Trung tâm bảo hành Động cơ điện, Thiết bị điện

thegioidienco

Thế giới điện cơ chuyên bảo hành, sửa chửa các sản phẩm điện cơ, điện công nghiệp, máy bơm nước, hộp số giảm tốc, v.v.
Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
0938441404

Điện cơ Thế giới

Trung tâm bảo

hành Động cơ

điện, Thiết bị điện

PORTFOLIO

Trung tâm bảo hành Động cơ điện, Thiết bị điện

CONTACT

thegioidienco123@gmail.com

ABOUT ME

Thế giới điện cơ chuyên bảo

hành, sửa chửa các sản phẩm

điện cơ, điện công nghiệp, máy

bơm nước, hộp số giảm tốc, v.v.

Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza,

117-119 Lý Chính Thắng, P.7,

Q.3, TP. Hồ Chí Minh

0938441404

https://thegioidienco.vn

https://www.pinterest.com/the

gioiidienco

https://twitter.com/ThGiiinC1

https://www.instagram.com/th

egioiidienco/

https://www.linkedin.com/in/th

egioidienco/

https://thegioiidienco.tumblr.co

m/

https://www.twitch.tv/thegioiidi

enco/

https://www.youtube.com/cha

nnel/UCscEdrMa2V0yQvEJQIZS

OZw

https://www. ickr.com/people/

thegioidienco/

https://dribbble.com/thegioidie

nco

https://www.behance.net/thegi

oidienco

Resume created on DoYouBuzz

Resume created on