15.07.2017 Views

Pismo faranom - julij in avgust 2017

V tokratnem pismu faranom si lahko preberete članek o treh zakramentalih, ki so se med večino kristjanov pozabili, vendar nam lahko pomagajo v našem odnosu z Bogom ter v boju z zlom. V njem najdete razlago Božje Besede na Krištofovo nedeljo; kakšen pomen ima pravzaprav ta nedelja; o prazniku Marijinega vnebovzetje; zgodbo mame, ki je zavrnila kemoterapijo, da je lahko rodila otroka, ...

V tokratnem pismu faranom si lahko preberete članek o treh zakramentalih, ki so se med večino kristjanov pozabili, vendar nam lahko pomagajo v našem odnosu z Bogom ter v boju z zlom. V njem najdete razlago Božje Besede na Krištofovo nedeljo; kakšen pomen ima pravzaprav ta nedelja; o prazniku Marijinega vnebovzetje; zgodbo mame, ki je zavrnila kemoterapijo, da je lahko rodila otroka, ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jesenice<br />

Sveti Lenart<br />

PISMO<br />

FARANOM<br />

Plan<strong>in</strong>a pod Golico<br />

Sveti Križ<br />

Leto XXI - št. 7-8 <strong>julij</strong>-<strong>avgust</strong> <strong>2017</strong><br />

Ti majhni<br />

nabožni<br />

predmeti<br />

nosijo v<br />

sebi veliko<br />

duhovno<br />

moč, ki<br />

lahko<br />

zavaruje<br />

vašo<br />

druž<strong>in</strong>o.<br />

3 zakramentali<br />

za uporabo na domu<br />

Uporaba zakramentalov je ena izmed praks<br />

Katoliške Cerkve, pri kateri najhitreje pride do<br />

nerazumevanja. Že od začetka Cerkve so del<br />

njenega življenja, a se na njih mnogokrat gleda<br />

kot na neke vrste vraževerje.<br />

Razlog za to tiči več<strong>in</strong>oma v dejstvu, da so<br />

jih mnogi katoličani skozi stoletja uporabljali<br />

za vraževerje, saj jih nihče ni naučil, kako se<br />

jih primerno uporablja. Namesto da bi jih uporabljali<br />

z vero kot orodja milosti, so jih nekateri<br />

katoličani imeli kot talismane.<br />

Kakšna škoda, saj naj bi zakramentali obogatili<br />

naša duhovna življenja, ne pa ga preprečevali.<br />

Cerkev jih je vpeljala, da bi nas povedli<br />

v globlje razmerje s Kristusom. Osredotočeni<br />

so na to, da posvečujejo vsa področja našega<br />

življenja. Zakramentali so podaljšek sedmih<br />

zakramentov, saj pr<strong>in</strong>ašajo Božjo milost v vse,<br />

kar počnemo.<br />

Zakramentali so še posebej močni doma.<br />

Če jih uporabljamo v duhu vere, nas lahko varujejo<br />

duhovne škode ter nas spodbujajo, da<br />

živimo sveto, Bogu predano življenje.<br />

Spodaj so našteti trije zakramentali, ki lahko<br />

s primerno uporabo v naš dom pr<strong>in</strong>esejo


duhovni napredek ter odvrnejo duhovne<br />

sovražnike, ki prežijo v sencah.<br />

Blagoslovljena voda<br />

Blagoslovljena voda ima dvojni pomen:<br />

spomni nas na naš krst, hkrati<br />

pa je simbol duhovnega očiščevanja.<br />

Nad hudičem ima ogromno moč. Ta<br />

namreč ne prenese »čiste« vode, saj<br />

je popolnoma nečist za vso večnost.<br />

Blagoslovljena voda nas spomni na<br />

vodo, ki je pritekla iz Kristusove strani<br />

<strong>in</strong> je simbol krsta, ob tem pa nam<br />

v spom<strong>in</strong> prikliče, da je bil to dan hudičevega<br />

poraza (Kristusovo križanje).<br />

Že stara navada je, da imamo<br />

na stenah doma kropilnike z<br />

blagoslovljeno vodo. To so natančno<br />

ali preprosto izdelane posodice,<br />

napolnjene z blagoslovljeno vodo, ki jih<br />

lahko uporabimo, da se blagoslavljamo<br />

čez dan. Še posebej nam pridejo prav, če<br />

jih imamo pri vratih, ki vodijo iz hiše ali<br />

pa v spalnicah vseh druž<strong>in</strong>skih članov.<br />

Na ta nač<strong>in</strong> ostanemo osredotočeni<br />

na Kristusa ter se spomnimo, da je<br />

potrebno ostati čist. Hkrati so nam pri<br />

roki, ko se moramo obvarovati pred<br />

katerimkoli vplivom zla.<br />

Blagoslovljena sol<br />

Če je možno, je dobro imeti doma<br />

majhno posodico z blagoslovljeno<br />

soljo. Če jo želite imeti, je potrebno<br />

povprašati župnika, da jo blagoslovi.<br />

Ta zakramental je bil pogosto zanemarjen<br />

ter se ga običajno po župnijah<br />

ne uporablja. Kljub vsemu je mogočno<br />

orožje proti zlu kot lahko razberemo iz<br />

sledečega odlomka iz blagoslova, ki ga<br />

moli duhovnik <strong>in</strong> ga najdemo v Rimskem<br />

misalu.<br />

Vsemogočni <strong>in</strong> večni Bog, ponižno<br />

te prosimo, da v svoji neizmerni<br />

dobroti <strong>in</strong> ljubezni, blagosloviš (+) to<br />

sol, ki si jo ustvaril <strong>in</strong> jo dal v uporabo<br />

človeštvu, da bi postala vir zdravja za<br />

um <strong>in</strong> telo vseh, ki jo bodo uporabljali.<br />

Vse, česar se bo dotaknila ali poškropila,<br />

naj se znebi vse nečistosti ter naj<br />

bo obvarovano vseh napadov zlih duhov.<br />

Po Kristusu, našem Gospodu.<br />

2


Križ<br />

Izredno močan zakramental, ki ga<br />

pogosteje najdemo po naših domovih,<br />

je križ (razpelo). Križ nas ni samo spom<strong>in</strong><br />

na veliko ljubezen, ki jo ima Bog<br />

do nas, temveč je prav tako močno<br />

sredstvo odvračanja duhovnih sovražnikov.<br />

Križ je poguba Satanovega<br />

obstoja ter znamenje vsega, kar prezira.<br />

Koristno je, če ga imamo v vsaki<br />

sobi svoje hiše (ali stanovanja), da<br />

lahko pogosto premišljujemo Jezusovo<br />

veliko daritev ljubezni. Hkrati pa<br />

je znamenje, ki nas spomni, na kaj se<br />

moramo osredotočiti v času skušnjave.<br />

Spodaj sta dve molitvi ob blagoslovu<br />

križa iz rimskega obreda, ki povzameta<br />

razloge, zakaj ga potrebujemo po<br />

naših domovih.<br />

Sveti Gospod, vsemogočni Oče,<br />

večni Bog, blagovoli blagosloviti + ta<br />

križ, da bo rešilna pomoč človeštvu.<br />

Naj bo podpora vere, spodbuda za<br />

dobra dela, rešitev dušam, naj bo tolažba,<br />

zaščita <strong>in</strong> ščit proti krutim puščicam<br />

sovražnika. Po Kristusu, našem<br />

Gospodu.<br />

Gospod Jezus Kristus, blagoslovi +<br />

ta križ, s katerim si iztrgal svet iz Satanovega<br />

prijema, ter na katerem si s<br />

svojim trpljenjem premagal skušnjavca,<br />

ki se je veselil padca prvega človeka,<br />

ki je jedel s prepovedanega drevesa.<br />

Tu je poškropljen z blagoslovljeno<br />

vodo. Naj bo ta križ posvečen v imenu<br />

Očeta, + <strong>in</strong> S<strong>in</strong>a, + <strong>in</strong> Svetega + Duha.<br />

Naj vsi, ki bodo klečali <strong>in</strong> molili pred<br />

tem križem v slavo našega Gospoda,<br />

ozdravijo na telesu <strong>in</strong> duši. Po Kristusu<br />

našem Gospodu.<br />

Vir: Aleteia<br />

Božja Beseda na Krištofovo nedeljo<br />

Iz evangelija po Mateju (Mt 13,24-<br />

43 ali 13,24-30)<br />

Tisti čas je Jezus povedal množicam<br />

priliko. Rekel je: »Nebeško<br />

kraljestvo je podobno človeku, ki je<br />

posejal dobro seme na svoji njivi.<br />

Medtem ko so ljudje spali, je prišel<br />

njegov sovražnik, zasejal ljuljko<br />

med pšenico <strong>in</strong> odšel. Ko je setev<br />

zrastla <strong>in</strong> šla v klasje, se je pokazala<br />

tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi<br />

služabniki <strong>in</strong> mu rekli: ›Gospod, ali<br />

nisi posejal dobrega semena na svoji<br />

njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim<br />

je: ›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki<br />

pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da<br />

gremo <strong>in</strong> jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹<br />

je dejal, ›da morda med pobiranjem<br />

ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice.<br />

Pustíte, naj oboje skupaj raste<br />

do žetve. Ob času žetve pa porečem<br />

žanjcem: Zberíte najprej ljuljko <strong>in</strong> jo<br />

povežíte v snope, da jo sežgemo, pšenico<br />

pa spravite v mojo žitnico.‹«<br />

Še drugo priliko jim je povedal;<br />

3


ekel je: »Nebeško kraljestvo je<br />

podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je<br />

nekdo vzel <strong>in</strong> vsejal na svoji njivi.<br />

To je res najmanjše od vseh semen;<br />

ko pa zraste, je večje kakor zelišča <strong>in</strong><br />

postane drevo, tako da priletijo ptice<br />

neba <strong>in</strong> gnezdijo na njegovih vejah.«<br />

In povedal jim je spet drugo priliko:<br />

»Nebeško kraljestvo je podobno<br />

kvasu, ki ga je vzela žena <strong>in</strong> ga umésila<br />

v tri merice moke, dokler se ni vse<br />

prekvasilo.«<br />

Vse to je Jezus povedal množicam<br />

v prilikah <strong>in</strong> ničesar jim ni govoril<br />

brez prilike, da se je izpolnilo, kar<br />

je bilo rečeno po preroku, ki pravi:<br />

›Odprl bom svoja usta v prilikah, izrekel<br />

bom, kar je skrito od začetka<br />

sveta.‹<br />

Tedaj je odpústil množice <strong>in</strong> šel v<br />

hišo. Njegovi učenci so pristopili k<br />

njemu <strong>in</strong> rekli: »Razlôži nam priliko<br />

o ljuljki na njivi.« Odgovóril je <strong>in</strong><br />

rekel: »Sejalec dobrega semena je S<strong>in</strong><br />

človekov. Njiva je svet. Dobro seme<br />

so s<strong>in</strong>ovi kraljestva, ljuljka pa s<strong>in</strong>ovi<br />

hudiča. Sovražnik, ki jo je zasejal, je<br />

hudič. Žetev je konec sveta, žanjci pa<br />

so angeli. Kakor torej pobirajo ljuljko<br />

<strong>in</strong> jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu<br />

sveta. S<strong>in</strong> človekov bo poslal svoje<br />

angele <strong>in</strong> pobrali bodo iz njegovega<br />

kraljestva vse, kar je v spotiko, <strong>in</strong> tiste,<br />

ki delajo krivico. Vrgli jih bodo v<br />

ognjeno peč. Tam bo jok <strong>in</strong> škripanje<br />

z zobmi. Takrat bodo pravični svetili<br />

kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta.<br />

Kdor ima ušesa, naj posluša.«<br />

Ob Krištofovem godu je<br />

gotovo primerno, da se vprašamo<br />

o globljem sporočilu, ki<br />

nam ga narekuje češčenje tega<br />

pogumnega svetnika. Krištof<br />

naj bi delal kot prenašalec ljudi<br />

z enega na drugi breg reke.<br />

Legenda pravi, da je lepega<br />

dne skozi deročo vodo prenesel<br />

tudi Jezusa <strong>in</strong> ob tem začutil<br />

vso težo naših grehov, zato<br />

ga tudi upodabljamo z malim<br />

Jezusom v naročju. Pomislimo<br />

sedaj na naše misijonarje,<br />

ki jim že 30 let lajšamo delo z<br />

nabirko na Krištofovo nedeljo.<br />

Tudi oni pr<strong>in</strong>ašajo Kristusa. Pri<br />

4


tem se srečujejo z vsemi bremeni teh<br />

ljudi <strong>in</strong> z deročo vodo revšč<strong>in</strong>e, socialnih<br />

nemirov, verskega <strong>in</strong> siceršnjega<br />

neznanja, bede, greha <strong>in</strong> nasilja. Kljub<br />

temu oznanjajo vero <strong>in</strong> jo potrjujejo s<br />

konkretnimi dejanji. Tako sv. Krištof<br />

<strong>in</strong> tako naši misijonarji. Kaj pa mi? –<br />

se sedaj vprašajmo. Kaj mi pr<strong>in</strong>ašamo<br />

ljudem, s katerimi se v svojem življenju<br />

srečujemo? Pomislimo na člane svoje<br />

druž<strong>in</strong>e, na svoje sodelavce v službi,<br />

sošolce, znance v društvih, na prijatelje,<br />

sosede, sofarane …? Ali od nas<br />

prejmejo kaj nekaj Kristusove luči <strong>in</strong><br />

božje, evangeljske <strong>in</strong> bratske ljubezni?<br />

Ali prejmejo pomoč, nasmeh <strong>in</strong> pozdrav?<br />

Kakšni ljudje naj bi bili, da bi<br />

tudi mi pr<strong>in</strong>ašali Kristusa <strong>in</strong> ne prazne,<br />

površne ali morda celo pohujšljive<br />

reči? Na to vprašanje bomo lažje odgovorili,<br />

če skupaj pogledamo, kaj nam o<br />

tem pravi današnja Božja Beseda. Že v<br />

prvem berilu iz Knjige Modrosti (Mdr<br />

12,13.16-19) izvemo, da Bog »ni krivično<br />

sodil«. S tem tudi nas vabi, da<br />

ne bi bili prehitri v sodbah, da ne bi<br />

krivično sodili svojih bratov <strong>in</strong> sester.<br />

Še bolje je, če sploh ne sodimo drugih,<br />

tako tudi mi ne bomo sojeni. Raje odpuščajmo,<br />

da bo tudi nam odpuščeno.<br />

Nadalje smo brali, da Bog »vsemu<br />

prizanaša«, da »milo sodi« <strong>in</strong> nas vodi<br />

»s prizanesljivostjo«. Smo eni drugim<br />

prizanesljivi? Ne zaničujmo, za vsako<br />

malenkost, svojih bližnjih, raje se veselimo<br />

njihovih uspehov brez zavisti,<br />

sprejemajmo tudi njihova mnenja <strong>in</strong><br />

predloge (razen če nas napeljujejo na<br />

kaj grešnega). In če že moramo kaj<br />

presojati, ali smo takrat kot starši, šefi<br />

po službah, učitelji ali voditelji neusmiljeni<br />

<strong>in</strong> preostri? Ko slišimo za napake<br />

drugih, so naši odzivi usmiljeni<br />

ali obtoževalni? Bodimo raje prizanesljivi,<br />

kakor beremo v knjigi modrosti o<br />

Bogu. Če želimo biti pravični, moramo<br />

biti »ljudomili«, še pravi Sveto pismo.<br />

Čemu kar naprej godrnjati zoper tega<br />

ali onega? Nihče ni popoln <strong>in</strong> vsak ima<br />

kakšno slabost. Mi pa nismo »ljudomili«,<br />

če tako hitro pri ljudeh najdemo<br />

kako nepopolnost –smo pa sila prizanesljivi<br />

do svojih slabosti. Kakšna dvoličnost,<br />

mar ne? Če smo »ljudomili«<br />

bomo raje gledali dobro, ki je v vsakem<br />

človeku. Če pri drugih poudarjamo<br />

dobro, jim pomagamo, da dobro v<br />

njih narašča. 8 9 10 Bog nas »navdaja z<br />

upanjem«, še pravi Modrost, kajti »po<br />

5


grehih nam daje čas za pokoro.« Bog<br />

nam daje čas, da se spremenimo, kajti<br />

dobro ve, da to ni preprosto. Ali smo<br />

potrpežljivi do drugih, ko ponavljajo<br />

svoje napake? Jim damo čas, da se poboljšajo,<br />

da se zavedo, če česa ne delajo<br />

prav? Če pozabljajo, zamujajo, ali<br />

se hitro razjezijo? Imajo pri nas dovolj<br />

časa, ali smo jih že po prvem spodrsljaju<br />

črtali iz svojega srca ali z njimi<br />

celo pretrgali odnose? Tudi današnji<br />

psalm (Ps 86,5-6.9-10.15-16) pravi, da<br />

je Gospod »dober <strong>in</strong> milosrčen« ter<br />

»poln usmiljenja«. Prejšnje leto je bilo<br />

Sveto leto usmiljenja <strong>in</strong> papež Frančišek<br />

nas je želel spomniti, naj nikoli ne<br />

pozabimo biti usmiljeni: do sebe <strong>in</strong> do<br />

drugih. Koliko neodpuščenih zamer<br />

greni naše življenje, koliko stikov smo<br />

pretrgali, ker nas je kdo s kako besedo<br />

ali dejanjem prizadel, tudi nehote<br />

… Če smo »dobri <strong>in</strong> milosrčni«, kot<br />

beremo o Gospodu, nam nihče ne bo<br />

zameril, če pa smo povrh še »polni<br />

usmiljenja« ne bomo nikomur zamerili<br />

<strong>in</strong> bomo verodostojni pr<strong>in</strong>ašalci<br />

Kristusa. Psalmist nas uči, da je Gospod<br />

tudi »potrpežljiv <strong>in</strong> zvest«. Smo<br />

potrpežljivi z možem ali ženo? Z otroki<br />

ali starši? S podrejenimi, sodelavci<br />

ali nadrejenimi? S sorodniki, sošolci<br />

ali sosedi, z ljudmi, ki jih srečujemo?<br />

Smo zvesti zakoncu, svoji veri, svojim<br />

vrednotam? Zakaj so vse te lastnosti<br />

tako pomembne? Na to vprašanje nam<br />

odgovarja nam Jezus v evangeliju (Mt<br />

13,24-43 ali 13,24- 30): če živimo po<br />

Božjem nauku, takrat smo sredi sveta<br />

tisto »dobro seme«, o katerem govori<br />

Jezus, smo »pšenica«, ki jo sejalec seje.<br />

Smo »gorčično zrno«, ki postane veliko<br />

drevo, na katerega vejah prebivajo<br />

ptice neba; smo »kvas«, ki prekvasi vse<br />

okoli sebe. Tako nikoli ne bomo tista<br />

»ljuljka, ki jo seje hudič«, <strong>in</strong> ki nas želi<br />

zvabiti stran od Boga, kot je to sam<br />

storil. Takrat lahko po vzoru sv. Krištofa<br />

skozi deroče vode sodobnega sveta<br />

ljudem pr<strong>in</strong>ašamo Jezusa. Smo kakor<br />

misijonarji v svojem okolju, ki z besedo<br />

<strong>in</strong> dejanji svetu okoli sebe oznanjajo<br />

veselo novico.<br />

6


Za otroka zavrnila kemoterapijo<br />

Marie Louise, ki se je rodila na Filip<strong>in</strong>ih,<br />

je bila poročena z Rickom.<br />

Rodila je šest otrok, vse s carskim rezom.<br />

Odprta za življenje je ostala tudi<br />

potem, ko se jima je četrti otrok rodil<br />

z zajčjo ustnico, peti pa gluhonem. Kot<br />

mlada zakonca sta stopila na pot vere v<br />

neokatehumenski skupnosti manilske<br />

župnije Marije Kraljice. V župniji sta<br />

tudi katehizirala <strong>in</strong> sodelovala v pripravi<br />

na krst <strong>in</strong> poroko.<br />

Januarja 1995, ko je bila noseča<br />

s sedmim otrokom, so ji zdravniki<br />

odkrili akutno levkemijo. Vedela je, da<br />

bi v primeru zdravljenja s kemoterapijo<br />

otrok v njenem telesu umrl, zato sta<br />

z možem to možnost zavrnila. Dala sta<br />

prednost nerojenemu otroku.<br />

Rodila je zdravega dečka. Mesec<br />

dni pred smrtjo je v pismu svoji neokatehumenski<br />

skupnosti napisala:<br />

»Bogu se najprej zahvaljujem za<br />

bolezen. Ne zato, ker bi si je želela,<br />

ampak zato, ker mi je z njo odprl oči za<br />

mnogo reči.<br />

Vidim, da je Bog resnično Gospodar<br />

življenja <strong>in</strong> smrti. Lahko bi umrla<br />

že takrat, ko so mi odkrili levkemijo <strong>in</strong><br />

sem v bolnišnici ostala skoraj mesec dni.<br />

Ali pa v operacijski sobi med carskim rezom,<br />

ker sem imela kljub transfuzijam<br />

kritično slabo krvno sliko.<br />

Smrti se zelo bojim. Boga sem goreče<br />

Resnične zgodbe<br />

prosila, naj me ne pusti umreti zaradi<br />

mojih otrok, ki so še majhni. Rada bi jih<br />

videla, kako rastejo. Nato pa sem sredi<br />

strahu odkrila, da je Bog tako dober, da<br />

želi mene <strong>in</strong> vse nas v nebesih. Doživela<br />

sem globok mir, ki mi ga daje zagotovilo<br />

večnega življenja.<br />

Drugi čudež je rojstvo Petra Pavla,<br />

ki ga sploh nisem pričakovala, tako kot<br />

nisem pričakovala levkemije. Boga sem<br />

prosila, da bi preživel. Med nosečnostjo<br />

sem pridobila samo tri kilograme – <strong>in</strong><br />

prav toliko je otrok tehtal ob rojstvu. Zaradi<br />

moje bolezni bi lahko umrl v maternici.<br />

Vendar živi! Nihče ne razume, zakaj<br />

mi je Bog dal to bolezen <strong>in</strong> nosečnost obenem,<br />

tudi jaz ne. A sredi tega pohujšanja<br />

sem v Petru Pavlu videla Božjo slavo.<br />

Čeprav vem, da so vsi moji otroci<br />

Božjid ar, me je bilo strah, da bi rodila<br />

še enega prizadetega otroka. Zato sem<br />

Bogu hvaležna, ker mi je pokazal, da<br />

otroci ne prihajajo od mene. Spoznala<br />

sem, da je za to milost potrebna<br />

odprtost za Božjo voljo. On odloča,<br />

koliko otrok bom ali ne bom imela. In<br />

Bog mi je dal sedmega otroka.<br />

Trenutno zaradi uč<strong>in</strong>kov kemoterapije<br />

doživljam simptome menopavze.<br />

Poleg tega sem v karanteni, da se ne bi<br />

česa nalezla. Kako hrepenim po tem, da<br />

bi lahko vzela s<strong>in</strong>ka v naročje, ga podojila<br />

<strong>in</strong> mu podrla kupček! Kako rada bi<br />

bila s svojimi otroki <strong>in</strong> poslušala njihovo<br />

čebljanje!«<br />

7


Bog pa je hotel drugače. Umrla je<br />

nekaj dni po tem pismu. Svojega Petra<br />

8<br />

Krištofova nedelja<br />

Pred nami<br />

Pavla bo lahko objela v nebesih. Z večnim<br />

objemom!<br />

Takole nas na Krištofovo nedeljo<br />

nagovarja Miva Slovenija:<br />

Slovenski vozniki, zlasti tisti, ki se<br />

zatekamo k sv. Krištofu <strong>in</strong> vsi vsakoletni<br />

darovalci za vozila naših misijonarjev<br />

v akciji MIVA Slovenija, se<br />

ob letošnji Krištofovi nedelji še posebej<br />

veselimo. Dočakali smo okroglo,<br />

30-letnico te dobrodelne misijonske<br />

akcije, po zaslugi katere so naši misijonarji<br />

rešili že mnogo človeških življenj,<br />

lajšali stiske, lakoto, poskrbeli za<br />

vzgojo <strong>in</strong> izobraževanje, za delo <strong>in</strong> pridelek,<br />

verouk <strong>in</strong> zakramente, maševali<br />

<strong>in</strong> z besedo <strong>in</strong> zgledom pričevali za neskončno<br />

Božjo ljubezen do ljudi. Lansko<br />

leto je bilo rekordno glede števila<br />

vozil za naše misijonarje ali njihove<br />

sodelavce. Vendar to, česar številke ne<br />

povedo, ostaja zapisano v Božjem srcu,<br />

v srcu naših misijonarjev <strong>in</strong> v srcih<br />

neštetih naših bratov <strong>in</strong> sester v misijonskih<br />

deželah, ki jim je slovenska<br />

širokosrčnost polepšala življenje. Nam<br />

pa bo Gospod na priprošnjo sv. Krištofa<br />

povrnil z blagoslovom <strong>in</strong> varstvom<br />

na naših poteh. Ne samo asfaltnih ali<br />

makadamskih, temveč tudi na vsej<br />

poti življenja, vse dokler ne pripotujemo<br />

na mejo z Večnostjo.<br />

Še odziv misijonarja na Madagaskarju,<br />

Janeza Krmelja: »Prevozno<br />

sredstvo je velika dobr<strong>in</strong>a za nas <strong>in</strong><br />

za mnoge druge po naših župnijah.<br />

Koliko življenj letno reši že en avto?<br />

Pa tudi mnogovrstne druge usluge<br />

lahko ponudimo ljudem, saj pri nas<br />

ni nobenega avtomobila, razen našega<br />

misijonskega. Zadnje čase lahko veliko<br />

gradimo tudi na podeželju. Možnosti<br />

transporta so nam ponujene preko<br />

MIVA organizacije. Hvaležen sem<br />

Vam v misijonskem središču, kjer že<br />

mesece pred Krištofovo nedeljo skrbite<br />

za pripravo te široke akcije po vsej<br />

domov<strong>in</strong>i. Še posebna zahvala pa gre<br />

vsem, Bogu hvaležnim dobrotnikom,<br />

ki za vsak prevožen kilometer<br />

darujete nam, kot pomoč pri nakupu<br />

misijonskih vozil. Tu smo res veseli teh<br />

robustnih Toyot, ki zdržijo tudi najtežje<br />

pogoje, kot jih imamo na tukajšnjem<br />

podeželju, kjer se premikamo po blatu<br />

<strong>in</strong> strm<strong>in</strong>ah čisto počasi. Pogosto<br />

uporabljamo tudi vitel. Vso to opremo<br />

dobimo po Vaši zaslugi. Za vse Vam


Bog poplačaj <strong>in</strong> Sveti Krištof tudi prosi<br />

za nas vse, da je varnost za nas večja.<br />

Hvala za vse!«<br />

MOLITEV ZA SREČNO VOŽNJO<br />

O, Jezus, ponižni <strong>in</strong> usmiljeni brat<br />

vseh ljudi, bodi tudi meni – vozniku<br />

prijatelj <strong>in</strong> sovoznik v življenju <strong>in</strong><br />

smrti! Vdan v Božjo voljo te iskreno<br />

prosim, da bediš nad menoj <strong>in</strong> vsemi<br />

drugimi vozniki. Ti poznaš vse<br />

skušnjave <strong>in</strong> nevarnosti, ki mi pretijo<br />

na cestah. Zato srčno želim, da<br />

bi Ti uravnaval moje čute, moje ude<br />

<strong>in</strong> moj razum. Dobrotljivo mi očisti<br />

<strong>in</strong> razsvetli misli, želje, besede <strong>in</strong><br />

dejanja. Ne dopusti, da se ponesrečim<br />

jaz ali da bi postali zaradi mene<br />

drugi nesrečni. Naj se vedno ravnam<br />

po prometnih predpisih <strong>in</strong> vozniških<br />

dolžnostih. Le tako bom mogel s tvojo<br />

pomočjo varno voziti po cestah življenja.<br />

In ti, o Marija, izprosi mi s svojo<br />

ljubečo mater<strong>in</strong>sko besedo pri Bogu<br />

pravo spoznanje, potrebno zdravje <strong>in</strong><br />

previdnost za srečno vožnjo. Posebno<br />

me priporoči za milost stanovitnosti.<br />

Potem bom vozil zares srečno tudi v<br />

večno življenje. Amen!<br />

Marij<strong>in</strong>o vnebovzetje (15. <strong>avgust</strong>)<br />

Slovesni praznik Marij<strong>in</strong>ega vnebovzetja,<br />

ki ga obhajamo danes, spada<br />

med najstarejše Marij<strong>in</strong>e praznike.<br />

Nastal je v Jeruzalemu, kjer je bila cerkev<br />

‚Marij<strong>in</strong>ega počivališča‘ na poti v<br />

Betlehem, kjer je rodila Jezusa. Med<br />

kristjani je od naj starejših časov vladalo<br />

prepričanje, da Marija ob koncu<br />

svojega življenja ni umrla, temveč samo<br />

‚zaspala‘ ter bila potem z dušo <strong>in</strong> s telesom<br />

vzeta k S<strong>in</strong>u. Praznovanje Marij<strong>in</strong>ega<br />

poveličanja je bilo že v 5. stoletju<br />

razširjeno tudi na Zahodu. Versko resnico<br />

o Marij<strong>in</strong>em vnebovzetju – da je<br />

bila vzeta v nebesa z dušo <strong>in</strong> s telesom<br />

– je slovesno razglasil papež Pij XII. 1.<br />

novembra 1950, na praznik Vseh svetnikov.<br />

Ta datum, ki je poleg češčenja<br />

svetnikov, naših poveličanih bratov <strong>in</strong><br />

sester, posvečen tudi spom<strong>in</strong>u naših<br />

rajnih, je izbral z namenom, da se poudari<br />

resnica o vstajenju mrtvih <strong>in</strong> večnem<br />

življenju. Oboje izpovedujemo v<br />

Veri, ki jo molimo.<br />

Pri Slovencih je praznik Marij<strong>in</strong>ega<br />

vnebovzetja izredno priljubljen <strong>in</strong><br />

ima različna imena. Največkrat mu<br />

pravimo veliki šmaren, pogosto velika<br />

maša, nekoliko redkeje velika gospojnica.<br />

Vsa ta <strong>in</strong> še druga imena hočejo<br />

poudariti, da je to eden največjih<br />

Marij<strong>in</strong>ih praznikov. Zelo pomenljivo<br />

je, da so bile najstarejše cerkve v tistih<br />

krajih, kjer se je krščanstvo med Slovence<br />

širilo iz Ogleja, vse posvečene<br />

Mariji vnebovzeti.<br />

Bogoslužna imena, ki so jih pridevali<br />

današnjemu prazniku, so bila zelo<br />

različna. ‚Vnebovzetje‘ je bilo sprva<br />

zelo redko, kajti kristjani na Vzhodu,<br />

kjer se je praznik najprej uveljavil, raje<br />

govorijo o Marij<strong>in</strong>em ‚zaspanju‘, ‚pre-<br />

9


selitvi‘ ali ‚odhodu‘ Jezusove matere.<br />

Vseb<strong>in</strong>a praznovanja pa je od vsega<br />

začetka Marij<strong>in</strong> ‚odhod‘ s tega sveta.<br />

Misel na smrt je bila pri praznovanju<br />

temeljna, vendar pa se ne ustavi pri<br />

smrti sami, temveč gre k poveličanju –<br />

k zmagoslavnemu Marij<strong>in</strong>emu vstopu<br />

v nebesa <strong>in</strong> k sredniški vlogi, ki jo Marija<br />

poslej izvršuje v nebesih.<br />

Na današnji praznik je zato pri številnih<br />

Marij<strong>in</strong>ih božjepotnih svetiščih,<br />

tako na gosto posejanih po slovenski<br />

zemlji, glavni romarski shod. Romarski<br />

shodi so bili <strong>in</strong> so v glavnem še vedno<br />

pričevanja zaupne vernosti slovenskih<br />

ljudi. Dobro čutijo, da je Marija<br />

10<br />

Zgodilo se je<br />

mati <strong>in</strong> da kot taka ve, kaj njeni otroci<br />

potrebujejo. Njihove prošnje posreduje<br />

svojemu vsemogočnemu S<strong>in</strong>u.<br />

Duhovni pisatelj Franc Sodja ob današnjem<br />

prazniku razmišlja: »Marij<strong>in</strong>o<br />

poveličanje je zmagoslavje ljubezni: ljubezni<br />

Marije do Jezusa, ljubezni Jezusa<br />

do Marije ... Praznik tolažbe <strong>in</strong> poguma.<br />

Marija je do zmagoslavja šla prek<br />

Kalvarije. Imeti moram pogum živeti,<br />

pa tudi pogum umreti ... Če sem Marij<strong>in</strong><br />

otrok, potem moram biti, ker stopam<br />

naproti cilju, ki ga je Marija že dosegla,<br />

najsrečnejši človek na svetu. Tudi<br />

jaz grem poveličanju naproti. Na pragu<br />

večnosti me čaka moja Mati Marija.«<br />

Oratorij<br />

Letos je na Stari Savi potekal 10.<br />

Zaporedni oratorij jeseniške župnije.<br />

Potekel je pod anslovom »Dotik nebes«,<br />

na njem pa smo spoznavali lepoto<br />

življenja naše nebeške mame Marije.<br />

Oratorija se je udeležilo 56 otrok <strong>in</strong><br />

19 animatorjev, ki so poskrbeli, da so<br />

otroci rasli v ljubezni do Boga <strong>in</strong> Marije,<br />

v medsebojni povezanosti pa tudi<br />

marsikakšno novo igro ali pa vešč<strong>in</strong>o<br />

so se naučili.<br />

Zato bi se rad na koncu še posebej<br />

zahvalil vsem animatorjem, ki so »krivi«<br />

za to, da je oratorij lepo potekal. Še<br />

posebna zahvala pa gre voditeljicama<br />

letošnjega oratorija Mojci Luznar <strong>in</strong><br />

Janji Raz<strong>in</strong>gar za njuno požrtovalnost<br />

<strong>in</strong> potrpežljivost. Naj vas Bog<br />

vse blagoslavlja. Hvala tudi vsem, ki<br />

ste kakorkoli pripomogli k izpeljavi<br />

letošnjega oratorija, med drugim tudi<br />

donatorjem.<br />

V Očetovo hišo so odšli<br />

Marija Smolej, Prihodi<br />

Ana Markovič, Koroška Bela<br />

Alb<strong>in</strong> Babič, Bokalova<br />

Egidij Žunec, Cesta revolucije<br />

Roman Kampič, Radovljica<br />

Janez Bergant, Plan<strong>in</strong>a pod Golico<br />

Marija Javorski, Tomšičeva<br />

Jerica Raz<strong>in</strong>gar, Prihodi<br />

Ivanka Rode, Bokalova<br />

Gospod, daj jim večni pokoj,<br />

Naj počivajo v miru!


Krščeni so bili<br />

Lan Šendula (starša Ivan <strong>in</strong> Katar<strong>in</strong>a)<br />

Amadeja Fajfarič (starša N<strong>in</strong>o <strong>in</strong> Simona)<br />

Patricija Lužnik (starša Andrej <strong>in</strong> Žakl<strong>in</strong>a)<br />

Darovali za cerkev<br />

10 € - neimenovana<br />

Staršem <strong>in</strong> botrom želimo<br />

veliko veselja <strong>in</strong> Božjega blagoslova!<br />

11


ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA JULIJ IN AVGUST <strong>2017</strong><br />

• B<strong>in</strong>koštna dvorana vabi k<br />

češčenju Sv. Rešnjega Telesa<br />

v ponedeljek, 7. Avgusta, po<br />

večerni sveti maši.<br />

• Darovanje za cerkev bo v nedeljo,<br />

20. <strong>avgust</strong>a.<br />

• Na Krištofovo nedeljo, 23.<br />

<strong>julij</strong>a, bo blagoslov avtomobilov.<br />

• Obhajanje bolnikov bo na petek,<br />

4. <strong>avgust</strong>a.<br />

• Tretja v pobožnosti prvih petih<br />

sobot bo 5. <strong>avgust</strong>a na god<br />

Marije Snežne.<br />

• Maše na praznik Marij<strong>in</strong>ega<br />

vnebovzetja bodo na Jesenicah<br />

ob 9h <strong>in</strong> 19h.<br />

ŽUPNIJA SVETEGA LENARTA - JESENICE <strong>in</strong> ŽUPNIJA SVETEGA KRIŽA - PLANINA POD GOLICO<br />

ŽUPNIJA JESENICE<br />

Ulica Mirka Roglja 5<br />

4270 Jesenice<br />

T: 04/ 583 10 60; M: 064 223 978<br />

E: zupnija.jesenice@siol.net<br />

W: zupnija-jesenice.si<br />

TRR: SI56 0510 0801 0527 111<br />

Matevž Mehle, župnik<br />

SOUPRAVA SVETI KRIŽ<br />

Plan<strong>in</strong>a pod Golico 55<br />

T: 04/583 11 37<br />

France Urbanija, duhovni pomočnik<br />

SVETE MAŠE<br />

nedelja<br />

Jesenice: 7.30, 10.00<br />

Sv. Križ: 9.00<br />

delavnik<br />

Jesenice: pon, sre, pet, sob: 19.00<br />

tor, čet: 7.00<br />

Sv. Križ: 20.00<br />

bolnišnica Jesenice<br />

sveta maša - sre: 19.30<br />

obisk bolnikov - čet: 19.00<br />

ŽUPNIJSKA PISARNA<br />

• pon: po večerni sv. maši ob 19.30<br />

• sre: po večerni sv. maši ob 19.30<br />

• pet: po večerni sv. maši ob 19.30<br />

• ob nedeljah <strong>in</strong> praznikih<br />

ni uradnih ur<br />

Izdaja: župnijski urad Jesenice<br />

Odgovarja: Matevž Mehle, župnik<br />

Tisk: Salve d.o.o.<br />

KRŠČEVANJE<br />

Krščevanje bo na 3. nedeljo v mesecu.<br />

Prijava za krst vsaj mesec dni pred<br />

krstom. Priprava za starše <strong>in</strong> botre<br />

na domu po dogovoru.<br />

Na pripravi imejte druž<strong>in</strong>sko knjižico<br />

<strong>in</strong> potrdilo za botre.<br />

CERKVENA POROKA<br />

Prijava v župnišču vsaj mesec dni<br />

pred poroko. Potrebni dokumenti:<br />

krstni <strong>in</strong> samski list, potrdilo o<br />

opravljenem tečaju za zaročence.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!