17.06.2021 Views

ManPowerGroup_MEOS_splet

ManpowerGroup globalna raziskava napovedi zaposlovanja je za tretje četrtletje v raziskavo vključila 45 000 delodajalcev iz 43 držav. Slovenski delodajalci so previdno optimistični glede napovedi zaposlovanja – neto napoved zaposlovanja za Slovenijo znaša 9%. Pomanjkanje kadrov je največje v zadnjih 15 letih.

ManpowerGroup globalna raziskava napovedi zaposlovanja je za tretje četrtletje v raziskavo vključila 45 000 delodajalcev iz 43 držav. Slovenski delodajalci so previdno optimistični glede napovedi zaposlovanja – neto napoved zaposlovanja za Slovenijo znaša 9%. Pomanjkanje kadrov je največje v zadnjih 15 letih.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ManpowerGroup

raziskava napovedi

zaposlovanja

ManpowerGroup globalna raziskava napovedi zaposlovanja je za tretje

četrtletje v raziskavo vključila 45 000 delodajalcev iz 43 držav.

Vsem udeležencem raziskave je bilo zastavljeno enako anketno

vprašanje: “Kakšna je napoved zaposlovanja za vaše podjetje/

enoto v naslednjih treh mesecih v primerjavi s tekočim

četrtletjem?”

Svetovne napovedi zaposlovanja

Delodajalci napovedujejo okrepljeno

zaposlovanje od julija do

septembra v 42 od 43 držav in

teritorijev, ki jih je anketiral ManpowerGroup

za obdobje, medtem

ko sprememb v zaposlovanju ne

napovedujejo v eni od držav.

V primerjavi z drugim četrtletjem

leta 2021 delodajalci poročajo o

okrepljenih načrtih zaposlovanja

v letu 2021 v 31 od 43 državah,

zmanjšanje zaposlovanja v 8,

medtem ko v 4 ne napovedujejo

sprememb v zaposlovanju.

Če primerjamo rezultate z

letom prej, so zaposlovalci v

42 od 43 državah napovedali

povečanje zaposlovanja ter

v eni državi oz. teritoriju brez

povečanja zaposlovanja.


Napoved zaposlovanja - EMEA

V Evropi, Bližnjem vzhodu in Afriki (EMEA) je bilo v raziskavi ManpowerGroup Employment

Outlook Survey anketiranih več kot 17,000 delodajalcev. Zaposlovalci v vseh 26 državah EMEA

napovedujejo večje zaposlovanje v naslednjih treh mesecih v primerjavi s prejšnjim kvartalom.

Vse tri največje države Evropske

unije v koledarskem letu 2021

od julija do septembra poročajo

o povečanju zaposlovanja,

gledano kvartalno in letno. V

Nemčiji napovedujejo +11%

neto napoved zaposlovanja, v

Veliki Britaniji +8 neto napoved

zaposlovanja ter v Franciji 9%

neto napoved zaposlovanja.

Najbolj se bo, če pogledamo

celotno EMEA regijo in napovedi

zaposlovalcev, zaposlovalo v

Grčiji +15%, na Irskem +15% in

pri naših sosedih, na Hrvaškem

+14%. S tem, da grški delodajalci

napovedujejo hitri skok zaradi

zaposlovanja v gradbeništvu,

poslovnih ter finančnih storitvah

ter proizvodnji.

Na Irskem so napovedi najbolj

optimistične od leta 2007 zaradi

zaposlovanja v farmaciji in

gradbeništvu. Na Hrvaškem bodo

največ zaposlovali v turizmu in

gostinstvu +35% in gradbeništvu

+18%.

Napoved zaposlovanja - Slovenija

V Sloveniji delodajalci poročajo o

previdno optimističnih namerah

zaposlovanja za obdobje od julija

do septembra z + 9% rastjo.

14% delodajalcev napoveduje

zaposlovanje 1% delodajalcev

napoveduje odpuščanje,

78% napoveduje stabilno

zaposlovanje, medtem ko jih je

7% neodločenih.

Če primerjamo podatke s

prejšnjim kvartalom, delodajalci

ne nameravajo zaposlovati več,

če pa gledamo na letni ravni, ti

napovedujejo okrepitev za 19%

Delodajalci v vseh zajetih gospodarskih

panogah v Sloveniji

poročajo, da v prihajajočem

četrtletju pričakujejo rast

zaposlovanja.

Izpostavljamo:

Najmočnejše zaposlovanje

pričakujejo delodajalci:

Panoga:

gradbeništvo

Regija:

osrednjeslovenska regija

Velikost podjetij:

velika podjetja


Kaj napovedujejo slovenski delodajalci?

Kaj napovedujejo slovenski delodajalci?

Primerjava napovedi zaposlovanja po panogah

Primerjava po regijah

Največ bodo zaposlovali

v osrednjeslovenski regiji

(16%), sledi severovzhodna

Slovenija (12%), jugozahodna

(10%), jugovzhod (9%).


Največje pomanjkanje talentov v zadnjih 15 letih

80% zaposlovalcev

v Sloveniji poroča

o izzivih z iskanjem

novih zaposlenih,

kar je 17% več kot v

lanskem letu ter kar

40% več kot v letu

2019.

Področja, kjer je največje pomanjkanje zaposlenih

O ManpowerGroup

S pisarnami v več kot 80 državah po svetu je

podjetje ManpowerGroup vodilno podjetje

na svetu na področju zaposlovanja ter

kadrovskih rešitev. Podjetjem pomaga

pri njihovi transformaciji v tem hitro se

spreminjajočem svetu z inovativnimi

kadrovskimi storitvami – psihološkimi

testiranji, razvojem talentov, veščin ter

kadrov.

Naslednja napoved zaposlovanja:

Naslednja napoved zaposlovanja bo izšla

septembra 2021, z napovedjo zaposlovanja za

zadnje četrtletje leta 2021.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!