31.03.2023 Views

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1 ЦЕО + џеп

Уџбеник који ученике првог разреда уводи у свет дигиталних уређаја

Уџбеник који ученике првог разреда уводи у свет дигиталних уређаја

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Весна Анђелковић

Јелена Ђоковић

Драгана Самчовић Вил

СА

НАЛЕПНИЦАМА!

за први разред основне школе1Весна Анђелковић

Јелена Ђоковић

Драгана Самчовић Вил

за први разред основне школе

1


Библиотека

ШКОЛСКА КЊИГА

Весна Анђелковић

Јелена Ђоковић

Драгана Самчовић Вил

1

за први разред основне школе

I издање

Рецезенти:

Др Јасмина Клеменовић

Јасна Танасковић, проф.

Слађана Аћимовић, проф.

ИЗДАВАЧКА КУЋА

“АТОС”

www.atos.rs

Крагујевац, Његошева 10

За издавача:

Хаџи Владимир Тодоровић

Уредник:

Весна Анђелић

Ликовно-графичка опрема и илустрације:

Биљана Савић

Лектор:

Амина Исламовић

Илустрације, фотографије и музика:

Pixabay

Unsplach

Wikipedia

Mixkit

Shutterstock

Bensound

Freepik Wikimedia commons

Тираж:

3 000 примерака

Штампа:

Колор Прес, Лапово

2021.

Завод за унапређење образовања и васпитања одобрио је издавање и употребу овог наставног

средства у првом разреду основне школе решењем број: 989-3/2021 од 12. 8. 2021. године.


Дигитални уређаји .............................................................. 6

Употреба дигиталних уређаја ...................................... 8

Дигитални уређаји у твом дому ................................. 10

Дигитални уређаји у школи .......................................... 12

Дигитални уређаји на радном месту ....................... 13

Паметни дигитални уређаји и играчке ................. 14

Путовање кроз време ....................................................... 16

Забавни кутак ........................................................................ 18

Комуникација помоћу дигиталних уређаја .......... 19

Дигитални садржаји ........................................................... 21

Учење у дигиталном свету ............................................. 23

Штампани и дигитални уџбеник ............................... 25

Дигитално путовање .......................................................... 27

Дигитално путовање кроз науку ............................... 28

Дигитално путовање кроз уметност ........................ 30

Креативно изражавање

са дигиталним уређајима и без њих ........................ 31

На крилима маште ............................................................... 33

Забавни кутак ......................................................................... 34

Подсетник ................................................................................. 36

Корак по корак – пут до решења проблема ........ 54

Забавни кутак ......................................................................... 56

Алгоритам – решење за проблеме ........................... 57

Читамо и пишемо алгоритам ........................................ 59

Забавни кутак ......................................................................... 61

Уочавање и исправљање грешака

у алгоритму .............................................................................. 63

Дигитални уређаји и алгоритам ................................. 65

Алгоритам у спорту и саобраћају .............................. 67

Забавни кутак ......................................................................... 69

Подсетник .................................................................................. 71

Научили смо у првом разреду ...................................... 72

............................................................................. 74

Дигитални уређаји и наше здравље ........................ 38

Одговорно руковање дигиталним уређајима ... 40

Правилно одлагање електронског отпада .......... 41

Лични подаци ......................................................................... 43

Зашто је важно да чуваш личне податке .............. 44

Дигитални бонтон ............................................................... 46

Дигиталне невоље.............................................................. 48

Забавни кутак ......................................................................... 51

Подсетник ................................................................................. 52


Прваци! Један, два, три, четири и пет.

Добродошли у дигитални свет!

Стицаћете знања, нек' вас срећа прати!

Поручују вам Дина, Роби и Смарти.

Претраживаћемо заједно интернетом

и овладати дигиталним светом!

Дина

(девојчица из Србије)

те води кроз дигитални свет

и помаже ти да прошириш

стечена знања и стекнеш

нова кроз игру и забаву.

Роби

(Динин кућни љубимацробот)

памти кључне речи и уводи

те у свет програмирања,

корак по корак.

Смарти

(дечак из Енглеске)

ти прича

занимљивости

уколико желиш да

сазнаш више.

Одговори усмено

Уради сам/сама

Нацртај и обој

Речник

Напиши и повежи

Кључне речи

Мозгалице, ребуси,

загонетке

Обој емотикон

који вреднује твоје

знање

4

На појединим местима у уџбенику налазе се QR кодови који омогућавају директан

приступ мултимедијалним садржајима. За коришћење ових садржаја потребно

је да, у присуству одрасле особе (родитеља, учитеља/учитељице), инсталираш

апликацију за очитавање QR кодова на свом мобилном телефону или таблету.

Апликацију можеш преузети из Google play или App Store продавнице. Након

инсталирања, камеру мобилног телефона или таблета усмери у правцу датог QR

кода. Очитан линк ће те одвести до дигиталног садржаја.


Смарти, укључи

камеру. Волела бих

да те видим!

Важи, Дина! Једва

чекам лето да се

поново дружимо ти, ја

и Роби!

НАУЧИЋЕШ:

да препознаш и именујеш дигиталне уређаје у свом окружењу;

како дигитални уређаји олакшавају свакодневни живот;

да наведеш неке од особинa “паметног” дигиталног уређаја;

да упоредиш начине рада и живота људи пре и после појаве дигиталних уређаја;

да упоредиш начине комуникације пре и после појаве дигиталних уређаја;

да упоредиш штампани и дигитални уџбеник;

како да користиш дигитални уџбеник;

како можеш да упознаш културну баштину уз помоћ дигиталних уређаја;

да упоредиш начине креативног изражавања са дигиталним уређајима и без њих.

5


Дигитални уређаји се користе свуда око нас: у кући,

у школи, на радном месту, у аутомобилу и слично.

Стони (десктоп)

рачунар

Лаптоп (преносиви)

рачунар

Таблет

Мобилни

телефон

Поред дигиталних уређаја, који се налазе на слици изнад, постоје и други

дигитални уређаји које свакодневно користимо.

1. Препознај и обој дигиталне уређаје са слике.

6


2. Нацртај и обој дигитални уређај који ти имаш или који би волео/ла

да имаш и украси рам слике као што је започето.

3. Настави да црташ као што је започето.

Реч лаптоп потиче из енглеског језика и у преводу

на српски језик значи поклопац у крилу.

7


Уз помоћ дигиталних уређаја можемо писати, читати, учити, комуницирати,

забављати се и друго. Дигитални уређаји нам олакшавају учење,

кућне послове, куповину и остале свакодневне активности.

Један дигитални уређај може се користити у различитим животним

ситуацијама. На слици испод дати су неки дигитални уређаји и написане су

само неке од могућности њихове употребе.

Комуникација Учење Играње игрица Писање и цртање

Помоћ у кући Гледање филмова Помоћ на путу Куповина

1. Које дигиталне уређаје користе чланови породице на слици?

8


2. Заокружи слике које показују шта можеш да урадиш уз помоћ

мобилног телефона.

Фотографисање

Садња дрвета

Гледање цртаног филма

Играње фудбала

Управљање

аутомобилом

Слушање музике

3. Обој слику према упутствима која су дата са леве стране и откриј

скривени предмет.

=

=

=

=

Рачунари управљају машинама и роботима у фабрикама,

семафорима, сигурносним камерама и слично.

9


Постоји велики број дигиталних уређаја које користимо у свом дому и који

нам олакшавају свакодневне активности. На тај начин чишћење, кување и

друге кућне послове обављамо лакше, брже и прецизније.

Уз помоћ дигиталне ваге прецизно меримо намирнице

за припремање хране. Приликом печења хране

у дигиталној рерни можемо подесити време и начин

печења.

10


1. У прилогу број 1 налазе се налепнице са сликама још неких дигиталних

уређаја. Залепи их на одговарајућа места према томе у којој се просторији

налазе.

2. Посматрај слику и именуј дигиталне уређаје које видиш на слици.

Испричај чему они служе.

11


Школа данас представља место где ученици и наставници користе

дигиталне уређаје. Ученицима ови уређаји помажу да лакше сазнају, уче и

истражују. Помоћу паметне табле и других дигиталних уређаја наставници

могу лакше да објасне одређене појмове ученицима.

1. На слици обој дигиталне уређаје према датом упутству:

- Дигитални уређај који показује тачно време обој црвено.

- Дигитални уређај који расхлађује учионицу током топлих дана обој плаво.

- Дигиталне уређаје које користи учитељица обој зеленом бојом.

- Дигиталне уређаје које користе ученици обој жутом бојом.

12

2. Који дигитални уређаји се налазе у твојој

учионици? Чему они служе?

3. Откриј загонетни дигитални уређај. Напиши

загонетну реч на празним цртицама,

самостално или уз помоћ Робијеве

словарице. Робијева словарица се налази

у прилогу број 2 на крају уџбеника.

Можеш да ме носиш и код друга и у

школу.

Могу бити и на крилу и на столу.

Л ____ ____ Т ____ ____

Паметни дигитални

уређаји се

другачије називају

смарт уређаји.

Овај назив потиче

од енглеске речи

смарт која значи

паметан.

Када би

живео у мојој

држави, твоје

име би било

Паметњаковић!


Дигитални уређаји олакшавају свакодневне радне активности запослених.

Рачунари управљају машинама и роботима у фабрикама, семафорима, сигурносним

камерама и слично. Роботи замењују људе на најтежим и најопаснијим

радним местима.

1. На сликама су представљена занимања и паметни дигитални уређаји.

Повежи занимање са одговарајућим дигиталним уређајем.

3. Откриј загонетни дигитални уређај.

Напиши загонетну реч на празним

цртицама, самостално или уз помоћ

Робијеве словарице. Робијева словарица

се налази у прилогу број 2

на крају уџбеника.

Чорба се крчка, хлеб се пече на

Ш ____ ____ ____ ____ Т ____

Архитекта на дигиталној табли за цртање

дигиталном оловком црта куће и зграде које

се на основу тог цртежа граде.

Најпопуларније занимање данашњице је

програмер. Он између осталих послова

које обавља осмишљава видео игрице и

апликације за мобилне телефоне.

у ресторану свако вече!

13


Дигитални уређаји раде уз помоћ одговарајућих програма. Посебну

врсту дигиталних уређаја чине паметни дигитални уређаји.

За разлику од дигиталних уређаја, паметни дигитални уређаји се могу повезати

са другим дигиталним уређајима путем интернета. Поред основних

радњи које обављају, паметни дигитални уређаји могу обављати и додатне

радње, као што су: комуникација, видео надзор, забава, учење и слично.

Паметни дигитални уређаји који се данас најчешће користе су: паметни мобилни

телефон, таблет, паметни ТВ и паметни сат. Међутим, и многи други

дигитални уређаји могу бити паметни.

Паметну машину за прање веша можемо укључити или искључити преко

мобилног телефона чак и када нисмо код куће. Паметни фрижидер има

уграђене камере, тако да можемо проверити и кад нисмо код куће шта све

у њему недостаје и шта треба да купимо. Он нас и упозорава на производе у

њему којима ускоро истиче рок трајања.

Добро је, стижем на време

на посао, а и Дина је

стигла на време у школу!

Надам се да сам

обавила све кућне

послове и да нисам

ништа заборавила.

Али заборавила сам

и да имам паметне

дигиталне уређаје

којима могу управљати

са радног места, само

једним кликом!

Јаој, заборавила сам

да искључим клима

уређај и да укључим

машину за прање

судова!

1. Зашто је Динина мама била забринута? Уз помоћ ког дигиталног уређаја

је искључила клима уређај и укључила машину за судове?

14

2. Који паметни дигитални уређај би ти волео/волела да имаш?

Шта би желео/ла да дигитални уређај може да уради уместо тебе?


Још од давних времена људи су покушавали да измере време на

најразличитије начине. У почетку у томе су им помагали сунчани, пешчани

и водени сатови. Након проналаска првог сата са казаљкама

који се ручно навијао, после много година човек је направио и први

дигитални сат који показује тачно време приказујући само бројеве. Данас

постоје и паметни сатови који поред тачног времена имају и низ

других могућности употребе (обављање позива, примање и слање порука,

фотографисање).

Паметне дигиталне играчке могу да обављају различите радње (праве покрете,

причају, певају, спавају и друго) у зависности од команде (наредбе) коју

им задамо. Њима управљамо уз помоћ даљинског управљача, неког другог

дигиталног уређаја, чак и уз помоћ гласа.

3. У прилогу број 1 пронађи налепнице дигиталних играчака и залепи их у

одговарајућа празна поља.

4. Коју дигиталну играчку ти имаш? Коју би ти дигиталну играчку волео/волела

да имаш? Именуј још неке дигиталне играчке.

15


Кренимо на путовање кроз време да заједно видимо како је свет изгледао

пре и после појаве дигиталних уређаја.

1. Како су људи некада прали веш и одећу, а како то раде данас? Зашто је данас

лакше спремити храну на дигиталном шпорету него некада? Наведи

још неке кућне послове који се данас лакше обављају уз помоћ дигиталних

уређаја.

2. Како је изгледала учионица некада? По чему су сличне учионице некад

и сад? Како паметна табла олакшава учење?

16


3. Уочи разлике између играчака некад и данас.

Које се играчке из старих времена користе и данас?

4. Посматрај слике и опиши како су дигитални уређаји (роботи) олакшали

посао радника у фабрикама. Како одрасле особе плаћају рачуне уколико

нису понели новац? Како дигитални уређаји олакшавају посао лекара, а

како учитеља?

Нека стара занимања (занати) више не постоје, а нека занимања ће тек настати.

Занати су занимања којима

се баве људи тако што ручно

израђују различите предмете

и продају их. Уколико желиш

нешто више да сазнаш о њима,

очитај QR код или прочитај

књигу.

Некада су у фабрикама постојали

људи који су наглас

читали новине или књиге како

би забавили раднике. Када се

појавио радио то занимање је

престало да постоји.

17


1. У празна поља поред слика нацртај и обој један или више дигиталних

уређаја које користиш у следећим ситуацијама.

рођендан

екскурзија

2. Пронађи и заокружи скривене називе дигиталних уређаја. У сваком реду

се налази по један назив.

1. С У Т А Б Л Е Т А Т

2. М У З К О Р О Б О Т

3. С К С А Т М Е Ж Л А

3. Откриј загонетне дигиталне уређаје. Напиши загонетне речи на празним

цртицама, самостално или уз помоћ Робијеве словарице. Робијева

словарица се налази у прилогу број 2 на крају уџбеника.

Говори ти стално КРЕНИ – СТАНИ,

да пређеш улицу када је опасно, ти

брани!

С ____ ____ ____ Ф ____ ____

Зими те греје, лети те хлади.

На зиду стоји и целе године

ради.

К ____ ____ М ____

У ____ ____ Ђ ____ ____

18


Комуникација представља размену порука и обавештења.

Људи су некада давно комуницирали без употребе било каквих уређаја.

Слали су димне сигнале, осликавали пећине и користили голуба писмоношу.

Касније, појављују се одређени уређаји као што су писаћа машина, телеграф,

фиксни телефон и други уређаји који нису дигитални. Појавом дигиталних

уређаја комуникација постаје једноставниja и бржа. Помоћу рачунара, мобилних

телефона, таблета и других дигиталних уређаја може се комуницирати

било где и било кад.

пре појаве било

каквих уређаја

уз помоћ уређаја који

нису дигитални

помоћу

дигиталних

уређаја

1. Посматрај слику и наведи начине комуникације од далеке прошлости

до данас. Зашто је комуникација мобилним телефоном бржа и лакша

од комуникације фиксним телефоном? Наведи још неке предности

комуникације помоћу дигиталних уређаја.

Телефон је изум енглеског научника Александра

Грејама Бела. По презимену овог научника настала

је енглеска реч за звонце.

Први телефон је био фиксни што значи да се није

могао користити ван просторије у којој се налазио.

19


Мој дека је волео

да пише писма свом

пријатељу. Када заврши

писмо, стави га у коверту,

адресира га и однесе га

у пошту. Након неколико

дана, његов пријатељ

добије писмо и прочита

шта му је мој дека

написао.

Мој дека није

волео да пише

писма, али је волео

да разговара

са својим

пријатељима

фиксним

телефоном.

Дина, ми комуницирамо

дигиталним уређајима:

шаљемо поруке,

разговарамо путем

видео позива, шаљемо

електронска писма, честитке

и слично. Комуницирамо

брже и лакше. Овог тренутка

шаљем ти електронско

писмо, провери пошту.

Да, Смарти. Већ

ми је стигла

твоја честитка за

рођендан коју си

ми послао. Хвала

ти, прелепа је!

2. Уз помоћ којих дигиталних уређаја најчешће комуницираш са члановима

своје породице или са вршњацима? Којим телефоном можеш да обављаш

позиве када ниси код куће?

Рођенданску честитку можемо да

пошаљемо и путем поруке. Ево и

како:

1. Након укључивања мобилног

телефона покрећемо

апликацију за слање и пријем

порука.

2. Уносимо број телефона или

име и презиме особе којој

шаљемо поруку.

3. Укуцамо текст поруке.

4. Кликнемо на дугме – пошаљи.

Коме:

Дина

Драга Дина,

срећан ти

рођендан!

Пошаљи

2.

3.

4.

20

1.


Смарти, јуче сам са

другарима посетила

зоолошки врт.

Направила сам

пуно фотографија,

снимила

видео записе

и све време

слушала музику

са мобилног

телефона.

Одлично! Имаш ли

неку фотографију

да погледам?

Сјајно! То је пуно дигиталних

садржаја.

Дигиталне садржаје стварамо и чувамо на дигиталним уређајима. Дигитални

садржаји могу бити: видео записи, фотографије, текстови, цртежи, презентације,

игрице, звучни записи (музика) и другo.

текст

музика

фотографија

видео

1. Обој поља у којима су називи дигиталних садржаја.

рачунар видео запис мобилни телефон

таблет звучни запис фотографија

миш тастатура текст

21


2. Повежи дигиталне уређаје са дигиталним садржајима.

видео запис

звучни запис

фотографија

текст

3. Дата су два скупа. Један је скуп

дигиталних уређаја, а други

дигиталних садржаја. Прецртај

чланове који не припадају датим

скуповима. Зашто тај дигитални

садржај или уређај не

припада датом скупу?

4. Своју фотографију залепи

у рам.

дигитални

фотоапарат

мобилни

телефон

видео

запис

стони

рачунар

текст

дигитална

камера

звучни

запис

фотографија

22


Помоћу дигиталних уређаја можемо да откривамо, истражујемо, учимо,

цртамо, решавамо задатке и слично.

Смарти, помози ми да урадим

домаћи задатак. Треба да сазнам

нешто више о коњима.

Дина, не брини. Објаснићу ти

како. Нека ти у томе обавезно

помогну родитељи. Послаћу

ти упутство мејлом.

ПОШАЉИ

ШАЉE: smarti@gmail.com

ПРИМА:

НАЗИВ

ПОРУКЕ:

dina@gmail.com

Упутство за израду домаћег задатка

Драга Дина,

За израду домаћег задатка можеш користити штампане садржаје

(енциклопедије, књиге) и дигиталне садржаје.

Прати следећа упутства: на екрану рачунара пронађи иконицу за

интернет претраживач; у поље за претраживање укуцај реч коњ.

Појавиће се листа дигиталних садржаја који говоре о коњима.

Прегледајући један по један садржај, сазнаћеш све што те занима о

овим племенитим животињама. Не заборави, ово треба да урадиш

искључиво у присуству родитеља. Желим ти успешан рад.

Смарти

23


Учење у дигиталном свету нуди

низ занимљивих могућности

за учење кроз игру. Ученици

решавају задатке кроз квизове

који подсећају на видео игрице.

Дигитални садржаји имају своје иконице.

текст цртеж фотографија звучни

запис

видео

запис

игре

за учење

1. Обој поља са тачком и прочитај скривену реч.

2. Испричај шта си ти научио/научила помоћу дигиталних уређаја.

Које дигиталне садржаје најчешће користиш док учиш?

Интернет повезује људе широм света. Неки дигитални уређаји имају могућност

употребе интернета. Мејл је електронска пошта која служи за комуникацију путем

интернета.

24


Ученици могу да уче из штампаних и дигиталних уџбеника. Штампани

и дигитални уџбеници садрже текстове, слике, питања и задатке.

Дигитални уџбеници поред наведених садржаја могу имати игре за

учење, 3Д анимације, видео и звучне записе.

1. Посматрај слике и испричај које су сличности и разлике између дигиталних

и штампаних уџбеника.

ВЕЛИЧИНА ПРЕДМЕТА И БИЋА

1. Дуже панталоне обој плавом, а

краће зеленом бојом.

2. Обој црвеном бојом балон на

најдужем канапу, а зеленом на

најкраћем.

3. Повежи веће предмете са већом, а мање предмете са мањом кутијом.

2. Учитељица и ученик разговарају о предностима употребе једне врсте

уџбеника. На основу њиховог разговора, закључи о којој врсти уџбеника

је реч.

Користим филмове

и 3Д анимације у

настави.

Ученици су активни

на часу.

Све што ми треба

за час налази се на

једном дигиталном

уређају.

Учење ми је забавно.

Радо израђујем

задатке.

Поново могу да

погледам дигиталне

садржаје које нам је

учитељица показала

на часу.

Ученици уче помоћу

дигиталних садржаја.

Када решавам

задатке могу одмах да

проверим решење.

25


Дигитални садржаји у дигиталним уџбеницима могу бити представљени

следећим иконицама:

3D

анимација

видео

запис

слике

звучни

запис

речник

питања

тест

знања

игре

за учење

бојанка мозгалица клик

на линк

уради сам

3. Које од датих иконица користиш док учиш из дигиталних уџбеника?

Коју од понуђених иконица највише волиш да користиш? Зашто?

4. Пронађи прави пут од иконице до одговарајућег празног поља и у њему

упиши назив дигиталног садржаја који иконица представља.

26


Помоћу дигиталних уређаја и интернета можемо да отпутујемо у далеке

земље и упознамо градове, знаменитости, обичаје и културу целог света.

Када истражујете на интернету то обавезно чините у присуству одрасле

особе (родитеља, учитељице).

Упознајем градове.

Играм игрице.

Купујем поклоне.

Учим о живом свету.

Упознајем нове људе.

Гледам представе.

Читам књиге.

Обилазим музеје,

галерије.

Посећујем забавне

паркове.

Слушам концерте.

1. Паметним телефоном или таблетом, уз помоћ одрасле особе, очитај

QR код. Где те је одвео QR код? Шта ти се посебно допало?

Драга децо, Смарти и ја живимо далеко, али ипак

можемо да путујемо заједно. Крените са нама на два

различита дигитална путовања и сазнајте како можемо

упознати једни друге користећи дигиталне уређаје.

Једва чекам!

27


Здраво, Смарти!

Добродошао у

Србију!

Београд

Моја земља Србија је

посебна по много чему.

Њен главни град је

Београд.

Иако нисам обишла целу Србију

знам да је моја земља препуна

дивних градова, села, природних

лепота и културно-историјских

знаменитости.

У бројним музејима у мојој

земљи сачувани су предмети

из давне прошлости.

28

Никола Тесла је српски

научник који је широм

света познат по својим

изумима. У Београду се

налази музеј посвећен

овом великом научнику.

QR кодове са дигиталног

путовања очитај уз помоћ

одрасле особе!


Hello, Dina! Welcome

to England!

Лондон

Енглеска је острвска земља,

пуна језера и река. Њен главни

град је Лондон.

Моја земља има дугу традицију краљевских

породица које и данас живе у

својој предивној палати у Лондону.

Наша Национална библиотека је друга највећа

библиотека на свету.

Посебно сам поносан на наш

Природњачкo-историјски музеј.

1. Уз помоћ дигиталних уређаја уз надзор одрасле особе покушај и ти

да сазнаш и испричаш нешто о месту у коме живиш.

29


Уз помоћ дигиталних уређаја

могуће је одгледати и позоришне

представе.

Најпознатији српски дечји песник

је Јован Јовановић Змај.

Његове песме нашле су своје

место и на интернету.

Највећа уметничка галерија у

Енглеској налази се у Лондону.

QR кодове са дигиталног

путовања очитај уз помоћ

одрасле особе!

Национални енглески

инструмент су гајде.

30


Машта може свашта!

1. Шта значи ова изрека? Шта све можемо да радимо уз помоћ маште?

Креативно можемо да стварамо (пишемо, цртамо, бојимо, свирамо, певамо,

вајамо, фотографишемо) помоћу дигиталних уређаја, али и без њих.

2. Посматрај слику и испричај како се креативно изражавамо уз помоћ

дигиталних уређаја, а како без њих.

На само једном дигиталном уређају уз помоћ различитих програма и

апликација можемо да испољимо сву нашу креативност и маштовитост.

31


Данас најчешће гледамо 3Д цртане (анимиране) филмове. Јунаци у 3Д

цртаним филмовима изгледају као у стварном животу. Анимирани филмови

нису одувек изгледали овако као данас.

Први анимирани филмови били су црно-бели и настали су пре више од сто

година. Ликови и позадина у њима, цртани су ручно на листу папира, што је

захтевало много времена и труда. Цртани филмови трајали су свега неколико

минута.

Први анимирани јунак био је мачак Феликс, који је стекао

велику популарност међу најмлађом публиком. Неколико

година касније, настају и први цртани филмови у боји. Многи

од њих су рађени по узору на познате бајке. Тако су настали

и бројни анимирани филмови попут Пинокија, Успаване

лепотице, Петра Пана, Пепељуге и друго.

Уз помоћ одрасле особе учитај QR и одгледај

цртани филм о мачку Феликсу.

Данас уз помоћ савремених рачунарских програма, израда

цртаних филмова је једноставнија и бржа у односу на далеку

прошлост.

3. Осмисли, нацртај и обој свог

цртаног јунака/јунакињу и дај

му/јој име.

4. Од пластелина направи истог јунака/

јунакињу као у претходном задатку.

Фотографиши га, а фотографију залепи

у празном оквиру.

32


Дајемо вам два предлога како сами можете да направите новогодишњи

поклон и обрадујете драгу особу.

1. Од старе маске за мобилни

телефон направи нову

са новогодишњим мотивима.

Од материјала можеш

да користиш папир у боји,

тканину, вуницу, вату, дугмад,

лепак са шљокицама и

слично.

2. Од картонског дела ролне тоалет папира

можеш да направиш држач за мобилни

телефон. Замоли одраслу особу да маказама

направи прорез на ролни, где ће стајати

мобилни телефон. Држач украси по жељи

користећи различите материјале, слично

као у првом предлогу.

На мобилном телофону или таблету

можеш да црташ, бојиш и креативно

ствараш. Очитај QR код и уз помоћ

одрасле особе, инсталирај образовну

игрицу и уживај у новогодишњим

чаролијама.

33


1. Реши укрштеницу.

К

Ф

Ж

В

М

Ф

Л

П

С

Т

Ф

З

Ч

К

М

С

В

Д

О

Б

Т

Ш

Ч

2. Откриј загонетни дигитални уређај.

Напиши загонетну реч на празним

цртицама, самостално или уз помоћ

Робијеве словарице. Робијева словарица

се налази у прилогу број 2

на крају уџбеника.

Чистим под, тепих и отирач.

Погодите, ја сам

У ____ ____ ____ ____ ____ ____Ч

34


3. Повежи иконице са одговарајућим

дигиталним садржајем.

4. Реши ребус и на празној

линији упиши решење.

слике

звучни запис

клик на линк

видео запис

игре за учење

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

5. Прочитај следеће реченице. Поред сваке тачне реченице цвет обој у жуто,

а поред нетачне у црвено.

Звучни запис је дигитални садржај.

Таблет је врста рачунара.

Дигитални уџбеници не садрже текстове и слике.

Дигитални садржаји имају своје иконице.

Паметним шпоретом могу да очитам код или укуцам линк.

Интернет треба да користиш без присуства родитеља.

Први телефон се појавио у свету пре првог рачунара.

Креативно стварамо само уз помоћ дигиталних уређаја.

6. Откриј речи које се крију иза ових помешаних слова. Напиши их на празној

линији.

ТЕСКТ

РЕМАКА

35


УЧЕЊЕ И РАД

КОМУНИКАЦИЈА

ЗАБАВА

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА

ПОМОЋ У КУЋИ

КУПОВИНА

ПОМОЋ НА ПУТУ

ФОТОГРАФИЈА

ВИДЕО ЗАПИС

ТЕКСТ

ДИГИТАЛНИ САДРЖАЈИ

ЗВУЧНИ ЗАПИС

ЦРТЕЖ

ИГРЕ ЗА УЧЕЊЕ

36

ИГРА МЕМОРИЈЕ

Правила игре: Ову игру можете играти у пару или

у групи. Игру започиње играч према договору, а

настављају остали играчи. Циљ игре је проналажење

две исте карте. Карте се измешају и поређају сличицом

окренутом на доле као на слици. Играч окреће по две

карте и памти њихов садржај. Играч који пронађе две

исте карте, узима их себи и наставља да игра докле

год проналази исте карте. Када играч не пронађе две

исте карте, игру наставља следећи играч. Победник

је играч који сакупи највише карата. Игра се налази у

прилогу број 3 на крају радног уџбеника.


Смарти, да ли су сви

садржаји на интернету

безбедни за децу?

Нису, Дина. Када

претражујеш интернет

странице, то увек ради у

присуству родитеља.

НАУЧИЋЕШ:

основна правила за коришћење дигиталних уређаја како не би угрозио/ла своје

здравље;

шта се дешава са твојим здрављем ако прекомерно или неправилно користиш

дигиталне уређаје;

да набројиш основне податке о личности;

зашто откривање података о личности представља ризично понашање;

како да се заштитиш од непријатних ситуација у комуникацији путем дигиталних

уређаја и коме да се обратиш за помоћ;

како да рукујеш дигиталним уређајима на правилан начин;

како да правилно одлажеш електронски отпад и тако сачуваш животну средину.

37


Трудим се да живим увек здраво,

кад користим рачунар седим право.

Никад нисам скроз близу екрана,

на столу ми нису ни пиће ни храна.

Кад музику слушам, није нека наука,

сви добро знамо шта изазива бука.

Кад на лаптопу учим и креативно стварам,

добро знам да треба и да одмарам.

Свој телефон чувам к’о очи у глави,

од оштећења је сигуран кад се маска стави.

Дигиталне уређаје чистим од прашине,

кад ми друштво дође, баш нико не кине.

Своју собу стално проветравам,

са друштвом се играм и на време спавам.

Бицикл возим, шетам и трчим

зато увек успешно учим.

Мене никад не боле, ни леђа ни глава,

очи ме не пецкају, здрава сам и права.

Нисам нерасположена, не осећам умор,

пуна сам идеја и смисла за хумор.

1. Како Дина користи дигиталне уређаје и чува своје здравље? Због чега је

важно да правимо паузе и одмарамо приликом коришћења дигиталних

уређаја?

38

Правилним коришћењем дигиталних

уређаја чувамо наше здраље.

Неправилна и претерана употреба

дигиталних уређаја може да доведе

до здравствених проблема.

Паметним телефоном или

таблетом, уз помоћ одрасле

особе очитај QR код.


Препоруке за правилно коришћење дигиталних уређаја

Правилан положај тела спречава појаву бола у леђима.

Правилна удаљеност екрана дигиталног уређаја спречава бол

и пецкање очију.

Прејак звук оштећује слух.

Претерана употреба дигиталних уређаја доводи до главобоље,

умора и нерасположења.

Правилно одржавање чистоће дигиталних уређаја чува наше

здравље.

2. Посматрај слику и обој поља у којима су тачне тврдње.

Девојчица је одморна и лепо

расположена.

Девојчица је провела цео дан

користећи рачунар.

Дечак је уморан и нерасположен.

Дечак је провео цео дан играјући

видео игрице.

3. Напиши поруку за дечака са слике. Дај му савет како да правилно користи

дигиталне уређаје.

Направите заједнички постер на коме ћете представити

препоруке за правилно коришћење дигиталних уређаја.

Окачите га у својој учионици.

39


Као што водимо рачуна о нашем здрављу, тако је важно да одговорно

рукујемо дигиталним уређајима које свакодневно користимо и продужимо

њихово трајање. Ако правилно не рукујемо њима они могу да се покваре

или оштете.

Дигиталне уређаје треба редовно чистити од

прашине и прљавштине када су они искључени.

Тада и твоје руке треба да буду чисте и суве.

Пиће и храну не користити у близини

дигиталних уређаја.

Користи заштитну маску, стакло или фолију и тако

сачувај дигитални уређај од оштећења.

Дигитални уређај заштити шифром. Шифра може бити

састављена од слова и бројева. Пожељно је да повремено

мењаш своју шифру.

Није безбедно да дираш каблове и утичнице.

Не остављај дигитални уређај на сунцу или у

близини неког другог извора топлоте (шпорет,

грејалица и друго).

1. На који начин ти и чланови твоје породице чувате своје дигиталне уређаје?

Испричај ситуацију у којој може доћи до оштећења дигиталних уређаја.

40


Све што нам не треба и што бацамо назива се отпад. Временом се количина

отпада увећава и тако се загађује животна средина и угрожава наше здравље.

Један од начина да се смањи количина отпада и заштити животна средина је

поновна прерада отпада – рециклажа.

Постоје различите врсте отпада који се одлаже у контејнере различитих боја.

Неисправни и оштећени дигитални уређаји чине електронски отпад.

У електронски отпад поред дигиталних уређаја сврставамо све кућне

уређаје и апарате који раде на струју или батерије.

Сав отпад из рециклажних контејнера одвози се

камионима градске чистоће у рециклажне центре у

којима се прерађује.

Неисправни дигитални уређај треба прво однети на

поправку пре него што се он баци. Уколико купимо нов

дигитални уређај, стари увек можемо да поклонимо

некоме.

ЗНАК ЗА РЕЦИКЛАЖУ

1. На сликама су приказани кораци рециклаже отпада, али њихов редослед

није тачан. У празна поља упиши бројеве 1, 2 и 3 како би добио правилан

редослед корака.

41


2. Заокружи предмете које бацамо у контејнер за електронски отпад.

3. Помози Смартију да пронађе пут до рециклажног контејнера у коме се

одлаже електронски отпад.

4. Рад у пару: од старих дискова направите интересантне

подметаче за чаше уместо да их баците. Дајемо вам пар

занимљивих предлога. Употребите своју машту.

Рециклирањем само једног мобилног

телефона уштеди се довољно енергије

да се један лаптоп напаја чак 2 дана.

42


Лични подаци су: име и презиме, адреса становања, број телефона,

фотографија, назив школе и идентитет на интернету (корисничко име

и шифра).

Личне податке чувај само за себе, како на улици и у парку, тако и на интернету.

Тако штитиш себе, своју породицу и пријатеље од различитих опасности.

1. Које личне податке

користимо када:

- упознајемо некога;

- радимо тест из

математике;

- наручујемо храну;

- шаљемо поруку

телефоном?

Учитај QR код и заједно са

родитељима или учитељицом

одгледај видео запис како

треба поступати са личним

подацима на интернету.

2. У табели поред личних података заокружи

ДА, а поред оних који не спадају у личне

податке заокружи НЕ.

Број телефона ДА НЕ

Омиљено јело ДА НЕ

Име кућног љубимца ДА НЕ

Шифра ДА НЕ

Омиљени филм ДА НЕ

Надимак ДА НЕ

Фотографија са прославе

рођендана

ДА

НЕ

43


Све што објавиш на интернету, остаје тамо и никад не може да се обрише.

Заштити личне податке шифром у договору са родитељима. Не одговарај

на поруке и позиве непознатих особа. Оне нису увек добронамерне и

могу се лажно представљати. Туђе фотографије или друге личне податке

твојих вршњака не објављуј на интернету без њиховог пристанка.

Опасности на интернету: крађа личних података и личних ствари;

узнемиравање, вређање, уцене, исмејавање и претње порукама и

позивима; отмица и трговина људима.

Смарти, помоћи ћу ти да пређеш

ниво у игрици. Која је твоја

шифра?

Ха, ха, ха! Смарти ће због овога

да се расплаче.

Ово је сигурно

Неваљалково дело.

Позваћу Дину

и Робија да ми

помогну.

Сјајно! Моја шифра

је: 4387.

Дина шта да радим?

Неваљалко ми је

уништио кућу.

Ав, ав! Твоја шифра,

твоја ствар!

Послаћемо ти поклоне у

игрици па ћеш моћи да

изградиш нову кућу.

Више никоме немој да

дајеш своју шифру.

Хвала! Прави сте

другари!

1. Зашто је Смарти погрешио када је дао своју шифру Неваљалку?

Пажљиво бирајте своју шифру у договору са родитељима, како она не би била лако

откривена и како бисте заштитили своје личне податке. Најчешће коришћене шифре

садрже имена чланова породице, њихових кућних љубимаца као и низ бројева 1234

и 4321. Бирајте јаке шифре, које садрже најмање осам симбола (бројеве, велика и

мала слова).

44

2. Учитај QR код и одгледај видео запис. Зашто је у овом видео

запису дошло до крађе?


Ћао, Дина! Први

сам разред и идем

у твоју школу.

Ову особу не познајем

и не желим да

одговорим на поруку.

Баш бих волео да

те упознам и да

идемо заједно на

сладолед.

Испричаћу

родитељима за ове

поруке и позваћемо

број 19833.

3. Зашто Дина није одговорила на поруке? Зашто је Дина одлучила да све

исприча својим родитељима?

Боље да ставиш

кесу на главу.

Видећеш ти кад те

сачекамо после школе!

Баш су ти ружне

патике!

Зашто си тако забринута

и уплакана?

Права си

шепртља!

Саплићеш се чак

и о ваздух!

Тако сам забринута

и уплашена! Шта

сад да радим?

Бубалица!

Деца млађа од 13 година не

смеју имати отворене facebook

профиле. Своје личне податке

чуваш само за себе и треба

да водиш рачуна

са ким их делиш.

Погрешила си,

али не брини, уз

тебе сам! Заједно

ћемо решити

проблем.

Деца из мог одељења ме исмевају,

вређају, пишу лажи о мени и прете ми

на мом facebook профилу. Поред тога

објавили су моју адресу и број телефона.

Направила сам снимке екрана како бих све ово показала

учитељици и родитељима. Плашим се само да не

испаднем тужибаба и направим све још горим.

Одлично си

поступила. Поред тога

запамтићемо и линк на

коме се све ово налази.

Твоји родитељи ће

сигурно позвати и број

19833. О насиљу не

треба ћутати!

4. У чему је погрешила Динина другарица? Какве непријатности је доживела?

Зашто о насиљу не треба ћутати?

45


Све оно што сте научили о лепом понашању у комуникацији са особама у

свакодневном животу треба да примените и у дигиталном свету.

Разговарај само са

особама које познајеш.

Похвали и подржи.

Не одговарај

на туђе лоше

понашање.

Користи апликације

са ознаком PEGI 3.

46

Aпликација са ознаком PEGI 3 погодна је за све старосне групе.


1. Испричај ситуацију из школе у којој си се осетио лоше због понашања

других особа. Које правило лепог понашања може да се примени у тој

ситуацији?

У ситуацијама када те неко вређа, узнемирава, шаље лоше поруке,

непристојне дигиталне садржаје, не осећај се беспомоћно. Не решавај

проблем сам/сама. Обрати се родитељима, учитељици, педагогу,

психологу или директору школе.

19833 – број телефона контакт центра намењеног безбедности деце на интернету.

Емотикони су сличице које показују осећања.

срећан тужан љут

2. Примере лепог понашања обој,

а лошег прецртај.

Хвала ти на

помоћи!

Ха,ха,ха... Ти ниси

добро урадио

задатак!

3. Пронађи и прочитај речи

које се односе на лепо

понашање и упиши их на

линијама испод плетенице.

ЧЕСТИТАМ

ХВАЛА

Немаш појма!

Ружна си!

Браво!

Баш ти је

леп цртеж.

Извини, заборавио

сам да ти понесем

свеску.

4. Направите одељенски пано под

називом ''Дигитални бонтон''.

Бонтон је листа правила лепог понашања

у свакодневном животу. Реч потиче из

страног језика и значи добар тон, односно

добар начин комуникације.

47


Ликови: Дина, Смарти, Роби и Неваљалко

(На позорници су Дина, Смарти и Роби)

ДИНА: Смарти, можеш ли да ми помогнеш? Никако да пређем десети ниво у

игрици.

СМАРТИ: Драга Дина, и ја имам исти проблем. Можда је Роби успео да

откључа врата.

ДИНА И СМАРТИ: Роби, имаш ли ти решење?

РОБИ: Ав, ав! Жао ми је, али немам. Тренутно смишљам нову мозгалицу за

наше другаре ђаке прваке.

ДИНА: Само ти настави да радиш, а Смарти и ја ћемо смислити већ нешто.

СМАРТИ: Имам идеју! Хајде да позовемо Неваљалка и питамо га који кључ

да одаберемо.

ДИНА: Нисам баш сигурна да је то добра идеја. Сећаш ли се шта се догодило

кад си му дао своју шифру за игрицу?

СМАРТИ: Сећам се, али не видим боље решење. Знаш ваљда да је он суви

геније за игрице.

(Смарти и Дина позивају Неваљалка преко видео позива.)

ДИНА И СМАРТИ: Ћао Неваљалко, имамо проблем. Никако да пређемо

десети ниво у игрици. Можеш ли да нам помогнеш?

НЕВАЉАЛКО: Ха, ха, ха! Како сте смешни, како сте глупи! Од вас су паметнији

и резанци у супи!

ДИНА: Мора да се шалиш мало на груб начин. Сви добро знамо да је то твој

тајни зачин.

СМАРТИ: Неваљалко се сигурно не шали и зато ће остати заувек мали!

ДИНА: Зар и ти Смарти? Роби, помагај да ова расправа прође и да им памет

опет у главу дође!

РОБИ: Ав, ав! Дечаци, молим вас, престаните да користите ружне речи и да

се вређате.

48


НЕВАЉАЛКО: Ав, ав! То је наш роботић куца, што због незнања почиње да

муца.

РОБИ: Неваљалко, молим те престани да нас вређаш.

ДИНА, РОБИ И СМАРТИ: Претерао си!

НЕВАЉАЛКО: Јаој, како сам ја само талентован! Мораћу да смислим мелодију

за ову предивну песму о вама и објавим је на свом видео каналу. Имам

идеју и за видео спот. Узећу ваше фотографије, обрадити их на свом

лаптопу. Ставићу вам магареће уши, има интернет од смеха да се сруши.

ДИНА: Ти, Неваљалко, можда имаш дигитално знање, али немаш лепо

васпитање.

СМАРТИ: Дина имаш право. Хајде да престанемо да се дружимо са њим.

ДИНА: Мислим да је то најпаметније, а за игрицу ћемо се већ некако снаћи.

Позваћемо и број 19833 да пријавимо Неваљалка.

(После неколико дана Роби сазнаје вести и преноси их Дини и Смартију.)

РОБИ: Управо сам чуо да су сва деца у школи престала да се друже са

Неваљалком.

ДИНА И СМАРТИ: Сам је тако хтео!

(Издалека се чује Неваљалко како плаче.)

НЕВАЉАЛКО: Јаој, јадан ја! Мене нико не воли и нико неће да се игра са

мном!

РОБИ: Можда је време да му пружимо руку помирења и опростимо му.

ДИНА: Имаш право, али мораће да научи да користи лепе речи.

(Сви трче и грле Неваљалка.)

НЕВАЉАЛКО: Опростите другари, нећу никад више! Помоћи ћу вам да

пронађете тајни кључ.

СВИ: Лепа реч и гвоздена врата отвара!

-ЗАВЕСА-

1. Како се Неваљалко понашао када су га Дина и Смарти питали за помоћ?

Испричај како су Дина, Смарти и Роби реаговали на Неваљалково

понашање? Шта значи пословица ''Лепа реч и гвоздена врата отвара''?

49


2. Обој слику из представе.

3. Изведите одељенску представу на школској приредби по драмском тексту

„Дигиталне невоље”.

50


1. Обој само оне цртеже на којима су приказана деца која правилно користе

дигиталне уређаје.

2. Прочитај следеће тврдње. У празна поља поред сваке од њих нацртај

срећан емотикон ако је тврдња тачна, а ако није нацртај тужни емотикон.

Мој број ципела је лични податак.

Интернет искључиво користим у присуству одрасле особе.

На увреду одговарам увредом.

Радо делим своје личне податке са свима.

Кад ми друг помогне, захвалим се.

51


ДИГИТАЛНИ УРЕЂАЈИ И ЗДРАВЉЕ

ПРАВИЛАН

ПОЛОЖАЈ

ТЕЛА

ПРАВИЛНА

УДАЉЕНОСТ ОД

ЕКРАНА

УМЕРЕНА

ЈАЧИНА

ЗВУКА

ПРЕПОРУЧЕНО

ВРЕМЕ ИСПРЕД

ЕКРАНА

ПРАВИЛНО ОДЛАГАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОДПАДА

ИМЕ

ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

КОРИСНИЧКО

ИМЕ

ШИФРА

ДИГИТАЛНИ БОНТОН

КОРИСТИ ЛЕПЕ

РЕЧИ

ОБРАТИ СЕ ЗА ПОМОЋ

РОДИТЕЉИМА/

УЧИТЕЉИЦИ

ИЛИ ПОЗОВИТЕ 19833

ЧУВАЈ СВОЈЕ

ЛИЧНЕ

ПОДАТКЕ

КОМУНИЦИРАЈ

САМО СА

ПОЗНАТИМ

ОСОБАМА

52


Смарти, инсталира сам

игрицу, али она не ради.

Можда ниси добро прочитала

упутство за инсталирање игрице.

Како би покренула игрицу треба

да испоштујеш све кораке.

Ав, ав,ав! Па то је

алгоритам!

НАУЧИЋЕШ:

да разумеш једноставан познати поступак и осмислиш кораке за његово спровођење;

да протумачиш симболе договореног значења и спроведеш поступак описан њима;

да уочиш и исправиш грешку у алгоритму, провериш ваљаност свог решења и по

потреби га исправиш;

да доведеш у везу алгоритам и понашање дигиталног уређаја.

53


Свакодневно обављамо различите активности (перемо зубе, облачимо се,

идемо у школу, припремамо оброке, решавамо домаће задатке, цртамо,

пишемо... ).

Како бисмо успешно завршили започету активност, неопходно је да се

придржавамо правилног редоследа корака (поступака).

1. Посматрај слике и испричај, пратећи редослед корака, како се Динина

сестра сваког јутра припрема за полазак у школу.

1. КОРАК 2. КОРАК 3. КОРАК 4. КОРАК 5. КОРАК 6. КОРАК

2. Посматрај слике и у празна поља упиши поздраве које користимо у

зависности од дела дана.

2.

1. Добро јутро!

3.

54

4.


3. Динин дека Владимир сада има 70 година, али је и он некада био дете.

Погледај слике које су дате испод и у празна поља испод сваке од њих

упиши бројеве од 1 до 5, тако да приказују тачан редослед одрастања деке

Владимира.

4. Помози Смартију да направи здрав оброк према датим упутствима/

рецепту. У празна поља залепи сличице које се налазе на крају уџбеника у

прилогу број 1. Води рачуна о редоследу корака по којима Смарти обавља

дату активност.

1. КОРАК

У чинију

сипати

овсене

пахуљице.

2. КОРАК

У чинију

додати суво

воће.

3. КОРАК

У чинију

сипати млеко.

4. КОРАК

Засладити

медом по

укусу.

5. КОРАК

Све добро

промешати

кашиком.

6. КОРАК

Оброк је

припремљен.

Пријатно!

Када имаш проблем

и када не знаш како,

растави га на кораке,

видећеш, биће лако!

Откључај кључне речи уз помоћ Робијеве тајне

азбуке која се налази у прилогу број 2 на крају

уџбеника. Упиши их на празним линијама.

55


1. Повежи бројеве од најмањег

до највећег и открићеш шта се

налази на слици. Обој слику.

2. Доврши слику сове пратећи правилан

редослед корака. Обој квадрате

са десне стране тако да лева

и десна страна слике изгледају

као одраз у огледалу.

3

4

5

6

1

2

24

25

26

7

8

23

22

19 20 21

9

10

11

12

13

18

17

16

15

14

3. У празна поља испод слика упиши бројеве од 1 до 6 тако да добијеш

правилан редослед корака за добијање хлеба.

56


Када решавамо неки проблем потребно га је раставити на мање кораке

како бисмо лакше и брже дошли до решења. Упутство које садржи

правилан редослед корака за решење неког задатка или проблема

назива се алгоритам.

1. Реши укрштеницу.

2. Нацртај и обој пужа према датим корацима.

1. КОРАК 2. КОРАК 3. КОРАК

4. КОРАК 5. КОРАК 6. КОРАК

57


3. На основу упутства са слике, поштујући редослед приказаних корака,

направи заједно са учеником/ученицом из клупе лептира од папира и

вунице.

1. КОРАК

На листу папира нацртати

два квадрата уз помоћ

оловке и лењира.

2. КОРАК

Маказама исећи квадрате.

3. КОРАК

Оба папира окренути као

што је приказано на слици

и пресавити их тако да

подсећају на лепезу.

4. КОРАК

Оба пресавијена папира

спојити и по средини их

везати вуницом.

5. КОРАК

Папире залепити онако како

показују стрелице на слици.

6. КОРАК

Формирати крила лептира.

Откључај кључну реч уз помоћ Робијеве тајне азбуке

која се налази у прилогу број 2 на крају уџбеника.

Упиши је на празним линијама.

58


1. Како се назива симбол за писање гласа? Како се назива симбол за писање

броја?

За писање алгоритма користе се одговарајући симболи.

Када научиш значење тих симбола моћи ћеш да прочиташ већ постојећи и

напишеш нов алгоритам.

Посматрај слику и уочи Смартијев пут до рачунара. Смарти се кретао пратећи

следеће кораке приказане симболима.

СИМБОЛИ

десно

ЦИЉ

лево

горе

доле

СТАРТ

Кораци:

2. Помози Робију да пронађе пут до своје кућице. Нацртај пут пратећи

следеће кораке.

СТАРТ

ЦИЉ

59


3. Очитај QR код и одслушај Езопову басну “ Лав

и миш”. У табели испод су дате целине басне

које не прате редослед радње. Испред сваке

целине басне у празна поља упиши редом

бројеве, пратећи редослед радње.

Лав је ухваћен у мрежу.

Миш спасава лава.

Лав је ухватио миша.

Миш је претрчао преко успаваног лава.

Миш моли лава да га пусти.

4. Помози Дини да нађе пут до воћне салате и освежи се, бојећи поља њеног

пута према следећем упутству:

СТАРТ

ЦИЉ

Откључај кључну реч уз помоћ Робијеве тајне азбуке

која се налази у прилогу број 2 на крају уџбеника.

Упиши је на празним линијама.

60


1. Пратећи упутство са леве стране израчунај и упиши решење израза у

празно поље.

= 1

= 2

= 3

= 4

= 5

= 6

= 7

= 8

= 9

= 10

+ + =

- - =

+ - =

- + =

2. У празна поља нацртај и обој геометријске облике као што је започето.

3. У празна поља нацртај и обој цветове који недостају. Поштуј правило да у

сваком реду и у свакој колони цветови треба да буду различитих боја.

61


4. Помози Дини и Смартију да пронађу Робија који се изгубио у парку пратећи

пут којим су ишли Дина и Смарти. Напиши кораке којима су се кретали

до циља користећи познате симболе (горе, доле, лево и десно) као што је

започето. Кораке упиши у празна поља испод слике.

СТАРТ

ЦИЉ

5. Свака слика представља један број. Упиши тачан број поред сваке слике.

1 + = 6

- = 1

=

=

+

+

=

=

=

=

Играј „Игру меморије”. Правила игре се налазе на страни број 36.

62


Смарти, нисам добро урадила

задатак из математике. Молим те,

помози ми да пронађем грешку.

Прескочила си корак и зато си

направила грешку. Заборавила си да

збиру бројева 7 и 3 додаш број 2.

7 + 5 = 7 + 3 = 10

3 + 2

Ако не пратимо правилан редослед корака или прескочимо неки корак,

долази до грешке у решавању проблема.

1. Прецртај корак који не припада овом алгоритму који објашњава поступак

прављења лимунаде.

1. КОРАК

Пресећи лимун

на два дела уз

помоћ одрасле

особе.

2. КОРАК

Исцедити лимун.

3. КОРАК

Додати

кашичицу меда.

4. КОРАК

Додати три љуте

папричице.

5. КОРАК

Додати воду.

2. На основу уцртаног пута од старта према циљу, заокружи број испред

тачног решења.

СТАРТ

1.

ЦИЉ

2.

63


3. Прочитај причу и у празна поља испод слика упиши редом бројеве, пратећи

редослед радње. Једна слика не припада причи. Прецртај је.

ЖУЋИНА АВАНТУРА

Пас Жућа крете у шетњу. Изненада, угледа зеца који грицка шаргарепу.

Пожеле да се игра са њим. Потрча ка њему, али се зец уплаши и побеже. Жућа

га појури, али пошто није гледао испред себе, упаде у бару. Онако блатњав и

мокар, одлучи да се врати кући код своје Ленке. Она му спреми топлу купку,

окупа га и обриса пешкиром. Жућа у знак захвалности, радосно махну репом,

а Ленка му баци лоптицу и даде му знак за почетак игре.

Откључај кључну реч уз помоћ Робијеве тајне азбуке

која се налази у прилогу број 2 на крају уџбеника.

Упиши је на празним линијама.

64


Дигитални уређаји раде по задатој команди (упутству).

Роби, Динин дигитални љубимац, различито се понаша у зависности од

наредбе коју Дина зада притиском на одговарајући тастер. На слици је

приказан даљински управљач за Робија.

горе

лево

десно

помоћ

доле

музика и плес

искључи укључи видео

и фотографија

1. Посматрај слику и испричај шта све Роби може да ради.

Роботи олакшавају различите активности људи. Користе се у науци, школама,

фабрикама, болницама, за забаву и слично. У школама ученици уче како

да управљају роботима, док се у фабрикама користе за паковање пакета,

склапање аутомобила и друге послове.

Један од робота за учење који се користи у школи је и МБот робот. Њиме може

да се управља помоћу даљинског управљача или преко другог дигиталног

уређаја.

На мобилном телофону или таблету

можеш да пробаш рад у програму

Скреч. Очитај QR код уз помоћ

одрасле особе (родитеља или учитељице/учитеља)

и научи више.

65


2. Замисли да ти имаш робота. Нацртај како би изгледао. Напиши како би се

звао и које послове би могао да обавља.

У Америци постоји робот Грицкобот који служи храну и пиће наставницима

и ученицима у школској кухињи. Змијобот је једна врста робота. То је играчка

која може да гмиже, увија се, али без отрова и оштрих зубића. Некој деци

овај робот служи као кућни љубимац.

3. Рад у групи: од старих картонских кутија, колаж папира и алуминијумске

фолије направите оргиналне роботе. Будите маштовити и креативни.

Откључај кључну реч уз помоћ Робијеве тајне азбуке

која се налази у прилогу број 2 на крају уџбеника.

Упиши је на празним линијама.

66


Вожња кроз алгоритам

Ова игра се изводи у групама у фискултурној сали или школском дворишту.

Свака група ученика бира два своја члана, од којих ће један имати улогу

саобраћајца, а други контролора семафора (дете које управља семафором).

На овај начин сваки ученик/ученица има прилику да буде возач, саобраћајац

или контролор семафора. Пратећи дате кораке уживајте у вожњи кроз

алгоритам.

1. Припрема за вожњу - Суножно

ускочи у обруч. Обруч подигни

изнад главе, спусти га на под

и одглуми везивање појаса.

Суножно искочи из обруча.

2. Вожња кривудавом

стазом – На једној нози

скачући по исцртаној

кривудавој линији.

3. Пролазак кроз тунел

– Четвороношке

се провуци испод

столице.

4. Прелазак преко пешачког прелаза – Уколико ти

саобраћајац покаже знак СТОП испред , објасни му

како се правилно прелази улица. Када даш тачан

одговор, пешачки прелаз ћеш прећи тако што ћеш

газити само по белим линијама на петама.

5. Препреке на путу -

Трчећи заобиђи све

чуњеве.

67


6. Прелазак преко моста

- Одручи и пређи мост

ходајући по ниској греди.

7. Преношење терета -

Предручи и ходај са

књигом на глави пазећи

да она не падне.

8. Семафор - Уколико ти дете које

управља семафором покаже

црвено светло, отпевај део песме

“Саобраћајац” све док ти не

покаже зелено светло. Када ти

покаже зелено светло, прескочи

вијачу три пута.

9. Плаћање путарине -

Убаци лопту у корпу.

10. Заустављање возила - Суножно ускочи у

обруч. Обруч подигни изнад главе, спусти га

на под и одглуми одвезивање појаса. Суножно

искочи из обруча.

Учитај QR код уз помоћ одрасле

особе и научи да певаш песму

“Саобраћајац”.

Улица се правилно прелази када

се зауставимо испред пешачког

прелаза. Прво погледамо лево,

затим десно и још једном лево

како бисмо се уверили да можемо

безбедно да пређемо улицу.

68


1. Повежи слова ћирилице пратећи редослед азбуке и открићеш шта се

налази на слици. Слику обој по жељи.

2. Обој празна поља и откриј шта се налази на слици према упутству која се

налазе са леве стране.

= 1

= 2

= 3

= 4

= 5

= 6

= 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 6 6 2 2 6 6 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 6 6 2 2 6 6 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 5 5 5 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 5 5 5 1 1 1

1 1 1 1 1 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 1 1 1 1 1

1 1 1 5 5 5 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 5 5 5 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 7 7 7 7 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

69


3. Заокружи слова испред тачних реченица.

а) Ако пратимо правилан редослед корака долази до грешке у решавању

проблема.

б) За писање алгоритма користе се одговарајући симболи.

в) Када решавамо неки проблем потребно га је раставити на мање кораке

како бисмо лакше и брже дошли до решења.

г) Дигитални уређаји не раде по алгоритму.

4. Помози Дини да пронађе пут до продавнице за кућне љубимце користећи

задате симболе. Дина се креће према следећем упутству:

СТАРТ

ЦИЉ

5. Откриј који број се крије иза које слике и упиши решење у празно поље.

2 + 9 =

- 5 =

+ =

- + =

=

=

=

70

Играј „Игру меморије”. Правила игре се налазе на страни број 36.


ПУТ ДО РЕШЕЊА

ПРОБЛЕМА

УПУТСТВО КАКО

РЕШИТИ НЕКИ

ПРОБЛЕМ

ИСПРАВЉАЊЕ

ГРЕШАКА

АЛГОРИТАМ

РАСТАВЉАЊЕ

ПРОБЛЕМА НА

КОРАКЕ

ПРОНАЛАЖЕЊЕ

ГРЕШАКА

ПРАВИЛАН

РЕДОСЛЕД

КОРАКА

У СВАКОДНЕВНОМ

ЖИВОТУ

У УЧЕЊУ

У ИГРИ

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН

РАЗМИШЉАЊА

У СПОРТУ

У ЦРТАЊУ

У МУЗИЦИ

71


1. Заокружи тачан или тачне одговоре на следећа питања:

Шта је мобилни телефон?

а) украс за јелку б) дигитални уређај в) дигитални садржај

Шта су видео записи, фотографије и цртежи?

а) дигитални уређаји б) дигитални садржаји в) електронски отпад

Зашто је важно правилно коришћење дигиталних уређаја?

а) због очувања нашег здравља и животне средине

б) да нас не би грдили одрасли

Како решавамо проблем?

а) корак по корак пратећи упутство

б) прескачемо корак који није важан

в) питам неког да реши проблем уместо мене

Шта се најчешће користи за писање алгоритма?

а) иконе б) бројеви в) симболи

2. Допуни дате реченице:

Лични подаци су: име и , број ,

адреса, корисничко

и шифра.

Своје личне податке, слике, видео записе не делим са

особама.

3. Прецртај дигитални уређај који не припада датом скупу. Зашто тај

дигитални уређај не припада датом скупу?

шпорет

фрижидер каса судомашина

72


4. Пратећи правилан редослед корака, пронађи скривено благо. Нацртај пут

према датим корацима и заокружи ковчег у коме се благо налази.

ЦИЉ

СТАРТ

5. Пронађи и прецртај дате речи. Прати смер одозго на доле и слева надесно.

Решење осмосмерке добићеш користећи слова која нису прецртана.

Речи: АЛГОРИТАМ, БЕЗБЕДНОСТ, ИНТЕРНЕТ, КЛИМА, КОД, КОРАК,

ЛАПТОП, ОТПАД, ПРОБЛЕМ, РЕЦИКЛАЖА, РОБОТ, СИМБОЛ,

ТАБЛЕТ, ФРИЖИДЕР, ШИФРА

Ш Д П Р О Б Л Е М Б

И Н Т Е Р Н Е Т И Е

Ф К Г Ц К Л И М А З

Р О С И М Б О Л О Б

А Д И К Р О Б О Т Е

Т А Л Л А П Т О П Д

К О Р А К Н И С А Н

Ф Р И Ж И Д Е Р Д О

В Е Т А Б Л Е Т Т С

А Л Г О Р И Т А М Т

73


6. страна

3. задатак:

9. страна

2. задатак: Заокружити фотографисање,

слушање музике, гледање цртаног филма,

управљање аутомобилом.

22. страна

2. задатак:

фотоапарат-фотографија

тастатура-текст

слушалице-звучници

камера-видео запис

3. задатак: Прецртати текст и стони рачунар.

24. страна

1. задатак: УЧЕЊЕ.

12. страна

3. задатак: лаптоп.

13. страна

1. задатак:

26. страна

4. задатак:

звучни запис

видео запис

фотографија

34. страна

3. задатак: шпорету.

1. задатак: Решење укрштенице: дигитални

свет.

2. задатак: усисивач.

18. страна

2. задатак: 1. ред – таблет, 2. ред – робот,

3. ред – сат.

3. задатак: семафор и клима уређај.

35. страна

3. задатак:

слике

звучни запис

74

21. страна

1. задатак: Обојити: видео запис, звучни

запис, фотографију и текст.

клик на линк

видео запис

игре за учење


4. задатак: иконица.

6. задатак: текст и камера.

41. страна

1. задатак:

47. страна

2. задатак: Примери лепог понашања: хвала

ти на помоћи/браво, баш ти је леп цртеж/

извини, заборавио сам да ти понесем свеску.

Примери лошег понашања: Ха,ха,ха....ти ниси

добро урадио задатак/немаш појма/ружна

си.

3. задатак: хвала и честитам.

42. страна

3. 1. 2.

2. задатак: Треба заокружити: фотоапарат, сат,

мобилни телефон, миш и батерију.

3. задатак:

51. страна

2. задатак:

Мој број ципела је лични податак.

Интернет искључиво користим у присуству одрасле особе.

На увреду одговарам увредом.

Радо делим своје личне податке са свима.

Кад ми друг помогне, захвалим се.

54. страна

2. задатак:

2. Добар дан!

43. страна

2. задатак:

1. Добро јутро!

3. Добро вече!

Број телефона ДА НЕ

Омиљено јело ДА НЕ

4. Лаку ноћ!

Име кућног љубимца ДА НЕ

Шифра ДА НЕ

55. страна

3. задатак:

Омиљени филм ДА НЕ

Надимак ДА НЕ

Фотографија са прославе

рођендана

ДА

НЕ

1 4 5 3 2

75


55. страна

4. задатак:

60. страна

3. задатак:

4 Лав је ухваћен у мрежу.

5 Миш спасава лава.

2 Лав је ухватио миша.

1. КОРАК

У чинију

сипати

овсене

пахуљице.

2. КОРАК

У чинију

додати суво

воће.

3. КОРАК

У чинију

сипати млеко.

4. КОРАК

Засладити

медом по

укусу.

5. КОРАК

Све добро

промешати

кашиком.

6. КОРАК

Оброк је

припремљен.

Пријатно!

1 Миш је претрчао преко успаваног лава.

3 Миш моли лава да га пусти.

Кључне речи: корак, решење.

4. задатак:

56. страна

3. задатак:

СТАРТ

ЦИЉ

1. 5. 3.

Кључна реч: симбол.

61. страна

1. задатак:

2. 4. 6.

57. страна

1. задатак: Решење укрштенице: алгоритам.

58. страна

Кључна реч: алгоритам.

59. страна

2. задатак:

2. задатак:

3. задатак:

+ + =

- - =

+ - =

- + =

18

2

11

8

СТАРТ

ЦИЉ

76


62. страна

4. задатак:

70. страна

3. задатак: б), в)

4. задатак:

5. задатак:

СТАРТ

= 5 = 4

= 8 = 13

ЦИЉ

5. задатак:

63. страна

2. задатак:

- + = 12

1.

2.

64. страна

3. задатак:

5

4

X

2

1

3

72. страна

1. задатак:

Шта је мобилни телефон?

б) дигитални уређај

Шта су видео записи, фотографије и цртежи?

б) дигитални садржаји

Зашто је важно правилно коришћење дигиталних уређаја?

а) због очувања нашег здравља и животне средине

Како решавамо проблем?

а) корак по корак пратећи упутство

Шта се најчешће користи за писање алгоритма?

в) симболи

2. задатак:

Лични подаци су: име и презиме

телефона

, број ,

адреса, корисничко име

и шифра.

Своје личне податке, слике, видео записе не делим са

непознатим

особама.

Кључна реч: грешка.

3. задатак:

66. страна

шпорет

фрижидер каса судомашина

Кључна реч: робот.

Каса не припада датом скупу зато што се она не користи у кухињи.

77


73. страна

4. задатак:

ЦИЉ

СТАРТ

5. задатак:

Ш Д П Р О Б Л Е М Б

И Н Т Е Р Н Е Т И Е

Ф К Г Ц К Л И М А З

Р О С И М Б О Л О Б

А Д И К Р О Б О Т Е

Т А Л Л А П Т О П Д

К О Р А К Н И С А Н

Ф Р И Ж И Д Е Р Д О

В Е Т А Б Л Е Т Т С

А Л Г О Р И Т А М Т

Решење осмосмерке: ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Захваљујемо на сарадњи при изради ове књиге

Урошу Тодоровићу

Милици Допуђи

Андреју Тодоровићу

Мии Допуђи

Теодори Ђурковић

78


Другари, нек' вам

распуст буде

чаробан и леп...

... и у другом разреду

изучаваћемо

дигитални свет!

Ав, ав, ав!

Већ се радујем!

Ура, ура, ура!

Чека нас још једна

велика авантура!

7910. и 11. страна

14. страна

55. странаРобијева словарица

A a Б б В в Г г Д д Ђ ђ Е е Ж ж З з И и

Ј ј К к Л л Љ љ М м Н н Њ њ О о П п Р р

С с Т т Ћ ћ У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш

Робијева тајна азбука

A a Б б В в Г г Д д Ђ ђ Е е Ж ж З з И и

Ј ј К к Л л Љ љ М м Н н Њ њ О о П п Р р

С с Т т Ћ ћ У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш


ISBN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!