02.06.2020 Views

VII Pracownia Malarstwa wystawa końcowa

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


STUDENCI VII PRACOWNI MALARSTWA

2019/2020

Julia Barczewska, grafika artystyczna, I rok, II stopień

Alicja Barwacz, architektura wnętrz, I rok, I stopień

Barbara Bednarska, architektura wnętrz, I rok, I stopień

Julia Chrostek, architektura wnętrz, I rok, I stopień

Daria Corlatan, Erasmus

Kinga Grossmann, grafika artystyczna, I rok, II stopień

Atanas Hristov, architektura wnętrz, II rok, I stopień

Maja Kisiel, rzeźba, I rok, II stopień

Klaudia Kowalska, design krajobrazu, I rok, I stopień

Ina Slizhova, design krajobrazu, I rok, I stopień

Magdalena Mielcarek, architektura, I rok, I stopień

Anna Nemcova, Erasmus

Alannah O’Sullivan, Erasmus

Justyna Tulska, architektura wnętrz, II rok, II stopień

Ondrej Vorac, Erasmus


SEMESTR I


Maja Kisiel

bez tytułu

120 x 100 cm, olej na płótnie

Maja Kisiel

bez tytułu

100 x 70 cm, olej na płótnie


Maja Kisiel

bez tytułu

80 x 65 cm, olej na płótnie

Maja Kisiel

bez tytułu

80 x 65 cm, olej na płótnie


Alicja Barwacz

bez tytułu

100 x 70 cm, akryl na płótnie


Alicja Barwacz

bez tytułu

70 x 50 cm, akryl na płótnie

Alicja Barwacz

bez tytułu

100 x 70 cm, akryl na płótnie


Julia Barczewska

bez tytułu

100 x 60 cm, akryl na płótnie

Julia Barczewska

bez tytułu

100 x 70 cm, akryl na płótnie


Julia Barczewska

bez tytułu

70 x 60 cm, akryl na płótnie


Barbara Bednarska

bez tytułu

100 x 80 cm, akryl na płótnie

Barbara Bednarska

bez tytułu

120 x 80 cm, akryl na płótnie


Barbara Bednarska

bez tytułu

70 x 100 cm, akryl na płótnie


Ondrej Vorac

bez tytułu

100 x 70 cm, technika mieszana

Ondrej Vorac

bez tytułu

100 x 70 cm, technika mieszana


Ondrej Vorac

bez tytułu

100 x 80 cm, akryl na płótnie

Ondrej Vorac

bez tytułu

100 x 70 cm, akryl na płótnie


Kinga Grossmann

bez tytułu

100 x70 cm, akryl na płótnie


Kinga Grossmann

bez tytułu

60 x 80 cm, akryl na płótnie


Justyna Tulska

bez tytułu

60 x 140 cm, akryl na płótnie, sznurek, drewno


Magdalena Mielcarek

bez tytułu

100 x 70, akryl na płótnie

Magdalena Mielcarek

bez tytułu

100 x 70, akryl na płótnie


Julia Chrostek

bez tytułu

100 x 70 cm , akryl na płótnie

Julia Chrostek

bez tytułu

100 x 70 cm , akryl na płótnie


Anna Nemcova

bez tytułu

200 x 40 cm kazdy, akryl na płótnie

Anna Nemcova

bez tytułu

50 x 50 cm kazdy, akryl na płótnie


Anna Nemcova

bez tytułu

70 x 61 cm, akryl na płótnie, drewno


Atanas Hristov

bez tytułu

120 x 100 cm, akryl na płótnie


Alannah O’ Sullivan

bez tytułu

70 x 130 cm, akryl na płótnie


Alannah O’ Sullivan

bez tytułu

100 x 100 cm, fototransfer na płótnie


Alannah O’ Sullivan

bez tytułu

100 x 90 cm, akryl na płótnie


Ina Slizhova

bez tytułu

100 x 100 cm, akryl na płótnie


Klaudia Kowalska

bez tytułu

120 x 90, akryl na płótnie

Klaudia Kowalska

bez tytułu

120 x 90, akryl na płótnie


Klaudia Kowalska

bez tytułu

120 x 90, akryl na płótnie
SEMESTR II


Klaudia Kowalska

Droga do,

30 x 21 cm, pisak na papierze

Klaudia Kowalska

Krajobraz Kwarantanny 1,

30 x 21 cm, pisak na papierze


Klaudia Kowalska

Zaszczuty przez społeczeństwo leśny stwór wygląda ze

swojej bezpiecznej kryjówki, upewniając się czy aby na

pewno może zbliżyć się do wodopoju

30 x 21, pisak na papierze


Klaudia Kowalska

Krajobraz wiosny I

30 x 21 cm, pisak na papierze

Klaudia Kowalska

Krajobraz wiosny II

30 x 21 cm, pisak na papierze


Klaudia Kowalska

Krajobraz wiosny III

30 x 21 cm, pisak na papierze


Ina Slizhova

bez tytułu

70 x 50 cm, kredki na płótnie


Barbara Bednarska

Ulica przed domem

21 x 30 cm, akryl na papierze


Alicja Barwacz

bez tytułu

30 x 21 cm, pastel na papierze

Alicja Barwacz

bez tytułu

30 x 21 cm, pastel na papierze


Alicja Barwacz

bez tytułu

30 x 21 cm, pastel na papierze


Alicja Barwacz

bez tytułu

30 x 21 cm, pastel na papierze

Alicja Barwacz

bez tytułu

30 x 21 cm, pastel na papierze


Barbara Bednarska,

Wnętrze domu otwartego (wersja 2),

30 x 21 cm, Cienkopis + ołówek + kolaż z gazet

Barbara Bednarska,

Wnętrze domu otwartego (wersja 1)

30 x 21 cm, akryl na papierze


Barbara Bednarska,

Przed domem

30 x 21 cm, ołówek i akryl na papierze

Barbara Bednarska,

Pusty przedział

30 x 21 cm, akryl na papierze


Barbara Bednarska,

Wincze

30 x 21 cm, akryl na papierze

Barbara Bednarska,

Wnętrze kina Muza

30 x 21 cm, akryl na papierze


Barbara Bednarska

Widok z okna, (Nowosielski)

30 x 21 cm, akryl na papierze

Barbara Bednarska

Widok z okna 1 (Hopper)

30 x 21 cm, akryl na papierze


Barbara Bednarska

Widok z okna 1 (Sasnal)

30 x 21 cm, akryl na papierze


Barbara Bednarska

Wieżowce - widok z okna

21 x 30 cm, akryl na papierze


Barbara Bednarska

Falowiec

21 x 30 cm, kolaż


Barbara Bednarska

Wieżowce

21 x 30 cm, cienkopis na papierze


Barbara Bednarska

Okna

30 x 21 cm, kolaż i akryl na papierze

Barbara Bednarska

Labirynt

30 x 21 cm, cienkopis na papierze


Daria Corlatan

bez tytułu

42 x 30 cm, akryl na papierze

Daria Corlatan

bez tytułu

42 x 30 cm, akryl na papierze


Daria Corlatan

bez tytułu

42 x 30 cm, akryl na papierze

Daria Corlatan

bez tytułu

42 x 30 cm, akryl na papierze


Daria Corlatan

bez tytułu

42 x 30 cm, akryl na papierze


Daria Corlatan

Labirinth

42 x 30 cm, grafika komputerowa


Daria Corlatan

Tower

42 x 30 cm, grafika komputerowa

Daria Corlatan

Tower

42 x 30 cm, grafika komputerowa


Daria Corlatan

Labirinth

42 x 30 cm, grafika komputerowa

Daria Corlatan

Labirinth

42 x 30 cm, grafika komputerowa


Daria Corlatan

City map

42 x 30 cm, grafika komputerowa

Daria Corlatan

Houses

42 x 30 cm, grafika komputerowa


Maja Kisiel

Ślady

50 x 50 cm, olej na płótnie


Maja Kisiel

Krzesła

ok. 20 x 20 cm każdy,węgiel i tusz na papierze


Maja Kisiel

bez tytułu


Maja Kisiel

bez tytułu


Maja Kisiel

bez tytułu


Maja Kisiel

bez tytułu


Maja Kisiel

bez tytułu


Maja Kisiel

bez tytułu


Maja Kisiel

bez tytułu


Maja Kisiel

bez tytułu


Maja Kisiel

bez tytułu

Maja Kisiel

bez tytułu


Maja Kisiel

bez tytułu

Maja Kisiel

bez tytułu


Maja Kisiel

bez tytułu

Maja Kisiel

bez tytułu


Maja Kisiel

bez tytułu


Magdalena Mielcarek

Wakacje nad polskim morzem

70 x 70 cm, akryl na płótnie


Magdalena Mielcarek

bez tytułu

100 x 70 cm, grafika komputerowa


Magdalena Mielcarek

bez tytułu

50 x 50 cm, akryl na płótnie


Magdalena Mielcarek

bez tytułu

25 x 15 cm, pisak na papierze


Kinga Grossmann

bez tytułu

22 x 14 cm, akryl na papierze


Kinga Grossmann

Poranek

30x 21 cm, akryl na kartonie


Kinga Grossmann

Paczka

50 x 70 cm, akryl na sklejce

„Praca przedstawia kartony po rzeczach,

które kupiłam podczas pandemii. Zauważyłam,

że przez ten czas kupuję o wiele więcej

niż gdybym nie musiała ciągle siedzieć w

domu. Można uznać to za jakiś sposób radzenia

sobie z obecną sytuacją, który niestety

może zamienić się w niebezpieczne

uzależnienie.”


Kinga Grossmann

Rodzicee

28,4 x 21 cm, tusz na papierze

Kinga Grossmann

Autoportret

28,4 x 21 cm, płynna akwarela na papierze


Kinga Grossmann

Mętlik

28,4 x 21 cm, płynna akwarela na papierze

„Samotność związana z niemożnością wyjścia oraz duża ilość

czasu wolnego powoduje, że zaczynam za dużo myśleć nad

sobą, swoim życiem. Natłok tych myśli prowadzi do powstania

takiego mętliku w głowie, który utrudnia funkcjonowanie w i

tak już trudnych warunkach”.


Julia Chrostek

bez tytułu

grafika komputerowa

Julia Chrostek

bez tytułu

30 x 30 cm, pisak na papierze


Julia Chrostek

bez tytułu

25 x 25 cm cm, akwarela na papierze


Julia Chrostek

bez tytułu

25 x 30 cm, akryl na papierze


Julia Chrostek

bez tytułu

30 x 21 cm, akryl na papierze


Julia Barczewska,

Czy podczas pandemii latają balony?

30 x 21 cm, akwarela na papierze

Julia Barczewska,

Przywidzenie

30 x 21 cm,akryl na płótnie


Julia Barczewska,

Pożar Notre-Dame

25 x 21 cm, cm, akwarela i kolaż na papierze

Julia Barczewska,

Rozbój w biały dzień

30 x 21 cm, markery i cienkopis na papierze


Julia Barczewska,

bez tytułu

7 x 16 cm, akwarela i pisak na papierze


Julia Barczewska,

bez tytułu

31 x 29 cm, grafika komputerowa

Julia Barczewska,

bez tytułu

14,5 x 11 cm, akwarela na papierze


Julia Barczewska,

bez tytułu

30 x 21 cm, akwarela na papierze


Atanas Hristov

bez tytułu

8,5 x 7 cm każda, kredka na papierze

Atanas Hristov

bez tytułu

65 x 55 cm każda, akryl na płótnie
Atanas Hristov

bez tytułu

30 x 21 cm każda, pisak na papierze


Atanas Hristov

bez tytułu

30 x 21 cm, pisak na papierze

Atanas Hristov

bez tytułu

21 x 30 cm, pisak na papierze

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!