09.02.2021 Views

wPokoiku wydanie 3/2020

wPokoiku wydanie 3/2020

wPokoiku wydanie 3/2020

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 | wpokoiku.pl


4 | wpokoiku.pl


6 | wpokoiku.pl


8 | wpokoiku.pl


Wózek to pierwszy pojazd<br />

Twojego dziecka,<br />

który zapewniać na komfort.<br />

Patron działu<br />

Wózki<br />

paradisebaby.pl<br />

Rodzic i maluszek muszą być<br />

pewni, że jazda będzie<br />

przyjemna i bezproblemowa.<br />

Prezentujemy Ci tylko<br />

modele, które spełnią<br />

Twoje oczekiwania,<br />

a cena jest adekwatna<br />

do jakości, której wymagamy.<br />

Przy szerokim asortymencie<br />

kierowaliśmy się też niezwykłym<br />

designem – by wspólne<br />

chwile były wyjątkowe.<br />

NAJWYŻSZA KLASA WÓZKÓW DLA DZIECI<br />

10 2 | wpokoiku.pl


12 | wpokoiku.pl


14 | wpokoiku.pl


16 | wpokoiku.pl


18 | wpokoiku.pl


20 | wpokoiku.pl


22 | wpokoiku.pl


24 | wpokoiku.pl


26 | wpokoiku.pl


ENJOY THE LITTLE<br />

THINGS<br />

NANUSHKI.COM


28 | wpokoiku.pl


30 | wpokoiku.pl


32 | wpokoiku.pl


34 | wpokoiku.pl


36 | wpokoiku.pl


38 | wpokoiku.pl


40 | wpokoiku.pl


42 | wpokoiku.pl


44 | wpokoiku.pl


46 | wpokoiku.pl


48 | wpokoiku.pl


Sztućce, które wspierają rozwój<br />

Twojego dziecka i pozwalają na<br />

samodzielność<br />

www.doddl.pl<br />

• Wysokiej jakości materiały bez BPA i ftalanów<br />

• Certyfikat zgodności z EN 14372<br />

• Nadają się od 6 i 12 miesięcy<br />

• Można myć w zmywarce<br />

• Trwałe - pożegnaj się ze złamanymi,<br />

bezużytecznymi sztućcami<br />

• Unikalna rękojeść wspiera nadgarstek<br />

• Pomagają przejść na sztućce dla dorosłych<br />

• Laureat licznych nagród<br />

Wyłączny przedstawiciel marki Doddl w Polsce: FMCG Export Experts Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii<br />

doddl.polska https://www.facebook.com/doddl.polska Tel: 0 536 557 337 Email: info@doddl.pl


50 | wpokoiku.pl


52 | wpokoiku.pl


54 | wpokoiku.pl


56 | wpokoiku.pl


58 | wpokoiku.pl


60 | wpokoiku.pl


62 | wpokoiku.pl


64 | wpokoiku.pl


66 | wpokoiku.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!