UE Forum 35

UE Forum 42
Grudzień 2009 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Luty/marzec 2010 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Grudzień 2012 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
KURIER_luty marzec.pdf - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Regionalne Forum Biznesu – Raport Górny Śląsk - Ernst & Young
Kwiecień 2009 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Grudzień 2010 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Da mihi animas - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski