04.03.2020 Views

5_HILL_FINAL_2019_11.19_BOOKLET FINAL_flip

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΟΥΜΠΟΡΟΥΝ

ΝΑΒΟΗΘΗΣΟΥΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,

ΤΟΧΡΟΝΟ&

ΤΗN ΜΑΣ

Τα παρακάτω #1 #2 #3 είναι μια πρώτη προσέγγιση για το πώς

μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο οικολογική και πιο εύκολη

συγχρόνως ως σχολική κοινότητα. Στείλτε μας τις επιπλέον

προτάσεις και τα σχόλια σας για να τα μοιραστούμε.


... 450 χρόνια για να λιώσουν!

αστικά

#1

Συλλογικά, ως σχολική κοινότητα μπορούμε

να βελτιώσουμε το οικολογικό μας

αποτύπωμα και να ευαισθητοποιήσουμε και

τα παιδιά μας στο θέμα της οικολογίας, της

κλιματικής αλλαγής και της άσκοπης υπερκατανάλωσης,

όχι απλώς στη θεωρία αλλά

και στην πράξη. Εμείς ως γονείς είμαστε το

πρότυπο των παιδιών μας, ό,τι κάνουμε θα

κάνουν… μέχρι τα 12.

Επιπλέον όλες αυτές οι πρακτικές τελικά

κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και ευχάριστη.

ΚΑΘΗ

ΜΕΡΙ

ΝΈΣ

οικολογικές

πρακτικές

καρόνια

(µιαµ!)

ικά!

Προσπαθούµε

να τρώµε

φαγητά εποχιακά

και τοπικά

> Τα

ΟΧΙ στα πλαστικά

µπουκάλια µιας χρήσης

NAI στα παγούρια,

στις κούπες, στα βάζα!

ιµοποιούµε

ΜΑΤΙΝΕΣ &

σιµοποιούµενες

ς για τα ψώνια,

τυλάτες που αγοράζουµε

γύρι µας κάθε χρόνο.)

Προτιµάµε γυάλινα µπουκάλια

που επιστρέφονται!


Ι στα πλαστικά

κάλια µιας χρήσης

I στα παγούρια,

κούπες, στα βάζα!

ιµάµε γυάλινα µπουκάλια

πιστρέφονται!

ια

οδήλατο

ε και

ση που

ο,

βρούµε

τούµε

ριοχής µας!

carpooling

ΟΧΙ στα πλαστικά

καλαµάκια

NAI στα

καλαµάκια-µακαρόνια

για παστίτσιο (µιαµ!)

& στα µεταλλικά!

> Τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ κάνουν ... 450 χρόνια για να λιώσουν!

ΟΧΙ στα πλαστικά

πρακτικές

Προσπαθούµε

να τρώµε

φαγητά εποχιακά

και τοπικά

καλαµάκια ΟΧΙ στα πλαστικά

NAI στα µπουκάλια µιας χρήσης

καλαµάκια-µακαρόνια

Προσπαθούµε

για παστίτσιο NAI (µιαµ!) στα παγούρια,

να τρώµε

& στα µεταλλικά! στις κούπες, στα βάζα!

φαγητά εποχιακά

και τοπικά

Προτιµάµε γυάλινα µπουκάλια

που επιστρέφονται! Χρησιµοποιούµε

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ &

επαναχρησιµοποιούµενες

τσάντες για τα ψώνια,

(όπως αυτές οι στυλάτες που αγοράζουµε

από το πανηγύρι µας κάθε χρόνο.)

ΚΑΘΗ

ΜΕΡΙ

ΝΈΣ

οικολογικές

> Τα Π

oling

Χρησιµοποιούµε

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ &

επαναχρησιµοποιούµενες

τσάντες για τα ψώνια,

(όπως αυτές οι στυλάτες που αγοράζουµε

από το πανηγύρι µας κάθε χρόνο.)

Προτιµάµε τα ΜΜΜ, το ποδήλατο

ή τα πόδια µας. Κάνουµε και

γυµναστική! Σε περίπτωση που

παίρνουµε το αυτοκίνητο,

ας προσπαθήσουµε να βρούµε

έναν τρόπο να συνδυαστούµε

µε άλλους γονείς της περιοχής µας!

carpooling


ΠΑΡΑ-

ΛΑΒΗ

& ΠΑΡΑ-

ΔΟΣΗ

παιδιών από

το σχολείο

Οι περισσότεροι

από εμάς έχουμε ζήσει

τη πολύ δύσκολη κατάσταση

που επικρατεί στη Ναυάρχου

Νικοδήμου το πρωί και

το μεσημέρι.

ΤΟ ΤΡ ΙΙΙ ΠΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ι

Το άμεσο πρόβλημα που νιώθουμε όλοι είναι οι τεράστιες καθυστερήσεις

όντας κολλημένοι στην κίνηση που μας κάνουν την ζωή ακόμα πιο δύσκολη.

ΙΙ

Υπάρχει όμως και το θέμα της υπερπαραγωγής διοξειδίου του άνθρακα

των αυτοκινήτων που επιβαρύνει τρομερά την ατμόσφαιρα. Και ας μην ξεχνάμε

ότι τα παιδιά μας το εισπνέουν όλο καθημερινά.

ΙΙΙ

Το τρίτο πρόβλημα είναι η όχληση που προκαλείται στην γειτονιά.

Φανταστείτε να μένατε σ’ ένα ωραιότατο ακριβοπληρωμένο σπιτάκι στην

Ναυάρχου Νικοδήμου ή στα γύρω στενά και να ακούτε και να εισπνέετε

καθημερινά όλο αυτό!


ΠΑΡΑ-

ΛΑΒΗ &

ΠΑΡΑ-

ΔΟΣΗ

παιδιών από

το σχολείο

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

O σύλλογος και το σχολείο δουλεύουν

σε πολλαπλούς άξονες για να κάνουν

αυτή την διαδικασία όσο το δυνατό

λιγότερο επίπονη και επιβλαβή για εμάς

και το περιβάλλον (με την ευρύτερη έννοια.)

Φυσικά

η καλύτερη

λύση θα ήταν να

μην χρησιμοποιούμε

το αυτοκίνητο για

να ερχόμαστε

στο σχολείο.

1

Μετά από πρόταση του Συλλόγου, το σχολείο υιοθέτησε έναν πιο

αποδοτικό τρόπο παράδοσης των παιδιών στο σχόλασμα με τη

δημιουργία ενός τριγώνου έξω από τις πόρτες ώστε να μπορεί

να γίνει πιο αποτελεσματική η ταυτοποίηση παιδιού-γονέα.

Yλοποιήθηκε

2

Το σχολείο μετά από συζητήσεις με τον Σύλλογο έχει κάνει

αίτηση και είναι σε πολύ στενή επαφή με τον δήμο ώστε να γίνει

μονοδρόμηση της Θουκυδίδου και να αποφεύγεται η επιπλέον περιπλοκή

των αυτοκινήτων που μπαίνουν ανάποδα και παρεμποδίζουν

την γρήγορη παράδοση-παραλαβή. Ελπίζουμε η μονοδρόμηση να γίνει

από την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που ισχύει τώρα (για να μην

κάνουμε 2 φορές το γύρο) αλλά αυτό είναι θέμα των κυκλοφοριακών

μελετών που εκπονεί ο δήμος για το σύνολο του κέντρου και δυστυχώς

δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε.


3

Ο Σύλλογος έχει έρθει σε επαφή με το σχολείο και περιμένει απάντηση για

το αν μπορούν οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά στη Ναυάρχου Νικοδήμου.

Ώστε να μπαίνουν από την πλαϊνή πόρτα το πρωί και να περνούν από το

νηπιαγωγείο με σκοπό την αποφυγή της χρονοβόρας και ρυπογόνας διαδικασίας

του να κάνουμε 2 φορές τον γύρο.

4

Αν αυτό δεν ευοδωθεί θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ομάδα εθελοντών

γονιών (οι οποίοι έρχονται έτσι κι αλλιώς με τα πόδια) που θα επιβλέπει την

ασφαλή είσοδο των παιδιών στο σχολείο.

Εννοείται φυσικά ότι όπου και

να είμαστε σταματημένοι

σβήνουμε την μηχανή

του αυτοκινήτου.

Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να σας το πούμε το ξέρετε ήδη.


ΠΑΡΑ-

ΛΑΒΗ &

ΠΑΡΑ-

ΔΟΣΗ

παιδιών από

το σχολείο

Όπως είπε και ο Kennedy

"ask not what your school

can do for you, ask what

you can do for your school!"

Κι εδώ τελειώνουν

οι προτάσεις του

Συλλόγου και το σχολείου

και αρχίζουν αυτά που

μπορούμε να κάνουμε

αυτόνομα εμείς

ως γονείς.

5

6

Όχι δεν θα σας ζητήσουμε να πάτε στο Βιετνάμ… Αν και τη

σήμερον ημέρα δεν θα ‘ταν κι άσχημα… Απλά όσοι από

εμάς ερχόμαστε με αυτοκίνητο είναι πολύ σημαντικό

στο σχόλασμα να ερχόμαστε μετά τις 14:40, όπως έχει

ζητήσει και το σχολείο. Διαφορετικά, το μόνο που καταφέρνουμε

είναι να μπλοκάρουμε την Νικοδήμου, να κάνουμε τη

ζωή δύσκολη ο ένας για τον άλλον και να δημιουργούμε

κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό χάος.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην σταματάμε τα αυτοκίνητα

μας έξω από την πόρτα του σχολείου. Μεταξύ της πόρτας

του σχολείου και της Νικοδήμου χωράνε 3-4 αυτοκίνητα.

Αν ο πρώτος που θα έρθει προχωρήσει μέχρι την είσοδο

του γωνιακού παρκινγκ θα χωράνε 9-10 αυτοκίνητα. Που

πρακτικά σημαίνει ότι λιγότεροι από εμάς θα προσπαθούν

απεγνωσμένα να μπουν στο στενό, να παρκάρουν κακήν κακώς

στα μικρά πεζοδρόμια την Νικοδήμου, παρεμποδίζοντας

επιπλέον την κίνηση πεζών, αυτοκινήτων και επιβαρύνοντας

την ατμόσφαιρα.

Αυτά για το κυκλοφοριακό, ας περάσουμε σε κάτι πιο διασκεδαστικό!


ΠΑΙΔΙΚΑ

ΠΑΡΤΥ

350

πάρτυ/έτος

Είμαστε κοινωνικοί τι να κάνουμε… άλλωστε φημολογείται ότι πολλοί γονείς

επιλέγουν το σχολείο για τα φοβερά πάρτυ που διοργανώνουμε!

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

20 παιδιά+20 γονείς/πάρτυ χ 350 πάρτυ=

(στις μικρότερες τάξεις οι αριθμοί είναι αρκετά μεγαλύτεροι ενώ στις μεγαλύτερες τάξεις μειώνονται.)

...μέσα σε ένα χρόνο καταναλώνουμε ως σχολική κοινότητα

14.000 πλαστικά

(ή χάρτινα στην καλύτερη) πιάτα + 14.000 ποτήρια

+ άλλα τόσα μαχαιροπήρουνα + συχνά άλλα τόσα καλαμάκια

Φανταστείτε τις εργατοώρες και τα χρήματα που ξοδεύουν οι γονείς της Χιλλ σαν

σύνολο για να τα αγοράσουν όλα αυτά! Επιπλέον και πολύ σημαντικό είναι ότι όλα

αυτά τα πλαστικά θα παραμένουν στον πλανήτη για ατελείωτα χρόνια, θα τα φάνε

ψάρια και έπειτα εμείς, και επιπλέον παράγουν υπερβολικό διοξείδιο του άνθρακα

για την παραγωγή τους.


ΠΑΙΔΙΚΑ

ΠΑΡΤΥ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

syllogosgoneonhill.gr/kratiseis-piaton

Κάντε κράτηση! Όποιος προλάβει!

Μπορείτε να τα δανείζεστε

για τα παιδικά πάρτυ!

ΟΛΑ

Ο Σύλλογος Γονέων, προκειμένου να μειώσει αυτή την υπερκατανάλωση πλαστικού

και εργατοωρών, έχει επενδύσει ένα μικρό ποσό των εσόδων του σε ένα σετ

επαναχρησιμοποιούμενων πιάτων και ποτηριών από μπαμπού το οποίο

μπορείτε να δανείζεστε για όλα τα παιδικά πάρτυ.

Δείτε τι όμορφα που είναι!

Αυτά μπορείτε να τα παίρνετε από το λογιστήριο του σχολείου Μπενιζέλου Παλαιολόγου 6

πριν το πάρτυ σας και να τα επιστρέφετε μετά.

Και αν σας αρέσουν και τα χρησιμοποιείτε θα πάρουμε κι άλλα.

Εκτός των πλαστικών ειδών σερβιρίσματος υπάρχουν

άλλοι τρόποι που θα μπορούσαν τα πάρτυ μας να γίνουν

πιο λιτά, πιο οικολογικά και ίσως και πιο διαχειρίσιμα.


ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ

Α. Το οικολογικό αντίκτυπο: Το προφανές πρόβλημα είναι πάλι

η υπερσυγκέντρωση πλαστικού αλλά και οι εκπομπές διοξειδίου

που προκύπτουν από την παραγωγή και την μεταφορά των παιχνιδιών

καθώς πολλές φορές τα δώρα αυτά μπορεί να έχουν έρθει από

πολύ μακριά (π.χ. Κίνα.)

Β. Το κοινωνικό αντίκτυπο: Τα δώρα αυτά προκειμένου να

είναι οικονομικά έχουν κατασκευαστεί συχνά υπό απάνθρωπες

συνθήκες, με παιδική ή υποτιμημένη εργασία. Επιπλέον,

μαθαίνουμε τα παιδιά μας σε έναν υπερκαταναλωτισμό

ο οποίος αποδεδειγμένα είναι καταστροφικός για το

περιβάλλον, για την τσέπη μας αλλά και για τις μελλοντικές

τους αξιώσεις.

Γ. Ο πονοκέφαλος του γονιού: Ποίοι γονείς δεν τρέμουν από

την υπέρ ποσότητα των δώρων που λαμβάνει το παιδί τους στο

πάρτυ του, τα οποία πρέπει να χωρέσουν ως δια μαγείας μέσα στο

ήδη βομβαρδισμένο με παιχνίδια σπίτι; Εκτός αυτού ο κάθε γονιός

πρέπει να τρέξει να πάρει δώρα περίπου 20-25 φορές το χρόνο (η

40-50 αν έχει δυο παιδιά). Με μέσο όρο 15-20 € το δώρο αυτό

πρακτικά σημαίνει 400 €/χρόνο για του γονείς που έχουν 1 παιδί

και 800 €/χρόνο για τους γονείς που έχουν 2, χώρια το χρόνο

που σπαταλάει. Και μετά όταν πρόκειται για πάρτυ του παιδιού

του συχνά πρέπει να πάει να αλλάξει δώρα (τα οποία ήδη έχει το

παιδί ή δεν του κάνουν ή απλούστατα δεν τα χρειάζεται.) Όλο

αυτό πέρα από αντί-οικολογικό, είναι αντί-οικονομικό

και συχνά στρεσογόνο για τον εργαζόμενο γονιό.


ΠΑΙΔΙΚΑ

ΠΑΡΤΥ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Μια ιδέα λοιπόν θα ήταν αντί για 10άδες δωράκια ο εορτάζων να λάμβανε ένα

μεγάλο, χρήσιμο δώρο από μια ομάδα παιδιών ή ακόμα και από όλους τους καλεσμένους

με μια μικρή συμβολή χρημάτων (π.χ. 5-10€) από τον καθένα. Αυτό θα μπορούσε

να είναι για παράδειγμα:

Α. Ένα ποδήλατο, ένα πατίνι, ή κάτι που να έχει σχέση με τα ενδιαφέροντα

του παιδιού. Μια στολή σκι για τους σκιέρς, μια νιτσεράδα για τους

ιστιοπλόους, ένα άλογο για τους ιππείς…

Β. Μία δραστηριότητα όπως escape room, adventure park, διαμονή στο μπάφι κλπ.

Γ. Μία κατάθεση σε κάποια οργάνωση (π.χ. υιοθεσία μιας αρκούδας κλπ)

Το χρονικό-οικονομικό-οικολογικό αντίκτυπο ενός ομαδικού πάρτυ μειώνει όλους

τους παραπάνω παράγοντες γεωμετρικά.

Μοίρασμα του χρόνου οργάνωσης- του κόστους-και της κατανάλωσης,

(ίσως κάποιοι γονείς να φέρουν δώρο για το ένα παιδί και κάποιο για το άλλο.)

⇢ Ιδέες υπάρχουν πολλές, ας αφήσουμε την φαντασία μας ελεύθερη, αλλά ας απελευθερωθούμε

από τα δεσμά της υποχρεωτικής καταναλωτικής αγοράς προσωπικού

δώρου. Το προσωπικό θα μπορούσε να είναι απλά αλλά και ουσιαστικά μια

ζωγραφιά με αφιέρωση ή οτιδήποτε άλλο φτιαγμένο από τα χεράκια των

καλών του φίλων!

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο όγκος του

πλαστικού, των χάρτινων ή πλαστικών σακουλών

που εμπεριέχουν τα δώρα, ο χρόνος

ενασχόλησης του γονιού, τα χρήματα που διαθέτει

κάθε οικογένεια για όλα τα δώρα της

χρόνιας, αλλά και το ίσως λανθασμένο μήνυμα

του να περιμένει το παιδί μας 20-25 δώρα

ανά γιορτή! Και το πιο σημαντικό ο εορτάζων

θα είναι πολύ χαρούμενος να λάβει ένα μεγάλο

συλλογικό δώρο από τους αγαπημένους

του συμμαθητές. Ειδικά στην περίπτωση του

αλόγου!

Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ή

επιθυμητό καλό είναι να αποφεύγουμε τα

πλαστικά δώρα και να μην διστάζουμε

να παίρνουμε τηλέφωνο τον γονιό του

εορτάζοντος για να ρωτήσουμε τι έχει

ανάγκη το παιδί.


Σύλλογος Γονέων Χιλλ 2019-2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!