23.03.2021 Views

Život slijepih

Udruga slijepih Karlovačke županije. Časopis broj 15 2020.godina

Udruga slijepih Karlovačke županije. Časopis broj 15 2020.godina

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

i v o t

ŽIVOT

SLIJEPIH

z

Broj 15 2020. godina

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije


ŽIVOT SLIJEPIH

BROJ 15

Listopad, 2020. godine

IZDAVAČ:

Udruga slijepih Karlovačke županije

UREĐIVAČKI ODBOR:

Denis Velimirović

Josipa Stanešić

Vesna Tek

DIZAJN I TISAK:

Tiskara Pečarić – Radočaj d.o.o., Karlovac

NAKLADA:

50 primjeraka

BESPLATNI PRIMJERAK

Izdavanje ovog časopisa omogućilo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku


SADRŽAJ

1. RIJEČ UREDNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. PROJEKTI I PROJEKTNE AKTIVNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1. „ŽELIM DOM, A NE DOM“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2. “UZ PRATNJU ZA SIGURNIJE DANAS” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.3. „RUKA KOJA VODI“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.4. “TU SAM DA TI POMOGNEM” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.5. „AKTIVNI U DRUŠTVU“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.“NOVO NORMALNO” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.1. GLAS SVJETLOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.2. DENZEL IN LOCKDOWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4. JAČANJE KAPACITETA UDRUGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5. OSTALE AKTIVNOSTI UDRUGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

6. AKTIVNO NA “STROSSU” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

7. BRAJICA I JA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

8. MOJIH PRVIH 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

9. AKTIVNOSTI ŠPORTSKOG DRUŠTVA SLIJEPIH 4 RIJEKE KARLOVAC . . . . . . . . . 26

10. POETSKI KUTAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29


RIJEC ˇ UREDNIKA

Dragi naši čitatelji,

Zadovoljstvo mi je

pozdraviti vas kao

predsjednik Udruge

slijepih Karlovačke županije

u 15. jubilarnom izdanju

časopisa „Život slijepih“ koji

izdaje naša Udruga.

Period koji je iza nas uvelike

je obilježen COVID-om

19 koji se nažalost uvukao u sve sfere naše

svakodnevice, pa i u našu Udrugu, negativno

utjecavši na planirane edukativne radionice,

kao i na rehabilitacijsko-edukativne izlete koje

smo planirali za ovu godinu.

No, unatoč specifičnoj situaciji u kojoj se našla

Lijepa naša, ali i cijeli svijet, treba istaknuti

da svi važni programi i projekti koje provodi

naša Udruga i dalje teku po planu. Također,

u lipnju smo krenuli i s provedbom dvogodišnjeg

projekta koji je u potpunosti financiran

od strane Europskog socijalnog fonda.

Kroz projekt smo zaposlili videćeg pratitelja na

puno radno vrijeme, te na mjesto voditelja projekta

osobu s invaliditetom.

Vrijeme koje je iza nas je svakako bilo izazovno,

te nažalost i nadolazeći mjeseci ne obećavaju

ništa bolje, no unatoč svemu, uvijek treba

ići samo naprijed i misliti pozitivno, a to ćemo

najlakše postići ako budemo složni i brinemo se

jedni za druge.

Za kraj bih vam svima poželio sreću, puno

zdravlja i nadu da se ovo „novo normalno“ što

prije vrati na „staro normalno“ te da će buduće

stranice Života slijepih koje ćete držati u rukama

biti ponovo ispunjene aktivnostima i uspomenama

koje smo stvarali sa svima vama.

Denis Velimirović

4

ŽIVOT SLIJEPIH


PROJEKTI I PROJEKTNE AKTIVNOSTI

“ŽELIM DOM, A NE DOM”

Sa 31.05.2020. godine završila je i

treća godina provedbe programa

''Želim dom, a ne Dom – prevencija

institucionalizacije slijepih osoba treće

životne dobi'', koji se provodio pod pokroviteljstvom

Ministarstva za demografiju,

obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada

Karlovca.

Sukladno raspisanom natječaju resornog

Ministarstva, 1.06. Udruga je započela s

nastavkom istoimenog programa na period

od naredne tri godine. Program je financiran

u iznosu od 160.000,00 kn godišnje,

dok je sufinanciran u iznosu 32.000,00 kn

od strane Grada Karlovca. Program odgovara

na potrebe osjetljive skupine članova

kojima zbog različitih životnih prilika prijeti

smještaj u institucije za brigu o starijim i nemoćnim

osobama. Provedbom aktivnosti obuhvaćeno

je 35 korisnika treće životne dobi.

Uz usluge informiranja i pružanja pomoći u

ostvarivanju zakonskih prava, program nudi niz

socijalnih usluga koje se provode kroz programske

aktivnosti preventivnih zdravstvenih pregleda,

usluge prijevoza, pratnje , dostave namirnica

korisnicima, edukacije i pomoći za uporabu pomagala

za slijepe, aktivnosti rekreacije prilagođene

slijepim i slabovidnim osobama, kao što su

vožnja tandem biciklom i rekreacija za članice. U

suradnji s djelatnicima Obiteljskog centra Karlovačke

županije te djelatnicima Centra za socijalnu

skrb Karlovca, Duge Rese, Vojnića i Slunja,

djelatnici Udruge imat će i terenske obilaske korisnika,

kroz koje će ih upoznavati i informirati o

zakonskim pravima, te će im se pružiti psihosocijalna

pomoć i podrška, a sve u cilju poboljšanja

općeg psihofizičkog stanja.

S obzirom na COVID-19, razdoblje karantene te

učinak epidemije, aktivnosti programa bitno su

smanjene, posebice one koje uključuju okupljanje

većeg broja korisnika, kao što su preventivni

zdravstveni pregledi te edukativne radionice.

Početkom godine za sve je korisnike lošijeg imovinskog

stanja osigurano besplatno korištenje

autobusnog prijevoza na području grada Karlovca,

koji uključuje i njihovu videću pratnju. Također,

za sve korisnike koji su to željeli uplaćena

je godišnja pretplata za Hrvatsku knjižnicu za

slijepe, te zvučne časopise sukladno afinitetima

istih. Terenski obilasci su prolongirani te se očekuje

njihov početak, ukoliko to epidemiološka

situacija bude dozvoljavala, sredinom mjeseca

listopada. Rekreacijske aktivnosti za žene koje

se provode u prostorijama Udruge, održavane

su na način da su poštivane sve preporuke Nacionalnog

stožera, a ukoliko su to dozvoljavali

vremenski uvjeti, održavane su u parkovima našeg

grada. Korisnici programa redovito su kontaktirani

telefonom, vršila se usluga dostave lijekova

i namirnica, te prijevoz i pratnja sukladno

potrebama korisnika.

Vesna Tek, voditeljica programa

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

5


PROJEKTI I PROJEKTNE AKTIVNOSTI

„UZ PRATNJU ZA SIGURNIJE DANAS“

Dana 28.05.2020. godine Udruga

je započela s provedbom

dvogodišnjeg projekta

pod nazivom „Uz pratnju za sigurnije

danas“. Opći cilj projekta

je povećati socijalnu uključenost

i unaprijediti kvalitetu

života slijepih osoba, članova

Udruge slijepih Karlovačke županije

kroz razvoj usluge videćeg

pratitelja.

Projekt financira Europska unija

iz Europskog socijalnog fonda u punom

iznosu potpore od 494.099,50 kn.

Specifični ciljevi projekta: poticanje na veću samostalnost

i mobilnost korisnika pri obavljanju

svakodnevnih aktivnosti, pomoć pri obavljanju

administrativnih poslova, veća zastupljenost

korisnika u socijalnim, kulturnim i drugim događanjima

sukladno individualnim željama, poboljšanje

općeg psihofizičkog stanja te osjećaja

vlastite korisnosti, prevencija institucionalizacije

korisnika.

Programske aktivnosti usmjerene

su na ciljanu skupinu korisnika,

točnije njih 20, kojima

je oštećenje vida nastupilo u

kasnijoj životnoj dobi te zbog

različitih razloga nisu bili u

mogućnosti završiti program

psiho-socijalne rehabilitacije i

tehnike hodanja uz pomoć dugog

bijelog štapa ili psa vodiča. Uz navedenu

klasifikaciju korisnika također postoje

i specifičnosti poput života sa starijim supružnikom

lošijeg zdravstvenog stanja ili također

sa osobom oštećena vida, čime se dodatno otežava

samostalnost, a ishod toga može dovesti

do negativnog raspoloženja kod slijepih osoba.

Važno je također istaknuti da i u slučaju kad je

osoba prošla edukaciju kretanja uz pomoć bijelog

štapa, često se dogodi da zbog različitih

vanjskih ili unutarnjih prepreka nisu u mogućnosti

obaviti sve samostalno te će u nekom trenutku

trebati pomoć videćeg pratitelja. No, i sitnice

poput čitanja pošte, različitih dokumenata i sl.

često su veoma otežane jer su pomagala koja

omogućavaju čitanje crnog tiska uz pomoć govorne

jedinice izuzetno skupa i slijepe osobe ne

mogu si to priuštiti. Stoga, projekti videćeg pratitelja

su jedni od najvažnijih usluga koje Udruga

provodi. Zahvaljujući Europskom socijalnom

fondu i projektu „Uz pratnju za sigurnije danas“

dodatno će se osnažiti kapaciteti Udruge, te će

se moći pokriti još veći broj članstva i njihovih

potreba. Kroz projekt su zaposlene dvije osobe,

voditelj projekta te videća pratnja.

Denis Velimirović,

voditelj projekta

6

ŽIVOT SLIJEPIH


PROJEKTI I PROJEKTNE AKTIVNOSTI

„RUKA KOJA VODI“

I

u 2020. godini Udruga je nastavila s provedbom

programa videće pratnje „Ruka koja

vodi – asistencija slijepim osobama u svakodnevnim

aktivnostima“ koji se provodi neprekidno

od 2013. godine u trogodišnjim periodima.

Program je u cijelosti financiran od strane Ministarstva

demografije, obitelji, socijalne politike

i mladih sa 101.776,00 kuna godišnje, te ovaj

trogodišnji ciklus završa sa 31.12.2021. godine.

Programom se osigurava asistencija u svakodnevnim

aktivnostima za 22 korisnika s područja

Grada Karlovca i okolice, nesamostalnih u

kretanju, s ciljem prevencije institucionalizacije,

veće uključenosti i poboljšanja kvalitete života.

Međutim, ciljanu skupinu korisnika čine i svi drugi

članovi Udruge, jer svaka slijepa osoba u nekom

aspektu svog života treba asistenciju videće

osobe. Nužnost videće pratnje neovisna je o

završenoj rehabilitaciji kako u kretanju i interakciji,

tako i u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti

od osobne higijene do kućanskih poslova.

Videća pratiteljica Ivana Canjar, zaposlena je

neprekinuto od 2013. godine, a korisnicima u

sklopu programa pruža sljedeće usluge:

- prijevoz i pratnja u obavljanju socijalnih aktivnosti

(svakodnevne aktivnosti poput odlaska k

liječniku, ljekarniku, u poštu, banku, nabavku

namirnica, kao i odlazak u kulturno-zabavne

ustanove)

- obavljanje administrativnih poslova (pomoć

u čitanju pošte, dokumenata, liječničkih nalaza,

doznaka i drugih materijala na crnom tisku,

omogućeno pisanje za potrebe korisnika)

- edukacija za obavljanje kućanskih poslova (čišćenje,

pranje, pospremanje) sukladno vlastitim

mogućnostima

- korisnicima je omogućena usluga dostave lijekova,

namirnica i drugih potrepština na kućnu

adresu

Programom je ostvareno povećanje kvalitete

života korisnika, povećanje socijalizacije te je

ostvaren doprinos prevenciji institucionalizacije

korisnika.

Josipa Stanešić,

voditeljica programa

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

7


PROJEKTI I PROJEKTNE AKTIVNOSTI

„TU SAM DA TI POMOGNEM“

Udruga slijepih Karlovačke županije početkom

prosinca 2019. godine započela

je s provedbom jednogodišnjeg projekta

pod nazivom „Tu sam da ti pomognem – pružanje

usluga prijevoza i pratnje starijim osobama u svrhu

povećanja kvalitete njihova života i prevencije

institucionalizacije“. Projekt je financiran od strane

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i

socijalnu politiku temeljem Poziva za prijavu projekata

usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i

zaštiti prava starijih osba za 2019. godinu.

Područje provedbe projekta je pružanje prijevoza

i pratnje osobama s najtežom vrstom i stupnjem

invaliditeta, koji nisu u mogućnosti samostalno

obavljati svakodnevne aktivnosti u zajednici, a

s ciljem zadovoljenja njihovih potreba te jačanja

socijalnog uključivanja. Korisnici projekta su članovi

Udruge, slijepe osobe treće životne dobi,

koje su izgubile osjetilo vida u kasnijem životnom

razdoblju, a time nisu imale priliku sudjelovati na

edukacijama samostalnog kretanja.

Opći cilj projekta je generalno poboljšanje kvalitete

života slijepih osoba nesamostalnih u kretanju

kontinuiranim korištenjem usluga prijevoza.

Specifični ciljevi projekta:

- poticanje veće samostalnost i neovisnog života

korisnika

- veća zastupljenost korisnika u socijalnim, kulturnim

i drugim aktivnostima u kojima nisu u mogućnosti

samostalno sudjelovati

- veća mobilnost korisnika pružanjem usluge prijevoza

i pratnje

- jednostavnije obavljanje administrativnih poslova

za korisnike

- poboljšanje psihofizičkog stanja i općeg raspoloženja

korisnika, te stvaranje osjećaja korisnosti

i vlastite vrijednosti

- ostvarivanje doprinosa prevenciji institucionalizacije

korisnika programa

Provedbom projekta osigurano je zapošljavanje

jedne osobe na puno radno vrijeme, a u pružanju

socijalnih usluga zaposlena osoba svakodnevno

će koristiti privatno vozilo u službene

svrhe, što je neophodno s obzirom na sadržaj

usluge, a u svrhu prevencije institucionalizacije i

veće samostalnosti korisnika u vlastitim domovima.

Projekt završava s 30.11.2020. godine, te je

u pripremi novi natječajni prijedlog za nastavak

navedenog projekta koji bi, ukoliko ga resorno

Ministarstvo odobri, trajao sljedeće dvije godine.

Vesna Tek,

voditeljica projekta

8

ŽIVOT SLIJEPIH


PROJEKTI I PROJEKTNE AKTIVNOSTI

“AKTIVNI U DRUŠTVU”

Projekt Aktivni u društvu osmišljen je kao

pokretač za uključivanje slijepih i slabovidnih

članova u aktivni javni život, ali i

za poticanje međusobne interakcije osoba s invaliditetom

s ostatkom populacije. Provedbom

aktivnosti želi se poboljšati opće psihofizičko

stanje korisnika, kako bi bili osnaženi i spremniji

na izazove koje pred njih stavljaju svakodnevne

aktivnosti. Projekt je započeo u lipnju 2020. i traje

do prosinca 2020. godine, te se provodi uz financijsku

potporu Hrvatske elektroprivrede d.d.

Uz navedene aktivnosti, izradit će se i otisnuti

brošura ''Kako pomoći slijepoj osobi u prometu'',

kojom će se senzibilizirati i educirati okolina o

problemima s kojima se susreću slijepe osobe

kao sudionici u prometu. Navedena aktivnost

provodi se od rujna do studenog 2020. godine.

Vesna Tek,

voditeljica projekta

Kroz provedbu projektnih aktivnosti 22.09. organiziran

je obilazak kulturnih i povijesnih znamenitosti

Grada Ozlja, koji se odvio uz stručno vodstvo

kustosa Gradskog muzeja Ozalj, koji je članove

uveo i upoznao s poviješću Grada. U sklopu Zavičajnog

muzeja članovi su posjetili i galeriju Slave

Raškaj, gdje su mogli vidjeti njezine umjetničke

radove te saslušati detalje iz njezinog života. Također,

korisnici projekta od kolovoza imaju priliku

sudjelovati u programu terapijsko-rekreativnog

plivanja i rehabilitacijske masaže u svrhu poboljšanja

fizičkog zdravlja i pokretljivosti korisnika.

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

9


UDRUGA U NOVIM IZAZOVIMA

„NOVO NORMALNO“

COVID – 19. Koronavirus. Socijalna

distanca. Epidemiološke mjere. Nacionalni

stožer. I zadnje, a ne manje važno:

novo normalno. Sve su to neki novi pojmovi

kojima je obilježena, a bit će i upamćena 2020.

godina. U svemu tome teško se pronalazi neka

svijetla točka, i malo je reći da se svi mi teško

snalazimo u novonastaloj situaciji. Počevši od

tzv „lockdown-a“, pa do trenutne „maska“ situacije.

No, koliko god bilo svima nama nelagodno

i teško prihvatljivo stanje u kojem nam se nameće

„novo normalno“, ovom situacijom posebno

su pogođene osobe treće životne dobi i osobe s

invaliditetom.

Udruga slijepih Karlovačke županije uvijek ponosno

ističe svojih 70 godina rada u interesu

slijepih osoba karlovačkog područja, a prošlo

se u tom vremenu i nestašica i kriza, ratova i

progonstava, teških vremena za članstvo. Možda

baš na krilima tog iskustva, ni ovu situaciju

nismo dočekali nespremni, već se s velikim žarom

i puno razumijevanja posvetili problemima

slijepih osoba uslijed ove epidemije.

Preraspodjelom radnog vremena djelatnici su

uvijek bili na raspolaganju za sve članove Udruge,

kada se ukazala potreba, što je posebice

došlo do izražaja u vrijeme karantene. Usluge

videće pratnje, koja je osigurana kroz projekte

resornog Ministarstva, bile su dostupne svim

članovima sukladno njihovim potrebama. Samo

telefonski poziv bio je dovoljan da se sve potrebno

dostavi na adresu članova, naravno, uz

poštivanje svih epidemioloških mjera. Sukladno

preporukama prekinuto je pružanje usluga prijevoza

i pratnje, te posjete članova u njihovim

domovima, ali je usluga nabave i dostave lijekova

i osnovnih živežnih namirnica itekako bila

potrebna. Također, u suradnji sa Savezom udruga

osoba s invaliditetom Karlovačke županije

uspostavljen je kontakt s lokalnim Crvenim križem,

kako bi se osigurala stalna pomoć za one

najpotrebitije i najugroženije članove Udruge.

Svi članovi Udruge redovito su kontaktirani od

strane djelatnika Udruge. Očekivano, ti su pozivi

bili itekako cijenjeni od strane članstva.

Postepenim popuštanjem mjera aktivnosti Udruge

su nastavljene, iako u smanjenom obujmu,

s obzirom na to da još uvijek nisu započele sve

one aktivnosti koje uključuju okupljanje većeg

broja korisnika u zatvorenim prostorima. Nažalost,

neka financiranja su obustavljena od strane

donatora, ali i to je razumljivo s obzirom na situaciju.

No, da ne bude sve crno, krajem mjeseca

svibnja započela je provedba projekta videće

pratnje „Uz pratnju za sigurnije danas“, koji se

u potpunosti financira iz Europskog socijalnog

fonda. 1.06. započeo je novi trogodišnji ciklus

programa „Želim dom, a ne Dom – prevencija

institucionalizacije slijepih osoba treće životne

dobi“. Program je financiran od strane resornog

Ministarstva te Grada Karlovca, odgovara na

potrebe slijepih osoba treće životne dobi, a sve

u cilju prevencije institucionalizacije. Uz navedene,

Udruga provodi još dva projekta videće pratnje

te nekoliko manjih projekata koji osiguravaju

rehabilitacijsko-rekreacijske, te socijalizacijske

aktivnosti.

Nošeni programima i projektima, danas hrabro

grabimo naprijed. Teško je reći da smo se navikli

i da smo prihvatili ovo „novo normalno“, ali puno

smo naučili i spremni smo za sve što nam donese

budućnost. A ono najvažnije, još jednom smo

uvidjeli koliko nam znače male stvari. Koliko je

važno čuti prijateljski glas s druge strane telefona.

Koliko je našim članovima važno ono: ovdje

Ivana, Sanja, Alisa, Vesna ili Josipa, IZ UDRU-

GE. Kako ste danas?

Josipa Stanešić

10

ŽIVOT SLIJEPIH


UDRUGA U NOVIM IZAZOVIMA

GLAS SVJETLOSTI

Malo mi je teže pisati o nečemu što

direktno osobno nisam prošao, ali

mogu zamisliti osjećaj bespomoćnosti

jer sam ga u jednom periodu života i sam doživio.

„Lockdown“ koji nam se dogodio bio je iznimno

stresan za cijelu Lijepu našu, a posebno su ga

osjetile ranjive skupine u koje svakako spadaju

slijepe osobe.

Odjednom se više ne možeš normalno kretati,

ići normalnim putem kroz život i takav osjećaj

neznanja što će se dogoditi sutra je stresan za

svakoga od nas.

Ja imam tu sreću da živim u kući s bratom i mamom,

no što je sa svima koji žive u stanovima

sami, sa starijim supružnikom, s osobama koje

nisu prošle edukaciju samostalnog kretanja, osobama

koje uz sljepoću imaju druge zdravstvene

probleme pa su samim time puno više podložne

dodatnim komplikacijama, ukoliko dođe do zaraze

koronavirusom? Ne mogu ni zamisliti kakav

je to osjećaj bespomoćnosti.

Mediji, Stožer i političari su uvijek isticali te se

zahvaljivali medicinskom osoblju i ovako nekim

volonterima, a rijetki su isticali važnost udruga

koje su bile na pomoći osobama s invaliditetom.

U ime svih njih im se zahvaljujem što su u tom

stresnom periodu bili na pomoći slijepim osobama,

a kao predsjednik Udruge slijepih Karlovačke

županije posebno se zahvaljujem našim curama

koje su nam s osmijehom na licu pomogle

da prebrodimo taj teški period.

Puno vam hvala Josipa, Ivana i Sanja.

Denis Velimirović

Svi smo mi društvena bića i kontakt s drugom

osobom je jednostavno u našoj prirodi, a odjednom

se moramo svi izbjegavati. Ogroman je

problem što se više nije moglo otići normalno i

u nabavu svakodnevnih potrepština, ali je tomu

bio od izuzetne pomoći Crveni križ čiji su volonteri

pomagali osobama u potrebi.

Iako je to bilo lijepo, to nije isto kao kad nazoveš

Udrugu i poznati ti, uvijek nasmijani glas, pruži

koju riječ podrške uz čašicu razgovora, prima

narudžbu sa svime što je bilo potrebno i to dostavlja

na kućni prag… Ukratko, biti na usluzi i

pomoći svima nama, a pritom izlagajući sebe i

svoje zdravlje.

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

11


UDRUGA U NOVIM IZAZOVIMA

„DENZEL IN LOCKDOWN“

Ovaj članak sam svakako trebao pisati za

vrijeme „lockdowna“. Ovako sad sjedim

za tipkovnicom i razmišljam što napisati

o periodu života koji se dogodio prije samo pola

godine, međutim imam osjećaj kao da je prošla

cijela vječnost. A što je smiješnije, čini mi se kao

da su to bile samo scene iz nekog niskobudžetnog

znanstveno-fantastičnog filma.

Svi smo slušali o tom nekom virusu koji se pojavio

nekad lani u tamo nekom kineskom gradu,

međutim nitko nije tome pridavao nikakav značaj.

No, kako su tjedni odmicali, virus je bio sve bliže

i bliže, ali smo svi nastavili živjeti svoje živote.

Mediji su sve više brujali o tome, situacija je bila

sve alarmantnija, ali se život nastavio dalje.

I onda je odjednom došao taj dan i sve je stalo.

Tih 15-ak dana koji su prethodili „lockdown-u“

bilo je ispunjeno pričama o tome, mediji su vrištali

naveliko, od raznih institucija su dolazile

preporuke kako se ponašati, dok su razna događanja

i otkazivana. Sjećam se, tog smo vikenda

uoči 8. marta bili na kuglačkom natjecanju u Požegi.

Tada se već špekuliralo kako će natjecanje

u Varaždinu, koje je trebalo biti održano tjedan

dana kasnije, biti otkazano, ali je potajno nada

još uvijek tinjala da se to neće dogoditi.

I svega par dana kasnije došla je obavijest i o

tom otkazivanju te se sjećam da sam pričao s

Josipom što ćemo s Udrugom te kako ćemo

nastaviti dalje s radom i odlučio sam da ćemo

zaustaviti i mi aktivnosti i da će cure dežurati pojedinačno

svaki dan. I par dana nakon toga je

bio kraj priče.

50 metara od moje ulice pojavio se policijski punkt

i bez propusnice se nismo mogli nigdje kretati.

U svim oblicima medija samo se govorilo o

broju zaraženih, broju umrlih i nisi mogao nikako

pobjeći od toga. A ja nisam znao što bih sam sa

sobom te kako upotpuniti svoj dan.

S obzirom da je TV bila beskorisna, s vremenom

sam si pronašao zanimaciju te sam počeo

istraživati na Internetu s naumom da si unaprijedim

znanje. Pa sam tako svašta nešto naučio

o mobitelima i računalima, a što mi je nekako

posebno drago: naučio sam instalirati i Windowse.

Naravno, to ne mogu napraviti bez pomoći

videće osobe, ali znanje je ostalo pa će nekada

možda i poslužiti.

Bavio sam se vježbanjem, čitanjem brajice i za

svo to vrijeme je mobitel bio u punoj funkciji pa je

vjerojatno rezultat toga poprilično ozračen mozak.

U tih skoro pa dva mjeseca sam se svega jedanput

maknuo iz kuće i otišao u grad, i to bez propusnice

jer sam morao ići nešto obaviti u banku

za Udrugu i taj osjećaj je bio nadnaravan. U

gradu je bilo sve mirno, redovi ispred institucija

koje su radile, svi su nekako tihi… Baš sablastan

osjećaj.

Sada kad razmišljam o tome zaključka sam da

sam imao i sreće jer živim u kući i mogao sam

zujati po vani, naći si neku zanimaciju il' šta god

bilo. Imam i pikado pa sam periodično i njega

igrao s frendom ili solo. Ali, što sa slijepim osobama

koje žive u stanovima? Čisti zatvor...

Dani su odmicali, sve je i dalje bilo zatvoreno,

no došlo je ljepše vrijeme, a mjere su postepeno

popuštale, barem što se tiče kretanja. Pa smo

tako svako malo išli do jednog kupališta i tamo

se zezali i pili kavu, a čak sam se bacio i u vodu.

U stvari, zagnjurio jer ne znam plivati, no strah

zbog toga je napokon prebrođen, a prvi zaron je

rezultirao time da sam se spucao glavom u stepenicu.

Ali nema veze, osjećaj je svejedno bio

fantastičan.

12

ŽIVOT SLIJEPIH


I onda je napokon došao taj dan kada se počelo

sve otvarati i opet je bilo sve lakše, ali neke posljedice

su ipak ostale.

Bilo me je strah izlaziti među ljude da ne bi

slučajno pobrao virus, opet sam imao taj glupi

osjećaj da se moram nagovarati da se pokrenem,

a sigurnost kretanja sa štapom je također

nestala. No malo po malo sam se počeo vraćati

u rutinu svoje svakodnevice, ali nije to nekako

bilo to.

U pravilu se dogodilo ono što sam mislio da nikad

neće. Potpao sam pod utjecaj medija. Dok

je trajala ta lockdown parada, bilo je „samo odgovorno“,

„virus je izuzetno opasan“, razne govorancije

o tome kako bi svi nešto iz toga trebali

naučiti, a dogodilo se to da se nije naučilo baš

ništa. Došlo ljeto, približili se izbori, zaraženih

daleko više nego što je bilo za vrijeme tog cirkusa,

a sve se nastavlja dalje, naravno pod određenim

mjerama.

A ono što me najviše živcira su ta dvostruka mjerila

koja se provode, a rijetki i spominju važnost

zdrave prehrane i jačanje imuniteta. Naglasak

je samo na neprovjereno cjepivo, dezinficiranje

ruku, a pretjeranim korištenjem te kemije ćemo

si još i oslabiti imunitet… I naravno, preskupe

maske koje virus mogu zaustaviti u istoj mjeri

kao i nalet asteroida u Zemlju.

Školstvo je postalo još veći cirkus, o pokretanju

gospodarstva se i ne razmišlja, a samo je važan

turizam.

I to je „novo normalno“ u kombinaciji sa „starim

normalnim“.

Denis Velimirović

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

13


JACANJE ˇ KAPACITETA UDRUGE

SLIJEPIH KARLOVACKE ˇ ŽUPANIJE

„INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI“

Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke

županije organizirao je 12. Konferenciju

pružatelja usluga osobama s

invaliditetom pod nazivom „Informiranje, komunikacija

i podizanje javne svijesti“, na kojoj su

kao predstavnici Udruge sudjelovaIi predsjednik,

Denis Velimirović u pratnji djelatnice Josipe

Stanešić. Bila je to dobra prilika saznati koliko i

na koji su se način razne ustanove, institucije,

centri i tvrtke uključile u rad udruga, kako bi položaj

njihovih korisnika kojih je samo u Karlovcu

9 tisuća, a na području Županije oko 17 tisuća,

bio vidljiviji i život kvalitetniji.

Prije početka radnog dijela konferencije, svi prisutni

su dobili bijele vrpce, kao podsjetnik i simbol

nacionalne kampanje „Bijela vrpca“, koja se

svake godine provodi od 25. studenog, Međunarodnog

dana borbe protiv nasilja nad ženama,

do 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih

prava, kroz 16 dana aktivizma, protiv nasilja nad

ženama s invaliditetom u više od 20 gradova

diljem Hrvatske. Udruga Osoba s invaliditetom

Karlovačke županije je nositelj ove kampanje za

područje Grada i Županije.

Bogati program Konferencije uključivao je izlaganja

stručnjaka iz raznih područja koji su predstavili

dosadašnji rad s udrugama, a sve u cilju

bolje uključivosti, vidljivosti i jednakih mogućnosti

osoba s raznim vrstama invaliditeta.

EDUKACIJE ZA ADMINISTRATORE I VIDEĆE

PRATNJE

18.06.2020. godine djelatnice Udruge Josipa

Stanešić kao administrator, te Sanja Jakić i Alisa

Dujmović kao videće pratnje sudjelovale su na

edukaciji administrativnog praćenja projekata

Europskog socijalnog fonda u organizaciji Hrvatskog

saveza slijepih, te na programu edukacije

za videće pratitelje.

Edukacijom su obuhvaćene sljedeće cjeline:

1. Provedba projekata ESF – organizacija projektnih

aktivnosti, tablica radnih sati, Zahtjev za

nadoknadom sredstava, evidencija locco vožnje,

Zahtjev za prenamjenom, pokazatelji i Micropodaci

korisnika

2. Financijsko praćenje i izvještavanje ESF – tablica

potraživanih troškova i cjelokupno financijsko

izvještavanje

3. Videći pratitelj – predrasude prema slijepim

osobama, prezentacija i demonstracija upotrebe

tiflotehničkih pomagala, pravilan pristup, komunikacija

i vođenje, prava osoba s oštećenjem

vida

„DILJEM NAŠE LIJEPE, INTEGRIRAJMO

SLIJEPE“

Predstavnici Udruge slijepih Karlovačke županije,

predsjednik Denis Velimirović i tajnica Josipa

Stanešić, sudjelovali su na trodnevnoj edukaciji

za jačanje upravljačkih kapaciteta udruga slijepih

osoba u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu

slijepih Premantura.

Edukacija je održana u okviru EU projekta „Diljem

naše lijepe, integrirajmo slijepe“ od 14.09.

do 17.09.2020. u organizaciji Hrvatskog saveza

slijepih.

Tijekom 3 dana provedene su radionice na temu

jačanja organizacijskih kapaciteta udruga, strateškog

planiranja, samozastupanja, zagovara-

14

ŽIVOT SLIJEPIH


nja i odnosa s javnošću koje je vodila stručna

suradnica iz Centra za civilne inicijative Mirela

Despotović. Na radionicama su sudjelovali članovi

upravljačkih tijela temeljnih udruga članica

Hrvatskog saveza slijepih i njihove videće pratnje,

a razgovaralo se o izazovima s kojima se

susreću upravljačka tijela u svom radu.

Razmjenom iskustava iskristalizirale su se nove

ideje i osvijestila se potreba zajedničkog rada

pri rješavanju ključnih pitanja važnih za slijepe i

slabovidne članove temeljnih udruga.

Vesna Tek

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

15


OSTALE AKTIVNOSTI UDRUGE

„ŽENE ŠUTE I SKRIVAJU SVOJE LICE“

25. studenog se obilježava Međunarodni dan

borbe protiv nasilja nad ženama. Tom prilikom je

u Gradskom kazalištu Zorin dom otvorena izložba

„Žene šute i skrivaju svoje lice“ fotografa Roberta

Gojevića. Izložba je dio međunarodne kampanje

16 dana aktivizma, a njezini organizatori su

Ženska grupa Korak Karlovac i Povjerenstvo za

ravnopravnost spolova Karlovačke županije.

Otvaranju izložbe prisustvovale su i članice

Udruge slijepih Karlovačke županije, pružajući

na taj način podršku svim zlostavljanim ženama

koje žive među nama, a uistinu skrivaju svoje

lice, kako od svojih najbližih, tako i od društva u

kojem žive.

„ŽIVOT SLIJEPIH“

U 2019. godini Udruga je izdala 14.

po redu broj časopisa „Život slijepih“

čije je izdavanje financijski podržalo

Ministarstvo za demografiju, obitelj,

mlade i socijalnu politiku.

Službena prezentacija časopisa održana

je uoči obilježavanja Međunarodnog

dana osoba s invaliditetom,

i to kroz lokalne medije, a posebice

kroz program lokalne TV postaje

Trend TV, kroz tv priloge i emisiju

„Mogu sve“. Časopis je poput prijašnjih

godina osmišljen kao presjek svih

događanja u Udruzi, kako projektnih,

rekreacijsko-edukacijskih tako

i sportskih. Prvenstveno, časopis je

namijenjen lokalnoj i široj javnosti,

kao način prezentacije svih aktivnosti

koje provodi Udruga. Partnerima i suradničkim

organizacijama, neprofitnim organizacijama i prijateljskim

udrugama, svim donatorima, te gradovima

i općinama Karlovačke županije te svim zainteresiranim

pojedincima. Naravno, časopis je

namijenjen i svim članovima Udruge, te se tako

svake godine radi i konverzija u zvučni zapis.

16

ŽIVOT SLIJEPIH


IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE

2020. godina izborna je godina za Udrugu slijepih

Karlovačke županije.

Sukladno Statutu Udruge, postupak izbora novih

članova u upravljačkim tijelima Udruge započeo

je održavanjem Zbora članstva, 8. veljače. Na

Sjednici Zbora razriješen je stari sastav Skupštine

te je izabrano 13 novih članova Skupštine.

Na izbornoj sjednici Skupštine, nakon uvodnih

točki Dnevnog reda, započeo je izbor članova

najvišeg upravljačkog tijela Udruge, Izvršnog

odbora. Nakon prijedloga kandidata, te postupka

javnog izjašnjavanja, članovi Skupštine

izabrali su Izvršni odbor u sljedećem sastavu:

Danijela Pavlić, Denis Velimirović, Anita Milčić,

Slavko Kralj i Darko Magdić.

Skupština je između navedenih članova Izvršnog

odbora za predsjednika Udruge slijepih Karlovačke

županije izabrala Denisa Velimirovića, a

za potpredsjednicu Danijelu Pavlić, čime ovaj

dvojac nastavlja voditi Udrugu i u novom mandatu

na sljedeće četiri godine.

Za delegata u Skupštini Hrvatskog saveza slijepih

izabrana je Anita Milčić. Nadzorni odbor potvrđen

je u sastavu: Biserka Kapitanić, Suzana

Gržičić i Janko Bosiljevac.

Reizborom ovih dvoje mladih ljudi na vodeće pozicije

u najstarijoj udruzi osoba s invaliditetom

s područja Karlovačke županije nagrađen je njihov

dosadašnji rad i trud ka unapređenju Udruge,

te im dana prilika da na njihovom entuzijazmu

i zalaganju raste i kvaliteta življenja slijepih

osoba našeg područja.

„KAVA S DORICOM“

„Ja sam obična žena iz Karlovca...„

ovim riječima započela je

gđa Dorica Barbić druženje s

našim članicama, okupljenim u

prostorijama Udruge na Strossmayerovom

trgu 2.

Neslužbeno druženje, zapravo

samo „kava“, bilo je povod za

okupljanje kojem su se naše

članice iznimno veselile, a njihova

očekivanja su u potpunosti bila opravdana.

Gđa Dorica radijska je voditeljica emisije „Kava s

Doricom“ s Katoličkog radija. Najdugovječnija je

to dnevna emisija ovog radija, prvi put emitirana

1997. godine, a postavljena je kao petominutno

promišljanje o životu jedne žene, majke, učiteljice,

a danas i bake. Kroz život prepun nedaća,

ali i nebrojenih trenutaka sreće,

naša je Dorica skupila životnog

iskustva za nekoliko života, a

njena mašta i toplina naspram

drugog živog bića su nemjerljive.

Bilo je zadovoljstvo slušati kako

običan razgovor i razmjena mišljenja

mogu biti razlog neizmjerne

sreće. Bez zadrške ispičane

su tako životne price i različite

sudbine, podijeljena tuga, ali i sreća ljudskog postojanja.

Ponekad je dovoljno samo nekoliko toplih

riječi da ispune naše srce i obasjaju ga svjetlošću.

Nakon ugodno provedenog popodnevna, ništa drugo

nije nam preostalo nego s puno veselja dogovoriti

sljedeće druženje i popodnevnu “Kavu s Doricom”.

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

17


OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ŽENA U UDRUZI SLIJEPIH

KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Kako su već svi dobrano savladali priču o nastanku

i povijesti obilježavanja Međunarodnog

dana žena, odnosno 8. marta ili eto manje popularnog

naziva 8. ožujka, reći ćemo samo da je to

dan od velikog značaja u procesu emancipacije

žena cijelog svijeta. I kako to već biva, i naša

Udruga pridaje mu veliki značaj, i ne samo zato

jer većinu članstva čine žene, već i zato jer su

naše članice sve ono lijepo i nježno, sve ono posebno

što čini našu Udrugu.

Ove godine odlučili smo da obilježavanje ovog

značajnog datuma ne bude samo jedan dan,

već tjedan-dva, pa možda tako uspijemo poruku

ovog Dana pronijeti i kroz cijelu godinu. Dvije kazališne

predstave, jedna tematska izložba fotografija

i zabavno druženje u prostorijama Udruge

ovogodišnji su predstavnici obilježavanja.

Kazališna predstava „Profesore dajte dva“

Umjetničke organizacije Tvornica smijeha, vratila

je naše članice u školske klupe, a predstava

„Sve o muškarcima“ Teatra Gavran, uz puno

smijeha, naučila ih, odnosno obnovila im znanje

o suprotnom spolu.

„Karlovačke heroine“ naziv je izložbe fotografija

poznatog karlovačkog fotografa Denisa Stošića.

Izložba je otvorena na sam Dan žena, a posvećena

je ženama našeg grada koje su svojim pri-

18

ŽIVOT SLIJEPIH


vatnim i/ili profesionalnim životom nadahnule

autora da ih uvrsti u ovu posebnu zbirku portreta.

Udruga s ponosom može reći da su od 41

portreta žena, čak 3 žene dio našeg kolektiva.

Podpredsjednica Danijela Pavlić pozirala je sa

svojom djecom stvarajući tako fotografiju pod

nazivom „Vi ste moje svjetlo“. Djelatnice Udruge

Ivana Canjar i moja malenkost, Josipa Stanešić,

imale su privilegiju na svojoj fotografiji ugostiti

predsjednika Denisa, a za nas je nastala kovanica

„Nasmijavateljice“ kao najbolji opis našeg

pristupa radu s korisnicima Udruge.

Za kraj je ostalo druženje organizirano u prostorijama

Udruge, na Strossmayerovom trgu 2,

gdje je gost bio radijski voditelj, bloger i spisatelj

Damir Valent Dado koji je uz puno smijeha, raznih

tekstova i dobru zabavu proveo naše članice

kroz projekt „Čitam, dakle postojim“ Književnog

kruga Karlovac. Uz crvenu ružu na poklon,

šačicu smijeha i dobro društvo zaokruženo je

ovo lijepo razdoblje raznovrsnih događanja posvećenih

ženama naše Udruge.

Autor fotografija: Denis Stošić

DRUŽENJE ŽENA TRIJU UDRUGA

U ovim pomalo kaotičnim vremenima kad se glasno

zagovara socijalna distanca, nekako nam je

draže da je ona ipak samo fizička, pa uz poštivanje

svih epidemioloških mjera, naše članice su

se 19.09. zaputile prema sunčanoj Istri.

Razlog putovanja bilo je tracionalno druženje slijepih

žena triju udruga, članica Udruge slijepih

Istarske županije, Primorsko-goranske i Udruge

slijepih Karlovačke županije. Druženje se održava

već dugi niz godina, a domaćinstvo svake godine

preuzima druga udruga. Ove godine ta čast

pripala je Udruzi slijepih Istarske županije. Iako

je vrijeme održavanja okupljanja do sada uvijek

bio mjesec svibanj i Majčin dan, ove godine druženje

je malo prolongirano, ali na veselje svih

okupljenih ipak održano. A mjesec rujan i „bablje

ljeto“ pobrinuli su se da članice putem prati sunce

i vedro nebo.

Lokacija okupljanja bio je Edukacijsko-rehabilitacijski

centar slijepih Istre – regionalni centar

inkluzivnog turizma – LUČ EDUKA – Cukrići.

Nakon uvodnih zalogaja i osvježenja te pozdravnih

riječi i razmjene poklona, okupljene

žene krenule u Svetvinčenat, u

razgledavanje župne crkve navještenja

Blažene Djevice Marije i kaštela Morosini-Grimani,

a sve uz stručno vodstvo

djelatnika Turističke zajednice Općine

Svetvinčenat. Nakon obilaska uslijedio

je zajednički ručak za koji se pobrinuo

Agroturizam Gržini.

Nakon uživanja u ljepotama i finoj domaćoj

hrani, članice su se uputile kućama.

No, sukladno dobrom starom običaju,

malo se skrenulo s puta da bi se uživalo

u štrudli s borovnicama i udahnulo

malo svježeg goranskog zraka šetajući

oko jezera Bajer u Fužinama. Bio je to

savršen završetak divnog druženja.

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

19


AKTIVNO NA „STROSSU“

Prošle godine je naša Udruga obilježila mladih

70 godina svoga postojanja i u tih sedam desetljeća

se puno napravilo za slijepe osobe s područja

Karlovačke županije.

Naravno, u tom periodu je bilo i teških trenutaka

za članstvo i Udrugu, no one su se prebrodile i

uvijek se išlo samo naprijed, a stvorile su se i

brojne lijepe uspomene. No, ono što je najvažnije,

Udruga se i dalje nalazi tu, i vrata na Strossmayerovom

trgu su uvijek otvorena za naše

članstvo, a tako će biti i u vremenu koje dolazi.

Vremena su se znatno promijenila, a samim

time i financiranja aktivnosti, a za pribavljanje

sredstava su zadužene Josipa Stanešić i novo

lice našeg djelatnog tima, Vesna Tek, pravo

osvježenje i odlično pojačanje projektnog kadra.

Iako radimo punom parom što se tiče provedbe

raznih programa i projekata, vrlo često se dogodi

da te sve naše aktivnosti

i ne popratimo medijski kako

dolikuje. Ali nikad nije kasno

da krenemo i u tom smjeru.

Tako se odlučismo malo i pohvaliti

koliko smo zaista vrijedni.

Cure pogotovo....

Videća pratnja... Što reći o tome??

„Vučko“ i ja se družimo već sedam godina i za

sada imamo poprilično dobru suradnju. Ponekad

se dogodi da se malo izgubim, kao i „zalijepim“

u određene predmete, no to je sasvim normalna

pojava, barem u mome slučaju kada je u pitanju

hodanje s bijelim štapom.

Zahvaljujući tom pomagalu mogu doći samostalno

do gotovo svih lokacija, međutim obaviti

određenu aktivnost na istima nije uvijek moguće,

a niti jednostavno, kao i brojne druge svakodnevne

radnje.

Glupo će možda zvučati, ali imao sam tu „sreću“

da sam svu problematiku s vidom i samostalnošću

riješio do svoje 30-e godine, no što

je s osobama treće životne dobi uz dodatne

zdravstvene poteškoće koje su u kasnijoj dobi

izgubile vid? Tu dolazi do pravog smisla usluga

Slijedi ukratko što se trenutno

događa:

„Želim dom, a ne Dom“ trogodišnji

program Udruge započeo

je s trećim ciklusom

provedbe 1. lipnja ove godine.

Program je financiran u iznosu

od 160.000,00 kn godišnje od

strane Ministarstva za demografiju,

obitelj, mlade i socijalnu

politiku, a sa 33.000,00 kn

godišnje nas u tom projektu

podupire i Grad Karlovac. Partneri

su Hrvatski zavod za javno

zdravstvo i Centri za socijalnu

skrb Karlovac, Duga Resa,

Slunj i podružnica Vojnić.

20

ŽIVOT SLIJEPIH


videćeg pratitelja i našeg trogodišnjeg programa

„Ruka koja vodi“. Polako ali sigurno, počevši od

2013. godine, naša Ivana je postepeno ušla u legendu

Udruge, međutim kako nije Superwoman

te jednostavno ne može pokriti cijelu Udrugu, tu

dolazimo do sljedećeg projekta pod nazivom „Tu

sam da ti pomognem“ i naše Sanje. Projekt je

jednogodišnji te se lagano bliži kraju provedbe,

međutim, nadamo da će resorno Ministarstvo

čuti naše želje i odobriti financiranje, pa da nastavimo.

Oba projekta, „Ruka koja vodi“ i „Tu sam da ti pomognem“,

financirana su od strane Ministarstva

za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,

za koje mi je trebalo poduže vrijeme da upamtim

kako se zove... I sad promijene ime...

Fondovi Europske unije su uvijek dobrodošli pa

smo tako i mi napokon krenuli u EU priču i odnedavno

započeli s provedbom dvogodišnjeg projekta

pod nazivom „Uz pratnju za sigurnije danas“

koji je u potpunosti financiran iz Europskog

socijalnog fonda u iznosu od 494.099,50 kn.

Tu je pak zadužena za pratnju naša Alisa koja se

na europski način brine za naše korisnike.

Corona i COVID su se u potpunosti uvukli u naše

živote, pa tako i u Udrugu, a samim time zahvaljujući

prethodno spomenutom virusu ove godine

će biti nešto manje edukativno-izletnih aktivnosti,

no gdje je problem, tu je i rješenje pa će, vjerujemo,

ipak na jesen biti pojedinih aktivnosti takvoga

tipa.

Jubileji su uvijek zanimljivi, a ponekad nas znaju

malo i stresirati, no uskoro će doći jedan koji

je od velikog značaja za Strossmayerov trg 2, a

riječ je o 10 godina rada Josipe. Žena došla kao

Hasan, u međuvremenu postala Stanešić i još

uvijek je s nama i brine se za sve nas i na tome

joj jedno veliko hvala u ime svih nas.

Ljeto nam je već lagano na zalasku, jesen dolazi,

i samim time žešći tempo… A ekipa u sastavu

Josipa Stanešić, Vesna Tek, Ivana Canjar, Sanja

Jakić i Alisa Dujmović će se i dalje brinuti da sve

ide po planu i rasporedu.

Denis Velimirović

„VUČKO“

Već dugi niz mjeseci mi je plan i želja napisati

štogod o bijelom štapu, no međutim nikako da to i

učinim. Pa eto, došao je trenutak da odam počast

tom pomagalu koje život znači jer po meni nema

važnijeg izuma za slijepe osobe od tog štapa koji

je dugačak metar i određeni broj decimetara.

Sjećam se kada mi je rehabilitatorica rekla da ću

hodati samostalno već za tri mjeseca... Doduše,

ne sjećam se što sam točno odgovorio na to, ali

vjerujem da je bilo u stilu: nema teorije. Možda je

to slučaj kod drugih, ali ne i kod mene. Na kraju

je žena bila u pravu, a ja sretan ko' tranzistor kad

sam odradio prvi samostalni zadatak u kretanju.

Isti se sastojao doći od Beka do obližnjeg kioska,

kupiti nešto i vratiti se natrag. S obzirom na udaljenost,

to mi se danas čini smiješno, no tad mi

je srce ne samo bilo u petama, nego je bilo u susjednom

kvartu, ali usprkos panici uspješno sam

prošao test koji mi je bio zadan, a samim time

sam dokazao i sebi da mogu.

Nakon što su se dojmovi slegli i kada mi je napokon

došlo do mozga što to zaista znači, sve se

promijenilo. Jer sve što sam od tad do današnjih

dana postigao, ne bi bilo moguće da nije bilo tih

kilometar i pol samostalnog hodanja.

Kako je vrijeme odmicalo, jednostavno sam prestao

doživljavati štap kao pomagalo nego jednostavno

kao dio mene i gdje sam ja tu je i moj

„Vučko“. Mada, moram priznati da mi se perio-

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

21


dično i dogodi da krenem bez njega, no ubrzo

shvatim da mi nešto fali te nakon kratkog promišljanja

shvatim što je to, vratim se po štap i

krenem dalje na put.

Nego, da pojasnim zašto „Vučko“.

Naime, kolegica u udruzi me periodično prije nagovarala

da nabavim psa vodiča… U međuvremenu

je odustala od toga jer je uvidjela da jednostavno

nema smisla. I tako sam jednog dana

odlučio tomu stati na kraj, uzeo crni flomaster i

napisao na štap „Vučko“.

Došao sam u Udrugu i rekao „legici“ da sam

nabavio psa. Naravno, bila je oduševljena tom

viješću, na što sam ja pokazao štap na kojem

piše „Vučko“. I to vam je pričica kako je nastao

„Vučko“.

Službeno se družimo već sedam godina i moram

priznat da se još uvijek ponekad začudim sam

sebi kako je to moguće. Osoba koja ništa ne vidi

se kreće sama po vanjskom prostoru, ceste, raskrižja,

promet, zebre… I kad počnem razmišljati

o tome, shvatim da za to uistinu treba imati hrabrosti,

no mi slijepi koji se samostalno krećemo

jednostavno ne razmišljamo o tome, jer se ne

isplati, a samo se isprepadamo onda.

Bude i kritičnih situacija, naravno, ali isto tako

bude i komičnih. Barem u mome slučaju. No,

nemojte to reći mojoj rehabilitatorici…. Često

budem brži od štapa i uredno to spoznam tek

nakon što se propisno zalijepim u neki stup ili

parkirano vozilo.

Jedna od čudnovatijih situacija dogodila mi se

kad sam jednom prilikom izašao iz frendova

auta, stao sa strane da on parkira i kako u takvim

situacijama kad stojim naslonim štap na sebe,

učinim to tad i štap jednostavno nestane. Naravno,

na prvu bijaše upitnik nad glavom, popipam

s nogom što je ispod kad ono šaht…. Nekoliko je

psovki tad izletjelo i onda sam puk'o od smijeha.

Drugom prilikom, kad sam sam sebi ispao panj,

bilo je na dan kada sam putovao u Rumunjsku s

kuglačkom reprezentacijom i prilikom pakiranja

stvari u autobus štap je ostao u kuglani. Deset

dana sam bio bez štapa. Moram priznati da je to

bilo poprilično glupo iskustvo. Posve i nadasve

sam bio nepokretan te sam ovisio isključivo o tuđoj

pomoći. Ali, sve je to za ljude, pa i za mene.

Ja i egzibicije često idemo u paketu pa barem

nije nikad dosadno.

I na kraju, što uopće reći te kako završiti članak?

Ovo što ste pročitali nema baš nekog pretjeranog

smisla. Jednostavno sam htio napisati nešto

o bijelom štapu, ali ako već moram imati i neku

poruku za kraj, onda to nek' bude ova. Nemojte

ga se sramiti… Ljudi ionako znaju da ne vidite, a

izbjegavajući ga samo štetite sebi. I kada hodate

s videćom osobom, također bi ga trebali imati

uza sebe jer će ga okolina onda vidjeti i zaobići

vas te neće doći do sudaranja i nepotrebno

glupih situacija i raspravljanja zašto se dogodio

fizički kontakt.

Upoznao sam ljude koji bez pol'

frke hodaju samostalno po Zagrebu,

međutim kad se vrate

u svoju okolinu spreme štap iz

srama. Po meni je veća sramota

ne hodati i skrivati se kao neki

kužni čovjek, nego izvući štap

i hodati okolo po svom mjestu

kao ravnopravna osoba zajednice.

A tomu na kraju krajeva svi

težimo, zar ne?

Denis Velimirović

22

ŽIVOT SLIJEPIH


BRAJICA I JA

Nisam baš siguran koliko sam mjerodavan pisati

o Brailleovom pismu jer ga slabo koristim, ali

eto... Osjećam potrebu napisati ponešto o tih famoznih

šest točkica i svojim iskustvima s njima.

Davnih dana, još početkom 19. stoljeća, jedan

je francuski vojnik stvorio pismo za noćno čitanje,

a razlog tom je krajnje jednostavan. Naime,

kako bi vojnici mogli čitati poruke po noći, koristili

su svjetlo, što je bila poprilično olakšavajuća

okolnost za protivničku stranu da ih lakše može

upucati. I tako, nakon određenog broja stradalih

vojnika, mladi se Francuz sjetio te je razvio

taktilno pismo kojim su se počeli koristiti u vojne

svrhe i time se statistika stradalih vojnika promijenila

nabolje.

U jednoj drugoj priči obrtnikov sin koji je oslijepio

s desetak godina dobio je ideju za univerzalnijim

i praktičnijim pismom za slijepe nakon što je „vidio“

kako njegov otac buši rupe u koži koristeći se

šilom. Tako je nastala priča o pismu za slijepe kojim

se danas koriste milijuni osoba s oštećenjem

vida, a nazvano je po tom inovativnom dječaku.

Louis Braille je osmislio šest točkica u dva stupca

koje uz kombinaciju istih tvore abecedu, a s

predznacima, kao i ostalim znakićima mogu tvoriti

i svu silu ostalih znakova poput matematičkih,

kemijskih, glazbenih i tako dalje.

Brajica se kroz povijest i nije puno mijenjala pa

je tako nekih 200-tinjak godina poslije dočekala i

mene, i nije mi bilo ništa jasno kada sam se prvi

put susreo s hrpom nekih malih izbočina na papiru.

No, malo po malo, i te točkice pod prstima

su počele dobivati oblik, kao i smisao i nakon tri

mjeseca učenja sam postao pismen na brailleovom

pismu.

Moram priznati da ga u glavne svrhe baš i ne koristim,

a riječ je o čitanju knjiga, međutim s vremenom

sam si pronašao načine kako ću je koristiti,

a samim time si olakšati i život. Naravno, rezultat

toga je što ne moram za svaku sitnicu trčati okolo

i pitati što to imam u ruci. Primjerice za označavanje

važnih dokumenata, CD-a ili DVD-a.

S druge strane

brajica ima

i daleko širu

primjenu koja

olakšava, ali

i educira, pa

se tako označuju

i lijekovi,

uredi po institucijama

i

ordinacije, a i

razne edukativno-turističke

šetnice kojima

se mogu

kretati slijepe

osobe i samostalno

pročitati koje biljke ili životinje obitavaju

na tom području.

Ukratko, moj rezime je da ne koristim puno brajicu

u svojoj svakodnevici i žao mi je što još uvijek

nisam pročitao ni jednu knjigu. Jednostavnije ju

je pokrenuti u zvučnom obliku, a onda bez obzira

koliko je ista i dobra, zaspem i moram premotavat

te tražit gdje sam stao. Tako jest lakše, no

to ne znači nužno i bolje, ali je opet bolje nego

uopće ne čitanje knjiga.

Doduše, periodično me lupi pa si uzmem Pronto

na kojem je Zane Grey i njegov vestern roman

Žutokljunac i lijepo „pičim“ s kažiprstom po tim

točkicama.

Drugog opravdanja jednostavno nema... U pitanju

je čista lijenost. Čitanje brajice je puno bolje i zanimljivije

od zvučnih knjiga. Lakše se mogu skoncentrirati

na samu fabulu, radi više osjetila istovremeno,

a što je najbolje: ne zaspim dok čitam.

Bilo kako bilo, brajicu je potrebno znati jer je to

pismo slijepih i bez obzira u koje svrhe ćete je

koristiti, neće pogoršati, nego će samo poboljšati

kvalitetu života i oplemeniti vašu svakodnevnicu.

Denis Velimirović

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

23


NAPOKON ZAPOSLEN

Već sam sam sebi dosadan pišući o sebi, a s

obzirom da svakom malo iskačem iz neke paštete,

vjerujem i vama isto, al' što ću vam ja.

Funkcija je takva kakva je, a budimo realni,

Udruga je najveći krivac u toj priči čiji je rezultat

moje dosađivanje vama tako da se žalite njoj.

No, šalu na stranu, u ovom članku ne planiram

pisati o svom životnom putu jer sam to sve već

pisao, ali bih napisao nešto kratko o još jednoj

životnoj prekretnici koja mi se dogodila prije tri

mjeseca. Doduše, dok vi budete ovo čitali, bit će

i mjesec i sitno više, ali poanta će biti i dalje ista.

Svi mi želimo stvoriti nešto u životu, a da bi se

bilo kakav plan ostvario, potrebna je volja, trud,

znanje, malo sreće, a budimo realni, na kraju

mjeseca i plaća.

U svojih 35 godina sam službeno radio svega 12

mjeseci i to u dva navrata po šest preko mjere

javnih radova u našoj Udruzi. Iako je to bilo super

iskustvo, na kraju je došla i lova, moram priznati

da ipak nisam mogao u potpunosti uživati

u tome jer sam znao da ću svaki put nakon toga

završiti na burzi i opet iz početka.

Mjeseci su prolazili, vjerujem da sam dosta i

napredovao u tom periodu, došao je i COVID i

skoro sve poslao u peršin, međutim završio je i

taj glupi „lockdown“ i osjećaj korisnosti se opet

počeo polako vraćati i zatim je došao taj sudbonosni

dan u kojem mi je Izvršni odbor naše

Udruge odlučio dati šansu i zaposliti me na mjestu

voditelja EU projekta koji nam odobren.

Koliko god društvo kao društvo napredovalo

i bez obzira na razinu školovanja, osobama s

invaliditetom će uvijek biti teže pronaći posao,

pogotovo u manjim sredinama. Školovanje za

slijepe u RH je potpuna katastrofa i srednje škole

tj. smjerovi koji se nude su gotovo izumrli i

beskorisni, a rezultat toga je da slijepe osobe ili

završe na burzi ili krenu na fakultet i pokušavaju

studirati što duže jer znaju što ih čeka nakon

završetka faksa.

Hoće li se ovaj projekt nastaviti nakon dvije godine,

to ne znam. Naravno, nadam se da hoće,

ali ono što znam jesu dvije do tri stvari koje ću

sad navesti.

Vi koji me se sjećate kakav sam bio kada sam

se učlanio u Udrugu, pratili ste me sve ove godine

i sva moja postignuća, mogu reći samo to da

sam ja najbolji primjer što udruga slijepih

može postići za kasnije oslijepljelu

osobu. Ja sam čista definicija u praksi.

Izvršnom odboru sam neizmjerno

zahvalan što mi je pružio šansu da

se osjećam korisnim i da si napokon

mogu nešto malo i dugoročnije planirati,

a i stvoriti...

A nakon što ova COVID parada završi,

svi ćemo se lijepo okupiti u našim prostorijama

na Strossu i napraviti jednu

veselicu da vam se svima zahvalim

što vas imam u svom životu.

Denis Velimirović,

zaposlen

24

ŽIVOT SLIJEPIH


MOJIH PRVIH 10

11.10.2011. godine sada

se čini tako davno, doslovno

skoro desetljeće udaljeno,

a opet nekad mi se

čini kao jučer. S godinama

uistinu dođemo do onog

što nam mame govore:

vidjet ćeš kako ti godine

lete sve brže što si stariji.

Naravno, nećemo sad

pretjerivati s izjavama o

mojoj starosti, ali eto nakupilo

se godina, a njih skoro četvrtinu provela

sam kao djelatnica Udruge slijepih Karlovačke

županije.

Priča kako sam došla na zamjenu na period od

30 dana, a ostala sad već preko 3500 dana lagano

je već ušla u legendu. Ali, kako ono priče

idu... Sjećam se kao da je bilo jučer (a nije), prvog

dana i samih početaka svog rada.

Kako u obitelji imam slijepu osobu, donekle sam

znala kako će izgledati moja pustolovina, ali

samo donekle. Raditi s cca 130 korisnika ipak je

nešto sasvim drugo. Na samom početku bili smo

tu kolega Zoran i ja, i predsjednik Vlatko. Bio je

to posao potpuno drugačiji od onog na koji sam

navikla. Izreka „raditi s ljudima“ ovdje je dobivala

potpuno novi smisao. Jer Udruga nije hladna

tvrtka s popisom ljudi, ona je skoro pa živo biće,

obitelj koju moraš njegovati i održati na okupu

pod svaku cijenu. Naravno, izvor financiranja,

kao i danas, tako i tada bio je neizvjestan i sve

adute u rukavu predsjednik Vlatko čuvao je za

održavanje „hladnog pogona“, iako je Udruga

bila sve samo ne hladna. Uskoro sam uz svako

ime na papiru povezivala i lice, životnu priču i

glas. Neočekivano lako postala sam dio te obitelji

i moj glas koji izgovara „Josipa iz Udruge“ počeo

je otvarati svaka ulazna vrata domova naših

članova. 2013. godine naša mala obitelj dobiva

i trećeg člana, videću pratnju, Ivanu. Dobar smo

mi bili trojac, svađali se i mirili, baš kao obitelj.

Ali šalu na stranu, članovi Udruge uvijek su bili

najvažniji, njihove želje i potrebe, i to svakoga

kao pojedinca i to je ono što me najviše veseli

u mom poslu. Saznanje da si svojim radom

nekome poboljšao uvjete života, omogućio nešto

novo ili samo uljepšao dan, uskoro postane

dio tebe, nešto kao droga, samo u pozitivnom

smislu. 2016. godine dolazi do velike promjene,

Zoran odlazi, Ivana i ja uzimamo „pauzu“ od godinu

dana da proširimo svoje obitelji, a i Vlatko

prestaje biti predsjednik. Nakon te godine mijenjali

su se ljudi s kojima sam radila, povećao se

broj zaposlenih i sad u našem malom kutku na

Strossmayerovom trgu nedostaje radnih stolova

za nas šestero, a dirigentsku palicu preuzeli

su Denis i Danijela, mladi dvojac od kojih imamo

velika očekivanja. Projekti su postali veliki i

značajni, jedan se čak naziva i „europskim“, ali

Udruga je za mene i dalje ona skromna obitelj,

koja je uvijek tu za svakog svog člana.

Rad u Udruzi opisala bih kao svakodnevni izazov.

Svaki dan drugačiji, dinamičan, a to je ono

što me posebno privlači. Lijepo je na kraju radnog

dana biti ispunjen. Znam, uvjeti u udrugama

civilnog društva daleko su od idealnih, i ti poslovi

nisi toliko privlačni kao oni „sigurni“ uz regres

i božićnicu. No, oni nose u sebi ono nešto lijepo

i pozitivno, osjećaj korisnosti. U ovih deset godina

stekla sam veliko radno, ali i životno iskustvo,

i ono najvažnije, stekla sam ovdje bake, koje mi

nisu bake, djedove koji mi nisu djedovi, tete i stričeve

koji to nisu, i prijatelje koji to stvarno jesu.

Josipa Stanešić

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

25


AKTIVNOSTI ŠPORTSKOG DRUŠTVA

SLIJEPIH 4 RIJEKE KARLOVAC

OD ČASOPISA DO ČASOPISA RAZBOJNICI PO LIJEPOJ NAŠOJ

Uvijek volim naglasiti da sam zahvaljujući sportu

putovao diljem Lijepe naše pri čemu sam stekao

brojne prijatelje. Upornost i redoviti treninzi su s

vremenom doveli i do brojnih uspjeha, a sve to

ne bi bilo moguće bez ekipe koja djeluje unutar

„4 rijeke“ Karlovac i cura iz Udruge koje nas podržavaju

i prate na natjecanjima.

Zajedničkim naporima smo ostvarili i određene

uspjehe u periodu između dva časopisa, a o

čemu je točno riječ ćete imati priliku pročitati u

nastavku ove priče.

Moji Razbojnici i ja smo u sezoni 2019./20. bili

vrijedni. COVID je, nažalost, obilježio drugu polovicu

sezone, međutim nakon „lockdowna“ smo

uspjeli završiti priču s dobrim uspjehom, a tekuću

smo započeli na još bolji način.

Nažalost, tradicionalno već nekoliko godina kontinuirano

upropastimo ekipne plasmane u ligama

iz pikada i kuglanja, no učimo na greškama

i uvijek treba ići samo naprijed. Obje lige smo

završili ekipno na četvrtim mjestima, što možda

i nije tako loše, ali s obzirom da smo imali šansu

boriti se za pehar, ne možemo biti zadovoljni.

No dobro, gradove koje smo posjetili tijekom kuglačke

sezone su redom bili Rijeka, Koprivnica,

Osijek, Slavonski Brod, Zagreb i Požega. Zadnje

kolo je trebao biti Varaždin, međutim gore

spomenuti COVID je to bio onemogućio.

Unutar sezone smo nastupili i na dva jaka međunarodna

kuglačka turnira, točnije u Kranju koji

je bio u studenom 2019. godine i u našoj metropoli,

krajem veljače 2020. godine.

Za razliku od lige, spomenuti

turniri su nam

bolje „legli“ pa je tako

ekipa u sastavu Velimirović,

Kralj i Poznan

ekipno u Kranju osvojila

1. mjesto od 16 ekipa,

dok je pojedinačno Kralj

u svojoj kategoriji osvojio

1. mjesto, a ja sam

u svojoj bio drugi. Drugi

međunarodni turnir na

kojem smo sudjelovali

je bio u našoj metropoli

te je isti trojac ekipno

osvojio treće mjesto,

a ja sam pojedinačno

osvojio zlato.

Nakon što je COVID parada

malo popustila, sti-

26

ŽIVOT SLIJEPIH


S druge strane, ni pikado nije bio pošteđen naše

„traljavosti“.

Prva pikado liga u kojoj se natječemo ima 8 klubova,

a u protekloj sezoni smo bili u Rijeci, Puli,

Slavonskom Brodu i Čakovcu, dok smo ugostili

Galiju i Zvuk iz Zagreba te Bilogoru iz Bjelovara.

ŠDS-ovci koji su bili u toj priči su redom Denis

Velimirović, Milan Đurić, Danijela Pavlić, Slavko

Kralj, Slobodan Poznan, Boris Matešić i Nedeljko

Popović.

Ukratko, već spomenuto četvrto mjesto smo postigli

s jednim neriješenim, tri poraza i svega tri

pobjede, što je puno premalo. Ali eto….

glo je vrijeme i za državno prvenstvo u kuglanju

koje se održalo u lipnju na kuglani u Zaprešiću.

Tijekom ta dva dana je bilo izuzetno zanimljivo

pa je tako Popović svoje natjecanje završio na

sedmom mjestu, Crni je otkuglao tekme karijere

i sa dva jako lijepa rezultata završio na četvrtom

mjestu te je malo nedostajalo da osvoji broncu.

Pojedinačno smo ligu Kralj i ja završili na prvim

mjestima zahvaljujući učinku 13 pobjeda od 14

utakmica, odnosno 12 od 14. Što nas je u konačnici

obojicu dovelo kao nosioce u svojim grupama

na 18. PH u elektronskom pikadu koje se

održalo od 3. do 6. rujna u ERKS Premanturi.

Prije nego opišem to iskustvo, treba spomenuti

i reprezentacijsku utakmicu između Srbije i

Hrvatske koja je odigrana početkom listopada

2019. u Beogradu. Organizatori tog susreta bili

su Nacionalni savez slijepih i slabovidnih Srbije

Naš Kralj je ligu završio pojedinačno na prvom

mjestu, međutim Zaprešićka kuglana je imala

drugačiji plan i dur za durom je odradio svoje pa

je tako natjecanje završio na četvrtom mjestu.

Ja sam pak priča za sebe, a to govorim potpuno

objektivno jer se kod mene nikad ne zna koji ću

rezultat postići, o čemu najbolje svjedoči Zaprešić.

U Požegi sam nakon bacanja bio toliko ljut

da sam čak razmišljao da se ostavim kuglanja

koliko sam bio loš i onda na državnom napravim

dva odlična rezultata ukupno, s tim da je od tih

osam staza pet bilo super, a tri sam odradio katastrofalno.

No, to je bilo dovoljno za osvajanje

zlatne medalje.

Moram istaknuti da se početkom prošle sezone

i naša Danijela uključila u kuglanje, što nam

je svima izuzetno drago i vjerujte mi: žena odlično

kugla. Samo treba kontinuitet i rezultati

će brzo doći.

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

27


Crni je svoj put počeo u kvalifikacijama i započeo

ga je s porazom, no onda se pokrenuo i tri

pobjede za redom su ga dovele do tekme koja

vodi u grupnu fazu natjecanja, međutim nije uspio

odraditi i taj posljednji korak i natjecanje je

završio na 15. mjestu. Ja sam pak priča za sebe,

startao sam odlično, nanizao 4 pobjede za redom

i trebala mi je još jedna da bih se plasirao u

polufinale… Bilo je 1:1 u toj bitci i glupa sedmica

me je koštala prolaza. Imah još jednu šansu,

međutim kolega iz Broda me je glatko oderao

2:0, a ja sam u tom meču onda imao milijardu

sedmica koje mi apsolutno nisu donijele ništa

korisno.

te Hrvatski športski savez slijepih, a u repki smo

sudjelovali po drugi put za redom i Kralj i ja. Utakmica

je završila rezultatom 7:6 u našu korist.

I tako dolazimo na kraju do PH u Premanturi… E

da, čekajte, to još nije sve.

Krajem kolovoza ŠUS Varaždin je organizirao

prijateljski pikado turnir, povodom gore spomenutog

PH. Sudjelovalo je ukupno šest ekipa, a

igrao je svatko sa svakim. Pa je tako ekipa u

sastavu Denis Velimirović, Enver Jusić, Slavko

Kralj i Slobodan Poznan s jednim porazom i 4

pobjede uspješno odradila zadani zadatak i donijela

zlatni pehar i medalje oko vrata.

E sad, to famozno prvenstvo. Više-manje već

svi znate da se naš Kralj napokon skockao, posložio

sve i odradio zadatak na nivou i sa stilom.

Četiri pobjede i dva poraza u grupi doveli su ga

do polufinala koje je također prošao bez problema

i u bitci za zlato je napokon bio opušten i

rezultatom 2:0 potpuno zasluženo osvojio isto.

Na kraju, u borbi za 5. mjesto sam se prošetao

i sa 2:0 osvojio isto. No, bilo kako bilo, na prvenstvu

je bilo odlično, Kralj je odradio svoje i

pozlatio se, a imali smo i organizirano nadmetanje

u igri kriket na koje se prijavilo ukupno 12

parova, a naravno bio je prijavljen i najbolji par

u Hrvatskoj, koji je na kraju i osvojio 1. mjesto u

kriketu. A riječ je… Već pogađate, o paru Velimirović-Kralj.

Uz navedena postignuća koja smo ostvarili, također

treba istaknuti da je po izboru Karlovačke

športske zajednice Slavku Kralju u siječnju

ove godine dodijeljena plaketa za najuspješnijeg

sportaša s invaliditetom. Svečanost je bila održana

u Gradskom kazalištu „Zorin dom“, dok je

Pučko otvoreno učilište „Duga Resa“ bilo domaćin

županijskog izbora za najuspješnije u sportu

na županijskoj razini, a u toj su priči plakete primili

Kralj i Velimirović.

Ovoj kratkoj pričici je došao kraj te se nadam

da ste zadovoljni s nama i našim uspjesima.

Obećat vam ne mogu da ćemo biti uspješniji,

no iskusniji jesmo, korak po korak i rezultati će

već doći, međutim to isto ne bi bilo moguće da

nema neizmjerne podrške cura iz Udruge koje

nas prate na natjecanjima, pomažu nam, ali nas

i pošpotaju kada je to potrebno. Na čemu im jedno

veliko hvala u ime svih nas.

Denis Velimirović

28

ŽIVOT SLIJEPIH


POETSKI KUTAK

...

NASLIJEDE

Neko mi je ukrao rimu

dok sam spavala.

Pod kušinom zlatna prašina

svih mojih strahova.

Neko mi je ukrao rimu

jer sam rijekom postala

zavedena virovima

odlutala.

Neko mi je ukrao rimu

jer sam se rijekom

u more pretočila

žudeći sunce

u praznim očima.

Tanja Jurić

Kada odu dragi ljudi

(kada odu Tamo)

oni su Nebo.

I zvijezde svoje duše

ostave onima koje vole,

u amanet, u nasljeđe

i onda su Ovi drugačiji

i onda Ovi rastu puni zvijezda

Pa kada i Ovi postanu Oni

I kada se rasprsnu,

tada ih svojima udijele

I samo odu.

Zato je čovjek

zapravo

Živa ljubav,

puna onih od prije.

Zato je čovjek Nebo,

a svaka smrt

je posljednje

darivanje

baš svake

žive

(a voljene)

Duše…

Tanja Jurić

Udruga slijepih Karlovacke ˇ županije

29


15. LISTOPAD

DUGA

Kiša rosi prozore.

Listopad je.

Cvile koraci pod stopama

(..ja znam boju opalog lišća..)

Znam sve boje jeseni

i zvukove njene.

Listopad je..

On ima boje

svih godišnjih doba.

Sva godišnja doba

pod mojim vjeđama,

pod poljupcima bijelog štapa

imaju boje

veličanstvenog,

cjelogodišnjeg,

moga listopada.

Kiša rosi prozore,

ona pere sve,

ali boje pod mojim vjeđama

ne mogu isprati

sve kiše života…

Oblak zastre sunčev sjaj

Tiho rominjaju kišne kapi

Sunce tad ponovno zasja

Kroz prizmu kapi stvori dugu.

Tako i čovjek

Kad prođe kroz oluje života

I uspije zadržati vjeru

Pretvara svijet unutar sebe i oko sebe

U čaroliju duge.

Lidija Aman Živanov

Tanja Jurić

30

ŽIVOT SLIJEPIH


NAŠA ŠETNJA

Miholjsko ljeto osulo je prirodu bojama. Ti vidiš da sam tužna i tiho mi kažeš: „ Idemo u šetnju“. Vodiš me

sigurnom rukom.

Osjećam šuštanje lišća pod nogama. Vjetar mi donosi miris jeseni. Tvoj glas tiho poput žubora rijeke

opisuje prizore jeseni.

Sunce zalazi i smjenjuje ga mjesec, a mi se polako vraćamo kući. Ti znaš i bez riječi kako u meni buja tiha

mirna sreća.

Zahvalna sam ti za svaki korak kojim me pratiš, za svaku riječ koju mi upućuješ. Da nema tebe živjela bih u

crno – bijelom svijet koji tvoja slikarska mašta pretvara u svijet boja.

Daješ mi volju da živim, da stvaram.

Lidija Aman Živanov


UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Trg Josipa Jurja Strossmayera 2,

47000 Karlovac

+385 47 614-242

udruga.slijepih@ka.t-com.hr

Glas svjtlosti

Mediji, Stožer i političari su uvijek isticali te se zahvaljivali medicinskom osoblju i ovako nekim

volonterima, a rijetki su isticali važnost udruga koje su bile na pomoći osobama s invaliditetom.

U ime svih njih im se zahvaljujem što su u tom stresnom periodu bili na pomoći slijepim osobama,

a kao predsjednik Udruge slijepih Karlovačke županije posebno se zahvaljujem našim curama koje su

nam s osmijehom na licu pomogle da prebrodimo taj teški period.

Puno vam hvala Josipa, Ivana i Sanja.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!