04.12.2020 Views

katalog

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KATALOG PROIZVODA

ZA POLJOPRIVREDU

1


INFO

Uvod

Poštovani proizvođači, poslovni partneri i prijatelji,

sa zadovoljstvom Vam predstavljamo naš novi katalog proizvoda za poljoprivredu. Iz sezone u sezonu

pratimo vaše potrebe, proširujemo našu ponudu preparata. Cilj nam je osnažiti našu paletu proizvoda

kako bi vi ostvarili bolje prinose i kvalitetu proizvoda. Katalog obuhvaća sve proizvode koje smo već ranije

imali na ponudi kao i ponudu novih proizvoda.

NOVOSTI U PONUDI

Svake godine za naše kupce pripremili smo nešto novo. Proširili smo asortiman proizvoda za poljoprivredu.

Novo u ponudi je proizvod TERRA LIT A + . Riječ je o praškastom proizvodu koji je namijenjen za

poboljšanje strukture tla (za proizvodnju u plastenicima).

Osim što se tvrtka bavi proizvodnjom proizvoda za očuvanje ekologije (zaštita tla, voda i otpadnih voda)

od 2020. godine uvedena je nova linija proizvoda AdBlue ® namijenjena za kamione, poljoprivrednu i

građevinsku mehanizaciju. U ponudi imamo različite vrste pakiranja. Uz to nudimo i opremu za istakanje.

NOVA ULAGANJA

Zbog kontinuiranog rasta i proširenja asortimana, neophodan je bio i veći skladišni prostor. Tijekom

2019. i 2020. tvrtka je povećala svoj skladišni prostor za novih 500 m 2 . Na taj način zadovoljit ćemo sve

potrebe naših kupaca kako sada, tako i u budućem razdoblju. Zahvalni smo na Vašem dosadašnjem povjerenju

i želimo Vam puno uspjeha u nadolazećoj sezoni.

Vaša EM Tehnologija d.o.o. Valpovo

EM TEHNOLOGIJA d.o.o.

Industrijska zona

HR-31550 Valpovo, Bana J. Jelačića bb

Tel: 031/652-720, Fax: 031/654-720

www.emteh.hr

Narudžba robe:

Tel: 031/654-709

emteh@emteh.hr

OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA

Već dugi niz godina u prostorijama naše tvrtke kontinuirano organiziramo akademiju namijenjenu svima

onima (hobistima, profesionalcima) koji žele nešto više saznati o primjeni korisnih mikroorganizama u

poljoprivredi, stočarstvu, kompostiranju i vodama. Akademija obuhvaća edukaciju kroz radionice (u zatvorenom

prostoru i u vrtu), te predavanja koja radimo tijekom proljetnog i jesenskog ciklusa. Za sve one koji

žele mimo uobičajenih termina prisustvovati edukaciji i predavanjima, molimo da nas kontaktiraju kako bi

dogovorili termin predavanja.

Vaša EM Tehnologija - Valpovo

2


INFO

Sadržaj

INFO

Uvod..................................................................................................................................................................................1

Primjena korisnih mikroorganizama u poljoprivredi.............................................................................................4

TERRA

TERRA CONDI..................................................................................................................................................................7

TERRA CONDI R............................................................................................................................................................13

TERRA CONDI S.............................................................................................................................................................17

TERRA LIT A + ..................................................................................................................................................................19

SEED

TERRA SEED...................................................................................................................................................................23

TERRA SEED S................................................................................................................................................................27

CONDI

CONDI AGRO.................................................................................................................................................................29

CONDI VEGA..................................................................................................................................................................33

CONDI FRUIT MVV........................................................................................................................................................39

EM AKTIV........................................................................................................................................................................43

PRO

MC PROTECT GREEN...................................................................................................................................................49

VITAL TRICHO................................................................................................................................................................53

ZAŠTITA OKOLIŠA - THE CLEAN AIR

AdBlue ® ..........................................................................................................................................................................59

SVI NAŠI PROIZVODI SU NEŠKODLJIVI ZA LJUDE I ŽIVOTINJE!

3


INFO

Primjena tehnologije korisnih

mikroorganizama

TEHNOLOGIJA KORISNIH MIKROORGANIZAMA

Inovativni i novi način primjene i korištenja korisnih mikroorganizama omogućuje da se oni unesu u tlo

i okolinu tretirane biljke. Istovremeno ovakvom dugogodišnjom primjenom preventivno se gospodari

tlom i okolišem uzgajane biljke omogućujući usjevu optimalan rast i razvoj. Stoga ova tehnologija spada u

holističke odnosno sveobuhvatne metode poljoprivrednog uzgoja, kakve bi trebale prevladati u budućnosti.

Uzgoj kultura pomoću ove tehnologije superioran je u odnosu na uobičajene poljoprivredne metode

bilo u klasičnom, integriranom ili ekološkom (organskom) uzgoju, jer osim što uvećava prinose popravlja i

kvalitetu proizvedenih kultura i usjeva. Tako se na ovaj način zbog potpuno prirodnog upravljanja procesima

uzgoja dobivaju stabilniji rezultati u proizvodnji uz povoljan utjecaj na okoliš.

SASTAV KORISNIH MIKROORGANIZAMA

Korisni mikroorganizmi, odnosno pripravci proizvedeni na njihovoj bazi, dolaze u obliku tekućeg koncentrata

sa 25 sojeva bakterija, kvasaca, aktinomiceta i plijesni, koji su izvorno izdvojeni iz preko 80 vrsta korisnih

mikroorganizama iz 5 porodica i 10 rodova aerobnih i anaerobnih vrsta. Osnovna karakteristika ovih

mikroorganizama jest simbiotski odnos aerobnih i anaerobnih vrsta, što je bit inovacije ove tehnologije i

temelj njezinoga uspješnog djelovanja u tlu i filosferi listova. Iz navedenoga slijedi i kompleksno djelovanje

korisnih mikroorganizama na tlo i biljku.

DJELOVANJE KORISNIH MIKROORGANIZAMA NA TLO

U tlu korisni mikroorganizmi svojim metabolizmom proizvode antioksidante s prolongiranim antioksidacijskim

djelovanjem, pa dolazi do bržeg rasta i razvoja biljke. Naime, u tlu s visokim stupnjem oksidacije,

esencijalni hranjivi elementi nisu potpuno topivi, pa biljke moraju uložiti veću energiju da ih apsorbiraju

korijenom. S druge strane, u takvom tlu teški metali ioniziraju i spajaju se s drugim spojevima povećavajući

njihovu topivost, te u tlu nastaje širok spektar toksičnih (otrovnih) spojeva koji štetno utječu na ukupni

rast i razvoj uzgajane biljke.

Unošenjem korisnih mikroorganizama u takvo tlo procesi se usmjeravaju u pravcu antioksidacije i teški

se metali prevode u neutralni molekularni oblik, postaju teži od vode i s procjednim vodama iz oborina

spuštaju se u dublje slojeve tla, izvan korijenovog sustava biljaka.

4


INFO

Osim ovog primarnog djelovanja, korisni mikroorganizmi svojom aktivnošću teža tla čine rahlijim, a u

poroznijim i lakšim tlima povećavaju sposobnost zadržavanja vode. Također, neutraliziraju kiselost ili lužnatost

tla, te sintetiziraju spojeve koji su po strukturi slični prirodnim antioksidansima (na primjer vitaminima

C i E).

Ovi spojevi u zoni korijena snažno stimuliraju rast biljaka. Korisni mikroorganizmi su u stanju razgraditi

i sintetičke kemikalije (kao što su rezidue pesticida) i to relativno brzo, u roku od mjesec dana do jedne

godine, sve zbog svoje iznimne sposobnosti vođenja antioksidativnih procesa.

Slično djelovanje ispoljavaju i na ostale polutante (zagađivače) iz svojega okoliša, bilo da se oni nalaze u

tlu, vodi ili u zraku.

povećavaju

kvalitetu zrna

povećavaju sposobnost

skladištenja ploda

poboljšavaju klijanje, cvatnju,

oplodnju, tvorbu ploda i zriobu

jačaju imunitet biljaka

stvaraju povoljnu klimu

za potiskivanje patogenih

mikroorganizama

poboljšavaju strukturu tla,

sposobnost upijanja vode

i čine tlo plodnijim

obogaćuju mikrobiološku

aktivnost tla

čine hranjiva dostupnim biljci,

bez štetnog utjecaja na okoliš

DJELOVANJE KORISNIH MIKROORGANIZAMA NA BILJKU

U nadzemnim dijelovima biljaka proces antioksidacije pospješuje apsorpciju (usvajanje) hranjivih sastojaka

iz tla i optimizira trajanje fotosinteze, pa biljke ne troši previše energije na taj proces i ne iscrpljuje se,

kakav je inače slučaj na oksidiranim, osiromašenim tlima. Na taj način korisni mikroorganizmi povećavaju

adaptibilnost (prilagodljivost) biljke na uvjete okoline i smanjuju stres u slučaju klimatskih (toplina, svjetlost,

vlažnost, vjetar, voda) i edafskih (pedološki) ekstrema.

Temelj djelovanja korisnih mikroorganizama u kontroli štetnika i bolesti koji napadaju uzgajane kulture,

zasniva se na činjenici da štetnici preferiraju oksidanse, pa kada polože jajašca na biljku koja ima razvijenu

sposobnost antioksidacije, ona im inhibira rast. Tako je poznato da korisni mikroorganizmi blokiraju

razvoj obične (kućne) muhe iz stadija jajašca u ličinku. Općenito vrijedi pravilo da se insekti, koji zbog

svojega životnog ciklusa prenose patogene mikroorganizme s biljke na biljku, hrane bolesnim i gnjilim

jedinkama, dok svi antioksidansi snažno blokiraju njihov razvoj i širenje. Korisni (beneficijski) insekti u

pravilu se hrane štetnim insektima i organizmima, pa njih ne inhibiraju antioksidacijski procesi nego im

čak daju dodatnu energiju.

5


6


Terra Condi

POBOLJŠIVAČ TLA

STIMULATOR RAZGRADNJE ORGANSKE TVARI

SREDSTVO ZA KOMPOSTIRANJE

Poboljšanjem kvalitete tla do boljih rezultata u proizvodnji

TERRA CONDI sadrži fosforne bakterije, tako da je moguća redukcija fosfornim gnojivima (i do 30%),

osim ako je sadržaj fosfora u tlu manji od 20 P 2 O 5 mg/100 g tla.

TERRA CONDI sadrži bakterije koje svojim eksudatima direktno utječu na imuno sustav biljke i čine ju

otpornijom na okolišne uvjete (suša, nepovoljne temperature)

NAMJENA PROIZVODA:

• Tretman tla i biljnih ostataka u ratarstvu i povrćarstvu na otvorenom

• Kompostiranje organskih ostataka u poljoprivredi

PAKIRANJE:

10 l kanister 20 l kanister 1000 l IBC Spremnik

PREPORUKA ZA PRIMJENU

Preporučene doze ovisno o vrsti tretmana:

Ratarstvo:

1. Tretman žetvenih ostataka nakon skidanja usjeva: Terra Condi 15-30 litara/ha (ovisno o predkulturi)

uz utrošak vode od 180-300 litara. Usitnjene ostatke poprskati i unijeti u tlo obradom.

2. Predsjetvena priprema tla: Terra Condi - 15-30 litara/ha (ovisno o planiranoj kulturi) uz utrošak vode

od 180-300 litara.

7


TERRA CONDI

Povrćarstvo na otvorenom:

1. Prskanje usitnjenih ostataka predkulture prije obrade tla sa 20 litara po hektaru uz utrošak 180 do

300 litara vode (samostalno ili pomiješano sa sredstvima za zaštitu bilja).

2. Natapanje presadnica u kontejnerima prije presađivanja u mješavini 1 dijela Terra Condi i 10 dijelova

vode (držati u otopini barem ½ sata).

Maslinarstvo, Voćarstvo, Vinogradarstvo:

1. Tretman zelenih pojaseva u nasadima pri kretanju vegetacije u proljeće i na kraju vegetacije u jesen,

te pri svakom malčiranju. Preporučena doza je 10 litara po hektaru uz utrošak vode od 180 do 300

litara tako da se prskaju trake duž redova u zoni košnje.

2. Pri sadnji novih nasada natapati sadni materijal u otopini sredstva Terra Condi (1 dio) i vode (10

dijelova) barem 1/2 sata.

Kompostiranje organskih ostataka:

Svaki kubni metar mase za kompostiranje treba isprskati s 1-2 litre sredstva pomiješanog s vodom u

omjeru 1:10. Navedenom otopinom prska se ili zalijeva sloj po sloj kompostne mase debljine 10-20 centimetara

i zatim ostavlja na odležavanju.

8


TERRA CONDI

POKUS 1.

Vrsta tretmana: Višegodišnji tretiranje tla preparatom

Doza za tlo/ha: Terra Condi - 20 l

Lokacija: Mrzović

Kultura: kamilica (ekološka proizvodnja) 2020.

Razdoblje pokusa: 2017.-2020.

Grafikon 1. Kronološki prikaz prinosa ekološke kamilice u razdoblju od 2017.-2020.

Prinos u kg

2020.

1000

2019.

700

2018.

750

2017.

650

0 200 400 600 800 1000

UČINAK

TRETMANA

Više cvjetova

Smanjena pojava korova

Veći prinos (u odnosu na

2019. godinu)

+ 40%

9


TERRA CONDI

POKUS 2.

Vrsta tretmana: tretiranje tla i folijarna prihrana

Doza: Terra Condi - 20 l/ha prije sjetve

Doza za folijarni tretman/ha: Condi Vega - 5 l + MC Protect Green - 1 kg

Lokacija: Jagodnjak

Kultura: crveni luk iz sjemena - 2020. g.

Vrijeme sijanja: 4/2020

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK

TRETMANA

Bolji razvoj korijena i

usvajanje mikrohraniva

Luk se ravnomjerno razvijao

tijekom cijele vegetacije

Bez pojave lukove muhe i

plamenjače

POKUS 3.

Vrsta tretmana: tretiranje tla + folijarni tretman

Doza za tlo/ha: Terra Condi - 20 l

Doza za folijarni tretman/ha: Condi Vega - 5 l

Broj tretmana: 1

Lokacija: Vođinci

Kultura: pšenica Sorta: Tenor (RWA Hrvatska)

Norma sjetve: 260 kg/ha

Vrijeme sjetve: 20.10.2019

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK

TRETMANA

Bolje razvijen korijen

Intenzivnije busanje

Snažnije biljke i veća

otpornost na stres (suša)

10


TERRA CONDI

POKUS 4.

Vrsta tretmana: tretiranje tla + folijarni tretman

Doza za tlo/ha: Terra Condi - 20 l uz dodatak Vital Tricha - 2 kg

Doza za folijarni tretman/ha: Condi Vega - 5 l uz dodatak Vital Tricha - 1 kg

Broj tretmana: 2

Lokacija: Lug

Kultura: paprika

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK

TRETMANA

Izostanak pojave bolesti

Zdravi i ujednačeni plodovi

Bez pojave štetnika

POKUS 5.

Vrsta tretmana: tretiranje tla

Doza za tlo/ha: Terra Condi - 20 l

Lokacija: Vukovar

Kultura: ekološka dunja

Sorta: Leskovačka dunja, Vranjanska dunja

Problem u proizvodnji:

Visok pH tla (7,90-8,20)

UČINAK

TRETMANA

Nakon višegodišnje

primjene tretmana tla

uspjeli smo sniziti pH za

-5%

11


12


Terra Condi R

POBOLJŠIVAČ TLA

Za sigurnu i stabilnu proizvodnju

TERA CONDI R sadrži bakterijske vrste koje uništavaju vegetativne

i sporogene organe R. solani Kuhn (od 80-100% u

zavisnosti od stupnja zaraženosti tla), kao i patogenu gljivu C.

beticola Sacc. (od 20-50% u zavisnosti od stupnja zaraženosti

tla, vremenskih uvjeta, toleratnosti hibrida).

TERRA CONDI R sadrži bakterije koje intenzivno sintetiziraju

hormone rasta GIBERELINE, koji pospješuju klijanje sjemena

i ubrzavaju početni rast mlade biljke, te ona brže prolazi kroz

osjetljive faze.

TERRA CONDI R sadrži bakterije koje svojim eksudatima direktno utječu na imuno sustav biljaka i čine ju

otpornijom na okolišne uvjete (suša, nepovoljne temperature).

TERRA CONDI R sadrži nitrofiskirajuće bakterije i zato je IZUZETNO VAŽNO da se dušična gnojidba reducira

na maksimalno 80-90 kg/ha, kako NE BI DOŠLO DO RETROVEGETACIJE.

TERRA CONDI R sadrži fosforne bakterije, tako da je moguća redukcija fosfornim gnojivima do 30%,

osim ako je sadržaj fosfora u tlu manji od 20 P 2 O 5 mg/100 g tla.

NAMJENA PROIZVODA:

Aplicira se pred jesensko oranje prskanjem tla ili predsjetveno (neposredno pred sjetvu, a najranije 14

dana prije sjetve)

PAKIRANJE:

5 l kanister 10 l kanister 20 l kanister 1000 l IBC Spremnik

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Doza za primjenu/ha: 30 litara TERRA CONDI R se suspendira u 180-300 litara vode, nakon čega se

ODMAH unosi u tlo na dubinu do 15 cm.

13


TERRA CONDI R

S obzirom da su mikroorganizmi osjetljivi na direktnu insolaciju, ukoliko nije oblačno/poluoblačno,

tretirati pred zalazak sunca.

TRETIRANA

NETRETIRANA

POKUS 1.

Pokus: Egzaktni dvogodišnji poljski pokus na šećernoj repi

(Poljoprivredni fakultet Osijek)

Cilj pokusa: Ispitivanje utjecaja mikrobiološkog preparata Terra Condi R na smanjivanje infekcije patogenom

gljivom Rhizoctonia solani Kuhn kod tolerantnih i netolerantnih hibrida šećerne repe

Vrsta tretmana: tretiranje tla

Doza za tlo/ha: Terra Condi R - 30 l/na 200 l vode

Kultura: šećerna repa

Sorta: Santino, Jadranka, Fred, Terranova

Tablica 1. Prikaz rezultata pokusa na šećernoj repi

Sortiment Pokus % inficiranih % propalih prinos t/ha % digestija

šećerne repe biljaka biljaka

Santino kontrola 24,68 16,36 68,36 13,74

(Strube) EM TEH 9,63 6,48 75,10 14,95

Jadranka kontrola 22,34 15,07 69,92 14,03

(KWS) EM TEH 8,68 5,83 77,30 15,26

Fred kontrola 32,96 21,45 57,23 12,90

(Strube) EM TEH 13,99 9,46 72,38 14,71

Terranova kontrola 27,91 19,93 59,11 13,28

(KWS) EM TEH 11,57 5,87 72,90 14,92

14


TERRA CONDI R

Grafikon 2. Grafički prikaz prinosa šećerne repe

Prinos šećerne repe t/ha

REZULTATI

POKUSA

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

Manji postotak zaraženih

i propalih biljaka djelovanjem

patogena

Prinos korijena povećan za

10% (tolerantni hibridi) do

20,00

26% (osjetljivi hibridi)

10,00

0,00

69,92

kontrola

77,30

EM TEH

59,11

kontrola

72,90

EM TEH

Digestija povećana od 8%

(tolerantni hibridi) do 14%

Jadranka

Terranova

(osjetljivi hibridi)

POKUS 2.

Vrsta tretmana: tretiranje tla

Doza za tlo/ha: Terra Condi R - 20 l

Broj tretmana: 1

Lokacija: Sikirevci

Kultura: šećerna repa

UČINAK

TRETMANA

Normalan razvoj biljke bez

pojave truleži

15


16


Terra Condi S

POBOLJŠIVAČ TLA U ZATVORENIM PROSTORIMA

SREDSTVO ZA UPORABU U SUSTAVIMA KAP NA KAP I HIDROPONIJI

Boljim usvajanjem hraniva do uspješnog uzgoja

NAMJENA PROIZVODA:

Tretman tla u staklenicima i plastenicima, sustavi navodnjavanja i hidroponija

Terra Condi S pobuđuje klijavost sjemena i jača razvoj korijena

biljaka, te poboljšava sadržaj svih makro i mikrohranjiva u zoni

korijena. Uspješno suzbija pojavu patogenih mikrooganizama u

tlu koji izazivaju bolesti, te obogaćuje tlo korisnom mikrobnom

biomasom.

U hidroponima održava dobro zdravstveno stanje biljaka, pospješuje

usvajanje hraniva i kvalitetu proizvoda, te štiti hidroponski

sustav od biološkog zagađenja (bujanja algi) i začepljivanja cjevčica

za dozaciju hranjiva.

Apliciran kroz sustave „kap na kap“ djeluje preventivno protiv biljnih bolesti, te u zoni korijena pospješuje

usvajanje hranjiva u biljke, a istovremeno čuva strukturu tla. Također čuva sustav od biološkog zagađenja

i začepljivanja.

PAKIRANJE:

1 l boca 5 l kanister 10 l kanister 20 l kanister

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Prskanje tla u plastenicima prije obrade: Ostatke prethodne kulture prskati sa 4 litre Terra Condi S

na svakih 1000 m 2 površine plastenika (prije prskanja razrijediti sredstvo sa 40-50 litara vode). Ovaj tretman

se može raditi samostalno ili zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja. Nakon prskanja unijeti sredstvo

mehaničkom obradom u tlo.

Hidroponija i sustavi navodnjavanja „kap na kap“: na svakih 10.000 litara vode za navodnjavanje

(10 m 3 ) treba u sustav dodavati po 1 litru sredstva Terra Condi S. Sredstvo se po potrebi dozira periodički

u spremnike za vodu, ovisno o sezonskoj potrošnji vode za navodnjavanje.

17


TERRA CONDI S

POKUS 1.

Vrsta tretmana: tretman tla u plastenicima

Doza: Terra Condi S - 20 l/ha

Lokacija: Stari Mikanovci

Kultura: paprika, rajčica 2020.

UČINAK TRETMANA

Povrće otpornije na bolesti

Čvrsta struktura stabljike

Bez pojave štetnika

Plodovi krupni i ujednačene kvalitete

18


Terra Lit A +

POBOLJŠIVAČ TLA

Popravljanjem strukture tla do boljeg razvoja biljke

Terra Lit A + je 100% prirodan materijal sa izvrsnim svojstvima za

poboljšanje tla.

SASTAV PROIZVODA:

Terra Lit A + sastoji se od:

• organskog materijala (na bazi algi) koji je nastao prije 4-5 milijuna

godina taloženjem u panonskom bazenu

• anorganskog materijala (vulkanske stijene)

• korisnih mikroorganizama

Terra Lit A + sadrži mješavinu korisnih mikroorganizama. Ovi mikroorganizmi svojom aktivnošću u tlu

proizvode veliki broj korisnih enzima, koji teže topiva hraniva u tlu prevode u lako dostupne oblike za

korijen biljke.

Terra Lit A + sadrži bakterije koje svojim eksudatima direktno utječu na imuno sustav biljaka i čine ju

otpornijom na okolišne uvjete (suša, nepovoljne temperature).

Terra Lit A + sadrži fosforne bakterije

Terra Lit A + ne sadrži genetski modificirane organizme.

NAMJENA PROIZVODA:

Terra Lit A + je prirodni poboljšivač tla, te se koristi za tla

• koja nemaju dovoljno humusa

• u područjima gdje postoji potreba za vezanjem i zadržavanjem vode i dodavanjem prirodnih hranjivih

tvari.

19


TERRA LIT A +

Primjenjuje se prilikom uzgoja svih ratarskih, povrtlarskih i voćarskih kultura za bolji rast i razvoj tijekom

cijele vegetacije.

Bez TERRA LIT A+ S TERRA LIT A+

ZONA

KORIJENA

ZONA

KORIJENA

PAKIRANJE:

1 kg ZIP vrećica 3 kg kantica 18 kg kanta 25 kg vreća

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Preporučene doze ovisno o vrsti tretmana i kvaliteti tla

Tablica 2. Područja primjene i preporučene doze za Terra Lit A +

Područje primjene

Ratarstvo

Povrćarstvo na otvorenom

Preporučena doza

200-300 kg/ha

250-500 kg/ha

Plastenička proizvodnja 50 kg/1000m 2

Vrtovi 500 g/m 2

Voćarstvo, vinogradarstvo i maslinarstvo

Livade

350-700 kg/ha

120-200 kg/ha

20


TERRA LIT A +

PREDNOSTI PRIMJENE:

Višegodišnjim tretmanima se

• tlo postaje biološki aktivnije i povećava se njegova

proizvodna sposobnost

• reduciranje gnojiva

• poboljšava struktura tla

• povećava kapacitet zadržavanja i dugoročnog

skladištenja vode

• popravlja regulacija vodno-zračnog odnosa u

tlu

NAPOMENA

Ne može se pretjerati sa doziranjem

Može se kombinirati s ostalim linijama

proizvoda (Tera Condi Professional,

Vital Tricho, MC Protect Green)

Terra Lit A+ ima pozitivan učinak kako

na laka tako i na teška tla.

• poboljšan rast biljaka (zbog vode i/ili hraniva)

Na taj način se čuvaju glavna hraniva od ispiranja, te se omogućuje njihovo korištenje za slijedeću kulturu,

što ima direktan utjecaj na poboljšanje fizikalnih svojstava tla.

POKUS 1.

Vrsta tretmana: Tretman tla i tretman sadnog materijala

Doza za tretman tla: Terra Lit A + 2,5 kg/m 2

Doza za tretman sadnog materijala/100 kg: Terra Seed - 4 l,

MC Protect Green - 200 g i Vital Tricho - 200 g

Lokacija: Vukovar, pjeskovito tlo

Kultura: češnjak

Vrijeme sadnje: jesen

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

s TERRA LIT A + bez TERRA LIT A +

21


TERRA LIT A +

UČINAK TRETMANA

došlo je do otpuštanja mineralnih tvari iz Terra Lit A+ preparata, pa je razvoj korijena i

nadzemnog dijela bio puno jači na pjeskovitom tlu koji je tretiran

zadržava se vlaga u zoni korijena

bolja struktura tla

tlo dodatno obogaćeno kako mineralnim tvarima tako i organskim tvarima

POKUS 2.

Vrsta tretmana: Tretman tla (plastenička proizvodnja)

Doza za tretman tla: Terra Lit A + - 2,5 kg/m 2 uz dodatak proizvoda Terra Condi - 4 l/100 m 2

Lokacija: Vukovar, pjeskovito tlo

Kultura: rajčica, krastavci, paprika

Godina: 2020.

UČINAK TRETMANA

Primjenom proizvoda Terra Lit A+ u kombinaciji s proizvodom Terra Condi biljke su imale

dobro razvijen korijenov sustav

22


Terra Seed

SREDSTVO ZA TRETMAN SJEMENA U RATARSTVU I

POVRTLARSTVU

Oživljavanje sadnica i reznica u voćarstvu i rasadničarstvu

NAMJENA PROIZVODA:

Terra Seed pobuđuje klijavost sjemena i jača razvoj korijena biljaka,

te poboljšava sadržaj svih makro i mikrohraniva u zoni korijena.

Terra Seed obogaćuje tlo korisnom mikrobnom biomasom, koja

će uspješno suzbiti pojavu patogenih mikrooganizama u tlu koji

izazivaju bolesti.

Terra Seed vrlo brzo prodire u biljku i jednoliko se rasprostire u

cijeloj biljci – od korijena do listova. Na taj način osigurano je njegovo

dugotrajno djelovanje. Biljke su tako otpornije na stresne čimbenike (vrućinu, sušu ili hladnoću). Ova

otpornost ima za rezultat povećanu stopu klijavosti i u hladnim stresnim uvjetima.

PREDNOSTI PRIMJENE:

• Bolji razvoj korijena

• Sigurnije nicanje u hladnim stresnim uvjetima

• Bolje usvajanje mikrohraniva (u hladnijim uvjetima)

• Stabilnija i jača biljka

Terra Seed ne sadrži genetski modificirane organizme.

PAKIRANJE:

1 l boca 5 l kanister 10 l kanister 20 l kanister

23


TERRA SEED

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Tretman sjemena u ratarstvu:

Sjeme ratarskih kultura tretirati tako da pri usipavanju sjemena u sijačicu prskamo sloj po sloj sjemena.

Preporučena doza: svakih 100 kilograma sjemena tretiramo sa 0,5 do 1 litrom preparata Teera Seed.

Tretman sjemena u povrćarstvu:

Sjeme se, ovisno o vrsti (sjemenke, gomolji), može natapati ili prskati preparatom Terra Seed bez razrjeđivanja

vodom. Nakon što se sjeme (gomolji) kratko posuši, može se sijati.

Tretmani sadnog materijala (u voćarstvu i rasadničarstvu):

Korijenje sadnica i reznica prije sadnje natapati (može i u kontejnerima) u preparatu Terra Seed barem ½

sata bez razrjeđivanja s vodom. Prilikom vađenja sadnog materijala i pripreme za sadnju prskati korijen

sadnica preparatom Terra Seed, radi smanjenja stresa i uspješnijega primanja biljke pri presađivanju.

24


TERRA SEED

POKUS 1.

Vrsta tretmana: tretman ekološkog kukuruza

Doza/100 kg sjemena: Terra Seed - 1 l uz dodatak preparata

MC Protect Green - 50 g

Lokacija: Berak

Kultura: ekološki kukuruz, 2020.

Vrijeme sjetve: 13.04.2020

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK

TRETMANA

Terra Seed poboljšava

učinak usvajanja mikroelemenata

iz tla

Pozitivan učinak na rast

bez pojave bolesti od samog

početka vegetacije

jači imunitet i kondicija

biljke

POKUS 2.

Vrsta tretmana: namakanje sadnica + folijarni tretman

Namakanje sadnica: Terra Seed -

Folijarni tretman/ha: Condi Fruit MVV - 7 l uz dodatak MC Protect

Green - 1,5 kg na 200 l vode

Lokacija: Rajevo selo

Kultura: orah (ekološka proizvodnja)

Sorta: Chandler orah

Vrijeme sadnje: 10/2019

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK TRETMANA

Sadnice oraha su se uspješno primile

Uočen je brži porast nakon sadnje

bez pojave bolesti od samog početka

vegetacije

nije bilo pojave štetnika

25


26


Terra Seed S

TEKUĆI INOKULANT ZA SOJU

NAMJENA PROIZVODA:

Terra Seed S sadrži simbiotske bakterije Bradyrhizobium japonicum,

više sojeva asocijativnih bakterija fiksatora dušika, te služi za

predsjetvenu bakterizaciju sjemena soje. Pobuđuje klijavost sjemena,

jača razvoj korijenja, dostupnost makro i mikrohraniva u zoni

korijena, te obogaćuje tlo sa korisnom mikrobnom biomasom.

Terra Seed S ne sadrži genetski modificirane organizme.

PAKIRANJE:

1 l boca 5 l kanister 10 l kanister 20 l kanister

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Svakih 100 kg sjemena soje tretiramo sa 1 litrom Terra Seed S

PREDNOSTI PRIMJENE:

• Pobuđuje klijavost sjemena

• Bolji razvoj korijena

• Bolje usvajanje mikrohraniva u zoni korijena

• Postizanje većeg broja kvržica

• Bolja cvatnja i oplodnja

• Stabilnija i jača biljka

27


TERRA SEED S

POKUS 1.

Vrsta tretmana: tretman sjemena soje

Doza: Terra Seed S - 1 l/100 kg sjemena (neposredno pred sjetvu)

Lokacija: Ilača

Kultura: soja, 2019.

Sorta: Es Pallador (Axereal Croatia)

UČINAK

TRETMANA

Dobro razvijen

korijen

NETRETIRANA

TRETIRANA

Primjena bakterizacije

imala je značajan

učinak na broj

i masu kvržica na

korijenu

Bujniji rast i razvoj

tretiranih biljaka

Znatniji porast

prinosa u odnosu na

proteklu godinu

(6t/ha)

POKUS 2.

Vrsta tretmana: tretman sjemena soje

Doza: Terra Seed S - 1 l/100 kg sjemena (neposredno pred sjetvu)

Lokacija: Ilača

Sorta: Ika

Kultura: soja, 2020.

UČINAK

TRETMANA

Primjena bakterizacije

imala je značajan

utjecaj na broj i

masu kvržica

Brza i uravnotežena

opskrba hranjivim

tvarima stimulirala

je rast i razvoj biljke

Povećana je lisna

površina

Veći broj formiranih

mahuna i zrna osigurali

su viši prinos

28


Condi Agro

STIMULATOR RASTA BILJAKA U RATARSTVU

Optimalnim rastom do uspješne žetve

NAMJENA PROIZVODA:

Condi Agro primjenjuje se za folijarne tretmane svih ratarskih i krmnih

kultura (djetelinsko-travnih smjesa, lucerne, sirka, travnjaka i

pašnjaka), pri čemu njegova primjena dovodi do bujnijeg rasta i razvoja

tretiranih biljaka, boljega zametanja cvjetova i svih elemenata

prinosa, te tvorbe krupnijih i ujednačenijih plodova bolje kvalitete.

Imunitet biljke se znatno popravlja i ona nije podložna bolestima.

Condi Agro ne sadrži genetski modificirane organizme.

PAKIRANJE:

10 l kanister 20 l kanister 1000 l IBC Spremnik

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Condi Agro se u većini ratarskih kultura treba primijeniti 2-3 puta u vegetaciji, samostalno ili u kombinaciji

s drugim preparatima i sredstvima za zaštitu bilja.

29


CONDI AGRO

Preporučena doza i koncentracija: za svaki pojedini tretman i za sve kulture preporučena doza iznosi

7-10 litara u 180 – 300 litara vode po hektaru (samostalno ili u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja i

ostalim folijarnim gnojivima).

NAPOMENA

Tretman treba obaviti ujutro ili uvečer i ne po jakom vjetru.

POKUS 1.

Vrsta tretmana: Folijarni

proljetni tretman

Doza/ha: Condi Agro - 5 l

Broj tretmana: 1

Lokacija: Beli Manastir

Kultura: pšenica

Sorta: Kraljica

(Poljoprivredni institut Osijek)

Vrijeme sjetve: 15.10.2019

Sjetvena norma: 270 kg

REZULTATI

ŽETVE

Prinos: 10,6 t/ha

Protein: 14,70

Hektolitar: 84

30


CONDI AGRO

POKUS 2.

Vrsta tretmana: Folijarni proljetni tretman

Doza/ha: Condi Agro - 7 l

Broj tretmana: 1

Lokacija: Jagodnjak

Kultura: ekološki suncokret

Sorta: Sillouet (RWA Hrvatska)

Vrijeme sjetve: 05/2020

UČINAK TRETMANA:

Čvrsta stabljika i bolje podnošenje stresa (suša, vjetar)

Ravnomjerni porast stabljike i ujednačenost veličine glave

Nema pojave gljivične bolesti stabljike i glave

POKUS 3.

Vrsta tretmana: Folijarni proljetni tretman

Doza/ha: Condi Agro - 7 l (nakon tuče)

Broj tretmana: 1

Lokacija: Orolik

Kultura: ekološki kukuruz

Vrijeme sjetve: 05/2020.

31


CONDI AGRO

UČINAK

TRETMANA

Kukuruz tretiran

neposredno nakon

tuče pokazao brz

oporavak i normalan

nastavak

vegetacije

POKUS 4.

Vrsta tretmana: Folijarni proljetni tretman

Doza/ha: Condi Agro - 7 l

Broj tretmana: 1

Lokacija: Rugvica

Kultura: soja

Sorta: Galina (NS)

Vrijeme sjetve: 04/2020

REZULTATI ŽETVE:

Prinos: 4,2 t/ha

32


Condi Vega

STIMULATOR RASTA BILJAKA

U POVRTLARSTVU

NAMJENA PROIZVODA:

Condi Vega namijenjen je za folijarne tretmane svih povrtlarskih

kultura, pri čemu njegova primjena dovodi do bujnijeg rasta i razvoja

tretiranih biljaka, boljega zametanja cvjetova i svih elemenata

prinosa, te tvorbe krupnijih i ujednačenijih plodova bolje kvalitete.

U proizvodnji presadnica povrća, kada biljčice razviju prvi par pravih listova treba ih prskati svaki tjedan

3% koncentracijom preparata Condi Vega. Uz redovite tretmane imunitet biljke se znatno popravlja i

ona nije podložna bolestima.

Condi Vega ne sadrži genetski modificirane organizme.

PAKIRANJE:

5 l kanister 10 l kanister 20 l kanister 1000 l IBC Spremnik

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Prskanje tijekom vegetacije svih povrtlarskih kultura Condi Vega se treba primijeniti 3-5 puta u

vegetaciji, samostalno ili u kombinaciji s drugim preparatima i sredstvima za zaštitu bilja.

Preporučena doza i koncentracija: Preporučena doza za svaki pojedini tretman i za sve kulture iznosi

5-7 litara u 180 - 300 litara vode po hektaru.

NAPOMENA

Tretman treba obaviti ujutro ili uvečer i ne po jakom vjetru.

Naši proizvodi nemaju karencu, nisu otrovni za čovjeka i životinje, pa se mogu koristiti

zajedno s korisnim insektima i drugim predatorima za biološku borbu u zatvorenim

prostorima, a razrjeđuju se vodom u preporučenim omjerima i koncentracijama ovisno o

vrsti proizvodnje.

33


CONDI VEGA

NETRETIRANA

TRETIRANA

POKUS 1.

Vrsta tretmana: folijarni tretman – komparativni prikaz

Kultura: paprika (plastenička proizvodnja)

Lokacija: Bošnjaci

Doza: Condi Vega - 3 l + Vital Tricho 300 g/100 l vode

Broj tretmana: 2

Godina pokusa: 2019.

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK

TRETMANA:

Folijarna aplikacija dovela je do porasta

fotosinteze

Rezultat toga je signifikantno povećanje

lisne mase na tretiranoj biljci

Stimulator Condi Vega u kombinaciji

s Vital Trichom pozitivno utječe na

vitalnost i imunitet biljke

NETRETIRANA

TRETIRANA

34


CONDI VEGA

POKUS 2.

Vrsta tretmana: folijarni tretman

Kultura: ječam

Sorta: hibridni ječam Hyvido Jallon (Syngenta)

Sorta: ozimi dvoredni ječam Barun (Poljoprivredni institut Osijek)

Doza: Condi Vega - 7 l/ha

Broj tretmana: 1(kraj busanja, početak vlatanja)

Lokacija: Svinjarevci

JALLON

BARUN

UČINAK

TRETMANA:

Povećana vitalnost

biljaka

Bolji parametri kvalitete

ječma (pozitivan

utjecaj na tržišni

potencijal uroda)

Veći prinos i sigurnost

uroda čak i u

nepovoljnim uvjetima

(vrućina, hladnoća

ili suša)

Povećan broj zrna na

klasu

POKUS 3.

Vrsta tretmana: folijarni

tretman

Kultura: pšenica

Sorta: BC Anica

Lokacija: Rešetari

(Luma prom d.o.o.)

Doza: Condi Vega - 5 l/ha

Broj tretmana: 1

Godina pokusa: 2020.

REZULTATI

ŽETVE:

Prinos: 7-8,5 t/ha

Protein: 11-13,5

Hektolitar: 86-87

35


CONDI VEGA

UČINAK TRETMANA:

Ostvaren veći prinosi u odnosu na lanjsku godinu

Stimulator Condi Vega osigurao je bolje parametre kvalitete (povećani proteini)

što pozitivno utječe na tržišni potencijal uroda

Tablica 3. Pokusna polja pšenice 2019./2020.

POKUSNA POLJA PŠENICE

Lokacija Sorta Proizvođač Prinos Protein Hektolitarska Doza

pšenice (t/ha) masa (ha)

Đurđenovac Kraljica Polj. Institut 7 12-13 82 Condi Vega (5 l)

Osijek

Petlovac Sofru RWA 9,4 10 82 Condi Vega (5 l)

Rešetari BC Anica BC Institut 7-8,5 11-13,5 86-87 Condi Vega (5 l)

Bolman Simonida NS 7,6 14,40 82-84 Condi Vega (5 l)

Broj tretmana: 2

Borovo Mia Agrigenetics 8,2 12,8 82 Condi Vega (5 l)

Tablica 4. Pokusna polja ječma 2019./2020.

POKUSNA POLJA JEČMA

Lokacija Vrsta Prinos Hektolitarska Vlaga Protein Tretman

ječma t/ha masa % % (ha)

Vođinci Stočni 7,0 73,4 12,0 -- Terra Condi (20 l)

Condi Vega (5 l)

Ilača Pivarski 9,0 69,5 11,0 9,5 Condi Vega (5 l)

Ilača Pivarski 9,5 73,0 11,5 9,7 Condi Vega (5 l)

36


CONDI VEGA

Tablica 5. Pokusna polja suncokreta (ekološka proizvodnja) 2020.

EKOLOŠKA PROIZVODNJA, KULTURA: SUNCOKRET

Tvrtka Lokacija Tretman Sredstvo Datum

i doza/ha tretman

PPK Valpovo Valpovo Tretman: Condi Vega 08.07.2020

Eko d.o.o. 1 (7 l)

UČINAK TRETMANA

Dobar porast tijekom vegetacije

Izrazito čvrsta i stabilna stabljika

Vrlo dobra otpornost na polijeganje

Tablica 6. Pokusna polja pira (ekološka proizvodnja) 2020.

EKOLOŠKA PROIZVODNJA, KULTURA: PIR

Tvrtka Lokacija Tretman Sredstvo Datum Žetva

i doza/ha tretmana

PPK Valpovo Valpovo 1.Tretman Condi Vega (5 l) 10.04.2020 Prosj. prinos: 2,98 t/ha

Eko d.o.o. 2.Tretman Condi Vega (8 l) 16.05.2020 Vlaga: 12,4

3.Tretman Condi Vega (6 l) 28.05.2020 Primjese: 4,4; hl: 43,1

37


CONDI VEGA

Tablica 7. Pokusna polja uljane repice (ekološka proizvodnja) 2019./2020.

EKOLOŠKA PROIZVODNJA KULTURA: ULJANA REPICA (HYBRIROCK, BLUESTAR)

Tvrtka Lokacija Tretman Sredstvo i doza/ha Datum tretmana

PPK Valpovo Valpovo 1.Tretman Condi Vega (8 l) 11.03.2020

Eko d.o.o. 2.Tretman Condi Vega (8 l) 07.04.2020

3.Tretman Condi Vega (8 l) 05.05.2020

UČINAK TRETMANA

Poboljšanje prinosa za +10% u odnosu na prijašnje godine

38


Condi Fruit MVV

STIMULATOR RASTA BILJAKA U MASLINARSTVU, VOĆARSTVU

I VINOGRADARSTVU

Za bolji rast i visoku kvalitetu proizvoda

NAMJENA PROIZVODA:

Condi Fruit MVV namijenjen je za folijarne tretmane svih vrsta

voća, vinove loze i maslina, pri čemu njegova primjena dovodi do

bujnijeg rasta i razvoja tretiranih biljaka, boljega zametanja cvjetova

i svih elemenata prinosa, te tvorbe krupnijih i ujednačenijih plodova

bolje kvalitete. Uz redovite tretmane imunitet biljaka se znatno

popravlja i one nisu podložne bolestima.

Condi Fruit MVV ne sadrži genetski modificirane organizme.

PAKIRANJE:

5 l kanister 10 l kanister 20 l kanister 1000 l IBC Spremnik

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Prskanje nasada tijekom vegetacije - Condi Fruit MVV se treba primijeniti 4-6 puta u vegetaciji,

samostalno ili u kombinaciji s drugim preparatima (Vital Tricho, MC Protect Green) i sredstvima za

zaštitu bilja.

Preporučena doza i koncentracija: Preporučena doza za svaki pojedini tretman i za sve kulture iznosi

7-10 litara u 180 - 300 litara vode po hektaru.

NAPOMENA

Tretman treba obaviti ujutro ili uvečer i ne po jakom vjetru

39


CONDI FRUIT MVV

POKUS 1.

Vrsta tretmana: Folijarni tretman

Doza/ha: Condi Fruit MVV - 10 l uz dodatak Vital Tricha – 2 kg

na 400 l vode

Broj tretmana: 3

Lakacija: Bapska

Kultura: vinova loza

Sorta: Graševina

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK TRETMANA:

Smanjuje se učinak stresnih uvjeta na biljku, što pozitivno utječe na otpornost biljke

(na abiotske i biotske čimbenike) i time se znatno povećava kvaliteta i visina prinosa

POKUS 2.

Vrsta tretmana: folijarni tretman

Doza: Condi Fruit MVV 10 l + Vital Tricho 1,50 kg (na 300 l vode)

Broj tretmana: 2

Lokacija: Vukovar

Kultura: ekološka dunja

Sorta: Leskovačka dunja, Vranjanska dunja

Starost nasada: 6 godina

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

40


CONDI FRUIT MVV

Problemi u proizvodnji prije tretmana:

Otpadanje ploda nakon zametanja

UČINAK TRETMANA

Bolja cvatnja i formiranje ploda

Plodovi i list opstali na stablima

POKUS 3.

Vrsta tretmana: folijarni tretman

Doza: Condi Fruit MVV - 7 l uz dodatak MC Protect Green – 1 kg i

Vital Tricho – 1 kg

Broj tretmana: 2

Lokacija: Vukovar

Kultura: ekološka kajsija

Starost nasada: 6 godina

Godina pokusa: 2019.

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK

TRETMANA

Bogata lisna masa

Povećan broj plodova

Veći plodovi

Bez oboljenja i štetnika

41


42


EM AKTIV

SREDSTVO ZA ISHRANU BILJA

POBOLJŠIVAČ TLA

Za veću otpornost i jači imunitet biljke

EM AKTIV je tekući preparat koji sadrži biljne ekstrakte.

EM AKTIV ne sadrži genetski modificirane proizvode.

NAMJENA PROIZVODA:

EM AKTIV je preparat namijenjen za tretman tla, za tretman sjemena i presadnica, te za ishranu bilja.

Uporabom EM AKTIV-a na tlu, dolazi do stvaranja kvalitetnije zemlje, te se poboljšavaju fizikalna, kemijska

i biološka svojstva tla.

EM AKTIV se uspješno koristi za tretman sjemena što pobuđuje klijavost. EM AKTIV ima sposobnost da

stimulira razvoj korijena što utječe na bolji rast i razvoj nadzemnog dijela.

Biljke tretirane EM AKTIVOM imaju jači i brži porast, te bolji imunitet. Pobuđuje klijavost, te osigurava

bolji razvoj korijena, cvijeta i plodova, te sam rast biljaka.

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Preporučene doze ovisno o vrsti tretmana

Tablica 8. Namjena i način primjene proizvoda EM AKTIV

Namjena i Način Doza/ha Koncen- Vrijeme i

vrsta tretmana primjene tracija način primjene

Tretman tla Prskanje 30-40/ 10% Jednokratno nakon skidanja prethodne

Tretman organskih 300-400 l vode kulture ili predsjetveno.

ostataka pretkulture

Tretman sjemena Prskanje 1 l/100 kg - Neposredno pred sjetvu (samostalno

sjemena

i/ili u kombinaciji s proizvodom MC

(soja, kukuruz,

Protect Green i/ili Vital Trichom).

žitarice)

Ratarstvo Folijarno 4-6 l 1-2% 2-3 tretmana tijekom vegetacije

Povrćarstvo Folijarno 4-6 l 1-2% Minimalno napraviti 3-5 puta tijekom

1 kg/250 l vegetacije (samostalno ili u kombinaciji

vode

s proizvodom MC Protect Green ili

proizvodom Vital Tricho).

Voćastvo, Folijarno 6 l 1-2% Minimalno napraviti 5-8 puta tijekom

vinogradarstvo

vegetacije (samostalno ili u kombinaciji

s proizvodom MC Protect Green ili

proizvodom Vital Tricho).

43


EM AKTIV

Presadnice Natapanje 1 dcl/10 l 0,01% Natapanje presadnica prije sadnje.

Prskanje vode Prskanje i zalijevanje rasade tijekom

Zalijevanje

uzgoja

Biljke u vrtu Prskanje 1 dcl/10 l 0,01% U vodu za zalijevanje dodati 1 dl EM

Zalijevanje vode

AKTIVA u 10 l vode. Svakih 2-4 dana

(ili pri svakom zalijevanju)

PAKIRANJE PROIZVODA:

1 l boca 5 l kanister 10 l kanister 20 l kanister

POKUS 1.

Vrsta tretmana: Tretman sjemenskog krumpira

(4 t): Namakanje gomolja krumpira

Doza/za 4 t sjemenskog krumpira: EM AKTIV

- 4 l uz dodatak Vital Tricha – 500 g /100 l vode

Tretman tla: Prskanje pred zagrtanje

Doza: EM AKTIV – 2 l uz dodatak Vital Tricho

- 1 kg

Lokacija: Obrovac/Srbija

Kultura: krumpir

Godina proizvodnje: 2018.

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK TRETMANA

Prosječna težina gomolja 700 g

44


EM AKTIV

POKUS 2.

Vrsta tretmana: Zalijevanje rasade

Doza zaljevanja: EM AKTIV - 1 l uz dodatak Vital Tricha – 3 g /10 l vode

Lokacija: Obrovac/Srbija

Kultura: krastavac

Godina proizvodnje: 2019.

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

POKUS 3.

Vrsta tretmana: folijarni tretman

Doza/ha: EM AKTIV - 5 l /350 l vode

Datum tretman: 10.05.2020

Lokacija: Pančevo/Srbija

Kultura: malina

Sorta: Vilamet

Godina proizvodnje: 2020.

UČINAK TRETMANA

EM Aktiv – intezivira veću bujnost

biljaka

45


EM AKTIV

PRIJE TRETMANA

NAKON 7 DANA

POKUS 4.

Vrsta tretmana: folijarni tretman soje nakon tuče

Doza/ha: EM AKTIV - 10 l /400 l vode

Broj tretmana: 3

Lokacija: Pančevo/Srbija

Kultura: soja

Godina proizvodnje: 2020.

46


EM AKTIV

POKUS 5.

Vrsta tretmana:

Tretman tla: Doza: 1:10 l vode

Folijarni tretman: Doza: 1:10 l vode

Lokacija: Obrovac/Srbija

Kultura: tikvice

Godina proizvodnje: 2018.

UČINAK TRETMANA:

Zdrava biljka bez bolesti

Veći prinosi

POKUS 6.

Vrsta tretmana: folijarni tretman

Doza/ha: EM AKTIV – 8 l/100 l vode

Broj tretmana: 5

Lokacija: Bogatić/Srbija

Kultura: kupina

Sorta: Čačanka

Godina proizvodnje: 2020.

UČINAK TRETMANA

Prinos veći za 40%

Plodovi sjajni i krupni

47


48


MC Protect Green

ANORGANSKI STIMULATOR RASTA ZA BILJKE

Za bolju zaštitu, rast i razvoj uzgajanih kultura

MC Protect Green je proizvod dobiven iz prirodnih materijala:

kamenog brašno iz vulkanske stijene na bazi SiO 2 , biljnih ekstrakata

i kultura bakterija.

MC Protect Green – sadrži vrste bakterija roda Bacillus (B. megaterium,

B. subtillis, B. thuringiensis, B. clausii) koji sintetiziraju

hormone rasta, djeluju na opće stanje biljaka čime se omogućava

redukcija mineralnih hraniva kao i kemijskih fungicida.

MC Protect Green ne sadrži genetski modificirane organizme.

MC Protect Green može se miješati s pesticidima i gnojivima.

NAMJENA PROIZVODA:

MC Protect Green je preparat za poboljšanje strukture tla i stimulator rasta za biljke.

Uporabom MC Protect Green-a stvaraju se povoljni uvjeti za rast i razvoj biljke.

MASLINARSTVO VOĆARSTVO VINOGRADARSTVO

CVJEĆARSTVO

POVRĆARSTVO

HORTIKULTURA

49


MC PROTECT GREEN

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

Preporučene doze ovisno o vrsti tretmana:

Tablica 9. Namjena i način primjene proizvoda MC Protect Green

Namjena i Način Doza/(ha) Koncen- Vrijeme i način primjene

vrsta tretmana primjene

tracija

Cvjećarstvo Folijarno 1 kg/250 l vode 0,4% Prskati kada je 50% biljaka u punom

cvatu (samostalno i/ili u kombinaciji s

proizvodom Condi Fruit MVV). Tretmane

ponavljati. 2-3 puta tijekom vegetacije.

Hortikultura Folijarno 1 kg/250 l vode 0,4% Tretmani tijekom vegetacije (samostalno

i/ili u kombinaciji s proizvodom Condi Fruit

MVV). Tretmane ponavljati 2-3 puta tijekom

vegetacije.

Povrćarstvo Sjeme 5 g/kg sjemena - Jednokratno pred sjetvu (samostalno

i/ili u kombinaciji s proizvodom Terra Seed

i/ili Vital Tricho).

Folijarno 1 kg/250 l vode 0,4% Prskati kada je 50% biljaka u punom

cvatu (samostalno i/ili u kombinaciji s

proizvodom Condi Vega). Tretmane

ponavljati svakih 7-10 dana. Minimalno

napraviti 2-3 puta tijekom vegetacije.

Ratarstvo Folijarno 0,5-1 kg/250 l vode 0,2-0,4% Tretmani tijekom vegetacije (samostalno

i/ili u kombinaciji s proizvodom Condi Agro)

u određenoj fazi kada je biljci to

najpotrebnije. Tretmane ponavljati 2-3

puta tijekom vegetacije.

Voćarstvo Folijarno 1,2 kg/ 250 l vode 0,5% Tretmani tijekom vegetacije (samostalno

Vinova loza

i/ili u kombinaciji s proizvodom Condi Fruit

Masline i

MVV) kada 70% biljaka dođe u fazu pupanja,

agrumi a poslije tretmane ponavljati svakih 7-10

dana. Minimalnmo napraviti 3 tretmana

tijekom vegetacije.

PAKIRANJE PROIZVODA:

50 g ZIP vrećica 200 g ZIP vrećica 1 kg ZIP vrećica

50


MC PROTECT GREEN

POKUS 1.

Vrsta tretmana: Folijarni tretman

Doza: MC Protect Green – 300 g uz dodatak Condi Vega – 3 l i

Vital Tricho – 300 g

Broj tretmana: 1

Lokacija: Bošnjaci

Kultura: Patlidžan

Vrijeme sadnje: 05/2020

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK

TRETMANA

Brz oporavak biljke

poslije napada

rovaca

Bez pojave bolesti

Izostanak pojave

drugih štetnika

POKUS 2.

Vrsta tretmana: Tretman tla + Folijarni tretman

Doza/ha:

Tretman tla – Terra Condi 20 l

Jesenski tretman – Condi Vega – 5 l

Proljetni tretman – Condi Vega – 5 l + MC Protect Green – 1 kg

Lokacija: Berak

Kultura: uljana repica (ekološka proizvodnja)

Sorta: Hybrirock (KWS Sjeme d.o.o.)

Vrijeme sjetve: 09/2019

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

51


MC PROTECT GREEN

UČINAK TRETMANA

Umanjena šteta od repičinog

sjajnika i repičine pipe

komušarice

Stabilnija i jača biljka

Pozitivan utjecaj na cvatnju

POKUS 3.

Vrsta tretmana: Folijarni tretman

Doza/ha: Condi Fruit MVV – 7 l uz dodatak Vital Tricho

– 1,5 kg i MC Protect Green – 1,5 kg (na 200 l vode)

Broj tretmana:

Lokacija: Vođinci

Kultura: šljiva

Sorta: Čačanka rodna, Čačanka rana, Stanley

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK TRETMANA

Znatno popravljen imunitet

biljke

Biljka nije podložna bolestima

Tvroba krupnijih i ujedančenijih

plodova bolje kvalitete

52


Vital Tricho

ANORGANSKI POBOLJŠIVAČ TLA I STIMULATOR RASTA

Vital Tricho je mikrobiološki preparat koji sadrži antagonističke

gljive (Trichoderma asperellum i Trichoderma viride) u koncentraciji

5x10 9 koje su nacijepljene na anorganski poboljšivač tla. Koristi se

kao sredstvo za biološku kontrolu patogenih mikroorganizama, za

poboljšanje strukture tla i stvaranje povoljnih uvjeta za rast i razvoj

biljke.

Vital Tricho ne sadrži genetski modificirane organizme.

NAMJENA PROIZVODA:

Vital Tricho suzbija i djeluje nepovoljno na patogene mikroorganizme

koji izazivaju pojavu bolesti. Djelovanje na patogene uzrokovano

je zauzimanjem životnog prostora unosom korisne mikrobne mase, te djelovanjem produkata

metabolizma gljivica Trichoderma koje su sastavni dio preparata, a uz to se stvaraju uvjeti za bolji rast i

razvoj tretiranih biljaka.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Preporučene doze ovisno o vrsti tretmana:

Ratarstvo

1. Tretman tla 10 dana prije sjetve (nakon prskanja obradom unijeti u tlo, a preporučena dubina je 10-

20 cm) u koncentraciji 0,5 % (doza za 1 ha - 1,2 kg u 250 litara vode).

2. Tretman sjemena: Sjeme se tretira u dozi 5 g na 1 kg sjemena jednokratno pred sjetvu.

Povrtlarstvo

1. Tretman tla: 10 dana prije sjetve (nakon prskanja obradom unijeti u tlo, a preporučena dubina je 10-

20 cm) u koncentraciji 0,8 % (doza za 1 ha - 2 kg u 250 litara vode). Dozu ponoviti nakon 3 mjeseca.

2. Tretman u plastenicima: 10 dana prije sjetve (nakon prskanja obradom unijeti u tlo, a preporučena

dubina je 10-20 cm) doza za 1000 m 2 - 500 grama u 25-50 litara vode. Dozu ponoviti nakon 3 mjeseca.

3. Tretman supstrata: se radi u dozi 3 gr/m 2 ili 30 gr/1000 biljaka.

4. Tretman sjemena: Sjeme se tretira u dozi 5 g na 1 kg sjemena jednokratno pred sjetvu. Zalijevati se

može povrće u vrtovima i zatvorenim objektima svakih 7-10 dana u koncentraciji 0,4 % (doza 0,05 kg

u 10 litara vode).

5. Folijarni tretman napraviti kada je 50 % biljaka u punom cvatu, a nakon toga tretmane ponavljati

svakih 7-10 dana. Minimalno napraviti 3 tretmana sa koncentracijom 0,4 % (doza za 1 ha - 1 kg u 250

litara vode).

Voćarstvo, Vinogradarstvo i Maslinarstvo

1. Folijarni tretman napraviti kada je 70 % biljaka u fazi pupanja, a poslije tretmane ponavljati svakih

7-10 dana. Minimalno napraviti 3 tretmana sa koncentracijom 0,5 % (doza za 1 ha - 1,2 kg u 250 litara

vode).

53


VITAL TRICHO

PAKIRANJE PROIZVODA:

50 g ZIP vrećica 200 g ZIP vrećica 1 kg ZIP vrećica

POKUS 1.

Vrsta tretmana: Folijarni tretmani

Doza/ha: Vital Tricho – 1 kg uz dodatak Condi Vega – 5-7 l

Broj tretmana: 2

Lacija: Baranja

Kultura: Pir

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

TRETIRAN

NETRETIRAN

UČINAK TRETMANA I PREDNOSTI

Bolje razvijen i razgranat primarni i sekundarni korijenov sustav

Jači intenzitet busanja

Stvaranje većeg broja izdanaka u odnosu na netretiranu biljku

Robusnija i razvijenija biljka

54


VITAL TRICHO

POKUS 2.

Vrsta tretmana: Folijarni tretman

Doza/ha: Vital Tricho - 1 kg uz dodatak Condi Vege - 5 l

Broj tretmana: 4

Lokacija: Sladojevci

Kultura: paprika

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK TRETMANA

Izostanak pojave bolesti

Zdravi plodovi

Plodovi ujednačene veličine i kvalitete

Krupni plodovi

POKUS 3.

Pokus na maslini

Pokusna površina: 16.000 m 2

Površina kontrole - 8000 m 2

Površina EM TEH - 8000 m 2 (140 stabala masline)

Lokacija: Moudania Halkidiki, Grčka

Tretmani/ha:

16.09. Folijarni tretman: Condi Fruit MVV – 10 litara uz dodatak Vital Tricha – 1,50 kg

30.09. Tretman tla: Condi Fruit MVV – 10 litara uz dodatak Vital Tricha – 2 kg

Folijarni tretman: Condi Fruit MVV – 10 litara uz dodatak Vital Tricha – 1,5 kg

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

55


VITAL TRICHO

UČINAK TRETMANA

Povećan broj plodova/kg (+ 12,50%)

Laboratorijska analiza lišća pokazala bolje

rezultate

Boja listova živopisnija (zelenija)

Primijećeno da nema problema sa bolestima

POKUS 4.

Vrsta tretmana: Folijarni tretman

Godina tretmana: 2020.

Doza/ha: Vital Tricho

– 1,5 kg uz dodatak proizvoda

Condi Fruit MVV – 10 l

Lokacija: Vukovar

Kultura: šljiva

Sorta: Čačanka rana

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK TRETMANA:

Izostanak bolesti

Bez pojave štetnika

Ranija zrioba

Povećan prinos

56


VITAL TRICHO

POKUS 5.

Vrsta tretmana: Tretman tla

Godina tretmana: 2020.

Doza/ha:

EM AKTIV – 20 l uz dodatak

proizvoda Vital Tricho – 2 kg

Lokacija: Bačka Palanka, Srbija

Kultura: češnjak

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

UČINAK TRETMANA

Izuzetno dobra klijavost i bujnost

korjenčića

POKUS 6.

Vrsta tretmana: Tretman presadnica u kontejnerima pred sadnju

Doza: EM AKTIV – 1 l /10 l vode uz dodatak proizvoda Vital Tricho – 40 g

Folijarni tretman: Doza/ha: EM AKTIV – 2 l/100 l vode

Broj tretmana: 2

Godina tretmana: 2020.

Lokacija: Pančevo, Srbija

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KOMBINACIJA

KONTROLA

VITAL TRICHO

57


58


AdBlue ®

THE CLEAN AIR

Kvalitetni dodatak za Euro 5 i 6 motore

Danas zahvaljujući AdBlue-u ® konačno imate na raspolaganju pravi

aditiv koji vam omogućuje uštedu novca uz održavanje kvalitete

ŠTO JE AdBlue®?

Nova ograničenja koja postavljaju propisi protiv zagađenja i kontinuirani razvoj dizelskih motora usmjerenih

na smanjenje potrošnje podrazumijevaju upotrebu sve sofisticiranijih sustava za smanjenje emisija iz

motornih vozila.

SCR (Selektivna katalitička redukcija) uključuje upotrebu AdBlue ® reducirajućeg sredstva, specijalne otopine

na bazi fine uree i čiste vode koja, reagirajući s ispušnim plinovima unutar SCR katalizatora, razgrađuje

dušikove okside u bezopasne tvari poput vodene pare i dušika.

S obzirom na sofisticiranost i nježnost komponenti AdBlua ® , posebno SCR pumpe i katalitičkog pretvarača,

preporučuje se upotreba posebno vrijednog proizvoda jer neadekvatni spoj može nanijeti ozbiljnu

štetu odlučno skupim komponentama.

Konkretno, prisutnost i najmanjih tragova teških

minerala ili drugih zagađivača unutar AdBlue ® -a

dovelo bi do preranog starenja katalizatora, tj.

komponente.

NAMJENA PROIZVODA:

AdBlue® je demineralizirana vodena otopina

uree visoke čistoće za naknadnu obradu ispušnih

plinova i koristi se isključivo u dizelskim motorima

s SCR tehnologijom. Korištenje AdBlue ® -a je u

skladu s normama za emisije Euro 5 i 6.

PAKIRANJE:

3 l kanister 5 l kanister 10 l kanister

20 l kanister 1000 l IBC Spremnik

Nemojte puniti spremnik za gorivo!

Uvijek zatvorite ambalažu čvrsto.

Preporučena temperatura skladištenja

između -5 i +25 °C. Izbjegavajte jaku

sunčevu svjetlost. U slučaju kontakta s

kožom isprati kožu vodom.

AdBlue® nije klasificiran kao opasna

roba.

AdBlue ® is a registered trademark of the Verband

der Automobilindustrie

Dodatno u ponudi:

Pumpa za AdBlue ®

Pazite na svoj motor i okoliš, koristite

kvalitetan proizvod i birajte praktičnost

Brze isporuke vlastitim prijevozom ili

putem kurirske dostave, izravno gdje

god želite i vrlo brzo!

59


emteh@emteh.hr

www.emteh.hr

INFO!

Rado ćemo Vas savjetovati i za Vas napraviti individualan program primjene.

Daljnje informacije o uporabi i o našim proizvodima možete naći na: www.emteh.hr

DISTRIBUTER ZA RH:

EM Tehnologija d.o.o.

Za ekologiju i zaštitu okoliša

Bana J. Jelačića 69, HR-31550 VALPOVO

Tel: +385 31 652 720

Fax: +385 31 654 720

E-mail: emteh@emteh.hr

www.emteh.hr

DISTRIBUTER ZA GR:

Naturam Dimopoulos

24300 AGRILI a.48 FILIATRA Greece

Tel: +30 27610 60 92556

Tel: +30 69729 29124

E-mail: info@naturam.gr

DISTRIBUTER ZA RS:

EM TEH MVV d.o.o.

Ul. Banjička 14, RS-11080 ZEMUN – BEOGRAD

Mob. Tel: +381 69 240 60 36

Tel: +381 11 37 31 983

E-mail: emtehmm@yahoo.com

DISTRIBUTER ZA PL:

Agrosystemy sp. z o.o.

Ul. A. Chmielowskiego 22, 24-100 PUŁAWY, Poljska

Tel: +48 513 056 926

E-mail: biuro@agrosystemy.pl

www.agrosystemy.pl

DISTRIBUTER ZA BIH:

EM Plus d.o.o.

Kostajnica bb, BIH-74000 DOBOJ

Tel: +385 31 652 720

Fax: +385 31 654 720

E-mail: prodaja@emplus.ba

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!