Πρόγραμμα Συνεδρίου 2016

rodanthi.ch

Το πρόγραμμα του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, <<Μάθηση και Εκτελεστικές Λειτουργίες. Αναπτύσσοντας την προσοχή, τον προγραμματισμό και την αυτορρύθμιση>>. Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία και θα λάβει χώρα στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, στην Θεσσαλονίκη, 1-2 Οκτωβρίου του 2016!

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αναπτύσσοντας την προσοχή,

τον προγραμματισμό

και την αυτορρύθμιση

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο

1-2 Οκτωβρίου 2016

Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

Θεσσαλονίκη


DAY

1

Σάββατο 1/10

09:30-10:00

Προσέλευση και Εγγραφές

10:00-10:15

Χαιρετισμοί

Ενότητα 1

Κτήριο: Αλίκη Περρωτή, Αίθουσα: SETH E. FRANK

10:15-10:30

10:30-11:30

11:30-12:15

12:15-12:45

«American farm school»

«The Vygotskian-Lurian Approach to the

Development and Remediation

of Executive Functions»

Akhutina Tatianna

«Αναγνωστικές Δυσκολίες και Προβλήματα

Προσοχής στην Τάξη: Θέματα

Διαφορικής Διάγνωσης»

Παπαδόπουλος Τιμόθεος

Συζήτηση

12:45-13:30

Coffee Break

Ενότητα 2

Κτήριο: Αλίκη Περρωτή, Αίθουσα: SETH E. FRANK

13:30-14:15

14:15-15:00

«Ο Δεσμός 'Μητέρας'-Βρέφους, το Τραύμα

στη Σχέση και η Ανάπτυξη των

Επιτελικών Λειτουργιών»

Δημάτης Κώστας

«Επιτελικές Λειτουργίες και Μάθησηαπό

την κλινική εμπειρία»

Αθανασοπούλου Λίλιαν

15:00-15:30

Συζήτηση


DAY

2

Κυριακή 2/10

09:30-10:00

Προσέλευση και Εγγραφές

Ενότητα 3

Κτήριο: Αλίκη Περρωτή, Αίθουσα: SETH E. FRANK

10:00-10:30

10:30-11:00

«Επιτελικές λειτουργίες: τι σημαίνουν για την

υποστήριξη και τη διδασκαλία των μαθητών

με Μαθησιακές Δυσκολίες;»

Παντελιάδου Σουζάνα

«Κινητικός συντονισμός και εκτελεστικές

λειτουργίες στο σχολείο»

Θεοδορίδου Ζωή

11:00-11:30 Coffee Break

Ενότητα 4

Κτήριο: Αλίκη Περρωτή, Αίθουσα: SETH E. FRANK

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

«Εκτελεστικές λειτουργίες στη σχολική τάξη:

ο ρόλος των συναισθημάτων»

Ιωάννης Τρικκαλιώτης

«Ξέρεις, έχω ΔΕΠ-Υ, δυσκολεύομαι να

αυτορρυθμιστώ και…

Α! κοίτα ένας σκίουρος»

Μπότσας Γεώργιος

Συζήτηση

13:00-13:45 Coffee Break

Ενότητα 5

Διάφορες Αίθουσες

14:00-17:00 Εργαστήρια


Διοργάνωση:

Υποστήριξη:

Σύλλογος Γονέων

Παιδιών με Δυσλεξία

και Μαθησιακές Δυσκολίες

Θεσσαλονίκης & Β.Ελλάδος

icons by

designed by

rodanthi.ch

Similar magazines