14.11.2020 Views

Županijski PULS

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ŽUPANIJSKI PULS

Specijalno izdanje BESPLATNI PRIMJERAK

[ ]

SVI BROJEVI

TELEFONA

ADRESE

I UPUTE

NA JEDNOM

MJESTU

VODIČ kroz zdravstvene i

ustanove socijalne skrbi na području

Osječko - baranjske županije tijekom

EPIDEMIJE KORONAVIRUSA


VODIČ KROZ ZDRAVSTVENE I USTANOVE SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU

OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE TIJEKOM EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Dragi čitatelji,

pojavom epidemije svjetskih

razmjera, kakva nije zabilježena

u novijoj povijesti čovječanstva,

svi smo suočeni s preporukama

i odredbama prema

kojima je zbog sebe, ali i svojih

bližnjih najbitnije pridržavanje

epidemioloških mjera i naputaka.

No, i dalje smo svjesni

kako osim koronavirusa postoje

i druge bolesti i potrebe za

medicinskom skrbi. Stoga smo

svojim sugrađanima, i to kako

bismo olakšali i moguću situaciju

sumnje na zarazu koronavirusom,

ali i pristup medicinskim

uslugama u slučaju svih

ostalih potreba, odlučili pružiti

odgovore na pitanja s kojima

će se vrlo vjerojatno suočiti tijekom

posebne organizacije

rada medicinskih ustanova u

vrijeme epidemije. Uz organizaciju

rada medicinskih ustanova

tu su i informacije o organizaciji

rada domova za starije i nemoćne

osobe čija je ugroza od

te bolesti možda najveća. Vjerujemo

kako ćete u vodiču pronaći

odgovore na sva pitanja s

kojima se ovih dana susrećete.

Napomena:

U skladu s razvojem epidemiološke

slike na terenu, neki od

podataka navedenih u vodiču

bit će podložni promjenama,

stoga vam sugeriramo da redovito

pratite izvješća Nacionalnog

i Županijskog stožera civilne

zaštite kao i mrežne stranice

zdravstvenih ustanova.

SADRŽAJ

Uvodnik 2

Domovi za starije

i nemoćne 3

Zavod za javno

zdravstvo OBŽ 4

Dom zdravlja OBŽ 6

Opća županijska

bolnica Našice 10

Zavod za hitnu

medicinu OBŽ 11

Ljekarne srce - Ljekarne

Osječko-baranjske

županije 12

Poliklinika za rehabilitaciju

slušanja i govora

SUVAG Osijek 14

KBC Osijek 15

Gdje se testirati

u OBŽ 16

IZDAVAČ:

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i

hrvatske branitelje, Kapucinska 40, 31 000 Osijek, e-pošta: zdravstvo@obz.hr

ZDRAVSTVENE

I USTANOVE

SOCIJALNE

SKRBI OBŽ

LJEKARNE SRCE -

LJEKARNE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE

OŽB NAŠICE

DOM ZDRAVLJA OBŽ

ZAVOD ZA HITNU

MEDICINU

ZAVOD ZA JAVNO

ZDRAVSTVO

POLIKLINIKA ZA

REHABILITACIJU

SLUŠANJA I GOVORA

SUVAG OSIJEK

DOM ZA STARIJE

I NEMOĆNE

OSOBE OSIJEK

DOM ZA STARIJE

I NEMOĆNE OSOBE

BELI MANASTIR

DOM ZA STARIJE

I NEMOĆNE OSOBE

ĐAKOVO

2


DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NA

PODRUČJU OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE

DOM ZA STARIJE I

NEMOĆNE OSOBE OSIJEK

Drinska 10

31000 Osijek

Tel.(centrala) 031/275-455

Fax 031/273-110

e-pošta: info@dom-umirovljenika-os.hr

Zahtjev za smještaj tijekom epidemije moguće

je podnijeti preporučeno poštom ili putem

elektroničke pošte.

Potrebnu dokumentaciju možete naći na

web stranici www.dom-umirovljenika-os.hr

Dokumentacija mora biti kompletna i vlastoručno

potpisana od strane podnositelja

zahtjeva.

DOM ZA STARIJE I

NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO

Petra Preradovića 2/A

31400 Đakovo

031/840-044

e-pošta:dom@dzs-djakovo.hr

Zahtjev za smještaj tijekom epidemije moguće

je poslati preporučeno poštom ili putem

elektroničke pošte na dom@dzs-djakovo.hr.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE

OSOBE BELI MANASTIR

Bana Jelačića 108

31300 Beli Manastir

Tel 031/702-110

Fax 031/703-203

Zahtjev se podnosi na obrascu koji se može

skinuti s web stranice: http://www.dombm.hr

ili preuzeti u Domu ili ako ne postoji

druga mogućnost, obrasce je moguće poslati

i na kućnu adresu osobe zainteresirane za

smještaj u domu. Zahtjev je moguće poslati

poštom ili se potpisane i skenirane dokumente

može poslati putem elektroničke pošte

na racunovodstvo@dom-bm.hr.

llKakav je način ulaska u Dom

dok traje epidemija koronavirusa?

Prilikom ulaska, test ne smije biti stariji od

48 sati. Ukoliko je test negativan osoba će biti

smještena u Dom, a nalaz testa neophodno

je ponijeti sa sobom prilikom dolaska. Odmah

prilikom smještaja unatoč negativnom testu

osoba ide u izolaciji sljedećih 14 dana. Istekom

izolacije osoba će biti još jednom testirana u

Domu.

llKakva je organizacija posjeta?

Posjete korisnicima domova za starije i nemoćne

zbog epidemioloških preporuka nisu

dopušteni, osim u iznimnim slučajevima

kada je ovlaštena osoba obvezna napraviti

procjenu rizika.

llPostoji li mogućnost slanja

paketa korisnicima doma?

Pakete za korisnike Doma u Osijeku možete dostaviti

svakim radnim danom u gerontološkom

klubu u 12 sati. Za korisnike Doma u Belom

Manastiru paketi se predaju na vanjskim

vratima koja se otvaraju na poziv telefonom ili

zvonom. Za korisnike Doma u Đakovu omogućuje

se dostava higijenskih potrepština, hrane

i pića u originalnim pakiranjima, osobno ili putem

pošte.

llKakva je organizacija života

u Domu tijekom epidemije?

U Domu se moraju poštivat epidemiološke mjere

i nema većih okupljanja i druženja. Obroci

korisnicima u Osijeku se poslužuju u sobama.

Izlazak iz Doma odobrava se isključivo u neodgodivim

situacijama, a omogućene su šetnje

po dvorištu domova. Omogućena je kupnja

potrepština od strane djelatnika, kontakt telefonom

i videopozivi s članovima obitelji.

llKome se korisnik doma treba

prvome obratiti u slučaju sumnje

u zarazu koronavirusom?

Ukoliko sumnjate na zarazu koronavirusom,

obavezno ostanite u svojoj sobi i izbjegavajte

kontakte s drugim korisnicima, te obavijestite

glavnu sestru u Domu.

3


ZAVOD ZA JAVNO

ZDRAVSTVO OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE

SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU

Franje Krežme 1

31 000 Osijek

031/225-711

www.zzjzosijek.hr

Služba za epidemiologiju Zavoda za javno

zdravstvo Osječko-baranjske županije jedan je

od glavnih stupova u zaštiti stanovništva od

epidemije koronavirusa. ZZJZ OBŽ je i jedno od

četiriju mjesta na kojem se moguće testirati

na koronavirus u Osječko-baranjskoj županiji

(uz KBC Osijek, mobilni tim Doma zdravlja

OBŽ-a i OŽB Našice). U ZZJZ OBŽ pacijentima je

na raspolaganju osam epidemiologa te četiri

mikrobiološka tima..

llU slučaju sumnje na zarazu koronavirusom,

koga prvo nazvati?

Trebate nazvati liječnika obiteljske medicine.

llKoji je broj epidemiološke

službe ZZJZ-a OBŽ?

031/225-711 ; 031/225-717 (PRIPRAVNOST)

llJe li moguće uputiti

poziv u svako doba dana?

Da, ti telefonski brojevi spojeni su na mobilne

linije dežurnih epidemiologa.

llGdje se testirati u ZZJZ-u

OBŽ (točna adresa)?

Uzimanje uzoraka za testiranje se obavlja

na označenom punktu ispred zgrade Zavoda

za javno zdravstvo, Franje Krežme 1, svakim

radnim danom od 8 do 10 sati.

llJe li za testiranje neophodna uputnica?

Da, ako dolazite po indikaciji liječnika obiteljske

medicine ili specijalista epidemiologije.

llPostoji li mogućnost

testiranja bez uputnice?

Da, uz plaćanje.

llJe li neophodno prethodno

naručivanje za testiranje?

Da, na broj 225-771 ili 225-761 ili na e-adresu

lidija.zzjzos@gmail.com, i to jedan dan ranije.

llJe li najava neophodna i

onda kada se testiranje plaća?

Najava je neophodna dan ranije za PCR testiranje

na broj 225-771 ili 225-761 ili na

e-adresu lidija.zzjzos@gmail.com. Za brze

testove s kojima ZZJZ započinje od 16. studenog

u početku neće biti naručivanja.

4


llU slučaju bolesti ili starije

dobi, postoji li mogućnost

testiranja na kućnim vratima?

U tom slučaju postoji mogućnost dolaska

mobilnog tima Doma zdravlja OBŽ-a ili ZZJZ-a

na kućna vrata.

llKakve su opcije testiranja

za osobe koje žive izvan Osijeka

i nemaju vlastiti prijevoz?

Doći će mobilni tim na adresu ako je adresa

na području OBŽ-a.

llPlaća li se testiranje odmah

ili nakon rezultata?

Testiranje se plaća odmah ili unaprijed

po ponudi koju tražite na e-adresu

lidija.zzjzos@gmail.com.

Za sve informacije vezane uz plaćanje potrebno

je nazvati 031/225-775.

llJe li neophodno osobno podići nalaz?

Ne, nalaz se šalje liječniku koji je izdao

uputnicu ili na e-adresu ako plaćate testiranje.

llŠto kada je test pozitivan?

Osobu će nazvati liječnik epidemiolog.

llŠto kada tijekom

kućnog liječenja dođe

do pogoršanja stanja?

Potrebno je nazvati liječnika obiteljske

medicine.

llPostoji li mogućnost da se tijekom

trajanja zaraze bude u stalnom

kontaktu s epidemiologom?

Postoji, ali za to nema potrebe jer nadzor

provodi liječnik obiteljske medicine.

llObavljaju li sve druge službe

uzimanje ostalih uzoraka i

testiranja prema uobičajenom

radnom vremenu?

Obavljaju.

llJe li neophodno imati masku za

pretrage nevezane uz koronavirus?

Da.


DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (DZOBŽ)

OSIJEK

llMože li se u Domu zdravlja

Osječko-baranjske županije u

Osijeku testirati na koronavirus?

Građani ne mogu samoinicijativno doći

na uzimanje briseva u Dom zdravlja

OBŽ u Osijeku. No, u sklopu COVID ambulante

uzimanje briseva obavlja mobilni

tim Doma zdravlja i to isključivo na indikaciju

epidemiologa. To znači da mobilni

tim izlazi na teren samo kada za to dobije

naputak epidemiološke službe. Mobilni

tim ima prvenstveno ulogu da pomaže u

uzorkovanju starijih i teško pokretnih pacijenata,

kao i onih koji žive u udaljenim

mjestima i nemaju mogućnost prijevoza

do centara u kojima postoji epidemiolog.

Procedura je sljedeća: pacijent koji sumnja

u zarazu koronavirusom o tome prvo

treba obavijestiti svog liječnika obiteljske

medicine. Liječnik će potom kontaktirati

epidemiologa, a sam epidemiolog odlučuje

o tome je li neophodno poslati mobilni

tim.

U slučaju testiranja na vlastiti zahtjev uz

plaćanje, nije moguće testiranje na kućnom

pragu.

llPostoji li još COVID ambulanta?

Postoji. U sklopu nje funkcionira mobilni tim

Doma zdravlja Osječko – baranjske županije.

llNa koji način je moguć posjet

odabranom liječniku iz razloga koji

nije povezan s koronavirusom?

Posjet obiteljskom liječniku prema preporukama

HZJZ-a moguć je uz prethodnu telefonsku

najavu radi održavanja epidemioloških

preventivnih mjera širenja zaraze.

llRade li pedijatri uobičajeno?

Da, uz prethodnu telefonsku narudžbu termina

pregleda, osim hitnih stanja.

6


DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (DZOBŽ)

llRade li doktori dentalne

medicine uobičajeno?

Da, uz prethodnu telefonsku narudžbu termina

pregleda, osim hitnih stanja.

llJe li pri ulasku u ustanovu

neophodno imati vlastitu masku?

Da, maske su obvezne pri ulasku u zdravstvene

ustanove i pacijenti su ih dužni nositi

sa sobom.

llRadi li vikend-dežurstvo uobičajeno?

Postojeći raspored dežurstava vikendima i

praznicima organiziran je u Domu zdravlja

OBŽ prema postojećem modelu dežurstva: subotom

od 15 do 20 sati, nedjeljom od 8 do 20

sati, praznikom i blagdanom od 8 do 20 sati.

Na lokaciji u Osijeku rade dežurstva obiteljske

medicine, pedijatrije i dentalne zdravstvene

zaštite. Prije dolaska preporučuje se

prethodna telefonska najava.

Broj telefona za dežurstvo

obiteljske medicine je

031/225- 346

za dežurstvo pedijatrije

031/225- 341

za dežurstvo dentalne medicine

031/225-377.

llU slučaju da pacijent ima

temperaturu, ali zbog upale

koja nije povezana s

koronavirusom (uho, zub i sl.),

kako ući u Dom zdravlja?

Pri ulasku u prostorije Doma zdravlja provodi

se trijažni postupak pacijenata i upućuje ih se

u ambulantu izabranog obiteljskog liječnika.

llRade li specijalistika poput

primjerice RTG-a i kardiološke

ambulante uobičajeno?

Da.

VALPOVO

llGdje se na koronavirus

mogu testirati (dati uzorak)

osobe s valpovačkog područja?

Uzorkovanje je moguće u Osijeku (ZZJZ ili KBC

Osijeku) i Našicama (OŽB Našice). U slučaju

da ste stari, bolesni, teško pokretni ili bez

mogućnosti privatnog prijevoza do mjesta

na kojima se obavlja uzorkovanje, epidemiolozi

će na Vašu kućnu adresu poslati mobilni

tim (mobilni tim šalje se i kada je neophodno

uzimanje uzoraka kod većih skupina

i to zbog ograničavanja kretanja većeg broja

ljudi kod kojih se sumnja na bolest).

Samo testiranje uzoraka potom se obavlja u

mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno

zdravstvo u Osijeku ili KBC-a Osijek.

llJe li moguć ulaz u Dom zdravlja

za pacijente koji su nemaju

simptome koronavirusa?

Dolazak pacijenata moguć je samo uz prethodnu

telefonsku najavu i predstojeću trijažu

Doma zdravlja.

llObavljaju li se sve usluge,

pregledi i terapije uobičajeno?

Obavljaju se.

llPostoji li dežurstvo

subotom i nedjeljom?

Dežurstvo iz obiteljske medicine djeluje na

lokacijama DZOBŽ-a u Osijeku i Belom Manastiru,

a iz pedijatrijske i dentalne medicine

samo u Osijeku.

7


DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (DZOBŽ)

BELI MANASTIR

llGdje se na koronavirus mogu

testirati (dati uzorak) osobe s

baranjskog područja?

DONJI MIHOLJAC

llGdje se na koronavirus mogu

testirati (dati uzorak) osobe s

miholjačkog područja?

Uzorkovanje je moguće u Osijeku (ZZJZ ili KBC

Osijeku) i Našicama (OŽB Našice). U slučaju

da ste stari, bolesni, teško pokretni ili bez

mogućnosti privatnog prijevoza do mjesta

na kojima se obavlja uzorkovanje, epidemiolozi

će na Vašu kućnu adresu poslati mobilni

tim (mobilni tim šalje se i kada je neophodno

uzimanje uzoraka kod većih skupina

i to zbog ograničavanja kretanja većeg broja

ljudi kod kojih se sumnja na bolest).

Samo testiranje uzoraka potom se obavlja u

mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno

zdravstvo u Osijeku ili KBC-a Osijek.

llJe li moguć ulaz u Dom zdravlja

za pacijente koji su nemaju

simptome koronavirusa?

Dolazak pacijenata izvediv je uz prethodnu

telefonsku najavu i predstojeću trijažu Doma

zdravlja.

llObavljaju li se sve usluge,

pregledi i terapije uobičajeno?

Obavljaju se.

llPostoji li dežurstvo

subotom i nedjeljom?

Dežurstvo iz obiteljske medicine djeluje na lokacijama

DZOBŽ-a u Našicama i Osijeku, a iz pedijatrijske

i dentalne medicine samo u Osijeku.

Uzorkovanje je moguće u Osijeku (ZZJZ ili KBC

Osijeku) i Našicama (OŽB Našice). U slučaju

da ste stari, bolesni, teško pokretni ili bez

mogućnosti privatnog prijevoza do mjesta

na kojima se obavlja uzorkovanje, epidemiolozi

će na Vašu kućnu adresu poslati mobilni

tim (mobilni tim šalje se i kada je neophodno

uzimanje uzoraka kod većih skupina

i to zbog ograničavanja kretanja većeg broja

ljudi kod kojih se sumnja na bolest).

Samo testiranje uzoraka potom se obavlja u

mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno

zdravstvo u Osijeku ili KBC-a Osijek.

llJe li moguć ulaz u Dom zdravlja

za pacijente koji su nemaju

simptome koronavirusa?

Dolazak pacijenata izvediv je uz prethodnu

telefonsku najavu i predstojeću trijažu Doma

zdravlja.

llObavljaju li se sve usluge,

pregledi i terapije uobičajeno?

Obavljaju se.

llPostoji li dežurstvo

subotom i nedjeljom?

Dežurstvo u Belom Manastiru radi subotom

od 15 do 20 sati, nedjeljom od 8 do 20 sati,

praznikom i blagdanom od 8 do 20 sati.

Na lokaciji u Belom Manastiru radi samo dežurstvo

obiteljske medicine.

8


DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (DZOBŽ)

ĐAKOVO

llGdje se na koronavirus mogu

testirati (dati uzorak) osobe s

đakovačkog područja?

NAŠICE

llGdje se na koronavirus mogu

testirati (dati uzorak) osobe s

našičkog područja?

Uzorkovanje je moguće u Općoj županijskoj

bolnici Našice. Samo testiranje uzoraka potom

se obavlja u Zavodu za javno zdravstvo

u Osijeku ili KBC-u Osijek.

llJe li moguć ulaz u Dom zdravlja

za pacijente koji su nemaju

simptome koronavirusa?

Dolazak pacijenata izvediv je uz prethodnu

telefonsku najavu i predstojeću trijažu Doma

zdravlja.

llObavljaju li se sve usluge,

pregledi i terapije uobičajeno?

Pacijenti našičke ispostave Doma zdravlje specijalističke

pretrage obavljaju u OŽB Našice.

llPostoji li dežurstvo

subotom i nedjeljom?

Dežurstvo na lokaciji Našice radi subotom

od 15 do 20 sati, nedjeljom od 8 do 20 sati,

praznikom i blagdanom od 8 do 20 sati.

Na lokaciji u Našicama radi dežurstvo obiteljske

medicine.

Uzorkovanje je moguće u Osijeku (ZZJZ ili KBC

Osijeku) i Našicama (OŽB Našice). U slučaju

da ste stari, bolesni, teško pokretni ili bez

mogućnosti privatnog prijevoza do mjesta

na kojima se obavlja uzorkovanje, epidemiolozi

će na Vašu kućnu adresu poslati mobilni

tim (mobilni tim šalje se i kada je neophodno

uzimanje uzoraka kod većih skupina

i to zbog ograničavanja kretanja većeg broja

ljudi kod kojih se sumnja na bolest).

Samo testiranje uzoraka potom se obavlja u

mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno

zdravstvo u Osijeku ili KBC-a Osijek

llJe li moguć ulaz u Dom zdravlja

za pacijente koji su nemaju

simptome koronavirusa?

Dolazak pacijenata izvediv je uz prethodnu

telefonsku najavu i predstojeću trijažu Doma

zdravlja.

llObavljaju li se sve usluge,

pregledi i terapije uobičajeno?

Obavljaju se.

llPostoji li dežurstvo

subotom i nedjeljom?

Dežurstvo na lokaciji u Đakovu radi subotom

od 15 do 20 sati, nedjeljom od 8 do 20 sati,

praznikom i blagdanom od 8 do 20 sati.

Na lokaciji u Đakovu radi samo dežurstvo

obiteljske medicine.

9


Opća županijska

bolnica Našice

Bana Jelačića 10

31 500 Našice

+385 31 488-511

bolnica@obnasice.hr

www.obnasice.hr

Početkom studenog 2020. OŽB Našice je postala

sekundarni Covid centar s kapacitetom

od 150 postelja s priključcima kisika. Bolnica

je ipak i nadalje na raspolaganju svojim

pacijentima i za najveći broj ostalih zdravstvenih

usluga, pretrage i zahvate. Ovisno

o situaciji na terenu pružanje će usluga biti

preseljeno i na neke druge lokacije, dok će

dio pacijenata biti usmjeravan u KBC Osijek.

Stoga se od svih pacijenta zahtjeva razumijevanje

i praćenje najnovijih informacija Županijskog

stožera civilne zaštite.

llMože li se testirati na

koronavirus u OŽB Našice?

U OŽB Našice svakodnevno se uzimaju uzorci

za testiranje na koronavirus s početkom

od 8.30 sati, pa do uzimanje uzoraka svih

pacijenta najavljenih za taj dan. Uzimanje

uzoraka radi se za bolesnike koje liječnici

opće prakse unaprijed naručuju putem

e-pošte (covid.19@nasice.hr) te za hitne bolesnike

koji dolaze u ovu ustanovu.

llNa koji se način ulazi u

OŽB Našice tijekom epidemije?

Korisnici u OŽB Našice mogu ući na dva ulaza

uz propisane mjere HZJZ-a (mjerenje

temperature, nošenje maske na licu i dezinfekcija

ruku).

llJe li sada zbog epidemije moguće

dobiti sve ostale dijagnostičke i

terapijske postupke u OŽB Našice?

U OŽB Našice i dalje je moguće dobiti sve dijagnostičke

i terapijske postupke. Za one zahvate,

koje bolnica zbog skrbi o pacijentima pozitivnim

na koronavirus više ne bude mogla

obavljati, usmjeravat će pacijente u KBC Osijek.

llJesu li moguće posjete bolnicima

tijekom epidemije koronavirusa?

Redovite posjete nisu dozvoljene, ali je u dozvoljen

24-satni boravak jednog roditelja uz

bolesno dijete. Za najteže, vitalno ugrožene

i palijativne pacijente omogućen je svakog

dana kratki posjet jednog člana obitelji u

trajanju do 10 minuta.

llLiječi li se sada pacijenti pozitivni

na koronavirus samo u OŽB Našice?

Bolesnici koji su pozitivni na koronavirus i

njihovo stanje zahtjeva bolničko liječenje, liječe

se u KBC-u Osijek na Klinici za infektologiju,

te u OŽB Našice i to ako su s našičkog

područja ili u KBC-u Osijek više nema

kapaciteta. Najteži pacijenti koji zahtjevaju

potpomognuto disanje uz pomoć respiratora,

liječe se isključivo u Respiracijskom centru

KBC-a Osijek.

10


ZAVOD ZA

HITNU MEDICINU OBŽ

194

BROJ HITNE POMOĆI

llU slučaju sumnje na koronavirus,

treba li se obratiti Zavodu za

hitnu medicinu OBŽ na 194?

Ako pacijent sumnja da je pozitivan na koronavirus,

a nema simptome koji su ugroza za

život, treba se obratiti svojem liječniku obiteljske

medicine.

llObavlja li i ZZHM OBŽ

testiranje na koronavirus?

U Zavodu za hitnu medicinu ne provodi se testiranje

na koronavirus. U Osječko-baranjskoj županiji

pacijenti se mogu testirati u KBC-u Osijek

i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske

županije, a bris je moguće dati i u OŽB Našice, te

u vlastitom domu po dolasku mobilnog tima.

llJe li moguć prijevoz vozilom ZZHM OBŽ

na testiranje za koronavirus?

Sanitetski prijevoz organiziran je za prijevoz

pacijenata (nepokretnih, teško pokretnih pacijenata

i pacijenata koji se zbog obilježja bolesti

ne mogu koristiti drugom vrstom prijevoza) u

zdravstvene ustanove na zdravstvene preglede,

terapije i slično. Za testiranje pacijenata koji

ne mogu otići vlastitim prijevozom organiziran

je mobilni tim Doma zdravlja Osječko-baranjske

županije koji dolazi uzimati uzorke na kućnu

adresu pacijenta.

llU slučaju simptoma koronavirusa

je li moguće dobiti savjet kod

dispečera ZZHM OBŽ?

Dispečeri Prijavno-dojavne jedinice Zavoda

educirani su za savjetovanje i slanje timova

hitne pomoći pacijentima. Simptomi koronavirusa

zdravstveni su simptomi o kojima informaciju

pacijent uvijek može dobiti na broj 194

kod dežurnog dispečera.

llNa koji način osoba pozitivna

na koronavirus može dobiti

pomoć ZZHM OBŽ u slučaju nekog

drugog hitnog stanja?

Ako je pacijent pozitivan na koronavirus i nalazi

se u samoizolaciji, a ima bilo koje simptome

koji zahtijevaju zbrinjavanje pomoću tima

hitne pomoći i ako je životno ugrožen, tim

hitne pomoći pružit će pomoć pacijentu. Osnovna

djelatnost Zavoda jest zbrinjavanje životno

ugroženih pacijenata bez obzira na to

je li pacijent pozitivan na koronavirus. Jedina

je razlika u tome što je u slučajevima intervencije

tima kod osobe pozitivne na koronavirus

potrebna dodatna osobna zaštita članova

tima kako ne bi došlo do širenja zaraze.

llTreba li se pacijent brinuti ako se

vozilom ZZHM OBŽ prije njega vozio

pacijent pozitivan na koronavirus?

Pacijenti pozitivni na koronavirus prevoze

se u posebnim vozilima koja se koriste samo

za tu namjenu. Nakon svakog prijevoza

vozilo se temeljito dezinficira te ne postoji

mogućnost zaraze za pacijente i članove tima

koji se koriste vozilom. Ako nisu postojala

saznanja da je intervencija provedena

kod pacijenta koji je pozitivan na koronavirus

(naknadno je test potvrdio da je pacijent

pozitivan), važno je istaknuti da se sva

vozila nakon bilo koje intervencije temeljito

dezinficiraju sredstvima kojima se uništava,

među ostalim virusima i bakterijama, i

koronavirus.

llVozi li sanitet ZZHM OBŽ redovito

bez obzira na epidemiju?

Ni u jednom trenutku od proglašenja pandemije

Zavod nije prekinuo svoj rad niti je

opseg posla smanjen. Jedina je razlika u tome

što su svi članovi tima sanitetskog prijevoza

zaštićeni većom osobnom zaštitom.

llJe li u sanitetskom vozilu ZZHM OBŽ

neophodno imati vlastitu masku?

Svi pacijenti prilikom intervencije ili sanitetskog

prijevoza moraju imati zaštitnu

masku. Ako postojeća bolest ne omogućuje

nošenje maske, ona se ne stavlja.

11


Ljekarne Osječkobaranjske

županije

Lorenza Jägera 24, 31000 Osijek

+385 (0)31 212 342

+385 (0)31 212 338

zajednicke.sluzbe@ljekarne-srce.hr

www.ljekarne-srce.hr

llMože li se u Ljekarnama srce

testirati na koronavirus?

Ne postoji mogućnost testiranja na koronavirus

u Ljekarnama srce. Na službenim stranicama

Vlade Republike Hrvatske o koronavirusu,

koronavirus.hr, objavljen je detaljan

popis testnih centara u Hrvatskoj.

llPostoji li mogućnost kupovine kućnih

testova na koronavirus u ljekarnama ?

Pojedinci ne mogu sami nabavljati testove, već

nabavu provode ustanove u kojima se provodi

testiranje. U ovom trenutku nadležna tijela

država članica EU-a načelno nisu za to da se

u trenutačnom stanju epidemije upotrebljavaju

testovi za samotestiranje na koronavirus,

a neka su i zabranila upotrebu određenih vrsta

tih testova. Među razlozima takve odluke

jesu poteškoće koje bi laik bez odgovarajuće

izobrazbe mogao imati s interpretacijom

rezultata i njezinih posljedica (npr. rezultat

bi mogao biti lažno pozitivan

ili lažno negativan što bi zdravstveni

djelatnik mogao zaključiti temeljem kliničke

slike pacijenta).

llProdaju li se u ljekarnama

maske i koji im je

raspon cijena?

U ljekarnama možete kupiti

maske u rasponu cijena od 1,60

do 60,00 kuna. Na tržištu su

najzastupljenije tri vrste maski:

prva i najraširenija jest medicinska

maska (kirurška maska), zatim filtrirajuće

polumaske s ventilom i bez ventila (FFP2 i FFP3)

te platnene (perive) maske. Najkvalitetnija

maska jest maska s filterom (FFP1, FFP2, FFP3),

a dobro će nas zaštititi i kirurška maska.Na posljednjem

je mjestu platnena maska. Maska s

filterom (FFP1, FFP2, FFP3) dobra je jer osim što

ne propušta izlazak kapljica dok govorite, spriječit

će i ulazak sitnih čestica, a time i moguću

zarazu. Ovisno o razini filtera, ta maska može

spriječiti ulazak od 88% (FFP1) do čak 99%

(FFP3) sitnih čestica u vaš organizam. Naravno,te

su maske najskuplje, a nije ih moguće

kupiti u bilo kojoj trgovini kao što je moguće

kupiti kirurške maske. Cijene su u rasponu od

30,00 do 60,00 kuna. Medicinske/kirurške

maske prvenstveno se koriste za zaštitu

drugih osoba od izlaganja zaraznim klicama

one osobe koja nosi masku.

Njihova je primjena jednokratna,

a cijene su u rasponu od 1,60 do

6,00 kuna. Platnene su maske

najmanje učinkovite u zaštiti

od koronavirusa, a cijena im je

oko 12 kuna, ovisno o proizvođaču

i modelu.

12


llJe li dopušteno ući u

ljekarnu bez maske?

Sve osobe koje ulaze u ljekarne obvezne su

staviti masku za lice i nositi ju cijelo vrijeme

boravka u ljekarni. Za osobe koje nemaju

ili iz bilo kojeg drugog razloga ne žele staviti

masku preporuka je da ispred ljekarne

zaprimimo njihov zahtjev za uslugom te ih

ljubazno zamolimo da pričekaju ispred ljekarne.

llProdaju li se u ljekarnama

dezinficijensi?

U ljekarnama je moguće kupiti različita

sredstva za dezinfekciju ruku i površina, kao

i alkoholna sredstva za čišćenje i dezinfekciju,

gelove za suho pranje i higijenu, dezinficijense

u obliku raspršivača, te vlažne maramice

za dezinfekciju. Već je i običan 70%-tni

alkohol sasvim dobar i djelotvoran dezinficijens.

llPostoji li lijek koji može spriječiti

oboljenje od koronavirusa?

Ne postoji lijek koji je registriran i koji bi mogao

spriječiti infekciju koronavirusom. Bitno

je čuvati zdravlje, izbjegavati kontakt s oboljelom

osobom i raditi na podizanju imuniteta

organizma.

llRade li ljekarne u

uobičajenom radnom vremenu

bez obzira na epidemiju?

Da, ljekarne rade uobičajenom radnom vremenu.

llMože li se zbog epidemije

uobičajeno mjeriti tlak

i šećer u ljekarnama?

S obzirom na epidemiološku situaciju vezanu

uz koronavirus, bilo koja aktivnost u ljekarni

mora biti organizirana sukladno uputama

kriznog stožera.

13


Poliklinika za

rehabilitaciju

slušanja i govora

SUVAG Osijek

J.J. Strossmayera 6

31000 Osijek

031/283-738

http://www.poliklinika-suvag.hr

poliklinika.suvag@os.t-com.hr

suvag@os.t-com.hr

llPruža li Poliklinika Suvag, zbog

epidemije koronavirusa, sve terapije

u uobičajenom rasporedu?

Poliklinika Suvag Osijek još od početka travnja,

unatoč pandemiji koronavirusa, svojim

pacijentima pruža usluge medicinske dijagnostike

i rehabilitacije slušanja i govora. Poliklinika

Suvag je prva poliklinika, od triju u Hrvatskoj,

koja je rješenje za rad tijekom epidemije

koronavirusa pronašla uvođenjem tzv. Teleterapije,

odnosno rada na daljinu mrežnim putovima.

Takav oblik rada zadržan je do danas

s obzirom na to da dio roditelja ne želi djecu

izlagati mogućoj zarazi jer je najčešće riječ o

djeci koja pripadaju rizičnoj skupini. Od sredine

svibnja 2020. nastavljeno je i s redovitim

radom u poliklinici. Prema uobičajenom rasporedu

u punom kapacitetu Poliklinika Suvag

pruža usluge logopedske dijagnostike i rehabilitacije,

psihološke dijagnostike i savjetovanja,

edukacijsko-rehabilitacijske dijagnostike i

terapije te opći ORL pregled, dijagnostiku oštećenja

sluha i ravnoteže, audiološka i vestibuloška

ispitivanja. Sva dijagnostika i terapija

obavlja se uz posebne mjere zaštite. Djelatnici

Poliklinike Suvag koriste se zaštitom od pleksiglasa,

zaštitnim odijelima, maskama i vizirima,

uz obveznu dezinfekciju ruku, radnih površina

i radnih prostora, a prostorije poliklinike

dezinficiraju se dva puta dnevno.

llNa koji se način naručiti na prvi

pregled kod logopeda s obzirom

na epidemiju koronavirusa?

Za dolazak u ustanovu, i to na bilo koju dijagnostičku

pretragu, potrebno je naručiti se

isključivo telefonskim putem. Tom prilikom

pacijenti dobivaju upute vezano uz mjere

zaštite od koronavirusa.

llMora li se pri posjetu

Poliklinici Suvag imati maska?

Svi pacijenti i njihova pratnja pri ulasku u ustanovu

obvezni su nositi masku, mjerimo im tjelesnu

temperaturu te obvezno ispunjavaju

izjavu kojom potvrđuju da nisu oboljeli i da nisu

bili u kontaktu s osobom oboljelom od koronavirusa.

Obvezan je prelazak preko dezinfekcijskih

barijera kao i dezinfekcija ruku.

llKakva je situacija s

pratnjom roditelja?

Djeca dolaze u pratnji roditelja, no samo do

ulaznih vrata ustanove. Svaki terapeut izlazi

u točno dogovoreno vrijeme i pacijenta odvodi

do kabineta.

14


KBC OSIJEK

l Osnivač Kliničkog bolničkog centra Osijek nije

Županija Osječko – baranjska, već Republika

Hrvatska. No, kako je riječ o glavnoj zdravstvenoj

ustanovi u kojoj se liječe oboljeli od koronavirusa

i ustanovi u kojoj se nalazi Respiracijski

centar za ovaj dio Republike Hrvatske,

te se obavlja najveći dio testiranja uzoraka

na koronavirus, smatrali smo neizostavnim u

ovom vodiču navesti i podatke vezane uz testiranje

u ovoj ustanovi.

UZIMANJE UZORAKA ZA

TESTIRANJE NA KORONAVIRUS

Uzimanje brisa na koronavirus obavlja se od

ponedjeljka do subote u vremenu od 07:30 do

10:30 sati u dvorištu Zavoda za dermatologiju

i venerologiju (Park kraljice Katarine Kosača

10). Na testiranje nije moguće doći bez prethodne

narudžbe na broj telefona 031/511- 050

Naručivanje je moguće svakim radnim danom

u vremenu od 8.30 do 10.30 sati. Bez naručivanja

moguće je testiranje samo za pacijente koji

moraju na hospitalizaciju ili pretrage u bolnici.

Nedjeljom se brisevi na

koronavirus ne uzimaju.

Testiranje se provodi temeljem izdane uputnice

liječnika primarne zdravstvene zaštite

ili na vlastiti zahtjev uz plaćanje.

Pacijenti koji žele obaviti testiranje na koronavirus

na vlastiti zahtjev i na vlastiti trošak

mogu isto platiti i putem internet bankarstva:

Podaci za uplatu su sljedeći:

IBAN: HR1210010051863000160

Model: 65

Poziv na broj: 7129-051-26400

Iznos: 698,21 kn

U opis plaćanja obavezno upisati

ime i prezime osoba koja se testira.

l Potvrdu o uplati u dva primjerka

ponijeti sa sobom na testiranje ili

poslati na e-mail: covid19@kbco.hr

Plaćanje gotovinom ili karticom moguće je

obaviti u Kliničkom bolničkom centru Osijek

Ovo je lokacija KBC-a Osijek u dvorištu

Zavoda za dermatologiju i venerologiju

(Park kraljice Katarine Kosača 10) gdje se

obavlja uzimanje brisa na koronavirus

u dvorištu Zavoda za dermatologiju i venerologiju.

Apeliramo na pacijente koji su u

mogućnosti da plaćanje obave prije (pošta,

banka, internet bankarstvo) i na testiranje

dođu sa potvrdom.

PODIZANJE NALAZA

Podizanje rezultata testiranja na koronavirus

obavlja se isključivo na porti južnog

ulaza u KBC Osijek, odnosno na ulazu u

OHBP. Nalaz je moguće preuzeti svakim danom

u vremenu od 9 do 15 sati, pri čemu se

neophodno javiti dežurnom portiru.

Kako bi se ubrzao proces testiranja obrasce

je moguće ispuniti na mrežnoj stranici bolnice

, a dostavu rezultata nalaza moguće je

zatražiti i putem e-maila.

Napomena:

Prilikom dolaska u Klinički bolnički centar

Osijek pacijenti i posjetitelji trebaju donijeti

masku koju će nositi cijelo vrijeme boravka

u ustanovi.

TIJEKOM EPIDEMIJE

POSJETE PACIJENTIMA U

KBC-u OSIJEK NISU MOGUĆE

Ovo je lokacija na kojoj se podiže

nalaz na koronavirus (porta na južnom

ulazu kod OHBP/hitnog prijama)

svakim danom u vremenu od 9 do 15 sati

15


GDJE MOGU DATI UZORAK ZA TESTIRANJE NA

KORONAVIRUS U OSJEČKO BARANJSKOJ ŽUPANIJI?

ZAVOD ZA JAVNO

ZDRAVSTVO OSJEČKO

BARANJSKE ŽUPANIJE

Testiranje se obavlja na označenom

punktu ispred zgrade Zavoda za javno

zdravstvo (Franje Krežme 1)

svakim radnim danom

od 8 do 10 sati

Ovdje je moguće i „drive- in“ testiranje iz

vlastitog vozila.

KLINIČKO BOLNIČKI

CENTAR OSIJEK

Uzimanje brisa na koronavirus obavlja se

od ponedjeljka do subote

od 07:30 do 10:30 sati

u dvorištu Zavoda za dermatologiju i venerologiju.

(Park kraljice Katarine Kosača 10).

MOBILNI TIM DZ OBŽ

Uzorkovanje je moguće u cijeloj županiji,

a na Vašu kućnu adresu doći će mobilni

tim. No, ova vrsta testiranje moguće

je samo po nalogu epidemiologa. Mobilni

tim ima prvenstveno ulogu pomaganja

pri uzorkovanju starijih i teško pokretnih

pacijenata, kao i onih koji žive u udaljenim

mjestima i nemaju mogućnost prijevoza

do centara u kojima se obavlja

uzorkovanje. Samo testiranje uzoraka potom

se obavlja u Zavodu za javno zdravstvo

OBŽ-a ili KBC-u Osijek.

OPĆA ŽUPANIJSKA

BOLNICA NAŠICE

U OŽB Našice svakodnevno se uzimaju uzorci

za testiranje na koronavirus s početkom

od 8.30 sati

Uzimanje uzoraka radi se za bolesnike koje

liječnici opće prakse unaprijed naručuju putem

e-pošte (covid.19@nasice.hr) te za hitne

bolesnike koji dolaze u ovu ustanovu.

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!