Views
1 year ago

Business IT - ISSUE 46

Business IT solutions and services.

T4608-10.2016 News Έρευνα της Cisco εμφανίζει ευρεία υιοθέτηση λύσεων Cloud, ωστόσο ελάχιστοι οργανισμοί μεγιστοποιούν την αξία των λύσεων αυτών Η Cisco παρουσίασε τα ευρήματα παγκόσμιας μελέτης που δείχνει ότι ενώ η υιοθέτηση λύσεων cloud συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς, ελάχιστοι είναι οι οργανισμοί που μεγιστοποιούν την αξία που προσφέρουν οι λύσεις αυτές. Σύμφωνα με τη μελέτη, σχεδόν το 68% των οργανισμών χρησιμοποιούν λύσεις cloud για τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους αποτελεσμάτων, ποσοστό αυξημένο κατά 61% σε σχέση με την περυσινή μελέτη. Η αυξημένη υιοθέτηση λύσεων cloud οφείλεται σε εγγενείς εφαρμογές cloud, συμπεριλαμβανομένων λύσεων cloud που αφορούν την ασφάλεια και το «Internet of Things» (IoT). Ωστόσο, οι περισσότεροι οργανισμοί (69%) δεν διαθέτουν ακόμη ώριμες στρατηγικές cloud, ενώ μόνο το 3% έχουν βελτιστοποιήσει αντίστοιχες στρατηγικές που επιφέρουν ξεχωριστά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι το 95% των κορυφαίων οργανισμών που διαθέτουν βελτιστοποιημένες στρατηγικές cloud έχουν δημιουργήσει ένα υβριδικό περιβάλλον ΙΤ που χρησιμοποιεί πολλαπλά ιδιωτικά και δημόσια cloud, ανάλογα τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό. Τη μελέτη InfoBrief με τίτλο “Cloud Going Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few Are Maximizing Value” πραγματοποίησε η International Data Corporation (IDC) με τη χορηγία της Cisco. Η υιοθέτηση υβριδικού cloud (υπηρεσίες δημόσιου και ιδιωτικού cloud) διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Από τις χώρες που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, το μεγαλύτερο ποσοστό οργανισμών που χρησιμο- ποιούν μείγμα υπηρεσιών δημόσιου cloud και ειδικών πόρων παρατηρείται στην Κορέα και την Ιαπωνία, ενώ το μικρότερο στην Αυστραλία. Η Cisco βοηθά τους πελάτες της να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματα αυτής της μελέτης για να αναλύσουν την δική τους κατάσταση και ως πηγή καθοδήγησης. Η έκθεση Cisco Business Cloud Advisor Adoption Report δίνει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μια σύντομη έρευνα ώστε να προσδιορίσουν το δικό τους επίπεδο υιοθέτησης cloud και τα σχετικά επιχειρηματικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν σε σχέση με άλλους οργανισμούς στον κλάδο τους. Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά κλάδο, μέγεθος εταιρείας και γεωγραφική τοποθεσία. Η Cisco διαθέτει το εργαλείο στους πελάτες της καθώς και επιπλέον πληροφορίες στη διεύθυνση www.cisco.com/go/bca. Οι συνεργάτες της Cisco θα συνεχίσουν να έχουν το εργαλείο στη διάθεσή τους ώστε να το χρησιμοποιούν για τους πελάτες τους. Νέες επαγγελματικές υπηρεσίες cloud Επιπλέον, η Cisco παρουσιάζει μια νέα σειρά επαγγελματικών υπηρεσιών cloud που στόχο έχουν να προσφέρουν καθοδήγηση στις επιχειρήσεις μέσα στο λαβύρινθο των πολλαπλών cloud και να τις βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουν τα περιβάλλοντα cloud που διαθέτουν. Οι υπηρεσίες αυτές θα βοηθήσουν τους πελάτες να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δεξιοτήτων που ίσως αντιμετωπίζουν ώστε να επιταχύνουν την υλοποίηση στρατηγικών ψηφιακής μεταμόρφωσης και τη λήψη εγγενών πρωτοβουλιών cloud. Αυτές οι επαγγελματικές υπηρεσίες της Cisco, οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες, θα περιλαμβάνουν: • Νέες υπηρεσίες διαχείρισης και συντονισμού πολλαπλών cloud για το Cisco Cloud Center, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες να δημιουργήσουν μια φορά το πρότυπο, να το αναπτύξουν και να το διαχειρίζονται από οπουδήποτε. • Νέες υπηρεσίες επιτάχυνσης της υιοθέτησης λύσεων cloud, οι οποίες συμβάλλουν στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης τόσο παραδοσιακών ιδιωτικών cloud όσο και εγγενών λύσεων cloud, όπως είναι οι OpenStack και PaaS. 6 Business IT

• Υπηρεσίες βελτιωμένης μεταφοράς εφαρμογών και cloud, οι οποίες αυτοματοποιούν τη διαδικασία μεταφοράς εφαρμογών και όγκων εργασίας στο cloud και εξαλείφουν τους κινδύνους που ενέχει αυτή η διαδικασία. • Νέες υπηρεσίες μεταμόρφωσης ΙΤ για DevOps, οι οποίες εστιάζουν σε πρωτοβουλίες διαχείρισης αλλαγών σε σχέση με τις εργασίες DevOps (προγραμματισμού), συμβάλλοντας στην ευθυγράμμιση επιχειρηματικών διαδικασιών και δυνατοτήτων και προσφέροντας στους πελάτες δυνατότητες ενσωμάτωσης και βελτιστοποίησης σε παραδοσιακά περιβάλλοντα και ομάδες καθώς και σε περιβάλλοντα και ομάδες DevOps. Η Cisco σχεδιάζει να προσφέρει στο μέλλον ένα ολοκληρωμένο εργαστήριο στρατηγικής που θα συνδυάζει την υπηρεσία Cisco DomainTen Service με το εργαστήριο Cisco Business Cloud Advisor. Το εργαστήριο, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασία της Cisco με τους συνεργάτες του δικτύου της, θα βοηθήσει τους οργανισμούς να εντοπίσουν τα κενά ως προς την υιοθέτηση λύσεων cloud καθώς και σημεία αναφοράς, να βελτιώνουν διαρκώς τα περιβάλλοντα πολλαπλών cloud που διαθέτουν και θα διευκολύνει την ευθυγράμμιση μεταξύ των εμπλεκόμενων στα τμήματα ΙΤ και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το εργαστήριο θα βοηθήσει επίσης τους οργανισμούς να αξιολογήσουν καλύτερα τον πιθανό αντίκτυπο της υιοθέτησης λύσεων cloud στα τμήματα ΙΤ με βάση μια ευρεία σειρά βασικών δεικτών απόδοσης. Επένδυση στον τομέα του mobility με νέες δυνατότητες για υφιστάμενες εφαρμογές H Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Capriza, την κορυφαία εταιρεία μετατροπής εφαρμογών σε enterprise mobility περιβάλλοντα και τη διάθεση στην αγορά καινοτόμου πλατφόρμας που παρέχει φιλικότερες προς το χρήστη επιχειρησιακές εφαρμογές και μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία. Η καινοτομία της επιχειρησιακής πλατφόρμας της Capriza έγκειται στο ότι επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων επιχειρησιακών εφαρμογών, όπως ERP, CRM, HCM, BI κ.ά. μέσω της μετατροπής και ενσωμάτωσής τους σε mobile περιβάλλοντα. Η μετατροπή των εφαρμογών πραγματοποιείται σε πολύ μικρό χρόνο υλοποίησης και με ελάχιστη προσπάθεια, για την οποία δεν απαιτείται οποιαδήποτε επέμβαση στον κώδικα, χρήση επιπλέον APIs και νέων υποδομών ή αναβάθμιση των back office συστημάτων. «Η εμπειρία μας καταδεικνύει ότι το mobility κερδίζει συνεχώς έδαφος στις επιχειρήσεις προσφέροντας ευελιξία, εξοικονόμηση πόρων και αύξηση της παραγωγικότητας», ανέφερε ο Θοδωρής Πούλιας, Business Solutions Department Manager της Uni Systems. Βασισμένη στις αρχές του mobility και με στόχο νέα λειτουργικότητα για τις κρίσιμες και σύνθετες εφαρμογές, η επιχειρησιακή πλατφόρμα της Capriza μειώνει δραστικά κόστη κτήσης και λειτουργίας και εκμηδενίζει το χρόνο μετατροπής των εφαρμογών, προσφέροντας mobile εμπειρία στους χρήστες και μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις. Η συμφωνία αντιπροσώπευσης που υπογράφηκε πρόσφατα καλύπτει γεωγραφικά τις περιοχές Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Business IT 7