Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa / Kronika

graffik
  • No tags were found...

W czerwcu 1960 roku z inicjatywy kolejarzy ze Szczecinka powołano Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Kolejarz”, która będąc spółdzielnią przyzakładową stała się zalążkiem obecnej Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej pierwszej spółdzielni na terenie dawnego powiatu szczecineckiego. 26 czerwca 1960 roku Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Wałczu.
Similar magazines