09.08.2016 Views

Servisný prenájom pracovných odevov

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Servisný</strong> <strong>prenájom</strong> <strong>pracovných</strong> <strong>odevov</strong>


Prenechajte starostlivosť o vaše<br />

pracovné odevy profesionálom<br />

Lindström je spomedzi textilných servisných spoločností<br />

jedným z lídrov v Európe. Sme globálnym partnerom spoločností<br />

pôsobiacich ako v Európe tak aj v Azii. Našou úlohou je<br />

zlepšovať imidž našich zákazníkov prostredníctvom servisného<br />

prenájmu <strong>pracovných</strong> <strong>odevov</strong>.<br />

V tejto oblasti máme 160 rokov skúseností. Naučili sme sa<br />

počúvať a pochopiť oblasť podnikania našich zákazníkov<br />

a ich rýchlo meniacich sa potrieb. Preto pracovné odevy<br />

nepredávame, ale ponúkame servisný <strong>prenájom</strong> <strong>pracovných</strong><br />

<strong>odevov</strong> podľa individuálnych potrieb našich zákazníkov.<br />

Komplexný servis <strong>pracovných</strong> <strong>odevov</strong> spoločnosti Lindström<br />

zahŕňa: zakúpenie a <strong>prenájom</strong> <strong>odevov</strong>, ich údržbu, dopravu<br />

a výmenu. Tento systém prenájmu ponúka spoločnostiam<br />

flexibilný, bezstarostný a ekonomický spôsob starostlivosti o<br />

ich pracovné odevy bez viazania kapitálu a ľudských zdrojov.<br />

Vďaka nášmu spoľahlivému a pružnému systému, sa naši zákazníci<br />

môžu viac sústrediť na svoju hlavnú oblasť podnikania.<br />

ISO 9001<br />

ISO 14001<br />

CERTIFIED<br />

ORGANISATION<br />

Kvalita našich služieb je certifikovaná ISO 9001:2008<br />

a ISO 14001:2004, certifikácia ochrany životného<br />

prostredia.<br />

Správny výber a údržba <strong>pracovných</strong><br />

<strong>odevov</strong> dotvára imidž spoločnosti<br />

Pracovné odevy vyjadrujú to, ako firma pracuje a jej prístup<br />

k zákazníkom. Zlepšuje to vnímanie spoločnosti v očiach jej<br />

zákazníkov i zamestnancov. Správne zvolené a udržiavané<br />

pracovné odevy taktiež zlepšujú morálku pracovníkov a<br />

zvyšujú tímového ducha.<br />

Lindström je expertom v oblasti <strong>pracovných</strong> odevoch a s<br />

nami je nákup a údržba <strong>odevov</strong> bezstarostná. Odolnosť materiálov,<br />

kvalita spracovania a funkčnosť <strong>odevov</strong>, berúc do úvahy<br />

rovnováhu medzi cenou a kvalitou, sú samozrejmosťou.<br />

Naše dlhodobé skúsenosti dodávateľa <strong>pracovných</strong> <strong>odevov</strong><br />

do oblasti priemyslu a služieb zaručujú, že pracovné odevy<br />

našich zákazníkov spĺňajú všetky legislatívne a bezpečnostné<br />

požiadavky.<br />

2


Takto funguje servis <strong>pracovných</strong> <strong>odevov</strong> od Lindström<br />

Lindström servis <strong>pracovných</strong> <strong>odevov</strong> ponúka čo najjednoduchšie<br />

riešenie <strong>pracovných</strong> <strong>odevov</strong> vo vašej spoločnosti.<br />

Je rýchly a pružný s množstvom výhod. Veríme že najlepší<br />

výsledok v oblasti údržby <strong>pracovných</strong> <strong>odevov</strong> môže byť dosiahnutý<br />

spoluprácou so zákazníkom. Informácie uvedené ďalej<br />

vám zabezpečia jednoduchý a funkčný servis <strong>pracovných</strong><br />

<strong>odevov</strong>.<br />

Zákaznícke číslo<br />

Každý zákazník má svoje zákaznícke číslo. Je uvedené na<br />

každom odeve a každej faktúre. Zákaznícke číslo je potrebné<br />

uviesť pri každom kontakte.<br />

Zoznam používateľov a osobné číslo<br />

Zoznam používateľov sa tvorí pri prvom skúšaní <strong>odevov</strong>.<br />

Dodatočné objednávky <strong>odevov</strong> sú dopĺňané do zoznamu<br />

používateľov zákazníckym servisom spoločnosti Lindström.<br />

Každý odev je označený jedinečným individuálnym kódom.<br />

Kód môže obsahovať ako písmená tak aj čísla a môže byť<br />

maximálne dvanásťmiestny. Pokiaľ zákazník využíva skrinkový<br />

servis, odevy sú označené číslom skrinky.<br />

Doobjednávanie <strong>odevov</strong><br />

Najpohodlnejší spôsob, ako objednať ďalšie odevy je<br />

eLindström. Môžete tiež zavolať, poslať e-mail, alebo fax na<br />

náš zákaznícky servis. Prosíme, uveďte číslo zákazníka, kód<br />

modelu, veľkosť, číslo užívateľa / číslo skrinky, meno nositeľa a<br />

počet <strong>odevov</strong> v doobjednávke. Naším cieľom je doručiť Vašu<br />

doobjednávku do jedného týždňa.<br />

Vrátenie nepotrebných <strong>odevov</strong><br />

Pokiaľ zamestnanec odíde zo spoločnosti, nepotrebné odevy<br />

vrátite. Na tento účel využívame plastové vrecia označené<br />

nápisom. Na vrece uveďte zákaznícke číslo a pripojte k nemu<br />

návratku. Toto vrece umiestnite včas na výmenné miesto.<br />

Fakturácia<br />

Faktúry sú posielané v štvortýždňových intervaloch.<br />

Meranie a úpravy <strong>odevov</strong><br />

Po výbere kolekcie je veľmi dôležité, aby si každý používateľ<br />

vyskúšal skúšobné odevy. Pri prvom skúšaní <strong>odevov</strong> sa zistia<br />

potreby ich úprav, predlžovanie alebo skracovanie.<br />

Dodanie čistých <strong>odevov</strong><br />

Čisté odevy sú dodávané 1 krát týždenne na dohodnuté<br />

miesto. Odevy sú pri servisnej údržbe v servisnom centre<br />

kontrolované, opravované a v prípade že nespĺňajú dohodnutú<br />

kvalitu sú nahradené.<br />

Balenie použitých <strong>odevov</strong><br />

Lindström využíva na zber použitých <strong>odevov</strong> textilné vaky. Vak<br />

sa musí bezpečne uzavrieť. Každý vak musí mať adresný štítok,<br />

na ktorom je uvedené číslo zákazníka. Dodávky zjednodušuje<br />

včasné zabalenie použitých <strong>odevov</strong>.<br />

V prípade že s vám vaky minú, môžete požiadať nášho<br />

servisného technika o ďalšie. Taktiež môžete nechať objednávku<br />

na ďalšie vaky v mieste výmeny <strong>odevov</strong>. Pokiaľ máte skrinkový<br />

servis, použité odevy sú vyzdvihnuté priamo zo skriniek.<br />

eLindström<br />

- Nepretržite otvorené pre obchod<br />

eLindström je online služba spoločnosti Lindström, ktorá vám<br />

umožňuje na jednom mieste jednoducho listovať našou<br />

produktovou škálou, dávať objednávky a riadiť služby spojené<br />

s pracovným oblečením. V systéme eLindström nájdete<br />

obrázky a podrobné informácie o všetkých našich produktoch,<br />

vďaka čomu sú výber a objednávanie skutočne jednoduché.<br />

V systéme eLindström môžete riadiť svoje služby, zadávať<br />

objednávky a sledovať výkazy. Používajte online službu<br />

eLindström, aby ste získali najväčší prospech z riešení služieb<br />

spoločnosti Lindström. Náš zákaznícky servis vám s radosťou<br />

poskytne ďalšie informácie o tejto službe a o tom, čo vám<br />

služba môže ponúknuť.<br />

3


Prispôsobujeme náš servis potrebám zákazníkov<br />

VÝVOJ A NÁKUP VLASTNEJ<br />

KOLEKCIE ODEVOV<br />

VLASTNÁ KONTAKTNÁ<br />

OSOBA<br />

MERANIE A ÚPRAVA<br />

ODEVOV<br />

DODANIE ČISTÝCH<br />

ODEVOV, ROZLOŽENIE<br />

DO SKRINIEK A ZBER<br />

POUŽITÝCH ODEVOV<br />

INDIVIDUÁLNE<br />

OZNAČENÉ<br />

ODEVY<br />

USKLADNENIE A<br />

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA<br />

PRANIE, ÚDRŽBA A<br />

KONTROLA KVALITY<br />

OPRAVY A NÁHRADY<br />

Umožnili sme našim zákazníkom získať pracovné odevy tak<br />

jednoducho a pružne, ako je to len možné. Spolupráca začína<br />

zistením potrieb zákazníka, kde sa rozhodne aký typ <strong>odevov</strong><br />

je najlepší pre spoločnosť. Zároveň sa dohodneme na počte<br />

<strong>odevov</strong> a na frekvencii prezliekania a na základe tohto sa<br />

dohodne pranie, opravy, prevoz, doprava, uloženie a náhrada<br />

<strong>odevov</strong>.<br />

Ako ďalší servis ponúkame skrinky, čo znamená, že dodávame<br />

čisté a upravené odevy, ktoré umiestnime do osobných<br />

uzamykateľných skriniek, a preto zostávajú čisté a v dobrom<br />

stave.<br />

Keďže pracovné odevy sú osobnou záležitosťou pre používateľa,<br />

našej prvej dodávke predchádza skúšanie a nevyhnutné<br />

úpravy. Preto okrem loga spoločnosti na každý odev uvádzame<br />

meno používateľa.<br />

4


Skrinkový servis ako pridaná hodnota<br />

Skrinkový servis zaručuje, že každý pracovník má čisté odevy svojej veľkosti a pre svoje potreby vo svojom vlastnom priečinku.<br />

S našimi 5 alebo 10 priečinkovými skrinkami a osobnými kľúčmi majú užívatelia jednoduchý prístup k ich individuálnym odevom<br />

bez zmätku, či zámeny odevu. Po prezlečení sa do čistých <strong>odevov</strong> vhodia užívatelia znečistené odevy do skrinky na použité<br />

odevy a náš servisný technik ich dopraví do práčovne . Skrinkový servis je jednoduchý spôsob ako udržať priestory zákazníka<br />

elegantné a čisté.<br />

Rozmery skrinky:<br />

Výška 186 cm<br />

Šírka 38 cm<br />

Hĺbka 46 cm<br />

Výber z 5 a 10 priečinkových skriniek a tiež skrinka na použité<br />

pracovné odevy.<br />

Jednotlivé priečinky sú uzamykateľné.<br />

Čisté pracovné odevy sú dodávané do jednotlivých priečinkov.<br />

Počet <strong>odevov</strong> na zamestnanca<br />

Na základe potreby počtu prezliekania sa za týždeň a<br />

<strong>pracovných</strong> úloh, určime pre váš personál dostatočný počet<br />

individuálne označených <strong>odevov</strong>.<br />

Výmena<br />

Oblečené V skrinke<br />

Počet <strong>odevov</strong> na<br />

Vaihtoja<br />

za<br />

viikossa<br />

týždeň<br />

Käytössä Kaapissa Pesussa<br />

zamestnanca<br />

Vaatetarve/viikko<br />

1<br />

=<br />

3<br />

2<br />

=<br />

5<br />

3<br />

=<br />

7<br />

5<br />

=<br />

11<br />

5


Naša kolekcia <strong>pracovných</strong> <strong>odevov</strong> je vhodná pre rôzne oblasti<br />

podnikania<br />

Pri plánovaní našej kolekcie berieme do úvahy potreby rôznych <strong>pracovných</strong> oblastí – vzhľad, ktorý je typický pre daný sektor –<br />

bezpečnosť, ktorá je požadovaná v ťažkom priemysle a požiadavky pre prácu vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Škála<br />

našich produktov taktiež zahŕňa oblečenie, ktoré chráni zamestnancov, výrobný proces a konečný produkt. Preto si môžete byť<br />

istí, že z našej všestrannej kolekcie nájdeme najvhodnejšie riešenie <strong>pracovných</strong> <strong>odevov</strong> pre potreby vašej spoločnosti.<br />

6


7


Textilná servisná spoločnosť Lindström vylepšuje<br />

firemný imidž svojich zákazníkov. Naša služba robí<br />

každodenný život našich zákazníkov jednoduchším a<br />

poskytuje najlepšiu hodnotu na trhu. Sme zodpovedná<br />

spoločnosť a vysoko hodnotená ako zamestnávateľ.<br />

Lindström s.r.o., Orešianska 3, Trnava, t. +421 33 590 76 11, f. +421 33 554 66 05, lindstrom@lindstrom.sk, www.lindstrom.sk<br />

12/2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!