Views
6 months ago

yeniilcematbu

T.C. YARGITAY CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞINA SUNULMAK ÜZERE ……………………… ĠLÇE SEÇĠM KURULU BAġKANLIĞINA Kayıtlı bulunduğum ................................................................. ............................ Partisinin kurucu üyeliğinden / parti üyeliğinden / görevlerinden istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. …./…./20... ADRES _____________: İmza Adı Soyadı TELEFON NO : KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik Numarası : Baba Adı : Anne Adı : Doğum yeri : Doğum tarihi : Nüfusa Kayıtlı olduğu İl : Nüfusa Kayıtlı olduğu İlçe : EK:______________ Kimlik fotokopisi