13.03.2018 Views

Inovativne talne obloge

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Naš salon v Sloveniji:<br />

Britof 327, 4000 Kranj<br />

darja.azman©parkettco-si.com<br />

041 747112 termini po dogovoru<br />

www.parkettco-si.com<br />

ParkettCo Slovenija<br />

Človeku in naravi prijazne <strong>talne</strong><br />

<strong>obloge</strong> najrazličnejših barv iz več<br />

avstrijskih in nemških tovarn s<br />

poreklom, garancijo, tradicijo in<br />

znanjem predelave lesa, z ekološkimi<br />

certifikati. Nudimo celostne<br />

rešitve: od predanega strokovnega<br />

svetovanja preko poštenih<br />

popustov do natančne vgradnje.<br />

Pri nas ste v dobrih rokah.<br />

www.weitzer-parkett.com,<br />

naš glavni dobavitelj.<br />

Ekološka alternativa PVC podom: 100% brez PVC-ja. Narejeno v Nemčiji.<br />

Plošče 85x40 cm, zmes lesnega prahu in mineralov. Trde kot keramika, tople kot les.<br />

Svetovna tehnološka inovacija: visoko odporne oljene deske 220x27/260x32 cm, »fosiliziran« les.


Nekaj vtisov z naših objektov:<br />

Edinstven: reliefno skobljan gotovo oljen parket. Esencialen stik z lesom. Ga. Metka: »Sijajen občutek je hoditi bos po teh deskah!«<br />

K vsakemu modelu Weitzerja dobite v tovarni narejene<br />

stopniščne profile v 3-4 različicah. Tukaj 'blok' izvedba<br />

beljen hrast 'kašmir', ki s časom ohranja enako barvo.<br />

Osovnikar zobozdravniki. Naraven hrast 100x12,5 cm. Ga. Neža: »Vaš<br />

oljen parket v naš center vnaša toplino. Hvala za tehtne nasvete.«<br />

Zaradi nizkih cen in visoke trpežnosti priljubljena serija razgibanega močno ščetkanega hrasta različnih velikosti v sivorjavem olju.<br />

Imamo tudi temnega!<br />

Obnova stare kraške hiše.<br />

Rustikalna deska 180x17,5<br />

cm, ščetkana, mat lak brez<br />

vzdrževanja. G. Marjan:<br />

»Parket je šel krasno<br />

skupaj, polagali smo sami.<br />

Zelo smo zadovoljni.«<br />

Obnova hiše v Ljubljani.<br />

Stopniščni profil 58 mm<br />

pokrije stare stopnice.<br />

Dvojček v Ihanu. Čist, minimalističen videz v mat laku. V levi polovici model strip hrast 'savana', v desni 50x6,5 cm 'ostriga'.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!