Views
7 months ago

MAGDALENA IVANOVA 1

П Р О Ф Е С И О

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н И Р ОЛ И Стимулиране на децата при дейности за насърчаване на тяхното практическо обучение и мислене. Индивидуален подход спрямо децата, с цел всяко дете да получи необходимите знания. Подпомагане на обучителния и възпитателен процес при децата не само по време на конкретните педагогически ситуации.

През 2009г. съм завършила в РУ „Ангел Кънчев“ – „Предучилищна и начално училищна педагогика“ степен бакалавър. (хипер връзка към дипломата) А през 2016г. придобих магистърска степен по специалност „Информатика и информационни технологии в образованието „ ( хипер връзка към диплома 2)

Etapy procesu badawczego.pdf - Magdalena Szpunar
budowanie pozycji w negocjacjach, Magdalena Sadowska-Pawlak
Modernizm i Młoda Polska Dr Magdalena Płotka - katedra.uksw.edu.pl
Kategorie komunikowania masowego - Magdalena Szpunar