هوا+دوش هوا+قیمت+خرید

farazkavyian
  • No tags were found...

مزایا پرده هوا
درب هوا اولین و مهمترین طراحی برای جلوگیری از جابجایی هوای خارجی از طریق یك دریچه باز، یك محیط آب و هوایی (گرم و یا سرد) است.

پرده هوا اغلب مواقعی مورد استفاده قرار می گیرند که درب ها برای باز ماندن برای اهداف عملیاتی

مانند بارگیری اسکله ها و ورودی های خودرو مورد نیاز است.‏ آنها می توانند برای کمک به حفظ

هوا و خارج نشدن هوا استفاده شوند.‏

پرده هوا در طول عملیات خود انرژی الکتریکی مصرف می کند،‏ اما می تواند برای صرفه جویی در

انرژی خالص با کاهش انتقال حرارت ‏)از طریق انتقال جرم هنگام ترکیب هوا در آستانه(‏ بین دو فضا

استفاده شود.‏ با این حال،‏ یک درب فیزیکی بسته و مهر و موم بسیار در کاهش انرژی موثر است.‏

هر دو تکنولوژی اغلب در کنار یکدیگر استفاده می شوند؛ هنگامی که درب باز می شود،‏ پرده هوا

به نوبه خود،‏ به مبادله هوا بین داخل و خارج اقدام می کند.‏

پرده هوا می تواند برای چند سال خود را با کاهش بار بر روی سیستم گرمایش یا تهویه مطبوع

ساختمان پرداخت کند.‏ معموال مکانیزمی مانند سوئیچ درب وجود دارد که برای روشن کردن و

خاموش کردن دستگاه استفاده می شود.‏

با توجه به ذخیره انرژی قیمت پرده هوا کامال مناسب و بهینه می باشد.‏

خرید پرده هوا می تواند برای شما بسیار مفید و کارآمد باشد.‏ شما با خرید پرده هوا می توانید از

مزایایی مثل:‏ نگه داشتن هوای تازه،‏ جلوگیری از آلودگی،‏ گرد و غبار،‏ ورود حشرات بهره مند شوید.‏

پرده های هوا یا درب هوا به صورت آیرودینامیکی طراحی شده اند تا یک جریان المینار هوا با مقدار

و سرعت کافی ایجاد کنند تا حفاظت محیط مورد نظر را از طریق درب های باز یا دریچه خدمات ارائه

نمایند.‏

مزایا پرده هوا

٪08

درب هوا اولین و مهمترین طراحی برای جلوگیری از جابجایی هوای خارجی از طریق یك دریچه باز،‏

یك محیط آب و هوایی ‏)گرم و یا سرد(‏ است.‏

درب هوا کارآمد،‏ هوا را تا در مقایسه با درب بدون پرده هوا ذخیره می کنند،‏ و به از دست

ندادن انرژی در یک درگاه کمک می کنند.‏

در طول زمستان پرده هوا یک مانع را ایجاد می کند که هوای سرد را حفظ می کند در حالی که در

تابستان جریان هوا را از بیرون نگه می دارد.‏

شما باید پرده هوا صحیح و مناسب را برای برنامه های دافع حشرات انتخاب کنید.‏ جت هوا بسیار

قوی در امتداد تمام درب ها مورد نیاز است ‏)قوی تر از برنامه های استاندارد(.‏

پرده هوا یک مانع غیر قابل مشاهده است،‏ بدون انحراف از طراحی ساختمان،‏ ایجاد مانع در برابر

عناصر بیرونی.‏ پرده هوا به ویژه در مناطقی که درب ها برای مدت زمان طوالنی باز می شوند،‏ یا

باید در طول روز به طور مداوم باز و یا حتی بیش از یک ورودی که باید برای مقاصد عملی باز نگه

داشته شود،‏ موثر است.‏ آنها نه تنها در ورودی اصلی مفید هستند،‏ بلکه در داخل کسب و کارها

مانند ورود به مناطق بسته بندی / مناطق آماده سازی غذا یا درب ورودی در یک شرکت بزرگ

گوشتی مفید هستند

کاربرد و فواید خرید پرده هوا

یک پرده هوا صنعتی دارای کاربرد فراوانی در فضای کاری مانند کارگاه،‏ گاراژ،‏ سالن های کارخانه،‏

فروشگاه های سرد و حتی اتاق های فریزر است.‏

٪08

صرفه جویی در انرژی:‏ عبور با یک پرده صنعتی می تواند تا انرژی را ذخیره کند،‏ بدین معنی

است که سرمایه گذاری شما برای خرید پرده هوا معموال به دلیل صرفه جویی انرژی در طول

5.1


سال به خود بر می گردد.‏ عالوه بر این،‏ گزینه های مختلف زیادی برای خرید پرده هوا وجود دارد که

به شدت هزینه خرید پرده هوا را پایین می آورد.‏

با خرید پرده هوا می توانید از نفوذ هوا در هوای سرد،‏ جلوگیری کنید

از ناپدید شدن هوا از داخل درب،‏ جلوگیری کنید

با خرید پرده هوا می توانید هوای تازه را نگه دارید و از ورود آلودگی،‏ گرد و غبار و حشرات جلوگیری

کنید

با خرید پرده هوا انرژی گرمایی را کاهش دهید

مقاومت بسیار خوبی در برابر نفوذ باد بیرون ایجاد می کنید.‏

هزینه های نگهداری درب مکانیکی را کاهش می دهید

خرید پرده هوا برای داخل درب ورودی؛ درب هوا نصب شده به کنترل آب و هوای ساختمان در

زمستان کمک می کند تا مانع نفوذ هوا در هوای سرد شود و همچنین از حشرات هوایی جلوگیری

شود.‏

خرید پرده هوا برای خارج از درگاه؛ هنگامی که ساختمانی حاوی بویایی است که برای حشرات

جذاب است توصیه می شود که درب هوا در خارج نصب شود.‏

یکی از عواملی که بر خرید پرده هوا تاثیرگذار خواهد بود قیمت پرده هوا می باشد.‏

قیمت پرده هوا و قیمت یک جنس می تواند مهم ترین قسمت یک محصول باشد،‏ همچنین قیمت

گذاری محصول می تواند مهم ترین جزء از کسب و کار یک شرکت باشد.‏

در فضای تجارت قیمت گذاری فقط هزینه ی تمام شده به اضافه سود نیست،‏ بلکه عوامل مهمی

مثل وضعیت بازار و مصرف کننده نیز به آن بستگی دارد.‏

قیمت پرده هوا هم از این قاعده مستثنی نیست و این عوامل بر قیمت پرده هوا نیز تاثیر می گذارد

همچنین به جز این عواملی که ذکر شد عواملی مثل نوع پرده هوا،‏ کیفیت،‏ قابلیت قدرت و غیره

نیز بر قیمت پرده هوا می تواند تاثیر گذار باشد.‏

کیفیت و قیمت دو عامل اساسی در بازار و روابط بین مشتری و فروشنده در تصمیمات تولیدی می

باشد.‏ که کیفیت بر قیمت پرده هوا تاثیر مستقیم می گذارد.‏

با رشد روز افزون تکنولوژی میتوان به این نتیجه دست پیدا کرد که هرچه قیمت یک کاال بیشتر

باشد کیفیت آن نیز بهتر است،‏ چرا که هرچقدر تولید کننده بخواهد کاالی با کیفیت تولید کند باید

مواد اولیه با کیفیت تری نیز استفاده کند،‏ در نتیجه هزینه های تولید افزایش یافته و کاال با قیمت

بیشتری تولید و به فروش می رسد.‏ قیمت پرده هوا نیز این چنین می باشد.‏

قابلیت محصول نیز می تواند بر قیمت پرده هوا تاثیرگذار باشد.‏

قیمت پرده هوا بر اساس نوع

یکی از مهمترین عوامل که بر قیمت پرده هوا و خرید پرده هوا تاثیرگذار خواهد بود نوع آن خواهد

بود.‏ که دو نوع پرده هوا وجود دارد ‏)درب هوا عمودی درب هوا افقی(.‏


قابلیت محصول نیز می تواند بر قیمت پرده هوا تاثیرگذار باشد.‏

قیمت پرده هوا با توجه به مزایا گفته شده نیز بسیار مناسب می باشد.‏


دوش هوا

دوش هوا برای حذف آالینده از افراد و تجهیزات استفاده می شود و یک مانع حفاظتی بین مناطق

تمیز و آلوده ایجاد می کند.‏

کاربرد اصلی دوش هوا :

دوش هوای ورودی اولیه اتاق پس از اتاق های رختکن می باشد.‏ هدف این است که آلودگی ذرات

را از طریق فشار باال هوا برای حذف گرد و غبار و سایر آلودگی ها از سطوح پرسنل یا جسم،‏

کاهش دهیم.‏ استفاده از دوش هوا به طور قابل توجهی تعداد ذرات موجود در هوا را کاهش می

دهد و منجر به محیطی تمیز برای تولید با کیفیت باال می شود.‏ از اتاق دوش هوا به عنوان مکانی

استفاده می شود که فرد از محیط آلوده وارد آن می شود،‏ استریل شده و تمیز خارج می شود.‏

نحوه انتخاب مناسب دوش هوا :

هنگام انتخاب یک دوش هوا تعدادی از عوامل را باید در نظر گرفت.سیستم دوش هوا باید مدوالر

باشد،‏ به طوری که می توان از پیکربندی ‏)و بازسازی(‏ آسان،‏ حمل و نقل و مونتاژ استفاده کرد.‏

جنس دوش هوا باید از فوالد ضد زنگ یا فوالد رنگی ساخته شود.سیستم دمنده باید با سرعت باال

و حجم باال هوا را برای اطمینان از تخریب پذیری موثر تامین کند.‏ سیستم تصفیه سیگنال باید از

پیش فیلترها استفاده کند و فیلترهای با ظرفیت باال باشد.‏ همچنین باید یک سیستم قفل

درب مغناطیسی با کنترل مناسب در دوش هوا وجود داشته باشد.‏

امکانات اتاق دوش هوا :

HEPA
فن دو سرعته فیلترینگ اولیه

نازل فوالد ضد زنگ

پانل کنترل ‏)با پوشش شیشه ای آلی(‏

صرفه جویی در هزینه های باال

آسان برای کار کردن

درب آلومینیومی قوی

ظاهر شیک و جذاب دوش هوا

دارای ساختار با دوام

کاهش میزان قابل توجهی انرژی

سیستم کنترل کیفیت پایدار و هوشمند

استفاده از چراغ های LED و صرفه جویی در انرژی

Similar magazines