30.06.2021 Views

GED DESIGN 3D nalepke

Vrhunske 3D nalepke za lepljenje na cestna in vodna vozila ter izdelke.

Vrhunske 3D nalepke za lepljenje na cestna in vodna vozila ter izdelke.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3 D N A L E P K E

VEČ KOT 15 LET IZKUŠENJ

VEČ KOT 100 000 3D NALEPK LETNO


Zaupajte nam

Odlikujejo nas kakovost, zanesljivost,

inovativnost, tradicija in oseben pristop do

vsakega posameznega naročnika. Hvaležni smo

za dolgoletno zaupanje in zadovoljstvo naših

strank.

Na voljo smo vam vse od samega oblikovanja

izdelka do končne izdelave. Na vašo željo vam

pošljemo vzorce.


N A T A N Č N O I N E N A K O M E R N O

S T R O J N O P R E L I V A N J E

S posebnim postopkom strojnega

prelivanja digitalno potiskane

samolepilne folije, aluminija ali pleksi

stekla dosežemo trodimenzionalni

videz, ki da nalepki višjo dodano

vrednost. 3D nalepke so primerne za

notranjo in zunanjo uporabo.

Nalepke prelivamo z

dvokomponentno poliuretansko

smolo, ki s časom ne porumeni in je

zelo trpežna in odporna na praske,

udarce in vremenske vplive. S tem

postopkom obdelane nalepke imajo

zelo dobro UV in mehansko zaščito.


3 D n a l e p k e

z a v o z i l a

Odlična izbira za cestna in vodna vozila


01

Pritegnite

pozornost

Vrhunski videz 3D nalepke z vašim logotipom

da vašemu vozilu višjo dodano vrednost.

02

Ponudite

kakovost

Naše 3D nalepke odlikujejo odlična kakovost,

močan oprijem ter izvrstna UV in mehanska

odpornost.
3 D n a l e p k e

z a i z d e l k e

Naj vaš izdelek izstopa


01

Vrhunski

izgled

Imamo dobrih 15 let izkušenj z izdelavo 3D

nalepk. Letno izdelamo več kot 100 000 3D

nalepk.

02

Odlična

kakovost

Naše 3D nalepke odlikujejo odlična kakovost,

močan oprijem ter izvrstna UV in mehanska

odpornost.
3 D n a l e p k e

G E D L I N E

Še višji nivo 3D nalepk


01

Pleksi steklo

Pleksi plošče različnih debelin z laserjem

razrežemo na želeno obliko. Pred prelivanjem

jih lahko kaširamo s folijo.

02

Aluminij

Aluminijaste plošče, debeline 0,5 mm, lahko s

posebno digitalno tehniko pred prelivanjem

tudi potiskamo ali kaširamo s folijo.
GED DESIGN ROBERT HORVAT S.P.

Brezovica 5, 8220 Šmarješke Toplice

07 384 30 86

041 815 666

www.ged-design.si

info@ged-design.si

geddesignsp

geddesignsp

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!