Views
6 months ago

Multiagentové systémy 2. verzia predná-zadná strana

Multiagentové systémy 2. verzia predná-zadná

Výskumnýpracovník Ing.ĽukášĎurica,PhD. Softvérovývývojár Bakalárskeainžinierskeštúdium absolvovalvodboreAutomatizácianaKatedreriadiacichainformačnýchsystémov na Elektrotechnickejfakulte. Doktorandskéštúdium ukončilvodborePriemyselné inžinierstvo na Strojníckej fakulte.Dlhodobopracovalakovývojar hernéhoenginuElaSoftwarePlatform. Venoval sa oblastiam fyzikálnych simulácií,softvérovejmodulárnejrobotike,koordináciariadeniumobilnýchrobotickýchsystémov,riadeniulogistikya výrob Pracujeakovýskumnýpracovníkasoftvérovývývojarna katedre priemyselnéhoinžinierstva,pričom vyvíjamultiagentovésystemy,ktoréaplikujevrôznychprojektoch,počnúckoordináciou ariadením mobilnýchsystémov,modulárnejvýrobnejlinke,čivýrobkom adenejvýrobe. ONÁS InštitútInováciísašpecifickyzameriavanaoblasťHighTech,čím zabezpečuje prenos najnovších svetovýchpoznatkovzoblastiinováciíproduktov,procesovasystémov do priemyselnej praxe, navrhovaniaproduktovazariadení prostredníctvom virtuálnejreality, rýchlehoprototypuarýchlehovybavenianástrojov IDEA.KONCEPT.PROTOTYP. ŽILINSKÁUNIVERZITA Univerzitná1,01026ŽIlina email:info@ i.uniza.sk Tel:041/5132501 MULTIAGENTOVÉ SYSTÉMY www.i.uniza.sk

slovenská verzia - SACR
PDF verzia ku katalógu
PDF verzia ku katalógu 2
Online verzia vo formáte PDF - Motoride
PDF verzia ku katalógu - WINFA sro
Online verzia vo formáte PDF - Motoride
slovenská verzia - SACR
slovenská verzia - SACR
IH 25 VOLCANO - slovenská verzia - ERIKS sro
inEnergoEco 6-7-2008 - verzia 28+4.indd - inenergoeco.sk
Media info 2013- slovenská verzia - iDB Journal
slovenská verzia - SACR
slovenska verzia - SACR
slovenská verzia - SACR
časopis T-mobile 2/2010, strana 81 - OS Devět životů
Casopis Eures News SK verzia 2012.indd - Ústredie práce ...
PDF verzia ku katalógu QSTE - WINFA sro
PDF verzia ku katalógu DOMEX - WINFA sro
Online verzia Universum SK-AT Špeciál (pdf, 1 - Creating the future
Podnikové informační systémy - eReading
Competence Center - vetracie systémy - klimasystem.sk
Kruhové/multipohybové vedení - Hlavní strana