KATALOG KICK 2017

analavnovak

Veliki izbor školskog programa brenda Kick!
Pogledajte katalog za uvid u kompletnu ponudu.

Kick


2

8

14

20

26

32

38

44

50

56

62

68

74

80

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99


Kick

1


2


3


Kick

KAR

ANATOMSKI RANAC

16013

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

4


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16013

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16013

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

5


Kick

KPO

PERNICA OVALNA + PUZLE

16013

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16013

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA 1 ZIP - 2 FLIPA

KPF 16013

Materijal: 600 D

6


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA GLITEROM A4

kocka, linija, prazna, latajn

SVESKA SA GLITEROM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

7


8


Kick

9


Kick

KAR

ANATOMSKI RANAC

16001

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

10


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16001

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16001

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

11


Kick

PERNICA 2 ZIPA

KPZ16001

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA OVALNA + PUZLE

KPO16001

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

11


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA GLITEROM A4

kocka, linija, prazna, latajn

SVESKA SA GLITEROM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

13


14


Kick

15


Kick

KAR

ANATOMSKI RANAC

16006

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

16


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16006

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16006

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

17


Kick

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16006

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA OVALNA + PUZLE

KPO 16006

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

18


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA GLITEROM A4

kocka, linija, prazna, latajn

SVESKA SA GLITEROM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

19


20


21


Kick

KAR

ANATOMSKI RANAC

16014

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

22


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16014

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16014

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

23


Kick

PERNICA OVALNA + PUZLE

KPO 16014

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16014

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA 1 ZIP - 2 FLIPA

KPF 16014

Materijal: 600 D

24


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA GLITEROM A4

kocka, linija, prazna, latajn

SVESKA SA GLITEROM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

25


26


Kick

27


Kick

KAR

ANATOMSKI RANAC

16003

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

28


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16003

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16003

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

29


Kick

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16003

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA OVALNA + PUZLE

KPO 16003

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

30


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA GLITEROM A4

kocka, linija, prazna, latajn

SVESKA SA GLITEROM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

31


32


Kick

33


Kick

KAR

ANATOMSKI RANAC

16004

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

34


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16004

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16004

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

35


Kick

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16004

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA OVALNA + PUZLE

KPO 16004

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

36


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA GLITEROM A4

kocka, linija, prazna, latajn

SVESKA SA GLITEROM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

37


38


Kick

39


Kick

KAR

ANATOMSKI RANAC

16005

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

40


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16005

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16005

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

41


Kick

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16005

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA OVALNA + PUZLE

KPO 16005

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

42


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA GLITEROM A4

kocka, linija, prazna, latajn

SVESKA SA GLITEROM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

43


44


45


Kick

KAR

ANATOMSKI RANAC

16012

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

46


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16012

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16012

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

47


Kick

PERNICA OVALNA + PUZLE

KPO 16012

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16012

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA 1 ZIP - 2 FLIPA

KPF 16012

Materijal: 600 D

48


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA GLITEROM A4

kocka, linija, prazna, latajn

SVESKA SA GLITEROM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

49


50


Kick

51


Kick

ANATOMSKI RANAC

KAR 16002

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

52


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16002

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16002

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

53


Kick

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16002

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA OVALNA + PUZLE

KPO 16002

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

54


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA GLITEROM A4

kocka, linija, prazna, latajn

SVESKA SA GLITEROM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

55


56


Kick

57


Kick

KAR

ANATOMSKI RANAC

16007

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

58


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16007

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16007

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

59


Kick

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16007

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA OVALNA + PUZLE

KPO 16007

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

60


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA GLITEROM A4

kocka, linija, prazna, latajn

SVESKA SA GLITEROM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

61


62


Kick

63


Kick

KAR

ANATOMSKI RANAC

16008

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

64


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16008

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16008

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

65


Kick

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16008

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA OVALNA + PUZLE

KPO 16008

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

66


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA GLITEROM A4

kocka, linija, prazna, latajn

SVESKA SA GLITEROM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

67


68


Kick

69


Kick

KAR

ANATOMSKI RANAC

16011

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

70


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16011

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16011

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

71


Kick

PERNICA OVALNA + PUZLE

KPO 16011

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16011

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA 1 ZIP - 2 FLIPA

KPF 16011

Materijal: 600 D

72


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA GLITEROM A4

kocka, linija, prazna, latajn

SVESKA SA GLITEROM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

73


74


Kick

75


Kick

ANATOMSKI RANAC

KAR 16009

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

76


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16009

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16009

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

77


Kick

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16009

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA OVALNA + PUZLE

KPO 16009

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

78


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA UV LAKOM A4

kocka, linija, prazna

SVESKA SA UV LAKOM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

79


80


Kick

81


Kick

KAR

ANATOMSKI RANAC

16010

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

Materijal: 600 D

o

90

1

kg

82


PRED KOLSKI RANAC

KPR 16010

Dimenzije: 35 x 26 x 13 cm

Materijal: 600 D

TORBA ZA FIZI KO

KTF 16010

Dimenzije: 39 x 33 cm

Materijal: 420 D

Kick

83


Kick

KPO

PERNICA OVALNA + PUZLE

16010

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

Materijal: 600 D

PERNICA 2 ZIPA

KPZ 16010

Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm

Materijal: 600 D

PERNICA 1 ZIP - 2 FLIPA

KPF 16010

Materijal: 600 D

84


Kick

SVESKA TVRDI POVEZ A4

kocka, linija

SVESKA TVRDI POVEZ A5

kocka, linija

SVESKA SA UV LAKOM A4

kocka, linija, prazna

SVESKA SA UV LAKOM A5

kocka, linija, latajn

BLOK I A6

85


RANAC "HYPER"

4 D EPA

KHYP 16509

Dimenzije: 46 x 28 x 14 cm

PERNICA TEENAGE

KHYP 26509

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

96

Kick


RANAC "HYPER"

4 D EPA

KHYP 16508

Dimenzije: 46 x 28 x 14 cm

PERNICA

KHYP 26508

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

Kick

87


RANAC "HYPER"

4 D EPA

KHYP 16506

Dimenzije: 46 x 28 x 14 cm

PERNICA TEENAGE

KHYP 26506

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

88

Kick


RANAC "HYPER"

4 D EPA

KHYP 16507

Dimenzije: 46 x 28 x 14 cm

PERNICA TEENAGE

KHYP 26507

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

Kick

89


RANAC "HYPER"

4 D EPA

KHYP 16505

Dimenzije: 46 x 28 x 14 cm

PERNICA TEENAGE

KHYP 26505

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

90

Kick


RANAC "SUPERB"

5 D EPOVA SA OJA ANIM LE IMA

KSUP 16510

Dimenzije: 45 x 32 x 14 cm

PERNICA TEENAGE

KSUP 26510

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

Kick

91


RANAC "SUPERB"

5 D EPOVA SDA OJA ANIM LE IMA

KSUP 16513

Dimenzije: 45 x 32 x 14 cm

PERNICA TEENAGE

KSUP 26513

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

92

Kick


RANAC "SUPERB"

5 D EPOVA SA OJA ANIM LE IMA

KSUP 16511

Dimenzije: 45 x 32 x 14 cm

PERNICA TEENAGE

KSUP 26511

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

Kick

93


RANAC "SUPERB"

5 D EPOVA SA OJA ANIM LE IMA

KSUP 16512

Dimenzije: 45 x 32 x 14 cm

PERNICA TEENAGE

KSUP 26512

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

94

Kick


RANAC "SKYMASTER"

VELIKI SA OJA ANIM LE IMA

KSKY 16503

Dimenzije: 45 x 32 x 14 cm

PERNICA TEENAGE

KSKY 26503

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

Kick

95


RANAC "SKYMASTER"

VELIKI SA OJA ANIM LE IMA

KSKY 16504

Dimenzije: 45 x 32 x 14 cm

PERNICA TEENAGE

KSKY 26504

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

96

Kick


RANAC "JUMPER"

VELIKI SA ANATOMSKIM LE IMA

KJUM 16502

Dimenzije: 50 x 30 x 14 cm

PERNICA TEENAGE

KJUM 26502

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

Kick

97


RANAC "JUMPER"

VELIKI SA ANATOMSKIM LE IMA

KJUM 16501

Dimenzije: 50 x 30 x 14 cm

JUMPER PERNICA

KJUM 26501

Dimenzije: 24 x 11 x 6 cm

98

Kick


RANAC SA OJA ANIM LE IMA

KR 16014

Dimenzije: 46 x 32 x 21 cm

Kick

99


100


D0579058

D0579057

Backpacks

Dimenzije: 33 x 47 x 12 cm

101


D0579056

D0579061

Backpacks

Dimenzije: 33 x 47 x 12 cm

102


D0579055

D0579060

Backpacks

Dimenzije: 33 x 47 x 12 cm

103


Backpacks

Dimenzije: 46 x 29 x 12 cm

D0579040

Backpacks - with laptop case

Dimenzije: 43 x 32 x 10 cm

D0579047

Pencil cases - Pencil holders

104


Backpacks

Dimenzije: 46 x 29 x 12 cm

D0579041

Backpacks - with laptop case

Dimenzije: 43 x 32 x 10 cm

D0579045

Pencil cases - Pencil holders

105


Backpacks

Dimenzije: 46 x 29 x 12 cm

D0579052

Backpacks - with laptop case

Dimenzije: 43 x 32 x 10 cm

D0579048

Pencil cases - Pencil holders

106


TROLA SMILEY

D504518

Dimenzije: 48 x 33 x 16.5 cm

RANAC SMILEY

D504517

Dimenzije: 44 x 35 x 14cm

107


TROLA SMILEY

D504507

Dimenzije: 48 x 33 x 16.5 cm

RANAC SMILEY

D504509

Dimenzije: 47 x 33 x 12 cm

108


RANAC SMILEY

D504519

Dimenzije: 42 x 32x 16cm

PERNICA SMILEY

D0504520

Dimenzije: 22 x 10 cm

109


RANAC SMILEY

D504508

Dimenzije: 41 x 33 x 22 cm

PERNICE SMILEY

D0504510

Dimenzije: 22 x 10 cm

110


TROLA FROZEN

D0561451

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

PERNICA FROZEN

D0561436

Dimenzije: 22 x 10 x 4 cm

RANAC FROZEN

D0561450

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

111


TROLA FROZEN

D0561506

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

RANAC FROZEN

D0561505

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

112


TROLA FROZEN

D0561409

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

RANAC FROZEN

D0561450

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

113


TROLA PATA I MINNIE

D0561473

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

RANAC PATA I MINNIE

D0561472

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

114


TROLA MICKEY 3D

D0561509

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

ANAC MICKEY 3D

D0561508

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

115


RANAC MINNIE 3D

D0561424

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

PERNICA MINNIE

D0561429

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

PERNICA 2 ZIPA MINNIE

D0561434

Dimenzije: 21 x 15 x 5 cm

116


TROLA MICKEY 3D

D0561418

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

PERNICA MICKEY 3D

2 ZIPA

D0561422

Dimenzije: Ø 8 x 21 cm

PERNICA MICKEY 3D 2 ZIPA

D0561423

Dimenzije: 21 x 15 x 5 cm

117


TROLA MINNIE 3D

D0561512

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

PERNICA MINNIE

D0561438

Dimenzije: 22 x 10 x 4 cm

PERNIVCA MINNIE 3D

2 ZIPA

D0561430

Dimenzije: 21 x 15 x 5 cm

118


PEPPA PIG RANAC

D0481029

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

PEPPA PIG RANAC

D0481033

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

PEPPA PIG PERNICA

3 ZIPA

D0481615

Dimenzije: 21 x 14 x 6 cm

119


RANAC SCHTROUMPFS

LB-665

Dimenzije: 31 x 27 x 10 cm

PERNICA OLOVKA

ID-199

Dimenzije: Ø 6 x 26 cm

120


PLI ANE PERNICE ZOO

LB-090

Dimenzije: 26 x 10 cm

Materijal: pli

121


TORBA ZA FIZI KO PRINT

LB-081

Dimenzije: 36 x 28 cm

TORBA ZA FIZI KO - U BOJI

LB-1261

Dimenzije: 36 x 28 cm

122


RANAC

LB-643

Dimenzije: 48 x 38 x 22 cm

RANAC

LB-639

Dimenzije: 48 x 38 x 22 cm

RANAC

LB-655

Dimenzije: 48 x 38 x 22 cm

123


RANAC

LB-696

Dimenzije: 48 x 38 x 22 cm

RANAC

LB-695

Dimenzije: 48 x 38 x 22 cm

124


LEGENDA:

SHOULDER STRAPS FOAM AIR SYSTEM

BOTTOM

BACK FRAME

o

90

1

kg

WATER RESISTANT BANANA STRAPS FREE STANDING DIVIDER WEIGHT


Kick

More magazines by this user
Similar magazines