Views
8 months ago

2016-3

občasník dolnopočernické farnosti vydávaný pro vnitřní potřebu vychází 20. listopadu 2016 ročník XIV. (2016), číslo 3 Úvodník Moji milí farníci, bratři a sestry, dostal jsem za úkol napsat úvodník do našeho farnostního DoPoLí, a tak mi dovolte ještě několik slov o mně osobně. Jmenuji se Leo Červenka. Narodil jsem se 7. července 1963 v Brně, vystudoval jsem elektroprůmyslovku a elektrotechniku v Brně. Již na střední škole jsem se seznámil se salesiány a začal jsem jezdit na chaloupky, které tenkrát organizoval Kája (dnes Mons. Karel Herbst) a později Reverend (dnes P. Pavel Kadlečík). Na vysoké škole jsem se i já stal salesiánem. Tedy absolvoval jsem noviciát (dálkově) a začal se připravovat na kněžství. Protože jsem již měl jednu vysokou školu, tak jsem se nemohl hlásit do tehdejšího semináře v Litoměřicích, tak jsem studoval „tajně“, v rámci salesiánské přípravy na kněžství. Pak přišel rok 1989 a s ním změna poměrů a mohl jsem tedy nastoupit do „řádného“ kněžského semináře, což se stalo v roce 1990, kdy jsem začal studovat na KTF UK v Praze. Studia jsem zakončil v roce 1995, kdy jsem byl také vysvěcen na kněze v Brně. Moje první působiště bylo v tehdejší, dnes již neexistující, komunitě v Šumperku, kde jsem působil jako kaplan a jako ředitel Salesiánského střediska mládeže. Od roku 1999 pak v sal. komunitě v Jaroměřicích nad Rokytnou – Moravské Budějovice. Byl jsem nejprve farářem farnosti Jaroměřice a od roku 2002 až do roku 2009 jsem pak byl farářem farnosti Moravské Budějovice. Po celou dobu jsem měl na starost také farnost Babice u Třebíče, kam patří obec Šebkovice. V roce 2009 jsem se stal rektorem kostela sv. Kříže v Praze Na Příkopě. A od roku 2012 do letošního roku jsem byl administrátorem farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově. A letos jsem se dostal až sem k Vám do farnosti Dolní Počernice. To je tedy v rychlosti můj salesiánský a kněžský životopis. V těchto dnech (když píšu tento článek) končí Svatý rok milosrdenství. Naštěstí však Boží milosrdenství k nám nekončí. Končí jeden liturgický rok a začíná další. Začíná náš další příběh vztahu k Bohu a k Panně Marii. Tak jako končí a začíná kalendářní rok, tím, že se mění číslice v letopočtu, tak začíná v našem vztahu k Bohu ne jen nějaké číslo, ale kvalitativně nový vztah, jsme o rok starší, moudřejší, poučenější, prožili jsme radosti i bolesti, které nás posunují zase dál. Chceme tedy Bohu děkovat, za všechno krásné a dobré, ale i za to bolavé a neveselé. A prosit, ať Ho máme více rádi, ať mu více důvěřujeme, ať vnímáme znovu a nově Jeho lásku k nám. Ať tu dobu, kterou jsme od něj dostali, a tím nemyslím jen advent a vánoce, ale celý další rok a celý náš život, dokážeme ve vztahu k Němu společně a s Ním jít. K tomu všemu Vám žehnám a to nám všem vyprošuji. P. Leo Červenka, SDB

únor 2012 - Plzeň 3
Vánoční mejdan v garážích - Český rozhlas
Aktuální vydání v tištěné podobě. - Kam po Česku.cz
3. ãerven 2006 11 may - Hudební Rozhledy
Salesiánský magazín č. 3/2009 - Salesiáni Dona Boska
Vydání - 12 / 2010 - Město Kroměříž
prosinec 2010.pub - Římskokatolická farnost Olešnice
Září plné hodování - Rousínov
duben 2011.pub - Římskokatolická farnost Olešnice
češi volí za nejoblíbenější destinaci slovensko filmová recenze
čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice český rozhlas 3 — vltava ...
UPlyn 01 05 - Pražská plynárenská as
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Vita Nostra Revue 3/2011 - Univerzita Karlova