Views
1 month ago

ليلة المبعث

اذِ‏ ا يَ‏

اذِ‏ ا يَ‏ اِمهللضُْْْْْْْْْْْطَكاعَ‏ ‏َِِّثقَلكِاالمَمِ‏ ا،ِ‏ يَ‏ ‏ِصِْْْْْبِِ‏ اخِ‏ ‏َِاذِههلل ىِ‏ ‏ِرابَدانَ،ًِِنِشِْْْْْيِِ‏ ثُِاِِاذَِمُنكِ‏ ‏ِِّا دانَ،ًِِِِّسِْْْْْْْْْلَِاذِعِ‏ ‏ُلِِ‏ ‏ِِِّيكخَذْْْْْْا ،َ ًِِ ‏ِكََِ‏ ‏ِِّاكاذَِّْْْْْْْْْْْْا َ ِ ِ -28-

خِك قَذْْْْْْا َ، ‏ًِِاَلَْْْْْْ‏ ِ ‏ِاذِحْْْْْْهلل هللًدِ،‏ ‏ًِِلَمِعِِ‏ اذِجهللحهللُدِ،ًِِلََُ‏ ‏ِِاذكَخُغِ،ًِِسِْْْْْْْك نِِاذِغِمُيِ‏ َ،ِ ‏ًِاََِّْْْْْْْْْْْْْدِ‏ ‏ِاذِفَذُيِ‏ َ، ‏ًِِسِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ‏ َِ ‏ًِلَذِلِ‏ اذِفُيُجِ‏ َ، اذ ‏ََكاثِ‏ ‏ًَِِاذِقَسْْْْْْْْْْْاطَ‏ َِ ‏ًِاذِمَكلَ‏ ‏َ،ًِِذََُِخِكِلُِرِك ‏ِما ‏ُهَ‏ كِِسْْْْْْهللُلكِ‏ ا اِصِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْك ‏ِا ‏ُِرِكَ‏ ‏ُهاًِِآذاها ‏ًًِِتريِتاها،ِ‏ ‏ًِذُطِ‏ اِشَْْْْْْْْْْكاكَذاها،ًِِجِمَلكِسْْْْْْْْْْريِتاها،ِ‏ مهللقِذِ‏ اخَ‏ ‏ِِّاسْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْهللَذاها،ِمهللذِعِك قَ‏ ‏ِِّاهكمَذاها،ِ‏ -29-