17.12.2018 Views

anfahrt-blaettern-daenisch-12.18

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GPS L: N47 0 27‘40‘‘ B: E11 0 54‘24‘‘

1

Forlad motorvejen A12 ved

afgangen Kramsach.

Den

hurtigste vej til

Toni med campingvogn

og telt

- Kørselsvejledning - 1 -

GPS L: N47 0 27‘39‘‘

B: E11 0 54‘23‘‘


GPS L: N47 0 27‘40‘‘ B: E11 0 54‘24‘‘

2

For enden af udkørslen drej til

højre mod Kramsach.

Den

hurtigste vej til

Toni med campingvogn

og telt

- Kørselsvejledning - 2 -

GPS L: N47 0 27‘39‘‘

B: E11 0 54‘23‘‘


GPS L: N47 0 27‘40‘‘ B: E11 0 54‘24‘‘

3

Efter byskiltet Kramsach kommer

du til en rundkørsel, holde til

højre.

Den

hurtigste vej til

Toni med campingvogn

og telt

- Kørselsvejledning - 3 -

GPS L: N47 0 27‘39‘‘

B: E11 0 54‘23‘‘


GPS L: N47 0 27‘40‘‘ B: E11 0 54‘24‘‘

4

I rundkørslen drej straks til højre

og derefter den næste vej til

venstre. Bemærk: Følg skiltet

„Camping“.

Den

hurtigste vej til

Toni med campingvogn

og telt

- Kørselsvejledning - 4 -

GPS L: N47 0 27‘39‘‘

B: E11 0 54‘23‘‘


GPS L: N47 0 27‘40‘‘ B: E11 0 54‘24‘‘

5

Efter ca 2 km når du det næste

kryds, køre igen til højre og følg

skiltene „Camping“ og „Zu den

Seen“.

Den

hurtigste vej til

Toni med campingvogn

og telt

- Kørselsvejledning - 5 -

GPS L: N47 0 27‘39‘‘

B: E11 0 54‘23‘‘


GPS L: N47 0 27‘40‘‘ B: E11 0 54‘24‘‘

6

Efter ca 300 meter kommer du til

et T-kryds, du skal dreje til højre

igen, og følg skiltet „Camping“.

Den

hurtigste vej til

Toni med campingvogn

og telt

- Kørselsvejledning - 6 -

GPS L: N47 0 27‘39‘‘

B: E11 0 54‘23‘‘


GPS L: N47 0 27‘40‘‘ B: E11 0 54‘24‘‘

7

Ved næste kryds ca. 200 meter

drej til venstre og følg vejen ca.

4 km, forbi Krummsee til

Reintaler See.

Den

hurtigste vej til

Toni med campingvogn

og telt

- Kørselsvejledning - 7 -

GPS L: N47 0 27‘39‘‘

B: E11 0 54‘23‘‘


GPS L: N47 0 27‘40‘‘ B: E11 0 54‘24‘‘

8

Efter en lang lige vej, drej ved

skiltet „Seeblick Toni Brantlhof“ til

højre. Fra nu af køre du lige ud.

Den

hurtigste vej til

Toni med campingvogn

og telt

- Kørselsvejledning - 8 -

GPS L: N47 0 27‘39‘‘

B: E11 0 54‘23‘‘


GPS L: N47 0 27‘40‘‘ B: E11 0 54‘24‘‘

9

OBS! Kør igennem den foran

liggende campingplads „Seehof“

(foto) lad dig ikke distrahere og

stoppe. Kør helt ned for enden,

først der er du hos „Camping

Seeblick Toni,“ det smukkeste

sted ved søen!

Den

hurtigste vej til

Toni med campingvogn

og telt

- Kørselsvejledning - 9 -

GPS L: N47 0 27‘39‘‘

B: E11 0 54‘23‘‘


GPS L: N47 0 27‘40‘‘ B: E11 0 54‘24‘‘

10

Der henvises til de vejmarkeringer

og følg den blå linje på de sidste

100 meter. Bare så de ankommer

sikkert til „Camping Seeblick Toni,“

det smukkeste sted ved søen!

Den

hurtigste vej til

Toni med campingvogn

og telt

- Kørselsvejledning - 10 -

GPS L: N47 0 27‘39‘‘

B: E11 0 54‘23‘‘


GPS L: N47 0 27‘40‘‘ B: E11 0 54‘24‘‘

11

OBS! Kør de sidste 100 meter gennem

den foran liggende campingplads

„Seehof“ (foto) lad dig ikke

distrahere og stoppe. Kør helt ned

for enden, først der er du hos

„Camping Seeblick Toni,“ det

smukkeste sted ved søen!

Den

hurtigste vej til

Toni med campingvogn

og telt

- Kørselsvejledning - 11 -

GPS L: N47 0 27‘39‘‘

B: E11 0 54‘23‘‘


GPS L: N47 0 27‘40‘‘ B: E11 0 54‘24‘‘

CAMPING

★★★★★

SEEBLICK

TONI

EINFAHRT

äää

CAMPING

★★★★★

SEEBLICK

TONI

12

Se efter skiltet „Camping Seeblick

Toni indkørsel.“ Nu har du nået din

destination, den smukkeste plads

ved Reintal søen. Kun her er du

rigtig!

Den

hurtigste vej til

Toni med campingvogn

og telt

- Kørselsvejledning - 12 -

GPS L: N47 0 27‘39‘‘

B: E11 0 54‘23‘‘

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!