08.11.2019 Views

company_profile_2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ

ΠΡΟΦΙΛ

2019

“Εταιρική μας πεποίθηση είναι να ταυτίζουμε την

ανάπτυξή μας, με το συμφέρον και την ανάπτυξη των

πελατών μας”

www.clink.gr


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο μόνος τρόπος να

κάνεις σπουδαία

πράγματα είναι

να αγαπάς αυτό που κάνεις.

2


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

02

Εισαγωγή

04

Εταιρία

14

Οι Υπηρεσίες Μας

06

Δήλωση Ιδρυτή

16

Άμεσα Σχέδια

08

Ιστορία

18

Ο Πελάτης

10

Ανθρώπινο Δυναμικό

20

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

12

Πιστοποιήσεις

3

Computer Link LTD

Στόχος μας είναι να δώσουμε σε κάθε επιχείρηση

ανεξαρτήτου μεγέθους τη δυνατότητα να

βελτιώσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες

της μέσα από τις ολοκληρωμένες λύσεις που

προσφέρουμε.


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

4

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Η εταιρία μας στεγάζεται σε ιδιόκτητες

εγκαταστάσεις με σκοπό την δημιουργία

ενός σύγχρονου φιλικού και εργασιακού

περιβάλλοντος.

Η Computer Link συνεργάζεται με τους ηγέτες της πληροφορικής

για τον σχεδιασμό & υλοποίηση των λύσεων που προσφέρει

όπως Hp, Dell, Lenovo, IBM, Cisco, APC, Watchguard, Zyxel,

Microsoft, Symantec, Mcafee, Entersoft, EpsilonNET, Ubisoft.

Στην μακρόχρονη πορεία της, επενδύοντας στην τεχνογνωσία

των μηχανικών της, δημιούργησε πιστοποιημένους τεχνικούς

& συμβούλους ώστε να σχεδιάζει και να υλοποιεί πάντοτε με

βάση την γνώση και την εξειδίκευση. Διεθέτουμε πιστοποιήσεις

Hp Silver Partner, Watchguard Silver Partner, Entersoft Gold

Partner, Lenovo Premium Partner, Dell Partner, HPE Business

Partner, Microsoft Partner.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση

των πελατών μας. Οι στρατηγικές παράμετροι που μας

διαφοροποιούν είναι η βαθιά γνώση αυτού που κάνουμε, οι

εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τμήμα της αγοράς, η άριστη

σχέση ποιότητας-κόστους, η αξιοπιστία των προϊόντων μας και

η υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις

πληροφορικής υψηλής ποιότητας, δημιουργώντας τις

υποδομές για μια ευέλικτη και αποτελεσματική δομή σε κάθε

επιχείρηση απαντώντας συνεχώς στις αυξανόμενες ανάγκες του

σύγχρονου επαγγελματία. Με γνώση και ευθύνη στη δύναμη

της τεχνολογίας σχεδιάζουμε τις λύσεις μας, παίρνοντας πάντα

παλμό από τα πιο σύγχρονα αποτελέσματα της τεχνολογίας με

επίκεντρο μας την επιχειρησιακή δυναμική.


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Οι άνθρωποι της εταιρείας μας παρέχουν

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που

συνεχώς ενδυναμώνονται από την γνώση

και την εμπειρία τόσο στον τομέα του

ΙΤ, όπως και στον τομέα της Hardware

υποστήριξης αλλά και στον τομέα

υποστήριξης των έτοιμων εφαρμογών

και Custom προϊόντων λογισμικού που

παράγουμε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

5

Η υπευθυνότητα αποτελεί ένα βασικό συστατικό της ιστορίας

της εταιρείας μας και του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούμε

τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Η αφοσίωσή μας στην

υπευθυνότητα σημαίνει ότι όλες μας οι ενέργειες και σχέσεις

βασίζονται σε ορισμένες ασυμβίβαστες αξίες μας.

Ξέρουμε να αναλύουμε το κλάσμα

χρυσής τομής κόστους απόδοσης,

γνωρίζοντας πόσο σημαντικό στοιχείο

κάθε έργου είναι ο χρόνος υλοποίησης.

Δεσμευόμαστε για τους χρόνους

υλοποίησης, καθώς σεβόμαστε πάντοτε

τον πελάτη μας.

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΜΕ ΠΑΘΟΣ

Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με σεβασμό, τηρούμε τις

δεσμεύσεις μας και παρέχουμε ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα

και υπηρεσίες, εφαρμόζοντας λύσεις με την υψηλότερη δυνατή

ποιότητα. Έχουμε υψηλή αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης και

συμβάλλουμε έμπρακτα στην κοινωνία τόσο σαν εταιρεία όσο

και σαν μονάδες.

Παρακολουθούμε την συνεχώς

εξελισσόμενη πορεία της πληροφορικής.

Ακούμε, μελετάμε, σχεδιάζουμε και

υλοποιούμε με βάση την ανάγκη σας. Δεν

υλοποιούμε ότι δεν υποστηρίζουμε.


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΡΥΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παντελής Φαρμάκης

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ

ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΞΙΑ

& ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ

ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ

& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.

6

Η Computer Link Ltd ξεκίνησε με όραμα και στόχους και

μετά από είκοσι επτά χρόνια πορείας έχει μια αξιόπιστη

δυναμική και συνεχή παρουσία στον κλάδο της Τεχνολογίας

της Πληροφορίας. Η συνεχής επικοινωνία και εξειδίκευση του

στελεχιακού μας δυναμικού είναι ένα από τα κύρια σημεία που

επενδύουμε. Αυτή η επένδυση στη γνώση σε συνδυασμό με

την πολυετή εμπειρία μας, μας δίνει την δυνατότητα ώστε οι

υπηρεσίες μας να είναι πάντοτε ιδανικές και προσανατολισμένες

ακριβώς με τις ανάγκες των πελατών μας.

Εταιρική μας πεποίθηση είναι να ταυτίζουμε την ανάπτυξή

μας με το συμφέρον και την ανάπτυξη των πελατών μας

οικοδομώντας έτσι μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας.

Διαθέτουμε την

τεχνογνωσία και έχουμε

την δυνατότητα να

σας παρουσιάζουμε

ολοκληρωμένες λύσεις

που προσαρμόζoνται στο

προϋπολογιστικό σας

κόστος και χρόνο.

Σκοπός μας είναι να σχεδιάζουμε λύσεις ώστε να προάγουμε την

αποδοτικότητα του κάθε μας πελάτη χρησιμοποιώντας πάντα

στο μέγιστο τους πόρους που διαθέτει τόσο με το ανθρώπινο

δυναμικό όσο και με τις υποδομές του.

Είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να μπορεί να έχει από

έναν συνεργάτη την ολοκληρωμένη πρόταση τόσο σχετικά με

τις μηχανογραφικές υποδομές, όσο και στο EPR και CRM της

εταιρίας του καθώς και custom λύσεις πλήρως προσαρμοσμένες

στις ανάγκες του. Το σημαντικότερο δε όλων είναι η συνεχή

υποστήριξη των λύσεων που παρέχουμε.

Με επίκεντρο την ανάγκη, γνώμονα την

γνώση και την πείρα και αξιοποιώντας

την υποδομή του πελάτη δημιουργούμε

ιδανικές προτάσεις τις οποίες και

υποστηρίζουμε.


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

Προστατεύουμε

την επένδυσή σας

δείχνοντάς σας τον

δρόμο να πορεύεστε

μηχανογραφικά

μέσα από την συνεχή

εξέλιξη και πρόοδο

της Τεχνολογίας της

πληροφορίας

7


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

27 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Η Computer Link ιδρύθηκε το 1991 με το όραμα να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του

Βusiness σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα. Όχημα μας είναι η

τεχνολογία και ο προσανατολισμός μας το αποτέλεσμα. Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε

ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής υψηλής ποιότητας.

1991-1995 1996-1999 2000-2002

8

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

& ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Από το 1991 η Computer Link επεκτείνει

σταδιακά τις συνεργασίες της με τους

Leader της Πληροφορικής.

Την ίδια Χρονιά ο ιδρυτής της κ.

Φαρμάκης Παντελής εγκαθιστά τότε τα

πρώτα δίκτυα Novell εξυπηρετώντας

Δικτυακές ανάγκες των επιχειρήσεων . Η

υποστήριξη σε θέματα δικτύων αυξάνει

συνεχώς την εμπειρία του δυναμικού μας

που αρχίζει από το 1992 να ενισχύεται.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντικά βήματα της Computer Link με

την εγκατάσταση Dell Servers αλλά και

τότε από τα πρώτα συστήματα clustering

στην Market ΑΧΕΠΕΥ.

ΝΕΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Από το 2000 και μετά, επεκτείνει την

συνεργασία της με την IBM Hellas

προμηθεύοντας, εγκαθιστώντας και

υποστηρίζοντας μεγάλα συστήματα

μέσω της θυγατρικής της INDEV

ΕΠΕ και υποστηρίζει συστήματα

χρηματοοικονομικού περιεχομένου.

Εγκαταστάσεις εμπορολογιστικής

εφαρμογής του Κεφαλαίου

Δικτυακές εγκαταστάσεις πλέον των

50 χρηστών.

Επέκταση συνεργασίας με τον Όμιλο

της Τράπεζας Πειραιώς

Η Computer Link λειτουργεί το No

3 Serial Nr Κεφαλαίου στην εταιρία

Ξυλεμπορική Ηλιούπολης ΕΠΕ

Σημαντικές εγκαταστάσεις όπως της

Metrolife Χρηματιστηριακής και

άλλων πελατών

Επιπλέον συνεργασίες με τις εταιρίες

Multifin & Multifactor¬ing

Εγκατάσταση μεγάλων συστημάτων

AS400 της IBM


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

Όλα αυτά τα χρόνια εγκαταστήσαμε και υποστηρίξαμε λύσης από πάνω από 800 επιχειρήσεις και

οργανισμούς πλέον των 4000 χρηστών. Οι ευχαριστημένοι πελάτες μας επιβεβαίωσαν ότι πετύχαμε ένα

σημαντικό βήμα προς τον αρχικό μας στόχο.

2003-2005 2006-2010 2011-Σήμερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΗΓΕΤΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

IT & ERP

ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Ξεκινάει η συνεργασία με την Cisco αλλά

και την HP και μέσα από την επιτυχημένη

πορεία της συνεργασίας της, κατορθώνει

πιστοποιώντας τους μηχανικούς της

και πετυχαίνοντας τους στόχους της σε

διάθεση Server γίνεται για 3 συνεχόμενες

χρονιές Hp Preffered Partner. Ήδη οι

εγκαταστάσεις της Computer Link την

καθιστούν Microsoft Partner και Cisco

Ο Συνδυασμός της τεχνογνωσίας του

IT σε συνδυασμό με την συνεργασία

από το 2006 με την Entersoft δίνει

στην εταιρία το προβάδισμα να μπορεί

να δίνει ολοκληρωμένες λύσεις στον

τελικό πελάτη. Επέκταση στην ασφάλεια

δικτύων, IP τηλεφωνία, Mail Servers,

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας,

εγκατάσταση & υποστήριξη Micro¬soft

Ενισχύουμε το τμήμα Software με νέο

δυναμικό σύγχρονων devel¬oper και

αναπτύσσουμε Custom εφαρμογές.

Δημιουργούμε την εφαρμογή Citizen

Request που ενισχύει την αλληλεπίδραση

Δημότη-Δήμου. Παράλληλα, προσφέρουμε

λύσεις προστασίας Antivirus,Firewalls-

Backup Solutions αλλά και κορυφαίες

υλοποιήσεις σε ERP & CRM.

9

Partner.

προϊόντων και πολλά άλλα.

Premium Partner της Symantec,

Πιστοποίηση ως Silver Partner HP

Ανάληψη μεγάλων Project

Μηχανογράφησης

Η Computer Link γίνεται Hp Preffered

Partner στην Ελλάδα

Γινόμαστε Silver Partner της

Αμερικάνικης εταιρίας Watch¬guard

Λύσεις για Ηλεκτρονικά

Καταστήματα B2B & B2C

Η Computer Link γίνεται Cisco Partner

στην Ελλάδα

Συνεργασία με την APC και την

Technoware

Εξωστρέφεια με ανάληψη έργων στα

Βαλκάνια

Η Computer Link γίνεται Micro¬soft

Partner

Gold Partner Entersoft το 2009 &

ανάπτυξη Custom Εφαρμογών

Η εταιρία μας εγκαθιστά για πρώτη

φορά στην Ελλάδα και υποστηρίζει

τις λύσεις συνεχούς διαθεσιμότητα

Πιστοποίηση όλων μας των τεχνικών

της Αμερικάνικης εταιρίας Stratus.

Λαμβάνουμε Πιστοποιήσεις

ISO9001:2015 & 27001:2013.


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΑΘΟΣ.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας αριθμεί 12

συνεργάτες, ένα μικρό αλλά ευέλικτο σχήμα που αντιδρά

αμέσως στην επίλυση των προβλημάτων των πελατών

μας και αποτελεί το βασικό στρατηγικό πλεονέκτημά μας.

Ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους μας και φροντίζουμε

να εξελισσόμαστε συνεχώς, μένοντας στην πρώτη γραμμή

της τεχνολογίας.

Βασικό μας χαρακτηριστικό αποτελεί η ομαδικότητα μεταξύ

των μελών μας. Πιστεύουμε στην συνεχή βελτίωση της κάθε

μονάδας αλλά και της ομάδας σαν σύνολο και γι αυτό υπάρχει

συνεχόμενη αλληλεπίδραση και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ

των διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησής μας.

10


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

ΒΑΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η επένδυση στη γνώση σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας, μας δίνει την δυνατότητα

ώστε οι υπηρεσίες μας να είναι πάντοτε ιδανικές και προσανατολισμένες ακριβώς με τις

ανάγκες των πελατών μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ

Lead Developer & ERP Manager

ΚΩΣΤΑΣ

IT Manager

ΠΟΠΗ

ERP Support

11

ΜΑΡΚΟΣ

IT Support

ΣΙΜΟΣ

IT Support

ΘΕΜΗΣ

Senior Developer

ΘΑΝΟΣ

ERP Support

ΓΙΑΝΝΗΣ

Web Developer


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εστιάζουμε στην βέλτιστη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας, την διασφάλιση των

πελατών μας καθώς και στην καινοτομία, την ευελιξία και την αξιοπιστία. Επενδύουμε σε

αυτές τις αξίες και το κάνουμε πράξη.

ISO 9001:2015

12


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

Η Computer Link LTD έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9001: 2015. Αυτό σημαίνει

ότι η εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας

στο οποίο όλες οι διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά και έχουν

δοκιμαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η απόφαση της Computer

Link να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015 είναι μια

ενέργεια που όχι μόνο προβλέπει τις απαιτήσεις των πελατών μας, αλλά

και αποδεικνύει την δέσμευσή μας να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες

ποιότητας σε όλους τους πελάτες μας. Επιδίωξή μας είναι να προβλέπουμε

και να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των πελατών μας. Με στόχους που

επικεντρώνουν στην διασφάλιση της ποιότητας, την αξιοπιστία και

την υπευθυνότητα, αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και

παράγουμε τα κοινά επιδιωκώμενα αποτελέσματα με τους πελάτες μας

επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες τους.

ISO 27001:2013

Η Computer Link απέκτησε και

πιστοποίηση ISO 27001 του

Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας

Πληροφοριών (ISMS) μέσω του

οποίου διασφαλίζει τις παρεχόμενες

υπηρεσίες τόσο στις δικές της

υποδομές όσο και σε αυτές των

πελατών της.

Το UNE-ISO / IEC 27001 είναι ένα

ευρέως υιοθετημένο πρότυπο

παγκόσμιας ασφάλειας που

καθορίζει τις απαιτήσεις και

τις βέλτιστες πρακτικές για μια

συστηματική προσέγγιση στη

διαχείριση των πληροφοριών της

εταιρείας και των πελατών που

βασίζεται σε περιοδικές εκτιμήσεις

κινδύνου κατάλληλες για συνεχώς

μεταβαλλόμενα σενάρια απειλών.

13


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Οι στρατηγικές παράμετροι που μας διαφοροποιούν είναι η βαθιά γνώση αυτού

που κάνουμε, οι εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τμήμα της αγοράς, η άριστη σχέση

ποιότητας-κόστους, η αξιοπιστία των προϊόντων μας και η υψηλή ποιότητα στην

εξυπηρέτηση.

Μηχανογράφηση

eCOMMERCE

Security Infrastructure

ERP & CRM

B2B & B2C

IT

14

Υλοποιούμε και υποστηρίζουμε έργα

Κατασκευάζουμε Ηλεκτρονικά

Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και

με την χρήση των ολοκληρωμένων

καταστήματα B2B & B2C και υπάρχει

υποστηρίζουμε έργα IT με την

συστημάτων του Entersoft ERP & CRM

δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με το

προμήθεια όλων των απαραίτητων

καθώς και του Pylon ERP & CRM.

ERP σας.

Hardware & Soft¬ware υποδομών.

Δημιουργούμε & υποστηρίζουμε

μηχανισμούς αντιγράφων ασφάλειας

δεδομένων.


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

Citizen Request Cloud Πλατφόρμα Διαχείρισης Αιτημάτων Δημοτών

Κατασκευάσαμε και διαθέτουμε, την cloud πλατφόρμα

Διαχείρισης Αιτημάτων Δημοτών Citizen Request για την

εξυπηρέτηση των αναγκών της Τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αναλαμβάνει την εξωστρέφεια των Δήμων προς τους Πολίτες

προσφέροντας ένα αξιόπιστο σύστημα επικοινωνίας και

εξυπηρέτησης για όλα τα θέματα που θα μπορούσε να θέσει

ένας πολίτης, καθιστώντας μη αναγκαία την φυσική παρουσία

του στον Οργανισμό.

Ο πολίτης μέσα από το σύστημα Citizen Request είναι

σίγουρος ότι το αίτημα που έχει υποβάλλει προς τον Δήμο έχει

δρομολογηθεί στην αρμόδια υπηρεσία και έχει την δυνατότητα

να παρακολουθεί την εξέλιξη της αίτησης του Online ενώ

οι υπηρεσίες του Δήμου ακολουθούν μέσω της εφαρμογής

οριζόμενα Workflows για την εξυπηρέτησή του.

NEW

IP Τηλεφωνία

Custom Software

Mobile Development

Web Development

Adroid & iOS

Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και

Σχεδιάζουμε ιστοσελίδες και web

Εμπλουτίσαμε την ομάδα μας με

15

υποστηρίζουμε IP τηλεφωνικά κέντρα με

εφαρμογές εστιάζοντας στην ανάγκη

Mobile Developers και σχεδιάζουμε &

την προμήθεια όλων των απαραίτητων

σας ακόμα και μέσα από Custom λύσεις

υλοποιούμε την δική σας εφαρμογή

Hardware & Software υποδομών.

ειδικά για εσάς.

και την δημοσιεύουμε στα αντίστοιχα

Stores.


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

ΑΜΕΣΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ

Κάνοντας νέες συνεργασίες προσφέρουμε υπηρεσίες Digital

Marketing στους πελάτες μας, επεκτείνοντας έτσι περεταίρω

τον προϊοντικό μας κατάλογο.

Συνεχίζουμε να εξελισσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον

τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου ανεβάζοντας τους πελάτες

μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

16

Στην Computer Link,

συνεχίζουμε να

εξελισσόμαστε διευρύνοντας

τους ορίζοντες μας

προϊοντικά αλλά και

γεωγραφικά. Εμπλουτίζουμε

συνεχώς τις γνώσεις μας και

στηρίζουμε το ανθρώπινο

δυναμικό μας ώστε να

παρέχουμε ολοκληρωμένες

και αξιόπιστες λύσεις.

Έχοντας πλέον στο portfolio μας την πρώτη εγκατάσταση και

παραμετροποίηση της λύσης της Stratus για High Availability,

μπορούμε πλέον να εγγυώμαστε στους πελάτες μας 100%

διαθεσιμότητα των μηχανημάτων τους.

Μπαίνουμε στον χώρο του Digital Marketing.

Προσφέρουμε λύσεις για 100% διαθεσιμότητα τόσο του

εξοπλισμού σας όσο και των απαραίτητων εφαρμογών

σας.

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε ελληνικές εταιρίες στα

προϊόντα ERP που προσφέρουμε.

Επεκτείνουμε τις συνεργασίες μας αλλά δημιουργούμε

και νέες με ελληνικούς αλλά και ξένους Leader της

τεχνολογίας.


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

BUSINESS STATISTICS

Την χρονιά που μας πέρασε, η Computer Link ανέλαβε έργα ERP, IT αλλά και Custom

Software και δημιούργησε νέες επαγγελματικές σχέσεις με εταιρίες καταξιωμένες στο χώρο τους αλλά και

διατήρησε ευχαριστημένους, τους παλιούς της πελάτες.

Οι άριστες σχέσεις με τους πελάτες μας, μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε και πλέον επεκτείνουμε τις

υπηρεσίες μας και εκτός συνόρων αναλαμβάνοντας την δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων ΙΤ & ERP στην

Βουλγαρία από το 2017!

17

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

SOFTWARE - IT

Στην Computer Link δημιουργούμε σχέσεις με τους

πελάτες μας και η ικανοποίησή τους μας κάνει ακόμη

πιο δυνατούς.

Οι ομάδες μας, υλοποιούν με υπευθυνότητα και οι

πελάτες μας είναι εδώ για να μας το επιβεβαιώνουν.

Διατήρηση Πελατολογίου - 98,7%

57% 43%


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

18

Στην Computer Link δημιουργούμε

δυνατές σχέσεις με τους πελάτες μας,

οι οποίοι είναι σίγουροι πως μπορούν

να στηριχθούν σε εμάς και να μας

εμπιστευτούν.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρακάτω θα βρείτε μερικούς από τους πελάτες που

υποστηρίζει σήμερα η εταιρία μας.

ACI HELLAS S.A.

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙA A.E.

KEEPER HELLAS

GREEK AIR CARGO S.A.

STYLEDOORS

ANEL Standard ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.

UNITED MARINE S.A

EzCLICK

YPSILON ELECTRONICS

PROLLED A.E.

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ

METROTECH

ΕΛΒΙΣ

YPSILON ELECTRONICS

SIGMA SECURITY S.A.

YANMAR ENGINEERING

ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ

KINGS GYROS


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η εταιρία Computer Link αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της εταιρίας μας. Από την πρώτη επικοινωνία μας με

τον Παντελή και την ομάδα του, καταλάβαμε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε το Entersoft Erp και την ομάδα

της Computer Link για να υλοποιήσει τις απαιτήσεις μας και να προάγει μέσα από αυτό την εμπορική μας

δραστηριότητα. Η εταιρία μας leader στον χώρο της, λαμβάνει τις υπηρεσίες Υποστήριξης της Computer Link από

ενάρξεως της δημιουργίας της μηχανογραφικής της υποδομής τόσο στο ΙΤ, αλλά και της εφαρμογής Entersoft Erp

και σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα ολοκληρωμένο σύστημα ERP το οποίο περιλαμβάνει όλες τις λύσεις που είχε

ανάγκη η εταιρία μας ακόμα και αν έπρεπε να το κατασκευάσει και το έκανε να λειτουργεί όπως το ζητούσαμε.

Λευτέρης Παντελάκης, CEO, ANEL SA.

Η εταιρία Computer Link από το 2000 έχει εγκαταστήσει και υποστηρίζει όλη την μηχανογραφική υποδομή (ΙΤ)

της εταιρίας μας μέχρι σήμερα. Η μακροχρόνια αυτή σχέση είναι η απόδειξη ότι την θεωρούμε στρατηγικό μας

συνεργάτη.

Αλέξανδρος Φείδας, CEO, Sigma SA

Γυλιάδης Κωνσταντίνος

Διευθύνων Σύμβουλος

ACI HELLAS S.A.

Δημουλάς Παναγιώτης

Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

19

Η ACI διανέμει πάνω από 6.000 προϊόντα, έχοντας συνεργασίες

με περισσότερους από 40 κατασκευαστές.

Η εταιρία Computer Link εγκατέστησε και υποστηρίζει

περισσότερο από 8 χρόνια, τόσο την μηχανογραφική μας

υποδομή σε επίπεδο ΙΤ εγκαθιστώντας όλους τους server

και όλο τον επικοινωνιακό εξοπλισμό της εταιρίας μας, όσο

και το Entersoft ERP της εταιρίας μας ενώ υλοποίησε project

διασυνδέσεων με άλλες εφαρμογές της εταιρίας μας πάντα με

υπευθυνότητα και on time. Η B2B πλατφόρμα της Computer

Link σε On Line σύνδεση με το Entersoft Erp της εταιρίας μας

κινεί όλο τον εμπορικό μηχανισμό αλλά και τις διαδικασίες

RMA της εταιρίας μας. Μια νέα καινοτόμα εφαρμογή που

υλοποίησε και εγκατέστησε στις υποδομές μας είναι το GT-

Voucher το οποίο μείωσε το χρόνο των αποστολών μας και

μηδένισε τα λάθη στις αποστολές μας με Courier.

Ο Παντελής και η ομάδα του αποτελούν στρατηγικούς

συνεργάτες για την εταιρία μας και ευελπιστούμε να

συνεχίσουμε έτσι για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί ίσως η

σοβαρότερη επένδυση για μια εταιρία είναι

οι στρατηγικοί της συνεργάτες.

Η εταιρία μας, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία της ελληνικής

αγοράς στον τομέα των ειδικών καλωδίων και δομημένης

καλωδίωσης.

Στην Computer Link και τους ανθρώπους της βρήκαμε τον

ιδανικό συνεργάτη. Όλη η μηχανογραφική μας υποδομή

σε όλα τα γεωγραφικά σημεία των εγκαταστάσεών μας

σχεδιάστηκε, εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε από

το ΙΤ τμήμα της Computer Link. Η ολοκλήρωση της λύσης

για την κάλυψη των εμπορικών μας δραστηριοτήτων

πραγματοποιήθηκε από την ίδια εταιρία και έγινε με την

υλοποίηση του project Entersoft ERP & CRM.

Αυτό όμως που είναι εξίσου σημαντικό, είναι η υποστήριξη

που μας παρέχει όλα αυτά τα χρόνια, με την άμεση

ανταπόκριση της ομάδας τόσο σε θέματα IΤ, όσο και σε

θέματα ERP και νέων υλοποιήσεων.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία όλης της ομάδας των

συμβούλων της Computer Link μας βοήθησε να σχεδιάσουμε

και να εφαρμόσουμε την λύση καλύπτοντας πλήρως τις

ιδιαίτερες ανάγκες μηχανογράφησης της ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΕ.


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Q

Πως μπορεί η επιχείρησή μου να επωφεληθεί από την χρήση

ενός συστήματος ERP;

A

Η Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων αποτελεί την καρδιά

της λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Είναι το εργαλείο που

χειρίζεται τους εμπορικούς μηχανισμούς και ορίζει με βάση

τις επιταγές της ιδιοκτησίας το απαιτούμενο Workflow ενώ

ταυτόχρονα διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες και δίνει

όλη την πληροφόρηση στον ιδιοκτήτη. Εάν διαθέτετε ERP

αλλά συνεχίζεται να κρατάτε διάφορες πληροφορίες σε xl

τότε είτε το ERP είτε η υλοποίηση δεν καλύπτει τις ανάγκες

σας.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Q

Η λύση CRM θα βελτιώσει πραγματικά την σχέση μου με τον

πελάτη;

Βρισκόμαστε στην καρδιά της τεχνολογίας πάνω από

A

Κάθε επιχείρηση θέλοντας να είναι ανταγωνιστική έχει

ανάγκη από ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.

25 χρόνια και μπορούμε να κατανοήσουμε την ανάγκη

Καλύπτει ενέργειες Mar¬keting και εξυπηρέτησης πελατών

του κάθε πελάτη μας και να δουλέψουμε πάνω σε

προσδίδοντας αναλυτική εικόνα, δίνοντας την ευκαιρία του

αυτήν.

σχεδιασμού των επόμενων κινήσεων στην επιχείρηση.

20

Είναι σημαντικό κάποιος να κατανοεί την ευκολία που

προσφέρει η κάθε λύση αλλά και την αναγκαιότητα

αυτής.

Q

A

Γιατί είναι σημαντικό να έχω ένα σοβαρό σύστημα BackUp

στην εταιρία μου;

Φανταστείτε πόσο ασφάλεια θα αισθανόσασταν εάν

μπορούσατε κάθε μέρα να παίρνατε σπίτι σας, όλα

τα δεδομένα της εταιρίας σας, μηδενίζοντας έτσι την

πιθανότητα κάτι να συμβεί σε αυτά! Οι λύσεις μας

προσφέρουν ακριβώς αυτό!

Επιπλέον, δυστυχώς ζούμε σε καιρούς που τα κακόβουλα

λογισμικά είναι πάρα πολλά και πολλοί από τους πελάτες

μας σώθηκαν λόγω των συστημάτων μας, αφού έπεσαν

θύματα της γνωστής πλέον επίθεσης “Ransomware”.

Q

Τι θα κερδίσω από την ανανέωση της ιστοσελίδας

μου;

A

Η ιστοσελίδα κάθε επιχείρησης είναι πλέον η βιτρίνα της

στον ηλεκτρονικό κόσμο. Ο τελικός χρήστης θέλουμε να

έχει τέλεια & ξεκούραστη αίσθηση περιήγησης έχοντας

την δυνατότητα

ταυτόχρονα πολύ γρήγορα να εστιάσει

σε αυτό που ψάχνει. Η σωστή προβολή της επιχείρησής

σας θα πρέπει να εναρμονίζεται τόσο σχετικά με το

περιεχόμενο δίνοντας στον πελάτη την πραγματική εικόνα

των προδιαγραφών που θέτετε στην επιχείρησή σας, όσο

και με όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας για

την αναζήτηση της και την εμφάνιση της απροβλημάτιστα

από όλες τις συσκευές.


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

Q & A

21

Η ποιότητα αποτελεί προτεραιότητα

του τι κάνουμε στην δουλειά μας.


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Q

A

Γιατί να βάλω IP τηλεφωνικό κέντρο;

Με την εγκατάσταση νέου IP τηλεφωνικού κέντρου

εξοικονομώ κόστος κλήσεων και αποκτώ μεγαλύτερη

ευελιξία στην διαχείριση των επικοινωνιών της εταιρίας

μου ενώ ταυτόχρονα όπου και να βρίσκομαι χρησιμοποιώ

τις επικοινωνίες της εταιρίας μου σαν να βρίσκομαι στο

γραφείο μου.

Q

Πώς μπορώ να συμμορφωθώ μηχανογραφικά με την

νέα κανονιστική διαδικασία GDPR;

A

Κάθε επιχείρηση πρέπει να καταγράψει με την βοήθεια

έμπειρων μηχανογράφων την υφιστάμενη υποδομή της και

να χαράξει με την συμβουλή και συμβολή τους το επόμενο

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

μηχανογραφικό βήμα περιορίζοντας στο ελάχιστο όλα

εκείνα τα κενά ασφαλείας που εκθέτουν την επιχείρηση και

τους συνεργάτες της .

Πρωτοπόροι σε αυτά που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε,

παραμένοντας πάντοτε στην καρδιά εξέλιξης της

Q

Γιατί να κατασκευάσω μαζί σας το νέο μου

Ηλεκτρονικό κατάστημα;

τεχνολογίας.

Σκοπός μας να βοηθάμε τους πελάτες μας να είναι

22

A

Η εμπειρία μας στον χώρο των Ηλεκτρονικών καταστημάτων

, τόσο της χονδρικής όσο και της Λιανικής αντικατοπτρίζεται

στα παραδομένα εν λειτουργία έργα μας. Για εμάς το

ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι άλλο ένα κατάστημα

μεταξύ των ήδη υπαρχόντων. Η ολοκληρωμένη λύση σε ένα

στην κορυφή των εξελίξεων, δίνοντάς τους αξιόπιστες

και ευέλιτκες λύσεις.

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις βρισκόμαστε πάντοτε

στη διάθεσή σας.

ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί την συλλογή και διαχείριση

όλης της πληροφορίας με την διασύνδεσή του με το ERP της

εταιρίας σας ώστε να υπάρχει ένα κέντρο διαχείρισης για

την επιχείρηση. Ρωτήστε μας να σας δείξουμε στην πράξη

τα οφέλη από τις live λύσεις πελατών μας.

Q

Γιατί είναι σημαντικό να έχω Firewall και DLP

συστήματα στην εταιρία μου;

A

Το εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας πρέπει να είναι απόλυτα

προστατευμένο και ελεγχόμενο και ειδικά ερχόμενο σε

επαφή με το Internet θα πρέπει να έχει συγκεκριμένους

νόμους και κανόνες για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

στην πρόσβαση σε αυτό από το trusted προς το untrusted

και το αντίστροφο. Έτσι περιορίζουμε όχι μόνο τις

κακόβουλες ενέργειες από τους αγνώστους αλλά και από

το εσωτερικό της εταιρίας σας οι οποίοι διαχειρίζονται

την περιουσία της εταιρίας σας που είναι τα δεδομένα των

πελατών σας .


Εταιρικό Προφίλ Computer Link

Q & A

23

Πορευτείτε μαζί μας

στον δρόμο της εξέλιξης της τεχνολογίας.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Λ. Ειρήνης 30-32, Εμπορικό Κέντρο

Ηλιοτρόπιο, Ηλιούπολη, 16345

210 99 65 8 12

info@clink.gr

www.clink.gr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!