contact tracing.

jideluna

Biswal na tala ng mga ordinaryong bagay sa ordinaryong buhay.


Regina de Castro

2021


1078

(

at

isang simple, kumpidensyal na proseso na dekada nang

ginagamit ng mga kagawaran ng pampublikong kalusugan

para pabagalin ang pagkalat ng mga nakahahawang sakit

maiwasan ang mga pagsiklab.

contact tracing.


unang araw ng suspension,

tayuan pa rin mula Lawton hanggang Imus.


sayang ang puyat.


smaller and smaller circles,

labimpitong buwan na tayong tumatakas

mula sa awtoridad.


sampung taon na ‘kong hindi sumusulat.


Enero 23, 2019 -- 10:40 PM

Ano bang gusto mong makamit hindi ngayong taon kung hindi sa punto ng

buhay na kinatatayuan mo ngayon?

Gusto kong sumulat. Gusto kong tumuhog muli ng mga salitang paulit-ulit

na hahasain at patitibayin, bubuuin gamit ang aspalto at walang alinlangang

pagharap sa mundo ng boses na tumataginting laban sa katahimikan

ng gabi. Gusto kong maging responsable sa pagpihit ng manibela

patungo sa direksyong nilalayong datnan. Gusto kong bigyan—hindi, gusto

kong hugutin, mula sa pinakasimpleng mga salita ang walang limitasyong

kapangyarihan na makapagbago ng realidad.

Gusto kong gumuhit. Mga linyang baliko at tila kahig ng manok, minsan

walang katuturan at resulta ay hindi mabilang na pagpilas ng papel at

sayang, sayang, sayang, pero sa isang linyang baliko pa, sa isa pang

kahig ng manok na idinidiin sa blangkong espasyo; roon nahihimlay ang

mga baka sakali na makapaglikha ng obrang may pagkilos, may paglaban.

Gusto kong tumakbo. Sa ilang taong pag-upo, pagtayo, at paglakad, malalaki

man ang hakbang ay ramdam pa rin ang hanging umaalimpuyo at yelong

tumatagos sa kulong dumadaloy sa ilalim ng balat. Lagi na lamang akong

naghihintay. Walang kibong nag-aabang ng himala—matang nakabaon sa lupa

na kuntento na sa pagpulot ng pira-pirasong tsansa. Ano kayang pakiramdam

na hindi manginig ang tuhod sa puwersa ng paparating na bagyo?

Ano kayang nag-aantay sa kabilang dulo kung gagalaw at sasalubungin

ito?

Gusto kong tigilan ang pagtanggap na lamang ng pagkatalo.

Gusto kong umalma at humingang panibago.

Nais kong gawin ang aking ninanais,

At ibig kong sabihin, ibig kong manatili.

bawas punto.


(wala namang expiry date ang

ID picture—)

akala ko kung sino.


(—ang tinapay meron.)


dapat pala gardenia na lang ang

inalagaan ko.


limang pulgada pala

ang distansya

ng aking mga paa

mula sa dulo ng kama.


para akong bumalik sa pagkabata.


(pwede pa bang bumati ng happy new year

kung Agosto na?)


wala namang manananggal na bumibisita.

(bukas pa rin ang bintana.)
dito ako nabubuhay


dito ako hihimlay


may pagkakaiba.

Similar magazines