 P/1777 RAVINDRA KUMAR LATE RAM SHEWAK PASWAN M 20.12.81 NO 12 16167 9739 P/1788 KUMAR RANJIT SURENDRA PRASAD M 31.01.76 NO 11 17168 9740 P/1828 MAHARANA B.PRATAP SINGH DAROGA SINGH M 17.03.84 NO 13 16169 9741 P/1840 OM pRAKASH SHYAM BABU M 09.01.75 NO 11 20170 9742 P/1842 ABHAY KUMAR JANMEJAY SHARMA M 03.03.82 NO 11 17171 9743 P/1880 PREMLATA W/O SANJAY KR.GIRI F 02.03.72 NO 20 11172 9744 P/1893 YADVENDU KUMAR RAGHUNANDAN PRASAD M 26.01.72 NO 12 13173 9745 P/1930 JANMEJAY SINGH YADAV JAGAT NARAYAN SINGH YADAV M 18.07.81 NO 12 17174 9746 P/1944 ARJUN KUMAR NAND LAL RAY M 14.01.73 NO 20 16


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2175 9750 P/1996 SANJAY KUMAR RAMASHISH RAVIDAS M 01.01.80 NO 11 16176 9751 P/2000 ADESH KUMAR UMESH PRASAD M 15.02.83 NO 12 16177 9752 P/4015 SEEMA KUMARI RAMASHISH THAKUR F 16.06.84 NO 14 19178 9754 P/4042 KABITA SINHA LT.SHAMSHER JUNG BAHADUR F 10.01.72 NO 11 20179 9755 P/4044 HARENDRA KR.SINGH LALAN SINGH M 05.02.79 NO 12 16180 9756 P/4046 KAMLESH KUMAR BIRENDRA PRASAD M 31.12.78 NO 12 16181 9757 P/4047 DHANANJAY KUMAR LATE SURESH PRASAD M 14.04.79 NO 12 16182 9759 P/4101 MOHAN KUMAR POKHAN CHOUDHARY M 15.01.84 NO 11 17183 9760 P/4103 SUNIL KUMAR MUNSHI PRASAD M 05.01.75 NO 17 11184 9761 P/4109 ANIL KUMAR SHIVAJEE PRASAD M 15.06.76 NO 12 16185 9762 P/4122 SANJEEV KUMAR PARMANAND THAKUR M 01.01.82 NO 12 13186 9763 P/4137 KUMARI SHARMILA SINHA W/O BINAY KUMAR F 08.11.75 NO 11 16187 9764 P/4146 RAVINDRA KUMAR LATE RAM PD.RAM M 01.02.78 NO 11 16188 9765 P/4147 SANJIV KUMAR RAMASHRAY PD.SINGH M 14.12.81 NO 12 16189 9766 P/4152 CHANDRA SHEKHAR AZAD MATHURA DUBEY M 05.11.75 NO 12 16190 9767 P/4171 RASHMI KUMARI MADAN MOHAN LAL F 28.09.81 NO 19 20191 9769 P/25399 RENU KUMARI W/O RAM GOPAL SHARMA F 20.04.71 NO 11 20192 9770 P/25403 DIVAKAR KR.CHOUDHARY SATYA NARAYAN CHOUDHARY M 15.10.83 NO 11 13193 9771 P/25420 BIBHA PATHAK W/O RAM MOHAN PATHAK F 02.06.67 NO 11 20194 9772 P/25426 RAJEEV KUMAR KAMESHWAR PRASAD M 21.02.82 NO 11 20195 9773 P/25430 ROHIT KUMAR SINGH SHYAM NARAYAN SINGH M 01.02.74 NO 11 16196 9774 P/25431 NITYENDRA JHA YAMUNA JHA M 24.02.79 NO 12 16197 9776 P/25449 AMIT KUMAR PREM KUMAR SHARMA M 15.05.78 NO 12 20198 9777 P/25454 PAWAN KUMAR SINHA NARENDRA PD.SINHA M 05.08.79 NO 11 13199 9778 P/25479 KUMAR GAURAV BIRENDRA PRASAD M 03.01.80 NO 11 17200 9779 P/25631 JAWED EQBAL FIROJ AHMAD M 12.01.82 NO 11 17201 9780 P/25714 ABHISHEK SINGH ADITYA PRATAP SINGH M 19.07.83 NO 11 16202 9781 P/25818 MOHD.ALAM MOHD. SHAMSUDDEEN M 15.09.80 NO 12 25203 9782 P/25988 GYANESHWAR KR.TIWARY TRILOKI NATH TIWARY M 01.05.81 NO 11 20204 9783 P/24326 SANJU KUMARI UMESH SINGH F 01.03.81 NO 11 13205 9786 P/28012 RAVI SHANKAR RAM CHANDESHWAR SINGH M 21.11.79 NO 11 14206 9787 P/28013 SRIKANT CHAUHAN RAMSUBHAG CHAUHAN M 15.04.79 NO 12 16207 9788 P/28027 SUDHIR KUMAR YAMUNA PRASAD M 21.03.80 NO 12 13208 9789 P/28034 RAJESHWAR PRASAD RAMCHANDRA PRASAD M 09.09.76 NO 12 13209 9790 P/28040 PRAMOD KUMAR INDRAJEET SINGH M 04.03.83 NO 11 16210 9791 P/28079 SUSHILATA KUMARI VIJAY KUMAR F 29.01.83 NO 19 20211 9792 P/28098 RAKESH KUMAR RAJESHWAR SINGH M 25.07.83 NO 11 15212 9793 P/28110 SUSHMA KUMARI W/O RAM SUBHAG SINGH F 14.02.80 NO 12 17213 9794 P/28136 JAI SHANKAR RAI SHIV NATH RAI M 15.01.75 NO 12 13214 9796 P/28184 KAMLESH KUMAR SHATRUGHAN SHARMA M 05.01.83 NO 11 20215 9797 P/28203 JAY SARVIN KUMARI SUNIL KUMAR F 15.01.83 NO 11 13216 9798 P/28214 PRIYANKA KUMARI RAMA NAND SINGH F 11.06.75 NO 12 20217 9799 P/28215 SWETA KUMARI CHANDRADEEP PRASAD F 01.03.82 NO 11 14218 9800 P/28217 PRIYANKA RANI SHARDA PRASAD F 18.06.77 NO 12 14219 9802 P/28262 RUBY KUMARI RAJESHWAR RAY F 17.01.81 NO 11 20220 9803 P/28267 SHILA SINHA INDERDEO PRASAD F 15.06.83 NO 18 20221 9804 P/28268 SHIKHA RANI KRISHNA MOHAN PRASAD F 25.12.75 NO 12 16222 9806 P/28278 RAJESH KUMAR RANG NATH RAI M 28.11.80 NO 11 16223 9808 P/28301 ARUNESH KUMAR SINGH RANJEET SINGH M 05.10.79 NO 12 17224 9809 P/28308 RAJGRIH UPADHYAY RAJKISHOR UPADHYAY M 10.02.75 NO 12 16225 9810 P/28319 MRINAL KUMAR RABINDRA PD.SINGH M 01.03.79 NO 12 16226 9811 P/28362 GAJENDRA KUMAR TIWARI VISHWANATH TIWARI M 10.04.79 NO 12 20227 9812 P/28369 SUMAN SOURABH BACHCHU PRASAD SINHA M 15.08.75 NO 12 13228 9813 P/28371 PRITI KUMARI RAJENDRA KUMAR SINGH F 22.02.80 NO 12 20229 9814 P/28388 USHA SINHA RAJ KISHOR SINGH F 14.08.80 NO 12 25230 9815 P/28395 RAJEEV KUMAR SINHA PARMESHWAR PRASAD M 01.03.77 NO 11 13231 9816 P/28426 BIKESH PANDEY NARESH PANDEY M 17.11.76 NO 11 13232 9817 P/28471 PREM KUMAR LATE BASUDEO PD.YADAV M 01.03.79 NO 11 16


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2233 9818 P/28475 AKHILESH KUMAR INDRADEV PD.SINGH M 20.12.69 NO 12 17234 9819 P/28477 AJAY SHANKAR KUMAR RAM NARESH PRASAD M 24.01.79 NO 12 13235 9820 P/28497 AJAY KUMAR NARENDRA KR.SINGH M 15.01.73 NO 12 16236 9822 P/28509 PRAKASH BHANU SURYA PRAKASH BHAGAT M 15.01.78 NO 11 16237 9823 P/28518 RAKESH KUMAR SINHA ANAND BIHARI PRASAD M 23.10.80 NO 12 16238 9824 P/28520 SUSHIL KUMAR SINGH NARAYAN PRASAD SINGH M 25.02.81 NO 11 13239 9825 P/28526 JAYMALA SINHA W/O SHASHIKANT KUMAR F 20.08.72 NO 11 16240 9826 P/28539 GULSHAN KUMAR UMESH PRASAD SINGH M 01.03.83 NO 11 16241 9827 P/28542 SANJAY KUMAR MAHESH PRASAD SINGH M 08.06.77 NO 11 13242 9828 P/28563 WASIMA HAIDERY M.M.H.HAIDER F 12.11.73 NO 12 16243 9829 P/28565 MANOJ KUMAR RAM ISHWAR ROY M 05.02.80 NO 12 16244 9832 P/28582 SONY ROY RAGHU NATH ROY F 15.01.77 NO 18 20245 9833 P/28607 CHITRANJAN KUMAR SINGH GANORI PRASAD M 01.03.80 NO 11 16246 9834 P/28608 DADAN PRASAD JHAGRU RAM M 12.06.79 NO 11 16247 9835 P/28616 RAJESH KUMAR NAGENDAR PANDIT M 20.02.83 NO 11 20248 9836 P/4174 PRADEEP KR. SHUKLA KAMLA PATI SHUKLA M 10.09.78 NO 12 16249 9837 P/4193 RAJMANI PARAS MANI PANDAY M 01.03.83 NO 11 20250 9838 P/4200 SHASHI KUMAR RANA DINA NATH RANA M 20.11.80 NO 11 13251 9840 P/4208 VIJAY KUMAR YOVRAJ KUMAR YADAV M 09.02.83 NO 12 13252 9841 P/4209 NAVIN KUMAR RAMESH CHANDRA M 05.01.82 NO 11 16253 9842 P/4235 AWADHESH KUMAR JAGDISH PRASAD M 05.01.82 NO 11 16254 9843 P/4242 NIRAJ KUMAR SHAMBHU NARAYAN SINGH M 18.03.73 NO 12 13255 9844 P/4264 VIJAY KUMAR LAL KRISHNA SINGH M 25.12.75 NO 20 19256 9845 P/4284 ANAND MOHAN UDAY NATH SINGH M 20.04.83 NO 12 17257 9846 P/4286 AMRENDRA TIWARI UMESH TIWARI M 27.12.76 NO 12 16258 9847 P/4300 DHARMVEER KR.SATHI SHIV NARAYAN DAS M 15.01.83 NO 12 16259 9848 P/4309 INDU TOPPO VICTOR TOPPO F 10.01.73 NO 12 14260 9849 P/4314 JITENDRA KUMAR REWACHAND PRASAD M 12.06.82 NO 13 11261 9850 P/4333 CHANDRA BHUSHAN PRASAD DEONANDAN PRASAD M 01.12.80 NO 12 17262 9852 P/4359 KRISHNA MURARI RAM CHANDRA MANDAL M 27.02.83 NO 12 13263 9854 P/28627 RAJNISH KUMAR VIJAY KUMAR SINGH M 02.01.84 NO 11 20264 9855 P/28639 MD. RASHID HUSSAIN MD. ASHRAF HUSSAIN M 15.10.72 NO 11 13265 9856 P/28648 PURN PRATAP SINGH KRISHNA NAND SINGH M 05.12.77 NO 11 20266 9857 P/28655 MD. SAJIT HUSSAIN MD. ASHRAF HUSSAIN M 04.02.73 NO 11 13267 9860 P/28674 RAJU KUMAR ALAKHDEO SINGH M 06.01.77 NO 12 13268 9861 P/28685 PREM KUMAR TARKESHWAR PRASAD M 04.01.82 NO 11 13269 9862 P/28693 AJEET KUMAR DEO NARAYAN SHARMA M 15.02.80 NO 14 17270 9863 P/28736 MUKESH KUMAR YATAN SINGH M 12.12.76 NO 11 16271 9864 P/28744 TRIPTI ARCHANA RAJESHWAR SINGH F 01.01.83 NO 12 20272 9865 P/28748 RAKESH KUMAR SUNDAR JIT SINGH M 25.12.79 NO 12 17273 9866 P/28752 SANJAY KUMAR RAJENDRA SINGH M 10.06.74 NO 12 17274 9867 P/28839 MOHD. IMRAN KHAN MOHD.FIROZ KHAN M 05.11.83 NO 12 17275 9868 P/28848 RAJIV RANJAN KUMAR CHANDRIKA PRASAD M 19.09.82 NO 11 13276 9869 P/28874 SUNIL KUMAR RAJENDRA PRASAD M 04.12.81 NO 11 16277 9871 P/29434 ANJAN KUMAR SINGH LALAN PD.SINGH M 11.11.78 NO 11 13278 9872 P/29448 SHASHI BHUSHAN AWADH BIHARI LAL M 05.08.78 NO 12 17279 9873 P/29462 BRAJESH KUMAR BISHWAMBHAR PD.YADAV M 08.12.82 NO 12 16280 9874 P/29463 RANDHIR KUMAR SURAJDEO PRASAD M 01.03.84 NO 12 16281 9875 P/29476 RANJEET KUMAR SHYAM PRASAD M 13.01.78 NO 12 17282 9876 P/29494 AMRENDRA KUMAR SINHA MAHENDRA PD.SINHA M 03.10.74 NO 11 16283 9878 P/29501 JYOTI MOHAN SUDISH PRASAD M 01.03.77 NO 12 16284 9879 P/29530 AJAY PRATAP SINGH RAJENDRA PD.SINGH M 15.08.77 NO 12 17285 9880 P/29535 AMIT KUMAR GIRISHDEO PRASAD M 28.03.77 NO 12 13286 9881 P/29547 LILAWATI KUMARI LAXMAN SINGH F 18.09.75 NO 11 20287 9884 P/29594 DARSHAN MEVIKA DUKHAN PRASAD F 24.02.79 NO 12 13288 9885 P/29595 KUMOD KUMAR VIMAL PRASAD M 15.05.80 NO 11 16289 9886 P/29647 RAM BABU RAMANUJ CHAUDHARY M 12.10.83 NO 11 16290 9887 P/29668 SANJEET KUMAR GANAURI PASWAN M 03.04.81 NO 14 17


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2291 9888 P/4392 VIJAY KUMAR SINGH MAHESH PRASAD M 01.01.79 NO 12 17292 9890 P/4421 ARVIND KUMAR LATE GOKUL PRASAD M 10.12.76 NO 12 16293 9892 P/4450 PRADIP KUMAR LALAN PRASAD M 05.02.84 NO 12 17294 9893 P/4460 AMRENDRA KUMAR RAJENDRA PRASAD YADAV M 22.02.84 NO 12 16295 9894 P/4461 MITHLESH KUMAR SINGH RAJNARAYAN SINGH M 15.03.70 NO 11 17296 9895 P/4486 ANITA KUMARI RAMCHANDRA PD YADAV F 01.01.82 NO 11 17297 9898 P/4497 ABHA KUMARI BHARAT SINGH F 19.12.83 NO 13 16298 9899 P/4710 INDU KUMARI W/O SUBODH PD.GUPTA F 08.02.72 NO 12 13299 9900 P/4718 KEDAR NATH CHOUDHARY SHANICHAR CHOUDHARY M 28.02.78 NO 11 16300 9901 P/4719 RANJEET KUMAR CHOUDHARY RAM NARAYAN CHOUDHARY M 24.02.80 NO 11 16301 9902 P/4759 DHANANJAY KUMAR SURENDRA SINGH M 10.01.83 NO 11 16302 9905 P/4792 SANTOSH KUMAR SHIV SHANKAR MAHTO M 11.09.80 NO 11 13303 9908 P/4809 AMIT KUMAR OM PRAKASH M 07.08.83 NO 11 20304 9910 P/4866 RAKESH KUMAR RAUSHAN SAHDEO PD.SINGH M 09.10.79 NO 11 13305 9911 P/4879 ABHIJEET KR.RANJAN RAM NIWAS SINGH M 02.10.80 NO 12 16306 9912 P/4884 KRISHNA PRASAD RAM CHANDRA PRASAD M 03.09.81 NO 12 16307 9913 P/4914 SUNIL KUMAR YADAV KASHI NATH YADAV M 01.01.81 NO 17 20308 9914 P/4925 ASHOK KUMAR LAL DAS RAJAK M 03.01.82 NO 11 16309 9915 P/4926 SANJEET KUMAR GUPTESHWAR SHARMA M 04.02.81 NO 17 12310 9916 P/4928 ANIL KUMAR LAKHPATI RAM M 12.07.79 NO 13 17311 9917 P/4936 AVADH BIHARI RAJESHWER PANDAY M 15.05.76 NO 12 25312 9918 P/4962 RANJANA GUPTA UDAY KRISHNA F 26.12.83 NO 14 20313 9919 P/5001 NAGENDRA KUMAR LATE RADHA KRISHNA PRASAD M 31.12.80 NO 11 13314 9920 P/5012 KR.KUNAL SAURAV ASHOK KUMAR M 16.10.83 NO 11 16315 9921 P/5014 BANDANA KUMARI W/O SANJAY KR.SINGH F 16.06.67 NO 12 16316 9923 P/29184 SAMIR KUMAR KAMESHWAR PD.SINGH M 02.12.74 NO 11 13317 9925 P/29265 RANI BABITA KUMARI W/O RAKESH KUMAR F 09.09.80 NO 11 13318 9926 P/29270 KALYANI KUMARI RAM BADAN PRASAD F 02.01.75 NO 11 16319 9929 P/29298 KUMARI RUPAM SURESH JHA F 26.03.77 NO 11 18320 9930 P/29301 SHASHI KRISHNA KUMAR TIWARY F 20.12.81 NO 12 17321 9931 P/29309 ALOK KUMAR SINGH ARVIND PRASAD SINGH M 02.02.76 NO 12 16322 9932 P/29317 PRAHLAD KUMAR BASUDEO PRASAD M 01.03.82 NO 11 16323 9933 P/29320 RUPESH KUMAR SURYA NARAYAN PD.YADAV M 02.01.83 NO 14 11324 9934 P/29331 JITENDRA PD.MISHRA YAMUNA PRASAD MISHRA M 14.02.70 NO 12 20325 9936 P/29340 SUJATA SAHA W/O RAJESH KUMAR F 08.12.76 NO 12 20326 9937 P/29344 NITISH KUMAR PASWAN VASUDEV PASWAN M 07.02.81 NO 12 17327 9938 P/29351 MANOJ KUMAR MAHESH CHOUDHARY M 13.03.81 NO 11 20328 9940 P/28934 AMIT KUMAR INDRADEO KR.SHARMA M 05.06.78 NO 11 16329 9941 P/28936 MITHILESH KUMAR BABU RAM YADAV M 08.10.76 NO 12 16330 9942 P/28988 SUNIL KUMAR KISHUN PRASAD M 15.01.81 NO 11 17331 9943 P/28991 SHALIGRAM SINGH DASO SINGH M 15.02.80 NO 12 16332 9944 P/28996 RAHUL DEO BARMAN RAMA KANT SINGH M 01.08.80 NO 11 13333 9946 P/29005 SANJAY KUMAR ASHOK PRASAD RAVANI M 16.01.74 NO 11 17334 9947 P/29006 SANJIT KUMAR RAM PRASAD MEHTA M 02.10.75 NO 12 13335 9948 P/29052 SHANKAR KUMAR BACHCHU PD.SINGH YADAV M 01.03.82 NO 12 13336 9950 P/29100 SUBHADRA KUMARI W/O JITENDRA NATH SINGH F 15.04.72 NO 11 16337 9951 P/29109 SARITA KUMARI W/O SUBHASH KUMAR F 01.03.78 NO 11 16338 9952 P/29114 DINESH PRASAD RAJENDRA PRASAD M 15.09.77 NO 11 16339 9953 P/29124 SHASHIBIND KR.BARMA RAM SWARATH PRASAD M 15.08.75 NO 12 16340 9954 P/29147 UPENDRA DAS DEONANDAN RABI DAS M 01.06.80 NO 11 17341 9955 P/29151 SUDHA SARITA W/O MANOJ KUMAR F 25.07.76 NO 11 18342 9957 P/29673 PARMA NAND THAKUR SUNIL KUMAR THAKUR M 14.02.84 NO 12 17343 9958 P/29709 GOPAL KUMAR AYODHYA PRASAD M 01.12.84 NO 11 16344 9959 P/29713 VISHW MOHAN RAM BALI JHA M 16.02.79 NO 19 20345 9960 P/29714 VISHWANATH AMAR NATH M 02.02.79 NO 19 20346 9961 P/29731 VIMAL VERMA VIJAY PRAKASH VERMA M 11.11.81 NO 12 20347 9962 P/29763 PANKAJ KUMAR TIWARI RAM RATAN TIWARI M 03.12.82 NO 17 20348 9963 P/29783 VIJAY PASWAN ANUP PASWAN M 08.05.73 NO 17 18


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2349 9964 P/29790 CHANDRA SHEKHAR KUMAR RAJ KUMAR PRASAD M 10.06.78 NO 12 17350 9965 P/29800 RAJESH KUMAR PANDEY KAILASH PATI PANDEY M 16.01.78 NO 12 13351 9966 P/29815 MUKESH KUMAR MAN MOHAN KR.AMWAST M 04.01.83 NO 12 16352 9967 P/29834 KUMAR GAURAV BISHNUDEV PRASAD M 01.01.79 NO 11 16353 9968 P/29865 INDER DEO YADAV KAMESHWAR YADAV M 09.11.73 NO 11 17354 9969 P/29866 NAVEEN RAJ SHANKAR BHAGWAN SINGH M 11.10.78 NO 12 13355 9971 P/29899 RANJIT KUMAR RAJ KISHOR PD.YADAV M 05.01.82 NO 12 13356 9972 P/29910 DHARAMBIR PRASAD MADAN PRASAD M 14.03.82 NO 14 20357 9973 P/29953 SANJAY KUMAR RAGHUVEER CHOUDHARY M 01.01.81 NO 12 17358 9976 P/29967 VIRENDRA KUMAR RAMRATAN PRASAD M 15.07.78 NO 11 17359 9977 P/29975 DEEVAKAR KUMAR ADARSH PRASAD SINGH M 03.12.77 NO 12 13360 9979 P/28060 SWETA KUMARI SHIV SHANKAR JHA F 08.03.82 NO 14 20361 9980 P/28235 VANDANA KUMARI UPENDRA NARAYAN SINGH F 01.03.81 NO 19 20362 9981 P/28274 SANJULA KUMARI RAMPRIT SINGH F 28.01.81 NO 24 25363 9983 P/28411 SIKANDAR PRASAD SINGH SUBALAL PD.SINGH M 25.03.74 NO 13 25364 9984 P/28887 PUNAM KUMARI W/O MANORANJAN CHOUDHARY F 15.01.73 NO 12 16365 9986 P/29651 JHA CHANDAN W/O JHA YASHWANT KUMAR F 10.04.76 NO 11 20366 9987 P/29742 INDU KUMARI W/O RAVINDRA KUMAR SINGH F 01.01.68 YES 11 16367 9988 P/32040 VASUNDHARA SHRINIWAS SHARMA F 26.01.79 NO 12 20368 9989 P/32046 NUTAN SHARMA DIP NARAYAN SHARMA F 20.06.72 NO 11 16369 9990 P/32057 RANI KUMARI W/O DHANANJAY SINGH F 11.06.79 NO 12 20370 9991 P/32060 RINA KUMARI W/O KUMAR SHIAVAM F 01.11.78 NO 11 18371 9992 P/32066 SUDHA RANI ANIRUDH PRASAD RAI F 01.01.70 NO 11 17372 9993 P/32080 SADHNA KUMARI W/O ANIL KUMAR F 11.09.71 NO 12 20373 9994 P/32085 MUNNA KUMAR GOPAL MALAKAR M 11.02.81 NO 12 13374 9996 P/32149 MUKESH KUMAR SHASHI BHUSHAN M 01.01.78 NO 12 16375 9997 P/32151 UMA KUMARI W/O BINOD KUMAR SINGH F 31.01.73 NO 12 16376 9998 P/32205 SAVITA KUMAR W/O KUMAR RABISH CHANDRA F 13.08.80 NO 12 16377 9999 P/32208 NAVEEN KUMAR JAI NARAYAN PD.KUSHWAHA M 06.11.76 NO 11 16378 10000 P/32212 RASHMI KUMARI GANGADHAR MISHRA F 10.08.77 NO 11 13379 10001 P/32222 SWETA SRI KRISHNA PRASAD F 01.05.82 NO 11 17380 10002 P/32229 NILIMA SINHA KAMESHWAR PD.SINHA F 26.03.71 NO 11 16381 10003 P/32233 NIRAJ KUMAR PANKAJ PRASAD SINGH M 01.03.83 NO 11 16382 10004 P/32235 MANORMA MOLEDHAR DWIVEDI F 14.12.78 NO 12 25383 10005 P/32240 PUSHPA KUMARI W/O NAVIN KUMAR F 15.01.73 NO 12 16384 10006 P/32247 RANI SAVITA MANI SURESH PRASAD F 01.03.78 NO 11 13385 10007 P/32251 ARCHNA BHARTI W/O MANOJ KUMAR F 03.12.82 NO 12 20386 10008 P/32254 KAMLESH KUMAR INDRADEV SINGH M 06.04.82 NO 12 17387 10009 P/32258 OM NATH SINGH BALA NATH SINGH M 06.07.82 NO 12 13388 10010 P/32262 NITU KUMARI W/O DEERGH RAJ F 12.02.80 NO 12 13389 10011 P/32264 MANI KANT ARJUN SINGH M 02.01.82 NO 12 13390 10012 P/32266 VAIJAYANTI PRASAD W/O DHANANJAY KUMAR F 08.10.73 NO 19 20391 10013 P/32268 MANJUSHA KUMARI W/O RAM NARESH PRASAD F 04.03.67 NO 12 17392 10014 P/32283 PUJA SINHA AYODHYA PD.SINHA F 16.12.81 NO 12 14393 10015 P/32292 PARVEEN BANO LATE BASHIR AHMAD KHAN F 03.01.73 NO 19 20394 10016 P/32299 UMESH SINGH ADITYA NARAYAN SINGH M 01.10.75 NO 11 20395 10017 P/32303 PRIYANKA KUMARI KRISHNA DEO LAL F 08.01.76 NO 11 20396 10018 P/32304 ASHUTOSH KUMAR UDAY PRAKASH M 01.03.81 NO 11 17397 10020 P/32308 AMITA KUMARI W/O KAMLESH KUMAR F 30.09.75 NO 24 16398 10021 P/32330 MEERA KUMARI W/O RAN VIJAY SINGH F 08.04.69 NO 14 20399 10022 P/32331 SAPNA KUMARI GANESH PRASAD SHARMA F 05.09.82 NO 12 13400 10023 P/32384 MD. REZWAN HUSSAIN KHAN MOZAMMIL HUSSAIN KHAN M 05.09.81 NO 11 16401 10025 P/32433 RAKESH KUMAR PARMANAND PRASAD M 27.02.82 NO 16 20402 10026 P/32454 PREETI RANI W/O DINESH CHANDRA SINHA F 10.09.69 NO 11 16403 10027 P/32486 KOUSHAL KISHOR NAGESHWER MEHRA M 15.06.74 NO 11 13404 10028 P/32488 NIRANJAN KUMAR RAM EKBAL SINGH M 03.12.74 NO 11 17405 10030 P/32499 MANORANJAN KUMAR BISHESWAR PRASAD M 11.01.75 NO 12 13406 10032 P/32520 GIRISH KUMAR BISHWA KUMAR KARN M 15.02.80 NO 12 16


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2407 10033 P/32522 PUSHPA RAJ SHARMA SUDIN PRASAD SHARMA M 15.01.81 NO 12 13408 10034 P/32527 ARCHANA SINGH LATE MAHESH PD.SINGH F 01.03.79 NO 11 20409 10037 P/32546 RANA PRATAP SINGH JAGDEO SINGH M 24.12.75 NO 12 17410 10038 P/32551 RAUSHAN KUMAR RAMDIP SINGH M 02.10.82 NO 12 13411 10039 P/32553 KAUSHLENDRA KUMAR BRAJBHUSHAN PRASAD M 25.11.80 NO 12 13412 10041 P/32581 RANJEET KUMAR ARJUN SAW M 21.11.80 NO 12 16413 10042 P/32584 KUMAR AMBUJ SATISH CHANDRA JHA M 01.03.81 NO 12 16414 10044 P/32607 RAVI KUMAR BAJRANGI GIRI M 25.12.80 NO 11 17415 10045 P/32617 MAHESH KUMAR CHANDRA RAMBALI ARYA M 10.06.77 NO 12 16416 10047 P/32648 KUMAR ABHISHEK GANGA BISHUN SINGH M 17.03.82 NO 12 16417 10049 P/32675 JAY PRAKASH KUMAR SURENDRA SINGH M 06.10.81 NO 12 16418 10050 P/32690 SUDHIR KUMAR SURESH PRASAD M 31.12.80 NO 11 16419 10051 P/32718 CHANDRA UDAY PRAKASH CHANDRA BHUSHAN PRASAD M 04.12.83 NO 11 16420 10052 P/32738 AMOD KUMAR GORAKH NATH PANDIT M 13.04.83 NO 12 17421 10053 P/32788 ANANT KUMAR MANESHWAR PD.SINGH M 01.10.71 NO 11 16422 10054 P/32795 RINA KUMARI UPENDRA SINGH F 06.01.80 NO 12 25423 10055 P/32800 RAMESHWAR PD.SINGH YOGENDRA SINGH M 02.02.79 NO 16 18424 10056 P/32806 TRIBINDH KUMAR BEOMENDRA KUMAR M 01.03.79 NO 12 16425 10057 P/32851 SHAMBHU KUMAR OM PRAKASH SAO M 14.11.82 NO 12 16426 10058 P/32856 RINKU RANJAN KUMAR RAM PRAVESH SHARMA M 08.02.80 NO 12 23427 10059 P/32887 NEERAJ KUMAR MADAN MOHAN PD.SINHA M 05.01.81 NO 11 13428 10061 P/32891 PANKAJ KUMAR MADAN MOHAN PD.SINHA M 12.06.77 NO 11 16429 10063 P/32916 KUMARI SUNEETA BACHCHA SINGH F 24.04.76 NO 12 16430 10069 P/33010 RAM KUMAR SINGH YUGAL KISHORE SINGH M 31.12.77 NO 11 16431 10070 P/33011 AJAY KUMAR ARJUN PRASAD M 05.02.80 NO 11 19432 10071 P/33020 MITHELESH KUMAR DOWARIKA PD.YADAV M 05.06.74 NO 11 17433 10072 P/33021 ACHINT KUMAR SINGH NAGENDRA SINGH M 29.01.73 NO 11 20434 10074 P/33040 SIMI KUMARI SHASHI BHUSHAN SINGH F 10.02.83 NO 12 16435 10075 P/5026 GOPAL KUMAR ANIL KUMAR SHARMA M 26.12.83 NO 11 16436 10076 P/5027 NIRANJAN KUMAR NARWADESHWAR SINGH M 30.09.71 NO 11 13437 10077 P/5062 ANUPAM SINGH ALAKHDEO YADAV M 10.04.78 NO 12 13438 10080 P/5161 BABITA KUMARI LATE GOVIND DAS F 01.01.73 NO 12 17439 10081 P/5162 MUKESH KUMAR LATE KAPILDEO PASWAN M 21.12.81 NO 11 13440 10082 P/5178 SIKANDRA KUMAR RAJESHWAR PRASAD M 05.05.83 NO 12 16441 10083 P/5190 MAMTA KUMARI BHAGAWAT SINGH F 25.07.82 NO 11 26442 10084 P/5194 DILO PRASAD SINGH RAM PARAS SINGH M 09.04.80 NO 11 17443 10086 P/5240 MANJIT KUMAR GOPAL PRASAD M 02.02.84 NO 11 19444 10087 P/5269 RUBY KUMARI W/O ASHOK KR.VERMA F 22.02.82 NO 12 20445 10088 P/5274 KEDAR PRASAD BALESHWAR PD.RAY M 20.10.82 NO 12 17446 10091 P/5328 YOGESH KR. PANDEY MAHESH DUTT PANDEY M 01.08.83 NO 12 17447 10093 P/5344 NARADMUNI SINGH GOKUL SINGH M 22.10.70 NO 11 16448 10096 P/05395 DHARMBIR PASWAN BHAGWAN DAS M 01.03.83 NO 11 20449 10097 P/05397 BABAN KUMAR VATS LAV KUSH SINGH M 05.08.80 NO 19 11450 10098 P/05398 SUMIT KUMAR JANARDAN PD.SINGH M 26.02.80 NO 12 17451 10099 P/05468 ASHOK KUMAR PATHAK RAJ KUMAR PATHAK M 04.01.74 NO 12 16452 10100 P/05601 SANJEEV KUMAR MAHENDRA PD.SINGH M 03.04.82 NO 11 16453 10101 P/05604 PINKI KUMARI SHAMBHU PANDAY F 06.04.77 NO 12 20454 10102 P/05607 KULDIP KUMAR NANDLAL PRASAD YADAV M 01.01.79 NO 12 16455 10103 P/05665 PAWAN KUMAR RAM ASHIS RAM M 15.04.74 NO 11 17456 10108 P/33043 BARUN KANT SINHA RAMJI PRASAD M 05.10.74 NO 12 13457 10109 P/33066 MUKESH KUMAR VIJAY PRASAD SHARMA M 10.02.77 NO 12 16458 10110 P/33074 RANVIJAY KUMAR LAKSHMI NARAYAN CHOUDHARY M 23.04.81 NO 11 13459 10112 P/33117 SANJEEV KUMAR PODDAR RAGHUBAR DAYAL PODDAR M 21.11.74 NO 12 13460 10113 P/33138 SHAILENDRA KUMAR SHREE YADAV M 16.07.74 NO 12 17461 10114 P/33152 NASHAT ALAM MD. NAYEEM M 01.01.84 NO 12 17462 10115 P/33183 RAM PRAVESH PRASAD RAMKRITA PRASAD M 07.01.75 NO 11 16463 10116 P/33184 MENKA KUMARI W/O PAWAN KR.SINHA F 01.03.77 NO 11 20464 10117 P/33187 JAY PRAKASH NARAYAN ARJUN PRASAD M 02.12.79 NO 12 16


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2465 10118 P/33188 RANJAY KUMAR RAMU SINHA M 29.10.76 NO 12 16466 10119 P/33192 HEERA LAL BHAKTA SHIWSAWRUP BHAKTA M 06.02.76 NO 12 17467 10120 P/33203 SUBODH KUMAR SATYA NARAYAN SINGH M 02.04.82 NO 12 20468 10121 P/33223 SHIV NATH SHARMA SITARAM SHARMA M 25.12.80 NO 11 13469 10122 P/33240 ARBIND KUMAR RAM NARESH SINGH M 05.01.82 NO 11 13470 10124 P/33323 FANI BHUSHAN NATH VERMA RAMCHANDRA PD.AZAD M 01.01.77 NO 12 20471 10126 P/33369 SHIV SHANKER KUMAR PRABHU DAYAL GUPTA M 30.12.82 NO 14 20472 10127 P/33386 JAY SHANKER PRASAD BIRJU RAM M 20.01.72 NO 12 16473 10128 P/33391 PINKI KUMARI W/O AMIT KUMAR F 15.08.77 NO 12 17474 10129 P/33401 BHANU PRATAP SINGH KAMESHWAR SINGH M 06.01.73 NO 11 16475 10130 P/33416 JAY NANDAN KUMAR RAM NARESH PRASAD M 01.03.78 NO 11 16476 10131 P/33423 UDAY KUMAR SINGH KAMTA PRASAD ROY M 15.03.82 NO 11 16477 10134 P/33454 RAKESH KUMAR BIKRAMA RAI M 15.03.83 NO 11 16478 10135 P/33465 PRAMOD KUMAR MISHRA SHOBHA KANT MISHRA M 21.03.81 NO 13 25479 10136 P/33474 VINAY KUMAR SINGH MATHURA PRASAD SINGH M 01.02.80 NO 11 20480 10138 P/05978 MEENA KUMARI MAHENDRA PRASAD F 30.10.72 NO 12 16481 10139 P/08013 BINAY KUMAR DINKAR PRASAD SINGH M 15.10.81 NO 11 16482 10140 P/08022 RAJEEV RANJAN KUMAR KAPIL DEV PRASAD M 10.01.79 NO 11 13483 10142 P/08038 RAJESH KUMAR RAM CHANDRA SINGH M 30.09.75 NO 11 13484 10144 P/08058 KR.RAJIV RANJAN SINGH KAPILDEO NARAYAN SINGH M 08.10.73 NO 12 16485 10145 P/08060 SHAILESH KUMAR SINGH KAPILDEO NARAYAN SINGH M 05.02.73 NO 12 16486 10146 P/08076 RAHUL SHUKDEO GIRI M 20.02.79 NO 11 16487 10147 P/08083 DHARAM PAL MUNESHWAR PRASAD M 02.06.80 NO 12 16488 10148 P/08084 MAHIPAL MUNESHWAR PRASAD M 02.01.84 NO 12 16489 10150 P/08129 PANKAJ KUMAR RAMCHANDRA PRASAD M 03.08.76 NO 11 16490 10151 P/08132 ABHISHEK RANJAN BRIJA SINGH M 10.09.81 NO 12 16491 10152 P/08133 MANISH KUMAR RAJDEO SINGH M 08.12.76 NO 12 16492 10153 P/08162 SHAILENDRA KR.PANDEY RADHESHYAM PANDEY M 15.02.81 NO 12 20493 10155 P/08266 RAVI BHUSHAN VINOD PRASAD M 09.10.81 NO 12 20494 10156 P/08316 SANJEEV KUMAR PARMANAND SHARMA M 15.10.80 NO 12 17495 10158 P/08354 MEERA KUMARI KUSH PRASAD SINGH F 05.12.76 NO 11 16496 10159 P/08364 VIVEK KUMAR RAI GOPAL JEE RAI M 15.04.84 NO 12 20497 10160 P/08367 SANJU KUMARI W/O ASHOK KR.SINGH F 06.05.72 NO 15 16498 10161 P/08437 NAGMANI KUMAR ARJUN PRASAD M 03.02.84 NO 11 17499 10162 P/8448 RANJAN CHAUDHARY LAKHAN CHAUDHARY M 20.01.83 NO 11 17500 10163 P/08456 ANSHU KUMARI GIRISH SHARMA F 28.12.81 NO 11 16501 10164 P/08478 PRANAYA KUMARI W/O SANJAY KUMAR F 15.03.81 NO 17 20502 10165 P/08535 ANUP KUMAR RAM PADARATH PASWAN M 16.01.82 NO 12 16503 10166 P/08538 SANJAY PRASAD BHAGWAN PRASAD M 12.02.78 NO 12 17504 10168 P/08547 PRAKASH KUMAR MISHRA SURESH MISHRA M 06.10.81 NO 11 16505 10169 P/08548 AKHILESH PRASAD RAMLAGAN PRASAD M 17.10.81 NO 13 16506 10170 P/08549 RUPESH KR.SINGH TAPESHWAR SINGH M 02.01.78 NO 11 16507 10171 P/08575 KUMAR CHARCHIL UMESH SINGH M 14.11.81 NO 12 13508 10172 P/08599 SANDEEP KUMAR ANANDI PRASAD SINGH M 01.01.82 NO 11 13509 10174 P/08606 DEVENDRA NARAYAN SINGH BADAN SINGH M 25.01.78 NO 12 16510 10175 P/08634 ANJU KUMARI RAM KUMAR PRASAD F 15.11.82 NO 12 13511 10176 P/08652 OM PRAKASH LALLAN PD.SINGH M 31.10.76 NO 12 13512 10177 P/08659 MUKESH KUMAR ARJUN PD.SINGH M 12.03.82 NO 11 16513 10178 P/08670 SHANKAR DAYAL SINGH JAGDISH PRASAD M 04.01.80 NO 11 17514 10179 P/08704 KAMLESH KUMAR DINA NATH RAJAK M 20.02.82 NO 14 12515 10180 P/08705 AKANKSHA AVINASH KUMAR F 01.03.81 NO 11 16516 10181 P/08710 DINESH KR.PRAKASH RAMBALI PASWAN M 01.04.70 NO 11 17517 10183 P/08731 ARATI KUMARI MISHRA SHRIKANT MISHRA F 20.05.80 NO 12 13518 10184 P/08732 RANJEET KUMAR RAJENDRA SHARMA M 02.10.80 NO 20 14519 10186 P/08755 RADHIKA RAMAN PD.SINGH VISHNUDEO PRASAD M 30.08.76 NO 12 13520 10187 P/08762 AJAY KUMAR JAWAHAR LAL VISHWAKARMA M 28.02.82 NO 11 16521 10188 P/08772 ANIL KUMAR VISHWAKARMA JAWAHARLAL VISHWAKARMA M 09.10.74 NO 11 16522 10189 P/08780 JETENDRA PASWAN RAMPRIT PASWAN M 01.03.83 NO 17 12


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2523 10190 P/08788 BRAHMANAND SHYAM NARAYAN PATHAK M 06.01.81 NO 14 20524 10191 P/08799 RAKESH KR.BHASHKAR MOTI LAL PANDIT M 03.02.82 NO 12 15525 10192 P/08802 SHAILESH KUMAR UDAY PRASAD SINHA M 24.12.80 NO 12 20526 10193 P/08805 TAUNI KRISHNA DEO SINGH M 27.02.81 NO 12 22527 10194 P/08808 MANISH KUMAR SINGH RAJDEO PRASAD SINGH M 26.02.81 NO 12 16528 10195 P/08822 HEMANT KUMAR BRAHMDEV PRASAD M 02.11.74 NO 12 13529 10196 P/08863 DHANANJAY KR.PATHAK GUPTESHWAR PATHAK M 05.01.83 NO 12 16530 10197 P/08904 KUMAR ARVIND HIRA LAL YADAV M 16.02.82 NO 11 17531 10198 P/08915 RAJESH KUMAR AYODHYA PRASAD M 01.03.83 NO 13 11532 10200 P/08939 AMRESH KUMAR SINGH ASHOK KUMAR SINGH M 13.11.82 NO 12 13533 10201 P/08944 PRAKASH KUMAR BINDESHWAR CHOUDHARY M 20.06.82 NO 11 17534 10202 P/08960 APHJAL HUSSAIN MD. ABDUL ZABBAR M 05.02.80 NO 11 16535 10203 P/08981 INDRAJEET KUMAR RAMSWRUP PASWAN M 05.02.81 NO 12 13536 10204 P/08982 ABHAY SHANKER PATEL MITHILESH PRASAD M 01.03.83 NO 12 18537 10205 P/08983 AJEET KUMAR PATEL KEDAR PRASAD M 15.12.82 NO 12 17538 10206 P/09049 SHISHUPAL KUMAR BHAGWAN DAS M 10.01.79 NO 11 17539 10207 P/09051 SHISHIR KUMAR BHUPENDRA KR.SINHA M 05.02.82 NO 11 20540 10208 P/09052 RAGHVENDRA NARAYAN SHARMA RAMESHWAR PD.SINGH M 09.02.76 NO 11 17541 10209 P/09064 ABHIMANYU KUMAR SHALENDRA KR.SINGH M 14.09.81 NO 12 16542 10210 P/09067 KUMAR BARUN YOGENDRA PD.SINGH M 06.01.82 NO 12 16543 10214 P/09114 SATISH KR.HEEMANSHU RADHA RAMAN SINGH M 01.03.77 NO 12 26544 10215 P/09119 PRIYANKA BARMESHWAR NATH SINHA F 01.03.82 NO 12 13545 10216 P/09123 POONAM KEDAR SHARMA F 07.09.78 NO 12 16546 10217 P/09124 REKHA KUMARI W/O LATE SUSHIL KR.VIDYARTHI F 29.09.70 NO 12 16547 10219 P/09174 SARVESH KUMAR RAJ KUMAR GUPTA M 15.04.78 NO 12 16548 10220 P/09177 REENA KUMARI KAILASH PRASAD F 08.01.84 NO 12 13549 10221 P/09178 ABHAY KUMAR RAM YATAN PRASAD M 01.03.77 NO 12 13550 10222 P/09189 MADHU LAXMI KUMARI W/O SANJAY KR.SINHA F 05.11.69 NO 11 25551 10223 P/09192 SAROJ KUMAR TIRTH PRASAD M 01.01.81 NO 12 20552 10224 P/09200 JYOTI KUMARI RAJNITI PRASAD F 28.12.75 NO 12 20553 10226 P/09216 SANJIT KUMAR LATE JAI NADAN PD.YADAV M 08.01.80 NO 12 16554 10227 P/09297 NAWIN KUMAR SINGH MANOHAR ROY M 10.11.83 NO 12 20555 10228 P/09301 SHAILENDRA KUMAR LALBABU ROY M 02.10.79 NO 12 20556 10229 P/09303 JITESH KUMAR JANARDAN PRASAD M 07.01.79 NO 12 20557 10230 P/09307 SANOJ KUMAR MUNDRIKA RAM M 05.12.80 NO 11 16558 10231 P/09335 SUJAYANT DWARIKA PRASAD M 07.07.79 NO 12 16559 10232 P/09338 MANISHA TIWARY W/O SUSHANT KUMAR F 20.01.72 NO 12 18560 10233 P/09347 SONALI SINGH RAM PRATAP SINGH F 22.07.78 NO 11 13561 10234 P/09348 MANJU KUMARI RAM PRATAP SINGH F 04.08.75 NO 11 20562 10235 P/09349 MADHULIKA TIWARI RAGHUBIR TIWARI F 01.01.73 NO 11 17563 10236 P/09351 DEEPAK KUMAR UPENDRA SHARMA M 08.01.79 NO 12 20564 10238 P/09399 JITENDRA SINGH MITHILA SHARAN SINGH M 12.06.76 NO 17 19565 10239 P/09400 AMIT KUMAR VERMA GIRJA KISHOR PD.VERMA M 12.01.80 NO 17 19566 10240 P/09419 YASHWANT KUMAR SINGH KAMALDEO SINGH M 08.02.80 NO 11 17567 10241 P/09420 SANTOSH SHEKHAR SHAMBHU NATH SINGH M 05.12.80 NO 11 17568 10242 P/09425 PANKAJ KUMAR ASHUTOSH KUMAR M 10.03.82 NO 12 20569 10243 P/09427 AKHILESH PRASAD RAJENDRA PRASAD M 12.03.78 NO 11 13570 10244 P/09433 UPENDRA KUMAR SIYARAM PRASAD M 10.02.82 NO 11 17571 10246 P/9465 VIKASH KUMAR PANDEY KRISHNA DEO SHARMA M 01.03.84 NO 12 16572 10247 P/09468 AMIT KUMAR YAMUNA PRASAD THAKUR M 14.11.81 NO 12 16573 10248 P/09489 JITENDRA PRASAD JAGNARAYAN PRASAD M 10.05.77 NO 11 13574 10249 P/09491 SANTOSH KUMAR LALIT KISHOR PANDEY M 25.08.79 NO 11 13575 10250 P/09530 ASHOK KUMAR LATE YADUNANDAN PRASAD M 04.02.80 NO 11 13576 10251 P/09531 RATNESH KUMAR RAM KRISHNA PRASAD M 16.10.78 NO 11 13577 10252 P/9564 MANOJ KUMAR SINHA LALJI PRASAD SINHA M 01.01.79 NO 22 11578 10253 P/09597 RAJEEV RANJAN MANGAN CHANDRA MANDAL M 10.08.79 NO 11 13579 10254 P/09606 GURU NANDAN KUMAR MAN MOHAN MANDAL M 03.11.77 NO 11 13580 10255 P/09634 ARVIND KUMAR JALIM PRASAD M 04.02.79 NO 12 20


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2581 10257 P/09645 RAKESH KUMAR RAGHVENDRA KR.SINGH M 28.02.80 NO 12 16582 10258 P/09659 MUKESH KUMAR DHARAMDEO SINGH M 15.12.83 NO 12 20583 10259 P/09661 SEEMA KUMARI MANORANJAN PRASAD F 15.02.76 NO 11 17584 10260 P/09664 PANKAJ KUMAR SHYAM CHANDRA PANDIT M 25.02.81 NO 11 16585 10261 P/09675 SUMAN KUMAR CHANDRIKA SINGH M 01.01.70 NO 12 13586 10262 P/09676 SURESH KUMAR CHANDRIKA SINGH M 01.08.75 NO 12 17587 10263 P/09714 MANORANJAN KUMAR TUKAR SINGH M 03.12.80 NO 12 20588 10265 P/09741 CHANDRA KANT GAURI SURYA SHEKHAR PRASAD M 29.01.82 NO 12 16589 10267 P/09773 ROHITASHWA KUMAR PARMA NAND PANDIT M 02.09.77 NO 12 13590 10268 P/09783 AJAY KUMAR RAM NARAYAN MAHTO M 01.03.76 NO 12 16591 10269 P/09785 CHANDAN KUMAR DHRUBNANDAN PD.SINGH M 19.11.83 NO 12 16592 10270 P/09793 MUKESH KUMAR ARJUN PRASAD M 15.04.81 NO 12 17593 10271 P/09812 BIBHA KUMARI JAISWAL W/O SANJEEV KR.BHARTI F 12.12.76 NO 16 20594 10272 P/09905 SURENDRA PASWAN SIPAHI PASWAN M 15.02.74 NO 13 14595 10273 P/09969 NAMIT KUMAR JHA SRISTI NARAYAN JHA M 25.02.81 NO 12 13596 10274 P/09974 SANTOSH KUMAR DEO NANDAN PRASAD M 03.06.78 NO 11 20597 10275 P/12055 RAJENDRA KUMAR DAS HIRAMAN RAM M 04.05.80 NO 12 13598 10276 P/12059 RAKESH KUMAR GUPTA RAM LAKHAN SAW M 02.02.82 NO 12 13599 10277 P/12064 SUMIT KUMAR SHYAM MOHAN LAL M 09.03.81 NO 12 13600 10278 P/12066 SANJEEV KUMAR SHYAM MOHAN LAL M 07.07.82 NO 12 13601 10279 P/12074 RAVI KUMAR RAJ KISHOR PRASAD M 01.02.80 NO 11 16602 10280 P/12075 ANANT KUMAR ARUN KUMAR M 18.05.81 NO 11 13603 10281 P/12080 RANJEET KUMAR ASHOK KUMAR SINGH M 17.12.76 NO 12 13604 10282 P/12092 SUNIL KUMAR SURESH PRASAD M 31.12.82 NO 12 17605 10283 P/12107 BULAND IQBAL SHAHI S.K.NASIM UDDIN M 01.03.83 NO 12 16606 10284 P/12114 RAGHBENDRA TRIVEDI DHARMAVIR TRIVEDI M 07.03.83 NO 12 16607 10288 P/12157 PEEYUSH KUMAR RAMANAND PRASAD SINGH M 24.02.81 NO 12 13608 10289 P/12217 AWADHESH PRASAD BHUNESHWAR PASWAN M 02.02.77 NO 11 17609 10290 P/12218 KAMLESH PASWAN BHUBNESHWAR PASWAN M 05.05.80 NO 11 17610 10291 P/12227 UDAY SHANKAR BIJAY PANDIT M 05.02.83 NO 11 16611 10296 P/33570 RAKESH KUMAR GAURI SHANKAR SHARMA M 04.01.79 NO 12 13612 10297 P/33613 AGAM KUMAR KAUSHAL KISHORE SINGH M 11.11.80 NO 12 13613 10298 P/33624 KUMARI SUJATA SMT. W/O ANIRUDH KUMAR F 31.12.68 NO 20 26614 10299 P/33670 SHIV SHANKAR SINGH CHANDRAMA SINGH M 10.09.80 NO 11 14615 10300 P/33697 SUBHASH KUMAR SHIVRATAN PRASAD M 13.11.82 NO 12 13616 10302 P/33783 SATENDRA PRASAD SHASHI BHUSAN PRASAD M 15.01.80 NO 11 17617 10303 P/33806 ABHAY KUMAR BRAHMA DEV ROY M 10.02.82 NO 11 16618 10304 P/33817 PRASHANT KUMAR ROY RAJENDRA PRASAD ROY M 01.04.75 NO 12 16619 10306 P/33854 MANOJ KUMAR MAHESH PRASAD M 15.01.82 NO 12 13620 10307 P/33872 SATISH KUMAR TEJ NARAYAN SINGH M 01.03.82 NO 12 16621 10308 P/33907 TUHIN KUMAR NARESH PD.SINHA M 22.12.77 NO 11 16622 10309 P/33928 AMIT KUMAR BASANT SINGH M 28.08.82 NO 12 13623 10310 P/33946 PRAKASH KUMAR PRAHLAD PRASAD M 27.01.75 NO 11 16624 10312 P/33998 AJAY KUMAR NAGENDRA PRASAD M 18.04.84 NO 11 16625 10314 P/32327 PRABHA KUMARI TRIVENI SHARMA F 03.01.73 NO 11 17626 10315 P/32858 POONAM KUMARI W/O SANJEEV KUMAR SINHA F 01.04.77 NO 12 16627 10316 P/36029 SHAILENDRA KUMAR RAI SURENDRA NATH RAI M 01.12.83 NO 11 14628 10317 P/36176 DEVENDRA KUMAR SINGH SUNDER DEO NARAYAN SINGH M 03.02.79 NO 19 20629 10318 P/36455 AMIT KUMAR BISHESWAR SAHU M 08.01.82 NO 12 13630 10319 P/36547 DAYA NAND JHA DINESH JHA M 22.01.83 NO 11 16631 10320 P/36550 VINIT SACHINDRA NATH PANDEY M 10.12.81 NO 12 13632 10321 P/36579 AMIT KUMAR SINGH JITENDRA KUMAR SINGH M 01.03.79 NO 12 17633 10322 P/36608 SUJIT KUMAR VIRENDRA KUMAR M 03.08.83 NO 11 13634 10323 P/36643 MD.SHAHID EQBAL MD.MOKHTAR AHMAD KHAN M 02.11.81 NO 11 13635 10324 P/36647 KUMAR AMIT CHITTARANJAN PD.SINGH M 12.01.78 NO 12 16636 10325 P/36676 BIKRAM KUMAR JHA ASHOK KUMAR JHA M 05.12.77 NO 12 16637 10326 P/36712 UMA SHANKAR SINGH SHYAM BIHARI SINGH M 15.08.73 NO 11 13638 10328 P/36718 VIKASH BHARATI AWADHESH PD.SINGH M 03.05.76 NO 11 16


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2639 10332 P/36784 AJAY SHANKER SHEO SHANKER PRASAD M 15.02.83 NO 12 16640 10333 P/36870 SANJIV KUMAR SARYUG PRASAD M 01.03.78 NO 12 17641 10334 P/36873 SHIVENDRA NARAYAN SINGH MAHENDRA PD.SINGH M 01.01.80 NO 11 20642 10336 P/36914 ASHUTOSH KUMAR BAJINDRA SINGH M 05.12.78 NO 11 13643 10337 P/36965 RAVI KANT KUMAR MAHENDRA SHARMA M 04.10.82 NO 11 22644 10338 P/36971 BIRENDRA KUMAR RAJENDRA DAS M 12.02.78 NO 11 17645 10339 P/36989 SANJEEV KUMAR RAMAYAN SINGH M 20.02.82 NO 12 16646 10341 P/37008 SUMAN MISHRA GIRINDRA MOHAN MISHRA F 10.01.83 NO 11 19647 10342 P/37021 POONAM KUMARI W/O MANOJ KUMAR F 15.06.79 NO 11 13648 10343 P/37023 KUMARI SHAKUNTALA W/O AJAY KUMAR SINGH F 03.02.77 NO 12 13649 10344 P/37027 SARITA KUMAR SHARMA W/O MANOJ KUMAR F 01.10.73 NO 16 20650 10345 P/37042 SONI KUMARI RAJ NANDAN PD.SINGH F 02.02.77 NO 12 17651 10346 P/37047 SHALINI KUMARI RAJ NANDAN SINGH F 12.01.84 NO 12 17652 10347 P/37063 MANISH KUMAR NIRALA SURESH SINGH M 05.02.78 NO 12 17653 10348 P/37072 MANISHA JAGARNATH PD.SINGH F 11.05.80 NO 11 13654 10349 P/37075 BHARTI BHUSHAN W/O SHAMBHU KUMAR F 03.09.73 NO 12 16655 10350 P/37084 KUMARI REENA LOK NATH PRASAD F 02.02.80 NO 12 17656 10351 P/37092 SANGEETA W/O BABAN KUMAR F 01.01.73 NO 12 20657 10352 P/37094 RASHMI KUMARI W/O LALAN PD.SINGH F 26.02.76 NO 12 20658 10353 P/37095 SARITA KUMARI LALAN PRASAD SINGH F 12.10.78 NO 12 19659 10356 P/37113 SHAMSZAMAR MD. EHTESHAM MALLICK M 18.05.83 NO 11 16660 10357 P/37115 BIJAY KUMAR SHYAM NARAYAN SINGH M 30.08.70 NO 11 16661 10358 P/37127 SANGEETA KUMARI W/O SURESH PD.VISHWAKARMA F 07.03.76 NO 11 16662 10359 P/37134 SNEHLATA KUMARI RAJENDRA PRASAD F 01.12.76 NO 11 20663 10360 P/37140 KUMARI SIMA SINHA SAROJ KUMAR F 01.02.80 NO 12 16664 10361 P/37151 KUMARI ALPANA SINNY KAMESHWAR PRASAD F 04.02.82 NO 13 16665 10362 P/37156 POONAM KUMARI SIYASHRAY PRASAD F 23.12.77 NO 17 20666 10363 P/37157 CHANDRAWATI SINGH W/O DINESH KUMAR SINGH F 02.11.71 NO 12 20667 10365 P/37186 MUKESH KUMAR GANESH PRASAD SAH M 14.11.81 NO 12 17668 10366 P/37197 NAMRATA MINU RAJENDRA SINGH F 01.03.82 NO 12 20669 10367 P/37211 SANJAY KUMAR MISHRA NAND KISHOR MISHRA M 22.11.72 NO 11 13670 10368 P/37212 ALOK RANJAN SARYOO SHARAN SINGH M 28.12.81 NO 11 16671 10370 P/37222 SAMRAT SINGH AZAD JAIHIND SINGH M 19.11.80 NO 11 13672 10371 P/37235 RAKESH ROSHAN NAND KISHORE PRASAD M 18.03.82 NO 12 13673 10372 P/37251 RAMJI CHHOTELAL SINGH M 05.02.83 NO 11 16674 10373 P/37253 DHANANJAY KUMAR SINGH RAGHAW SHARAN SINGH M 12.03.70 NO 11 16675 10374 P/37274 ABHAY KUMAR AMBIKA YADAV M 25.04.81 NO 12 17676 10375 P/37291 RAJEEV RANJAN RAM KRISHNA SINGH M 15.01.84 NO 12 20677 10376 P/37311 BABBAN KUMAR RAM CHANDRA PRASAD M 01.09.76 NO 12 16678 10377 P/37317 SUBHASH KUMAR SINGH LAL MOHAN SINGH M 21.12.81 NO 12 17679 10378 P/37337 SHAMSA MD. JAMIL F 01.03.81 NO 11 20680 10379 P/37351 DINA NATH KUMAR YOGENDRA PRASAD M 02.01.83 NO 11 18681 10380 P/37411 PRADEEP KUMAR GAUTAM SHA M 09.08.78 NO 12 17682 10381 P/37434 BANTY KUMAR SACHIDA NAND PRASAD M 16.10.77 NO 11 13683 10382 P/37435 BIPUL KUMAR SACHCHIDA NAND SINGH M 30.01.80 NO 11 13684 10383 P/37445 ANNU RANI SINGH AWADHESH KR.SINGH F 15.07.78 NO 11 17685 10384 P/37454 JAIVIND SINGH RAM BAHADUR SINGH M 01.07.77 NO 11 20686 10385 P/37455 PRAMOD KUMAR SINGH RAMPAL SINGH M 21.10.80 NO 11 20687 10386 P/37465 ANWARUL HAQUE KHAN WAJID HUSSAIN KHAN M 01.01.80 NO 17 20688 10387 P/37505 DILIP KUMAR DAS DAROGI RABI DAS M 10.03.82 NO 11 13689 10388 P/37549 AJIT KUMAR NIRALA RAMSAGAR PRASAD M 01.01.80 NO 11 17690 10389 P/37553 NIRAJ KUMAR SURENDRA SINGH M 09.10.80 NO 11 16691 10390 P/37555 HEAMENT KUMAR SUSHIL SINGH M 31.12.81 NO 11 13692 10391 P/37556 RAJESH KUMAR HARISCHANDRA SINGH M 01.01.77 NO 12 16693 10393 P/37637 SHIV PRAKASH BECHAN GOPE M 01.03.81 NO 12 17694 10394 P/37644 MANOJ KUMAR VISHAWA NATH PRASAD M 10.06.76 NO 12 13695 10395 P/37659 ANUPRIYA SINHA W/O VIJAY KUMAR F 01.02.84 NO 12 13696 10396 P/37663 AMARDEEP KR.MEHTA SURAJ NARAYAN MEHTA M 01.11.83 NO 11 17


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2697 10398 P/37683 RANJIT KUMAR SINHA KARTIK SINGH M 12.08.82 NO 11 16698 10399 P/37686 VIDYANAND KUMAR INDRAJIT RAM M 12.02.80 NO 11 13699 10400 P/37705 BANARAS RABI DAS JAGU RABI DAS M 15.01.76 NO 12 13700 10401 P/37730 RAJESH KUMAR VINOD SHARMA M 02.10.83 NO 17 20701 10402 P/37765 CHANDRA BHUSHAN SHUKLA GANSHYAM SHUKLA M 03.12.75 NO 12 20702 10404 P/37799 SEEMA KUMARI SINHA KASHI PRASAD F 15.08.75 NO 17 18703 10405 P/37814 SANTOSH KUMAR SINGH RADHESHYAM SINGH M 05.08.80 NO 11 19704 10406 P/37837 DEEPAK KUMAR LAL BABU SAH M 26.02.80 NO 13 24705 10407 P/37869 DHIRAJ KUMAR RAJENDRA PD.PRAJAPATI M 08.07.79 NO 11 13706 10408 P/37871 INDRADEV KUMAR JAGDESH MAHTO M 01.08.76 NO 11 16707 10409 P/37876 DHARMBIR KUMAR KEDAR PRASAD M 15.11.83 NO 12 18708 10410 P/37912 VEENA SINGH W/O RAJ KUMAR F 25.12.78 NO 13 17709 10411 P/37940 VINAY KUMAR PHEKHAN RAM M 05.04.81 NO 12 25710 10412 P/37956 SATYA PRAKASH SINGH GAJENDRA KR.SINGH M 01.03.82 NO 12 16711 10414 P/37989 SUSHMA KUMARI MAHENDRA PRATAP SINGH F 10.09.76 NO 12 16712 10415 P/37990 NITESH KUMAR LALAN SINGH M 30.12.81 NO 12 16713 10416 P/40109 RAJESH KR.SRIVASTAVA BIPIN BIHARI LAL M 01.03.79 NO 11 13714 10417 P/40115 RAKHI KUMARI W/O RAMANAND SINGH F 05.03.73 NO 11 16715 10418 P/40145 MD. HEJAZ ASDAQUE MD. SALAHUDDIN M 12.02.70 NO 12 13716 10419 P/40151 SANJAY KUMAR SINHA SHIV NANDAN PRASAD M 01.03.76 NO 11 13717 10420 P/40161 RAJNI KANT ARUN PASWAN M 05.08.79 NO 12 17718 10421 P/40234 SUSHIL KUMAR RAI RAM NIVAS RAI M 05.08.83 NO 11 16719 10422 P/40321 ANJU KUMARI W/O VIJAY KUMAR SHUKLA F 09.02.67 NO 12 13720 10423 P/40333 ABHISHEK NANDAN PRASAD DINESH NANDAN PRASAD M 02.12.78 NO 12 25721 10426 P/40399 PANKAJ KUMAR RAY ARUN KUMAR RAY M 30.07.76 NO 11 13722 10427 P/40495 NARESH PRASAD DEV ANANT PRASAD DEV M 31.12.71 NO 11 16723 10428 P/40510 PANKAJ KUMAR VIDYARTHI BHOLA PANDIT M 10.02.82 NO 12 13724 10429 P/40516 PRAVEEN KUMAR SINGH RAM PRAVESH SINGH M 25.06.76 NO 11 13725 10430 P/40549 SANJAY MISTRY RAM SAWAROOP MISHTRI M 11.11.77 NO 12 16726 10431 P/40551 VISHWANATH PD.BHARTI BHIKHAN RAY M 01.03.78 NO 11 16727 10432 P/40604 PREETI KUMARI RAJENDRA RAM F 26.04.72 NO 12 20728 10433 P/40609 RAJESH KUMAR MAHESHWAR PD.SINGH M 07.03.74 NO 12 17729 10434 P/40613 DHARMENDRA KUMAR NARESH PRASAD M 12.02.82 NO 12 13730 10435 P/40626 PANKAJ KUMAR SURENDRA PRASAD M 12.08.80 NO 12 20731 10436 P/40628 SANTOSH KUMAR BINDESHWARI PD.SINGH M 06.12.80 NO 11 16732 10437 P/40667 RAGHUNATH KUMAR CHANDESHWAR YADAV M 22.10.83 NO 11 16733 10438 P/40691 FANINDRA KUMAR UPENDRA KUMAR SINHA M 15.11.81 NO 11 13734 10439 P/40692 PINKU KUMAR DEVENDRA PRASAD M 06.01.81 NO 11 17735 10440 P/40764 VEERSEN PRATAP RAO NAG NARAIN RAO M 20.06.80 NO 12 17736 10441 P/40936 RAKESH KUMAR TONY LATE PARMESHWAR PRASAD M 02.04.72 NO 13 16737 10443 P/40989 MRITUNJAY KUMAR SHAHI JAGANATH PD.SHAHI M 20.12.79 NO 11 13738 10444 P/41001 RAJ NATH PD.PRABHAKAR SIDDHNATH SINGH M 03.02.72 NO 12 16739 10445 P/41012 AMRENDRA KUMAR RAMASHRAY RAM M 07.07.74 NO 11 16740 10446 P/41029 SANJIV KUMAR BINDESHWAR PD.SINGH M 12.06.80 NO 11 13741 10447 P/41034 SACHIDA NAND BIRANA MUNNI RAM M 04.09.76 NO 11 15742 10449 P/41128 BINAY KUMAR UPENDRA PD.YADAV M 05.01.83 NO 11 16743 10450 P/41134 DINESH KUMAR SHRIRAM M 03.02.73 NO 12 17744 10451 P/41233 YASHIKA JAGNARAIN PD.SINHA F 01.01.81 NO 11 13745 10452 P/41246 DEEPAK KUMAR SHARMA BRIJ NANDAN SHARMA M 07.01.77 NO 12 20746 10453 P/41247 RAM SHANKER KUMAR RAMMURTI SHARMA M 25.04.81 NO 11 20747 10454 P/41248 PRADEEP KUMAR SINGH BIDYA NATH SINGH M 18.02.75 NO 11 20748 10456 P/41311 BALIRAM PRASAD GHUNNI PRASAD M 31.12.70 NO 11 16749 10457 P/41347 MANGAL BHAGAT JITA BHAGAT M 09.03.76 YES 11 17750 10458 P/41364 DHARMENDRA KR.SINGH MITHILESH KUMAR SINGH M 02.04.77 NO 12 13751 10459 P/41365 SHAILESH KUMAR RAM NATH SINGH M 23.03.73 NO 12 16752 10460 P/41394 AVINASH KUMAR LALAN SINGH M 05.02.83 NO 11 13753 10461 P/41433 RAKA KAMNA W/O RAJESH KUMAR F 27.01.75 NO 12 17754 10462 P/41446 PASWAN BIRAL YAMUNA PASWAN M 04.05.79 NO 12 20


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2755 10463 P/41460 SUDHIR PD.NONIA RAJ KUMAR NONIA M 25.08.79 NO 18 20756 10464 P/41477 SURENDRA BHATT HRIDYA NAND BHATT M 02.02.82 NO 11 17757 10465 P/41499 KANCHAN KUMARI RAM SEWAK PRASAD F 22.04.71 NO 11 14758 10466 P/41505 ADITYA KUMAR BAIDYA NATH CHOUDHARY M 30.12.78 NO 12 16759 10468 P/41526 INDRAJEET KUMAR RAMASHISH PRASAD M 16.07.78 NO 12 20760 10470 P/41544 SANT KUMAR ROY AYODHYA ROY M 10.01.72 NO 12 13761 10471 P/41565 SANJEEV KUMAR SHYAM SUNDER PRASAD M 01.03.80 NO 11 16762 10472 P/41615 BRAJESH KUMAR SINGH RAM NARESH SINGH M 30.11.77 NO 11 16763 10473 P/41617 REETESH RANJAN NAGESH KUMAR M 20.10.81 NO 11 13764 10474 P/41649 DHANANJAY KUMAR SACHCHIDANAND PRASAD M 14.12.78 NO 12 13765 10475 P/41666 RAVI KUMAR NAWAL KISHOR M 21.12.81 NO 12 16766 10476 P/41689 KUMARI SARITA SINHA W/O VIJAY KR.SINGH NIRALA F 20.12.78 NO 12 13767 10478 P/41731 SUDHA KUMARI W/O KUMAR RAJESH F 01.02.70 NO 12 16768 10479 P/41735 VIKAS KUMAR AJAY KUMAR M 30.12.81 NO 11 13769 10480 P/41744 RUPA KUMARI SINHA W/O SANJAY KR.SINHA F 22.11.68 NO 11 20770 10481 P/41750 MEELI SINHA SUDARSHAN PD.SINHA F 25.11.80 NO 11 13771 10482 P/41751 JYOTI KUMARI W/O SANJEEV KUMAR F 20.09.76 NO 12 25772 10483 P/41752 SUSHIL KUMAR SINGH SHIV KUMAR SINGH M 24.02.81 NO 12 13773 10484 P/41753 NILAM SINGH W/O CHANDRA SHEKHAR SINGH F 07.10.73 NO 12 20774 10485 P/41757 ABHIJEET KUMAR SARYUG PD.SINGH M 10.10.82 NO 15 19775 10486 P/41767 VINITA PRASAD DASARATH PRASAD F 10.11.71 NO 11 19776 10487 P/41768 RAJ KUMAR SINGH DEO PUJAN SINGH M 02.10.75 NO 13 16777 10488 P/41773 NISHI KUMARI JANARDAN PRASAD F 21.05.72 NO 11 19778 10489 P/41784 KUMARI KANCHAN W/O ASHWINI KUMAR F 02.08.78 NO 18 20779 10490 P/41785 SANJEEV KUMAR T.N.SINGH M 14.09.77 NO 18 20780 10491 P/41788 PUNAM KUMARI SARYUG PRASAD F 01.03.77 NO 12 20781 10492 P/41833 SAPNA RANI VISHWANATH PD.SINHA F 29.12.81 NO 19 20782 10493 P/41856 RAY ANAND VATS ASHOK KUMAR RAY M 13.01.83 NO 11 13783 10494 P/41883 DILIP KUMAR YADAV SHITAL PRASAD YADAV M 30.12.76 NO 11 13784 10495 P/41904 AKHILESH KUMAR RAM BINOD ROY M 06.05.82 NO 11 16785 10496 P/41905 AVINASH KUMAR SHAILESHWAR KUMAR SINGH M 26.02.83 NO 11 16786 10497 P/41911 SHAILESH KUMAR UMESH PRASAD SINGH M 26.01.80 NO 12 13787 10498 P/41948 BIPIN KUMAR PRAWESH PRASAD M 05.04.81 NO 11 17788 10499 P/41951 AMIT KUMAR GIRISH PRASAD M 12.12.79 NO 11 20789 10500 P/41952 SAHBAZ ANSARI AMANULLAH ANSARI M 01.03.84 NO 12 13790 10501 P/41980 RINKU KUMARI ISHWAR PD.SINGH F 05.02.84 NO 12 13791 10502 P/41987 SUNIL KUMAR VERMA RAMDEO PRASAD M 08.01.75 NO 12 17792 10505 P/41080 RAMRAJ SINGH DAYANAND SINGH M 01.01.81 NO 11 13793 10506 P/44002 ROHIT KUMAR LALLU SHARAN SINGH M 03.12.83 NO 11 16794 10508 P/44014 HARENDRA KUMAR BHUNESHWAR PRASAD M 22.08.78 NO 12 16795 10509 P/44017 SANJAY PASWAN RAMOTAR PASWAN M 16.02.73 NO 12 16796 10510 P/44030 NARESH KUMAR LALA MAHTO M 11.01.76 NO 11 16797 10511 P/44047 AMRESH KUMAR RAMCHANDRA PD.SINGH M 23.08.77 NO 13 23798 10512 P/44072 NIRAJ KUMAR RAM NARESH SINGH M 16.08.78 NO 13 20799 10513 P/44087 MOHAMMAD NAYAB ALAM MD. MOKTHAR AHMAD M 07.02.74 NO 12 13800 10514 P/44109 SWAPNEEL SHARAN SIYA MOHANI SHARAN F 01.03.78 NO 12 16801 10515 P/44142 AJAY PRASAD RAMDEO PD.SINGH M 15.04.80 NO 11 13802 10516 P/44157 KAMLESH KUMAR SURESH RAM PRASAD M 01.03.81 NO 12 16803 10517 P/44168 UTTAM KUMAR SHOLA KULDIP SHOLA M 10.01.82 NO 12 17804 10518 P/44169 PREM RANJAN KUMAR NAGENDRA SINGH M 01.01.84 NO 11 17805 10519 P/44181 SATYA PRAKASH SINGH DINESH SINGH M 14.03.83 NO 17 20806 10520 P/44186 SHRAVAN KUMAR AWADESH PRASAD M 02.06.82 NO 12 16807 10521 P/44193 KUMAR SURENDRA GAJADHAR DHARI M 11.01.82 NO 12 17808 10522 P/44236 SANJEEV KUMAR ALAKHDEO PRASAD M 18.03.73 NO 11 17809 10523 P/44251 MUKESH KISHORE SANT KISHORE PRASAD M 05.10.83 NO 12 17810 10524 P/44261 RAJEEV RANJAN SHIO KUMAR SINGH M 02.01.80 NO 12 20811 10525 P/44273 AMIRAK PASWAN SHIVJEE PASWAN M 21.06.78 NO 11 13812 10526 P/44303 PRAVEEN KUMAR B.K.CHAUDHARY M 12.09.76 NO 11 17


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2813 10527 P/44307 RASHMI KUMAR SINGH SHIV NANDAN PD.SINGH F 19.08.80 NO 11 16814 10528 P/44353 MUKESH KUMAR KRISHNA PD.SINHA M 01.01.79 NO 11 13815 10530 P/44394 OM PRAKASH SINGH RAM AYODHYA SINGH M 05.11.78 NO 12 16816 10531 P/44416 RINA KUMARI SHAMBHU NATH SINGH F 10.09.79 NO 12 17817 10532 P/44421 SUNITA KUMARI KISHORI PRASAD SINGH F 11.04.71 NO 17 20818 10533 P/44436 ASHUTOSH KUMAR PRABHAKAR BINOD KUMAR SINGH M 31.07.81 NO 12 17819 10534 P/44485 SWARN RASHMI BALKESHWAR KUMAR F 01.02.81 NO 17 20820 10535 P/44522 SHAKTI KANT SHARMA SHIV KUMAR SHARMA M 16.10.81 NO 12 16821 10536 P/44537 ABHISHEK KUMAR SHIV KUMAR SINGH M 11.11.83 NO 13 26822 10537 P/44592 PRAFULL KUMAR NAND KISHOR PRASAD M 01.08.80 NO 13 20823 10539 P/44629 RANJAN PRASAD RAJU JAGDISH PRASAD M 15.06.70 NO 12 16824 10540 P/44641 RAKESH RANJAN SIDHI NATH SINGH M 01.03.84 NO 12 13825 10541 P/44697 ASHOK KUMAR RAM PRASAD RAM M 10.01.84 NO 12 16826 10542 P/44701 RAKESH KUMAR BRAJ MOHAN SHARMA M 12.02.82 NO 12 16827 10544 P/44711 RAKESH KR.ROSHAN KRISHNA KUMAR SHARMA M 01.03.83 NO 12 20828 10545 P/44743 PRAVEEN KUMAR SINGH RAM EKBAL SINGH M 10.06.78 NO 12 16829 10547 P/44750 ANIRUDH KUMAR VERMA KAPILDEO PD.SINGH M 05.01.77 NO 12 16830 10548 P/44754 RANJIT KUMAR BODHA SINGH M 05.02.82 NO 16 20831 10550 P/44872 SUDERSHAN KUMAR GANPATI MANDAL M 03.02.74 NO 12 16832 10551 P/44911 RAJ KUMAR SINGH RAM CHANDRA SINGH M 05.12.80 NO 11 13833 10553 P/44950 ANUJ KUMAR ASHOK KUMAR PANDEY M 15.07.83 NO 12 16834 10554 P/44972 RAVINDRA KUMAR RAM NARAYAN RAM M 02.01.84 NO 12 20835 10555 P/45101 DAYANAND RAJAK MADHO RAJAK M 05.01.80 NO 12 16836 10556 P/45102 NITESH KUMAR RAM CHANDRA M 12.12.82 NO 11 20837 10557 P/45103 SURYA MOHAN KUMAR SHAMBHU NATH SINGH M 24.12.82 NO 11 20838 10558 P/45127 ASHOK KUMAR KISHUN SINGH M 15.09.80 NO 12 17839 10559 P/45131 ALAPNA KUMARI W/O RAKESH KUMAR F 15.12.81 NO 12 17840 10560 P/45134 BIJENDRA KUMAR CHAMARI PRASAD M 20.11.68 NO 12 16841 10561 P/45179 AJAY KUMAR PASWAN RITLAL PASWAN M 13.02.68 NO 17 20842 10562 P/45201 MADHU RANJAN KUMAR UDAY NARAYAN M 01.02.84 NO 11 16843 10564 P/45288 MANISH KUMAR SINHA PREM SHANKAR PD.SINHA M 17.06.82 NO 11 16844 10565 P/45350 DINESH KUMAR KARN RAMJAWIT SINGH M 01.03.78 NO 12 17845 10566 P/45356 CHANDRA KANT KR.PANDEY RAMESH PANDEY M 07.02.83 NO 11 14846 10567 P/45386 SHANKAR KUMAR CHANDESHWAR PRASAD M 01.01.85 NO 11 17847 10568 P/45394 RANDHIR KUMAR SINGH GANESH PRASAD SINGH M 10.06.82 NO 11 13848 10569 P/45400 VINAY KUMAR TAPESHWAR SINGH M 20.11.77 NO 12 16849 10570 P/45409 SATYAVRAT BHARATI RAJENDRA PRASAD M 20.10.77 NO 12 17850 10571 P/45455 RAJ KUMAR RAM PRATAP SINGH M 15.05.83 NO 11 16851 10572 P/45475 HARERAM RAJDEO SINGH M 08.01.80 NO 11 16852 10573 P/45490 ANITA KUMARI W/O ASHOK CHAUDHARY F 02.01.74 NO 11 20853 10574 P/45501 DILIP KUMAR BISHWANATH JHA M 23.01.79 NO 11 13854 10575 P/45529 ALOK KUMAR DILCHAND YADAV M 12.02.82 NO 11 16855 10576 P/45534 GOPAL JEE SATYA NARAYAN M 12.04.77 NO 11 16856 10577 P/45552 VIKAS KUMAR SINGH KAMESHWAR PD.SINGH M 05.08.78 NO 12 20857 10578 P/45571 NAWAL KISHOR PD.PRIYADARSHI SAKAL ROY M 10.05.76 NO 11 25858 10579 P/45582 BALIRAM PRASAD YUGESHWAR PRASAD M 25.02.78 NO 11 13859 10580 P/45656 ARTI KUMARI ABHAY KUMAR TIWARY F 21.11.81 NO 16 20860 10581 P/45675 AMIT KUMAR TIWARY DEVENDRA TIWARY M 01.02.84 NO 12 16861 10582 P/45691 KAMLESH KUMAR SAKALOO PANDIT M 20.11.81 NO 11 17862 10584 P/45713 MANI KANT BHUSHAN RAJENDRA PD.SINGH M 25.11.83 NO 11 14863 10585 P/45746 SUBODH KUMAR CHET NARAYAN PRASAD M 05.05.77 NO 12 17864 10588 P/45828 RITESH KUMAR SINGH BINOD KUMAR SINGH M 20.07.81 NO 11 13865 10590 P/45912 MAHENDRA PRATAP RAM DAWAR M 01.01.79 NO 11 20866 10591 P/45975 SANDIP CHOUDHARY RAM PD.CHOUDHARY M 05.07.73 NO 17 20867 10592 P/45989 KUMARI PRIYA SHASHI BHUSHAN SHARMA F 15.01.80 NO 11 20868 10593 P/44425 BIVHA KUMARI W/O KAUSHLENDRA KUMAR F 12.08.82 NO 11 13869 10594 P/44561 DEV PRAKASH KUMAR RAM NARESH PRASAD M 20.02.79 NO 11 17870 10595 P/44901 RAJESH KUMAR SHARMA KRISHNA SHARMA M 02.08.75 NO 20 25


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2871 10596 P/44912 POOJA BALESHWAR SINGH F 15.01.84 NO 12 16872 10597 P/45784 SUNIL KUMAR DEVI PRASAD M 05.02.75 NO 12 16873 10598 P/48009 BABITA KUMARI W/O SANJAY KUMAR F 01.03.77 NO 11 16874 10599 P/48014 JAY PRAKASH SAH TARNI PD.SAH M 01.12.82 NO 12 13875 10600 P/48027 SANGITA SAUNDARYA GHAMANDI RAM F 14.01.79 NO 12 16876 10601 P/48063 RAJEEV KUMAR LAL BAHADUR SHARMA M 09.08.83 NO 22 24877 10602 P/48075 RAVINDRA KUMAR SURENDRA PRASAD M 01.05.72 NO 11 16878 10604 P/48084 BHARTI KUMARI W/O ANIL KUMAR F 21.02.74 NO 12 13879 10605 P/48091 RAKESH KUMAR RAMJEE PRASAD M 10.01.76 NO 12 13880 10606 P/48177 SANGEETA KUMARI W/O SANJAY KUMAR F 14.11.73 NO 11 16881 10607 P/48191 MANOJ KUMAR BANGALI SINGH M 21.04.75 NO 11 16882 10608 P/48213 RAKESH KUMAR JAWAHAR PD.YADAV M 15.01.76 NO 12 16883 10609 P/48215 KAMAL NAYAN PANDEY CHANDRA BHUSHAN PANDEY M 05.01.82 NO 12 19884 10610 P/48216 RAJESH KUMAR PANDEY CHANDRA BHUSHAN PANDEY M 12.05.75 NO 12 19885 10612 P/48333 KUMAR GAURAV RANJAN LAKSHMI SAHANI M 07.02.81 NO 11 17886 10613 P/48336 ALOK KUMAR CHOUDHARY RAM BRIKSH CHOUDHARY M 01.03.77 NO 11 16887 10614 P/48337 OM PRAKASH JAISWAL SHAILENDRA KR.JAISWAL M 03.01.80 NO 11 19888 10615 P/48349 RADHESHYAM SINGH SHIV NARAYAN SINGH M 08.03.65 YES 16 20889 10616 P/48352 AMIT KUMAR SINGH DHARMDEV SINGH M 07.09.76 NO 12 17890 10617 P/48354 ALOK KUMAR RAM NARESH M 15.06.78 NO 12 17891 10620 P/48492 LAL MOHAN SINGH KISHORI ROY M 28.01.71 NO 12 16892 10621 P/48496 UMA SHANKAR VISHNUDHARI RAM M 02.07.74 NO 11 20893 10622 P/48502 JAGRITI PATEL YADUNANDAN PD.SINGH F 25.04.80 NO 20 26894 10623 P/48511 VINAY KUMAR SINGH SAKALDEO SINGH M 12.12.77 NO 12 17895 10624 P/48530 AMIT KUMAR DINA NATH PRASAD M 06.01.77 NO 11 16896 10625 P/48535 GAJENDRA KUMAR JHA SADANAND JHA M 25.05.78 NO 12 19897 10626 P/48652 ADITYA KUMAR SHADHU SHARAN PRASAD M 03.01.83 NO 12 20898 10627 P/48656 ARVIND KUMAR ARJUN MAHTO M 20.06.80 NO 12 17899 10630 P/48731 KUMAR RITESH PRABHAT KUMAR M 05.02.79 NO 11 16900 10631 P/48759 BABLI KUMARI DHRUV SINGH F 01.03.84 NO 11 20901 10633 P/48801 BIBHA KUMARI RAJGIRI ROY F 20.08.74 NO 12 16902 10634 P/48809 RAJESH KUMAR SHASHI BHUSHAN PD.SINGH M 05.01.82 NO 12 16903 10636 P/48848 PANKAJ KUMAR VIJAY CHAND YADAV M 05.02.83 NO 12 13904 10638 P/48895 RAJNIKANT RAMESHWAR PRASAD M 02.11.79 NO 12 16905 10640 P/48929 MAHIMA KUMARI HARENDRA KR.SINGH F 01.03.84 NO 17 19906 10642 P/48986 HARE KRISHNA KUSHESHWAR PD.SINGH M 31.12.80 NO 12 17907 10643 P/48992 KAMLESH KUMAR RAM NARAYAN PRASAD M 01.03.82 NO 12 16908 10644 P/49033 SANTOSH KUMAR KRISHNA PRASAD SINGH M 05.08.80 NO 12 16909 10645 P/49039 KUMARI MANISHA MUNDRIKA RAM F 05.02.82 NO 12 20910 10646 P/49048 MD. AHTASHAM KHAN MD. AFTAB KHAN M 01.01.82 NO 12 17911 10648 P/49079 RAJESH KUMAR SUKDEO THAKUR M 01.03.78 NO 11 17912 10649 P/49084 SHANKAR PD.SINGH BHAGIRATH SINGH M 25.06.79 NO 12 16913 10651 P/49165 VINAYA KUMAR RAO OM PRAKASH RAO M 20.02.76 NO 12 16914 10652 P/49185 DHARMENDRA KUMAR LATE JAWAHAR PRASAD M 12.10.81 NO 12 13915 10653 P/49314 SHAILENDRA KUMAR SINGH RAJA RAM SINGH M 01.03.79 NO 11 13916 10654 P/49331 MANOJ KUMAR NAGESHWAR PRASAD M 01.01.72 NO 12 17917 10655 P/49335 MAHATIM YADAV RAM BRIKSH YADAV M 07.07.81 NO 11 17918 10656 P/49350 PINTU KUMAR RANJEET KUMAR M 06.02.81 NO 12 16919 10657 P/49359 ASHUTOSH KR.CHOUDHARY BAIDYA NATH CHOUDHARY M 20.12.79 NO 11 16920 10658 P/49392 ARCHANA PANKAJ SHITLESH CHANDRA MISHRA F 14.12.82 NO 19 20921 10660 P/49403 PANKAJ KUMAR SHIDESHWAR NATH VERMA M 31.01.83 NO 12 16922 10662 P/49516 MADAN KUMAR RAMASHISH THAKUR M 31.12.81 NO 17 20923 10663 P/49517 RABINDRA PRASAD CHANDO PRASAD M 10.01.72 NO 12 17924 10665 P/49593 NIRAJ KUMAR SINGH AWADHESH PRASAD M 05.02.82 NO 12 13925 10666 P/49610 KAUSHALENDRA KUMAR GENDHARI MAHTO M 05.01.81 NO 12 17926 10667 P/49626 PRABHAT KUMAR MANTOO MATHURA PRASAD M 18.06.79 NO 11 16927 10668 P/49688 HEMANT KUMAR LAL BABU M 11.11.74 NO 12 16928 10669 P/49701 HARI LAL RABI DAS BADU RABIDAS M 06.10.77 NO 11 13


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2929 10671 P/49737 MANJU LATA SINGH W/O AKHILESHWAR KR.SINGH F 07.12.67 NO 12 16930 10672 P/49742 SHAKUNTALA KUMARI W/O NAND KISHORE SINGH F 11.06.77 NO 12 16931 10673 P/49754 KUMARI SHEELA SINHA W/O SANJAY SINHA F 28.01.71 NO 14 17932 10674 P/49775 RAVI SHANKAR KUMAR ANIL SINGH M 19.03.81 NO 11 13933 10675 P/49778 SMITA SINHA DINESH PRASAD F 20.01.80 NO 11 17934 10677 P/49809 NARENDRA KUMAR TEJ PRATAP SINGH M 15.02.82 NO 11 17935 10679 P/49893 PRATIMA KUMARI PASWAN W/O SUDHIR KUMAR F 10.03.68 NO 11 14936 10680 P/49894 SANJAY KR.BARNWAL BHUVNESHWAR MODI M 02.01.83 NO 11 13937 10681 P/49939 RANJAN KUMAR PANDEY SHEO KUMAR PANDEY M 16.10.82 NO 11 16938 10682 P/48176 PRABHA KUMARI W/O AWADHESH PD.YADAV M 28.07.75 NO 11 20939 10684 P/49298 MANISHA KUMARI W/O AMRENDRA KUMAR F 01.03.76 NO 12 20940 10685 P/49679 NAGENDRA KUMAR NARESH SINGH M 01.02.80 NO 12 20941 10687 P/36466 RAJENDRA KUMAR KUJUR BHIKRAM KUJUR M 17.01.75 NO 11 17942 10688 P/37074 BIBHA KUMARI W/O ANIL KUMAR F 20.03.76 NO 11 16943 10689 P/37842 JITENDRA KUMAR SHYAM SUNDAR SINGH M 05.12.82 NO 12 16944 10690 P/12242 PRABHAT KUMAR KAILASH PRASAD M 01.03.84 NO 12 17945 10691 P/12270 AMRENDRA KUMAR RAM SARIKHAN PRASAD M 15.02.80 NO 12 13946 10692 P/12300 MANOJ KUMAR YADUNANDAN RAI M 31.01.80 NO 12 13947 10693 P/12323 SURENDRA KUMAR BAIJNATH PRASAD M 01.05.80 NO 12 17948 10694 P/12327 MANISH SRIVASTAVA LATE MADAN SRIVASTAVA M 22.10.78 NO 11 16949 10695 P/12330 VIJAY KUMAR KRISHNA KUMAR M 15.12.79 NO 12 13950 10696 P/12357 AMIT ANANT VIJAY SHANKAR SINGH M 02.01.82 NO 12 17951 10697 P/12361 VIMAL KUMAR GUPTA KISHORI NANDAN GUPTA M 08.12.79 NO 11 13952 10698 P/12362 PANKAJ KUMAR MEHTA BASANT NARAYAN MEHTA M 05.01.81 NO 11 17953 10699 P/12372 NITYANAND SHARMA GOPALI SHARMA M 18.09.77 NO 11 16954 10700 P/12379 SWATI SINGH LATE RAM DAYAL SINGH F 05.01.80 NO 12 16955 10701 P/12383 RAJESH KUMAR SINGH BRIJNANDAN PRASAD M 02.11.79 NO 16 20956 10702 P/12444 DINKAR PRASAD RAJENDRA PRASAD M 06.10.82 NO 12 13957 10703 P/12480 SANJEEV KR.PANDEY CHAKRADHAR PANDEY M 02.02.77 NO 13 12958 10706 P/12513 PUSHPA KUMARI SHEONANDAN PRASAD F 05.05.73 NO 11 20959 10707 P/12520 ABHIRANJAN KUMAR SHIVDEO SINGH M 18.11.79 NO 11 16960 10708 P/12529 BISHNU DEV MANDAL DILIP KUMAR MANDAL M 02.01.83 NO 14 17961 10709 P/12530 AJAY KUMAR SURYA DEO PRASAD M 01.03.82 NO 12 13962 10710 P/12532 MUKESH KUMAR RAMASHISH PRASAD M 15.11.83 NO 12 16963 10711 P/12560 PRAVIN KUMAR MAHADEO THAKUR M 09.09.81 NO 11 14964 10713 P/12593 SATENDRA KUMAR RAM PYARE LAL M 22.10.70 NO 12 13965 10714 P/12602 SATISH KUMAR MANGAL PRASAD SINGH M 25.11.80 NO 11 20966 10715 P/12603 SUJEET KUMAR HARILAL CHOUDHARY M 15.04.74 NO 11 20967 10716 P/12620 SACHIN KUMAR RAJMANI SINGH M 01.01.70 NO 12 16968 10717 P/12621 SUDHIR KUMAR ADYA SINGH M 16.01.74 NO 11 16969 10718 P/12638 DEONATH RAM LATE JAGARNATH RAM M 12.01.70 NO 11 17970 10719 P/12644 VAJIR RABIDAS SHOVI RABIDAS M 25.06.83 NO 11 17971 10720 P/12646 DHANANJAY PRASAD RAM RAJ SINGH M 21.09.69 NO 11 13972 10721 P/12658 KAMLESH KR.SINGH SHAMBHU SINGH M 05.04.75 NO 12 17973 10722 P/12678 ANUJ KUMAR BINOD KUMAR M 01.03.83 NO 12 17974 10723 P/12700 RAJIV RANJAN AWADH KISHOR SINGH M 05.09.81 NO 12 20975 10724 P/12705 VIKASH KUMAR LATE PREM NAND PRASAD M 01.01.76 NO 12 16976 10725 P/12710 RAJ KUMAR SHARMA CHANDRADEEP SHARMA M 12.01.81 NO 12 14977 10726 P/12714 NAVIN KUMAR JAGMOHAN THAKUR M 03.02.82 NO 11 17978 10727 P/12722 RITESH KUMAR DUBEY ARJUN PRASAD DUBEY M 26.01.75 NO 11 13979 10728 P/12724 RANJEET KUMAR BALIRAM PRASAD M 15.05.83 NO 11 16980 10729 P/12731 PARIMAL LATE BALESHWAR SINGH M 10.12.79 NO 20 16981 10731 P/12813 CHANDRASHEKHAR KUMAR SHYAM NARAYAN RAY M 10.02.84 NO 12 13982 10734 P/12862 PREM KUMAR GUPTA NIRMAL KR.GUPTA M 30.12.76 NO 11 19983 10735 P/12877 SHATRUGHAN KUMAR SHIV MUNI SINGH M 22.12.79 NO 12 16984 10736 P/12895 ALOK PRATAP SINGH DHIRENDRA KR.SINGH M 10.11.81 NO 12 13985 10737 P/12896 KUMARI ARCHANA DHIRENDRA SINGH F 27.02.84 NO 12 13986 10738 P/12899 VIJAY KUMAR BASUDEO GOPE M 27.11.77 NO 12 13


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 2987 10739 P/12901 NARMDESHVAR KUMAR NAWAL KISHOR SINGH M 01.03.78 NO 12 13988 10740 P/12917 SATYA PRAKASH RADHA KRISHAN M 15.08.82 NO 12 17989 10741 P/12924 PANKAJ KUMAR RAJ KUMAR SINGH M 14.01.83 NO 11 17990 10742 P/12930 ANJANI KUMAR JAWAHAR PRASAD M 30.11.76 NO 11 13991 10743 P/12935 CHANDAN KUMAR JAWAHAR PRASAD M 25.12.83 NO 11 13992 10746 P/12994 VIJAY KUMAR RAMNANDAN PRASAD M 01.01.82 NO 11 16993 10747 P/12997 BABLU KUMAR AWADH BIHARI SINGH M 10.02.81 NO 22 16994 10748 P/13016 ARCHANA SHREE RAJEEV RANJAN F 31.12.82 NO 11 26995 10749 P/13030 VIKASH KUMAR GAURI SHANKAR SHARMA M 21.01.79 NO 12 13996 10750 P/13052 RAVI KUMAR GAUTAM SURESH PANDEY M 24.01.82 NO 11 13997 10751 P/13055 SANJEEV KUMAR RAM SAGAR PRASAD M 15.05.78 NO 11 13998 10752 P/13058 ANIL KUMAR SINGH UPENDRA KR.SINHA M 05.01.75 NO 11 13999 10753 P/13067 VINIT KUMAR SINHA HARI DEO PD.SINHA M 03.11.80 NO 12 171000 10754 P/13077 SUNIL KUMAR SITARAM SINGH M 31.12.72 NO 11 171001 10755 P/13081 PRAMOD PRASAD RAMJEE PRASAD M 15.12.69 NO 12 161002 10756 P/13099 SANTOSH KUMAR DINANATH TIWARI M 07.10.82 NO 12 131003 10757 P/13136 GANESH KUMAR SITA RAM MUNSHI M 01.03.79 NO 11 131004 10759 P/13140 SUNIL KUMAR RAJESHWAR PRASAD M 22.12.80 NO 13 161005 10760 P/13159 SANTOSH KUMAR RAM NARESH SINGH M 04.01.80 NO 11 161006 10761 P/13166 RAVI SHANKAR KUMAR BHOLA NATH MANDAL M 24.02.82 NO 11 171007 10762 P/13168 BISHWAJIT KUMAR ANIL KUMAR SHARMA M 16.07.78 NO 11 141008 10763 P/13177 UPENDRA NATH CHANDRABHAN SINGH M 11.08.77 NO 12 161009 10764 P/13211 SANJAY KUMAR BANGALI RAJAK M 15.02.79 NO 11 201010 10765 P/13226 NRIPENDRA KUMAR SIDDHESHWAR SINGH M 07.01.81 NO 17 201011 10768 P/13264 GIRJA PRASAD CHANDRAHANS SINGH YADAV M 08.05.74 NO 11 201012 10769 P/13267 KUMAR UDAY PRATAP DUKHI PRASAD M 23.08.68 NO 13 161013 10770 P/13299 SHIV KUMAR YADAV DHANIK LAL YADAV M 06.07.79 NO 12 201014 10771 P/13300 GAYATRI KUMARI RAMBABU F 01.03.77 NO 12 131015 10772 P/13346 KUNDAN LAL SEHGAL KARTIK PANDEY M 01.03.77 NO 11 161016 10773 P/13347 SARITA KUMARI KARTIK PANDEY F 13.12.79 NO 11 131017 10774 P/13359 DINA NATH BHAGAT LATE SOM NATH BHAGAT M 24.06.74 NO 11 141018 10775 P/13392 SWARN KANTA SINHA BIPUL KUMAR SINGH F 17.08.75 NO 11 201019 10776 P/13395 KUMARI KANCHAN SINHA SITARAM PRASAD F 05.12.82 NO 11 131020 10777 P/13411 SANTOSH CHANDRA JAGO HARI M 04.11.78 NO 11 161021 10778 P/13412 SABITA KUMARI JAGDISH SINGH F 12.01.75 NO 14 181022 10779 P/13413 ANJAN KUMAR NARESH PRASAD M 06.07.75 NO 11 161023 10780 P/13423 VIJAY KUMAR TIWARI SARVA NAND TIWARI M 14.02.80 NO 12 161024 10781 P/13427 SAMINA KHATOON JABBAR ALI F 14.12.71 NO 12 131025 10782 P/13434 ANU RANI CHANDRA DEO PRASAD F 01.03.81 NO 11 201026 10785 P/13449 ANAND MOHAN SACHIDANAND THAKUR M 03.06.83 NO 11 131027 10786 P/13457 SHASHI PRABHA MANI BALESHWAR PD.SINGH F 19.12.77 NO 12 131028 10788 P/13487 SUDHA KUMARI SURENDRA PD.YADAV F 15.09.70 NO 11 201029 10789 P/13538 RANI KUMARI BALMUKUND CHAND SHARMA F 20.10.76 NO 12 161030 10790 P/13555 BANDANA SINGH SURESH KUMAR F 24.03.83 NO 12 201031 10792 P/13560 SANJAY KUMAR LAL KISHUN YADAV M 30.11.75 NO 11 131032 10795 P/13577 JITENDRA KR.MISHRA LAXMI KANT MISHRA M 22.09.83 NO 11 161033 10796 P/13581 KABIR PASWAN NARESH PASWAN M 01.03.81 NO 11 131034 10797 P/13591 PRABHAT RANJAN KUMAR VIJENDRA PRASAD M 15.08.74 NO 12 131035 10799 P/13657 RANA PRASAD FOUJDARI PASWAN M 11.02.77 NO 17 111036 10800 P/13679 VIJAY KUMAR YUGAL KISHOR THAKUR M 04.01.80 NO 17 201037 10801 P/13687 RAJESH KUMAR RAMNANDAN PRASAD M 15.07.80 NO 11 171038 10802 P/13704 SANJAY PASWAN BIRBAL PASWAN M 16.02.75 NO 11 171039 10803 P/13724 BINDU KUMARI INDRADEO PRASAD F 02.01.79 NO 14 191040 10804 P/13734 SAMIM SHAH SARFUDDIN SHAH M 18.09.76 NO 11 161041 10805 P/13736 NITU KUMARI SAROJ KR.SINHA F 28.02.82 NO 11 171042 10806 P/13740 SAROJ KR.MALAKAR KHILODHAR MALAKAR M 16.12.80 NO 12 131043 10807 P/13743 RANVIJAY KR.SINGH JAYMANGAL SINGH M 12.01.81 NO 12 171044 10809 P/13771 UPENDRA KUMAR KRISHNA KR.MAHTO M 26.06.80 NO 11 13


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 21045 10810 P/13773 RAMESH KR.SINGH CHANDESHWAR PD.SINGH M 01.01.81 NO 12 131046 10812 P/13819 UTTAMA KUMARI RAMANAND SHARMA F 08.02.84 NO 12 201047 10813 P/13832 NIRBHAY KUMAR RAJESHWAR PRASAD M 05.01.83 NO 11 161048 10814 P/13848 AJAY KUMAR NAWAL KISHOR SINGH M 01.02.83 NO 11 131049 10815 P/13849 DILIP KUMAR BINDESHWARI SINGH M 12.02.74 NO 11 131050 10816 P/13852 AMIT KUMAR SINGH BISWANATH SINGH M 25.09.82 NO 11 131051 10817 P/13862 MANTI SINHA W/O RAJIV NAYAN F 24.02.77 NO 12 161052 10820 P/13905 KUMAR SUNIL SAHDEO PRASAD M 11.01.82 NO 12 171053 10821 P/13921 RAJNISH KUMAR RAM AVATAR M 01.07.81 NO 12 201054 10823 P/13939 SHIVPUJAN SINGH RAMPRATAP SINGH M 18.10.78 NO 11 131055 10824 P/13944 ABHISHEK RANJAN DHIRENDRA KR.JHA M 01.11.83 NO 11 171056 10825 P/13951 KANIK KUMAR KAPIL DEO PRASAD M 06.05.83 NO 13 171057 10826 P/13969 SANJEEV KR.CHAUDHARY BUNDI CHAUDHARY M 12.05.79 NO 11 171058 10828 P/13988 LALAN KUMAR DUBEY SIDHESHWAR DUBEY M 06.04.80 NO 12 171059 10829 P/13995 SHIVBHAJAN KUMAR RAMISHWAR SINGH M 05.05.74 NO 11 171060 10830 P/13997 MADHURI KUMARI SARBESH PRASAD F 15.10.77 NO 12 171061 10832 P/12446 SAPNA VIJAY KR.SINGH F 20.10.84 NO 19 201062 10833 P/12557 SUDAMA KUMAR JOKHU RAM M 23.02.82 NO 25 241063 10835 P/13015 ANJANA SHREE RAJEEV RANJAN F 10.12.81 NO 11 251064 10836 P/13042 KUMAR GAURAB BIRENDRA KUMAR M 01.03.83 NO 12 161065 10837 P/13620 SUBODH KUMAR CHANDESHWAR PRASAD M 03.10.81 NO 11 161066 10838 P/13924 ASHOK KUMAR CHHEDI CHAUDHARY M 01.03.81 NO 12 161067 10839 P/16005 DHARMENDRA KR.ROY LAL BABU ROY M 02.05.82 NO 11 131068 10842 P/16024 SAROJ YADAV W/O RAJENDRA ROY F 30.04.71 NO 12 201069 10844 P/16050 RAJEEV RANJAN KAMTA PRASAD SINGH M 02.01.84 NO 11 131070 10845 P/16072 BIBHUTI BHUSHAN KUMAR PERMESHWAR SINGH M 12.06.78 NO 11 131071 10846 P/16077 RUPUM KUMARI D/O NAVIN KUMAR F 11.11.80 NO 12 201072 10847 P/16096 RAVI KUMAR MAHENDRA PRASAD LAL M 12.12.82 NO 12 161073 10848 P/16103 DHARMENDRA KR.SINGH SITA RAM SINGH M 06.02.81 NO 12 171074 10849 P/16120 RAJAN KUMAR KRISHNA PRASAD M 04.02.83 NO 19 111075 10850 P/16136 SHRUTI ANAND KRISHN PRASAD SHAH F 03.01.80 NO 12 161076 10851 P/16152 MANMOHAN KUMAR SHEWNANDAN YADAV M 05.04.71 NO 16 111077 10852 P/16160 ALOK KUMAR DEVENDRA PRASAD M 01.03.81 NO 11 171078 10853 P/16256 BALBRIND PRASAD GIRDHAR PRASAD M 10.03.74 NO 12 161079 10854 P/16268 RAJEEV RANJAN SINGH SURESH SINGH M 01.12.80 NO 11 171080 10856 P/16303 KESHARI KUMAR TIWARI RAM VINAY TIWARI M 02.02.83 NO 12 161081 10857 P/16313 ANJNA BHARTI D/O SHIVAJANAM SINGH F 02.01.81 NO 11 201082 10858 P/16328 SHAILENDRA KUMAR SURESH PRASAD M 08.01.79 NO 12 171083 10859 P/16336 MANISHA KUMARI D/O KAMESHWAR SINGH F 01.03.82 NO 12 191084 10860 P/16342 ANIL KUMAR UPENDRA PRASAD M 09.02.84 NO 12 171085 10861 P/16367 RAJ KISHOR SINGH HARIDWAR SINGH M 06.06.76 NO 12 161086 10862 P/16391 RAVI RANJAN SINGH RAHUL LAXMI NARAYAN SINGH M 07.10.82 NO 12 161087 10863 P/16397 SANJEEV KR.SINGH SHYAM NARAYAN SINGH M 30.08.80 NO 18 111088 10864 P/16402 VINAY PRAKASH VIJAY PD.SRIWASTAVA M 25.02.81 NO 12 161089 10866 P/16414 SANJAY KUMAR PRAMANAND SINGH M 08.01.74 NO 12 161090 10868 P/16447 RANJEET KUMAR MUNSHI SAW M 03.06.81 NO 17 201091 10869 P/16454 AMARJIT KUMAR HIRDAY PASWAN M 01.01.84 NO 12 161092 10870 P/16457 SHIVA KANT TIWARI MOHAN TIWARI M 15.07.81 NO 12 171093 10871 P/16461 PUNAM CHANDAN D/O MAHENDRA YADAV F 01.01.78 NO 12 131094 10872 P/16500 SMIRTY KUMARI D/O PRADEEP KUMAR F 01.03.81 NO 13 121095 10873 P/16519 NAND LAL PRASAD GUPTA KANHAIYA PD.GUPTA M 01.07.70 NO 12 131096 10874 P/16613 RUPESH KUMAR DUBEY RAMESH RAM DUBEY M 26.11.79 NO 12 131097 10875 P/16751 PAWAN KUMAR JITENDRA SINGH M 12.11.79 NO 11 171098 10876 P/16873 KAULESHWAR THAKUR BALDEO THAKUR M 05.05.73 NO 13 111099 10877 P/16874 SANJAY KUMAR KAMTA PRASAD M 01.10.78 NO 12 131100 10878 P/17129 SANDEEP KR.DEV KAPILDEO RAM M 07.12.82 NO 26 241101 10879 P/17327 KUMAR SHIV RANJAN DHARM NATH SINGH M 10.03.81 NO 11 171102 10880 P/17579 SANDEEP KR.BHARTI SHIV NARAYAN PRASAD M 05.01.77 NO 24 25


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 21103 10882 P/17894 GANGA SAGAR RAM LAGAN M 25.03.84 NO 12 161104 10883 P/16122 PUNAM KUMARI GUPTA W/O SHANKAR SAH F 07.08.70 NO 20 111105 10884 P/16218 URVASHI KUMARI D/O ANIL KR.GUPTA F 01.03.82 NO 11 201106 10885 P/16384 SANGEETA KUMARI W/O UPENDRA CHOUDHARY F 10.08.75 NO 17 201107 10886 P/16413 KUMARI SEEMA D/O RAM GOVIND PANDEY F 01.01.71 NO 12 161108 10887 P/16512 AAISHA ALI MD. OMAR ALI F 02.08.79 NO 11 201109 10888 P/17639 MOHANJEE KR.WATS SHYAMAKANT MISHRA M 20.01.83 NO 11 131110 10889 P/20004 RANI MINAKSHI D/O CHANDRAMAULI PRASAD F 17.10.78 NO 11 131111 10891 P/20023 RAJIV KUMAR AWADH KISHORE PANDEY M 31.12.74 NO 12 131112 10893 P/20062 PRAVEEN RANJAN LATE RAJENDRA PRASAD M 15.08.75 NO 11 161113 10894 P/20070 INDU KUMARI D/O BRAJ BIHARI RAM F 18.07.76 NO 20 161114 10895 P/20090 DEVENDRA KUMAR YOGENDRA SINGH M 02.01.83 NO 13 121115 10896 P/20097 RAVI KANT KUMAR RAMJI PRASAD M 01.03.82 NO 11 131116 10897 P/20132 MAHADEO KUMAR MAHTO LALJI MAHTO M 07.11.77 NO 11 131117 10898 P/20133 RANAASHISH PRATAP SINGH RANA VIJAY BAHADUR P.SINGH M 01.03.82 NO 12 161118 10899 P/20136 RAKESH KR.SINGH DAYANAND SINGH M 01.03.80 NO 12 161119 10900 P/20146 NAGENDRA YADAV SITARAM YADAV M 01.01.78 NO 11 131120 10902 P/20157 KRISHNA KUMAR PRAMOD PRASAD GUPTA M 08.01.83 NO 12 161121 10903 P/20182 NITU KUMARI VIDYA SAGAR F 10.04.80 NO 12 251122 10904 P/20184 SANJEET KUMAR SHYAM SUNDAR PRASAD M 01.03.83 NO 12 161123 10905 P/20214 AWADHESH KUMAR OM PRAKASH SINHA M 31.10.77 NO 11 131124 10906 P/20223 SWYAM PRAKASH DINESH PRASAD M 07.03.77 NO 24 251125 10907 P/20235 KUNDAN CHAMAN DINESH KUMAR GUPTA M 05.12.83 NO 12 171126 10908 P/20242 SHEO SHANKAR LATE VIJAY NARAYAN SINGH M 27.02.75 NO 11 181127 10909 P/20285 MD. MUZAFFAR HASSAN MD. PHUL HASSAN M 25.02.81 NO 16 201128 10910 P/20287 SURYAKANT KUMAR RAJ KUMAR ARYA M 02.02.82 NO 11 151129 10911 P/20316 AMIT KIRAN RAJENDRA PD.SAHU M 19.02.84 NO 11 161130 10912 P/20324 RITESH KUMAR UMA KANT SINGH M 08.02.80 NO 11 161131 10913 P/20332 MANISH KUMAR SINGH SURESH PRASAD SINGH M 15.03.80 NO 11 141132 10914 P/20345 AWADHESH KUMAR LATE LAKHAN SINGH M 19.12.82 NO 12 161133 10916 P/20369 RAM BRIKSH PRASAD LACHHMI PRASAD M 25.01.78 NO 12 171134 10917 P/20373 RAJEEV RAJ AKHILESHWAR KUMAR M 02.01.83 NO 12 131135 10918 P/20377 RAJ KUMAR CHAKRAWARTY DHURI PRASAD M 05.01.80 NO 11 161136 10919 P/20380 VIKASH KUMAR RAWAT INDRASAN RAWAT M 01.06.78 NO 11 131137 10920 P/20419 ANUJ KUMAR SAROJ PRASAD M 22.01.80 NO 12 171138 10921 P/20433 AVANISH KUMAR SINGH DAYASHANKAR SINGH M 01.01.85 NO 11 161139 10922 P/20452 ASHOK KUMAR VERMA PERMESHWAR PASWAN M 18.03.67 NO 11 161140 10924 P/20460 AMARJIT PRASAD KAILASH PRASAD M 05.01.84 NO 12 171141 10925 P/20462 AMIT KUMAR RABINDRA PRASAD SINGH M 05.10.82 B 11 161142 10926 P/20464 VIPUL KUMAR ASHOK KUMAR M 15.09.82 NO 11 201143 10927 P/20487 NITISH GOPAL VIJAY PRASAD M 18.02.84 NO 11 131144 10928 P/20515 RAM KRIPAL YADAV LATE RAM PRASAD YADAV M 14.01.74 NO 13 121145 10929 P/20532 ARCHANA KUMARI SINHA W/O RAJESH SINGH F 08.01.80 NO 11 171146 10930 P/20548 SHASHI RANJAN GYAN DUTTA SHARMA M 10.01.82 NO 12 131147 10931 P/20567 NIRBHAY KR.SINGH VIRENDRA KR.SINGH M 01.01.71 NO 13 161148 10932 P/20575 KUMARI SUDHA PRABHAT KUMAR AZAD F 03.10.79 NO 14 201149 10933 P/20637 DAYANAND MISHRA RAMCHANDRA MISHRA M 02.12.79 NO 12 131150 10934 P/20639 SHIV KUMAR SHYAM KISHORE PRASAD M 13.12.81 NO 24 261151 10935 P/20649 SUNIL KUMAR NAWAL KISHOR SINGH M 04.01.84 NO 12 161152 10936 P/20650 NIHIR CHANDRA BIRENDRA KR.SINHA M 13.12.83 NO 12 161153 10937 P/20670 SATYA PRAKASH YADAV GANESH YADAV M 28.09.82 NO 12 161154 10938 P/20699 JITENDRA KUMAR RAM PRAVESH RAM M 04.10.78 NO 11 161155 10941 P/20790 ASHOK KR.RAVI DAS HEERA RAVI DAS M 03.05.83 NO 11 161156 10942 P/20797 CHANDRAMAULI SHIVJEE KRISHNA M 18.02.83 NO 11 161157 10943 P/20806 ATUL GAURAV BISHNU DEO PRASAD M 31.12.83 NO 11 161158 10945 P/20822 RAKESH RANJAN MAHENDRA PRASAD SINGH M 25.07.73 NO 12 161159 10946 P/20851 MRITUNJAY KUMAR BALESHWER SINGH YADAV M 29.06.70 NO 16 201160 10947 P/20878 VINITA KUMARI RAMNANDAN CHAUDHARY F 01.05.67 NO 11 13


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 21161 10948 P/20881 SATISH KUMAR RAMBALI SINGH M 19.02.83 NO 11 161162 10949 P/20882 RITESH KUMAR SURYA NARAYAN PD.YADAV M 24.08.83 NO 13 111163 10950 P/20903 PRABHAT KUMAR JALESHWAR PD.SINGH M 08.01.83 NO 11 171164 10951 P/20908 SANJEEV KUMAR ARVIND KR.PANDEY M 01.02.83 NO 11 171165 10952 P/20910 NIRAJ KUMAR ASHOK SINGH M 02.02.81 NO 11 171166 10953 P/20916 MANORMA CHANDRA SHEKHAR PD.SINGH F 01.03.80 NO 12 161167 10954 P/20918 NAVIN KUMAR AYODHYA RAI M 15.01.82 NO 11 201168 10955 P/20919 ABHIMANYU KR.RAI KAMAKHYA RAI M 01.03.83 NO 11 201169 10956 P/20925 DIVYA BHARTI W/O VENKATESHWAR KUMAR F 05.01.71 NO 12 131170 10957 P/20929 BISHWANATH PRATAP BALESHWAR PRASAD M 14.02.78 NO 12 131171 10958 P/20936 SANTOSH KUMAR JANAK DEO SINGH M 09.02.83 NO 12 161172 10959 P/20941 RANJEET KUMAR SITARAM PRASAD M 20.01.83 NO 11 171173 10960 P/20942 VIKASH KUMAR LATE SHIV SHANKER PRASAD M 03.10.81 NO 12 171174 10961 P/20949 KAMLESH KUMAR RAJESHWARI SINGH M 20.01.83 NO 11 161175 10962 P/20979 PRANAW KUMAR BRAHAM DEO SINGH M 15.01.74 NO 11 171176 10963 P/20984 NIRAJ CHAUBEY LATE HARI SHANKAR CHAUBEY M 01.03.81 NO 11 161177 10964 P/20995 KUMARI SUSHMA BALBIR SINGH F 01.03.83 NO 11 201178 10965 P/21025 ASHOK KUMAR TEK NARAYAN DAS M 26.01.74 NO 13 171179 10966 P/21033 RUBY RAJ MADAN LALL RAY F 07.11.80 NO 12 171180 10967 P/21038 KUMAR NEERAB VIJAY KR.SINGH M 05.11.75 NO 11 161181 10968 P/21039 CHANDAN KUMAR MRITUNJAY KR.SHARMA M 24.10.83 NO 11 131182 10969 P/21044 ANNI KUMARI ANISH RAJU SINGH F 02.06.76 NO 11 161183 10970 P/21081 MUKESH KUMAR GANESH BHAGAT M 02.01.78 NO 11 131184 10971 P/21104 PRITI KUMARI UPENDRA KR.ROY F 30.12.80 NO 11 171185 10972 P/21105 SANJEEV KUMAR SINGH SURESH SINGH M 10.10.73 NO 11 161186 10973 P/21114 OM PRAKASH SHARMA KRISHNA DEO SHARMA M 01.03.78 NO 11 201187 10975 P/21137 DHARMENDRA KUMAR KAILASH SINGH M 01.01.82 NO 12 171188 10976 P/21139 NAND KISHOR PRASAD BISHWANATH PRASAD M 15.02.83 NO 12 171189 10977 P/21140 GAUR CHANDRA DAS BASHU DEV DAS M 01.03.80 NO 12 171190 10978 P/21141 SUNIL SINGH RANA RAMJEE SINGH RANA M 01.03.82 NO 12 171191 10979 P/21146 PRASHANT KUMAR MADAN LAL M 01.01.82 NO 11 201192 10981 P/21182 RAGHUNAYAKA SHASHI BHUSHAN PD.SINGH M 01.03.81 NO 12 201193 10982 P/21208 DHANANJAY KUMAR RAMJEE SINGH M 01.07.74 NO 12 171194 10984 P/21213 SHRIDULA KUMARI W/O-SANTOSH KUMAR F 25.02.71 NO 11 201195 10985 P/21232 MUKESH KUMAR SHAKTI KR.PASWAN M 10.02.84 NO 11 171196 10986 P/21234 SHAMBHU SHARAN SINGH MUNNA SINGH M 01.03.78 NO 11 161197 10987 P/21249 UMESH KUMAR HARIHAR RAM M 14.02.82 NO 12 201198 10988 P/21253 RANJEET KUMAR JAGDISH SHARMA M 01.03.83 NO 11 201199 10989 P/21254 OM PRAKASH LATE PRANAV KUMAR M 01.02.80 NO 11 201200 10990 P/21258 DILIP KUMAR KAMESHWAR PRASAD M 15.01.83 NO 12 171201 10991 P/21260 MITHILESH ANAND PARMANAND YADAV M 06.01.82 NO 12 171202 10992 P/21268 RANJEET KR.ROY LATE RAMANAND ROY M 01.01.75 NO 11 161203 10994 P/21288 OM PRAKASH TIWARI LATE KARM DEO TIWARI M 30.01.81 NO 14 121204 10995 P/21293 RISHI KUMAR ASHOK KUMAR JHA M 01.03.82 NO 11 151205 10997 P/21328 PRIYA RANJAN RAJIV KAMAL M 02.01.82 NO 11 161206 10998 P/21332 KAULESHWAR PRASAD SAW LATE BIHARI SAW M 08.06.81 NO 11 131207 10999 P/21354 NAVIN KR.VATS CHANDESHWARI PD.SHARMA M 13.01.78 NO 12 171208 11000 P/21376 PRIYANKA PANDEY SHASHI SHEKHAR PANDEY F 01.03.82 NO 11 201209 11001 P/21395 MANOJ KUMAR JHA MAHANTH JHA M 11.12.75 NO 12 131210 11002 P/21397 KEDAR NATH YADAW SAHAB YADAW M 15.07.82 NO 11 161211 11003 P/21444 SUSHMITA W/O UJJAWALL KANT SINGH F 20.08.75 NO 11 161212 11005 P/21482 ANAND RAM KRIPAL SINGH M 01.03.79 NO 11 161213 11006 P/21483 RAJESH KR.GOSWAMI SHYAM PD. GOSWAMI M 05.01.72 NO 12 161214 11007 P/21523 RANDHIR KUMAR SHIVKANT PRASAD M 08.12.78 NO 11 131215 11008 P/21525 MANISH KUMAR BHARAT PANDEY M 09.05.80 NO 11 131216 11009 P/21526 NIRANJAN KR.SINGH SURENDRA SINGH M 05.12.83 NO 11 171217 11010 P/21551 JITENDRA KUMAR SHYAM PRASAD M 01.01.81 NO 20 171218 11011 P/21601 MORADHVAJ SINGH YOGENDRA BAHADUR SINGH M 01.01.84 NO 12 17


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 21219 11012 P/21612 NITISH KR.VERMA LATE CHAMARU MAHTO M 01.04.81 NO 12 171220 11013 P/21636 BRAJESH KR.CHOPRA SURESH PRASAD M 15.02.80 NO 11 161221 11014 P/21647 BAL GOBIND KUMAR NAND KUMAR SINGH M 01.03.83 NO 11 161222 11015 P/21648 ABHAY KRISHNA KUMAR NAND KUMAR SINGH M 06.05.76 NO 11 161223 11016 P/21655 NILESH KUMAR SINGH TRILOKI SINGH M 12.09.81 NO 11 131224 11017 P/21662 DEEPAK KUMAR JANARDAN PRASAD SINGH M 26.10.80 NO 12 171225 11018 P/21695 CHANDRA MAULI VERMA LADDOO VERMA M 08.11.81 NO 12 171226 11019 P/21696 INDRAJIT KUMAR CHANDESHWAR PASWAN M 12.06.83 NO 17 121227 11021 P/21731 HIMANSHU SHEKHER RAJDEO PD.VIMAL M 28.08.82 NO 11 161228 11022 P/21743 RANJAN KUMAR PREMAN PRASAD M 08.08.77 NO 12 161229 11023 P/21777 JANAMEJAY RAI RAMAKANT RAI M 10.07.82 NO 12 201230 11024 P/21799 AJAY KUMAR PARMESHWAR SINGH M 26.02.82 NO 12 131231 11026 P/21825 PRAKASH LAL LATE ISHWER LAL RAJAK M 15.01.80 NO 11 201232 11027 P/21828 DHANJIT KUMAR SURJ NATH SINGH M 05.02.76 NO 12 171233 11028 P/21853 SANTOSH KR.SINHA ANIL PRASAD SINHA M 18.01.83 NO 12 231234 11030 P/21863 BINAY KUMAR HARIHAR PASWAN M 11.11.78 NO 11 201235 11031 P/21895 DHANANJAY KUMAR RAMANAND PRASAD M 10.01.82 NO 12 161236 11032 P/21933 PANKAJ PRAKASH OM PRAKASH SAH M 04.12.82 NO 12 161237 11033 P/21941 NEERAJ KUMAR RAJA RAM PASWAN M 25.11.82 NO 11 201238 11035 P/21974 KUMAR HARSHBARDHAN ARJUN SINGH M 16.01.84 NO 12 131239 11036 P/20077 SHIV SHANKAR KUMAR RAM NANDAN RPASAD M 06.02.82 NO 11 201240 11037 P/20374 RUBY KUMARI SINHA RAKESH RANJAN F 01.03.72 NO 12 201241 11038 P/20795 KUMARI SUSHMA VIJAY KR.SINGH F 15.10.72 NO 12 161242 11039 P/20840 KUNDAN KUMAR CHANDRIKA PD.SINGH M 08.09.76 NO 11 131243 11040 P/20843 BIPIN KUMAR BRIJNANDAN PD.SINGH M 06.12.73 NO 11 131244 11042 P/52043 DIGVIJAY SINGH BHANU PRATAP SINGH M 10.01.81 NO 17 201245 11043 P/52147 ARVIND PASWAN KRISHNA NANDAN PASWAN M 13.02.82 NO 11 171246 11044 P/52236 GHANSHYAM SAINI RAM AWADH PD.SAINI M 08.02.78 NO 12 221247 11045 P/52303 ABHISHEK KUMAR MURLI MANOHAR SINGH M 31.01.83 NO 11 131248 11046 P/52394 ASHWANI KUMAR SUKHNANDAN PASWAN M 01.04.73 NO 12 201249 11047 P/52484 SUDHIR KUMAR YOGESHWAR PASWAN M 26.06.78 NO 11 171250 11048 P/52493 SHIV PUJAN SINGH BALIRAM SINGH M 03.01.82 NO 26 161251 11049 P/52497 MD. FARID MD. IDRISH M 01.03.79 NO 12 161252 11050 P/52556 MD. AKHTAR IMAM ANSARI MD. JAWED HUSSAIN ANSARI M 21.01.82 NO 11 191253 11051 P/52597 TRIBHUVAN YADAV SUKH LAL YADAV M 01.06.76 NO 11 171254 11052 P/52731 SUBASH CHAND SINGH RAMADHAR SINGH M 25.09.73 NO 11 181255 11054 P/52901 RAMBABU SINGH PANCHA SINGH M 31.07.76 NO 11 131256 11056 P/52989 SHALINI SINHA LATE ASHOK KR.VERMA F 01.01.75 NO 11 201257 11057 P/53059 ABHA KUMARI PANKAJ KUMAR F 30.01.80 NO 12 171258 11059 P/53099 CHAMRA MINJ ROPNA MINJ M 15.05.76 NO 13 121259 11060 P/53109 AMBRISH PRAKASH MISHRA OM PRAKASH MISHRA M 05.07.81 NO 12 181260 11061 P/53112 VIKASH KUMAR SUNIL PRASAD M 18.01.83 NO 11 131261 11062 P/53162 RITESH KUMAR MISHRA TRIGUNANAND MISHRA M 10.05.84 NO 12 161262 11063 P/53169 SHIWANI SINHA MADAN PD.SINHA F 08.01.74 NO 11 161263 11064 P/53181 MURLIDHAR SAH LATE RAMRUP SAH M 12.04.76 NO 12 161264 11065 P/53195 BIVA KUMARI KRISHNA KUMAR F 13.01.70 NO 11 201265 11066 P/53251 VISHAKHA KUMARI W/O SANJAY KUMAR F 11.04.76 NO 11 201266 11067 P/53330 TAPAN DUBEY RAMESH DUBEY M 16.01.77 NO 11 161267 11068 P/53347 SANJEET KUMAR SACHIDA NAND AGRAWAL M 18.07.80 NO 12 171268 11069 P/53461 BRIJ BIHARI RAI GIRIJA SHANKAR RAI M 30.05.72 NO 19 201269 11070 P/53585 SHASHI BHUSHAN KR.KUSHMAKAR KRISHAN PASWAN M 06.05.73 NO 12 201270 11071 P/53670 POONAM KUMARI DEVENDRA KUMAR F 16.09.76 NO 12 161271 11072 P/53705 SANJEEV KUMAR RAI PREMENDRA KR.RAI M 05.11.75 NO 12 131272 11073 P/53706 HEMANT KUMAR DHIRENDRA NARAYAN DAS M 02.05.81 NO 11 131273 11075 P/53899 PRASHANT KR.RAI VIRENDRA NARAIN RAI M 01.06.77 NO 12 161274 11076 P/53924 BRAJESH RAI BRAJ KISHOR RAI M 01.07.84 NO 11 171275 11077 P/53926 BALRAM KUMAR BIRBAL PRASAD M 02.10.82 NO 12 161276 11078 P/53937 PRITI KUMARI SINHA RAMESH PRASAD SINGH F 21.10.78 NO 12 16


PATNA - ISL Reg. Roll No. Candidate’s NameFather’s Name/Husband’s NameSex (M/F)Date of BirthGovt. ServantYes/NoSubjectCode 1SubjectCode 21277 11080 P/52397 MENKA KUMARI AZIR BEHARI SINGH F 01.01.80 NO 14 201278 11081 P/53556 SHWETA KUMARI BISHWAMBHAR NATH RAI F 11.02.80 NO 12 201279 11082 P/36797 ATWENDRA KR.SINGH DINESH KUMAR SINGH M 20.01.76 NO 11 171280 11083 P/56001 MD. SHAHID ASHRAF MD.AQUIL ASHRAF M 01.03.81 NO 12 171281 11085 P/56042 GULNAZ KAUSAR MD. SHAKIL AHMAD F 30.10.81 NO 12 131282 11086 P/56059 BABITA KUMARI D/O BHAGWAN PRASAD F 20.01.84 NO 12 161283 11087 P/56061 MD. ASIF ALI MD. ASHRAF ALI M 18.06.82 NO 11 201284 11088 P/56097 SHAILESH NAND SUMAN RAMAWATAR GOSWAMI M 28.01.82 NO 11 201285 11090 P/56112 KUSUM KUMARI RAM BACHAN CHOUDHARY F 05.09.83 NO 12 131286 11091 P/56136 MD.IMRAN OMAR MD. OMAR ALI M 31.12.77 NO 11 201287 11093 P/56142 DAZY KUMARI W/O AMARENDRA KUMAR F 10.01.68 NO 19 201288 11094 P/56146 ANJU KUMARI BHARAT PRASAD F 30.01.81 NO 11 201289 11095 P/56160 KIRAN KUMARI LATE BHAGWATI PRASAD F 04.07.72 NO 17 181290 11096 P/56163 VANDANA SINHA D/O AWADHESH PRASAD F 30.01.77 NO 11 161291 11098 P/56173 PRATIMA KUMARI W/O AWADHESH KUMAR F 25.12.74 NO 12 161292 11100 P/56191 AFSHAN NAZ D/O MOIN AKHTAR F 10.02.84 NO 12 161293 11103 P/56224 AKHILESH KUMAR BHAGWANDAS SINGH M 21.09.75 NO 11 131294 11104 P/56268 SHIWJEE SINGH SIDH NATH SINGH M 15.06.73 NO 12 201295 11105 P/56281 SANTOSH KR.SINGH DEVNANDAN PRASAD M 02.02.83 NO 15 121296 11106 P/56127 ILA AMREENA SINHA D/O SACHCHIDANAND PRASAD F 13.11.82 NO 12 131297 11107 P/56134 ACHALA SINHA D/O ARUN KR.DEEPAK F 16.03.79 NO 14 241298 11108 P/56171 SURABHI PUSHP D/O ARUN KUMAR SINHA F 31.12.83 NO 12 201299 11109 P/8809 CHHOTE LAL DINESHWAR RAM M 20.03.79 NO 16 111300 11111 P/21607 RAJESH KUMAR RAM BABU M 01.06.81 NO 11 161301 11112 P/28094 SANDEEP RANJAN SHIV KUMAR PRASAD M 05.03.83 NO 12 171302 11113 P/29325 BIJENDRA PRATAP SINGH TULSI PRASAD SINGH M 01.03.77 NO 12 131303 11114 P/33975 NEETU KUMARI D/O INDRAJEET PANDEY F 15.01.81 NO 12 161304 11115 P/37122 KUMARI SWETA SINHA D/O DULARCHAND PRASAD F 25.02.83 NO 13 111305 11116 P/37778 MD. RAHMAN ANSARI AZIZ ANSARI M 15.01.80 NO 11 161306 11117 P/40078 CHANDRA BHUSHAN SINHA JUGESHWAR PRASAD M 05.07.76 NO 11 161307 11120 P/16370 MD. CARAFRAJ IMAM MD. MAJAHAR IMAM M 12.02.80 NO 11 161308 11121 P/04195 NISHU VERMA ARUN KUMAR VERMA F 16.04.82 NO 20 121309 11122 P/00974 DINESH CHOUDHARY KAILASH CHOUDHARY M 03.02.78 NO 11 171310 11123 P/21400 KUMAR SANJAY BHUSHAN NAGESHWAR JHA M 03.02.80 NO 11 161311 11125 P/8057 RAVINDRA KUMAR PURAIYAR TRIPURARI PD. PURAIYAR M 05.02.74 NO 12 161312 11126 P/54 RANJEET KUMAR BHARTI JAGDISH PASWAN M 05.11.77 NO 11 161313 11127 P/482 RAM BAHADUR VERMA RAMESHWAR PRASAD VERMA M 10.01.71 NO 12 171314 11128 P/544 RUPESH RANJAN RAJ LUXMI PRASAD SAH M 28.01.80 NO 11 161315 11129 P/591 ANGAD PASWAN CHANDRIKA PASWAN M 20.06.73 NO 12 171316 11130 P/636 RAJEEV KUMAR SIYASHARAN PRASAD M 01.03.78 NO 11 161317 11131 P/1422 AMARJEET KUMAR KAILASH PRASAD M 25.02.82 NO 12 171318 11132 P/5024 RAJEEV RANJAN ARJUN PRASAD M 14.09.83 NO 12 161319 11133 P/5124 KAUSHAL KISHOR CHOUDHARY TUNNI CHOUDHARY M 12.06.79 NO 12 161320 11134 P/12119 CHNDRAJEET KUMAR CHANDRIKA RAI M 05.01.76 NO 11 171321 11135 P/20465 KUMARI SUJATA SINHA W/O VINOD KUMAR SINHA F 09.07.78 NO 12 161322 11136 P/20467 NIRMALA BHARTI JAGDISH PRASAD F 15.12.76 NO 12 13

More magazines by this user
Similar magazines