E Book Daily V.25-26

CFRDMKD

13 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 (#25-26)

ไทยเท

น้ำออยผสม

วุนมะพราว

250 มล.

12

ขวด

26

โคก, แฟนตา,

สไปรท

1.5 ลิตร

23

ขวด

ปารตี้

มันผสมทอดกรอบ

เคลือบเนยคาราเมล

67 กรัม

20

ถุง

42

อิชิตัน กรีนที

ชาเขียวรสตนตำรับ

300 มล. แพค 4 กลอง

แพค

37

42

ทิวลี่ ทวิน

เวเฟอรเคลือบ

ช็อกโกแลต 369.6 กรัม แพค

80

ปอปคอรน

นิวยอรก

ขาวโพดอบกรอบ

60 กรัม

79

ถุง

โอรีโอ

เวเฟอรโรลสอดไสครีม

รสวานิลลา 54 กรัม

30

8.-

มักกะโรนีปูอัด

35.-

รับคะแนน

บาท5 5

เรงคะแนนทันใจ

X5

เมื่อช็อปสินคากลุมขนมขบเคี้ยว

และเคร่องดื่มที่รวมรายการ

ครบ 150 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ

42 20

ลินด ลินดอร

ช็อกโกแลตนม,

แพค

สอดไสรวมรส 37 กรัม

กลอง

2 แพค

13 มิ.ย. 2561 – 10 ก.ค. 2561

ที่ท็อปส เดล่ีทุกสาขา

บริการของเรา

มายชอยส

น้ำแร

500 มล.

ราคาปกติ

*เฉพาะสาขาที่รวมรายการ

à·‹Ò*

*ภายใตเง่อนไขที่กำหนด

*ภายใตเง่อนไขที่กำหนด

กาแฟสด


ครบครัน ทุกความอรอย

13 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 (#25-26)

99

แอปเปลแดง

ขนาด L แพค 6 ผล / แพค

79

แพค

29

มายชอยส

สาลี่ทอง / ผล

23

ผล

เดนิชเพสตรี้ลูกเกด

/ ชิ้น

35

ชิ้น

19

เมจิ

นมพาสเจอรไรส

สูตรปราศจาก

น้ำตาลแลคโตส

200 มล.

18

ขวด

143

สกิปป

เนยถั่วชนิดบดหยาบ

340 กรัม

135

กระปุก

79

เนสทเล

อาหารเชาซีเรียล

โกโกครั้นช 170 กรัม

75

กลอง

99

129

เนสกาแฟ เรดคัพ แพค

กาแฟสำเร็จรูปผสม

กาแฟคั่วบดละเอียด 180 กรัม

92

108

เบอรดี้ 3 อิน 1 แพค

กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง

โรบัสตา 16.5 กรัม แพค 27 ซอง

95

106

เนสวิตา แพค

เครองดมธัญญาหารสำเร็จ

รสดั้งเดิม 25 กรัม แพค 14 ซอง

99

122

โอวัลติน 3 อิน 1

ผงชงดมมอลต แพค

รสช็อกโกแลตสูตรหวานนอย

31 กรัม แพค 20 ซอง

285

317 กลอง

เอนฟาโกร เอพลัส 3

นมผงเด็กรสจืด 550 กรัม

43

47

แมกโนเลีย แพค

นมยูเอชทีสูตรผสมกิงโกะ

รสไวทมอลต 180 มล. แพค 4 กลอง

2

โอวัลติน

135 48 535960

แพค แพค

2 แพค

73

นมยูเอชทีมอลตรสช็อกโกแลต

225 มล. แพค 6 กลอง

2 แพค

52

แลคตาซอย

นมถั่วเหลืองยูเอชทีรสหวาน

300 มล. แพค 6 กลอง

สกอต รอเยลพรีเมี่ยม

เครองดมรักนกสำเร็จรูป

45 มล. แพค 6 ขวด

411789

แพค แพค

425 2 แพค

แบรนด

เครองดมซุปไกสกัด

สูตรตนตำรับ 42 ซีซี. แพค 12 ขวด


ครบครัน ทุกความอรอย

13 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 (#25-26)

41

44 แพค

คนอร คัพโจก

โจกกึ่งสำเร็จรูปรสไก, หมู

35 กรัม แพค 4 ซอง

68

2 แพค

10

13

กลอง

กูลิโกะ เพรทซ ฟรายด

บิสกิตกรอบชนิดแทง 39 กรัม

20

เวอรเธอร ออริจินัล

ลูกอมคาราเมล 48 กรัม,

บัตเตอร 50 กรัม

15

แทง

25

ฮอลล เอ็กซเอส

ลูกอมชูการฟรี 15 กรัม

22

กลอง

69

มาลี

น้ำผลไม 100%

1 ลิตร

59

กลอง

65

สิงห

น้ำดม 1.5 ลิตร

แพค 6 ขวด

62

แพค

98

2 แพค

99

ออรา

น้ำแร 1.5 ลิตร

แพค 6 ขวด

97

แพค

179

2 แพค

ครบครัน ของคูครัว

27

เห็ดเออรินจิ

แพค 100 กรัม

25

แพค

55

ท็อปส

สันในไก แพค 300 กรัม

ปลอดภัยจากฟารมที่ไดรับ

การรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว

เฉพาะสาขาที่รวมรายการ

47

แพค

55

องุน

น้ำมันถั่วเหลือง

1 ลิตร

39

ขวด

49.50

เด็กสมบูรณ

ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม

700 มล.

44

ขวด

199

ท็อปส

ขาวหอมมะลิ 5 กก.

179

ถุง

139

โคโค

ขาวขาวพิมพา 5 กก.

79 13

ถุง 15 ซอง

ไทยเดิม

น้ำพริกนรก 22 กรัม

47

แพค

51

ไวไว

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรุงสำเร็จ

55 กรัม แพค 10 ซอง

90

2 แพค

3


ครบครัน สีสันความงามและดูแลผิวพรรณ

13 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 (#25-26)

129

ซันซิล เนเชอรัล

แชมพู, ครีมนวดผม

320 มล.

105

ขวด

145

เคลียร

แชมพู

340 มล.

105

ขวด

99

145

แพนทีน

แชมพู 340 มล.,

ครีมนวดผม 335 มล. ขวด

109

172

คอลเกต

ยาสีฟนสูตรโททอล

110, 150 กรัม แพคคู

แพค

เดนตาเมท

ยาสีฟนสมุนไพร

18 กรัม

39

หลอด

39 129

สโนว เกิรล ซอง เบบี้ไบรท ตลับ

บีบีแอนดซีซี 8 กรัม แปงพัฟฟ 6 กรัม

113

119

โชกุบุสซึ ขวด

ครีมอาบน้ำ 500 มล.

คิเรอิ คิเรอิ

เจลอนามัยลางมือ

50 มล.

38

หลอด

205

วาสลีน เฮลธี้ไวท

โลชั่นบำรุงผิว 400 มล.

139

ขวด

129

ซิตรา

เจลบำรุงผิว

มะเขือเทศทับทิม

180 มล.

99

หลอด

155

แอกซ

สเปรยระงับกลิ่นกาย

150 มล.

129

กระปอง

โซฟ

58

หอ

89

2 หอ

ผาอนามัยถนอมผิวสลิมมีปก

25 ซม. 14 ชิ้น, แบบกลางคืน

35 ซม. 10 ชิ้น

105

เบบี้เลิฟ เดยแพนท

กางเกงผาออมเด็ก

M17, L14, XL13 ชิ้น

85

แพค

ครบครัน ของใชในบาน

67

เซลล็อกซ พิวริฟาย

กระดาษเช็ดหนาปอปอัพ

86 แผน แพค 6 หอ

53

แพค

69

84 แพค

ซิลค เมโลนาซอฟท

กระดาษเช็ดหนา 150 แผน

แพค 3 กลอง

139

โอโม พลัส

ผลิตภัณฑซักผาชนิดผง

สูตรเขมขน 1,700 กรัม

109

ถุง

ดีนี่

90

ถุง

ผลิตภัณฑซักผาสำหรับเด็ก

600 มล. ชนิดเติม

49

65 ถุง

คอมฟอรท เนเชอรัล

ผลิตภัณฑปรับผานุม

580 มล. ชนิดเติม

4

45

70

2 ถุง

47

ถุง

มาจิคลีน

ผลิตภัณฑทำความสะอาดพื้น

800 มล. ชนิดเติม

89

ซันไลต

เลมอน เทอรโบ

ผลิตภัณฑลางจาน

550 มล. ชนิดเติม

แพค 3 ถุง

72

แพค

105

ชิลดทอกซ

สเปรยกำจัดยุง

และแมลง

600 มล.

79 60

69

เชาว

กระปอง ขนมแมวเลีย

14 กรัม แพค 4 ซอง

แพค

180

พานาโซนิค

ถานอัลคาไลน AA

แพค 8 กอน

160

แพค


เรงคะแนน เยอะข้น เยอะข้น เร็วข้น เร็วข้น

เมื่อซื้อสินคาที่รวมรายการ

13 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 (#25-26)

ยกเวนสินคาซื้อเหมา (สินคาที่มีบารโคดเดียวกันใน 1 ใบเสร็จ จะคำนวณคะแนนสะสมเดอะวันการดตั้งแตชิ้นที่ 1 – 6, สินคาประเภทนมยูเอชทีจะคำนวณคะแนนสะสมเดอะวันคารด

ตั้งแตชิ้นที่ 1 – 12 เทานั้น), กระเชาของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรตอเนอง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการชำระบิล,

บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเตอรเน็ต, บัตรโทรศัพทระหวางประเทศ, รานขายยา, รานคาเชา, รานหนังสือ และฟู ดคอรท

โกกิ

แปงประกอบอาหาร

150 กรัม

รับเพิ่ม

20 คะแนน

/1 ชิ้น

รับเพิ่ม

75 คะแนน

/1 ชิ้น

เคลล็อกส

อาหารเชาซีเรียลฟรอสตี้ส 175 กรัม

โกโกดัทช

ผงโกโก 200 กรัม

รับเพิ่ม

50 คะแนน

/1 ชิ้น

รับเพิ่ม

75 คะแนน

/1 ชิ้น

บีเอสซี คอรนซอย

น้ำนมถั่วเหลืองยูเอชทีผสมขาวโพด,

เซซะมิ 250 มล. แพค 3 กลอง

รับเพิ่ม

50 คะแนน

/2 ชิ้น

เซ็ปเป บิวติดริ้งค

เครองดมเสริมสุขภาพสูตรแอคทีฟฟอรช,

รีแล็กคาลม 365 มล.

มองตเฟลอ

น้ำแร 500 ซีซี.

รับเพิ่ม

50 คะแนน

/2 ชิ้น

ฮอลล เอ็กซเอส

ลูกอมชูการฟรี 15 กรัม

รับเพิ่ม

50 คะแนน

/2 ชิ้น

รับเพิ่ม

100 คะแนน

/2 ชิ้น

คอลเกต

ยาสีฟนสูตรเนเชอรัลส 120 กรัม

แพนทีน

ครีมนวดผม

ทรีมินิทมิราเคิล

180 มล.

โดฟ

สเปรยระงับกลิ่นกาย

150 มล.

รับเพิ่ม

300 คะแนน

/1 ชิ้น

เซฟการด

สบูกอน 85 กรัม

แพค 4 กอน

รับเพิ่ม

50 คะแนน

/1 ชิ้น

รับเพิ่ม

200 คะแนน

/1 ชิ้น

ดาวนนี่

ผลิตภัณฑซักผาชนิดผง

1,440 กรัม

รับเพิ่ม

150 คะแนน

/1 ชิ้น

5


6


16 พ.ค. 2561 – 15 ก.ค. 2561 ที่ท็อปส เดลี่ทุกสาขา

MAKE EVERYDAY

EARTH DAY

3 วธี ชวยลดขยะพลาสติก

GO

GREEN

1 งดรับถุง-หลอดพลาสติก

รูหรอไม ?

8 ลานตัน / ป

ปรมาณขยะพลาสติก

ที่พบในมหาสมุทร

2 ใชหลอดกระดาษ แทนหลอดพลาสติก

200 YEAR LATER

200 ป

เวลาที่ใชแปรสภาพหลอด

เปนไมโครพลาสติก

แตไมยอยสลายหายไป

3 พกถุงผาช็อปปง

300 ลานใบ

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ปรมาณขยะถุงพลาสติก

ที่พบในประเทศไทย

7


13 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 (#25-26)

แลกซื้อ 1 บาท

เมื่อใชคะแนน แลกซื้อสินคาตามรายการนี้ที่แคชเชียร

ท็อปส

น้ำดม 600 มล.

6 / ขวด

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

32 คะแนน

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

เบทาโกร

ไขออนเซ็น

แพค 1 ฟอง

12 10 / แพค

50 คะแนน

โอรีโอ

มินิคุกกี้แซนดวิช

รสวานิลลา, ช็อกโกแลต,

สตรอเบอรรี่ 67 กรัม

35 25 / ถวย

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

100 คะแนน

วอลล

ไอศกรีมรสวานิลลา,

ช็อกโกแลต 51 กรัม,

ช็อกโกแลตชิพ 53 กรัม,

โอวัลติน 55 กรัม

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

15 14 / ถวย

75 คะแนน

ไวตามิ้ลค

นมถั่วเหลืองพรอมดม

ทุกสูตร 300 มล.

แพค 6 ขวด

72 70 / แพค

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

450 คะแนน

สะดวกยิ่งขึ้นกับแอพพลิเคชั่น Tops

ใชดาวนโหลด e-Coupon สวนลด

และคนหาท็อปสสาขาใกลบานคุณ

ติดตามขาวสารและโปรโมชั่นเพิ่มเติมไดที่

Stay updated with the latest news and promotion at

TopsThailand

ดาวนโหลดฟรี ที่

Free download on

More magazines by this user
Similar magazines