11.05.2020 Views

LANBIDE HEZIKETA 20-21

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LANBIDE

HEZIKETA

ETORKIZUNERANTZ

HEZKUNTZA

ERALDATZEN


ERALDATZAILEA

Erronketan oinarrituriko metodologia berritzaileak

erabiliko dituzu ikastolan, Ethazi edo metodologia

aktiboak, lanketa kooperatiboan arituko zara eta

ekintzailetasuna garatuko duzu, punta-puntako

ekipamendu eta instalazioen bitartez.

EUSKALDUNA

Euskaraz munduratzeko lanera, Lanbide Heziketa

euskaratik egingo duzu ikastolan. Giro

euskaldunean garatuko dituzu zureezagutzak eta

konpetentziak, eta, aldi berean, trebatuko zara,

baita ere, gaztelaniaz/frantsesez etaingelesez.


LAN MUNDUARI LOTURIK

Enpresetako egoera errealekin lan egingo duzu.

Lanbide Heziketa duala eskaintzen dizugu ikastolan,

ikasiz lan egiteko eta lan eginez ikasteko. Enpresekin

harreman estua dugu, lan poltsa propioak ditugu.

Gure ikasle ia guztiek lana aurkitzen dute ikasketak

amaitu orduko. Atzerrian lan egiteko aukera ere

izango duzu Erasmus+ programen bitartez.

IKASTEN JARRAITZEKO

Aukera duzu erdi mailatik goi mailara

igarotzeko eta goi mailatik unibertsitatera.

Formazio osagarriak ere eskaintzen ditugu:

egiaztagiri profesionalak (Hobetuz, Lanbide)

eta bestelakoak (EGArako prestakuntza…)


LANBIDE HEZIKETA IKASTOLETAN

“Lanbide Heziketa irtenbide

egokia eta oso erakargarria

da gure ikasleentzat”

LANBIDE HEZIKETAKO zortzi zentro daude Ikastolen sarera

bildurik: Bizkaian, Bilboko Harrobia, Durangoko Ibaizabal eta

Derioko Txorierri Politeknikoa; Gipuzkoan: Arrasateko

Arizmendi, Tolosako Inmakulada, Zarauzko Oteitza eta

Donostiako, Zurriola; Lapurdin, Baionako Bernat Etxepare

Lizeoa. Inguru aldakorra bezain biziaz ari gara, bizi-biziaz.

URTEAN gutxienez zortzi alditan

elkartzen dira Euskal Autonomia

Erkidegoko Lanbide Heziketa

eskaintzen duten ikastoletako

zuzendariak; eta beste bitan

elkartzeko asmoa dute Euskal

Herrikoak Lanbide Heziketako

Mintegi Nazionalean, Baionako

Bernat Etxepare Lizeokoekin

batera. Lanbide Heziketako

matrikulazio kanpaina hasi aurretik

ikastoletako orientatzaileekin

biltzen dira garaiz, informazioa

ahalik eta eguneratuena

eskaintzeko.

Zertarako elkartzen zarete

hainbat orientatzaileekin?

ANA MONGE - Ongi baloratzen

dugulako urteroko bilera hau.

Batetik informazio eguneratua

ematen diegulako, galdera eta

zalantza guztiak argitze arren;

formazioa ematen diegulako

orientazio prozesuetan aurrera

egiteko ikastoletan: lege

aldaketak direla, berriak

direla… Aipagarria da Lanbide

Heziketako bilera hauetan,

gure orientatzaileekin lege

aldaketaz gain, zertan ari garen

azaltzea dela gure helburu

nagusia. Izan ere, beste

etapekin konparatuz gero,

berrikuntza eta proiektu

bereziak lantzen ditugulako.

Zehaztu nahi nuke matrikulazio

prozesuak arazo handiak

ematen dizkigula, batez ere Goi

Mailan, ikasleek Batxilergoan

aukeratzen duten

espezialitateak baldintzatzen

dielako Lanbide Heziketa; hau

da, lehentasuna galdu egiten

dute. Garrantzitsua da behar

bezala argitzea, urtero sorpresak

sortzen dituelako ikasleen eta

familien artean.

JOSU ORBE - Erdi Mailako ziklotik

Goi Mailakora zer lehentasun eta

urrats dauden; eta Goi Mailetatik

Unibertsitaterako sarrerak

nolakoak diren; Dualak nola egin;

Nazioarteko proiektuak zertan

dauden… urterik urtera proiektu

berriak ditugunez, ikasleak

enpresekin lanean jartzen ditugu

formatu ezberdinetan, eta horiek

urtero azaltzen dizkiegu.

AITOR URKIDI – Familiak

orientatu, gurasoentzat

jarraibideak argitu, lan munduko

datuak eta profilak eskaini; eta

bereziki, ikasleak orientatu eta

animatu mundu zabal honetara,

ilusioarekin ate berriak

irekitzera. Ahotara ekarri nahi

nuke Lanbide Heziketako

ikasleek duten lan-munduratze

tasa handia dela, ikasi eta titulua

eskuan dutelarik lanean aritzeko

aukera oso altua dela.

FERNANDO GARRIDOS – Bai,

ikasleren artean bi joera aurkitzen

ditugu, lana bilatu nahi duenak edo

gorantz joateko ibilbide baten bila

dabilena. Biak oso zilegiak direnez,

guri dagokigu haiei xede horietan

laguntzea.

Errealitatea da gero eta ikasle

gehiago datozkigula Lanbide

Heziketa egin ondoren

Unibertsitaterako bidea egin nahi

dutenak, Alemanian eta beste

herrialde batzuetan bezalaxe;

baina nabarmendu behar dugu

ikasle asko direla Lanbide Heziketa

gauzatu nahi dutenak,

bukatutakoan zuzenean lan

mundura murgiltzeko. Biak oso

baliotsuak guretzat.

Zertan aldatu da Lanbide

Heziketako irakaskuntza?

A.M. – Hasteko esan behar dugu

Lan-merkatua asko aldatu dela

gizarte mailan, eta, ondorioz,

enpresa mailan ere. Aldaketa horri


LANBIDE HEZIKETA IKASTOLETAN

aurre egiteko, eta ikasle profil

berriari erantzun bat eman nahian,

Erronka eta proiektuetan lanean

gabiltza zentratuta, aldaketarik

handiena horretan eman baita:

zein konpetentzia landu behar

diren, titulazio ezberdinetan baino

gehiago.

Bizi garen garaian, munduan,

ikasleak momentu zailei aurrea

hartzen prestatu behar ditugu,

aldakor den gizarte bati aurre

egiten, konpetente izaten lagundu

behar ditugu. Guri dagokigu

horretan laguntzea, horretarako

ikasketa-ibilbide ezberdinak

diseinatuz eta landuz. Eta horretan

dihardugu.

JOSE IGNAZIO MARTIJA –

Konpetentzia eta erronka horiek

dira lantzen ditugunak ikasleekin

gelan; baita enpresetan ere.

Kanpoko doikuntza asko baitira,

deialdiak eta enpresen eskaerak

direla, erakunde publiko eta

mankomunitateenak…

Ekintzailetasuna sustatzen da. Esan

dezakegu konplexutasun baten

kudeaketan murgilduta gaudela,

gizarte beharrei eta merkatuari

erantzuteko ahaleginean.

IKER GOMEZ DE SEGURA –

Beharrezkoa dugu erronka eta

eskakizunei aurre egiteko

eguneratuta izatea, etengabeko

formakuntzan gaude irakasleok,

eta horixe bera ikasleei

transmititzen saiatzen gara.

Ikasketak ez dira amaitzen,

ikasketek jarraipena dute.

J.O. – Zer esanik ez, iraultza

berriari begira jarrita gaudelako,

4.0 izenekoari.

Nola bideratzen duzue hizkuntzen

trataera?

A.U. – Liburuetatik edo

apunteetatik ikasten zuten ikasleek

lehen. Erronken metodologian

Ikaslea orain informazio

bilketarako Internetez eta

espezializatutako aldizkarietatik

hornitzen da. Bertan jasotzen

dituen edukiak barneratu bezain

pronto aplikatzeko asmoan

murgiltzen da, proiektu bihurtzeko

ahaleginean. Materiala bildu,

barneratu, garatu eta moldatu

egingo du etaparen edo zikloaren

arabera, eta hizkuntza batetik

bestera pasako da naturaltasunez.

J.I.M. eta J.O. – Mekanikan

ibilbidea dago euskaraz egina;

robotikan, aldiz, oraingoz ezer

gutxi; baina gure ikasleak hiru

hizkuntzatan mugitzen dira.

I.G.S. ETA LIZAR IRAZUSTA –

Hezkuntzan errazagoa da guretzat

euskaraz aritzea, baina beste

hizkuntzatan ere ibiltzen gara.

Zenbait arlotan (osasun munduan,

adineko zaintzan, kirol munduan…)

euskararen eskakizuna asko gehitu

da, gizarteak euskal profila duten

langileak eskatzen dituelako. Hori

horrela, gure egitekoa da ikasleak

hiru hizkuntzatan lan egiteko

mailara heltzea.

Zuzendariak zaratenez, zer mezu

emango zeniekete ikasle eta

familiei?

Lanbide Heziketa irtenbide egokia

eta oso erakargarria da gure

ikasleentzat. Batetik, Erdi Mailatik

sartuz gero, familia aukeratzeko

lehentasuna dutelako; baita Goi

Mailara eta Unibertsitatera joateko

ere, lehentasuna eta bide zuzena

baitute. Ikasleen heldutasunari eta

lan-eskarmentuari dakarkien onura

nabarmena da, eta hala onartzen

dute lan-merkatuko

kontratatzaileek. Zoritxarrez

batzuentzat oraindik Lanbide

Heziketa aipu gutxiko ikasketak

izan arren, zorionez lan munduak

eta enpresek guztiz kontrakoa

baloratzen dituzte, balio handikoa

direlakoan. Esan dezakegu hori

dela guretzat altxor; errealitatea

termometroarekin neurtuz gero,

tenperaturarik onena.

ELKARRIZKETATUTAKO ZUZENDARIAK

Ana Monge, Inmakulada Lanbide

Ikastola; Josu Orbe, Txorierri

Politeknika Ikastegia; Aitor Urkidi,

Arizmendi Ikastola; Lizar Irazusta,

Zurriola Ikastola; Jose Ignazio Martija,

Oteitza Lizeo Politeknikoa; Fernando

Garridos, Harrobia Lanbide Ikastola;

Iker Gomez de Segura, Ibaizabal

Ikastola eta Iban Thikoipe, Bernat

Etxepare Lizeoa.


INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA

Kondeko Aldapa, 5.B

20400 TOLOSA

943-673629

TWITER: @inmakuladaikast

FACEBOOK: inmakuladaikastola

WEBGUNEA:

www.inmakuladatolosa.eus

ERDI MAILAKO ZIKLOA

FARMAZIA ETAPARAFARMAZIA.

ERIZAINTZA LAGUNTZAILEA.

MENPEKOTASUN EGOERANDAUDEN

PERTSONEI ARRETA.

GOI MAILAKO ZIKLOA

DIAGNOSI IRUDIA ETAMEDIZINA

NUKLEARRA.

OSASUN ETAADMINISTRAZIO

DOKUMENTAZIOA.

GIZARTE INTEGRAZIOA.

ERRADIOTERAPIA - ESKAINTZA

PARTZIALEAN.


ARIZMENDI IKASTOLA

Otalora lizentziaduna, 8

20500 ARRASATE

943772025

TWIITTER: @arizmendi

FACEBOOK: arizmendipro.eu

WEBGUNEA: www.arizmendipro.eus

ERDI MAILAKOZIKLOA

OSASUN LARRIALDIAK.

ERIZAINTZAKO ZAINTZA OSAGARRIAK.

MIKROINFORMATIKAREN SISTEMAK

ETA SAREAK.

GOI MAILAKOZIKLOA

GORPUTZ ETA KIROLEKINTZEN

ANIMAZIOA


OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA

Bittoriano GandiagaFundazioa

Gipuzkoa kalea, 5

20800ZARAUTZ

943 111 000

YOUTUBE: oteitza

WEBGUNEA:

http://www.oteitzalp.eus/

ERDI MAILAKO ZIKLOA

MEKANIZAZIOA.

INSTALAZIO ELEKTRIKOETA

AUTOMATIKOAK.

GOI MAILAKOZIKLOA

FABRIKAZIO MEKANIKOKO

PRODUKZIOAREN PROGRAMAZIOA.

FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA.

MEKATRONIKA INDUSTRIALA.

AUTOMATIZAZIO ETA ROBOTIKA

INDUSTRIALA.


ZURRIOLA IKASTOLA

Indianoene, 1

20013 DONOSTIA

943 272 587

TWIITTER: @GkesDonostia / @zurriolaikastol

FACEBOOK: gkesbarandiaran.zurriolaikastola

WEBGUNEA: www.zurriolaikastola.eus/

eu/heziketazikloa

GOI MAILAKO ZIKLOA

GORPUTZ ETA KIROL EKINTZEN

SUSTAPENA - KIROL TEKNIKARIA.


BERNAT ETXEPARE LIZEOA

5, Mayi Ariztia Karrika

64100 BAIONA

05 59 50 70 20

E-pposta:info@betxepare.eus

WEBGUNEA:

http://www.betxepare.eus

MERKATARITZA PRO BAXOA

HURBILEKO HERRI

BIZIRAKO ZERBITZUAK

LANBIDE PRESTAKUNTZA


TXORIERRI POLITEKNIKOA

Untzaga Ibaia kalea,1

48160 DERIO

94 403 40 60

TWITER: @pitxorierri

YOUTUBE:txorierritelebista

WEBGUNEA: www.txorierri.net

ERDI MAILAKOZIKLOA

MEKANIZAZIOA.

GOI MAILAKO ZIKLOA

INGURUMEN HEZKUNTZAETA

KONTROLA.

SALMENTEN ETAMERKATARITZA

GUNEEN KUDEAKETA.

FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA.

PRODUKZIOAREN PROGRAMAZIOA.

AUTOMATIZAZIOA ETA ROBOTIKA

INDUSTRIALA.

INFORMATIKA ETATELEKOMUNIKAZIO

SISTEMAK.


HARROBIA

Harrobi Plaza, 4

48003 BILBO

94 472 43 66

TWITTER: @harrobiaikas

FACEBOOK: IbarezkerraBilbo

WEBGUNEA:www.harrobia.eus

ERDI MAILAKO ZIKLOA

MIKROINFORMATIKA-SISTEMAK ETA

SAREAK.

GOI MAILAKO ZIKLOA

GORPUTZ ETAKIROL-EKINTZEN

ANIMAZIOA.

3D ANIMAZIOAK, JOKOAK ETA

INGURUNE ELKARRERAGILEAK.

MARKETINA ETAPUBLIZITATEA.


IBAIZABAL IKASTOLA

Intxaurrondo, 54

48200 DURANGO

GOI MAILAKOZIKLOA

HAUR HEZKUNTZA.

94 621 58 77

FACEBOOK:ibaizabalikast

WEBGUNEA:

www.ibaizabalikastola.eus


ANBIDE

EZIKETA

ETORKIZUNERANTZ

HEZKUNTZA

ERALDATZEN

MENPEKOTASUNEGOERAN DAUDEN PERTSONEI ARRETA

MEKANIZAZIOA

INSTALAZIO ELEKTRIKOETA

AUTOMATIKOAK

OSASUNLARRIALDIAK

ERIZAINTZAKO ZAINTZA OSAGARRIAK

MIKROINFORMATIKAREN SISTEMAKETA SAREAK

GOI MAILAKO ZIKLOA

DIAGNOSI IRUDIA ETAMEDIZINA NUKLEARRA

OSASUN ETA ADMINISTRAZIO DOKUMENTAZIOA

GIZARTE INTEGRAZIOA

ERRADIOTERAPIA - ESKAINTZA PARTZIALEAN

FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOAREN

PROGRAMAZIOA

FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA

MEKATRONIKA INDUSTRIALA AUTOMATIZAZIO

ETAROBOTIKA INDUSTRIALA GORPUTZ ETA

KIROL EKINTZEN ANIMAZIOA GORPUTZ ETA

KIROLEKINTZEN

SUSTAPENA - KIROL TEKNIKARIA

INGURUMEN HEZKUNTZAETA KONTROLA

SALMENTEN ETAMERKATARITZA GUNEEN KUDEAKETA

PRODUKZIOAREN PROGRAMAZIOA

INFORMATIKA ETATELEKOMUNIKAZIO SISTEMAK

3D ANIMAZIOAK, JOKOAK ETA INGURUNE

ELKARRERAGILEAK

MARKETINAETA PUBLIZITATEA

HAUR HEZKUNTZA

ERDI MAILAKOZIKLOA

FARMAZIA ETA PARAFARMAZIA

ERIZAINTZALAGUNTZAILEA

INMAKULADA LANBIDEIKASTOLA

OTEITZA LIZEOPOLITEKNIKOA

ARIZMENDI IKASTOLA

ZURRIOLA IKASTOLA

TXORIERRI POLITEKNIKOA

HARROBIA

IBAIZABALIKASTOLA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!