Views
3 years ago

VJEŽBE 8

VJEŽBE 8

Prema načinu

Prema načinu formiranjaakumulacije dijelimo na:• Prirodna jezera• Umjetna jezera – akumulacije koje nastaju pregrađivanjem riječnogtoka u dolinama, kotlinama…)

Najdjelotvornije reguliranje vodnoga režima postiže se izgradnjomakumulacija.U hidrotehničkom smislu akumulacije jesu građevine koje služeduljem zadržavanju vode u za to predviđen prostor sa svrhomvremenske preraspodjele vode sliva koji joj gravitira.Ono što ih razlikuje od retencija je vrijeme zadržavanja vode kojeje daleko duže u akumulacijama. Možemo reći da je uakumulacijama uvijek određena količina vode. Akumulacije sasvojim sustavom za ispuštanje vode omogućuju više razinereguliranja vodnoga režima, odnosno osim zaštite od velikih vodamoguće je i obogaćivanje malih voda, te osiguravanje biološkog ivodnogospodarskog minimuma te optimalizacija elemenata vodnogsustava.Učinak akumulacije na promjenu vodnoga režima za zaštitu odpoplava jednak je kao i kod retencija. Preduvjet za to jeosiguravanje dovoljno velikog dijela akumulacijskog prostora zapotrebe prihvaćanja velikog vodnog vala.

Å UMARSKI LIST 8/1952
Å UMARSKI LIST 8/1962
Å UMARSKI LIST 8-10/1951
Å UMARSKI LIST 7-8/1970
Å UMARSKI LIST 7-8/1960
Å UMARSKI LIST 7-8/1966
Å UMARSKI LIST 7-8/1950
Fojnička škrinja broj 8 - Samostan Fojnica
Å UMARSKI LIST 7-8/1955
Å UMARSKI LIST 7-8/1947
Priručnik za višenamjensko korišćenje malih hidroelektrana
8 Prostorna stabilizacija
8. predavanje - Oss.unist.hr
Å UMARSKI LIST 8/1924
Exporter 8 - Jun 2007 - Siepa
Å UMARSKI LIST 8-9/1977
Å UMARSKI LIST 8-9/1928
Å UMARSKI LIST 7-8/1963
Å UMARSKI LIST 7-8/1953
8. broj 23. veljače 2012.
ŠUMARSKI LIST 8/1954
41. broj 8. listopada 2009.
(revue forestiere) садржај (sommaire)
Sveobuhvatne ideje i rješenja na sajmu ISH 2013. - ROCA
Å UMARSKI LIST 11-12/1915
ENERGIJA MORA - Kemijsko-tehnološki fakultet
Iskustva iz prošlosti za budućnost 3D štampana ... - BUILD magazin