Views
8 months ago

563_1511438272 (4)

EK‒5. Staj Raporu

EK‒5. Staj Raporu Sayfası STAJ RAPORU SAYFASI ÖĞRENCİNİN ÇALIŞTIĞI BÖLÜM: TARİH: …./…../……… KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU İMZA, KAŞE/MÜHÜR Sayfa 14/23

APP‒5. Training Report Page TRAINING REPORT PAGE THE NAME OF THE DEPARTMENT WORKED AS INTERN: DATE: …./…../……….. APPROVAL OF THE AUTHORIZED PERSON FOR INTERNSHIP SIGNATURE, COMPANY STAMP/SEAL Sayfa 15/23