08.11.2022 Views

Velky Kosik - listopad 2022

Nejoblíbenější svátky roku se kvapem blíží a nastal tak ten správný čas otevřít pomyslné dveře do světa úžasných dekorací a vánočních dárků. V našem novém katalogu totiž najdete vše pro vytvoření příjemné vánoční atmosféry: zelené girlandy, adventní svícny, dřevěné světelné dekorace či venkovní osvětlení. Díky nim se například můžete stát ve Vašem okolí jedničkou ve světelné výzdobě zahrady, domu nebo balkonu. Postarat se o to může například velká světelná kometa, která má na délku neuvěřitelných 570 cm. Ale tím to nekončí. Vybírat můžete i z mnoha nápadů na dárky pro celou Vaši rodinu. Ušetříte tak čas strávený nakupováním, který jistě využijete lépe, třeba odpočinkem s teplým nápojem a vybíráním z následujících stránek… Velký košík

Nejoblíbenější svátky roku se kvapem blíží a nastal tak ten správný čas otevřít pomyslné dveře do světa úžasných dekorací a vánočních dárků. V našem novém katalogu totiž najdete vše pro vytvoření příjemné vánoční atmosféry: zelené girlandy, adventní svícny, dřevěné světelné dekorace či venkovní osvětlení. Díky nim se například můžete stát ve Vašem okolí jedničkou ve světelné výzdobě zahrady, domu nebo balkonu. Postarat se o to může například velká světelná kometa, která má na délku neuvěřitelných 570 cm. Ale tím to nekončí. Vybírat můžete i z mnoha nápadů na dárky pro celou Vaši rodinu. Ušetříte tak čas strávený nakupováním, který jistě využijete lépe, třeba odpočinkem s teplým nápojem a vybíráním z následujících stránek…


Velký košík

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LED

LED


LED

ČASOVAČ

LED

LED

ČASOVAČ


LED

LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED


LED

LED

ČASOVAČ

LED

LED

LED

ČASOVAČ


LED

LED

LED

LED

LED

LED


LED

LED

ČASOVAČ

LED

LED

ČASOVAČ

LED

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED


LED

LED


ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED


LED

LED

LED

LED


LED

LED

ČASOVAČ

SE ZVUKY

SE ZVUKY

LED

LED

LED

ČASOVAČ


ČASOVAČ

LED

LED

LED

ČASOVAČ

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED


USB

LED

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED

SE ZVUKY

SE ZVUKY


LED

ČASOVAČ

LED

SE ZVUKY


LED

ČASOVAČ

LED

LED

LED


LED

LED

ČASOVAČ


SE ZVUKY

ČASOVAČ

LED


LED

Měnící barvy

LED

ČASOVAČ

LED

LED

ČASOVAČ

LED


LED

LED

LED

LED

ČASOVAČ

LED

LED

LED


LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

LED

LED


USB

LED

SE ZVUKY

ČASOVAČ

LED


LED

LED

ČASOVAČ

LED

ČASOVAČ

SE ZVUKY


LED

ČASOVAČ

ČASOVAČ

LED

LED

LED

LED

LED

ČASOVAČ

EFEKT

PLAMENE


LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

LED

LED

LED

ČASOVAČ

ČASOVAČ


LED


LED


LED

EFEKT

PLAMENE

LED

SOLÁRNÍ


LED

ČASOVAČ

SOLÁRNÍ

LED

LED

ČASOVAČ


Rádiově řízené

LED

ČASOVAČ

LED

LED

SOLÁRNÍ

LED


ČASOVAČ

LED

LED

LED

ČASOVAČ


Měnící barvy

LED

SOLÁRNÍ

LED

Měnící barvy

Měnící barvy

ČASOVAČ


LED

LED

SOLÁRNÍ

LED

SOLÁRNÍ


SOLÁRNÍ

Rádiově řízené

SOLÁRNÍ

Rádiově řízené


LED

ČASOVAČ


LED


ČASOVAČ

LED


LED

SE ZVUKY

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!