02.03.2023 Views

Midea_samostojeca tehnika_2022_RS_web

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>2022</strong><br />

SAMOSTOJEĆA TEHNIKA<br />

SAMOSTOJEĆE MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA | MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA | FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI


<strong>Midea</strong><br />

Osnovana 1968. godine, sa 50 godina razvoja, <strong>Midea</strong> je postala najveći svetski proizvođač<br />

velikih kućnih aparata, te nudi raznolike proizvode koji se sastoje od potrošačkih uređaja,<br />

HVAC-a, robotike i industrijske automatizacije sa preko 150 000 zaposlenih, 20 domaćih<br />

proizvodnih baza, izvozi u preko 200 zemalja i više od 60 filijala u inostranstvu.<br />

<strong>Midea</strong> je posvećena poboljšanju života pridržavajući se načela “Stvaranje vrednosti<br />

za kupce”. <strong>Midea</strong> je fokusirana na kontinuirane tehnološke inovacije kako bi poboljšala<br />

proizvode i usluge, te kako bi život učinila lepšim i prijatnijim. Svake godine <strong>Midea</strong> osvaja<br />

više od 40 nagrada za dizajn na različitim svetskim izložbama dizajna kao što su Reddot,<br />

iF i Good Design Award. <strong>Midea</strong> je šest godina za redom 2016/2017/2018/2019/2020/2021<br />

bila na listi “Fortune 500”.<br />

Worldwide Fortune<br />

500 Company<br />

2


NAŠA<br />

VIZIJA, MISIJA I<br />

VREDNOSTI<br />

Naša vizija je doneti velike inovacije u svakodnevni život. Naša misija je integrisati se<br />

sa svetom i nadahnuti budućnost. Prihvatamo buduće izazove i zato su naše temeljne<br />

vrednosti:<br />

POSVEĆENOST, SARADNJA I INOVATIVNOST<br />

3


4


SADRŽAJ<br />

Dobrodošli u <strong>Midea</strong> svet 03<br />

Mašine za pranje i sušenje veša 06<br />

Uvod 08<br />

Mašine za pranje veša Knight 16<br />

Mašine za pranje veša Lunar 17<br />

Mašine za pranje veša Nebula 24<br />

Mašine za pranje/sušenje veša Lunar 26<br />

Mašine za pranje veša sa gornjim punjenjem Ellen 28<br />

Mašine za sušenje veša Lunar 32<br />

Mašine za pranje sudova 34<br />

Uvod 36<br />

Mašine za pranje sudova 60 cm 42<br />

Mašine za pranje sudova 45 cm 48<br />

Stone mašine za pranje sudova 55 cm 50<br />

Frižideri i zamrzivači 52<br />

Uvod 54<br />

Kombinovani frižideri 3+vrata 60<br />

Kombinovani Side by Side frižideri 62<br />

Kombinovani frižideri zamrzivač dole 66<br />

5


MIDEA<br />

MAŠINE ZA PRANJE I<br />

SUŠENJE VEŠA<br />

6


MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA<br />

NE SAMO ZA ČIST I MIRISAN VEŠ, VEĆ PRE SVEGA TRETIRANO<br />

ISKLJUČIVO SA PAŽNJOM KOJU ZASLUŽUJE<br />

Održavanje higijene je nezamislivo bez redovnog pranja vaše odeće, veša, posteljine.<br />

<strong>Midea</strong> mašine za pranje i sušenje veša odradiće taj posao za vas uz zagarantovanu besprekornu čistoću<br />

i negu vašeg veša. Takođe, uz ispravan odabir iz mnoštva programa sušenja, skratite vreme potrebno za<br />

peglanje.<br />

7


MIDEA<br />

MAŠINE ZA PRANJE VEŠA<br />

SA PREDNJIM PUNJENJEM<br />

Mašine za pranje veša<br />

<strong>Midea</strong> Group je najveći svetski proizvođač kućnih aparata i nastavlja da raste globalno, zauzimajući prvo<br />

mesto po tržišnom udelu u zemlji i inostranstvu. <strong>Midea</strong> odeljenje za proizvodnju mašina za pranje veša<br />

radi od 1958. godine i nastavlja da se širi.<br />

Naši proizvodi za pranje veša su osvojili razne prestižne nagrade za dizajn, uključujući iF Design Award i<br />

Red Dot Design Award.<br />

<strong>Midea</strong> Grupa decenijama proizvodi i razvija mašine za pranje veša. Imamo proizvodne linije specijalizovane<br />

za mašine za pranje veša sa dve kade, sa gornjim punjenjem, prednjim punjenjem, kao i za mašine<br />

za sušenje veša. Postoji 28 linija za masovnu proizvodnju i visok proizvodni kapacitet od 34,9 miliona<br />

jedinica godišnje.<br />

Mašine za pranje veša sa prednjim punjenjem<br />

Knight<br />

Lunar MF200<br />

Lunar MF100<br />

Nebula<br />

8


INVERTER<br />

QUATTRO<br />

Inverter BLDC motor<br />

<strong>Midea</strong> inverter BLDC motor (Brushless Direct Current Motor - jednosmerni DC motor bez četkica) rešava<br />

urođene mane klasičnog motora. Četkice i komutator zamenjeni su elektronskim upravljanjem čime<br />

su izbegnuti gubici energije i varničenje. Upravljanje brzinom je puno efikasnije i prilagođeno potrebama<br />

ciklusa pranja.<br />

Sam motor je puno trajniji jer je trošenje materijala i komponenti bitno smanjeno.<br />

▪ smanjenje bučnosti do 11,4%<br />

▪ znatna ušteda električne energije<br />

Testni rezultati bazirani na <strong>Midea</strong> veš mašini sa prednjim punjenjem kapaciteta 8kg sa 1200 obrtaja u<br />

minuti i BLDC motorom. Buka je manja za 7dB pri pranju i 4dB pri centrifugiranju.<br />

*Prikazani detalji raspoloživi su u zavisnosti od modela. Detaljan opis naveden je uz svaki model zasebno.<br />

Prikazani detalji takođe su ilustrativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog izgleda uređaja.<br />

9


Water Cube bubanj<br />

360° potpune čistoće. Kreativni Water Cube bubanj efikasno ‘’masira’’ veš, namače vlakna, potpuno<br />

rešava probleme sa flekama i čisti ivice odeće. Nema više brige oko tvrdokornih fleka, samo uživanje u<br />

pranju.<br />

Sa Water Cube bubnjem izbegavate<br />

nedovoljno oprane ivice odeće.<br />

Masivna rebra u bubnju, oblikovana kao krilo<br />

razbija sve tvrdokorne mrlje.<br />

3D izbočine dijamantnog oblika omogućavaju<br />

ravnomerno pranje i sprečavaju habanje veša.<br />

Drum Clean funkcija<br />

Funkcija čišćenja se aktivira ručnim<br />

odabirom na kontrolnoj tabli. Bubanj je<br />

napunjen do 1/3 vodom i zagrejan na<br />

90°, čime se aktivira antibakterijsko<br />

dejstvo sa visokom temperaturom, čime<br />

se postiže uklanjanje bakterija koje se<br />

mogu sakriti u nevidljivim uglovima<br />

bubnja.<br />

Uklonite mirise i prljavštinu kako biste<br />

sprečili sekundarnu kontaminaciju i<br />

zaštitili svoje zdravlje.<br />

10


Lunar Dial taster sa LCD ekranom<br />

Inspirisani sjajem i čistoćom meseca, imamo Lunar Dial funkciju kao ključni element <strong>Midea</strong> Lunar serije<br />

mašina za pranje veša. Za razliku od tradicionalnih tastera, Lunar Dial opcija integriše funkcije tastera i<br />

ekrana, nudeći vam direktnije iskustvo korišćenja mašine za pranje veša.<br />

Posebno velika vrata<br />

za praktično punjenje i nadzor<br />

S obzirom na velika vrata, veliki komadi<br />

odeće i tekstila lako se ubacuju i vade.<br />

Istovremeno, moderan i elegantan<br />

izgled ulepšava prostor.<br />

11


Health Guard<br />

napredno čišćenje<br />

i dezinfekcija<br />

Mašina za pranje veša MF200<br />

sa tehnologijom Lunar Dial i<br />

Health Guard nudi korisniku<br />

praktično iskustvo korišćenja i<br />

garanciju zdravstvene nege.<br />

U MF200 sistemu, HealthGuard<br />

pokazuje na sve programe u<br />

levoj koloni, u kombinaciji sa<br />

Auto Clean i Steam Care<br />

funkcijama.<br />

Auto Clean<br />

Protok vode velike brzine uklanja ostatke<br />

prljavštine sa unutrašnje i spoljašnje strane<br />

bubnja kako bi se sprečila sekundarna<br />

kontaminacija odeće. Ciklus Auto Clean će se<br />

automatski aktivirati sa sledećim programima:<br />

Cotton, Mix, Synthetic,<br />

Jeans, Cold Wash.<br />

Steam Care<br />

Funkcija Steam Care radi na sistemu zagrevanja<br />

bubnja kako bi razvila paru u svrhu<br />

postizanja 99,99% sterilizacije. Funkcija se<br />

aktivira pre glavnog pranja, te uključuje<br />

programe kao što su Allergy Care i<br />

Steam Care.<br />

Hygiene 90°C<br />

Poboljšano čišćenje i sterilizacija.<br />

Tvrdokorne mrlje, ostaci deterdženta i štetne<br />

bakterije se temeljno uklanjaju izborom<br />

programa pranja Higiene 90°C, koji je koristan<br />

za decu i starije osobe koje su posebno<br />

osetljive na alergije.<br />

Naziv bakterije<br />

Temperatura<br />

Vreme<br />

Salmonela<br />

Botox<br />

Escherichia coli<br />

Vibrio parahaemolyticus<br />

(halofilne bakterije)<br />

>64.5°C<br />

75-85°C<br />

100°C<br />

100°C<br />

80°C<br />

80-90°C<br />

56°C u sirćetu<br />

3 minuta<br />

30 minuta<br />

10 minuta<br />

5 minuta<br />

10 minuta<br />

1 minut<br />

5-10 minuta<br />

Staphylococcus aureus<br />

80°C 30 minuta<br />

12


Brzo pranje 15'<br />

Program za male količine<br />

veša (1,0 kg) završava se u<br />

roku od 15 minuta.<br />

Nikada u žurbi i uvek u<br />

najboljem izdanju.<br />

Isključivanje zvučnog signala<br />

Uživajte u radu mašine za pranje veša bez smetnji.<br />

Ukoliko istovremeno pritisnete tastere Delay i<br />

Spin, zvučni signali će se utišati tako da možete<br />

da perete veš čak i kasno uveče, a da ne<br />

uznemiravate porodicu.<br />

Spa Care<br />

Koncept se bazira na punjenju bubnja vodom pre<br />

početka glavnog programa i njenom zagrevanju<br />

na 70°C kako bi se generisala para. Ovaj ciklus<br />

traje od 15 - 30 minuta. Glavna namena ovog<br />

ciklusa je sterilizacija i deodorizacija veša.<br />

99.99%<br />

sterilisano<br />

Nega<br />

Kod SpaCare ciklusa temperature nikad ne<br />

prelaze 100°C što značajno utiče na zaštitu<br />

osetljivog veša.<br />

13


Auto Dry tehnologija<br />

Senzor temperature i vlažnosti može inteligentno da oseti uslove sušenja odeće u bubnju kako<br />

bi se usled pregrevanja sprečilo habanje veša. Program automatski prelazi na pauzu kada veš<br />

dostigne najbolji nivo sušenja.<br />

Priključni element za<br />

vertikalno slaganje<br />

Sa ovim dodatkom možete udobno i lako<br />

postaviti mašinu za sušenje veša na mašinu za<br />

pranje veša i tako uštedeti mnogo prostora.<br />

Može se koristiti i kao polica za odlaganje veša<br />

ili deterdženta i omekšivača.<br />

(dostupno kao dodatni pribor)<br />

14


15


Samostojeća mašina za pranje veša Knight sa prednjim punjenjem 12 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MFK120-U1401B<br />

69.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

LED ekran<br />

Vuna<br />

Inverter BLDC<br />

motor<br />

Nivo buke<br />

Brzo pranje 15’<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet pranja (kg)<br />

Maksimalni broj obrtaja<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Zaključavanje vrata<br />

Tip motora<br />

Energetski razred<br />

Razred centrifuge<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Bela<br />

12<br />

1400<br />

-<br />

LED<br />

Bela<br />

Elektromagnetska brava<br />

BLDC motor<br />

B<br />

B<br />

63<br />

57<br />

80<br />

ECO pranje<br />

Predpranje<br />

SpaCare<br />

Naknadno<br />

dodavanje<br />

veša<br />

Moj program<br />

Dodatno<br />

ispiranje<br />

Brzo pranje<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

pranja<br />

PROGRAMI<br />

Pamuk ECO<br />

Brzo pranje 15'<br />

Osetljivo<br />

Vuna<br />

Ispiranje i centrifugiranje<br />

Centrifugiranje<br />

Čišćenje bubnja<br />

Obojeni veš<br />

Baby Care<br />

Posteljina<br />

Mix<br />

Sintetika<br />

Pamuk<br />

Moj program<br />

Dečja zaštita<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Prečnik bubnja (mm)<br />

Prečnik vrata (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Predpranje<br />

Naknadno dodavanje veša<br />

Dodatno ispiranje<br />

Brzo pranje<br />

Odlaganje početka pranja 24 sata<br />

SpaCare<br />

Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C<br />

Izbor brzine centrifuge<br />

0-400-600-800-1000-1200-1400<br />

Nivo zaprljanosti<br />

Zaustavljanje pranja<br />

Memorija<br />

Dečja zaštita<br />

76<br />

510<br />

330<br />

595x595x850<br />

16<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF200 sa prednjim punjenjem 9 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MF200W90WB/W-HR<br />

59.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Lunar Dial<br />

Health Guard<br />

Inverter BLDC<br />

motor<br />

Nivo buke<br />

Steam Care<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet pranja (kg)<br />

Maksimalni broj obrtaja<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Zaključavanje vrata<br />

Tip motora<br />

Energetski razred<br />

Razred centrifuge<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Bela<br />

9<br />

1400<br />

Lunar Dial<br />

LED<br />

Bela<br />

Elektromagnetska brava<br />

BLDC motor<br />

A<br />

B<br />

49<br />

50<br />

76<br />

Allergy Care<br />

Vuna<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

pranja<br />

Turbo<br />

Brzo pranje 15’<br />

Predpranje<br />

M Smart<br />

Auto Clean<br />

PROGRAMI<br />

Brzo pranje 15'<br />

Brzo pranje 45'<br />

ECO 40-60<br />

Veliki veš<br />

Vuna<br />

Pamuk<br />

Mix<br />

Sintetika<br />

Jeans<br />

20°C<br />

Allergy Care<br />

Steam Care<br />

Ispiranje i centrifugiranje<br />

Centrifugiranje<br />

Čišćenje<br />

bubnja<br />

Dečja zaštita<br />

Isključenje<br />

zvučnog<br />

signala<br />

Posebno<br />

velika vrata<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Prečnik bubnja (mm)<br />

Prečnik vrata (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Turbo<br />

Čišćenje bubnja<br />

Izbor brzine centrifuge<br />

0-400-600-800-1000-1200-1400<br />

Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C<br />

Dodatno ispiranje<br />

Regulacija nivoa vode<br />

Odlaganje početka pranja 0-24 sata<br />

Predpranje<br />

Naknadno dodavanje veša<br />

M Smart<br />

Isključenje zvučnog signala<br />

Dečja zaštita<br />

64<br />

510<br />

330<br />

595x540x850<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 17


Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF200 sa prednjim punjenjem 8 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MF200W80WB/W-HR<br />

57.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Lunar Dial<br />

Health Guard<br />

Inverter BLDC<br />

motor<br />

Nivo buke<br />

Steam Care<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet pranja (kg)<br />

Maksimalni broj obrtaja<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Zaključavanje vrata<br />

Tip motora<br />

Energetski razred<br />

Razred centrifuge<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Bela<br />

8<br />

1400<br />

Lunar Dial<br />

LED<br />

Bela<br />

Elektromagnetska brava<br />

BLDC motor<br />

A<br />

B<br />

47<br />

48<br />

76<br />

Allergy Care<br />

Vuna<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

pranja<br />

Turbo<br />

Brzo pranje 15’<br />

Predpranje<br />

M Smart<br />

Auto Clean<br />

PROGRAMI<br />

Brzo pranje 15'<br />

Brzo pranje 45'<br />

ECO 40-60<br />

Veliki veš<br />

Vuna<br />

Pamuk<br />

Mix<br />

Sintetika<br />

Jeans<br />

20°C<br />

Allergy Care<br />

Steam Care<br />

Ispiranje i centrifugiranje<br />

Centrifugiranje<br />

Čišćenje<br />

bubnja<br />

Dečja zaštita<br />

Isključenje<br />

zvučnog<br />

signala<br />

Posebno<br />

velika vrata<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Prečnik bubnja (mm)<br />

Prečnik vrata (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Turbo<br />

Čišćenje bubnja<br />

Izbor brzine centrifuge<br />

0-400-600-800-1000-1200-1400<br />

Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C<br />

Dodatno ispiranje<br />

Regulacija nivoa vode<br />

Odlaganje početka pranja 0-24 sata<br />

Predpranje<br />

Naknadno dodavanje veša<br />

M Smart<br />

Isključenje zvučnog signala<br />

Dečja zaštita<br />

52,7<br />

510<br />

330<br />

595x480x850<br />

18<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF200 sa prednjim punjenjem 7 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MF200W70WB/W-HR<br />

53.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Lunar Dial<br />

Health Guard<br />

Inverter BLDC<br />

motor<br />

Nivo buke<br />

Steam Care<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet pranja (kg)<br />

Maksimalni broj obrtaja<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Zaključavanje vrata<br />

Tip motora<br />

Energetski razred<br />

Razred centrifuge<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Bela<br />

7<br />

1400<br />

Lunar Dial<br />

LED<br />

Bela<br />

Elektromagnetska brava<br />

BLDC motor<br />

B<br />

B<br />

52<br />

45<br />

76<br />

Allergy Care<br />

Vuna<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

pranja<br />

Turbo<br />

Brzo pranje 15’<br />

Predpranje<br />

M Smart<br />

Auto Clean<br />

PROGRAMI<br />

Brzo pranje 15'<br />

Brzo pranje 45'<br />

ECO 40-60<br />

Veliki veš<br />

Vuna<br />

Pamuk<br />

Mix<br />

Sintetika<br />

Jeans<br />

20°C<br />

Allergy Care<br />

Steam Care<br />

Ispiranje i centrifugiranje<br />

Centrifugiranje<br />

Čišćenje<br />

bubnja<br />

Dečja zaštita<br />

Isključenje<br />

zvučnog<br />

signala<br />

Posebno<br />

velika vrata<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Prečnik bubnja (mm)<br />

Prečnik vrata (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Turbo<br />

Čišćenje bubnja<br />

Izbor brzine centrifuge<br />

0-400-600-800-1000-1200-1400<br />

Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C<br />

Dodatno ispiranje<br />

Regulacija nivoa vode<br />

Odlaganje početka pranja 0-24 sata<br />

Predpranje<br />

Naknadno dodavanje veša<br />

M Smart<br />

Isključenje zvučnog signala<br />

Dečja zaštita<br />

45,5<br />

472<br />

310<br />

595x495x850<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 19


Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF100 sa prednjim punjenjem 8 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MF100W80B/W-HR<br />

53.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Lunar Dial<br />

Health Guard<br />

Inverter BLDC<br />

motor<br />

Nivo buke<br />

Steam Care<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet pranja (kg)<br />

Maksimalni broj obrtaja<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Zaključavanje vrata<br />

Tip motora<br />

Energetski razred<br />

Razred centrifuge<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Bela<br />

8<br />

1400<br />

Lunar Dial<br />

LED<br />

Bela<br />

PTC brava<br />

BLDC motor<br />

B<br />

B<br />

55<br />

48<br />

76<br />

Brzo pranje 15’<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

pranja<br />

Dečja zaštita<br />

Predpranje<br />

Isključenje<br />

zvučnog<br />

signala<br />

PROGRAMI<br />

Jeans<br />

ECO 40-60<br />

Pamuk Hladno<br />

Pamuk 20°C<br />

Pamuk 40°C<br />

Pamuk 60°C<br />

Steam Care<br />

Brzo pranje 15'<br />

Brzo pranje 45'<br />

Mix 20°C<br />

Mix 40°C<br />

Mix 60°C<br />

Osetljivo<br />

Ispiranje i centrifugiranje<br />

Centrifugiranje<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

Odlaganje početka pranja 0-24 sata<br />

Dodatno ispiranje<br />

Predpranje<br />

Dečja zaštita<br />

Izbor brzine centrifuge<br />

0-400-600-800-1000-1200-1400<br />

Isključenje zvučnog signala<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Prečnik bubnja (mm)<br />

Prečnik vrata (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

53,6<br />

472<br />

288<br />

595x565x850<br />

20<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF100 sa prednjim punjenjem 7 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MF100W70B/W-HR<br />

47.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Lunar Dial<br />

Health Guard<br />

Inverter BLDC<br />

motor<br />

Nivo buke<br />

Steam Care<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet pranja (kg)<br />

Maksimalni broj obrtaja<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Zaključavanje vrata<br />

Tip motora<br />

Energetski razred<br />

Razred centrifuge<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Bela<br />

7<br />

1400<br />

Lunar Dial<br />

LED<br />

Bela<br />

PTC brava<br />

BLDC motor<br />

B<br />

B<br />

52<br />

46<br />

76<br />

Brzo pranje 15’<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

pranja<br />

Dečja zaštita<br />

Predpranje<br />

Isključenje<br />

zvučnog<br />

signala<br />

PROGRAMI<br />

Jeans<br />

ECO 40-60<br />

Pamuk Hladno<br />

Pamuk 20°C<br />

Pamuk 40°C<br />

Pamuk 60°C<br />

Steam Care<br />

Brzo pranje 15'<br />

Brzo pranje 45'<br />

Mix 20°C<br />

Mix 40°C<br />

Mix 60°C<br />

Osetljivo<br />

Ispiranje i centrifugiranje<br />

Centrifugiranje<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

Odlaganje početka pranja 0-24 sata<br />

Dodatno ispiranje<br />

Predpranje<br />

Dečja zaštita<br />

Izbor brzine centrifuge<br />

0-400-600-800-1000-1200-1400<br />

Isključenje zvučnog signala<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Prečnik bubnja (mm)<br />

Prečnik vrata (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

45,5<br />

472<br />

288<br />

595x495x850<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 21


Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF100 sa prednjim punjenjem 7 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MF100W70/W-HR Ultra Slim<br />

39.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Nivo buke<br />

Hygiene 90°C<br />

Predpranje<br />

Isključenje<br />

zvučnog<br />

signala<br />

Lunar Dial<br />

Health Guard<br />

Brzo pranje 15’<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

pranja<br />

Dečja zaštita<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet pranja (kg)<br />

Maksimalni broj obrtaja<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Zaključavanje vrata<br />

Tip motora<br />

Energetski razred<br />

Razred centrifuge<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

PROGRAMI<br />

Bela<br />

7<br />

1200<br />

Lunar Dial<br />

LED<br />

Bela<br />

PTC brava<br />

Klasični motor<br />

D<br />

C<br />

69<br />

45<br />

80<br />

Jeans<br />

ECO 40-60<br />

Pamuk Hladno<br />

Pamuk 20°C<br />

Pamuk 40°C<br />

Pamuk 60°C<br />

Hygiene 90°C<br />

Brzo pranje 15'<br />

Brzo pranje 45'<br />

Mix 20°C<br />

Mix 40°C<br />

Mix 60°C<br />

Osetljivo<br />

Ispiranje i centrifugiranje<br />

Centrifugiranje<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

Odlaganje početka pranja 0-24 sata<br />

Dodatno ispiranje<br />

Predpranje<br />

Dečja zaštita<br />

Izbor brzine centrifuge 0-400-600-800-1000-1200<br />

Isključenje zvučnog signala<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Prečnik bubnja (mm)<br />

Prečnik vrata (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

45<br />

510<br />

288<br />

595x400x850<br />

22<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeća mašina za pranje veša Lunar MF100 sa prednjim punjenjem 6 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MF100W60/W-HR Ultra Slim<br />

37.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Nivo buke<br />

Hygiene 90°C<br />

Predpranje<br />

Isključenje<br />

zvučnog<br />

signala<br />

Lunar Dial<br />

Health Guard<br />

Brzo pranje 15’<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

pranja<br />

Dečja zaštita<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet pranja (kg)<br />

Maksimalni broj obrtaja<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Zaključavanje vrata<br />

Tip motora<br />

Energetski razred<br />

Razred centrifuge<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

PROGRAMI<br />

Bela<br />

6<br />

1000<br />

Lunar Dial<br />

LED<br />

Bela<br />

PTC brava<br />

Klasični motor<br />

D<br />

C<br />

65<br />

43<br />

80<br />

Jeans<br />

ECO 40-60<br />

Pamuk Hladno<br />

Pamuk 20°C<br />

Pamuk 40°C<br />

Pamuk 60°C<br />

Hygiene 90°C<br />

Brzo pranje 15'<br />

Brzo pranje 45'<br />

Mix 20°C<br />

Mix 40°C<br />

Mix 60°C<br />

Osetljivo<br />

Ispiranje i centrifugiranje<br />

Centrifugiranje<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

Odlaganje početka pranja 0-24 sata<br />

Dodatno ispiranje<br />

Predpranje<br />

Dečja zaštita<br />

Izbor brzine centrifuge 0-400-600-800-1000<br />

Isključenje zvučnog signala<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Prečnik bubnja (mm)<br />

Prečnik vrata (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

39,5<br />

510<br />

288<br />

595x400x850<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 23


Samostojeća mašina za pranje veša Nebula sa prednjim punjenjem 7 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MFN70-S1403<br />

39.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Nivo buke<br />

Brzo pranje 15’<br />

Predpranje<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

pranja<br />

LED ekran<br />

Vuna<br />

ECO pranje<br />

Dodatno<br />

ispiranje<br />

Dečja zaštita<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet pranja (kg)<br />

Maksimalni broj obrtaja<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Zaključavanje vrata<br />

Tip motora<br />

Energetski razred<br />

Razred centrifuge<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

PROGRAMI<br />

Bela<br />

7<br />

1400<br />

-<br />

LED<br />

Crvena<br />

PTC brava<br />

Klasični motor<br />

E<br />

B<br />

78<br />

45<br />

80<br />

Intenzivni<br />

Pamuk<br />

Sintetika<br />

Mix<br />

Jeans<br />

ECO 40-60<br />

20°C<br />

Centrifugiranje<br />

Ispiranje i centrifugiranje<br />

Veliki veš / Posteljina<br />

Baby Care<br />

Vuna<br />

Sportska odeća<br />

Brzo pranje 45'<br />

Brzo pranje 15'<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

Odlaganje početka pranja 1-24 sata<br />

Regulacija temperature<br />

Izbor brzine centrifuge<br />

0-400-600-800-1000-1200-1400<br />

Dodatno ispiranje<br />

Predpranje<br />

Podsetnik za čišćenje bubnja<br />

Zaustavljanje pranja<br />

Dečja zaštita<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Prečnik bubnja (mm)<br />

Prečnik vrata (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

45,5<br />

472<br />

300<br />

595x495x850<br />

24<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


25


MIDEA<br />

MAŠINE ZA PRANJE/SUŠENJE<br />

VEŠA SA PREDNJIM<br />

PUNJENJEM<br />

Pranje i sušenje u jednom<br />

Pojednostavite svoj život bilo kada, bilo gde.<br />

Osušite odeću odmah nakon pranja. Nema više briga o pranju odeć e u vlažnim prostorima i u kišnim<br />

danima.<br />

Mašine za pranje/sušenje veša sa prednjim punjenjem<br />

Lunar MF200<br />

26


Samostojeća mašina za pranje/sušenje veša Lunar MF200 sa prednjim punjenjem 8/6 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MF200D80WB/W-HR<br />

69.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Inverter BLDC<br />

motor<br />

Nivo buke<br />

Energetski<br />

razred<br />

pranja/sušenja<br />

Lunar Dial<br />

Health Guard<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet (kg)<br />

Maksimalni broj obrtaja<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Zaključavanje vrata<br />

Tip motora<br />

Energetski razred<br />

Razred centrifuge<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

PRANJE / PRANJE-SUŠENJE<br />

Bela<br />

8 / 6<br />

1400<br />

Lunar Dial<br />

LED<br />

Bela<br />

Elektromagnetska brava<br />

BLDC motor<br />

A / E<br />

B<br />

47 / 377<br />

48 / 90<br />

76<br />

Steam Care<br />

Brzo pranje 15’<br />

Predpranje<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

pranja<br />

Allergy Care<br />

Vuna<br />

Pranje i<br />

sušenje<br />

M Smart<br />

PROGRAMI<br />

Brzo pranje 15' / 1 h pranje-sušenje<br />

20°C<br />

ECO 40-60<br />

Vuna<br />

Veliki veš<br />

Steam Care<br />

Allergy Care<br />

Time Dry<br />

Auto Dry<br />

Pranje i sušenje<br />

Mix<br />

Pamuk<br />

Ispiranje i centrifugiranje<br />

Centrifugiranje<br />

Turbo<br />

Air Fresh<br />

Dečja zaštita<br />

Čišćenje<br />

bubnja<br />

Isključenje<br />

zvučnog<br />

signala<br />

Posebno<br />

velika vrata<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Prečnik bubnja (mm)<br />

Prečnik vrata (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Turbo<br />

Čišćenje bubnja<br />

Izbor brzine centrifuge<br />

0-400-600-800-1000-1200-1400<br />

Regulacija temp. Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C<br />

Air Fresh<br />

Sušenje<br />

Odlaganje početka pranja 0-24 sata<br />

Predpranje<br />

Naknadno dodavanje veša<br />

M Smart<br />

Isključenje zvučnog signala<br />

Dečja zaštita<br />

52,7<br />

510<br />

330<br />

595x475x850<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 27


MIDEA<br />

MAŠINE ZA PRANJE VEŠA<br />

SA GORNJIM PUNJENJEM<br />

Male dimenzije, velika zapremina<br />

Sa bubnjem zapremine 51 l u ovim mašinama za pranje veša možete oprati veću količinu odeće odjednom<br />

štedeći svoje vreme i trud.<br />

Mašine za pranje veša sa gornjim punjenjem<br />

Ellen<br />

28


Mekano otvaranje vrata<br />

Mekano otvaranje vrata omogućava sigurno i<br />

elegantno punjenje i pražnjenje mašine za<br />

pranje veša sa gornjim punjenjem.<br />

Centriranje vrata kod zaustavljanja<br />

Do 4 kg punjenja vrata bubnja se pri završetku<br />

rada u 85% slučajeva centriraju sa vratima<br />

mašine za pranje veša, kod 5 kg ili više<br />

centriraju se u 100% slučajeva.<br />

29


Samostojeća mašina za pranje veša Ellen sa gornjim punjenjem 8 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MFE80-T1312B<br />

56.990,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

LED ekran<br />

Vuna<br />

Inverter BLDC<br />

motor<br />

Nivo buke<br />

Brzo pranje 15’<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet pranja (kg)<br />

Maksimalni broj obrtaja<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Zaključavanje vrata<br />

Tip motora<br />

Energetski razred<br />

Razred centrifuge<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Bela<br />

8<br />

1300<br />

Dugmad<br />

LED<br />

Bela<br />

PTC brava<br />

BLDC motor<br />

C<br />

B<br />

63<br />

48<br />

80<br />

ECO pranje<br />

Dodatno<br />

ispiranje<br />

Dečja zaštita<br />

Predpranje<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

pranja<br />

PROGRAMI<br />

Pamuk<br />

Moj program<br />

ECO 40-60<br />

Intenzivni<br />

Vuna<br />

20°C<br />

Ispiranje i centrifugiranje<br />

Centrifugiranje<br />

Čišćenje bubnja<br />

Svakodnevno pranje 45'<br />

Brzo pranje 15'<br />

Sintetika<br />

Mix<br />

Jeans<br />

Sportska odeća<br />

Baby Care<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

Odlaganje početka pranja 0-24 sata<br />

Regulacija temp. (Hladno-20°C-40°C-60°C-90°C)<br />

Centrifuga (0-600-800-1000-1300)<br />

Dodatno ispiranje<br />

Predpranje<br />

Memorija<br />

Dečja zaštita<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Otvor vrata (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

51<br />

220x240<br />

400x610x875<br />

30<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeća mašina za pranje veša Ellen sa gornjim punjenjem 7 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MFE70-JT1212<br />

49.990,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Nivo buke<br />

Brzo pranje 15’<br />

LED ekran<br />

Vuna<br />

Predpranje<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet pranja (kg)<br />

Maksimalni broj obrtaja<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Zaključavanje vrata<br />

Tip motora<br />

Energetski razred<br />

Razred centrifuge<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Bela<br />

7<br />

1200<br />

Dugmad<br />

LED<br />

Bela<br />

PTC brava<br />

Klasični motor<br />

D<br />

C<br />

69<br />

45<br />

80<br />

ECO pranje<br />

Dodatno<br />

ispiranje<br />

Dečja zaštita<br />

Predpranje<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

pranja<br />

PROGRAMI<br />

Pamuk<br />

Moj program<br />

ECO 40-60<br />

Intenzivni<br />

Vuna<br />

20°C<br />

Ispiranje i centrifugiranje<br />

Centrifugiranje<br />

Čišćenje bubnja<br />

Svakodnevno pranje 45'<br />

Brzo pranje 15'<br />

Sintetika<br />

Mix<br />

Jeans<br />

Sportska odeća<br />

Baby Care<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

Odlaganje početka pranja 0-24 sata<br />

Regulacija temp. (Hladno-20°C-40°C-60°C-90°C)<br />

Centrifuga (0-600-800-1000-1200)<br />

Dodatno ispiranje<br />

Predpranje<br />

Memorija<br />

Dečja zaštita<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Otvor bubnja (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

51<br />

220x240<br />

400x610x875<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 31


MIDEA<br />

MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA<br />

SA PREDNJIM PUNJENJEM<br />

Mašine za sušenje veša<br />

<strong>Midea</strong> mašine za sušenje veša sa prednjim punjenjem velikog kapaciteta opremljene su inovativnom<br />

tehnologijom kako bi dan kada se pere veš učinili lakšim i prijatnijim.<br />

Energetski efikasna <strong>Midea</strong> mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom prilagođava se zahtevima vašeg<br />

veša zahvaljujući individualnom izboru programa. Praktične karakteristike kao što je bubanj za negu ili<br />

različite opcije koje možete izabrati, kao što su program za olakšavanje peglanja (niži intenzitet sušenja),<br />

dodatno sušenje (visok intenzitet sušenja), higijena (za efikasnu sterilizaciju) čine sušenje dečjom igrom.<br />

Mašine za sušenje veša sa prednjim punjenjem<br />

Lunar MD200<br />

32


Samostojeća mašina za sušenje veša Lunar MD200 sa prednjim punjenjem 9 kg<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

Dostupno od<br />

MD200H90W/W-HR<br />

10.<strong>2022</strong>.<br />

Energetski<br />

razred<br />

Nivo buke<br />

Odlaganje<br />

početka<br />

sušenja<br />

Razred<br />

efikasnosti<br />

kondenzacije<br />

Lunar Dial<br />

AirFresh<br />

funkcija<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Boja<br />

Kapacitet (kg)<br />

Upravljanje<br />

Upravljački ekran<br />

Boja ekrana<br />

Način sušenja<br />

Energetski razred<br />

Razred efikasnosti kondenzacije<br />

Unutrašnje osvetljenje<br />

Dvosmerna rotacija bubnja<br />

Zvono<br />

Buka (dB(A))<br />

Bela<br />

9<br />

Lunar Dial<br />

LED<br />

Bela<br />

Kondenzacioni sa toplotnom pumpom<br />

A++<br />

B<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

69<br />

Sprečavanje<br />

gužvanja<br />

(Anti-Crease)<br />

Dečja zaštita<br />

Higijena<br />

Isključenje<br />

zvučnog<br />

signala<br />

PROGRAMI<br />

Pamuk za peglanje<br />

Pamuk standardno<br />

Pamuk jako suvo<br />

Sintetika jako suvo<br />

Sintetika standardno<br />

Vuna<br />

Mix<br />

Baby Care<br />

1 majica - Brzo sušenje<br />

5 majica<br />

Posteljina<br />

Jeans<br />

Outdoor<br />

Vremenski (min 10 min. do max. 180 min)<br />

FUNKCIJE TASTERA<br />

Uključivanje / Isključivanje<br />

Start/pauza<br />

Lampa<br />

Intenzitet<br />

AirFresh<br />

Odlaganje početka sušenja 0-24 sata<br />

Isključenje zvučnog signala<br />

Higijena<br />

Vreme -<br />

Vreme +<br />

Sprečavanje gužvanja<br />

Dečja zaštita<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Zapremina bubnja (l)<br />

Ugao otvaranja vrata (°)<br />

Prečnik stakla vrata (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

105<br />

170<br />

375<br />

595x650x845<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 33


MIDEA SAMOSTOJEĆE<br />

MAŠINE ZA PRANJE<br />

SUDOVA<br />

34


MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA<br />

FLEKSIBILNOST U KUHINJI KOJU SVI ŽELE<br />

Samostojeće mašine za pranje sudova su udobne i praktične, jer ih možete fleksibilno postaviti u svoju<br />

kuhinju. Preuređenjem ili kupovinom nove kuhinje nećete morati da menjate aparat, u stvari, zahvaljujući<br />

svom modernom dizajnu, <strong>Midea</strong> mašine za pranje sudova prilagođavaju se svakoj vrsti nameštaja. Uvek<br />

vidljive digitalne kontrole omogućavaju vam da proverite status mašine za pranje sudova u bilo kom<br />

trenutku. Brojne funkcije i specijalni programi čine mašine za pranje sudova fleksibilnim i pogodnim za<br />

svakodnevno pranje.<br />

35


MIDEA<br />

NAJVEĆI PROIZVOĐAČ<br />

MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA<br />

U SVETU<br />

Samostojeće mašine za sudove 60 cm<br />

Samostojeće mašine za sudove 45 cm<br />

Samostojeće stone mašine za sudove 55 cm<br />

36


INVERTER<br />

QUATTRO<br />

Inverter BLDC motor<br />

Ovaj motor prevazilazi urođene mane klasičnog motora. Četkice i komutator zamenjeni su elektronskim<br />

upravljanjem čime su izbegnuti gubici energije i varničenje. Upravljanje brzinom je puno efikasnije i<br />

prilagođeno potrebama ciklusa pranja. Sam motor je puno trajniji jer je trošenje materijala i komponenti<br />

bitno smanjeno.<br />

Neke od prednosti:<br />

▪ visoka efikasnost<br />

▪ znatne uštede električne energije<br />

▪ dugotrajan rad<br />

▪ nizak nivo buke<br />

*Prikazani detalji raspoloživi su u zavisnosti od modela. Detaljan opis naveden je uz svaki model zasebno.<br />

Prikazani detalji takođe su ilustrativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog izgleda uređaja.<br />

37


Infinity Plus treća košara<br />

Naša nova korpa za pribor je fleksibilnija i sigurnija nego ikad. Osim što je omogućeno klizanje pola<br />

korpe levo ili desno, kako bi se oslobodio dodatni prostor za veliko posuđe u srednjoj korpi, ujedno je<br />

njen središnji deo moguće spustiti kako bi u nju stale manje posude, šoljice i slično.<br />

Gornja korpa podesiva po visini i pod opterećenjem<br />

Unutrašnji prostor može se fleksibilno konfigurisati po visini i omogućuje brzo podizanje ili spuštanje<br />

gornje korpe jednim pokretom i kad je puna, čime se dobija više prostora u donjoj ili gornjoj korpi.<br />

38


Dual Zone Wash opcija pranja samo u gornjoj ili donjoj korpi<br />

Za postizanje najbolje efikasnosti čišćenja, a uz<br />

manju potrošnju vode i energije, sudove perite<br />

samo u gornjoj ili donjoj korpi.<br />

Filter ABT<br />

Antibakterijska tehnologija<br />

99,99% bez bakterija, 0 stepeni otpornosti na plesni.<br />

99.99%<br />

Zahvaljujući antibakterijskoj obradi površine filtera,<br />

zagarantovan je najviši nivo higijenske zaštite u<br />

svim programima. Ovaj filter sprečava razvoj i<br />

širenje mikroorganizama u mašini za pranje sudova.<br />

Aqua Stop<br />

Osigurajte se od neželjenog curenja vode!<br />

Aqua stop sistem besprekorno i pouzdano štiti vaš<br />

prostor i imovinu od poplavljivanja zahvaljujući elektromagnetnom<br />

ventilu koji automatski zaustavlja dovod<br />

vode u slučaju neželjenog curenja.<br />

39


POLA<br />

PUNJENJA<br />

Smanjite potrošnju vode i struje. Više ne morate čekati da potpuno napunite mašinu za pranje sudova<br />

kako biste je pustili u rad. Funkcija pola punjenja vam nudi opciju pranja samo u gornjoj ili samo u donjoj<br />

korpi.<br />

Odlaganje početka pranja<br />

Sa funkcijom odloženog početka možete podesiti<br />

rad mašine za pranje sudova prema vašem<br />

rasporedu.<br />

40


AUTO DOOR OPEN<br />

FUNKCIJA<br />

Nakon završetka programa pranja, vrata mašine za pranje sudova se automatski otvaraju i ostavljaju mali<br />

otvor za ventilaciju i isparavanje toplog i vlažnog vazduha. Sveži vazduh istovremeno ulazi u mašinu za<br />

pranje sudova i pomaže sušenju opranog posuđa.<br />

41


Samostojeća mašina za sudove 60 cm<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MFD60S350S-HR<br />

63.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Kapacitet<br />

kompleta<br />

posuđa<br />

Dual Zone<br />

Wash<br />

Odlaganje<br />

početka pranja<br />

Dečja zaštita<br />

Nivo buke<br />

Treća korpa<br />

Infinity Plus<br />

Automatsko<br />

otvaranje vrata<br />

(Auto Door<br />

Open)<br />

Aqua Stop<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Širina (cm)<br />

Način ugradnje<br />

Tip motora<br />

Kapacitet kompleta posuđa<br />

Energetski razred<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Boja kontrolne ploče / boja vrata<br />

Upravljanje<br />

Odlaganje početka pranja<br />

Dual Zone Wash<br />

Pranje pola punjenja (Half load)<br />

Gornja korpa<br />

Treća korpa za pribor / klasična korpa<br />

Ručke korpi<br />

Unutrašnje osvetljenje<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Aqua Stop<br />

Dečja zaštita<br />

Indikator za sjaj i so<br />

60<br />

Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču<br />

Klasični motor<br />

14<br />

D<br />

85<br />

10<br />

44<br />

Inox / inox<br />

Elektronsko na dodir, Soft Touch<br />

1-24h<br />

Opcija pranja samo u gornjoj ili donjoj korpi<br />

-<br />

Podesiva po visini i kad je puna<br />

Multifunkcionalna Infinity plus /-<br />

Na gornjoj i donjoj korpi sa logotipom<br />

4 LED lampe<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

PROGRAMI<br />

Auto<br />

Intenzivni<br />

Univerzalni<br />

ECO<br />

Staklo<br />

90 minuta<br />

Brzi<br />

Predpranje<br />

POSEBNE FUNKCIJE<br />

Snažno pranje<br />

Dodatno sušenje<br />

Ekspresno<br />

*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može<br />

odstupati od stvarnog izgleda proizvoda<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Uklonjivi gornji poklopac<br />

Filter<br />

Boja korpe<br />

Materijal kade<br />

Prskalice<br />

Omekšavanje vode<br />

Način sušenja<br />

Cev za dovod vode<br />

Dužina dovodne cevi (mm)<br />

Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Da<br />

Antibakterijski filter<br />

Svetlo siva<br />

Inox<br />

3<br />

Da<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Sa Aqua stopom<br />

1500<br />

1750/1500<br />

598x600x845<br />

42<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeća mašina za sudove 60 cm<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MFD60S350W-HR<br />

59.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Kapacitet<br />

kompleta<br />

posuđa<br />

Dual Zone<br />

Wash<br />

Odlaganje<br />

početka pranja<br />

Dečja zaštita<br />

Nivo buke<br />

Treća korpa<br />

Infinity Plus<br />

Automatsko<br />

otvaranje vrata<br />

(Auto Door<br />

Open)<br />

Aqua Stop<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Širina (cm)<br />

Način ugradnje<br />

Tip motora<br />

Kapacitet kompleta posuđa<br />

Energetski razred<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Boja kontrolne ploče / boja vrata<br />

Upravljanje<br />

Odlaganje početka pranja<br />

Dual Zone Wash<br />

Pranje pola punjenja (Half load)<br />

Gornja korpa<br />

Treća korpa za pribor / klasična korpa<br />

Ručke korpi<br />

Unutrašnje osvetljenje<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Aqua Stop<br />

Dečja zaštita<br />

Indikator za sjaj i so<br />

60<br />

Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču<br />

Klasični motor<br />

14<br />

D<br />

85<br />

10<br />

44<br />

Bela / bela<br />

Elektronsko na dodir, Soft Touch<br />

1-24h<br />

Opcija pranja samo u gornjoj ili donjoj korpi<br />

-<br />

Podesiva po visini i kad je puna<br />

Multifunkcionalna Infinity plus /-<br />

Na gornjoj i donjoj korpi sa logotipom<br />

4 LED lampe<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

PROGRAMI<br />

Auto<br />

Intenzivni<br />

Univerzalni<br />

ECO<br />

Staklo<br />

90 minuta<br />

Brzi<br />

Predpranje<br />

POSEBNE FUNKCIJE<br />

Snažno pranje<br />

Dodatno sušenje<br />

Ekspresno<br />

*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može<br />

odstupati od stvarnog izgleda proizvoda<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Uklonjivi gornji poklopac<br />

Filter<br />

Boja korpe<br />

Materijal kade<br />

Prskalice<br />

Omekšavanje vode<br />

Način sušenja<br />

Cev za dovod vode<br />

Dužina dovodne cevi (mm)<br />

Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Da<br />

Antibakterijski filter<br />

Svetlo siva<br />

Inox<br />

3<br />

Da<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Sa Aqua stopom<br />

1500<br />

1750/1500<br />

598x600x845<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 43


Samostojeća mašina za sudove 60 cm<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MFD60S229S-HR<br />

57.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Kapacitet<br />

kompleta<br />

posuđa<br />

Automatsko<br />

otvaranje vrata<br />

(Auto Door<br />

Open)<br />

Aqua Stop<br />

Nivo buke<br />

Pranje pola<br />

punjenja<br />

(Half load)<br />

Odlaganje<br />

početka pranja<br />

Dečja zaštita<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Širina (cm)<br />

Način ugradnje<br />

Tip motora<br />

Kapacitet kompleta posuđa<br />

Energetski razred<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Boja kontrolne ploče / boja vrata<br />

Upravljanje<br />

Odlaganje početka pranja<br />

Dual Zone Wash<br />

Pranje pola punjenja (Half load)<br />

Gornja korpa<br />

Treća korpa za pribor / klasična korpa<br />

Ručke korpi<br />

Unutrašnje osvetljenje<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Aqua Stop<br />

Dečja zaštita<br />

Indikator za sjaj i so<br />

60<br />

Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču<br />

Klasični motor<br />

14<br />

D<br />

85<br />

11<br />

47<br />

Srebrno siva / inox<br />

Elektronsko na dodir, Soft Touch<br />

1-24h<br />

-<br />

Da<br />

Podesiva po visini kad je prazna<br />

- / Da<br />

Na donjoj korpi<br />

-<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

PROGRAMI<br />

Auto<br />

Intenzivni<br />

ECO<br />

Staklo<br />

90 minuta<br />

Brzi<br />

Predpranje<br />

POSEBNE FUNKCIJE<br />

Snažno pranje<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Uklonjivi gornji poklopac<br />

Filter<br />

Boja korpe<br />

Materijal kade<br />

Prskalice<br />

Omekšavanje vode<br />

Način sušenja<br />

Cev za dovod vode<br />

Dužina dovodne cevi (mm)<br />

Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Da<br />

Antibakterijski filter<br />

Svetlo siva<br />

Inox<br />

2<br />

Da<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Sa Aqua stopom<br />

1500<br />

1750/1500<br />

598x600x845<br />

*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može<br />

odstupati od stvarnog izgleda proizvoda<br />

44<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeća mašina za sudove 60 cm<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MFD60S229W-HR<br />

54.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Kapacitet<br />

kompleta<br />

posuđa<br />

Automatsko<br />

otvaranje vrata<br />

(Auto Door<br />

Open)<br />

Aqua Stop<br />

Nivo buke<br />

Pranje pola<br />

punjenja<br />

(Half load)<br />

Odlaganje<br />

početka pranja<br />

Dečja zaštita<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Širina (cm)<br />

Način ugradnje<br />

Tip motora<br />

Kapacitet kompleta posuđa<br />

Energetski razred<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Boja kontrolne ploče / boja vrata<br />

Upravljanje<br />

Odlaganje početka pranja<br />

Dual Zone Wash<br />

Pranje pola punjenja (Half load)<br />

Gornja korpa<br />

Treća korpa za pribor / klasična korpa<br />

Ručke korpi<br />

Unutrašnje osvetljenje<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Aqua Stop<br />

Dečja zaštita<br />

Indikator za sjaj i so<br />

60<br />

Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču<br />

Klasični motor<br />

14<br />

D<br />

85<br />

11<br />

47<br />

Bela / bela<br />

Elektronsko na dodir, Soft Touch<br />

1-24h<br />

-<br />

Da<br />

Podesiva po visini kad je prazna<br />

- / Da<br />

Na donjoj korpi<br />

-<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

PROGRAMI<br />

Auto<br />

Intenzivni<br />

ECO<br />

Staklo<br />

90 minuta<br />

Brzi<br />

Predpranje<br />

POSEBNE FUNKCIJE<br />

Snažno pranje<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Uklonjivi gornji poklopac<br />

Filter<br />

Boja korpe<br />

Materijal kade<br />

Prskalice<br />

Omekšavanje vode<br />

Način sušenja<br />

Cev za dovod vode<br />

Dužina dovodne cevi (mm)<br />

Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Da<br />

Antibakterijski filter<br />

Svetlo siva<br />

Inox<br />

2<br />

Da<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Sa Aqua stopom<br />

1500<br />

1750/1500<br />

598x600x845<br />

*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može<br />

odstupati od stvarnog izgleda proizvoda<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 45


Samostojeća mašina za sudove 60 cm<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MFD60S120X-HR<br />

44.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Kapacitet<br />

kompleta<br />

posuđa<br />

Odlaganje<br />

početka pranja<br />

Nivo buke<br />

Pranje pola<br />

punjenja<br />

(Half load)<br />

Dečja zaštita<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Širina (cm)<br />

Način ugradnje<br />

Tip motora<br />

Kapacitet kompleta posuđa<br />

Energetski razred<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Boja kontrolne ploče / boja vrata<br />

Upravljanje<br />

Odlaganje početka pranja<br />

Dual Zone Wash<br />

Pranje pola punjenja (Half load)<br />

Gornja korpa<br />

Treća korpa za pribor / klasična korpa<br />

Ručke korpi<br />

Unutrašnje osvetljenje<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Aqua Stop<br />

Dečja zaštita<br />

Indikator za sjaj i so<br />

60<br />

Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču<br />

Klasični motor<br />

12<br />

E<br />

92<br />

11<br />

49<br />

Srebrno siva / inox<br />

Elektronsko sa dugmićima<br />

1-24h<br />

-<br />

Da<br />

Bez podešenja po visini<br />

- / Da<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Da<br />

Da<br />

PROGRAMI<br />

Intenzivni<br />

ECO<br />

Staklo<br />

90 minuta<br />

Brzi<br />

Samočišćenje<br />

POSEBNE FUNKCIJE<br />

Dodatno sušenje<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Uklonjivi gornji poklopac<br />

Filter<br />

Boja korpe<br />

Materijal kade<br />

Prskalice<br />

Omekšavanje vode<br />

Način sušenja<br />

Cev za dovod vode<br />

Dužina dovodne cevi (mm)<br />

Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Da<br />

Antibakterijski filter<br />

Siva<br />

Inox i PP<br />

2<br />

Da<br />

Sušenje preostalom toplotom<br />

Standardna<br />

1500<br />

1600/1400<br />

598x600x845<br />

*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može<br />

odstupati od stvarnog izgleda proizvoda<br />

46<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeća mašina za sudove 60 cm<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MFD60S120W-HR<br />

42.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Kapacitet<br />

kompleta<br />

posuđa<br />

Odlaganje<br />

početka pranja<br />

Nivo buke<br />

Pranje pola<br />

punjenja<br />

(Half load)<br />

Dečja zaštita<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Širina (cm)<br />

Način ugradnje<br />

Tip motora<br />

Kapacitet kompleta posuđa<br />

Energetski razred<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Boja kontrolne ploče / boja vrata<br />

Upravljanje<br />

Odlaganje početka pranja<br />

Dual Zone Wash<br />

Pranje pola punjenja (Half load)<br />

Gornja korpa<br />

Treća korpa za pribor / klasična korpa<br />

Ručke korpi<br />

Unutrašnje osvetljenje<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Aqua Stop<br />

Dečja zaštita<br />

Indikator za sjaj i so<br />

60<br />

Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču<br />

Klasični motor<br />

12<br />

E<br />

92<br />

11<br />

49<br />

Bela / bela<br />

Elektronsko sa dugmićima<br />

1-24h<br />

-<br />

Da<br />

Bez podešenja po visini<br />

- / Da<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Da<br />

Da<br />

PROGRAMI<br />

Intenzivni<br />

ECO<br />

Staklo<br />

90 minuta<br />

Brzi<br />

Samočišćenje<br />

POSEBNE FUNKCIJE<br />

Dodatno sušenje<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Uklonjivi gornji poklopac<br />

Filter<br />

Boja korpe<br />

Materijal kade<br />

Prskalice<br />

Omekšavanje vode<br />

Način sušenja<br />

Cev za dovod vode<br />

Dužina dovodne cevi (mm)<br />

Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Da<br />

Antibakterijski filter<br />

Siva<br />

Inox i PP<br />

2<br />

Da<br />

Sušenje preostalom toplotom<br />

Standardna<br />

1500<br />

1600/1400<br />

598x600x845<br />

*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može<br />

odstupati od stvarnog izgleda proizvoda<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 47


Samostojeća mašina za sudove 45 cm<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MFD45S350S-HR<br />

57.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Treća korpa<br />

Infinity Plus<br />

Kapacitet<br />

kompleta<br />

posuđa<br />

Odlaganje<br />

početka pranja<br />

Dečja zaštita<br />

Inverter BLDC<br />

motor<br />

Nivo buke<br />

Dual Zone<br />

Wash<br />

Aqua Stop<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Širina (cm)<br />

Način ugradnje<br />

Tip motora<br />

Kapacitet kompleta posuđa<br />

Energetski razred<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Boja kontrolne ploče / boja vrata<br />

Upravljanje<br />

Odlaganje početka pranja<br />

Dual Zone Wash<br />

Pranje pola punjenja (Half load)<br />

Gornja korpa<br />

Treća korpa za pribor / klasična korpa<br />

Ručke korpi<br />

Unutrašnje osvetljenje<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Aqua Stop<br />

Dečja zaštita<br />

Indikator za sjaj i so<br />

45<br />

Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču<br />

Inverter BLDC motor<br />

10<br />

C<br />

59<br />

8<br />

44<br />

Srebrno siva / inox<br />

Elektronsko sa dugmićima<br />

1-24h<br />

Da<br />

-<br />

Podesiva po visini kad je prazna<br />

Multifunkcionalna Infinity plus /-<br />

Na donjoj i gornjoj korpi<br />

-<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

PROGRAMI<br />

Automatski za jako prljavo posuđe (Auto Heavy)<br />

Automatski za svakodnevno pranje (Auto Daily)<br />

Automatski za staklo (Auto Glass)<br />

Higijena<br />

ECO<br />

Tihi rad<br />

58 minuta<br />

Brzi<br />

Predpranje<br />

POSEBNE FUNKCIJE<br />

Snažno pranje<br />

Turbo brzo +<br />

*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može<br />

odstupati od stvarnog izgleda proizvoda<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Uklonjivi gornji poklopac<br />

Filter<br />

Boja korpe<br />

Materijal kade<br />

Prskalice<br />

Omekšavanje vode<br />

Način sušenja<br />

Cev za dovod vode<br />

Dužina dovodne cevi (mm)<br />

Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Da<br />

Antibakterijski filter<br />

Svetlo siva<br />

Inox<br />

3<br />

Da<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Sa Aqua stopom<br />

1500<br />

1600/1400<br />

448x600x845<br />

48<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeća mašina za sudove 45 cm<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MFD45S350W-HR<br />

54.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Treća korpa<br />

Infinity Plus<br />

Kapacitet<br />

kompleta<br />

posuđa<br />

Odlaganje<br />

početka pranja<br />

Dečja zaštita<br />

Inverter BLDC<br />

motor<br />

Nivo buke<br />

Dual Zone<br />

Wash<br />

Aqua Stop<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Širina (cm)<br />

Način ugradnje<br />

Tip motora<br />

Kapacitet kompleta posuđa<br />

Energetski razred<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Boja kontrolne ploče / boja vrata<br />

Upravljanje<br />

Odlaganje početka pranja<br />

Dual Zone Wash<br />

Pranje pola punjenja (Half load)<br />

Gornja korpa<br />

Treća korpa za pribor / klasična korpa<br />

Ručke korpi<br />

Unutrašnje osvetljenje<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Aqua Stop<br />

Dečja zaštita<br />

Indikator za sjaj i so<br />

45<br />

Samostojeća sa mogućnošću ugradnje pod radnu ploču<br />

Inverter BLDC motor<br />

10<br />

C<br />

59<br />

8<br />

44<br />

Bela / bela<br />

Elektronsko sa dugmićima<br />

1-24h<br />

Da<br />

-<br />

Podesiva po visini kad je prazna<br />

Multifunkcionalna Infinity plus /-<br />

Na donjoj i gornjoj korpi<br />

-<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

Da<br />

PROGRAMI<br />

Automatski za jako prljavo posuđe (Auto Heavy)<br />

Automatski za svakodnevno pranje (Auto Daily)<br />

Automatski za staklo (Auto Glass)<br />

Higijena<br />

ECO<br />

Tihi rad<br />

58 minuta<br />

Brzi<br />

Predpranje<br />

POSEBNE FUNKCIJE<br />

Snažno pranje<br />

Turbo brzo +<br />

*slika korpe je ilustrativnog karaktera i može<br />

odstupati od stvarnog izgleda proizvoda<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Uklonjivi gornji poklopac<br />

Filter<br />

Boja korpe<br />

Materijal kade<br />

Prskalice<br />

Omekšavanje vode<br />

Način sušenja<br />

Cev za dovod vode<br />

Dužina dovodne cevi (mm)<br />

Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

Da<br />

Antibakterijski filter<br />

Svetlo siva<br />

Inox<br />

3<br />

Da<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Sa Aqua stopom<br />

1500<br />

1600/1400<br />

448x600x845<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 49


Samostojeća stona mašina za sudove 55 cm<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MTD55S110W-HR<br />

45.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Kapacitet<br />

kompleta<br />

posuđa<br />

Dečja zaštita<br />

Nivo buke<br />

Odlaganje<br />

početka pranja<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Širina (cm)<br />

Način ugradnje<br />

Tip motora<br />

Kapacitet kompleta posuđa<br />

Energetski razred<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Boja kontrolne ploče / boja vrata<br />

Upravljanje<br />

Odlaganje početka pranja<br />

Dual Zone Wash<br />

Pranje pola punjenja (Half load)<br />

Gornja korpa<br />

Treća korpa za pribor / klasična korpa<br />

Ručke korpi<br />

Unutrašnje osvetljenje<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Aqua Stop<br />

Dečja zaštita<br />

Indikator za sjaj i so<br />

55<br />

Samostojeća stona<br />

Klasični motor<br />

8<br />

F<br />

72<br />

8<br />

49<br />

Bela / bela<br />

Elektronsko sa dugmićima<br />

1-24h<br />

-<br />

-<br />

Bez podešenja po visini<br />

- /-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Da<br />

Da<br />

PROGRAMI<br />

Intenzivni<br />

Univerzalni<br />

ECO<br />

Staklo<br />

90 minuta<br />

Brzi<br />

Samočišćenje<br />

POSEBNE FUNKCIJE<br />

Snažno pranje<br />

Dodatno sušenje<br />

Ekspresno<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Uklonjivi gornji poklopac<br />

Filter<br />

Boja korpe<br />

Materijal kade<br />

Prskalice<br />

Omekšavanje vode<br />

Način sušenja<br />

Cev za dovod vode<br />

Dužina dovodne cevi (mm)<br />

Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

-<br />

Klasični filter<br />

Siva<br />

Inox i PP<br />

2<br />

Da<br />

Sušenje preostalom toplotom<br />

Standardna<br />

1500<br />

1750/1500<br />

550x500x595<br />

50<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeća stona mašina za sudove 55 cm<br />

Istaknute<br />

funkcije:<br />

Model<br />

MPC*<br />

MTD55S100W-HR<br />

39.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Kapacitet<br />

kompleta<br />

posuđa<br />

Dečja zaštita<br />

Nivo buke<br />

Odlaganje<br />

početka pranja<br />

KARAKTERISTIKE<br />

Širina (cm)<br />

Način ugradnje<br />

Tip motora<br />

Kapacitet kompleta posuđa<br />

Energetski razred<br />

Potrošnja energije na 100 ciklusa (kWh)<br />

Potrošnja vode po ciklusu (l)<br />

Buka (dB(A))<br />

Boja kontrolne ploče / boja vrata<br />

Upravljanje<br />

Odlaganje početka pranja<br />

Dual Zone Wash<br />

Pranje pola punjenja (Half load)<br />

Gornja korpa<br />

Treća korpa za pribor / klasična korpa<br />

Ručke korpi<br />

Unutrašnje osvetljenje<br />

Automatsko otvaranje vrata (Auto Door Open)<br />

Aqua Stop<br />

Dečja zaštita<br />

Indikator za sjaj i so<br />

55<br />

Samostojeća stona<br />

Klasični motor<br />

6<br />

F<br />

61<br />

6,5<br />

49<br />

Bela / bela<br />

Elektronsko sa dugmićima<br />

1-24h<br />

-<br />

-<br />

Bez podešenja po visini<br />

- /-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Da<br />

Da<br />

PROGRAMI<br />

Intenzivni<br />

Univerzalni<br />

ECO<br />

Staklo<br />

90 minuta<br />

Brzi<br />

Predpranje<br />

Samočišćenje<br />

POSEBNE FUNKCIJE<br />

Snažno pranje<br />

Dodatno sušenje<br />

Ekspresno<br />

TEHNIČKI PODACI<br />

Uklonjivi gornji poklopac<br />

Filter<br />

Boja korpe<br />

Materijal kade<br />

Prskalice<br />

Omekšavanje vode<br />

Način sušenja<br />

Cev za dovod vode<br />

Dužina dovodne cevi (mm)<br />

Dužina odvodne cevi - ukupna / spoljna (mm)<br />

Spoljne dimenzije (Š/D/V) (mm)<br />

-<br />

Klasični filter<br />

Siva<br />

Inox i PP<br />

2<br />

Da<br />

Sušenje preostalom toplotom<br />

Standardna<br />

1500<br />

1750/1500<br />

550x500x438<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 51


MIDEA<br />

FRIŽIDERI I<br />

ZAMRZIVAČI<br />

52


FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI<br />

NEZAOBILAZNI UREĐAJI SVAKE KUHINJE, NEOPHODNI ZA<br />

PRAVILNO SKLADIŠTENJE SVEŽE I SMRZNUTE HRANE.<br />

Dizajniran da zadovolji vaše stvarne potrebe, svaki dan. <strong>Midea</strong> frižideri nude inovativan pristup skladištenju<br />

namirnica, uz nisku potrošnju energije.<br />

Ekskluzivna <strong>Midea</strong> tehnologija vam omogućava da sve vrste namirnica držite na odgovarajućoj temperaturi<br />

i sa kontrolisanim stepenom vlažnosti kako biste hranu održali i dugo svežom i na idealan način.<br />

53


MIDEA<br />

FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI<br />

Frižideri i zamrzivači<br />

Uz <strong>Midea</strong> frižidere i zamrzivače, kuhinja je zaista najlepše mesto u celoj kući: otkrijte čitav asortiman<br />

frižidera. Dizajnirani za vaš svakodnevni život. Naši frižideri i zamrzivači koriste najbolje tehnologije kako<br />

bi vaše namirnice duže vremena bile hranljive i sveže. Uz <strong>Midea</strong> aparate, možete u potpunosti i bezbedno<br />

da koristite svaki ugao vašeg frižidera, bez straha da bi stalno dodavanje hrane ili često otvaranje vrata<br />

moglo da ugrozi njen kvalitet.<br />

Frižideri 3 + vrata<br />

Side by Side frižideri<br />

Kombinovani frižideri -<br />

zamrzivač dole<br />

54


55


DC Inverter kompresor<br />

DC inverterski kompresor, odličnih performansi, obezbeđuje stabilno i brzo<br />

hlađenje i održava hranu svežom.<br />

▪ Ušteda energije<br />

▪ Brži odziv, ubrzava hlađenje 20%<br />

▪ Stabilna temperatura<br />

▪ Nizak nivo buke<br />

Smart Cooling<br />

Kako bi se održala svežina u frižideru, neophodna<br />

je savršena koordinacija između „temperature i<br />

protoka vazduha za hlađenje“, precizne kontrole<br />

temperature i višeslojnog dovoda vazduha koji<br />

stvaraju najbolje okruženje za skladištenje hrane.<br />

56


Platinum Fresh<br />

efikasno rešenje za problem<br />

neprijatnih mirisa<br />

Jedinstveni modul mirisa nano platine: pod<br />

ciklusom “vrtlog vazduha”, molekule mirisa kao<br />

što su trimetilamin, metil merkaptan i amonijak<br />

brzo se hvataju i adsorbiraju nakon prolaska kroz<br />

modul mirisa, koje oksidiraju i razlažu u molekule<br />

bez mirisa i slabog mirisa, odvajajući se od<br />

površine modula mirisa sa “vrtlogom vazduha”.<br />

Modul mirisa nano platine je antibakterijski,<br />

otporan je na plesni i izdržljiv.<br />

Humidity Control<br />

svežina je bitna<br />

Različite vrste sveže hrane na različitim nivoima<br />

vlažnosti mogu se čuvati u odeljku sa funkcijom<br />

kontrole vlažnosti.<br />

Radar Sensors<br />

senzori za očuvanje visoke vlažnosti<br />

Ukoliko procenat vlage u frižideru padne ispod 60%, a da bi se sprečilo<br />

isušivanje namirnica, senzor pokreće niže opisani mehanizam vraćanja vodene<br />

pare u frižider.<br />

Vodena para sa isparivača se pomoću ventilatora vraća u frižider i tako održava<br />

idealnu vlažnost u unutrašnjosti.<br />

Vodena<br />

para<br />

<strong>Midea</strong> sistem zadržavanja visoke<br />

vlažnosti<br />

Ciklus strujanja<br />

vazduha kod<br />

klasičnih frižidera<br />

- vlaga se gubi i<br />

namirnice isušuju<br />

Isparivač<br />

Ventilator skuplja vodenu<br />

paru sa isparivača<br />

Vodena para se<br />

vraća u frižider<br />

57


Smart Sensor<br />

<strong>Midea</strong> frižider opremljen je sa više<br />

pametnih senzora temperature za brzo<br />

otkrivanje temperaturnih promena u<br />

unutrašnjosti i okolini.<br />

*Model MD<strong>RS</strong>723MYF28<br />

Active-C fresh<br />

Tehnologija adsorpcije aktivnog uglja može<br />

neutralisati glavne mirise kao što su sumpor,<br />

azot, aldehid itd. kako bi unutrašnjost frižidera<br />

bila čista i zdrava.<br />

Vario Box<br />

Odeljak Vario Box je opremljen senzorom<br />

temperature i odvojenim dovodom vazduha,<br />

te se temperatura može podesiti na 6°C, 2°C i<br />

-1°C za različite namirnice.<br />

* Model MDRF632FGF46<br />

58


Zero Clearance<br />

lak pristup odeljcima pod<br />

uglom od 90°<br />

Odeljak se može izvući kada se vrata otvore<br />

pod uglom od 90°. Rešava problem da se<br />

pregrada ne može otvoriti kada su i<br />

pregrada i vrata pod pravim uglom<br />

(npr. kada se frižider nalazi u<br />

uglu sobe).<br />

Multi-Air Flow<br />

višestruki protok vazduha<br />

Multi-Air Flow sistem cirkulacije vazduha<br />

obezbeđuje trodimenzionalnu cirkulaciju<br />

hladnog vazduha unutar uređaja. Kao rezultat,<br />

cela komora ima odgovarajuću temperaturu, a<br />

uskladišteni proizvodi se ravnomerno hlade.<br />

Na ovaj način hrana duže ostaje<br />

sveža, pri čemu se ukus i nutritivna<br />

vrednost namirnice čuvaju.<br />

Cooling Box<br />

Temperaturna zona odeljka Cooling Box<br />

(rashladna komora) je niža od temperaturne<br />

zone frižidera, te može zadovoljiti skladištenje<br />

ribe ili mesa tako da hrana duže ostaje sveža.<br />

Elektronsko upravljanje sa<br />

LED ekranom<br />

Temperature u frižideru i zamrzivaču precizno<br />

se podešavaju i tačno prikazuju na LED ekranu<br />

sa upravljanjem na dodir.<br />

59


Samostojeći kombinovani frižider 3+vrata - No Frost<br />

Istaknute<br />

Model<br />

MDRF632FGF46 No Frost<br />

funkcije:<br />

MPC*<br />

129.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Inverter<br />

kompresor<br />

NETO ZAPREMINA<br />

Frižider (l)<br />

Zamrzivač (l)<br />

Ukupno (l)<br />

305<br />

169<br />

474<br />

No Frost<br />

Brzo hlađenje<br />

SVOJSTVA<br />

Klimatski razred<br />

Razred energetske efikasnosti<br />

SN/N/ST/T<br />

F<br />

Brzo<br />

zamrzavanje<br />

Multi Air Flow<br />

sistem<br />

Dečja zaštita<br />

Plafonska LED<br />

rasveta<br />

Pregrada za<br />

boce od 2 L<br />

OPŠTE FUNKCIJE<br />

Boja kućišta<br />

Materijal / boja vrata<br />

Promena strane otvaranja vrata<br />

Podesive nogice<br />

Ručka vrata<br />

Buka (dB(A))<br />

Upravljanje temperaturom<br />

Unutrašnja rasveta<br />

Odmrzavanje<br />

Rashladno sredstvo<br />

Inox<br />

Inox<br />

-<br />

Da<br />

Integrisana u vrata<br />

41<br />

Elektronsko LED na vratima<br />

LED plafonska<br />

Automatsko<br />

R600a<br />

OSTALE FUNKCIJE<br />

▪<br />

▪<br />

▪<br />

▪<br />

▪<br />

▪<br />

“Radar” senzori za kontrolu vlage<br />

Dva odvojena rashladna toka<br />

Elektronsko LED upravljanje na vratima<br />

Dve fioke sa zasebnom kontrolom vlage<br />

Podesiva pregrada Vario Box od -2°C do<br />

+3°C<br />

Smart Cooling<br />

FRIŽIDER<br />

Materijal polica<br />

Fioke<br />

Poklopac fioka<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

Pregrada za boce od 2l<br />

ZAMRZIVAČ<br />

Oznaka zvezdice<br />

Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)<br />

Fioke<br />

Ice Maker<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

Staklo<br />

1 Vario Box i 1 fioka za voće i povrće<br />

Staklo<br />

Providne<br />

Da<br />

4<br />

13<br />

4 zatvorene i 2 otvorene fioke<br />

Twist ledomat<br />

-<br />

DIMENZIJE<br />

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

833/885<br />

653/710<br />

1775/1870<br />

TEŽINA<br />

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg)<br />

91/100<br />

60<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeći kombinovani frižider 3+vrata - No Frost<br />

Istaknute<br />

Model<br />

MDRF632FGF22 No Frost<br />

funkcije:<br />

MPC*<br />

139.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Inverter<br />

kompresor<br />

NETO ZAPREMINA<br />

Frižider (l)<br />

Zamrzivač (l)<br />

Ukupno (l)<br />

305<br />

169<br />

474<br />

No Frost<br />

Brzo hlađenje<br />

SVOJSTVA<br />

Klimatski razred<br />

Razred energetske efikasnosti<br />

SN/N/ST/T<br />

F<br />

Brzo<br />

zamrzavanje<br />

Multi Air Flow<br />

sistem<br />

Dečja zaštita<br />

Plafonska LED<br />

rasveta<br />

Pregrada za<br />

boce od 2 L<br />

OPŠTE FUNKCIJE<br />

Boja kućišta<br />

Materijal / boja vrata<br />

Promena strane otvaranja vrata<br />

Podesive nogice<br />

Ručka vrata<br />

Buka (dB(A))<br />

Upravljanje temperaturom<br />

Unutrašnja rasveta<br />

Odmrzavanje<br />

Rashladno sredstvo<br />

Tamno smeđa<br />

Crno staklo<br />

-<br />

Da<br />

Integrisana u vrata<br />

41<br />

Elektronsko LED na vratima<br />

LED plafonska<br />

Automatsko<br />

R600a<br />

OSTALE FUNKCIJE<br />

▪<br />

▪<br />

▪<br />

▪<br />

▪<br />

▪<br />

“Radar” senzori za kontrolu vlage<br />

Dva odvojena rashladna toka<br />

Elektronsko LED upravljanje na vratima<br />

Dve fioke sa zasebnom kontrolom vlage<br />

Podesiva pregrada Vario Box od -2°C do<br />

+3°C<br />

Smart Cooling<br />

FRIŽIDER<br />

Materijal polica<br />

Fioke<br />

Poklopac fioka<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

Pregrada za boce od 2l<br />

ZAMRZIVAČ<br />

Oznaka zvezdice<br />

Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)<br />

Fioke<br />

Ice Maker<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

Staklo<br />

1 Vario Box i 1 fioka za voće i povrće<br />

Staklo<br />

Providne<br />

Da<br />

4<br />

13<br />

4 zatvorene i 2 otvorene fioke<br />

Twist ledomat<br />

-<br />

DIMENZIJE<br />

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

833/885<br />

653/710<br />

1775/1870<br />

TEŽINA<br />

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg)<br />

91/100<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 61


Samostojeći kombinovani frižider Side By Side - No Frost<br />

Istaknute<br />

Model<br />

MD<strong>RS</strong>681FGF02 Premium/No Frost<br />

funkcije:<br />

MPC*<br />

129.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Inverter<br />

kompresor<br />

NETO ZAPREMINA<br />

Frižider (l)<br />

Zamrzivač (l)<br />

Ukupno (l)<br />

334<br />

182<br />

516<br />

No Frost<br />

Brzo hlađenje<br />

SVOJSTVA<br />

Klimatski razred<br />

Razred energetske efikasnosti<br />

SN/N/ST/T<br />

F<br />

Brzo<br />

zamrzavanje<br />

Multi Air Flow<br />

sistem<br />

Pregrada za<br />

boce od 2 L<br />

Plafonska LED<br />

rasveta<br />

Način rada u<br />

odsutnosti<br />

Dečja zaštita<br />

OPŠTE FUNKCIJE<br />

Boja kućišta<br />

Materijal / boja vrata<br />

Promena strane otvaranja vrata<br />

Podesive nogice<br />

Ručka vrata<br />

Buka (dB(A))<br />

Upravljanje temperaturom<br />

Unutrašnja rasveta<br />

Odmrzavanje<br />

Rashladno sredstvo<br />

Srebrna<br />

Inox<br />

-<br />

Da<br />

Ergonomska ručka<br />

40<br />

Elektronsko LED na vratima<br />

LED plafonska<br />

Automatsko<br />

R600a<br />

OSTALE FUNKCIJE<br />

▪ Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka<br />

▪ Elektronsko LED upravljanje na vratima<br />

▪ Automatski ledomat sa priključkom na vodu<br />

FRIŽIDER<br />

Materijal polica<br />

Fioke<br />

Poklopac fioka<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

Pregrada za boce od 2l<br />

ZAMRZIVAČ<br />

Oznaka zvezdice<br />

Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)<br />

Fioke i police<br />

Ice Maker<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

Staklo<br />

2 fioke za voće i povrće<br />

Staklo<br />

Providne<br />

Da<br />

4<br />

12<br />

2 fioke i 3 staklene police<br />

Automatski<br />

Providne<br />

DIMENZIJE<br />

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

897/955<br />

761/778<br />

1765/1855<br />

TEŽINA<br />

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg)<br />

98/108<br />

62<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeći kombinovani frižider Side By Side - No Frost<br />

Istaknute<br />

Model<br />

MD<strong>RS</strong>710FGF22 Premium/No Frost<br />

funkcije:<br />

MPC*<br />

129.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Inverter<br />

kompresor<br />

NETO ZAPREMINA<br />

Frižider (l)<br />

Zamrzivač (l)<br />

Ukupno (l)<br />

335<br />

197<br />

532<br />

No Frost<br />

Brzo hlađenje<br />

SVOJSTVA<br />

Klimatski razred<br />

Razred energetske efikasnosti<br />

SN/N/ST/T<br />

F<br />

Brzo<br />

zamrzavanje<br />

Multi Air Flow<br />

sistem<br />

Pregrada za<br />

boce od 2 L<br />

Plafonska LED<br />

rasveta<br />

Način rada u<br />

odsutnosti<br />

Dečja zaštita<br />

OPŠTE FUNKCIJE<br />

Boja kućišta<br />

Materijal / boja vrata<br />

Promena strane otvaranja vrata<br />

Podesive nogice<br />

Ručka vrata<br />

Buka (dB(A))<br />

Upravljanje temperaturom<br />

Unutrašnja rasveta<br />

Odmrzavanje<br />

Rashladno sredstvo<br />

Crna<br />

Crno staklo<br />

-<br />

Da<br />

Integrisana u vrata<br />

41<br />

Elektronsko LED na vratima<br />

LED plafonska<br />

Automatsko<br />

R600a<br />

OSTALE FUNKCIJE<br />

▪ Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka<br />

▪ Elektronsko LED upravljanje na vratima<br />

▪ Twist ledomat i Ice Bar<br />

FRIŽIDER<br />

Materijal polica<br />

Fioke<br />

Poklopac fioka<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

Pregrada za boce od 2l<br />

ZAMRZIVAČ<br />

Oznaka zvezdice<br />

Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)<br />

Fioke i police<br />

Ice Maker<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

Staklo i metalna talasasta rešetka za boce<br />

2 fioke za voće i povrće<br />

Staklo<br />

Providne<br />

Da<br />

4<br />

14<br />

2 fioke i 3 staklene police<br />

Twist ledomat i Ice Bar<br />

Providne<br />

DIMENZIJE<br />

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

897/963<br />

706/778<br />

1765/1855<br />

TEŽINA<br />

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg)<br />

99/109<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 63


Samostojeći kombinovani frižider Side By Side - No Frost<br />

Istaknute<br />

Model<br />

MD<strong>RS</strong>723MYF28 No Frost<br />

funkcije:<br />

MPC*<br />

129.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

Inverter<br />

kompresor<br />

NETO ZAPREMINA<br />

Frižider (l)<br />

Zamrzivač (l)<br />

Ukupno (l)<br />

344<br />

193<br />

537<br />

No Frost<br />

Brzo hlađenje<br />

SVOJSTVA<br />

Klimatski razred<br />

Razred energetske efikasnosti<br />

SN/N/ST/T<br />

F<br />

Brzo<br />

zamrzavanje<br />

Multi Air Flow<br />

sistem<br />

Način rada u<br />

odsutnosti<br />

Plafonska LED<br />

rasveta<br />

Platinum Fresh<br />

Pregrada za<br />

boce od 2 L<br />

OPŠTE FUNKCIJE<br />

Boja kućišta<br />

Materijal / boja vrata<br />

Promena strane otvaranja vrata<br />

Podesive nogice<br />

Ručka vrata<br />

Buka (dB(A))<br />

Upravljanje temperaturom<br />

Unutrašnja rasveta<br />

Odmrzavanje<br />

Rashladno sredstvo<br />

Crna<br />

Jazz black<br />

-<br />

Da<br />

Integrisana u vrata<br />

41<br />

Elektronsko LED na vratima<br />

LED plafonska<br />

Automatsko<br />

R600a<br />

Jednostavan<br />

pristup pod<br />

uglom od 90°<br />

Zero Clearance<br />

Dečja zaštita<br />

FRIŽIDER<br />

Materijal polica<br />

Fioke<br />

Poklopac fioka<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

Pregrada za boce od 2l<br />

Staklo<br />

1 Cooling Box i 2 fioke za voće i povrće<br />

Staklo<br />

Providne<br />

Da<br />

OSTALE FUNKCIJE<br />

▪ Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka<br />

▪ Elektronsko LED upravljanje na vratima<br />

▪ Smart Sensor<br />

▪ Podesiva pregrada Cooling Box<br />

▪ Super Cooling i Super Freezing funkcija<br />

▪ Platinum Fresh<br />

▪ Smart+ Cooling<br />

ZAMRZIVAČ<br />

Oznaka zvezdice<br />

Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)<br />

Fioke i police<br />

Ice Maker<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

DIMENZIJE<br />

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

4<br />

12<br />

2 Freeze Box fioke i 3 staklene police<br />

Twist<br />

Providne<br />

910/970<br />

658/723<br />

1793/1885<br />

TEŽINA<br />

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg)<br />

90/100<br />

64<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


Samostojeći kombinovani frižider Side By Side - No Frost<br />

Istaknute<br />

Model<br />

MD<strong>RS</strong>619FGF28 Premium/No Frost<br />

funkcije:<br />

MPC*<br />

109.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

No Frost<br />

NETO ZAPREMINA<br />

Frižider (l)<br />

Zamrzivač (l)<br />

Ukupno (l)<br />

271<br />

189<br />

460<br />

Brzo hlađenje<br />

Brzo<br />

zamrzavanje<br />

SVOJSTVA<br />

Klimatski razred<br />

Razred energetske efikasnosti<br />

SN/N/ST/T<br />

F<br />

Plafonska LED<br />

rasveta<br />

Pregrada za<br />

boce od 2 L<br />

Dečja zaštita<br />

Multi Air Flow<br />

sistem<br />

Jednostavan<br />

pristup pod<br />

uglom od 90°<br />

Zero Clearance<br />

OPŠTE FUNKCIJE<br />

Boja kućišta<br />

Materijal / boja vrata<br />

Promena strane otvaranja vrata<br />

Podesive nogice<br />

Ručka vrata<br />

Buka (dB(A))<br />

Upravljanje temperaturom<br />

Unutrašnja rasveta<br />

Odmrzavanje<br />

Rashladno sredstvo<br />

Tamno smeđa<br />

Jazz black<br />

-<br />

Da<br />

Integrisana u vrata<br />

41<br />

Elektronsko LED na vratima<br />

LED plafonska<br />

Automatsko<br />

R600a<br />

OSTALE FUNKCIJE<br />

▪ Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka<br />

▪ Elektronsko LED upravljanje na vratima<br />

▪ Super Cooling i Super Freezing funkcija<br />

▪ Active-C Fresh<br />

FRIŽIDER<br />

Materijal polica<br />

Fioke<br />

Poklopac fioka<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

Pregrada za boce od 2l<br />

ZAMRZIVAČ<br />

Oznaka zvezdice<br />

Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)<br />

Fioke i police<br />

Ice Maker<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

Staklo<br />

2 fioke za voće i povrće<br />

Staklo<br />

Providne<br />

Da<br />

4<br />

12<br />

2 Freeze Box fioke i 3 staklene police<br />

Klasična posudica<br />

Providne<br />

DIMENZIJE<br />

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

835/900<br />

635/697<br />

1775/1840<br />

TEŽINA<br />

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg)<br />

81/90<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena 65


Samostojeći kombinovani frižider - zamrzivač dole - No Frost<br />

Istaknute<br />

Model<br />

MDRB521MGE22 Premium/No Frost<br />

funkcije:<br />

MPC*<br />

109.999,00 Din<br />

Energetski<br />

razred<br />

No Frost<br />

NETO ZAPREMINA<br />

Frižider (l)<br />

Zamrzivač (l)<br />

Ukupno (l)<br />

256<br />

122<br />

378<br />

Plafonska LED<br />

rasveta<br />

Multi Air Flow<br />

sistem<br />

SVOJSTVA<br />

Klimatski razred<br />

Razred energetske efikasnosti<br />

SN/N/ST/T<br />

E<br />

OSTALE FUNKCIJE<br />

▪<br />

▪<br />

▪<br />

▪<br />

▪<br />

▪<br />

Pregrada za<br />

boce od 2 L<br />

Promena<br />

strane<br />

otvaranja vrata<br />

Dual Cooling - dva odvojena rashladna toka<br />

Fresh Cooling System sa metalnom pločom<br />

za ravnomernu raspodelu hladnoće<br />

Elektronsko LED upravljanje na vratima<br />

Power Cooling i Power Freezing funkcija<br />

Alarm za vrata<br />

Assist-close automatsko zatvaranje vrata<br />

OPŠTE FUNKCIJE<br />

Boja kućišta<br />

Materijal / boja vrata<br />

Promena strane otvaranja vrata<br />

Podesive nogice<br />

Ručka vrata<br />

Buka (dB(A))<br />

Upravljanje temperaturom<br />

Unutrašnja rasveta<br />

Odmrzavanje<br />

Rashladno sredstvo<br />

FRIŽIDER<br />

Materijal polica<br />

Fioke<br />

Poklopac fioka<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

Pregrada za boce od 2l<br />

Crna<br />

Crno staklo<br />

Da<br />

Da<br />

Integrisana u vrata<br />

40<br />

Elektronsko LED na vratima<br />

Plafonska i dve bočne LED lampe<br />

Automatsko<br />

R600a<br />

Staklo i metalna talasasta rešetka za boce<br />

1 Fresh Box i 1 fioka za voće i povrće<br />

Staklo<br />

Providne<br />

Da<br />

ZAMRZIVAČ<br />

Oznaka zvezdice<br />

Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)<br />

Fioke i police<br />

Ice Maker<br />

Pregrade u vratima (providne/neprovidne)<br />

4<br />

8,5<br />

3 Freeze Box fioke<br />

Klasična posudica<br />

-<br />

DIMENZIJE<br />

Širina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Dubina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

Visina (neto uređaj / bruto sa ambalažom) (mm)<br />

595/664<br />

660/730<br />

2018/2050<br />

TEŽINA<br />

Neto uređaj / bruto sa ambalažom (kg)<br />

74/83<br />

66<br />

*MPC - maloprodajna preporučena cena


67


Beleške<br />

68


Beleške<br />

69


BOSNIA & HERZEGOVINA / Gemma BH d.o.o.<br />

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c<br />

tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 939<br />

e-mail: info@gemma.ba<br />

www.gemma.ba<br />

CROATIA / Gemma B&D d.o.o.<br />

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)<br />

tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581<br />

e-mail: veleprodaja@gemma.hr<br />

www.gemma.hr<br />

HUNGARY / GEMMA B&D Kft.<br />

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14<br />

Tel.: +36 23 769 245<br />

e-mail: info@gemmabd.hu<br />

www.gemmabd.hu<br />

MONTENEGRO / Gemma B&D d.s.d.<br />

81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb<br />

tel: +382 20 672 961<br />

e-mail: info@gemmabd.me<br />

www.gemmabd.me<br />

SERBIA / Gemma B&D d.o.o.<br />

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14<br />

tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033<br />

e-mail: info@gemma.rs<br />

www.gemma.rs<br />

Proizvođač i firma Gemma B&D, kao ekskluzivni uvoznik i distributer za Republiku Srbiju, zadržavaju pravo promene podataka u svakom trenutku bez prethodne najave i<br />

nisu odgovorni za eventualne štamparske greške. Fotografije uređaja u katalogu ilustrativnog su karaktera i moguća su odstupanja od stvarnog izgleda.


SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.<br />

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14<br />

tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033<br />

e-mail: info@gemma.rs<br />

www.gemma.rs

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!