Views
6 months ago

Art Nouveau

Eliel Saarinen

Eliel Saarinen (1873–1950) Fyodor Schechtel (1859–1926) László Székely (1877–1934) Gustave Strauven (1878–1919) Louis Sullivan (1856–1924) Eugène Vallin (1856–1922) Henry Van de Velde (1863–1957) Ivan Vurnik (1884–1971) Otto Wagner (1841–1918) William Walcot (1874–1943) Lucien Weissenburger (1860–1929) Mobilya tasarımcıları Eugène Gaillard (1862–1933) Louis Majorelle (1859–1926) Carlo Bugatti (1856-1940) Osmanlı Döneminde Art-Nouveau: Art-Nouveau, Osmanlı mimarlığında, özellikle son dönem İstanbul konut mimarlığında geniş bir uygulama alanı buldu. Önce yurt dışından alınan eşyalarla girdi. 1890-1920 arasında ise mimarlık alanında geniş ölçüde uygulandı. Ancak genel olarak mekân sorunlarına fazla eğilinmemiş, bu üslubun temel ilkesi olan strüktür – bezeme ilişkisi üzerinde fazla durulmamış, bezeme görüntüsüne bağlı dış biçimlendirme özellikleri ağırlık kazanmıştır. 1894′te İstanbul’a gelen İtalyan mimar Raimondo D’Aronco, Art-Nouveau’yu Türkiye’ye getiren ve burada uygulayan en ünlü mimardır. Serencebey Şeyh Zafir Türbe, Kitaplık ve Çeşmesi, Beyoğlu’nda Botter Apartmanı, Yıldız Sarayı’ndaki Çini Fabrikası, Tarabya’daki İtalyan Sefareti, Kuruçeşme’de bugün yıkılmış olan Nazime Sultan Yalısı D’Aronco’nun yaptığı bilinen ArtNouveau üslübunda mimarlık ürünleridir. Ayrıca Yıldız Sarayı’ndaki Acem Köşkü, Yeni Köşk, Şale Köşkü, Talimhane Köşkü gibi köşkler de D’Aronco’nun Türkiye’de başmimar olarak görev yaptığı dönemlerde yapıldı. İstanbul’da Art-Nouveau örneklerinden büyük çoğunluğu

Beyoğlu – Şişh aksı, İstiklal Caddesi ve yan sokakları, Şişhane çevresi, Sirkeci, Bebek, Tarabya, Büyükdere gibi bölgelerde yer alır. Ahşap konut örneklerine ise kentin her bölgesinde, özellikle Bebek, Arnavutköy, Büyükdere, Beylerbeyi, Beykoz, Adalar, Bakırköy, Yeşilköy, Göztepe, Bostancı, Kadıköy, Moda semtlerinde rastlanır. İstanbul Art-Nouveausu’nda geleneksel gereç ve yöntemler kullanılmış, endüstriye bağlı metal yapı araçlarına başvurulmamıştır. Metal, yer yer balkon korkuluklarında bezemeye gereç olarak ele alınmış, lale gibi bitkiler ya da böceklerin duyargalarına benzer biçimlerde kıvrımlar verilmiştir. Kâgir yapılarda doğal bir tutumla işlenmiş gül demetleri, istiflenmiş defne yapraklan, kadın başı kabartmalan yanında düşey ve yatay siline gibi çizgiler, eliptik ve dairesel yaylardan oluşan düzenlemelere başvurulmuş, at nalı kemerli pencereler yapılmıştır. Ahşap örnekler ise bölgesel yorumlara uğrayarak çeşitlilik kazanmıştır. Ancak Art-Nouveau’nun ülkemiz mimarlığına cephe bezemesine getirdiği özgün anlayış dışmda fazla bir katkıda bulunduğunu söylemek güçtür. Art Nouveau Fontları

interia: Katalog
ANADOLU
adblocking_ei_12_07_2016
Boris VAITOVIČ maliar, grafik, video-art KOŠICE ... - Von z Centra
br61 katalog - Antikvity Art Aukce