01.04.2023 Views

PORTWEST CATALOGUE 2021 - GREEK

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PEAK PROTECTION


PEAK PROTECTION

Για περισσότερα από 117 χρόνια έχουμε μια αμείωτη φιλοδοξία να παράγουμε

τα πιο έμπιστα στον κόσμο και κατόπιν αιτήματος ενδύματα προστασίας. Μέσα

στις δεκαετίες, αποδεικνύουμε συνεχώς την αφοσίωσή μας στην ποιότητα,

παράγοντας συντρηπτικά ενδύματα ασφαλείας παγκοσμίως, προστασία

ποδιών, προστασία χεριών και ΜΑΠ, υπερβαίνοντας παράλληλα τα όρια στις

τεχνολογίες προστασίας. Τεχνολογίες που κάνουν τον χώρο εργασίας ένα πιο

ασφαλές περιβάλλον.

117

ΠΟΛΥΕΤΉΣ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΣΤΗΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ, ΤΗΝ ΕΣΤΊΑΣΗ

ΣΤΟΝ ΠΕΛΆΤΗ, ΤΗΝ

ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΊΑ.

8

ΠΑΓΚΌΣΜΙΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΈΝΟ

ΒΑΣΊΛΕΙΟ, ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΊΑ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ,

ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑ, ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΊΑ, ΤΑ ΗΑΕ, ΤΙΣ

ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ.

4

ΠΛΗΡΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΜΙΑΝΜΑΡ,

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ.

13,500+

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ SKU S

4,500

ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ

ΠΟΥΛΑΜΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ

ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PORTWEST.COM. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.


H ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ

Ο κύριος στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε

τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές μας

στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους που

καταναλώνουμε.

Κατανοούμε ότι το εργατικό δυναμικό μας είναι

αναπόσπαστο κομμάτι για να επιτύχουμε τους

επιχειρηματικούς μας στόχους και δεσμευόμαστε πλήρως

να διασφαλίσουμε ότι η ασφάλεια όλων των εργαζομένων

μας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ευημερία τους γίνονται

σεβαστά. Για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε αναπτύξει μια

νέα πρωτοβουλία με σαφώς καθορισμένους

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους

βιωσιμότητας. Ονομάζουμε αυτή την πρωτοβουλία

Portwest Planet.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα προϊόντα Portwest ελέγχονται αυστηρά και πιστοποιούνται από διαπιστευμένους

οίκους δοκιμών και κοινοποιημένους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων:

MH49998*

NFPA 2112-2019


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ PORTWEST PLANET

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ.

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προσπαθούμε συνεχώς να εισάγουμε χαμηλές εκπομπές

άνθρακα και πράσινες πρωτοβουλίες αυξάνοντας την

αποδοτικότητα των πόρων και σχεδιάζοντας πιο βιώσιμα

προϊόντα.

Το 2021 η Portwest παρουσίασε μια νέα φιλική προς το περιβάλλον

σειρά προϊόντων. Κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα έχει παραχθεί

και παράγεται με υπευθυνότητα με τον πιο εφικτό τρόπο φιλικό

προς το περιβάλλον. Προσέξτε το σύμβολο Portwest Planet σε

αυτόν τον κατάλογο, το οποίο εγγυάται τα πράσινα πιστοποιητικά

κάθε προϊόντος.

H Portwest έχει εγγραφεί στο Σύμφωνο

για τα Πλαστικά του Ηνωμένου

Βασιλείου

που θα μεταμορφώσει τον κλάδο

συσκευασίας του Ηνωμένου

Βασιλείου και θα βοηθήσει να

σταματήσει η ρύπανση του

περιβάλλοντος από τα πλαστικά.

Μέχρι το 2025 δεσμευόμαστε ότι θα μειώσουμε σημαντικά τις

περιττές συσκευασίες μιας χρήσης μέσω επανασχεδιασμού,

καινοτομίας ή eναλλακτικών μοντέλων παράδοσης.

Η Portwest υποβάλλεται σε πιστοποίηση STeP από την OEKO-TEX®.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω και να κοινοποιήσουμε

τα περιβαλλοντικά και ηθικά μέτρα μας που θα επιτρέψουν σε

όλους τους εταίρους να κατανοήσουν τις δεσμεύσεις μας για την

εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Στόχος της Portwest είναι να ανταποκριθεί ουσιαστικά και να

λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της

συνεχιζόμενης απειλής της κλιματικής αλλαγής.

ISO 14001 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η Portwest συμμορφώνεται με το ISO 14001 που σημαίνει ότι

έχουμε εργάστει σκληρά για να δημιουργηθεί ένα πλήρες

ολοκληρωμένο και δυναμικό Σύστημα Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης. Αυτό το σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα να

μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα και να διαχειριστούμε

καλύτερα τον αντίκτυπο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων

στο περιβάλλον.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι όλοι οι προμηθευτές να είναι

συμβατοί βάση SEDEX και να έχουν πιστοποίηση WRAP και επί του

παρόντος εργαζόμαστε με βασικούς προμηθευτές για να το

πετύχουμε.

2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ισχυρή εταιρική και οικονομική ανάπτυξη επέτρεψε στην Portwest την

προώθηση της προόδου και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για όλους

τους εργαζόμενους σε όλη την επιχείρησή μας.

Τα πλήρως ιδιόκτητα εργοστάσια της Portwest είναι

πιστοποιημένα σύμφωνα με το Χρυσό Πρότυπο WRAP. Το

WRAP είναι το μεγαλύτερο, ανεξάρτητο, εργοστασιακό

πρόγραμμα συμμόρφωσης στον κόσμο για υπεύθυνη

παραγωγή στον τομέα των ραμμένων προϊόντων.

Χρησιμοποιούμε το Ποσοστό Τραυματισμού του Χαμένου

Χρόνου (LTIR) ως τρόπο μέτρησης και παρακολουθούμε την

απόδοσή μας και είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 45001

3. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Η Portwest είναι μέλος της Sedex, μιας από τις κορυφαίες

διαδικτυακές πλατφόρμες παγκοσμίως για εταιρείες για τη

διαχείριση και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε

παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Τα πλήρως ιδιόκτητα

εργοστάσιά μας ελέγχονται με τη χρήση Μελών Sedex Ηθικός

Εμπορικός Έλεγχος (SMETA). Το SMETA είναι ένα πλαίσιο

κοινωνικού ελέγχου που στοχεύει να υποστηρίξει τις

επιχειρηματικές πρακτικές στα εργασιακά πρότυπα, τα

καθολικά δικαιώματα, τα συστήματα διαχείρισης και την υγεία

και ασφάλεια. Η Sedex και η SMETA υποστηρίζονται από το

Ινστιτούτο Ηθικού Εμπορίου και της Εσωτερικής Οργάνωσης

Εργασίας.

4. ΗΘΙΚΗ

Ως παγκόσμια οικογενειακή εταιρεία, που δραστηριοποιείται από το

1904, η Portwest δεσμεύεται να διευθύνει και να αναπτύσσει την

επιχείρησή μας με βιώσιμο και ηθικό τρόπο.

Διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μάθησης και ανάπτυξης και ζητάμε

100% δέσμευση στην εταιρική ηθική και στην εκπαίδευση κατά της διαφθοράς και

της δωροδοκίας.

Η ασφάλεια πληροφορικής είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητές, είμαστε

αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές πληροφορίες για τους

προμηθευτές, τους πελάτες και το προσωπικό μας. Ακολουθούμε το σύνολο

πλαισίων βέλτιστων πρακτικών CIS20 για να το πετύχουμε αυτό.

Το 85% των ενδυμάτων μας φέρουν την ετικέτα OEKO-TEX®

STANDARD 100, που εγγυάται ότι κάθε συστατικό αυτού του

προϊόντος έχει ελεγχθεί για επιβλαβείς ουσίες.

Είμαστε μέλος της Sedex, μιας από τις κορυφαίες διαδικτυακές πλατφόρμες

παγκοσμίως για εταιρείες για τη διαχείριση και τη βελτίωση των συνθηκών

εργασίας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ 22

BASE 24

ΣΥΛΛΟΓΈΣ

DX4 34

WX3 56

KX3 82

PW3 104

PW2 150

ΥΨΗΛΉΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ 162

Αδιάβροχο PWR 176

300D Μπουφάν με Διαπνοή

Πολλαπλών Τρόπων

300D Μπουφάν Βιομηχανίας

Πολλαπλών Τρόπων

182

185

300D Χειμωνιάτικα Μπουφάν Parka 193

300D Χειμωνιάτικα Μπουφάν

199

Bomber

300D Αμάνικα Μπουφάν, Παντελόνια

209

και Φόρμες Τιράντα

Αδιάβροχο 150D 216

Αδιάβροχο 190T 219

Αδιάβροχο SEALTEX Ultra 224

Softshell & Φλις 228

Κατασκευασμένο με Βιώσιμο Τρόπο

Υψηλής Ορατότητας

232

Glowtex 238

X-Range 240

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

242

Φούτερ, Polos & T-Shirts 250

Παντελόνια & Βερμούδες 260

Γιλέκα 266

Iona 274

Αξεσουάρ υψηλής ορατότητας 276

ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΦΛΌΓΑ 280

Araflame Plus 300

Araflame Hi-Vis Multi 303

Modaflame Rain & Softshell 304

Modaflame HVO Multi 308

Modaflame 310

WX3 Modaflame 312

Modaflame Knit 315

Bizflame Rain 324

Sealtex Flame 332

Bizflame Multi 334

Bizflame Pro 338

Bizflame Ultra 342

Bizflame Plus 346

Bizflame Knit 362

Bizflame Work 363

Bizweld 364

Safewelder 370

Bizflame Wildland Fire 372

Δομικά Κοστούμια για Φωτιά 374

Χημική Ένδυση Εργασίας 376

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 378

Ελαστικά Παντελόνια, Φόρμες

Τιράντα και Βερμούδες

382

Παντελόνια Εργασίας & Βερμούδες 396

Παντελόνια Action 402

Παντελόνια Combat 406

Φόρμες Τιράντα & Βερμούδες 408

Portwest Texo 410

Iona 418

Τα Απαραίτητα 420

Ολόσωμη Φόρμα 423

Βαφέων 430

Αλυσοπρίονου - Chainsaw 434

Ενδύματα Εργασίας Ανθεκτικά σε

Κοπή

438

Εταιρικά για Κάθε Μέρα 440

ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΎ 452

Μονωμένο Μπουφάν 456

Εξειδικευμένα Αδιάβροχα Μπουφάν 460

Αδιάβροχο PWR 462

Αδιάβροχα Iona 464

Εξαιρετική Προστασία Κρύου 467

Παντελόνια & Μπουφάν με Διαπνοή 468

Sealtex Rainwear 480

Κλασικά Αδιάβροχα 486

Θερμαινόμενα & Baffle Μπουφάν 492

Softshell, Φλις & Αμάνικα Μπουφάν 498

Αξεσουάρ Αδιάβροχων 516

Cold Store 518

Ισοθερμικά - Base Layers 520

Portwest Cooling 360 526

ΈΝΔΥΣΗ ΜΑΓΕΊΡΩΝ 530

MeshAir Pro 534

Σακάκι Σεφ 538

Παντελόνι Σεφ 542

Αξεσουάρ για Βιομηχανία στον

τομέα Κέτερινκ

544

Βιομηχανία Τροφίμων 546

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ

ΥΓΙΕΙΝΉΣ

548

Ελαστικές Πουκαμίσες 552

Πουκαμίσες 556

Softshells, Φλις & Πόλο 558

Παντελόνια 560

Ρόμπες Πανοφώρια 562

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ESD 564

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΙΝΔΎΝΟΥ 568

Biztex Pro 572

Biztex SMS 574

Biztex SMS Αντοχή σε Φλόγα 576

Biztex Micro SMS 577

Biztex Micro 578

Biztex Αξεσουάρ 582

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ 584

XRD® Προστασία Κραδασμών 590

Αθλητικά Ασφαλείας 592

Παπούτσια & Μπότες Ασφαλείας 604

Αδιάβροχες Μπότες Ασφαλείας 618

Παπούτσια & Σανδάλια Ασφαλείας 626

Προστασία Ψύχους 628

Προστασία ESD 630

Μικροίνες 634

Προστασία Μεταταρσίου 638

Rigger Μποτες 641

Κοντές & Ψηλές Γαλότσες 644

Απαραίτητα στην Βιομηχανία 650

Executive Παπουτσια Ασφαλειας 658

Επαγγελματικά Υποδήματα 659

Κάλτσες. Πάτοι & Αξεσουάρ 662

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΧΕΡΙΏΝ 666

Κοπής 678

CT Series 680

CS Series 686

Chainmail 706

Κραδασμών 707

Μηχανικά 712

Λαβής 716

Αυτόματης Πώλησης 717

Λιανικό πακέτο 717

Nano 719

Επενδεδυμένα 738

Δερμάτινα 740

Θερμομονωτικά 744

ESD 749

Συγκόλλησης 753

Χημικών 758

Μιας Χρήσης 766

Ενδύματα εργασίας μιας χρήσης 768

ΜΑΠ 770

Προστασία Αναπνοής 772

Προστασία Ματιών 780

Προστασία Συγκόλλησης 798

Προστασία Ηλεκτρικού Τόξου 799

Προσωπίδες και Προστασία

Προσώπου

800

Προστασία για το Κεφάλι 802

Προστασία Ακοής 820

Αποσκευές 826

Προστασία Γονάτων 832

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΤΟ

PORTWEST.COM

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΑ

836

837

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΏΜΑΤΟΣ 838

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 839

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 840

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 842

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΙΑΝΙΚΗΣ - RETAIL READY

843

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 844

PORTWEST PLANET -

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

849

1


ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠ΄ ΑΚΡΗ Σ΄ ΑΚΡΗ

Τα τελευταία 100 χρόνια, οι ειδικοί σχεδιαστές μας έχουν

αναπτύξει μια βαθιά γνώση των αναγκών ασφάλειας των

εργαζομένων σε πολλές βιομηχανίες. Αυτή η εμπειρία

μας βοήθησε να αναπτύξουμε από άκρη σε άκρη λύσεις

ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις

ανάγκες κάθε επαγγέλματος στον κλάδο αυτό.

2


ΕΛΑΦΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ

ΧΤΙΣΙΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΉ,

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ

ΥΓΙΕΙΝΉ

ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ,

ΦΥΣΙΚΌ ΑΈΡΙΟ,

ΕΝΈΡΓΕΙΑ,

ΕΞΌΡΥΞΗ,

ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ ΚΑΙ

ΒΑΡΙΆ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,

LOGISTICS ΚΑΙ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΧΗΜΙΚΆ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΆ

3


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΑ

Οι εργαζόμενοι στις πιο δύσκολες βιομηχανίες συναντούν τακτικά θερμότητα και φλόγα. Είτε πρόκειται

για ακτινοβολούμενη, συμπαγή ή αγώγιμη θερμότητα, σοβαροί τραυματισμοί και ακόμη και θάνατοι

προκαλούνται από τους κινδύνους της θερμότητας και της φλόγας. Οι εργαζόμενοι αξίζουν την ισχυρή

προστασία που προσφέρουν τα καινοτόμα προϊόντα ανθεκτικής στη φλόγα της Portwest.

231

ΕΊΔΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

Ένα ηλεκτρικό τόξο είναι μια συνεχής ηλεκτρική εκφόρτιση υψηλού ρεύματος μεταξύ των αγωγών που

παράγουν πολύ έντονο φως και έντονη θερμότητα. Εάν ένας εργαζόμενος βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση

με ένα φλας Arc, μπορεί να συμβεί σοβαρός τραυματισμός και ακόμη και θάνατος.

88

ΕΊΔΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ - ESD

Η ηλεκτροστατική εκφόρτιση, ή ESD όπως είναι ευρύτερα γνωστή, είναι η ταχεία, αυθόρμητη μεταφορά

ηλεκτροστατικού φορτίου που προκαλείται από ένα υψηλό ηλεκτροστατικό πεδίο. Η αποτυχία

προστασίας από τους κινδύνους ESD κοστίζει στις βιομηχανίες εκατομμύρια κάθε χρόνο.

26

ΕΊΔΗ

ΧΗΜΙΚΑ

Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που θέτουν οι χημικές ουσίες

καθημερινά. Οι χημικές ουσίες παρουσιάζουν κίνδυνο με πολλές μορφές. Καθώς τα υγρά, οι ψεκασμοί,

τα ξηρά σωματίδια ή οι χημικές ουσίες υπό πίεση αποτελούν σοβαρή απειλή. Η Portwest προσφέρει

ισχυρές λύσεις χημικής προστασίας σε όλη την έκταση.

73

ΕΊΔΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ

Η ραδιενεργός μόλυνση αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τους εργαζόμενους σε πολλές βιομηχανίες. Τα

ενδύματα που βοηθούν στην πρόληψη της μόλυνσης του δέρματος και των μαλλιών είναι απαραίτητη

προϋπόθεση για τους εργαζόμενους που ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό το είδος κινδύνου.

10

ΕΊΔΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Οι βλαβερές συνέπειες του ήλιου υπονομεύουν σοβαρά την υγεία των εργαζομένων. Η κόπωση και η

ασθένεια που σχετίζονται με τη θερμότητα κοστίζουν σοβαρά στους εργαζόμενους χρόνο και χρήμα. Η

ομάδα σχεδίασης της Portwest έχει αναπτύξει προϊόντα που διατηρούν τους εργαζόμενους δροσερούς

και να προστατεύονται από ακραίες θερμοκρασίες και την έκθεση στον ήλιο.

12

ΕΊΔΗ

4


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΥΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Εξαιρετικά κρύες ή υγρές καιρικές συνθήκες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την εργασία. Τα κρυοπαγήματα

και η υποθερμία είναι πραγματικές ανησυχίες για πολλούς βιομηχανικούς εργάτες. Η Portwest παρέχει

λύσεις ρούχων εργασίας και λύσεις PPE για όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.

92

ΕΊΔΗ

ΧΑΜΗΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Οι εργαζόμενοι σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και χαμηλής ορατότητας, ειδικά εκείνοι που εργάζονται

γύρω από κινούμενα οχήματα, χρειάζονται ενδύματα υψηλής ορατότητας για να εξασφαλίσουν μέγιστη

ορατότητα. Η Portwest προσφέρει 300+ στυλ - το πιο ολοκληρωμένο φάσμα ενδυμάτων υψηλής

ορατότητας στην αγορά. Τα νέα στυλ Glowtex προσφέρουν πλέον τριπλή προστασία.

352

ΕΊΔΗ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ-ΧΤΥΠΗΜΑ

Το κεφάλι, το χέρι ή το πόδι, η πρόσκρουση είναι σοβαρός κίνδυνος στο χώρο εργασίας. Η ομάδα

εμπειρογνωμόνων της Portwest χρησιμοποιεί την τελευταία έρευνα στην τεχνολογία των υλικών για να

προσφέρει προστατευτικό εξοπλισμό που απορροφά τη μέγιστη δυνατή δύναμη από κρούσεις.

144

ΕΊΔΗ

ΚΟΠΉ

Ο τραυματισμός από κοψίματα είναι ένας από τους πιο συχνούς τύπους ατυχημάτων που αναφέρονται σε

περιβάλλοντα εργασίας. Η Portwest διαθέτει μια σειρά από ρούχα και προστασία χεριών για προστασία

από τον κίνδυνο κοπής και τραυματισμών.

49

ΕΊΔΗ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΤΙΟΥ

Καθημερινά οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο χάνουν πολύτιμες ώρες εργασίας ή υφίστανται δυνητικά

τραυματισμούς που αλλάζουν τη ζωή τους λόγω οφθαλμικών ατυχημάτων. Η σειρά προστασίας ματιών

της Portwest προσφέρει 50 καινοτόμα προϊόντα που παρέχουν ισχυρή οπτική προστασία έναντι των

κινδύνων στο χώρο εργασίας.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

Η συχνή έκθεση σε δυνατό θόρυβο είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους για το χώρο εργασίας.

Η έκθεση σε δυνατό θόρυβο μπορεί να σκοτώσει τις νευρικές απολήξεις στο εσωτερικό αυτί και με την

πάροδο του χρόνου το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνιμη απώλεια ακοής που δεν μπορεί να διορθωθεί.

55

ΕΊΔΗ

24

ΕΊΔΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ

Ο προστατευτικός εξοπλισμός αναπνευστικού χρησιμοποιείται για την προστασία του ατόμου που φοράει

κατά την εισπνοή επικίνδυνων ουσιών στον αέρα στο χώρο εργασίας. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτοί οι

κίνδυνοι μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, πνευμονική δυσλειτουργία, ασθένειες ή θάνατο.

32

ΕΊΔΗ

ΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Από τη βαριά κατασκευή μέχρι τον φαρμακευτικό τομέα, τα γλιστρήματα, τα στραβοπατήματα και οι

πτώσεις είναι η πιο κοινή αιτία τραυματισμού στο χώρο εργασίας. Η παροχή αντιολισθητικών υποδημάτων

και πατάκια ασφαλείας είναι τα βασικά για την προστασία των εργαζομένων από αυτόν τον κίνδυνο.

125

ΕΊΔΗ

5


ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Η βραβευμένη ομάδα μας σχεδιασμού και

καινοτομίας με πάνω από 40 σχεδιαστές και διαχειριστές

προϊόντων προσφέρει εμπνευσμένα και μοντέρνα σχέδια

που προσφέρουν τη βέλτιστη προστασία και ικανοποιούν τις

καθημερινές ανάγκες του χρήστη.

6


ΕΡΕΥΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΠΌΘΕΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΟΚΙΜΕΣ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΟΚΙΜΉ ΚΑΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΗ

7


Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ

DNA ΜΑΣ

Η συνεχής καινοτομία διασφαλίζει ότι η προστατευτική μας ενδυμασία

ανταποκρίνεται στις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις των βιομηχανιών που έχει

σχεδιαστεί για να προστατεύει

Η ανάπτυξή μας περιλαμβάνει τα πιο προηγμένα υφάσματα και ταινίες, αντοχή χωρίς

συμβιβασμούς, αυξημένη πιστοποίηση, έξυπνα δομικά στοιχεία και βελτιωμένα προστατευτικά

χαρακτηριστικά για τη διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών και βελτιωμένη απόδοση εργασίας.

8


ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΟΡΙΑ

9


ΕΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΑΣ, Η

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Υπάρχουν στιγμές που οι απαιτήσεις σας είναι τόσο μοναδικές

που μόνο οι επαγγελματίες με εμπειρία σχεδιασμού αξίας άνω

του ενός αιώνα μπορούν να βοηθήσουν. Το Portwest Custom

είναι η λύση, μια ολοκληρωμένη υπηρεσία σχεδιασμού για

ειδική παραγγελία προϊόντων ασφαλείας. Δουλεύοντας χέρι

-χέρι με τους πελάτες, κάθε χρόνο δημιουργούμε χιλιάδες

προϊόντα κατά παραγγελία για μια ποικιλία βιομηχανιών σε

όλο τον κόσμο.

• Εμπειρία στον σχεδιασμό αξίας άνω του ενός

αιώνα

• Οι περισσότερες ειδικές παραγγελίες

επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο

• Κορυφαία δυνατότητα δειγμάτων και παραγωγής

στην αγορά

• Διατήρηση αποθέματων στις παγκόσμιες

αποθήκες

• Ευέλικτοι όροι πληρωμής με χαμηλή προκαταβολή

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΓΑΠΑΜΕ ΝΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ, ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ,

ΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

10


Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΣΕΙΡΑ

ΜΕΓΕΘΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ -

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

11


ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Θέλουμε να σας διευκολύνουμε να

δημιουργήσετε ένα προϊόν ή μια συλλογή

που προσφέρει πάνω και πέρα από εσάς

συγκεκριμένες απαιτήσεις. Αφήστε

τους εξειδικευμένους μας σχεδιαστές

να συνεργάζονται μαζί σας καθ' όλη τη

διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης για

να δείτε μόνοι σας τι μπορεί να προσφέρει

η αμείωτη φιλοδοξία και το πάθος τους.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΓΑΠΑΜΕ

ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ,

ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ, ΝΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

12


ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

• Οι σχεδιαστές μας είναι οι καλύτεροι στην επιχείρηση και πραγματικά

ειδικοί στην τέχνη τους

• Μπορούν να προσαρμόσουν υπάρχοντα προϊόντα ή να σχεδιάσουν

συλλογές κατά παραγγελία, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τον

προϋπολογισμό κάθε πελάτη

• Όλοι οι σχεδιαστές μπορούν να παρέχουν τεχνική ανασκόπηση

υφιστάμενων σχεδίων ή πλήρη υπηρεσία ανάπτυξης τεχνικών

προδιαγραφών

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

• Τα εργοστάσια της Portwest διαθέτουν ειδικές γραμμές παραγωγής

για ειδικές παραγγελίες που μας παρέχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα

και πλήρη έλεγχο των χρόνων παράδοσης

• Ειδικοί χώροι δειγμάτων μας δίνουν τη δυνατότητα να παράγουμε

γρήγορα δείγματα προϊόντων

• Παίρνουμε στα σοβαρά την υπεύθυνη και ηθική παραγωγή. Τα

εργοστάσιά μας έχουν πιστοποίηση WRAP και είμαστε μέλη της Sedex

και της OEKO-TEX®

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

• Κάθε προϊόν κατά παραγγελία δοκιμάζεται αυστηρά εσωτερικά και

στη συνέχεια πιστοποιείται από διαπιστευμένους οίκους δοκιμών και

κοινοποιημένους οργανισμούς

• Ασυναγώνιστη δυνατότητα προμήθειας με πρόσβαση σε ποιοτικά,

ηθικά, διαπιστευμένα υφάσματα, υλικά και διακοσμητικά

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ:

• Η ομάδα των έμπειρων Διαχειριστών Έργου θα είναι το βασικό σας

σημείο επαφής καθ όλη διάρκεια του έργου

• Θα σας κρατούν προληπτικά ενήμερους για την πρόοδο από την ιδέα

μέχρι την παράδοση της παραγγελίας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

13


ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΑΣ, Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ

Τα ρούχα εργασίας σας μπορούν να πουν πολλά

για το ποιοι είστε ως εταιρεία. Η προσθήκη

επωνυμίας στα εταιρικά ρούχα δείχνει την

υπερηφάνεια που δείχνετε για την επωνυμία σας

και φέρνει μεγαλύτερη ενότητα της ομάδας. Η

υπηρεσία Portwest Personalized είναι για εσάς,

επιτρέπει στους πελάτες να προσαρμόζουν τα

υπάρχοντα προϊόντα και να κάνουν μικρές αλλαγές

σχεδιασμού.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ:

ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ, Η

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ:

ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ, Η

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ

YOUR

BRAND

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ -

Είναι γρήγορο και εύκολο να κάνετε

μια παραγγελία. Ευέλικτοι και

ανταγωνιστικοί χρόνοι παράδοσης

όταν χρησιμοποιείτε βασικό ύφασμα

*** Αυτή η υπηρεσία δεν ισχύει για αλλαγές

χρώματος ***

14


15


ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ως παγκόσμιος κατασκευαστής προστατευτικής

ενδυμασίας, τα προϊόντα Portwest δοκιμάζονται

αυστηρά και ανεξάρτητα σύμφωνα με τα διεθνή

πρότυπα και πιστοποιούνται από διαπιστευμένους

οίκους δοκιμών και κοινοποιημένους οργανισμούς σε

όλο τον κόσμο.

Διεθνώς αναγνωρισμένη, η σήμανση CE σε ένα προϊόν υποδεικνύει

τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις για την υγεία και την

ασφάλεια, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425.

Τα προϊόντα Portwest φέρουν αυτή τη σήμανση όπου υπάρχει. Οι

τελικοί χρήστες των προϊόντων προστασίας πρέπει να αναφέρουν

στον Κανονισμό ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425 για την αξιολόγηση της υγείας

και της ασφάλειας κατά την εργασία.

Η σήμανση UKCA (UK Conformity Assessed) είναι μια

νέα σήμανση προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου που

χρησιμοποιείται για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά

στη Μεγάλη Βρετανία. Καλύπτει τα περισσότερα προϊόντα

που απαιτούσαν προηγουμένως τη σήμανση CE, γνωστά ως

προϊόντα «νέας προσέγγισης». Κατά τη στιγμή της εκτύπωσης

(2021), όλα τα προϊόντα Portwest που φέρουν τη σήμανση CE

επίσης δοκιμάζονται και πιστοποιούνται σύμφωνα με το UKCA.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, τα προϊόντα θα φέρουν σήματα CE και UKCA.

Τα προϊόντα Portwest δοκιμάζονται επίσης σε ISO, ANSI, NFPA

και ASTM στις Ηνωμένες Πολιτείες, AS/NZS στην Αυστραλία, Νέα

Ζηλανδία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη δοκιμή και την

πιστοποίηση ορισμένων βασικών προϊόντων στην ESMA στα ΗΑΕ

και τα ρωσικά πρότυπα EAC (TR CU 019/2011).

MEMBER

2020 -21

2021-2022

MH49998*

NFPA 2112-2019

16


ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ο κατασκευαστής των προϊόντων που φέρουν CE-Σήμανση επαληθεύει

ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις της ΕΕ,

όπως η ασφάλεια, η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος, και,

αν προβλέπεται σε οποιαδήποτε νομοθεσία για τα προϊόντα της ΕΕ,

τα έχει να έχουν εξεταστεί από κοινοποιημένο φορέα ή παράγονται

σύμφωνα με πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας της παραγωγής

218

ΥΨΗΛΉΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ

17

ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

132

ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΦΛΌΓΑ

179

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

128

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

174

ΜΑΠ

64

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

26

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

938 CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΑ

ΕΊΔΗ

17


ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Τα υφάσματα μας πρέπει να είναι αποτελεσματικά. Πρέπει να

προστατεύουν και να είναι άνετα, να τεντώνονται και να είναι

ανθεκτικά, να αποδίδουν και να είναι φιλικά προς το δέρμα.

Δίνεται εξαιρετική προσοχή και μελέτη στην επιλογή του κάθε

υφάσματος που χρησιμοποιείται σε ολόκληρη τη γκάμα

Araflame είναι ένα εγγενώς μόνιμο σε φλόγα

ανθεκτικό αραμίδιο. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό

στη φλόγα, ελαφρύ, προσφέρει υψηλή αντοχή σε

εφελκυσμό και πλήρη αντιστατική προστασία.

Το Araflame Plus έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με

τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και ξεπερνά τις

κορυφαίες μάρκες της αγοράς σε παρόμοιες

δοκιμές σύγκρισης.

Οι μοντακρυλικές ίνες παρέχουν εγγενή

αντίσταση στη φλόγα, εξαιρετική σταθερότητα

διαστάσεων και υψηλές ελαστικές ιδιότητες

που επιτρέπουν στα ρούχα να διατηρήσουν

το σχήμα τους. Η υψηλή περιεκτικότητα σε

βαμβάκι δίνει στο ύφασμα άνεση, ζεστασιά και

απαλή λαβή. Οι ίνες άνθρακα που υφαίνονται

στο ύφασμα προσδίδουν εγγενείς αντιστατικές

ιδιότητες.

Bizflame είναι ένα ιδιαίτερα πυρίμαχο φινίρισμα

το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε ύφασμα, δίνει

εξαιρετική ανθεκτικότητα σε φλόγα. Όλα τα

υφάσματα Bizflame χρησιμοποιούν πρώτες

ύλες υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας την

τέλεια ισορροπία άνεσης και αντοχής.

18


BizWeld είναι ένα ανθεκτικό σε φλόγα,

βαμβακερό ύφασμα, παγκοσμίως διαθέσιμο

και κατασκευασμένο για μέγιστη απόδοση,

άνεση και ανθεκτικότητα.Αυτό το υψηλής

τεχνολογίας ύφασμα χρησιμοποιείται με

εμπιστοσύνη από χιλιάδες εργαζόμενους

σε βιομηχανία συγκόλλησης και συναφών

βιομηχανιών.

Φτιαγμένο με 300 Ντενιέ 100% Νήματα

Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα στιβαρό ύφασμα

για σκληρές συνθήκες. 300D ύφασμα έχει

εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο.

Η επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο

εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και

αδιάβροχο και στο εξωτερικό έχει επίστρωση

που απωθεί νερό και λεκέδες και βοηθά να

κρατήσει το ρούχο καθαρό.

Τα υφάσματα από βαμβακερό, πολυκότον και

ελαστικό Kingsmill έχουν κατασκευαστεί

με υψηλές προδιαγραφές και αποτελούν

την ιδανική επιλογή για τις ανάγκες σας στα

ρούχα εργασίας σας. Διαθέτουν εξαιρετική

συγκράτηση της βαφής, αντοχή σε εφελκυσμό

και σχίσιμο και υψηλή αντίσταση στη

διάτρηση. Τα κατασκευασμένα ρούχα από

ύφασμα Kingsmill έχουν δείκτη UPF πάνω

από 40+, επομένως εμποδίζουν το 98% των

ακτίνων UV που πέφτουν στο ρούχο.

TM

Αυτό το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα είναι

ανθεκτικό στο σκίσιμο, αντιμυκητιακό,

ανθεκτικό στο λάδι, το λίπος, στο πετρέλαιο

και το γράσο και μπορεί εύκολα να καθαριστεί

σκουπίζοντας το με ένα πανί. Όλα τα ρούχα

είναι ολοκληρωμένα με συγκολλημένες

ραφές υψηλής συχνότητας που εξασφαλίζουν

μέγιστη αντοχή στο νερό.

Αυτό το ύφασμα υψηλής απόδοσης έχει

σχεδιαστεί για να παρέχει ένα τεχνικό φράγμα

ενάντια στα στοιχεία παρέχοντας τη μέγιστη

αδιάβροχη, διαπνέουσα και αντιανεμική

προστασία. Το μικροπορώδες ύφασμα

προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά

ελαστικότητας. Η εξωτερική επιφάνεια του

υφάσματος έχει επεξεργαστεί με φινίρισμα

Texpel για προστασία από λεκέδες νερού και

λαδιού.

Τα ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, KINGSMILL, SEALTEX και PORTWEST EXTREME είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

19


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΣΧΕΔΊΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ

Η τελευταία λέξη της έρευνας και

τεχνολογίας, σε συνδυασμό με

υφάσματα και εξαρτήματα υψηλής

ποιότητας, εξασφαλίζουν πλήρη

προστασία των εργαζομένων.

Καθώς οι απαιτήσεις της βιομηχανίας

εξελίσσονται, συνεχίζουμε να

καινοτομούμε. Η ανακλαστική ταινία

HiVisTex Pro μπορεί να αντέξει 50+

πλύσεις. Οι θήκες για ID χαρακτηριστικό

τόσο στα ρούχα όσο και στα κράνη για

γρήγορη αναγνώριση. Τα ελαστικά

και ενισχυμένα πάνελ επιτρέπουν

την ευκολία κίνησης με πρόσθετη

ανθεκτικότητα. Οι κολλημένες και

συγκολλημένες ραφές σας κρατούν

στεγνό σε κάθε καιρό. Ρυθμιζόμενοι

ποδόγυροι, ελαστικές μανσέτες και

καινοτόμα συστήματα κλεισίματος,

εξασφαλίζουν ασφαλή εφαρμογή.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ

Κολλημένες και Συγκολλημένες

ραφές

Ενισχυμένα πάνελ

Τριπλο-ραμμένες ραφές

Η ανακλαστική ταινία Hi-VisTex

διαρκεί 50+ πλύσεις

Προστασία 40+ UPF

InsulatexPro ελαφριά θερμική

επένδυση

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

Καινοτόμα ελαστικά υφάσματα

Πάνελ κάτω απο την μασχάλη και

στην πλάτη για αερισμό

CorePro προηγμένο ανθεκτικό

στην τριβή

Τμηματοποιημένη Ταινία Hi-

VisTex Pro

20


ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Θήκες για Ταυτότητα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ

ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ.

Χωρίς μέταλλα και ίνες γυαλιού

Έτοιμο για οθόνη αφής

Ezee zip Φερμουάρ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Καινοτόμα συρμάτινα

συστήματα στερέωσης

ΤΟ TEXPEL MICRO ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ

ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΟΥ

ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΆΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΠΙΒΛΑΒΏΝ ΜΙΚΡΟΒΊΩΝ

ΌΠΩΣ ΒΑΚΤΉΡΙΑ, ΜΎΚΗΤΕΣ, ΣΠΌΡΙΑ

ΚΑΙ ΙΟΎΣ. ΑΥΤΉ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΈΧΕΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΊ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΈΧΕΙ

ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΊ ΌΤΙ ΜΕΙΏΝΕΙ ΤΗΝ

ΕΞΆΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ ΚΑΤΆ 97%.

Peak View - Ημιδιάφανο Γείσο

και Περίβλημα

Προστασία ματιών και χεριών

με ελαιοφοβική επίστρωση

Προστασία κραδασμών XRD

TEXPEL WICK ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΣΤΕΓΝΏΜΑΤΟΣ

Το ποιοτικό φινίρισμα που έχει την ικανότητα η

υγρασία να εξατμίζεται από το ύφασμα ενισχύει

το στέγνωμα του υφάσματος και βοηθά στην

αφαίρεση λεκέδων

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μανσέτες με Χρατς και Ιμάντες

Χεριού

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

TEXPEL SOS - ΛΆΔΙ-ΣΤΊΓΜΑΤΑ-ΠΙΤΣΙΛΙΈΣ

Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην

απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

TEXPEL SPLASH

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος,

οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την

επιφάνεια του υφάσματος

To TEXPEL είναι εμπορικό σήμα της Portwest

21


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ

ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ

Όταν δημιουργούμε ρούχα προστασίας για γυναίκες, οι σχεδιαστές μας επικεντρώνονται στη μείωση

του κινδύνου και στην αύξηση της άνεσης, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να κάνουν τη δουλειά

τους ανεμπόδιστα. Τα ρούχα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις μεσαίες γυναικείες μετρήσεις, όπως το

ύψος και το μήκος των χεριών, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο παραπάτησης ή τσακίσματος. Η πρόσθετη

προσαρμογή γύρω από τη μέση και τους γοφούς εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για μεγάλα χρονικά

διαστήματα

22


ΥΨΗΛΉΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ

117

117

193

192

193

119

131

261

PW382

PW386

LW74

LW70

S360

PW381

PW385

LW71

ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΎ

471

472

497

502

503

505

512

252

S571

S509

S545

TK42

TK41

TK21

F282

LW72

ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ

ΦΛΌΓΑ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

352

143

393

393

393

403

406

422

FR51

PW380

S233

S235

S234

S687

C099

LW97

ΈΝΔΥΣΗ ΜΑΓΕΊΡΩΝ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΉΣ

538

539

543

547

552

553

554

554

C837

C737

C071

2205

LW21

LW22

LW17

LW19

555

556

557

557

557

563

563

LW18

LW20

LW12

LW13

LW15

LW56

LW63

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ

ΜΕΡΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

B209

445

FW39 601 FT50 603

FT42 608

FT15 602

FT41 608 FW41 627

23


ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

Ελαστική επένδυση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ρούχο έχει

ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης

για μεγαλύτερη ευελιξία.

CE Πιστοποιημένο

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμμόρφωση των

βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφαλείας, όπως

ορίζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Επισημασμένο UKCA

Τσέπη τηλεφώνου

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι περιλαμβάνεται

στο ένδυμα μία τσέπη για κινητό τηλέφωνο.

Πρόσβαση Εκτύπωσης

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα ρούχα έχουν

πρόσβαση για εκτύπωση/κέντημα.

Διαδραστικό ένδυμα

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το χαρακτηριστικο

του φλις ή γιλέκου με φερμουάρ για να

δημιουργήσετε ένα ρούχο μεμονωμένο.

Αμφίδρομο φερμουάρ

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το φερμουάρ μπορεί

να ανοιχτεί από το πάνω ή το κάτω μέρος του

ενδύματος.

Ένδυμα Δύο Όψεων

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι τα ενδύματα

είναι δύο όψεων.

Αναπνέον Ένδυμα

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι το ένδυμα είναι

κατασκευασμένο απο εξαιρετικής απόδοσης

αναπνέον ύφασμα.

Μισή ελαστική μέση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μισή ελαστική μέση

η οποία επιτρέπει άνεση στο χρήστη όλη μέρα.

Πλήρως ελαστικό ζωνάρι

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ένα πλήρως

ελαστικό ζωνάρι στο παντελόνι το οποίο επιτρέπει

την άνεση στον χρήστη όλη μέρα.

Τσέπες επιγονατίδων

Πολλά από τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν

τσέπες επιγονατίδων. Αυτά τα ενδύματα έχουν

αναπτυχθεί για να φέρουν την γκάμα των

εργονομικά σχεδιασμένων επιγονατίδων.

Κολλημένες ραφές

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ρούχο έχει

κολλημένες στεγανές ραφές με ταινία.

Συγκολλημένες αδιάβροχες ραφές

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα έχει

υψηλής συχνότητας συγκολλημένες αδιάβροχες

ραφές.

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τη συμμόρφωση με

το πρότυπο EN ISO 20471 μετά από 50 πλύσεις *

* Ελάχιστη απαίτηση σύμφωνα με το πρότυπο EN

είναι 5 πλύσεις

Διπλή Θήκη Ταυτότητας

Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και

πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα

ταυτότητας

Αντιχαρακτικός σχεδιασμός

Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα

μεταλλικά μέρη

Αποσπώμενη Επένδυση

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα έχει

αποσπώμενη επένδυση

Εσωτερική τσέπη tablet

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει μια εσωτερική

τσέπη tablet που περιλαμβάνεται στα ενδύματα που

φέρουν αυτό το σύμβολο.

Δωρεάν κορδόνι

Δωρεάν κορδόνι προδιαγραφών στα στυλ που

δείχνουν αυτό το σύμβολο

Πλέξη

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τη πυκνότητα

πλέξης του υφάσματος.

Πολλαπλές τσέπες αποθήκευσης

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το ένδυμα είναι

σχεδιασμένο με πολλαπλές τσέπες.

Αντι Χαρακτικό

Επίστρωση επιφάνειας που προορίζεται για να

μετριάσει τα φαινόμενα γρατζουνιών στο φακό

Αντι θαμβωτικό

Η επεξεργασία της επιφάνειας η οποία βοηθά

στη μείωση των επιδράσεων της ομίχλης στους

φακούς.

Πλευρική παραμόρφωση

Προαιρετική δοκιμή για κράνη ασφαλείας, δείχνει

την αντίσταση στις πλευρικές συμπίεσεις.

Λιωμένο Μέταλλο

Προαιρετική δοκιμή για κράνη ασφαλείας,

υποδεικνύει την αντίσταση πρόβλεψης λιωμένων

μετάλλων και θερμών στερεών.

Σύμβολο RIS

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα

συναντά το πρότυπο της βιομηχανίας

σιδηροδρόμων για προειδοποιητικά ρούχα υψηλής

ορατότητας.

Ταινία πυρίμαχη FR

Δηλώνει ότι το ρούχο έχει ανθεκτική σε φλόγα

ανακλαστική ταινία.

Θερμοκολλημένη Ανακλαστική Ταινία

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το ένδυμα έχει

ανακλαστική ταινία με θερμοκόλληση

Αυτόματης Πώλησης

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν

έχει συσκευαστεί μεμονωμένα για μηχανήματα

αυτόματης πώλησης.

100% χωρίς Μέταλλο

100% χωρίς Μέταλλο

Οπές αερισμού

Οπές αερισμού για μέγιστη διαπνοή

Θήκη Ασυρμάτου

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα ενδύματα

έχουν μια θήκη ασυρμάτου για εύκολη

τοποθέτηση του.

Αποσπώμενη Κουκούλα

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα έχει

μια αποσπώμενη κουκούλα

Κουκούλα

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ένδυμα δεν

έχει αποσπώμενη κουκούλα.

UPF 40+

Ύφασμα ποιστοποιημένο με δείκτη 40+ UPF που

εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV

UPF 35+

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ύφασμα έχει

δείκτη UPF 35+, έτσι θα εμποδίζει το 97% των

ακτίνων UV που πέφτουν στο ένδυμα.

1 στρώση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ρούχο

δεν έχει φόδρα και είναι κατασκευασμένο

χρησιμοποιώντας μόνο την εξωτερική στρώση

υφάσματος.

2 στρώσεις

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν έχει

2 στρώσεις - μία εξωτερική και μία εσωτερική

στρώση.

3 στρωσεις

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ρούχο έχει

3 στρώσεις - μία εξωτερική, μία μεσαία και μία

εσωτερική στρώση.

Τσέπες τύπου Holster

Τσέπες εργαλείων που κρέμονται

Γάντι για Οθόνη Αφής

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το γάντι

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες

κινητές συσκευές αφής.

Εφαρμοσμένη με θερμότητα ταινία

ανθεκτική στη φλόγα

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ρούχο έχει

εφαρμοσμένη με θερμότητα

ανακλαστική ταινία ανθεκτική στη φλόγα

FR,IW

Δηλώνει ότι το ρούχο έχει διπλής ραφής,

βιομηχανικής πλύσης, ανθεκτική στη φλόγα

αντανακλαστική ταινία.

24


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βελτιωμένο

Υποδεικνύει μια βελτίωση του

υφιστάμενου προϊόντος.

Νέο χρώμα

Δηλώνει ότι ένα νέο

χρώμα / χρώματα

προστέθηκαν στο

στυλ.

Ευρωπαϊκή

σημαία

Αυτό το σύμβολο

υποδεικνύει

ότι το προϊόν

κατασκευάζεται στην

Ευρωπαϊκή Ένωση.

5XL

Δείχνει το φάσμα των

διαστάσεων του προϊόντος

από το μικρότερο στο

μεγαλύτερο μέγεθος.

Νέο Στυλ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει

ότι ένα νέο προϊόν έχει

προστεθεί στον κατάλογο.

Χρησιμοποιούνται

μπουκάλια PET

Υποδεικνύει τον αριθμό των

χρησιμοποιούμενων φιαλών

PET, που υπολογίζονται

χρησιμοποιώντας μια φιάλη των

550ml και βασίζονται σε ένα

προϊόν μεγέθους L.

ΣΎΜΒΟΛΑ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Κατασκευασμένο για

Γυναίκες

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει

ότι τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί

για να ταιριάζουν σε γυναίκες με

γνώμονα την ασφάλειά τους.

Portwest Planet

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει

οικολογικά προϊόντα

που κατασκευάζονται με

πιστοποιημένα ανακυκλωμένα ή

βιώσιμα υφάσματα ή υλικά.

Εφαρμογή για Εγκύους

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει

προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί

ειδικά για έγκυες γυναίκες.

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

Δείχνει ότι το προϊόν φέρει σήμανση

CE ως στοιχείο της Κατηγορίας 3 για

σύνθετο σχέδιο.

Ποικιλότροπο Ένδυμα

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι το

ένδυμα είναι πολυλειτουργικό και

μπορεί να φορεθεί με διαφορετικούς

τρόπους.

Ενισχυμένο

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το

ένδυμα είναι ενισχυμένο για να παγιδεύει

τη θερμότητα και να αυξάνει τη ζέστη

Επενδεδυμένο

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι

το ένδυμα είναι επενδεδυμένο για

πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

Ύφασμα

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τις λεπτομέρειες

του ύφάσματος του ενδύματος

Βάτα Ενδύματος

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα στοιχεία βάτας

του ενδύματος

Ζ -Χρώμα

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα πολύ σκούρα χρώματα

βαφής στη σειρά των προϊόντων

Διαφορετικό Ύφασμα

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τις λεπτομέρειες

του διαφορετικού υφάσματος

Επένδυση

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα στοιχεία

επένδυσης του ενδύματος

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟΥ

Ποσότητα Κιβωτίου

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την ποσότητα των

προϊόντων σε ένα χαρτοκιβώτιο που δεν έχει

εσωτερικά κουτιά.

Κουτί Λιανικής Πώλησης

Υποδεικνύει ότι αυτό το είδος στέλνεται με ένα

κουτί λιανικής για να ενισχύσει την παρουσίαση

του προϊόντος για τις λιανικές πωλήσεις.

X-Χρώμα

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα βασικά

χρώματα στη σειρά των προϊόντων

Υ-Χρώμα

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα σκούρα

χρώματα βαφής στη σειρά των προϊόντων

Κρεμάστρα Ενδυμάτων

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα

συσκευάζονται με μια κρεμάστρα και έχουν συσκευασία

λιανικής για επίδειξη σε καταστήματα λιανικής πώλησης.

Ρωτήστε την ομάδα πωλήσεων για περισσότερες

πληροφορίες.

Ετικέτα Λιανικής

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το είδος

αποστέλεται με μία ετικέτα λιανικής για να ενισχύσει την

παρουσίαση του προϊόντος για λιανικές πωλήσεις.

Επάνω μέρος

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το υλικό που

χρησιμοποιείται στο επάνω μέρος του προϊόντος

Σόλα

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το υλικό που

χρησιμοποιείται στο πέλμα του προϊόντος. Ο κώδικας F

αναφέρεται στο σχέδιο εξωτερικής σόλας π.χ. F12

Τσάντα Λιανικής

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευασία βοηθάει την

παρουσίαση των προϊόντων για λιανικές πωλήσεις. Όλα τα άλλα

στύλ συσκευάζονται σε επίπεδη συσκευασία πλαστικής σακούλας

για να κρατήσει τα είδη καθαρά. Όλα τα προϊόντα έχουν barcodes.

Ρωτήστε την ομάδα πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες.

Συσκευασία blister

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι τα είδη είναι

συσκευασμένα σε μπλίστερ για λιανικές πωλήσεις.

ΠΟΣΌΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Αυτό δείχνει πόσα προϊόντα

συσκευάζονται ανά κιβώτιο και

χαρτοκιβώτιο. Όλα τα προϊόντα

μας πωλούνται συνήθως ένα

μέγεθος και ένα χρώμα

ανά χαρτοκιβώτιο.

Όροι Συσκευασίας

Β = Εσωτερικό Κουτί

C = Εξωτερική συσκευασία

P= Παλέτα

Μονάδα Πωλήσεων (UOS)

Αυτή είναι η ελάχιστη ποσότητα

παραγγελίας ενός προϊόντος. Εκτός

αν αναφέρεται διαφορετικά η

Μονάδα Πωλήσεως Προϊόντος UOS

είναι συνήθως ένα τεμάχιο ή ένα

ζευγάρι.

Παράδειγμα

1

UOS=1

Παραδείγματα μονάδων πώλησης (UOS)

1 = Μονάδες = Ενδύματα, ειδικά γάντια πωλούνται σε μονάδες

2 = Ζεύγος = υποδήματα, τα περισσότερα γάντια

Β = Εσωτερικό κουτί = γάντια μιας χρήσης

C = Κουτί = Biztex, Μιάς χρήσης, A800

Παράδειγμα 1

10 = Εσωτερικό κουτί

200 = Συνολική

Ποσότητα Εξωτερικού

Κιβώτιου.

Στην περίπτωση αυτή

η μονάδα UOS = 1

Τεμάχιο

Όπου τα σύμβολα

συσκευασίας είναι

χρωματισμένα με

πορτοκαλί η μονάδα

UOS είναι μεγαλύτερη

από 1.

Παράδειγμα

2

UOS=3000

Παράδειγμα 2

100 = Εσωτερικό

Κουτί

500 = Μεσαία

Συσκευασία

3000 = Συνολική

Ποσότητα Εξωτερικού

Κιβωτίου.

Στην περίπτωση

αυτή η ποσότητα

του εξωτερικού

χαρτοκιβώτιου

είναι η UOS και

είναι χρωματικά

κωδικοποιημένη με

πορτοκαλί για να το

δείξει αυτό.

Παράδειγμα

3

UOS=10

Παράδειγμα 3

10 = Εσωτερικό Κουτί

x30 = Συνολική

Ποσότητα Εξωτερικού

Κιβωτίου (300)

Σε αυτή την

περίπτωση το

εσωτερικό πλαίσιο

είναι το UOS και έχει

χρώμα πορτοκαλί για

να το δείξει αυτό.

Παράδειγμα

4

UOS=50

Παράδειγμα 4

50 = Εσωτερική Συσκευασία

X10 = Ο αριθμός εσωτερικών κιβωτίων ανά

μεσαία συσκευασία

X6 = Ο αριθμός των μέσων πακέτων ανά

κουτί

Εσωτερικά κουτιά ανά χαρτοκιβώτιο

(10x6 = 60)

1 = Μεμονωμένο 2 = Ζεύγος Β = Εσωτερικό Κουτί

C = Εξωτερικό

Κιβώτιο

Αριθμός μεμονωμένων τεμαχίων σε

χαρτοκιβώτιο (50x10x6 = 3000)

Σε αυτή την περίπτωση το εσωτερικό

πλαίσιο είναι το UOS και έχει χρώμα

πορτοκαλί για να το δείξει αυτό.

25


26


27


KAPTIV

B1011

K-CROSS

S3

B1001

K-ROAD TOP

S3

B1000

K-ROAD

S3

B1007

K-ENERGY

S3

B1018

K-UP

S2

B1015

K-SPRINT

S1P

B1006

K-WALK

S1P

B1006

K-BALANCE

S1P

B1004

K-SPEED

S1P

B1004

K-STEP

S1P

B1004

K-MOVE

S1P

B1002

K-POP

S1P

B1005

K-RUSH

S1P

B1005

K-JUMP

S1P

B1005

K-TREK

S1P

B1008

K-YOUNG

O1

B1009

K-TWIST

O1

28

KAPTIV

B1011

K-CROSS

S3

B1001

K-ROAD TOP

S3

B1000

K-ROAD

S3

B1007

K-ENERGY

S3

B1018

K-UP

S2

B1015

K-SPRINT

S1P

B1006

K-WALK

S1P

B1006

K-BALANCE

S1P

B1004

K-SPEED

S1P

B1004

K-STEP

S1P

B1004

K-MOVE

S1P

B1002

K-POP

S1P

B1005

K-RUSH

S1P

B1005

K-JUMP

S1P

B1005

K-TREK

S1P

B1008

K-YOUNG

O1

B1009

K-TWIST

O1

28

KAPTIV

B1011

K-CROSS

S3

B1001

K-ROAD TOP

S3

B1000

K-ROAD

S3

B1007

K-ENERGY

S3

B1018

K-UP

S2

B1015

K-SPRINT

S1P

B1006

K-WALK

S1P

B1006

K-BALANCE

S1P

B1004

K-SPEED

S1P

B1004

K-STEP

S1P

B1004

K-MOVE

S1P

B1002

K-POP

S1P

B1005

K-RUSH

S1P

B1005

K-JUMP

S1P

B1005

K-TREK

S1P

B1008

K-YOUNG

O1

B1009

K-TWIST

O1

28


B0627

RALLY

B0610

RAFTING TOP

B0745

ELK

S3

B0741

BISON

B0716

CAMEL

B0712

BUFFALO

S3

B1213

i-CYBER TOP

S1P

B1212

i-CYBER FLUO

S1P

B1205

i-BIT

S1P

B1212

i-CYBER

S1P

S3

S3

S3

S3

B0605

DIVING

S3

B0653

HOCKEY

S3

B0678

TENNIS TOP

S3

B0678

BOWLING TOP

S3

B0676

TENNIS

S3

B0676E

BOWLING ESD

S3

B0676

BOWLING

S3

B0677E

MARATHON ESD

S3

B0677

MARATHON

S3

B0617

AEROBIC

S1P

B0698

JUDO

S1P

B0620

SWIM

S1P

B0652

DEALER

S1P

B0622

SCUBA

S1P

B0604

SOCCER

S1P

B0603

SOCCER

S1P

B0672

SMASH

S1P

B0671

ACE

S1P

B0670

ATTITUDE

S1P

B0618

CLIMB

S1P

B0643

DARTS

S1P

B0647

FRISBEE

S1P

B0657

PADDLE

S1P

RECORD

B1206

i-LAB

S1P

B1213

i-CYBER FLUO

TOP

S1P

B1210

i-ROBOX

S3

B1209

i-ROBOX BLUE

TOP

S3

B1208

i-ROBOX BLUE

S3

PLATINUM

i4

B0609

RAFTING

S3

B1211

i-ROBOX

S3

29

B0627

RALLY

B0610

RAFTING TOP

B0745

ELK

S3

B0741

BISON

B0716

CAMEL

B0712

BUFFALO

S3

B1213

i-CYBER TOP

S1P

B1212

i-CYBER FLUO

S1P

B1205

i-BIT

S1P

B1212

i-CYBER

S1P

S3

S3

S3

S3

B0605

DIVING

S3

B0653

HOCKEY

S3

B0678

TENNIS TOP

S3

B0678

BOWLING TOP

S3

B0676

TENNIS

S3

B0676E

BOWLING ESD

S3

B0676

BOWLING

S3

B0677E

MARATHON ESD

S3

B0677

MARATHON

S3

B0617

AEROBIC

S1P

B0698

JUDO

S1P

B0620

SWIM

S1P

B0652

DEALER

S1P

B0622

SCUBA

S1P

B0604

SOCCER

S1P

B0603

SOCCER

S1P

B0672

SMASH

S1P

B0671

ACE

S1P

B0670

ATTITUDE

S1P

B0618

CLIMB

S1P

B0643

DARTS

S1P

B0647

FRISBEE

S1P

B0657

PADDLE

S1P

RECORD

B1206

i-LAB

S1P

B1213

i-CYBER FLUO

TOP

S1P

B1210

i-ROBOX

S3

B1209

i-ROBOX BLUE

TOP

S3

B1208

i-ROBOX BLUE

S3

PLATINUM

i4

B0609

RAFTING

S3

B1211

i-ROBOX

S3

29

B0627

RALLY

B0610

RAFTING TOP

B0745

ELK

S3

B0741

BISON

B0716

CAMEL

B0712

BUFFALO

S3

B1213

i-CYBER TOP

S1P

B1212

i-CYBER FLUO

S1P

B1205

i-BIT

S1P

B1212

i-CYBER

S1P

S3

S3

S3

S3

B0605

DIVING

S3

B0653

HOCKEY

S3

B0678

TENNIS TOP

S3

B0678

BOWLING TOP

S3

B0676

TENNIS

S3

B0676E

BOWLING ESD

S3

B0676

BOWLING

S3

B0677E

MARATHON ESD

S3

B0677

MARATHON

S3

B0617

AEROBIC

S1P

B0698

JUDO

S1P

B0620

SWIM

S1P

B0652

DEALER

S1P

B0622

SCUBA

S1P

B0604

SOCCER

S1P

B0603

SOCCER

S1P

B0672

SMASH

S1P

B0671

ACE

S1P

B0670

ATTITUDE

S1P

B0618

CLIMB

S1P

B0643

DARTS

S1P

B0647

FRISBEE

S1P

B0657

PADDLE

S1P

RECORD

B1206

i-LAB

S1P

B1213

i-CYBER FLUO

TOP

S1P

B1210

i-ROBOX

S3

B1209

i-ROBOX BLUE

TOP

S3

B1208

i-ROBOX BLUE

S3

PLATINUM

i4

B0609

RAFTING

S3

B1211

i-ROBOX

S3

29


B0850

BE-OSLO

S3

B0894

BE-DRY LOW

S3

B0895

BE-DRY MID

S3

B0896

BE-DRY TOP

S3

B0897

BE-POWERFUL

S3

B0898

BE-POWERFUL

TOP

S3

B0891

BE-STONE

S3

B0880

SPARKLE

S3

B0899

TWINKLE

S3

B0410

WELDER

S3

B0473

METATARSAL

S3

SPECIAL

B0885

BE-ACTIVE

S1P

B0884

BE-LIGHT

S1P

B0822

BE-READY

S1P

B0886

BE-STYLE

S1P

B0878

BE-FIT

S1P

B0877

BE-MOON

S1P

B0871

BE-FRESH

S1P

B0866

BE-JETTY

S3

B0866

BE-BROWNY

S3

CLASSIC PLUS

B0883

BE-JETTY TOP

S3

B0883

BE-BROWNY TOP

S3

B0870

BE-EXTREME

S3

B0870W

BE-EXTREME W

S3

B0870

BE-MIGHTY

S3

B0870W

BE-MIGHTY W

S3

B0823

BE-DYNAMIC

S3

B0820

BE-FAST

S3

B0821

BE-FAST

S3

B0887

BE-STRONG

S3

B0887

BE-UNIFORM

S3

B0888

BE-STRONG TOP

S3

B0888

BE-UNIFORM TOP

S3

B0874

BE-JOY

S3

B0875

BE-JOY TOP

S3

B0872

BE-FREE

S3

B0873

BE-FREE

S3

B0881

BE-FLASHY

S3

B0895

BE-ROCK

S3

30

B0850

BE-OSLO

S3

B0894

BE-DRY LOW

S3

B0895

BE-DRY MID

S3

B0896

BE-DRY TOP

S3

B0897

BE-POWERFUL

S3

B0898

BE-POWERFUL

TOP

S3

B0891

BE-STONE

S3

B0880

SPARKLE

S3

B0899

TWINKLE

S3

B0410

WELDER

S3

B0473

METATARSAL

S3

SPECIAL

B0885

BE-ACTIVE

S1P

B0884

BE-LIGHT

S1P

B0822

BE-READY

S1P

B0886

BE-STYLE

S1P

B0878

BE-FIT

S1P

B0877

BE-MOON

S1P

B0871

BE-FRESH

S1P

B0866

BE-JETTY

S3

B0866

BE-BROWNY

S3

CLASSIC PLUS

B0883

BE-JETTY TOP

S3

B0883

BE-BROWNY TOP

S3

B0870

BE-EXTREME

S3

B0870W

BE-EXTREME W

S3

B0870

BE-MIGHTY

S3

B0870W

BE-MIGHTY W

S3

B0823

BE-DYNAMIC

S3

B0820

BE-FAST

S3

B0821

BE-FAST

S3

B0887

BE-STRONG

S3

B0887

BE-UNIFORM

S3

B0888

BE-STRONG TOP

S3

B0888

BE-UNIFORM TOP

S3

B0874

BE-JOY

S3

B0875

BE-JOY TOP

S3

B0872

BE-FREE

S3

B0873

BE-FREE

S3

B0881

BE-FLASHY

S3

B0895

BE-ROCK

S3

30

B0850

BE-OSLO

S3

B0894

BE-DRY LOW

S3

B0895

BE-DRY MID

S3

B0896

BE-DRY TOP

S3

B0897

BE-POWERFUL

S3

B0898

BE-POWERFUL

TOP

S3

B0891

BE-STONE

S3

B0880

SPARKLE

S3

B0899

TWINKLE

S3

B0410

WELDER

S3

B0473

METATARSAL

S3

SPECIAL

B0885

BE-ACTIVE

S1P

B0884

BE-LIGHT

S1P

B0822

BE-READY

S1P

B0886

BE-STYLE

S1P

B0878

BE-FIT

S1P

B0877

BE-MOON

S1P

B0871

BE-FRESH

S1P

B0866

BE-JETTY

S3

B0866

BE-BROWNY

S3

CLASSIC PLUS

B0883

BE-JETTY TOP

S3

B0883

BE-BROWNY TOP

S3

B0870

BE-EXTREME

S3

B0870W

BE-EXTREME W

S3

B0870

BE-MIGHTY

S3

B0870W

BE-MIGHTY W

S3

B0823

BE-DYNAMIC

S3

B0820

BE-FAST

S3

B0821

BE-FAST

S3

B0887

BE-STRONG

S3

B0887

BE-UNIFORM

S3

B0888

BE-STRONG TOP

S3

B0888

BE-UNIFORM TOP

S3

B0874

BE-JOY

S3

B0875

BE-JOY TOP

S3

B0872

BE-FREE

S3

B0873

BE-FREE

S3

B0881

BE-FLASHY

S3

B0895

BE-ROCK

S3

30


OXFORD

S3

S3

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ

B1502

B1503

ROCKET

COSMOS

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΑ

PLANET

S3

B1500

ORBIT

S1P

S3

B1501

UNIVERSE

S1P

Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΟ

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PORTWEST

HYGIENE

S1P

B0271

WAKE

MISS BASE

B0251

PIXEL

S3

B0241

OAK

B0252

PIXEL TOP

S3

B0240

SELFIE

OB

Τα σχέδιά μας είναι ένας συνδυασμός και μία

ενσωμάτωση της λειτουργικότητας και της

εφαρμογής με πολλά στοιχεία σχεδιασμού, όπως

OB

S1

χρώμα, υφή, χώρο, γραμμές, μοτίβο, σιλουέτα,

σχήμα, αναλογία, ισορροπία και έμφαση

S1P

S1P

S3

B0553 Τα εμβληματικά B0551 μας σχέδια B0509 καταχωρούνται ως

RADON Καταχωρημένο XENO Κοινοτικό Σχέδιο στο CADMIO EUIPO - Γραφείο

Πνευματικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B0321

TIFFANY

B0314

IRIS

B0323

KATE

SB

B0290

LUNCH

SB

B0535

BARIO

SB

Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα καταχωρημένα

σχέδια στη διεύθυνση:

www.portwest.com/registereddesigns

B0505

OSMIO

S1P

B0637

SKY

S2

B0980

NATRIUM

S2

B0981

NATRIUM TOP

S2

S2

S2

S2

S2

S2

B0696

COOKING

B0962

KUMA

B0962

KUMA BLACK

B0507

CLORO

B0507

CLORO N

B0537

LITIO

S2

S2

S2

S2

S2

S3

B0540

VANADIO

B0510

ARGO

B0508

CROMO

B0501

COBALTO

B0502

ZINCO

B0636

BOB

31


B0184

MORRISON

S3

B0186

GELDOF

S3

B0113

PUCCINI

S3

B0114

VERDI

S3

B0114H

VERDI HRO

S3

CLASSIC

B0440

MECHANIC

S1

B0105

FRANKLIN

S1

B0116

SUMMER

S1P

B0451

ARENA

S1P

B0475

FOUR

S1P

B0474

QUARK

S1P

B0180

JAGGER

S3

B0185

CURTIS

S3

B0118

MOZART

S3

B0416

RAIDER

S3

B0119

BEETHOVEN

S3

B0120

BACH

S3

32

B0184

MORRISON

S3

B0186

GELDOF

S3

B0113

PUCCINI

S3

B0114

VERDI

S3

B0114H

VERDI HRO

S3

CLASSIC

B0440

MECHANIC

S1

B0105

FRANKLIN

S1

B0116

SUMMER

S1P

B0451

ARENA

S1P

B0475

FOUR

S1P

B0474

QUARK

S1P

B0180

JAGGER

S3

B0185

CURTIS

S3

B0118

MOZART

S3

B0416

RAIDER

S3

B0119

BEETHOVEN

S3

B0120

BACH

S3

32

B0184

MORRISON

S3

B0186

GELDOF

S3

B0113

PUCCINI

S3

B0114

VERDI

S3

B0114H

VERDI HRO

S3

CLASSIC

B0440

MECHANIC

S1

B0105

FRANKLIN

S1

B0116

SUMMER

S1P

B0451

ARENA

S1P

B0475

FOUR

S1P

B0474

QUARK

S1P

B0180

JAGGER

S3

B0185

CURTIS

S3

B0118

MOZART

S3

B0416

RAIDER

S3

B0119

BEETHOVEN

S3

B0120

BACH

S3

32


SMART EVO

S1P

S1P

S1P

S1P

B0115

CONCORDE

B0952

PULSAR

B0954

PULSAR TOP

B0953

QUASAR

S1P

S1P

S3

S3

B0955

SKAT

B0953

CURSA

B0978

OREN

B0979

OREN TOP

S3

S3

S3

S3

B0978E

OREN ESD

B0979E

OREN ESD TOP

B0950

IZAR

B0951

IZAR TOP

S3

S3

B0957

MATAR

B0958

MATAR TOP

SMART

S1

S1P

S1P

S1P

S1P

S1P

B0164

TRIBECA

B0175

HARLEM

B0174

HARLEM TOP

B0163

COLOSSEUM

B0168

TOLEDO

B0173

CENTRAL

S1P

S1P

S1P

S1P

S1P

S3

B0165

PADDINGTON

B0150

OPERA

B0152

VICTORIA

B0155

GARIBALDI

B0156

DAMMTOR

B0178

CHESTER

S3

S3

S3

S3

S3

S3

B0177

CHESTER TOP

B0169

GREENWICH

B0166

ETOILE

B0167

PIGALLE

B0153

TERMINI

B0154

PRADO

33


DX461 38

DX442 44

FC08 595

34


DX474

DX442

ΔΥΝΑΜΙΚΉ

ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

Επεκτείνετε τα όρια σας με την πιο δυναμική συλλογή ρούχων εργασίας της Portwest μέχρι στιγμής. Η συλλογή DX4 συνδυάζει ελαστικά

υφάσματα υψηλής απόδοσης με ισχυρά πάνελ oxford για να προσφέρει απαράμιλλη ευκολία κινήσεων και εξαιρετική ευελιξία. Αυτή η

σύγχρονη συλλογή συνδυάζει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τα μοντέρνα ρούχα εργασίας, με πολλές έξυπνες

καινοτομίες για να εξασφαλίσει ότι ο χρήστης επιτυγχάνει τη μέγιστη λειτουργία και στυλ. Η συλλογή DX4 συνδυάζει ελαστικά υφάσματα

υψηλής απόδοσης με στιβαρά oxford πάνελ για να προσφέρει απαράμιλλη ευκολία κίνησης και εξαιρετική ευελιξία. Αυτό που ορίζει αυτή

τη συλλογή είναι τα πρωτοποριακά σχέδια που επιτρέπουν την ολοκληρωτική μεταπήδηση από την εργασία στη δραστηριότητα αναψυχής.

TM

KINGSMILL

POLYESTER

STRETCH

Το σύγχρονο Kingsmill Ελαστικός Πολυεστέρας της Portwest είναι ένα ελαστικό ύφασμα τεσσάρων κατευθύνσεων

κατασκευασμένο από 93% πολυεστέρα, 7% ελαστάνη. Αυτό το μείγμα παρέχει ευκολία στην κίνηση και άνεση στην

ενεργό χρήση. Το ύφασμα προσφέρει τεχνική υπεροχή με ιδιότητες υψηλής διαπνοής, απώθησης της υγρασίας και

γρήγορο στέγνωμα. Ο δείκτης UPF 40+ θα μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV.

Μείνετε προστατευμένοι με πάνελ Corepro που έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια σε περιοχές υψηλής χρήσης για να

παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα αντοχής και αντοχής στην τριβή. Δοκιμασμένο σε 100.000 χτυπήματα, αυτό το

ανθεκτικό ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.

Τα εμπορικά σήματα της Portwest είναι τα DX4, KINGSMILL και COREPRO.

Σημείωση: Όλα τα ενδύματα DX4 είναι Αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Σχέδια

35


ΔΥΝΑΜΙΚΌ 4Χ ΕΛΑΣΤΙΚΌ

DX461

38

DX475

39

DX473

41

DX481

40

ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ SOFTSHELL DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ DX4 ΥΒΡΙΔΙΚΌ

BAFFLE

DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ BASE LAYER

DX412

42

DX413

42

DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ ΠΌΛΟ

S/S

DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT S/S

DX442

44

DX445

45

DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΜΕ

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΕΣ ΤΣΈΠΕΣ

DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ

HOLSTER ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΑ ΌΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΉ ΡΟΎΧΩΝ

ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΤΗΣ PORTWEST ΜΈΧΡΙ ΤΏΡΑ

36


DX460

46

DX474

47

DX471

48

DX480

49

DX4 ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL (3L) DX4 DX4 ΤΖΑΚΕΤ HYBRID BAFFLE DX4 ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ BASE LAYER

DX470

48 49

DX472 DX410

54

DX411

54

DX4 ΓΙΛΕΚΟ HYBRID BAFFLE DX4 ΦΟΎΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ DX4 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ S/S DX4 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT S/S

DX444

51

DX4 ΒΕΡΜΟΥΔΑ HOLSTER

DX443

52

DX440 DX449

51

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ DX4 SERVICE

DX4 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΜΕ

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΕΣ ΤΣΈΠΕΣ

HOLSTER

DX4 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

DX441

DX4 ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ

ΕΡΓΑΣΊΑΣ

50 53

37


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΧΕΙΜΕΡΊΝΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΚΆΘΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ

ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΟΥΚΟΎΛΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΌ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΗΓΟΎΝΙ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΌ ΚΑΠΆΚΙ

Το InsulatexPro είναι η πιο προηγμένη ελαφριά

θερμική επένδυση με εξαιρετική αναλογία

θερμότητας / βάρος. Τρεις φορές θερμότερο

από την τυπική μόνωση, το μαλακό μονωτικό

ύφασμα διαθέτει εκατομμύρια θήκες αέρα που

παγιδεύουν τον αέρα και τη θερμότητα του σώματος

προσφέροντας μέγιστη προστασία σε ακραίες κρύες

και υγρές συνθήκες χωρίς να επιβαρύνουν τον

χρήστη με υπερβολικό βάρος.

12

HS

DX461

ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ

DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:1 X

WP 20,000MM, MVP 5,000G/M2/24HRS

6

∙ Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές

ελαστικές ιδιότητες

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά

χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Χωρίς ραφές στους ώμους για μέγιστη αδιάβροχη

προστασία

∙ Προστατευτικό για το πηγούνι με εσωτερικό αντιανεμικό

καπάκι που παρέχει επιπλέον άνεση

100% Ελαστικός Πολυεστέρας 2 Στρώσεων,

150D PU Transfer Membrane, 140g

100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee,

80g

100% πολυεστέρα, 160g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-4XL

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΠΈΝΣΕΣ ΓΙΑ

ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΕ

ΚΟΡΔΌΝΙ

4XL

38

RIS

3279

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

SOFTSHELL 3 ΣΤΡΏΣΕΩΝ

ΚΟΥΚΟΎΛΑ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΆ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΈΝΗ

18

HS

DX475

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ SOFTSHELL DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΊΗΣΗ/ΔΙΑΠΝΟΉ WP 8.000MM, MVP

3.000G/M2/24HR

7

Αναπνέον, αντιανεμικό, και αδιάβροχο

7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

Μεγαλώστε την κουκούλα για να είναι κομψή και πρακτική

προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας

της κίνησης

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

92% πολυεστέρας, 8% ελαστάνιο,

ελασματοποιημένο σε 100% Polyester Micro

Polar Fleece, 310g

92% Νάυλον, 8% Ελαστάν

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-4XL

ΜΑΛΑΚΌ ΎΦΑΣΜΑ ΠΟΥ

ΒΕΛΤΙΏΝΕΙ ΤΗΝ ΆΝΕΣΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΤΟ ΔΥΝΑΤΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌ RIPSTOP ΠΑΡΈΧΕΙ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΆΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΌΔΟΣΗ

4XL

RIS

3279

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

39


ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΆ BASELAYER

24

HS

6

DX481

DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ BASE LAYER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

∙ Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία

της κίνησης και επιπλέον άνεση

∙ Κατασκευασμένο με μία δραστήρια εφαρμογή

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Θηλιά αντίχειρα

∙ Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

∙ Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία

92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 210g

92% Νάυλον, 8% Ελαστάν 210g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-4XL

ΟΠΉ ΤΟΥ ΑΝΤΊΧΕΙΡΑ ΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ

ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

4XL

40

RIS

3279

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΜΠΟΥΦΆΝ HYBRID BAFFLE

ΜΟΝΩΜΈΝΟ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

INSULATEX

Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας τεχνολογία

κοίλης ίνας, Insulatex παρέχει μία ελαφριά

και θερμότερη θερμική επένδυση. Η μοναδική

τεχνολογία υφάσματος κλειδώνει στην ζεστασιά

του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό

φράγμα, ενώ η υψηλής απόδοσης λεπτή πλέξη

προσφέρει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη,

χωρίς να προσθέτει όγκο.

24

6

DX473

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ DX4 HYBRID

BAFFLE

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2: ΜΕΓΈΘΗ S & M

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3: ΜΈΓΕΘΟΣ L ΠΆΝΩ

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

∙ Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην

ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης

∙ Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα

∙ 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

∙ Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

100% Πολυεστέρας Ripstop, 85g

100% Πολυεστέρας Πλεχτός ενωμένος με

100% Πολυεστέρα Φλις, 2 στρωμάτων 330g

Επένδυση Insulatex, 120g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-4XL

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

4XL

RIS

3279

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΈΝΟΥ

ΣΏΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΖΕΣΤΑΣΙΆ

41


ΠΌΛΟ ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ ΚΑΙ

ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ T-SHIRT

48

HS

DX412

DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ ΠΌΛΟ S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

∙ Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος

∙ Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας

φινίρισμα

∙ Εξαιρετικό στυλ με ξεχωριστό γιακά και φθορίζουσα λωρίδα

∙ Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

∙ Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

∙ Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία

για μεγαλύτερη ορατότητα

100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο S-4XL

4XL

RIS

3279

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /ΜΑΎΡΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΌ

ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΏΘΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ

ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΜΕ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΌ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ

ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ

ΦΡΈΣΚΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΌ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

48

HS

DX413

DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

∙ Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος

∙ Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας

φινίρισμα

∙ Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

∙ Κολλημένη ραφή λαιμού για επιπλέον άνεση

∙ Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

∙ Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία

για μεγαλύτερη ορατότητα

100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-4XL

4XL

42

RIS

3279

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /ΜΑΎΡΟ


DX413 42

DX440 50

43


ΣΤΕΝΉ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ

ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ HOLSTER

18

HS

16

DX442

DX4 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία

της κίνησης και επιπλέον άνεση

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ 16 Τσέπες για άπλετη αποθήκεφση

∙ Θήκη κάρτας Ταυτότητας για επίδειξη της κάρτας

Ταυτότητας

∙ Τσέπη Κανόνα

∙ Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και

μειώνει την πίεση

Kingsmill Polyester Stretch: 92%

Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 270g

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop

Ελαστική Ύφανση 235g

CorePro: 88% Nάιλον 12% Eλαστάν 275γρ

Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/ Μαύρο

270g

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

ΤΣΈΠΕΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΠΆΝΩ

ΤΡΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /ΜΑΎΡΟ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

RIS

3279

44

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ


ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ

ΖΏΝΗΣ

ΣΤΕΝΉ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΥΠΟΥ

HOLSTER

18

HS

16

DX445

DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ

HOLSTER ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία

της κίνησης και επιπλέον άνεση

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ 16 Τσέπες για άπλετη αποθήκεφση

∙ Τσέπη Κανόνα

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

∙ Τσέπες με θήκες με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

Kingsmill Polyester Stretch: 93%

Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop

Ελαστική Ύφανση 230g

CorePro: 88% Nάιλον 12% Eλαστάν 275γρ

Κίτρινο/Μαύρο

270g

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ

ΠΆΝΕΛ

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

ΑΥΞΗΜΈΝΗ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ

ΣΕ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΧΑΜΗΛΟΎ

ΦΩΤΙΣΜΟΎ

ΤΣΈΠΕΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΠΆΝΩ

ΤΡΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

45


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΧΕΙΜΕΡΊΝΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

18

5

DX460

DX4 ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΤΖΆΚΕΤ

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 5,000MM

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την

θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για στενή και

άνετη εφαρμογή

∙ Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία

∙ Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

100% Πολυεστέρα Ελαστικό TPU, 110g

100% Πολυεστέρα Ελαστικό Pongee

Επένδυση, 80g

Σώμα- 100% Πολυεστέρας 140g

Μανίκι-100% Πολυεστέρας 60g

Κουκούλα και κολάρο - 100% πολυεστέρας

40g

Μαύρο S-3XL, Μετρό Μπλε ανοιχ S-3XL

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΎΛΑ

ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΈΝΑ

ΜΑΝΊΚΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΚΊΝΗΣΗ

ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΉΣΗ.

ΜΑΎΡΟ

46

ΜΠΛΕ METRO

ΠΛΆΤΗ


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

SOFTSHELL 3 ΣΤΡΏΣΕΩΝ

ΚΟΥΚΟΎΛΑ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΆ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΈΝΗ

18

DX474

ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL (3L) DX4

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΊΗΣΗ/ΔΙΑΠΝΟΉ -

WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

7

Αναπνέον, αντιανεμικό, και αδιάβροχο

Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

Μεγαλώστε την κουκούλα για να είναι κομψή και πρακτική

προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας

της κίνησης

Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

92% πολυεστέρας, 8% ελαστάνιο,

ελασματοποιημένο σε 100% Polyester Micro

Polar Fleece, 310g

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g

Μαύρο S-3XL, Μετρό Μπλε ανοιχ S-3XL

ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

ΤΡΙΠΛΉΣ ΆΝΥΔΡΗΣ

ΜΕΜΒΡΆΝΗΣ (3L)

ΜΑΎΡΟ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΡΔΌΝΙ

ΤΟ ΔΥΝΑΤΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌ RIPSTOP ΠΑΡΈΧΕΙ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΆΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΌΔΟΣΗ

ΜΠΛΕ METRO

ΠΛΆΤΗ

47


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΤΖΑΚΕΤ HYBRID BAFFLE

ΚΑΙ ΑΜΆΝΙΚΟ

24

6

DX471

DX4 HYBRID BAFFLE JACKET

∙ Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην

ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης

∙ Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

∙ Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

∙ Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

100% Νάυλον, 65g

75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν,

330g

Επένδυση Insulatex, 120g

Μετρό Μπλε ανοιχ S-3XL, Γκρί ασπάλακα

S-3XL

ΜΠΛΕ METRO

ΓΚΡΙ METAL

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

24

6

DX470

DX4 ΑΜΑΝΙΚΟ HYBRID BAFFLE

∙ Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην

ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης

∙ Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

∙ Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

∙ Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία

100% Νάυλον, 65g

75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν,

330g

Επένδυση Insulatex, 120g

Μετρό Μπλε ανοιχ S-3XL, Γκρί ασπάλακα

S-3XL

ΜΠΛΕ METRO

48

ΓΚΡΙ METAL


ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

24

6

DX480

DX4 ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ BASE

LAYER

∙ Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία

της κίνησης και επιπλέον άνεση

∙ Κατασκευασμένο με μία δραστήρια εφαρμογή

∙ Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

∙ Θηλιά αντίχειρα

92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 210g

Μαύρο S-3XL, Μετρό Μπλε ανοιχ S-3XL

ΟΠΉ ΤΟΥ ΑΝΤΊΧΕΙΡΑ ΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΜΑΎΡΟ

ΜΠΛΕ METRO

ΛΕΥΚΌ

24

6

DX472

DX4 ΦΟΎΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

∙ Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα

ζεστό, δροσερό και στεγνό

∙ Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα

∙ Κατασκευασμένο με μία δραστήρια εφαρμογή

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

∙ Μεγαλώστε την κουκούλα για να είναι κομψή και πρακτική

75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν,

330g

Μετρό Μπλε ανοιχ S-3XL, Γκρί ασπάλακα

S-3XL, Λευκό S-3XL

ΓΚΡΙ METAL

ΜΠΛΕ METRO

49


ΣΤΕΝΉ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ HOLSTER

18

16

DX440

DX4 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΕΣ

ΤΣΈΠΕΣ HOLSTER

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία

της κίνησης και επιπλέον άνεση

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική

ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ 16 Τσέπες για άπλετη αποθήκεφση

∙ Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή

αποθήκευση

∙ Ενίσχυση Καβάλου για να μειώσει την πίεση και να αποτρέψει την

καταστροφή της ραφής

∙ προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας

κίνησης

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας,

7% Ελαστάν, 270g

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop

Ελαστική Ύφανση 235g

CorePro: 88% Nάιλον 12% Eλαστάν 275γρ

Κανονικό: Μαύρο 26-48

Γκρι Metal, Μπλε Metro, Λευκό/Γκρι 28-48

Κοντό: Μαύρο 30-44

270g

ΤΡΙΠΛΟ-

ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ

ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

26 - 48 68 - 124 42 - 64 34 - 60

SHORT: 29"(74CM)

30 - 44 76 - 112 46 - 60 38 - 56

ΤΣΈΠΕΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΠΆΝΩ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ

ΠΆΝΕΛ

ΜΠΛΕ METRO

ΓΚΡΙ METAL

ΛΕΥΚΌ/ΓΚΡΙ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

50

ΜΑΎΡΟ


ΣΤΕΝΉ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

270g

ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

270g

ΠΛΆΤΗ

24

10

DX444

DX4 ΒΕΡΜΟΥΔΑ HOLSTER

ΜΑΎΡΟ

∙ Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της κίνησης και επιπλέον άνεση

∙ Ripstop ύφασμα για να εξασφαλίσει την ανθεκτικότητα και την αντοχή στο σχίσιμο και

την κοπή

∙ 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη Κανόνα

∙ Τσέπες με θήκες με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

∙ Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση

18

11

DX449

DX4 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop Ελαστική Ύφανση 230g

CorePro: 88% Nάιλον 12% Eλαστάν 275γρ

Γκρί ασπάλακα, Μαύρο, Μετρό Μπλε ανοιχ

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop Ελαστική Ύφανση 230g

Μαύρο

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

INCH CM EU FR

30 - 42 76 - 108 46 - 58 38 - 54

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

51


ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ

ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ

ΣΤΕΝΉ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ SERVICE

24

7

DX443

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ DX4 SERVICE

∙ Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία

της κίνησης και επιπλέον άνεση

∙ Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και

μειώνει την πίεση

∙ 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη Κανόνα

∙ Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον

χρήστη

∙ Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη

ποδιών

Kingsmill Polyester Stretch: 93%

Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop

Ελαστική Ύφανση 235g

Μαύρο

270g

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ

ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΑ

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΆΝΕΣΗ

52

ΜΑΎΡΟ


ΣΤΕΝΉ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ

14

DX441

DX4 ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

270g

∙ Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία

της κίνησης και επιπλέον άνεση

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ 14 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

14 ΤΡΙΠΛΟ-

∙ Τσέπη Κανόνα

ΡΑΜΜΈΝΕΣ

∙ Μοντέρνο άνοιγμα στο πλάι και κλείσιμο με κουμπί και

ΡΑΦΈΣ

φερμουάρ

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

Kingsmill Polyester Stretch: 93%

Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop

Ελαστική Ύφανση 230g

CorePro: 88% Nάιλον 12% Eλαστάν 275γρ

Μαύρο S-3XL, Μετρό Μπλε ανοιχ S-3XL, Γκρί

ασπάλακα S-3XL, Λευκό/Γκρι S-3XL

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ

ΠΆΝΕΛ

ΜΠΛΕ METRO

ΓΚΡΙ METAL

ΛΕΥΚΌ/ΓΚΡΙ

ΤΣΈΠΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΑΠΟ

ΠΆΝΩ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

ΜΑΎΡΟ

53


ΠΌΛΟ ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ ΚΑΙ

ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ T-SHIRT

48

DX410

DX4 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ S/S

∙ Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος

∙ Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές

∙ Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας

φινίρισμα

∙ Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

∙ Ξεχωριστά ανώτερα φερμουάρ για πρόσθετο στυλ

∙ Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g

Μαύρο S-3XL, Μετρό Μπλε ανοιχ S-3XL

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΌ

ΎΦΑΣΜΑ ΑΠΏΘΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ

ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΜΕ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΌ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ

ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ

ΦΡΈΣΚΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΌ

ΜΑΎΡΟ

ΜΠΛΕ METRO

72

DX411

DX4 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT S/S

∙ Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος

∙ Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές

∙ Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας

φινίρισμα

∙ Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

∙ Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

∙ Κολάρο Ριπ

100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g

Μαύρο S-3XL, Μετρό Μπλε ανοιχ S-3XL

ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗ

ΥΓΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΜΈΓΙΣΤΗ

ΆΝΕΣΗ

ΜΠΛΕ METRO

54

ΜΑΎΡΟ


DX411 54

DX410 54

DX411 54

55


TAB

T703 65

T701 67

56


T704

T703

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα εξειδικευμένα ελαστικά ρούχα εργασίας Portwest WX3 εξισορροπούν την

άνεση, την ευελιξία και την αισθητική. Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με

τα υψηλότερα πρότυπα και προσφέρουν μια λύση για καθημερινές δραστηριότητες

και για περιβάλλοντα εργασίας.

Κατασκευασμένα από υφάσματα τελευταίας τεχνολογίας που προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στην τριβή και εξαιρετική άνεση κατά τη

διάρκεια της ημέρας. Οι έξυπνες σχεδιαστικές λύσεις με τα συστήματα στα κουμπώματα και στις τσέπες προσφέρουν ασυναγώνιστη

εφαρμογή και ασφάλεια.

TM

KINGSMILL

C ANVAS

Μείνετε προστατευμένοι με πάνελ Corepro που έχουν

σχεδιαστεί με ακρίβεια σε περιοχές υψηλής χρήσης για

να παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα αντοχής και αντοχής

στην τριβή. Δοκιμασμένο σε 100.000 χτυπήματα, αυτό το

ανθεκτικό ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής

στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.

Το Kingsmill Πολυβαμβακερό Καραβόπανο κατασκευάζεται

με 65% πολυεστέρα, 35% βαμβακερό καραβόπανο 280g με

υπέροχο φινίρισμα. Αυτό το μείγμα προσφέρει την απόλυτη

ανθεκτικότητα και απόδοση. Το υφασμάτινο φινίρισμα δίνει

στα ενδύματα μια εξαιρετικά μαλακή λαβή για εξαιρετική

άνεση όλη την ημέρα.

Το Ezee Zip είναι μια ανώτατη καινοτόμα τεχνολογία

φερμουάρ διαθέσιμη αποκλειστικά από την Portwest.

Φέρνει στην αγορά την πρώτη σημαντική καινοτομία στην

τεχνολογία φερμουάρ για έναν αιώνα. Ιδανικό για χρήστες

αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες, το Ezee Zip είναι εύκολο στη

χρήση και ασφαλή κλείσιμο

WX3, COREPRO, KINGSMILL και EZEE ZIP είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

Σημείωση: Όλα τα Ενδύματα WX3 είναι Καταχωρημένα Κοινοτικά Σχέδια

57


TAB

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

T740

T750

60 61

63 65

WX3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΜΠΟΥΦΆΝ

SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΆΝ WX3

WX3 HYBRID BAFFLE ΤΖΑΚΕΤ

WX3 ΣΑΚΆΚΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

T752

T703

T751

64

WX3 ΓΙΛΈΚΟ SOFTSHELL (3L)

T720

ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ WX3 POLO

71

T710

WX3 ΒΕΡΜΟΥΔΑ

71

T701

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3

T702

T711

67 68 69 70

T704

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3 HOLSTER

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3 SERVICE

ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ WX3

58


ΒΙΏΣΙΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ:

T753 T722 T706

73 74 75

ΜΠΟΥΦΆΝ WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL (2L) WX3 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ECO S/S ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3 ECO HOLSTER

ΕΓΓΕΝΏΣ ΠΥΡΊΜΑΧΑ

FR503

77

WX3 FR ΟΛΌΣΩΜΗ ΦΌΡΜΑ

FR602

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ WX3 FR

FR704

SOFTSHELL WX3 FR

78 80

FR402

79

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3 FR SERVICE

FR701

81

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΜΠΛΟΎΖΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΣΤΗ

ΦΛΌΓΑ WX3

FR702

81

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΜΠΛΟΎΖΑ ΠΌΛΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΣΤΗ

ΦΛΌΓΑ

59


TAB

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΧΕΙΜΕΡΊΝΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ

ΚΟΥΚΟΎΛΑ

12

11

T740

WX3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΜΠΟΥΦΆΝ

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 5,000MM

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την

θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

∙ Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για στενή και

άνετη εφαρμογή

∙ Ανακλαστική Λεπτομέρεια για αυξημένη ορατότητα

100% Νάιλον Taslan TPU, 125g

100% πολυεστερικός Tαφτάς, 50g

100% πολυεστέρα, 200g

Γκρί ασπάλακα S-3XL, Μπλε Persian S-3XL

ΚΟΥΚΟΎΛΑ ΚΑΙ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ ΜΕ

ΚΟΡΔΌΝΙ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΉ ΛΩΡΙΔΑ

ΣΤΟ ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΜΠΛΕ PERSIAN

ΤΣΈΠΕΣ ΓΙΑ ΖΈΣΤΑΜΑ ΧΕΡΙΏΝ

ΓΚΡΙ METAL

ΑΣΥΜΒΊΒΑΣΤΗ ΜΟΝΩΜΈΝΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

60


SOFTSHELL 3 ΣΤΡΏΣΕΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

ΤΡΙΠΛΉΣ ΆΝΥΔΡΗΣ ΜΕΜΒΡΆΝΗΣ

(3L)

20

10

T750

SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΆΝ WX3

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΊΗΣΗ/ΔΙΑΠΝΟΉ -

WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

∙ Αναπνέον, αντιανεμικό, και αδιάβροχο

∙ Τσέπη στο μανίκι

∙ Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

∙ Εξαερισμό στην Πλάτη για Διαπνοή και Άνεση

∙ Ανακλαστική Λεπτομέρεια για αυξημένη ορατότητα

∙ προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας

της κίνησης

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με

επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό

Φλίς Micro Polar 150g, 310g

Γκρί ασπάλακα S-5XL, Μπλε Persian S-3XL,

Λαδί S-3XL

T750

ΠΡΆΣΙΝΟ ΛΑΔΊ

ΜΠΛΕ PERSIAN

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

1

5XL

ΓΚΡΙ METAL

ΜΕΜΒΡΆΝΗ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΈΟΥΣΑ

ΑΝΑΠΝΈΟΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΗ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

2

3

61


TAB

T752 63

T711 69

62


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΤΖΑΚΕΤ HYBRID BAFFLE

ΜΟΝΩΜΈΝΟ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

INSULATEX

Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία κοίλων ινών,

το Insulatex παρέχει μια ελαφρύτερη και πιο

ζεστή θερμική επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία

του υφάσματος κλειδώνει στην ζεστασιά του

σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα

με την υψηλή απόδοση υλικού, προσφέροντας

ανώτερη ελαφριά άνεση στο χρήστη, χωρίς να

προσθέτει όγκο.

Baffle Wx3

20

6

T752

WX3 HYBRID BAFFLE ΤΖΑΚΕΤ

∙ Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην

ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης

∙ Αναπνέον, αντιανεμικό, και αδιάβροχο

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

∙ Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

∙ Ανακλαστική Λεπτομέρεια για αυξημένη ορατότητα

94% πολυεστέρας, Ελαστάν 6%, με 100%

πολυεστερικό μαλακό φλις Micro Polar, 310g

100% νάυλον Ripstop, 65g

Επένδυση Insulatex, 120g

Γκρί ασπάλακα S-3XL, Μπλε Persian S-3XL

T752

NEW

ΜΠΛΕ PERSIAN

ΣΧΈΔΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΈΝΟΥ

ΣΏΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΈΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΤΗΣ ΚΊΝΗΣΗΣ

ΓΚΡΙ METAL

ΠΛΆΤΗ

63


TAB

ΑΜΆΝΙΚΟ SOFTSHELL 3

ΣΤΡΏΣΕΩΝ

24

T751

WX3 ΓΙΛΈΚΟ SOFTSHELL (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΊΗΣΗ/ΔΙΑΠΝΟΉ -

WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

9

Αναπνέον, αντιανεμικό, και αδιάβροχο

Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

Ελαστική ένωση μανικιού

Ανακλαστική Λεπτομέρεια για αυξημένη ορατότητα

94% πολυεστέρας, Ελαστάν 6%, με 100%

πολυεστερικό μαλακό φλις Micro Polar, 310g

Γκρί ασπάλακα S-3XL, Μπλε Persian S-3XL

Gilet

T751

ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΧΡΉΣΕΩΝ

NEW

ΜΠΛΕ PERSIAN

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

1

ΓΚΡΙ METAL

ΜΕΜΒΡΆΝΗ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΈΟΥΣΑ

ΑΝΑΠΝΈΟΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΗ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

2

3

64


ΣΑΚΆΚΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

18

10

T703

WX3 ΣΑΚΆΚΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

∙ Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι

για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης

παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

∙ 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

∙ Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας

∙ Ανακλαστική Λεπτομέρεια για αυξημένη ορατότητα

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35%

Φινίρισμα Βαμβακιού Καμβά, 280g

CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν, 275g

Γκρί ασπάλακα S-3XL, Μπλε Persian S-3XL,

Λαδί S-3XL

280g

ΠΡΆΣΙΝΟ ΛΑΔΊ

ΜΠΛΕ PERSIAN

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ 4X ΕΛΑΣΤΙΚΆ ΠΆΝΕΛ

ΣΕ ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΚΊΝΗΣΗΣ

ΓΚΡΙ METAL

65


TAB

T720 71

T703 65

T701

66


ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΆΝΕΛ

ΣΕ ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

ΚΊΝΗΣΗΣ

ΑΝΥΨΩΜΕΝΗ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ

18

8

T701

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι

για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης

παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

∙ 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη Κανόνα

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

∙ Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35%

Φινίρισμα Βαμβακιού Καμβά, 280g

CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν, 275g

Κανονικό: Μπλε Persian, Γκρι Metal,

Πράσινο Λαδί 28-48

Κοντό: Γκρι Metal 28-42

280g

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ

T701

ΘΉΚΗ

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

SHORT: 29"(74CM)*

28 - 42 72 - 108 44 - 58 36 - 54

ΤΣΈΠΕΣ ΔΙΠΛΟΎ

ΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΓΚΡΙ METAL

ΠΡΆΣΙΝΟ ΛΑΔΊ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

ΜΠΛΕ PERSIAN

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΉΚΟΣ

ΠΟΔΙΟΎ

67


TAB

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ HOLSTER

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΎΦΑΣΜΑ

ΣΕ ΒΑΣΙΚΈΣ

ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ

ΠΑΡΈΧΕΙ ΕΥΚΟΛΊΑ

ΣΤΗΝ ΚΊΝΗΣΗ

ΑΝΥΨΩΜΕΝΗ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ

ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ

18

12

T702

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3 HOLSTER

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι

για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης

παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

∙ 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη Κανόνα

∙ Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35%

Φινίρισμα Βαμβακιού Καμβά, 280g

CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν, 275g

Γκρι Metal, Μαύρο, Μπλε Persian

280g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

T702

ΤΣΈΠΕΣ ΔΙΠΛΟΎ

ΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΓΚΡΙ METAL

ΠΡΆΣΙΝΟ ΛΑΔΊ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΉΚΟΣ

ΠΟΔΙΟΎ

68

ΜΠΛΕ PERSIAN


ΑΝΥΨΩΜΕΝΗ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ SERVICE

24

6

T711

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3 SERVICE

∙ Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι

για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης

παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

∙ 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo

∙ Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας

∙ Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35%

Φινίρισμα Βαμβακιού Καμβά, 280g

CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν, 275g

Γκρι Metal, Μαύρο, Μπλε Persian

280g

T711

Service Trs

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

NEW

ΜΑΎΡΟ

ΓΚΡΙ METAL

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΆΝΕΣΗ

ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΉ

ΜΠΛΕ PERSIAN

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ

ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

69


TAB

ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΊ

ΙΜΆΝΤΕΣ

14

11

T704

ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ WX3

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι

για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης

παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

∙ 11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη Κανόνα

∙ Μοντέρνο άνοιγμα στο πλάι και κλείσιμο με κουμπί και

φερμουάρ

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35%

Φινίρισμα Βαμβακιού Καμβά, 280g

CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν, 275g

Γκρί Metal S-3XL, Μπλε Persian S-3XL

Κανονικό μήκος 31 ”ή 79εκ ρυθμιζόμενο σε

ύψος 33” ή 84εκ

280g

ΆΝΟΙΓΜΑ

ΣΤΟ ΠΛΆΙ ΜΕ

ΚΟΥΜΠΊ ΚΑΙ

ΦΕΡΜΟΥΆΡ

ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚA

ΠΆΝΕΛ ΠΑΡΈΧΟΥΝ

ΑΠΑΡΆΜΙΛΛΗ

ΕΥΚΟΛΊΑ ΚΊΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΥΠΈΡΤΑΤΗ

ΕΥΕΛΙΞΊΑ

T704

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ

ΘΉΚΗ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ

ΓΚΡΙ METAL

ΤΣΈΠΕΣ ΔΙΠΛΟΎ ΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

70

ΜΠΛΕ PERSIAN


ΠΌΛΟ ΜΠΛΟΎΖΑ ΚΑΙ

ΒΕΡΜΟΥΔΑ

48

T720

ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ WX3 POLO

Φτιαγμένο χρησιμοποιώντας ύφασμα πλεκτό πικέ πολύβαμβακερό

το οποίο είναι μαλακό στην αφή και άνετο να

φορεθεί

Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας

φινίρισμα

Μοντέρνο Στυλ με Σειρίτι Χρωματικής Αντίθεσης

Ανακλαστική Λεπτομέρεια για αυξημένη ορατότητα

θηλιά στην εσωτερική τσέπη ιδανική γα τοποθέτηση

γυαλιών/στυλό

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g

Μαύρο XS-6XL, Μπλε Persian S-3XL, Λαδί

S-3XL

T720

ΜΑΎΡΟ

XS

6XL

ΜΠΛΕ PERSIAN

ΠΡΆΣΙΝΟ ΛΑΔΊ

24

7

T710

WX3 ΒΕΡΜΟΥΔΑ

∙ Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι

για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης

παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

∙ 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας

∙ Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει

προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας

∙ Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης βοηθάει να κρατά τα

ενδύματα του πάνω μέρους του σώματος στην θέση τους.

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35%

Φινίρισμα Βαμβακιού Καμβά, 280g

CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν, 275g

Γκρί Metal, Μπλε Persian

280g

T710

INCH CM EU FR

ΓΚΡΙ METAL

28 - 42 72 - 108 44 - 58 36 - 54

ΜΠΛΕ PERSIAN

71


TAB

T753 73

Η Portwest συνεχίζει να ξεπερνά τα όρια

σε βιώσιμα ρούχα εργασίας με την

εισαγωγή οικολογικών προϊόντων στη

συλλογή WX3. Η χρήση πιστοποιημένων

ανακυκλωμένων υλικών, όπου είναι

δυνατόν, εξασφαλίζει ελάχιστες

επιπτώσεις στο περιβάλλον.

T722 74

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη άνεση και απόδοση,

αλλά με καθαρή γραμμή που περιλαμβάνει ελάχιστες

λεπτομέρειες ραφής και μειωμένα απορρίμματα. Όλα τα

προϊόντα WX3 που κατασκευάζονται σε εργοστάσια της

Portwest είναι πιστοποιημένα με oeko-tex standard 100.

T706 75

72


SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΆΝ

20

8

T753

ΜΠΟΥΦΆΝ WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL

(2L)

∙ Αναπνέον, αντιανεμικό, και αδιάβροχο

∙ Φιλικά προς το περιβάλλον ανακυκλωμένα νήματα

∙ Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

∙ Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

∙ Εξαερισμό στην Πλάτη για Διαπνοή και Άνεση

∙ προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας

της κίνησης

94% GRS Ανακυκλωμένο Πολυεστέρα, 6% Ελαστάν

Ripstop Συνδεδεμένο με 100% Ανακυκλωμένο

Μίκρο Πολυεστέρα Φλίς, 280g

100% GRS Ανακυκλωμένο Πολυεστέρα Δομημένης

Πλέξης, 310g

Μαύρο S-3XL

Softshell

46

T753 WX3 ECO

46 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ PET

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ

ΜΠΟΥΦΑΝ

ΜΑΎΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΜΕ ΒΙΏΣΙΜΟ ΤΡΌΠΟ

ΑΠΌ 100% ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΑ ΜΕΤΆ ΤΟΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ

ΠΛΆΤΗ

73


ΠΌΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

T722

10

10 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ PET

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΛΟ

T706 75

48

1

T722

WX3 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ECO S/S

ΜΑΎΡΟ

Κατασκευασμένο από πιστοποιημένο ανακυκλωμένο

πολυεστέρα και βισκόζη από μπαμπού για απόλυτη άνεση

και απόδοση

Φυσικά υποαλλεργικό με αντιβακτηριακές ιδιότητες

Ενσωματωμένος έλεγχος θερμοκρασίας

Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας

φινίρισμα

Μοντέρνο Στυλ με Σειρίτι Χρωματικής Αντίθεσης

55% Μπαμπού Βισκόζη, 45% Ανακυκλωμένος

Πολυεστέρας Πλέξη Πικέ, 210g

Μαύρο S-3XL

ΒΙΣΚΟΖΗ BAMBOO

Η βισκόζη από μπαμπού είναι ένα

φυσικό κλωστοϋφαντουργικό προϊόν

κατασκευασμένο από πολτό μπαμπού

γρασιδιού. Το μπαμπού που χρησιμοποιείται

για την παραγωγή υφασμάτων

αναπληρώνεται εύκολα και δεν χρειάζεται

φυτοφάρμακα για να αναπτυχθεί..

74

FC08 595


ΣΤΕΝΉ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

HOLSTER

24

13

T706

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3 ECO HOLSTER

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Φιλικά προς το περιβάλλον ανακυκλωμένα νήματα

∙ Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην

κίνηση και πρόσθετη άνεση

∙ 13 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπες με θήκες με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

∙ Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει

προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας

∙ Απίστευτα ανθεκτικό και μακράς διάρκειας

65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι,

2% Ελαστάν, 280g

100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας 210g

Μαύρο

280g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

29

29 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ PET

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΜΑΎΡΟ

75


TAB

Τα νέα εγγενή προϊόντα ανθεκτικά στη

φλόγα WX3 προσφέρουν εξαιρετική

αντοχή στη χρήση, λειτουργικότητα,

άνεση και στυλ.

Κατασκευασμένα από εξαιρετικά εγγενή υφάσματα ανθεκτικά

στη φλόγα της Portwest, εγγυώνται μέγιστη προστασία όταν

εργάζεστε στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα. Τα ελαστικά

υφάσματα υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούνται για

μεγαλύτερη ευκολία κίνησης και ευελιξία κατά την εργασία.

FR602 78

FR704 80

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ:

FR402 79

76


ΟΛΌΣΩΜΗ ΦΌΡΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ

ΣΕ ΦΛΌΓΑ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΌ

ΣΤΗΝ ΠΛΆΤΗ ΓΙΑ

ΔΙΑΠΝΟΉ ΚΑΙ

ΆΝΕΣΗ

15

HS

FR503

WX3 FR ΟΛΌΣΩΜΗ ΦΌΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1

EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM 2 (HAF=75.8%)

ELIM

6.4

Cal/Cm 2

280g

ΠΡΟ-

ΛΥΓΙΣΜΈΝΑ

ΜΑΝΊΚΙΑ

10

Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το

πλύσιμο

Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας

Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης

παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία

για μεγαλύτερη ορατότητα

Εξαερισμό στην Πλάτη για Διαπνοή και Άνεση

Modaflame: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι,

1% Ανθρακονήματα, 280g

60% Μοδακρυλικό, 36% Βαμβάκι, 3% ελαστάν, 1%

ίνες άνθρακα 280g

Μαύρο S-3XL

Κανονικό: 31 “ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33”

ή 84cm

ΤΣΈΠΕΣ ΔΙΠΛΟΎ

ΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΊ

ΕΓΓΕΝΉΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΊ

ΥΦΆΣΜΑΤΟΣ

ΠΛΆΤΗ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ

ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

CE

CAT

III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034

ASTM

F1959/

F1959M-12

ΜΑΎΡΟ

77


TAB

ΣΑΚΆΚΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΣΕ

ΦΛΌΓΑ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΌ

ΣΤΗΝ ΠΛΆΤΗ ΓΙΑ

ΔΙΑΠΝΟΉ ΚΑΙ

ΆΝΕΣΗ

24

HS

8

FR602

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1

EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/

CM 2 (HAF=75.8%)

∙ Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το

πλύσιμο

∙ Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας

∙ Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

∙ Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης

παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

∙ 100% χωρίς Μέταλλο

∙ Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία

για μεγαλύτερη ορατότητα

Modaflame: 60% Μοντακρυλικό, 39%

Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g

60% Μοδακρυλικό, 36% Βαμβάκι, 3%

ελαστάν, 1% ίνες άνθρακα 280g

Μαύρο S-3XL

ELIM

6.4

Cal/Cm 2

280g

ΠΡΟ-

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ

ΜΑΝΙΚΙΑ

ΜΑΎΡΟ

ΡΙΧΤΌ ΠΊΣΩ ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΑΥΞΗΜΈΝΗ ΕΓΓΕΝΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

ΑΠΌ ΦΛΌΓΑ

ΠΛΆΤΗ

78

CE

CAT

III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034

ASTM

F1959/

F1959M-12


ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΣΕ

ΦΛΌΓΑ

24

HS

8

FR402

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3 FR SERVICE

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1

EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/

CM 2 (HAF=75.8%)

∙ Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το

πλύσιμο

∙ Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας

∙ Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

∙ Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης

παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

∙ 100% χωρίς Μέταλλο

∙ Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία

για μεγαλύτερη ορατότητα

Modaflame: 60% Μοντακρυλικό, 39%

Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g

60% Μοδακρυλικό, 36% Βαμβάκι, 3%

ελαστάν, 1% ίνες άνθρακα 280g

Μαύρο

ELIM

6.4

Cal/Cm 2

280g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

30-46 76-116 46-62 38-58

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΠΆΝΕΛ ΣΕ ΒΑΣΙΚΆ

ΣΗΜΕΊΑ ΚΊΝΗΣΗΣ

ΤΣΈΠΕΣ ΔΙΠΛΟΎ

ΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΠΡΟ-

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ

ΓΌΝΑΤΑ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ

ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

CE

CAT

III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034

ASTM

F1959/

F1959M-12

ΜΑΎΡΟ

79


TAB

SOFTSHELL ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

ΣΕ ΦΛΟΓΑ

18

HS

8

FR704

WX3 SOFTSHELL FR

EN ISO 11612 A1 B1 C2

EN ISO 11611 ΚΛΑΣΉ 2 A1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²

EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)

∙ Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το

πλύσιμο

∙ Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή

θερμότητας

∙ Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

∙ 100% χωρίς Μέταλλο

∙ Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία

για μεγαλύτερη ορατότητα

∙ Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

Modaflame Softshell: 100% Πολυεστέρας

95g επενδεδυμένο σε TPU μεμβράνη

ανθεκτική σε φλόγα 35g που ενώνεται με

60% μοντακρυλικό, 39% βαμβάκι και 1%

ίνες άνθρακα πυρίμαχο εγγενές φλις 220g,

συνολικό βάρος 350g., 350g

Μαύρο S-3XL

ELIM

11

Cal/Cm 2

350g

ΕΞΑΕΡΙΣΜΌ

ΣΤΗΝ ΠΛΆΤΗ ΓΙΑ

ΔΙΑΠΝΟΉ ΚΑΙ

ΆΝΕΣΗ

ΜΑΝΣΈΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΕΣ

ΜΕ HOOK & LOOP

ΜΑΎΡΟ

ΡΙΧΤΌ ΠΊΣΩ ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΠΛΆΤΗ

ΣΥΝΔΥΆΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ

ΑΣΦΆΛΕΙΑ

80

CE

CAT

III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034


ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΑΙ T-SHIRT

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

48

HS

FR702

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΜΠΛΟΎΖΑ ΠΌΛΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΣΤΗ

ΦΛΌΓΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM 2 (HAF = 66%)

ELIM

4.4

Cal/Cm 2

210g

ΚΊΤΡΙΝΟ/ ΜΠΛΈ

Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο

Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας

Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση

Κρυφό κλείσιμο με κουμπί

Ριπ κολάρο και μανσέτες

Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1%

Ανθρακονήματα, 210g

Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/ Μπλέ S-3XL

CE

CAT

III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

ASTM

F1959/

F1959M-12

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

48

HS

FR701

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΜΠΛΟΎΖΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΣΤΗ ΦΛΌΓΑ

WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM 2 (HAF = 66%)

ELIM

4.4

Cal/Cm 2

210g

ΚΊΤΡΙΝΟ/ ΜΠΛΈ

Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο

Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας

Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη

ορατότητα

Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

Λαιμόκοψη

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1%

Ανθρακονήματα, 210g

Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/ Μπλέ S-3XL

CE

CAT

III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

ASTM

F1959/

F1959M-12

81


82

KX371 91


KX361

KX342

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ

ΚΑΘΗΜΕΡΊΝΑ ΡΟΎΧΑ

ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Η Portwest KX3 είναι μια κορυφαία γραμμή ενδυσης ηγετικής τάσης συνδυάζοντας

την ποιοτική κατασκευή με τα υψηλότερα πρότυπα και εξειδικευμένα υφάσματα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της συλλογής περιλαμβάνουν αντοχή στην τριβή, διαχείριση υγρασίας και ελαστικά υφάσματα για σταθερή

ευελιξία και αβίαστη κίνηση. Όλα τα ενδύματα KX3 έχουν σχεδιαστεί για να αλληλοσυμπληρώνονται πλήρως και να επιτρέπουν την

δημιουργία ενός προσωπικού layering. Μια τέλεια λύση για μοντέρνα ρούχα εργασίας.

TM

KINGSMILL

POLYESTER

STRETCH

TM

KINGSMILL

POLY-COTTON

STRETCH

TM

KINGSMILL

COTTON

STRETCH

Το σύγχρονο Kingsmill Ελαστικός Πολυεστέρας

της Portwest είναι ένα ελαστικό ύφασμα τεσσάρων

κατευθύνσεων κατασκευασμένο από 93% πολυεστέρα, 7%

ελαστάνη. Αυτό το μείγμα παρέχει ευκολία στην κίνηση και

άνεση στην ενεργό χρήση. Το ύφασμα προσφέρει τεχνική

υπεροχή με ιδιότητες υψηλής διαπνοής, απώθησης της

υγρασίας και γρήγορο στέγνωμα. Ο δείκτης UPF 40+ θα

μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV.

Το πρωτοποριακό δύο κατευθύνσεων ελαστικό ύφασμα

Kingsmill Polycotton της Portwest κατασκευάζεται

από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι. Αυτό το κορυφαίο

ύφασμα ρούχων εργασίας προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες

ανθεκτικές στην τριβή και στα σκισίματα ενώ η δεξιότητα

ελαστικότητας εξασφαλίζει την πλήρη ευκολία κίνησης του

χρήστη. Ο δείκτης UPF 40+ σε αυτό το ύφασμα εμποδίζει το

98% των ακτίνων UV.

Το Kingsmill Cotton Stretch είναι ένα ανώτερης ποιότητας

βαμβακερό ελαστικό ύφασμα. Αυτό το μείγμα ύφανσης από

ύφασμα από 98% βαμβάκι και 2% ελαστάνη παρέχει την

απόλυτη άνεση και ευελιξία. Η υψηλή περιεκτικότητα σε

βαμβάκι δίνει μια εξαιρετικά μαλακή αφή και η πρόσθετη

ελαστάνη προσφέρει ευκολία στην κίνηση. Αυτό το ύφασμα

έχει δείκτη UPF 40+ για να μπλοκάρει το 98% των ακτίνων

UV.

Τα KX3 και Kingsmill είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

Σημείωση: Όλα τα Ενδύματα KX3 είναι Καταχωρημένα Κοινοτικά Σχέδια

83


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΚΑΘΗΜΕΡΊΝΑ ΡΟΎΧΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

KX36O

86

KX361

87

KX362

88

KX3 PARKA ΜΠΟΥΦΆΝ KX3 BOMBER ΜΠΟΥΦΆΝ KX3 SOFTSHELL ΜΕ ΚΟΥΚΟΎΛΑ (3L)

KX363

89

T832

90

KX371

91

WX3 SOFTSHELL ΑΜΆΝΙΚΟ (3L) KX3 HYBRID BAFFLE ΤΖΑΚΕΤ KX3 BORG ΦΛΙΣ

T831

92

T830

93

KX370

94

KX3 TECHNICAL ΦΛΊΣ KX3 PERFORMANCE ΦΛΙΣ KX3 ΚΑΡΌ ΠΟΥΚΆΜΙΣΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

84


T820

102

KX342

95

KX344

101

KX3 POLO ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ KX3 ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ HOLSTER ΜΑΚΡΙΑ ΒΕΡΜΟΥΔΑ HOLSTER KX3 3/4

T801

96

T802

97

KX340

102

KX3 CARGO ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ KX3 RIPSTOP ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ KX3 RIPSTOP ΒΕΡΜΟΥΔΑ

KX343

98

T803

99

KX341

100

KX3 HOLSTER JOGGER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ KX3 FLEXI ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ KX3 FLEXI ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

85


ΜΠΟΥΦΆΝ PARKA

ΜΕΓΑΛΏΣΤΕ ΤΗΝ

ΚΟΥΚΟΎΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ

ΚΟΜΨΉ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΣΙΑΓΩΝΑ

12

10

KX360

KX3 PARKA ΜΠΟΥΦΆΝ

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 10,000MM, MVP 2,800G/M2/24HR

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Επένδυση Καπιτονέ (Quilt ) για ισοθερμική μόνωση

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Εσωτερικές αντιανεμικές μανσέτες με ρυθμιζόμενη ταινία

αφής για ασφαλή εφαρμογή

∙ Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή

∙ Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

100% Πολυεστέρας TPU, 175g

100% πολυεστερικό, 190Τ Ταφτάς, 52g

Σώμα: 100% Πολυεστέρας, 140g

Μανίκια: 100% Πολυεστέρας, 60g

Μαύρο S-3XL, Γκρι Marl S-3XL

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ

ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΑ

ΑΣΥΜΒΊΒΑΣΤΗ

ΜΟΝΩΜΈΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

ΓΚΡΙ MARL

ΚΑΜΠΥΛΏΤΟ

ΠΊΣΩ ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΡΈΛΙ

86

ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

ΜΠΟΥΦΆΝ BOMBER

7 ΤΣΈΠΕΣ

KX361 87

T720 71

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ

ΜΑΎΡΟ

24

7

KX361

KX3 BOMBER ΜΠΟΥΦΆΝ

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 X

WP 10,000MM, MVP 2,800G/M2/24HR

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού

∙ Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

∙ Τσέπη τηλεφώνου

∙ Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

∙ Ελαστικό ποδόγυρο για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

100% Πολυεστέρας TPU, 175g

100% πολυεστερικό, 190Τ Ταφτάς, 52g

Μαύρο S-3XL

ΠΛΕΚΤΕΣ ΜΑΝΣΈΤΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΡΙΦΏΜΑ

KX342 95

ΠΛΆΤΗ

87


SOFTSHELL 3 ΣΤΡΏΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΏΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΎΛΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΟΜΨΉ ΚΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΉ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΣΙΑΓΩΝΑ

18

4

KX362

KX3 SOFTSHELL ΜΕ ΚΟΥΚΟΎΛΑ (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΊΗΣΗ/ΔΙΑΠΝΟΉ

WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

∙ Αναπνέον, αντιανεμικό, και αδιάβροχο

∙ Ripstop ύφασμα για να εξασφαλίσει την ανθεκτικότητα και

την αντοχή στο σχίσιμο και την κοπή

∙ Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

∙ Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

∙ προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας

της κίνησης

92% πολυεστέρας, 8% ελαστάνιο,

ελασματοποιημένο σε 100% Polyester Micro

Polar Fleece, 310g

Μαύρο/Γκρί S-3XL, Μαύρο S-3XL

ΜΑΛΑΚΉ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

WAFFLE ΦΛΙΣ ΓΙΑ ΜΈΓΙΣΤΗ

ΆΝΕΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΣΙΆ

ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

ΤΡΙΠΛΉΣ ΆΝΥΔΡΗΣ

ΜΕΜΒΡΆΝΗΣ (3L)

ΜΑΎΡΟ/ΓΚΡΊ

ΚΑΜΠΥΛΏΤΟ ΠΊΣΩ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΕ

ΚΟΡΔΌΝΙ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΡΈΛΙ

88

ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ


ΑΜΆΝΙΚΟ SOFTSHELL 3

ΣΤΡΏΣΕΩΝ

1

2

3

1. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

24

WX3 SOFTSHELL ΑΜΆΝΙΚΟ (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΊΗΣΗ/ΔΙΑΠΝΟΉ -

WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΣΙΑΓΩΝΑ

2. ΜΕΜΒΡΆΝΗ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΝΈΟΥΣΑ

3. ΑΝΑΠΝΈΟΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ

ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΗ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

8

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

Ripstop ύφασμα για να εξασφαλίσει την ανθεκτικότητα και

την αντοχή στο σχίσιμο και την κοπή

Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

Τσέπες για ζέσταμα χεριών

Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

ΚΡΊΚΟΣ D

92% πολυεστέρας, 8% ελαστάνιο,

ελασματοποιημένο σε 100% Polyester Micro

Polar Fleece, 310g

Μαύρο S-3XL

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΎΦΑΣΜΑ

ΣΤΟ ΞΉΛΩΜΑ ΤΩΝ

ΡΑΦΏΝ

ΜΑΛΑΚΌ ΎΦΑΣΜΑ ΠΟΥ

ΒΕΛΤΙΏΝΕΙ ΤΗΝ ΆΝΕΣΗ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ

ΤΣΈΠΕΣ

ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ

ΜΕ ΚΟΡΔΌΝΙ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΡΈΛΙ

ΠΛΆΤΗ

89


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΤΖΑΚΕΤ HYBRID BAFFLE

ΜΟΝΩΜΈΝΟ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

INSULATEX

Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας τεχνολογία

κοίλης ίνας, Insulatex παρέχει μία ελαφριά

και θερμότερη θερμική επένδυση. Η μοναδική

τεχνολογία υφάσματος κλειδώνει στην ζεστασιά

του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό

φράγμα, ενώ η υψηλής απόδοσης λεπτή πλέξη

προσφέρει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη,

χωρίς να προσθέτει όγκο.

24

4

T832

KX3 HYBRID BAFFLE ΤΖΑΚΕΤ

∙ Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην

ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης

∙ Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Ελαστικό δέσιμο σε στρίφωμα και σε μανσέτες για άνεση

και ζεστασιά

∙ Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη

αντοχή

∙ Ανταλλακτικά για Φερμουάρ σε μπλε, κόκκινο και πράσινο

lime παρέχονται για την εύκολη ολοκλήρωση των εταιρικών

χρωμάτων

100% Νάυλον, 60g

100% πολυεστέρα πλέξη Weft με μαλακή

πλάτη, 310g

Επένδυση Insulatex, 120g

Γκρι Marl XS-3XL

ΓΚΡΙ MARL

ΣΧΈΔΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΈΝΟΥ

ΣΏΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΈΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΤΗΣ ΚΊΝΗΣΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

90

XS

ΠΛΆΤΗ


ΤΖΑΚΕΤ ΦΛΙΣ

18

3

KX371

KX3 BORG ΦΛΙΣ

∙ Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη

αντοχή

∙ Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

∙ Τσέπες με φερμουάρ

∙ Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη

∙ Προστασία στο πιγούνι για μεγαλύτερη άνεση και

σταθερότητα

∙ Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

100% Πολυεστερικό Φλίς, 300g

100% Νάυλον, 100g

Μαύρο/Γκρί S-3XL

ΕΠΈΝΔΥΣΗ SHERPA

ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΉ

ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ

ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

ΜΑΎΡΟ/ΓΚΡΊ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ

ΙΔΑΝΙΚΉ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΕΠΩΝΥΜΊΑ

ΠΛΆΤΗ

91


ΤΖΑΚΕΤ ΦΛΙΣ

ΚΟΥΚΟΎΛΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΆ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΈΝΗ

24

2

T831

KX3 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΦΛΊΣ

∙ Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα

ζεστό, δροσερό και στεγνό

∙ Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα

∙ Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές

∙ Τσέπη τύπου κανγκουρό για άφθονη αποθήκευση

∙ Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

∙ Ανταλλακτικά για Φερμουάρ σε μπλε, κόκκινο και πράσινο

lime παρέχονται για την εύκολη ολοκλήρωση των εταιρικών

χρωμάτων

80% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 330g

Μαύρο S-3XL, Γκρί S-3XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

ΡΟΎΧΟΥ ΚΑΙ ΡΑΦΈΣ

ΧΑΜΗΛΟΎ ΠΡΟΦΊΛ

ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΈΝΗ

ΤΡΙΒΉ

ΓΚΡΙ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

92

ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ


ΤΖΑΚΕΤ ΦΛΙΣ

CHIN GUARD

24

5

T830

KX3 PERFORMANCE ΦΛΙΣ

∙ Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση

∙ Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη

αντοχή

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη

∙ Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

∙ Ανταλλακτικά για Φερμουάρ σε μπλε, κόκκινο και πράσινο

lime παρέχονται για την εύκολη ολοκλήρωση των εταιρικών

χρωμάτων

100% πολυεστέρα πλέξη Weft με μαλακή

πλάτη, 310g

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν 300g

Γκρι Marl S-3XL, Λαδί S-3XL, Μπλε Persian

S-3XL, Ανοιχτό Μπλε S-3XL

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΤΣΈΠΗ

ΜΠΛΕ PERSIAN

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

ΑΝΟΙΧΤΌ ΠΡΆΣΙΝΟ

ΠΡΆΣΙΝΟ ΛΑΔΊ ΓΚΡΙ MARL ΠΛΆΤΗ

93


ΠΟΥΚΆΜΙΣΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

165g

KX361 87

KX370

94

24

2

ΚΑΦΈ BROWN CHECK

KX370

KX3 ΚΑΡΌ ΠΟΥΚΆΜΙΣΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ ΣΤΗΝ ΆΚΡΗ

ΤΟΥ ΠΟΥΚΑΜΊΣΟΥ

∙ Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα

ξεφτύσματος

∙ Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή

∙ 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση

∙ Τσέπη για το στυλό

∙ Μπροστινό κλείσιμο με κουμπί

∙ Ραδιοφωνικοί βρόχοι για εύκολη αποκοπή ραδιοφώνου

100% βαμβάκι, 165g

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g

[BRC] S-3XL

KX342 95

94

ΥΠΈΡΟΧΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΈΝΟ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΌ ΎΦΑΣΜΑ


ΣΤΕΝΗ

ΓΡΑΜΜΗ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΖΙΝ

12

KX342

KX3 ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ HOLSTER

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

420g

11

Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην

κίνηση και πρόσθετη άνεση

Ανθεκτικής Κατασκευής Ύφασμα 600D Πολυεστέρας

11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

Τσέπη διπλού Κανόνα

Τσέπες με θήκες με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 420g

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D 210g

Λουλακί

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΣ OXFORD

ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΑΣ ΣΕ

ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΡΙΒΉΣ

ΤΣΈΠΕΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ

ΡΈΛΙ

ΤΣΈΠΕΣ ΜΕ ΘΉΚΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ ΓΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΊΑ

ΔΙΠΛΟ-

ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

INDIGO

95


ΣΤΕΝΗ

ΓΡΑΜΜΗ

ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ

ΖΏΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ CARGO

24

8

T801

KX3 HOLSTER JOGGER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

∙ Το Portwest Stretch περιέχει πλούσιο βαμβάκι και μίγμα

από ελαστάν με ανώτερη άνεση και ελευθερία κινήσεων

∙ Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

∙ 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη Κανόνα

∙ Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει

προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας

∙ Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη

ποδιών

255g

BARTACKED ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ

ΣΗΜΕΊΑ ΠΊΕΣΗΣ

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Βαμβάκι, 2%

Ελαστάν, 255g

Γκρί ασπάλακα, Μαύρο, Μπλέ σκούρο

ΔΙΠΛΟ-

ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

ΕΠΕΚΤΆΣΙΜΟ ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΈΨΕΤΕ

ΑΠΌ ΚΑΝΟΝΙΚΌ ΣΕ ΜΑΚΡΥ

ΜΉΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΠΡΟ-

ΛΥΓΙΣΜΈΝΑ

ΓΌΝΑΤΑ

ΓΚΡΙ METAL

ΜΠΛΕ NAVY

96

ΜΑΎΡΟ


ΣΤΕΝΗ

ΓΡΑΜΜΗ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ RIPSTOP

24

14

T802

KX3 FLEXI ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Το ελαστικό ύφασμα που δεν σχίζεται παρέχει εξαιρετική

άνεση και αυξάνει την ελευθερία κίνησης

∙ Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

∙ 14 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη Κανόνα

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

∙ Ενίσχυση Καβάλου για να μειώσει την πίεση και να

αποτρέψει την καταστροφή της ραφής

230g

ΔΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

Kingsmill Poly-cotton Stretch: 65%

Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop

Ελαστική Ύφανση, 230g

Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Σαφάρι(άμμου)

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

ΤΣΈΠΗ ΜΕ

ΦΕΡΜΟΥΆΡ

ΣΤΟ ΠΛΆΙ ΤΟΥ

ΜΗΡΟΎ

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΎΦΑΣΜΑ RIPSTOP

ΠΑΡΈΧΕΙ ΑΝΏΤΕΡΗ ΆΝΕΣΗ

ΤΣΈΠΕΣ

ΔΙΠΛΟΎ

ΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΠΡΟ-

ΛΥΓΙΣΜΈΝΑ

ΓΌΝΑΤΑ

ΜΠΛΕ NAVY

ΚΑΦΈ ΤΗΣ ΆΜΜΟΥ

ΜΑΎΡΟ

97


ΣΤΕΝΗ

ΓΡΑΜΜΗ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ HOLSTER

JOGGER

ΠΊΣΩ ΤΣΈΠΗ ΜΕ

ΦΕΡΜΟΥΆΡ

24

KX343

KX3 HOLSTER JOGGER

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

270g

10

Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της

μετακίνησης και επιπλέον άνεση

Τσέπες με θήκες με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

Τσέπη διπλού Κανόνα

Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή

Kingsmill Polyester Stretch: 93%

Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν, 275g

Μαύρο S-3XL

ΤΣΈΠΗ

ΚΑΝΌΝΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ

ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ ΠΆΝΕΛ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΈΣ

ΜΕΓΆΛΗΣ ΦΘΟΡΆΣ ΓΙΑ ΜΈΓΙΣΤΗ

ΑΝΤΟΧΉ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΖΏΝΗ ΓΙΑ

ΤΈΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΔΙΠΛΟ-

ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ ΓΙΑ

ΕΠΙΠΛΈΟΝ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ

98

ΜΑΎΡΟ


ΣΤΕΝΗ

ΓΡΑΜΜΗ

ΕΥΈΛΙΚΤΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

24

5

T803

KX3 FLEX ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

∙ Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της

μετακίνησης και επιπλέον άνεση

∙ Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για

επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα

∙ 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση

∙ Πλήρως ραβδωτή ζώνη μέσης με κορδόνι εξασφαλίζει

καθολική εφαρμογή

∙ Ενίσχυση Καβάλου για να μειώσει την πίεση και να

αποτρέψει την καταστροφή της ραφής

Kingsmill Polyester Stretch: 93%

Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

Μαύρο S-3XL, Γκρί ασπάλακα S-3XL

270g

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΟΝΆΤΩΝ

ΔΙΠΛΟΎ ΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΆ

ΠΟΙΚΙΛΌΤΡΟΠΑ

ΥΦΆΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ

ΚΊΝΗΣΗΣ

ΓΚΡΙ METAL

ΜΑΎΡΟ

99


ΣΤΕΝΗ

ΓΡΑΜΜΗ

ΕΥΈΛΙΚΤΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

24

5

KX341

KX3 FLEXI ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

∙ Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της

μετακίνησης και επιπλέον άνεση

∙ Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για

επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα

∙ 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση

∙ Πλήρως ραβδωτή ζώνη μέσης με κορδόνι εξασφαλίζει

καθολική εφαρμογή

∙ προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας

κίνησης

Kingsmill Polyester Stretch: 93%

Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

[KOR] S-3XL, [KYR] S-3XL

270g

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΟΝΆΤΩΝ

ΔΙΠΛΟΎ ΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

4- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΎΦΑΣΜΑ

ΓΙΑ ΠΡΌΣΘΕΤΗ

ΆΝΕΣΗ

ΜΑΎΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ

ΜΑΎΡΟ/ΚΊΤΡΙΝΟ

100


ΣΤΕΝΗ

ΓΡΑΜΜΗ

3/4 ΒΕΡΜΟΥΔΑ HOLSTER

ΠΊΣΩ ΤΣΈΠΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

24

15

KX344

ΒΕΡΜΟΥΔΑ HOLSTER 3/4 KX3

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Το ελαστικό ύφασμα που δεν σχίζεται παρέχει εξαιρετική

άνεση και αυξάνει την ελευθερία κίνησης

∙ Τσέπες με θήκες με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

∙ 15 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη διπλού Κανόνα

∙ Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo

∙ Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή

Kingsmill Poly-cotton Stretch: 65%

Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop

Ελαστική Ύφανση, 230g

CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν, 275g

Μαύρο

230g

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ

ΖΏΝΗ ΓΙΑ ΤΈΛΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΤΣΈΠΗ

ΚΑΝΌΝΑ

INCH CM EU FR

30 - 42 76 - 108 46 - 58 38 - 54

ΤΣΈΠΕΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΑΠΟ

ΠΆΝΩ ΓΙΑ ΓΡΉΓΟΡΗ

ΚΑΙ ΕΎΚΟΛΗ

ΠΡΌΣΒΑΣΗ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ

ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΑ

ΔΙΠΛΟ-

ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

ΜΑΎΡΟ

101


ΠΌΛΟ ΜΠΛΟΎΖΑ ΚΑΙ

ΒΕΡΜΟΥΔΑ

48

T820

KX3 POLO ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ

Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά

από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό

και άνετο

Το αντί μικροβιακό τελείωμα βοηθάει το σώμα σας να νιώθει

φρέσκο και στεγνό

Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές

Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας

φινίρισμα

θηλιά στην εσωτερική τσέπη ιδανική γα τοποθέτηση

γυαλιών/στυλό

Ανακλαστική Λεπτομέρεια για αυξημένη ορατότητα

100% πολυεστέρας με επεξεργασία άργυρο

ιόν, 150g

Μαύρο S-3XL

ΜΑΎΡΟ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΦΡΕΣΚΟΙ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΧΡΟΝΟ

ΜΟΝΑΔΙΚΉ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΉ

ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗ ΙΌΝΤΩΝ

ΑΡΓΎΡΟΥ

24

11

KX340

KX3 RIPSTOP ΒΕΡΜΟΥΔΑ

∙ Το ελαστικό ύφασμα που δεν σχίζεται παρέχει εξαιρετική

άνεση και αυξάνει την ελευθερία κίνησης

∙ Ενίσχυση Καβάλου για να μειώσει την πίεση και να

αποτρέψει την καταστροφή της ραφής

∙ 11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη Κανόνα

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

∙ Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει

προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας

Kingsmill Poly-cotton Stretch: 65%

Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop

Ελαστική Ύφανση, 230g

Μαύρο, Μπλέ βαθύ

230g

INCH CM EU FR

30 - 42 76 - 108 46 - 58 38 - 54

102

ΣΚΟΎΡΟ ΜΠΛΕ

ΜΑΎΡΟ


A335 725

T820 102

KX344 101

103


PW343 135

PW379 124

A790 735

104


PW382

PW369

ΑΠΟΔΟΤΙΚΆ ΡΟΎΧΑ

ΕΡΓΑΣΊΑΣ

H Portwest PW3 σύγχρονη ένδυση εργασίας συνδυάζει αθλητικές και μοντέρνες τάσεις με

λειτουργικότητα, μια σύγχρονη εφαρμογή και βελτιωμένη άνεση. Χρησιμοποιώντας υφάσματα

υψηλής ποιότητας, τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα για ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα

βιομηχανικών και εμπορικών τελικών χρήσεων και προσφέρουν εξαιρετική αξία.

Η ανακλαστική ταινία HiVisTex Pro προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων λόγω της τμηματοποιημένης κατασκευής της. Ελαφριά

και ευέλικτη αυτή η ταινία υψηλής απόδοσης εφαρμογής με θερμότητα έχει χιλιάδες γυάλινες χάντρες ανά εκατοστό τετράγωνο, οι οποίες

λειτουργούν σαν χιλιάδες μικροσκοπικοί καθρέφτες που αντανακλούν το φως προς την πηγή τους.

Το ελαστικό βαμβακερό καινοτόμο ύφασμα Kingsmill είναι κατασκευασμένο από 65% πολυεστέρα, 33% βαμβάκι και 2% ελαστάνη. Αυτό το κορυφαίο

ύφασμα ρούχων εργασίας προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες ανθεκτικές στην τριβή και στα σκισίματα, ενώ η δεξιότητα ελαστικότητας εξασφαλίζει την πλήρη

ευκολία κίνησης του χρήστη. Η βαθμολογία UPF 40+ σε αυτό το ύφασμα εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV.

Το Portwest Extreme είναι ένα υψηλής ποιότητας ύφασμα αδιάβροχο κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, 300D Ελαστικό Oxford 200g και προσφέρει

ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο, αναπνέον και αδιάβροχο σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, αυτό το

ύφασμα υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις του EN343 Class 4: Αδιάβροχο, διαπνέον και αντιανεμικό στα υψηλότερα πρότυπα, αυτό το ύφασμα υπερβαίνει

κατά πολύ τις απαιτήσεις του EN343 Class 4 : 4.

Το Texpel SOS, για Πιτσιλιές, Λάδια και Βρωμιά είναι ένα εξαιρετικό φινίρισμα υφάσματος το οποίο απορροφά το πετρέλαιο και τα υγρά, μετατρέποντας

τα σε κηλίδες και πέφτουν από την επιφάνεια του υφάσματος. Το φινίρισμα βοηθά επίσης στην απελευθέρωση λεκέδων στη διαδικασία πλύσης, κρατώντας

τα ρούχα πιο καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το Ezee Zip είναι μια ανώτατη καινοτόμα τεχνολογία φερμουάρ διαθέσιμη αποκλειστικά από την Portwest. Φέρνει στην αγορά την πρώτη σημαντική

καινοτομία στην τεχνολογία φερμουάρ για έναν αιώνα. Ιδανικό για αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες, το Ezee Zip είναι εύκολο στην εργασία και κλείνει

με ασφάλεια. Κατασκευασμένο με τη χρήση στοιχείων υψηλότερης ποιότητας και σχεδιασμού, το Ezee Zip εγγυάται ποτέ ξανά φθαρμένο ή σπασμένο

φερμουάρ.

PW3, HiVisTex, Kingsmill, Portwest Extreme, Texpel και Ezee Zip είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

Σημείωση: Όλα τα ενδύματα PW3 είναι καταχωρημένα στα σχέδια Ευροπαικής κοινότητας

105


ΑΠΟΔΟΤΙΚΆ ΡΟΎΧΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ

PW367

114

PW365

115

PW369

111

PW382

117

PW360

108

T400

116

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ 5-ΣΕ-1 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ PW3 HI-VIS ΧΕΙΜΩΝΙΆΤΙΚΟ

PW3 ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ

PW3 EXTREME ΑΝΑΠΝΈΟΝ

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ ΓΙΑ

PW3

3-ΣΕ-1

ΜΠΟΥΦΆΝ ΠΆΡΚΑ

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΤΟΝ ΧΕΙΜΏΝΑ

PW381

119

T402

118

PW386

117

PW342

109

PW351

112

PW352

113

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ PW3 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ PW3 ΟΛΌΣΩΜΗ

SOFTSHELL

SOFTSHELL

ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ PW3

EXTREME

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΦΌΡΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΏΝΑ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

PW302

122

PW371

120

T500

123

PW374

121

PW343

135

PW348

135

ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ PW3 PW3 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΣΑΚΑΚΙ

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΜΆΝΙΚΟ PW3 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ PW3 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ

3-ΣΕ-1 PILOT

BAFFLE

ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΔΎΟ ΌΨΕΩΝ

HOLSTER

PW306

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ HOLSTER PW3

128 130 131 132 133 134

PW303

PW385

T501

PW340

PW344

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΕΛΑΦΡΎ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ PW3

ΕΡΓΑΣΊΑΣ HOLSTER

ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΤΙΡΑΝΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΆ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ

PW379

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΦΟΎΤΕΡ

ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

124 PW370

124 126 126 127

127

T185

T181

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΦΟΎΤΕΡ

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT L/S PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT S/S

T184

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

L/S

T180

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΠΌΛΟ ΜΠΛΟΎΖΑ

S/S


ΕΤΑΙΡΙΚΆ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ

ΚΛΑΣΗ 1

127

PW310

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ T-SHIRT ΜΕ V

PW375

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ

SOFTSHELL ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1

PW3 (3L)

136

PW311

126

T-SHIRT PW3

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1

125

PW309

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΓΙΛΈΚΟ EXECUTIVE

PW3

PW308

PW3 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1

ΓΙΛΈΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ

136

PW307

137

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1 HOLSTER PW3

ΣΕΙΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ

PW362

PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΜΠΟΥΦΆΝ

138 T620

140

T604

139

PW3 FLEX SHELL ΜΠΟΥΦΆΝ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ PW3

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

T603

PW3 ΜΠΟΥΦΆΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

141

PW305

142

PW304

142

PW380

143

T602

144

T601

145

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΛΑΣΤΊΚΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ PW3 ΕΛΑΦΡΎ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ

PW3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HOLSTER PW3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

HOLSTER PW3

ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ PW3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

PW347

PW3 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΌ

146 148 PW345

149

PW346

PW3 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

107


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

ΑΝΑΠΝΈΟΝ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΔΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ

ΘΉΚΗ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ

Το Portwest Extreme είναι ένα υψηλής

ποιότητας ύφασμα αδιάβροχο κατασκευασμένο

από 100% πολυεστέρα, 300D Ελαστικό Oxford

200g και προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία

και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Αδιάβροχο, αναπνέον και αδιάβροχο σύμφωνα

με τα υψηλότερα πρότυπα, αυτό το ύφασμα

υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις του EN343

Class 4: Αδιάβροχο, διαπνέον και αντιανεμικό στα

υψηλότερα πρότυπα, αυτό το ύφασμα υπερβαίνει

κατά πολύ τις απαιτήσεις του EN343 Class 4 : 4.

12

HS

5

PW360

PW3 ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΠΝΈΟΝ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ

EXTREME

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

∙ Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την

αποφυγή διείσδυσης νερού

∙ Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση

πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για στενή και

άνετη εφαρμογή

∙ Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη

δυνατότητα διαπνοής

∙ Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού

PW360

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας,

Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα

ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU,

200g

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-4XL

ΚΟΥΚΟΎΛΑ ΚΑΙ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ ΜΕ ΚΟΡΔΌΝΙ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΛΕΚΤΉ ΜΑΝΣΈΤΑ

ΠΟΥ ΣΤΕΓΝΏΝΕΙ

ΓΡΉΓΟΡΑ

4XL

108

RIS

3279

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ


ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΑΝΑΠΝΈΟΝ

ΠΊΣΩ ΤΣΈΠΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

24

HS

8

PW342

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EXTREME

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

∙ Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την

αποφυγή διείσδυσης νερού

∙ Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση

πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

∙ 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Υψηλής κοπής ενισχυμένη ζώνη πλάτης κρατά ζεστή τη

μέση χαμήλα

∙ Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση

∙ Εργονομικό σχήμα ποδόγυρου για τέλεια εφαρμογή πάνω

απο τις μπότες

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας,

Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα

ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU,

200g

Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/ Μαύρο

S-XXL

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ,

ΑΝΑΠΝΈΟΝ ΎΦΑΣΜΑ

ΤΣΈΠΗ

ΚΑΝΌΝΑ

ΦΑΡΔΎΤΕΡΑ

ΘΗΛΊΚΙΑ ΖΏΝΗΣ

ΓΙΑ ΦΑΡΔΎΤΕΡΕΣ

ΖΏΝΕΣ

ΠΆΝΕΛ ΧΡΩΜΑΤΙΚΉΣ

ΑΝΤΊΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

ΑΠΌ ΒΡΩΜΙΆ

ΠΛΆΤΗ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

RIS

3279

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

109


PB55 808

PW369 111

PW369

PW351 112

110


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΧΕΙΜΕΡΊΝΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

12

HS

PW369

PW3 ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ

ΧΕΙΜΩΝΙΆΤΙΚΟ PARKA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ ΘΉΚΗ

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ

5

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Εσωτερική τσέπη με φερμουάρ παρέχει ασφαλή

αποθήκευση

∙ Αποσπώμενη καπιτονέ κουκούλα επένδυσης με

προαιρετική διακοσμιτική γούνα για να ταιριάζει σε όλες τις

καιρικές συνθήκες

∙ Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για στενή και

άνετη εφαρμογή

Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη

δυνατότητα διαπνοής

PW351

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 200g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-4XL

PW352

ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΑΠΌ

ΆΡΓΙΛΟ

ΜΈΣΗ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΗ ΜΕ

ΚΟΡΔΌΝΙ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΛΕΚΤΉ ΜΑΝΣΈΤΑ ΠΟΥ

ΣΤΕΓΝΏΝΕΙ ΓΡΉΓΟΡΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΚΑΠΙΤΟΝΈ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

ΓΙΑ ΜΈΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΜΌΝΩΣΗ

4XL

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

RIS

3279

ΠΛΆΤΗ

111


ΧΕΙΜΩΝΙΆΤΙΚΟ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΉ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΉ

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

12

HS

PW351

PW3 ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΕΣ ΤΙΡΆΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΥΕΛΙΞΊΑ

16

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

16 Τσέπες για άπλετη αποθήκεφση

Αποσπώμενες τιράντες για εξαιρετική ευελιξία

Τσέπες με θήκες με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση

ΤΣΈΠΕΣ ΜΕ ΘΉΚΕΣ

ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% Νάυλον 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 160g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-4XL

ΤΣΈΠΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΆΝΩ

ΓΙΑ ΓΡΉΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΎΚΟΛΗ

ΠΡΌΣΒΑΣΗ

ΠΛΑΪΝΌ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

ΠΟΔΙΟΎ ΓΙΑ ΕΎΚΟΛΗ

ΠΡΌΣΒΑΣΗ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

4XL

112

RIS

3279

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ

6

HS

PW352

PW3 ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ

ΟΛΌΣΩΜΗ ΦΌΡΜΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ

ΘΉΚΗ

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ

ΤΡΎΠΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

ΚΆΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΈΡΙ

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ

ΔΙΑΠΝΟΉΣ

8

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες νερού

απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C

Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα

διαπνοής

Ανθεκτική Καπιτονέ Επένδυση για μέγιστη θερμομόνωση

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford

Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή

επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 200g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

ΤΣΈΠΗ ΚΑΝΌΝΑ

ΠΛΕΚΤΉ ΜΑΝΣΈΤΑ ΠΟΥ

ΣΤΕΓΝΏΝΕΙ ΓΡΉΓΟΡΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ

ΆΝΟΙΓΜΑ ΜΕ

ΦΕΡΜΟΥΆΡ ΣΤΟ ΠΛΆΪ

RIS

3279

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

113


5-IN-1

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

5-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΠΝΈΟΝ

8

HS

PW367

PW3 ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ 5-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS

∙ Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή

διείσδυσης νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες νερού

απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

∙ Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΖΆΚΕΤ

1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ

ΤΣΈΠΗ

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ

ΘΉΚΗ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ

10

300D Αναπνέον 100% Πολυέστερας, Πλέξη

300D Oxford, Επικαλυμμένο με PU, Αναπνέον,

Φινίρισμα Ανθεκτικό σε Λεκέδες., 190g

Εξωτερικό μπουφάν: 100% Πολυεστέρας Πλέγμα

60g

Εσωτερικό Μπουφάν 100%

Πολυεστέρας Fleece 400g

Εσωτερικό Μανίκι του Μπουφάν:

100% πολυεστέρας 100g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο S-4XL

PW367

ΕΠΈΝΔΥΣΗ SHERPA ΓΙΑ

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΉ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ

ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

ΕΎΚΟΛΕΣ ΛΑΒΈΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΈΝΕΣ ΣΕ

ΌΛΑ ΤΑ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΔΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΈΟΝ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΖΆΚΕΤ ΧΩΡΊΣ ΜΑΝΊΚΙΑ

2 3 4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ ΜΕ

ΜΑΝΊΚΙΑ

5

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΓΙΛΈΚΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

4XL

114

RIS

3279


3-IN-1

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

ΜΠΟΥΦΆΝ 3 ΣΕ 1

1

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ ΘΉΚΗ

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΎΛΑ

12

HS

7

PW365

PW3 ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ 3-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

∙ Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία

∙ Ξεχωριστό Κολάρο Φλίς για προστασία κατά της βρωμιάς

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

Εσωτερικό ένδυμα: 100% Φούτερ

Πολυεστέρα 300γρ

Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/ Μαύρο

S-4XL

PW365

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΜΕ ΚΟΛΛΗΜΈΝΕΣ ΡΑΦΈΣ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΕ

ΚΟΡΔΌΝΙ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΔΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

Διπλή επίστρωση PU για

εγγυημένη αδιαβροχοποίηση

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΣΤΡΏΜΑ

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PU 1

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PU 2

ΜΠΟΥΦΆΝ

2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ

3

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

4XL

RIS

3279

115


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΧΕΙΜΕΡΊΝΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΑΓΑΠΗΜΈΝΟ ΣΤΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

12

HS

4

T400

PW3 ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

∙ Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας

∙ Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για στενή και

άνετη εφαρμογή

∙ Ξεχωριστό Κολάρο Φλίς για προστασία κατά της βρωμιάς

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ ΘΉΚΗ

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ

ΔΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 170g

Κίτρινο/ Μπλέ, Κίτρινο/Γκρί, Κίτρινο/

Μαύρο, Πορτοκαλί/ Μαύρο, Πορτοκαλί/Γκρι,

Πορτοκαλί/μπλέ

T400

REG

XS-4XL

S-3XL

S-4XL

XS-6XL

S-3XL

S-4XL

ΑΣΥΜΒΊΒΑΣΤΗ

ΜΟΝΩΜΈΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ

ΜΕ ΚΟΡΔΌΝΙ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΚΑΜΠΥΛΏΤΟ ΠΊΣΩ ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ΓΚΡΙ ΚΊΤΡΙΝΟ/ΓΚΡΊ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ΜΠΛΈ ΚΊΤΡΙΝΟ/ ΜΠΛΈ

XS

116

6XL

RIS

3279


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΊΑ ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

12

HS

4

PW382

PW3 ΜΠΟΥΦΆΝ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες νερού

απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C

∙ Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας

∙ Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για στενή και άνετη

εφαρμογή

∙ Ξεχωριστό Κολάρο Φλίς για προστασία κατά της βρωμιάς

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη

με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση

PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 170g

Πορτοκαλί/ Μαύρο XS-3XL, Κίτρινο/Μαύρο XS-3XL

MADE FOR

WOMEN

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ

ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

PW382

XS

RIS

3279

PW386

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΛΉΡΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΖΩΝΆΡΙ

24

HS

PW386

PW3 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ

MADE FOR

ΓΙΑ WOMEN

ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΤΣΈΠΕΣ ΚΆΡΓΚΟ ΣΤΟ

ΠΛΆΪ ΤΟΥ ΜΗΡΟΎ

5

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή

αποθήκευση

Τσέπη Κανόνα

Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ ΠΆΝΕΛ

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

Πορτοκαλί/ Μαύρο XS-XXL, Κίτρινο/Μαύρο

XS-XXL

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΌ ΣΧΉΜΑ

ΠΟΔΌΓΥΡΟΥ

XS

RIS

3279

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

117


SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΆΝ

ΤΟ ΘΗΛΎΚΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΚΑΤΕΥΘΎΝΕΙ ΤΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΣΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΟΥ ΣΑΚΑΚΙΟΎ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΥΤΙΆ ΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ ΘΉΚΗ

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ

24

HS

T402

PW3 ΜΠΟΥΦΆΝ SOFTSHELL

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2: ΜΈΓΕΘΟΣ XS

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3: ΜΈΓΕΘΟΣ S ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΆΝΩ

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΜΈΓΕΘΟΣ XS

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ R ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΈΓΕΘΟΣ S ΠΡΟΣ

ΤΑ ΠΆΝΩ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΊΗΣΗ/ΔΙΑΠΝΟΉ - WP 8.000MM, MVP

3.000G/M2/24HR

4

∙ Αναπνέον, αντιανεμικό, και αδιάβροχο

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

∙ Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου

∙ Το φερμουάρ Ezee επιτρέπει γρήγορο και εύκολο κλείσιμο

ακόμη και όταν φοράτε γάντια εργασίας

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με

επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό

Φλίς Micro Polar 150g, 310g

Κίτρινο/ Μπλέ, Κίτρινο/Γκρί, Κίτρινο/

Μαύρο, Πορτοκαλί/ Μαύρο, Πορτοκαλί/Γκρι,

Πορτοκαλί/μπλέ

T402

REG

XS-4XL

S-3XL

S-4XL

XS-6XL

S-3XL

XS-4XL

ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

ΤΡΙΠΛΉΣ ΆΝΥΔΡΗΣ

ΜΕΜΒΡΆΝΗΣ (3L)

ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΕ

ΚΟΡΔΌΝΙ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΚΑΜΠΥΛΏΤΟ ΠΊΣΩ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ΓΚΡΙ ΚΊΤΡΙΝΟ/ΓΚΡΊ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ ΜΠΛΈ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ΜΠΛΈ

XS

118

6XL

RIS

3279


ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΜΠΟΥΦΆΝ SOFTSHELL

24

HS

PW3 ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΊΗΣΗ/ΔΙΑΠΝΟΉ - WP 8.000MM, MVP

3.000G/M2/24HR

MADE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ FOR

WOMEN

ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ ΘΉΚΗ

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΘΗΛΎΚΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΚΑΤΕΥΘΎΝΕΙ ΤΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΣΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΟΥ ΣΑΚΑΚΙΟΎ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΥΤΙΆ ΣΑΣ

4

∙ Αναπνέον, αντιανεμικό, και αδιάβροχο

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία

για μεγαλύτερη ορατότητα

∙ Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

∙ Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου

∙ Το φερμουάρ Ezee επιτρέπει γρήγορο και εύκολο κλείσιμο

ακόμη και όταν φοράτε γάντια εργασίας

94% πολυεστέρας, Ελαστάν 6%, με 100%

πολυεστερικό μαλακό φλις Micro Polar, 310g

Κίτρινο/Μαύρο XS-XXL

PW381

ΑΝΑΠΝΈΟΝ,

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΌ, ΚΑΙ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ

ΚΑΜΠΥΛΏΤΟ ΠΊΣΩ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΕ

ΚΟΡΔΌΝΙ

ΠΛΆΤΗ

XS

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

119


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΤΎΠΟΥ BAFFLE

ΜΟΝΩΜΈΝΟ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

INSULATEX

Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας τεχνολογία

κοίλης ίνας, Insulatex παρέχει μία ελαφριά

και θερμότερη θερμική επένδυση. Η μοναδική

τεχνολογία υφάσματος κλειδώνει στην ζεστασιά

του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό

φράγμα, ενώ η υψηλής απόδοσης λεπτή πλέξη

προσφέρει ανώτερη ελαφριά άνεση στοΝ χρήστη,

χωρίς να προσθέτει όγκο.

18

3

5XL

120

PW371

PW3 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ BAFFLE

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2: ΜΈΓΕΘΟΣ S

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3: ΜΈΓΕΘΟΣ M ΠΆΝΩ

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

∙ Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση

πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

∙ Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά

και άνεση

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

∙ Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

∙ Το φερμουάρ Ezee επιτρέπει γρήγορο και εύκολο κλείσιμο

ακόμη και όταν φοράτε γάντια εργασίας

100% Πολυεστέρας Ripstop, 85g

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με

επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό

Φλίς Micro Polar 150g 310g

100% Πολυαμίδιο, 190g

Επένδυση Insulatex, 170g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-5XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-5XL

RIS

3279

PW371

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΔΈΣΙΜΟ

ΣΕ ΣΤΡΊΦΩΜΑ ΚΑΙ ΣΕ

ΜΑΝΣΈΤΕΣ

ΣΧΈΔΙΟ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΈΝΟΥ

ΣΏΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

ΑΥΞΗΜΈΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ

ΤΗΣ ΚΊΝΗΣΗΣ


2-IN-1

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΑΜΆΝΙΚΟ ΔΎΟ ΌΨΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜΑΛΑΚΉ ΜΟΝΩΜΈΝΗ

ΕΠΈΝΔΥΣΗ

ΚΡΥΦΉ ΤΣΈΠΗ

ΚΙΝΗΤΟΎ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ

18

HS

6

PW374

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΜΆΝΙΚΟ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΔΎΟ ΌΨΕΩΝ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2: ΜΈΓΕΘΟΣ L ΠΆΝΩ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 : ΜΕΓΈΘΗ S & M

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΜΈΓΕΘΟΣ L ΠΆΝΩ

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ 0 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΜΕΓΈΘΗ S & M

∙ Ανθεκτικό πολυεστέρα/βαμβάκι ύφασμα με Texpel

φινίρισμα ανθεκτικό στο λεκέ

∙ Ανθεκτική Καπιτονέ Επένδυση για μέγιστη θερμομόνωση

∙ 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Ένδυμα δύο όψεων για πολλές χρήσεις

∙ Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

245g

100% πολυεστέρα, 300g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-3XL

ΈΝΔΥΜΑ ΔΎΟ ΌΨΕΩΝ

ΓΙΑ ΠΟΛΛΈΣ ΧΡΉΣΕΙΣ

PW374

ΤΟ ΣΚΛΗΡΌ

ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΟ

ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΒΟΗΘΆ

ΣΤΗΝ ΑΠΏΘΗΣΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ, ΝΕΡΟΎ

ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΆΣ.

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

RIS

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

ΑΝΤΊΣΤΡΕΠΤΟΣ

ΠΛΆΤΗ

3279

121


3-IN-1

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

3-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΆΝ PILOT

1

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ

ΑΦΑΙΡΟΎΜΕΝΑ

ΜΑΝΊΚΙΑ

12

HS

6

PW302

PW3 ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 3-ΣΕ-1

PILOT

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Texpel δεν λεκιάζει στο φινίρισμα απωθεί τη τη βρωμιά και

τους λεκέδες

∙ 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τρεις τρόπους για

πολλαπλή χρήση

∙ Διαδρασστικό εσωτερικό γιλέκο

∙ Θηλύκι ασυρμάτου για εύκολη τοποθέτηση

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 20g

100% πολυεστερικό, 190Τ Ταφτάς, 60g

Εσωτερικό ένδυμα: 100% Πολυεστέρας, 280g

100% Πολυεστερική Επένδυση, 120g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-3XL

ΜΙΑ ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ

ΕΠΟΧΈΣ

520g

PW302

3in1 Jkt

NEW

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

RIS

ΠΛΆΤΗ

2

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΓΙΛΈΚΟ

3

ΑΦΑΙΡΟΎΜΕΝΟ

ΦΛΙΣ

3279

122


ΣΑΚΆΚΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

24

HS

4

T500

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΣΑΚΑΚΙ

ΕΡΓΑΣΊΑΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Π ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

∙ Ανθεκτικό πολυεστέρα/βαμβάκι ύφασμα με Texpel

φινίρισμα ανθεκτικό στο λεκέ

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Το φερμουάρ Ezee επιτρέπει γρήγορο και εύκολο κλείσιμο

ακόμη και όταν φοράτε γάντια εργασίας

∙ Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

∙ Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση

πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

300g

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D 210g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/μπλέ

S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/ Μπλέ

S-3XL

300g

T500

ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ ΒΑΦΉ,

ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΑΠΩΘΗΤΙΚΌ

ΣΕ ΛΆΔΙ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΈΣ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ ΚΊΤΡΙΝΟ/ ΜΠΛΈ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ΜΠΛΈ

RIS

3279

123


ΦΟΎΤΕΡ

24

HS

3

PW370

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΎΤΕΡ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2: ΜΕΓΈΘΗ S & M

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3: ΜΈΓΕΘΟΣ L ΠΆΝΩ

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΜΕΓΈΘΗ S & M

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ R ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΈΓΕΘΟΣ L ΠΆΝΩ

∙ Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ Το φερμουάρ Ezee επιτρέπει γρήγορο και εύκολο κλείσιμο

ακόμη και όταν φοράτε γάντια εργασίας

∙ 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

∙ Πλευρικές Τσέπες

100% πολυεστέρα, 280g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-5XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-5XL

5XL

RIS

PW370

3279

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/

ΜΑΎΡΟ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

PW379

24

HS

PW379

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΦΟΎΤΕΡ

ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2: ΜΈΓΕΘΟΣ S

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3: ΜΈΓΕΘΟΣ M ΠΆΝΩ

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

∙ Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση

∙ Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις

∙ Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

∙ Λαιμόκοψη

∙ Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

∙ Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία

για μεγαλύτερη ορατότητα

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-4XL

4XL

124

RIS

3279

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ


ΓΙΛΈΚΟ

PS55 807

PW309

PW309

ΠΛΆΤΗ

60

10

HS

7

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

PW309

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΓΙΛΈΚΟ EXECUTIVE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

∙ Ελαφρύ και άνετο

∙ Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

∙ Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

∙ 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τηλέφωνου και στυλό τσέπη

∙ Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας

100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 125g

Κίτρινο/Μαύρο S-4XL

ΤΜΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ

ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΜΈΝΗ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ

4XL

125


48

HS

1

T184 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΎΖΑ L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

∙ Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό

∙ Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη

ορατότητα

∙ Τσέπη Στήθους

∙ θηλιά στην εσωτερική τσέπη ιδανική γα τοποθέτηση γυαλιών/στυλό

∙ Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/μπλέ S-5XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-5XL, Κίτρινο/ Μπλέ S-5XL

5XL

RIS

3279

48

HS

1

T180

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΠΌΛΟ ΜΠΛΟΎΖΑ S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

∙ Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό

∙ Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη

ορατότητα

∙ Τσέπη Στήθους

∙ θηλιά στην εσωτερική τσέπη ιδανική γα τοποθέτηση γυαλιών/στυλό

∙ Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g

Πορτοκαλί/ Μαύρο XS-5XL, Πορτοκαλί/μπλέ S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο

XS-5XL, Κίτρινο/ Μπλέ S-3XL

XS

5XL

RIS

3279

48

HS

PW311 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ T-SHIRT ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

∙ Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό

∙ Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση

∙ Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

∙ Λαιμόκοψη

∙ Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση

∙ Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g

Μαύρο / Ανθρακί / Y S-4XL, Μαύρο / Ανθρακί / O S-4XL

4XL

126

ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ 136

ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΥΛ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1


48

HS

1

T185 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

∙ Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό

και στεγνό

∙ Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση

αυξημένη ορατότητα

∙ Τσέπη Στήθους

∙ Λαιμόκοψη

∙ Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση

Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για

T185

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/μπλέ S-5XL, Κίτρινο/

Μαύρο S-5XL, Κίτρινο/ Μπλέ S-5XL

5XL

RIS

3279

48

HS

PW310 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ T-SHIRT ΜΕ V

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

∙ Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό

και στεγνό

∙ Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση

∙ Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη

ορατότητα

∙ Μοντέρνο στυλ με V

∙ Πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471 μετά από 50x πλύσεις

Διχτυωτό πάνελ για δροσερή ροή κάτω από το χέρι για αερισμό

PW310

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g

100% Πλέγμα Πολυεστέρα 125g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο S-4XL

4XL

RIS

3279

48

T181

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚO T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

HS

1

XS

∙ Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό

και στεγνό

∙ Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για

αυξημένη ορατότητα

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό,

175g

Κίτρινο/ Μπλέ, Κίτρινο/Γκρί, Κίτρινο/

Μαύρο, Πορτοκαλί/ Μαύρο, Πορτοκαλί/

Γκρι, Πορτοκαλί/μπλέ

5XL

RIS

3279

T181

REG

XS-5XL

S-3XL

S-4XL

XS-5XL

S-3XL

S-3XL

127


ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ

ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ HOLSTER

18

HS

12

PW306

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ HOLSTER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην

κίνηση και πρόσθετη άνεση

∙ Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση

πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

∙ 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη διπλού Κανόνα

∙ Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη

ποδιών

∙ Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη

της θήκης

Ελαστικό Βαμβακερό Kingsmill: 65%

Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη,

245g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/ Μαύρο

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

245g

PW306

ΤΣΈΠΕΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΠΆΝΩ

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΎΦΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΚΊΝΗΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ ΠΆΝΕΛ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΤΡΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

RIS

3279

128

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ


PS55 807

PW379 124

PW306 128

129


ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ

ΖΏΝΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΕΛΑΦΡΎ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

18

HS

10

PW303

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΕΛΑΦΡΎ ΕΛΑΣΤΙΚΌ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην

κίνηση και πρόσθετη άνεση

∙ Εξειδικευμένη Διάτρητη Hi-VisTex ανακλαστική ταινία για

αυξημένη ορατότητα και διαπνοή

∙ 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη

ποδιών

∙ Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo

∙ Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον

χρήστη

190g

PW303

Ελαστικό Βαμβακερό Kingsmill: 65%

Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη,

190g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

SUMMER

Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/ Μαύρο

STRETCH

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

NEW

ΑΠΟ ΠΆΝΩ

ΤΣΈΠΕΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

ΕΛΑΦΡΎ ΜΕ

ΠΡΌΣΘΕΤΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ ΠΆΝΕΛ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΤΡΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ ΡΑΦΈΣ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

RIS

3279

130

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ


ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

18

HS

10

PW385

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

245g

MADE FOR

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ

WOMEN

ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

∙ Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην

κίνηση και πρόσθετη άνεση

∙ Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση

πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

∙ 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων

σας

∙ Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo

∙ Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη

και εύκολη πρόσβαση

Ελαστικό Βαμβακερό Kingsmill: 65%

PW385

Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη,

245g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

`Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/ Μαύρο

LADIES STRETCH

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)

UK INCH CM EU FR

8 - 20 26 - 38 68 - 96 38 - 50 40 - 52

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΌ

ΎΦΑΣΜΑ ΓΙΑ

ΆΝΕΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΊΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ

ΠΆΝΕΛ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΤΡΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ ΡΑΦΈΣ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

RIS

3279

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

131


ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ

ΖΏΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ HOLSTER

18

HS

12

T501

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

ΕΡΓΑΣΊΑΣ HOLSTER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

∙ Ανθεκτικό πολυεστέρα/βαμβάκι ύφασμα με Texpel

φινίρισμα ανθεκτικό στο λεκέ

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη διπλού Κανόνα

∙ Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη

της θήκης

∙ Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη

αντοχή

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

SHORT: 29"(74CM)

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

300g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

Πορτοκαλί/ Μαύρο, Πορτοκαλί/μπλέ,

Κίτρινο/Μαύρο, Κίτρινο/ Μπλέ

28 - 42 72 - 108 44 - 58 36 - 54

300g

ΤΣΈΠΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΆΝΩ

T501

ΚΊΤΡΙΝΟ/ ΜΠΛΈ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ΜΠΛΈ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΤΡΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ ΡΑΦΈΣ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ

ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

RIS

3279

132

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ


ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ

ΖΏΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

18

HS

10

PW340

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

ΕΡΓΑΣΊΑΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

∙ Ανθεκτικό πολυεστέρα/βαμβάκι ύφασμα με Texpel

φινίρισμα ανθεκτικό στο λεκέ

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη διπλού Κανόνα

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

∙ Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη

αντοχή

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

SHORT: 29"(74CM)

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

300g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

Πορτοκαλί/ Μαύρο, Πορτοκαλί/μπλέ,

Κίτρινο/Μαύρο, Κίτρινο/ Μπλέ

28 - 42 72 - 108 44 - 58 36 - 54

300g

PW340

ΤΣΈΠΕΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΠΆΝΩ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ ΜΠΛΈ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ΜΠΛΈ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

RIS

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ

ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

3279

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

133


ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ

18

HS

10

PW344

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Ανθεκτικό πολυεστέρα/βαμβάκι ύφασμα με Texpel

φινίρισμα ανθεκτικό στο λεκέ

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων

σας

∙ Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη

ποδιών

∙ Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη

αντοχή

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

300g

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D 210g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-3XL

Κανονικό πόδι 31 “ή 79εκ ρυθμιζόμενο σε

ύψος 33” ή 84εκ

300g

PW344

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ

ΓΙΑ ΑΠΌΔΟΣΗ

ΤΣΈΠΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΑΠΟ

ΠΆΝΩ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

RIS

3279

134

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

YELLOW/BLACK

ΤΡΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ ΡΑΦΈΣ


ΒΕΡΜΟΥΔΑ

24

HS

9

PW343

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

HOLSTER

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

∙ Ανθεκτικό πολυεστέρα/βαμβάκι ύφασμα με Texpel

φινίρισμα ανθεκτικό στο λεκέ

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη

της θήκης

∙ Τσέπες με θήκες με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

300g

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D 210g

Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/ Μαύρο

300g

PW343

INCH CM EU FR

30 - 42 76 - 108 46 - 58 38 - 54

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

24

HS

5

PW348

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

∙ Ανθεκτικό πολυεστέρα/βαμβάκι ύφασμα με Texpel

φινίρισμα ανθεκτικό στο λεκέ

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση

∙ Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη

αντοχή

∙ Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση

πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

300g

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D 210g

Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/ Μαύρο

300g

PW348

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

INCH CM EU FR

30 - 42 76 - 108 46 - 58 38 - 54

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

135


SOFTSHELL ΚΑΙ ΓΙΛΈΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1

24

PW375

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ

SOFTSHELL ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1 (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

PW375

CLASS 1

POSS ∙ Αναπνέον, αντιανεμικό, MODEL και αδιάβροχο SHOT WEARING BOTH STYLES -

∙ Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη

HS ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

∙ Κρυφή SHOT τσέπη τηλεφώνου OPEN SHOWING CLEARLY THE

∙ Θηλύκι ασυρμάτου για εύκολη τοποθέτηση

∙ Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με

επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό FEATURES OF BOTH.

Φλίς Micro Polar 150g, 310g

Μαύρο / Ανθρακί / Y S-4XL, Μαύρο / Ανθρακί /

O S-4XL

SEE 66 AS AN EXAMPLE

4

ΜΑΎΡΟ / ΑΝΘΡΑΚΊ / O

SEE LAYER SPREAD FORM HIGH VIS MINI

4XL

ΜΑΎΡΟ / ΑΝΘΡΑΚΊ / Y

24

HS

12

PW308

PW3 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1 ΓΙΛΈΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

∙ Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές

επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Εξειδικευμένη Διάτρητη Hi-VisTex ανακλαστική ταινία για

αυξημένη ορατότητα και διαπνοή

∙ 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

∙ Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας

∙ Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65%

Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

245g

136

ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΤΣΈΠΕΣ

ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΆΦΘΟΝΟ ΧΏΡΟ

ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕ

PW311 126

T-SHIRT PW3

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1


ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ

ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ HOLSTER

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1

18

HS

12

PW307

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1 HOLSTER

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Εξαντλητικά ανθεκτικό twill ύφασμα με εξαιρετική

διατήρηση χρώματος

∙ Τσέπες με θήκες με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

∙ 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

∙ Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη

της θήκης

∙ Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον

χρήστη

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

300g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/ Μαύρο

300g

PW307

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

TRS

ΤΣΈΠΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΑΠΟ

ΠΆΝΩ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ ΠΆΝΕΛ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ ΜΑΎΡΟ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ

ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

137


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΧΕΙΜΕΡΊΝΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

Επένδυση από άργιλο για να αντανακλά τη

θερμότητα πίσω στο σώμα εξασφαλίζοντας τη

μέγιστη ζεστασιά και άνεση

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ

ΚΟΥΚΟΎΛΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ

ΤΣΈΠΗ

ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ

12

4

PW362

PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΜΠΟΥΦΆΝ

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 20,000MM

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Επένδυση από άργιλο για να αντανακλά τη θερμότητα πίσω

στο σώμα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ζεστασιά και άνεση

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

∙ Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για στενή και

άνετη εφαρμογή

∙ Ανακλαστική Λεπτομέρεια για αυξημένη ορατότητα

∙ Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 170g

Μαύρο S-3XL

Intro

PW362

ΜΑΎΡΟ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΕ

ΚΟΡΔΌΝΙ

ΥΠΈΡΤΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

ΠΑΝΤΌΣ ΚΑΙΡΟΎ

138


B029 276

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

PW362 138

24

8

T604

PW3 ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 20,000MM

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται

από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη

∙ Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση

∙ Τσέπες επιγονατίδων για την διευκόλυνση τους

∙ Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση

∙ Εργονομικό σχήμα ποδόγυρου για τέλεια εφαρμογή πάνω απο τις μπότες

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με

φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

Μαύρο XS-3XL

T604

ΤΣΈΠΗ

ΚΑΝΌΝΑ

T604

ΜΑΎΡΟ

XS

139


ΜΠΟΥΦΆΝ ΤΎΠΟΥ FLEX SHELL

PW3 FLEX SHELL

Το ύφασμα Portwest PW3 Flex Shell είναι η τελευταία

εξέλιξη υφασμάτων από μαλακό περίβλημα softshell

για μέγιστη απόδοση και προστασία από τις

καιρικές συνθήκες. Αυτό το εξαιρετικά ανθεκτικό

3 στρώσεων ύφασμα είναι υδατοαπωθητικό και

αντιανεμικό με ελαστικό φινίρισμα. Η απίστευτη

ελαστικότητα προσφέρει εξαιρετική άνεση στον

χρήστη. Με χαμηλό βάρος σε υψηλές αναλογίες

θερμότητας, το μαλακό πλέγμα στο εσωτερικό δίπλα

στο δέρμα σε κάνει να νιώθεις στεγνός και άνετος

κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων χρήσης.

T620

24

T620

PW3 FLEX SHELL ΜΠΟΥΦΆΝ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΊΗΣΗ/ΔΙΑΠΝΟΉ -

WP 5,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

6

Αναπνέον, αντιανεμικό, και αδιάβροχο

Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

Γρήγορο στέγνωμα ελαστικής δεμένης μανσέτας

Το φερμουάρ Ezee επιτρέπει γρήγορο και εύκολο κλείσιμο

ακόμη και όταν φοράτε γάντια εργασίας

Ανακλαστική Λεπτομέρεια για αυξημένη ορατότητα

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

100% Πολυεστέρας επικαλυμμένο με 100%

Πολυεστερικό Πλέγμα, 185g

Μαύρο S-3XL

ΜΑΎΡΟ

ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΤΡΙΠΛΉΣ

ΆΝΥΔΡΗΣ ΜΕΜΒΡΆΝΗΣ (3L)

140


ΣΑΚΆΚΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

24

4

T603

PW3 ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

∙ Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές

επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Το φερμουάρ Ezee επιτρέπει γρήγορο και εύκολο κλείσιμο

ακόμη και όταν φοράτε γάντια εργασίας

∙ 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

∙ Ανακλαστική Λεπτομέρεια για αυξημένη ορατότητα

∙ Ραφές ξεχωριστού χρώματος για επιπλέον στυλ

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

300g

Μαύρο/βαθύ γκρί S-3XL, Μπλέσκούρ/Μαύρο

S-3XL

300g

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΣ

ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΑΣ/

ΒΑΜΒΑΚΕΡΌ ΎΦΑΣΜΑ

ΓΙΑ ΥΨΗΛΈΣ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΜΈΓΙΣΤΗ ΆΝΕΣΗ

ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ

T603

ΜΑΎΡΟ/ΒΑΘΎ ΓΚΡΊ

ΜΠΛΈΣΚΟΎΡ/ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

141


ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

ΕΛΑΦΡΎ ΜΕ ΠΡΌΣΘΕΤΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

245g

190g

PW305

NEW

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ

ΔΩΡΕΆΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ

ΜΕ ΑΥΤΆ ΤΑ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

18

12

PW305

PW3 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΛΑΣΤΊΚΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ HOLSTER

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση

∙ Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη της θήκης

∙ 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη διπλού Κανόνα

∙ Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

Ελαστικό Βαμβακερό Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2%

Ελαστάνη, 245g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

Μαύρο

PW304

18

10

NEW

PW304

PW3 ΕΛΑΦΡΎ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση

∙ Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo

∙ 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη διπλού Κανόνα

∙ Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

∙ Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

Ελαστικό Βαμβακερό Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2%

Ελαστάνη, 190g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

Μαύρο

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

142


T181 127

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

PW380

ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ

ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ

18

10

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην

κίνηση και πρόσθετη άνεση

∙ Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη

αντοχή

∙ 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων

σας

∙ Τσέπη διπλού Κανόνα

∙ Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη

ποδιών

Ελαστικό Βαμβακερό Kingsmill: 65%

Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη,

245g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

Μαύρο

245g

MADE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ

FOR

WOMEN

ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)

UK INCH CM EU FR

8 - 20 26 - 38 68 - 96 38 - 50 40 - 52

ΤΣΈΠΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΆΝΩ

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΎΦΑΣΜΑ

ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΑΠΕΡΙΌΡΙΣΤΗ

ΚΊΝΗΣΗ

ΜΑΎΡΟ

ΤΡΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

ΕΜΠΡΌΣ

ΠΛΆΤΗ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

B0314

143


ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ

ΖΏΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ HOLSTER

18

12

T602

PW3 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ HOLSTER

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές

επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

∙ 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη διπλού Κανόνα

∙ Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης βοηθάει να κρατά τα

ενδύματα του πάνω μέρους του σώματος στην θέση τους.

∙ Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη

της θήκης

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

300g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

Μαύρο, Μπλέσκούρ/Μαύρο, Γκρί / Μαύρο

300g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

SHORT: 29"(74CM)

28 - 42 72 - 108 44 - 58 36 - 54

T602

ΤΣΈΠΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΆΝΩ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ ΠΆΝΕΛ

ΜΠΛΈΣΚΟΎΡ/ΜΑΎΡΟ

ΓΚΡΊ / ΜΑΎΡΟ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ

ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

144

ΜΑΎΡΟ


ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ

ΖΏΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

18

10

T601

PW3 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές

επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

∙ 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Τσέπη διπλού Κανόνα

∙ Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης βοηθάει να κρατά τα

ενδύματα του πάνω μέρους του σώματος στην θέση τους.

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

300g

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D 210g

Μαύρο, Μπλέσκούρ/Μαύρο, Γκρί / Μαύρο

300g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

SHORT: 29"(74CM)

28 - 42 72 - 108 44 - 58 36 - 54

T601

ΤΣΈΠΕΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΠΆΝΩ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ

ΠΆΝΕΛ

ΜΠΛΈΣΚΟΎΡ/ΜΑΎΡΟ

ΓΚΡΊ / ΜΑΎΡΟ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΉΚΟΣ

ΠΟΔΙΟΎ

ΜΑΎΡΟ

145


ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ

ΖΏΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΌ HOLSTER

18

12

PW347

PW3 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΌ HOLSTER

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για

εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος

∙ Τσέπες με θήκες με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

∙ 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

∙ Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη

ποδιών

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 350g

100% πολυεστέρα 300D Oxford Ύφανση,

Επικάλυψη PU 210g

Μαύρο

350g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

100% ΒΑΜΒΆΚΙ

ΓΙΑ ΆΝΕΣΗ ΚΑΙ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ

PW347

ΤΣΈΠΕΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΠΆΝΩ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ ΠΆΝΕΛ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

TM

KINGSMILL

COTTON

146

ΜΑΎΡΟ


T181 127

PW347

A790 735

147


ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ

18

10

PW346

PW3 ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές

επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης

∙ 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Θήκη κάρτας Ταυτότητας για επίδειξη της κάρτας

Ταυτότητας

∙ Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων

σας

∙ Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη

αντοχή

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

300g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

Μαύρο S-3XL, Γκρί / Μαύρο S-3XL

Κανονικό 31 “ρυθμιζόμενο σε ψηλό πόδι 33”

(79cm / 84cm)

300g

PW346

ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΓΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΈΣ

ΕΡΓΑΣΊΕΣ

ΤΣΈΠΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΆΝΩ

ΓΚΡΊ / ΜΑΎΡΟ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΥΛ

ΤΡΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ

ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

148

ΜΑΎΡΟ


ΒΕΡΜΟΥΔΑ

ΕΥΈΛΙΚΤΕΣ ΤΣΈΠΕΣ ΤΎΠΟΥ

HOLSTER ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

PW345

T181

127

ΓΚΡΊ / ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

24

9

ΜΑΎΡΟ

PW345

PW3 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

∙ Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές

επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Τσέπες με θήκες με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

∙ 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων

σας

∙ Τριπλόραμμένες Ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

∙ Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη

της θήκης

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

300g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

Μαύρο 28-44

Γκρί / Μαύρο 30-42

300g

PW345

INCH CM EU FR

28 - 44 72 - 108 44 - 60 36 - 56

149


PW211 159 PW271 158

PW210 159

VERSATILE CORPORATE WORKWEAR

PW240 160

150


PW261

PW275

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το PW2 είναι η τελευταία εξέλιξη των ενδυμάτων εργασίας από την Portwest. Αυτή

η ευέλικτη συλλογή έχει σχεδιαστεί ειδικά για να επιτρέπει την εταιρική επωνυμία

και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί.

Τα εταιρικά λογότυπα μπορούν να εφαρμοστούν στα μεγάλα πάνελ σε βασικούς τομείς ορατότητας που ενισχύουν την ταυτότητα της μάρκας.

Ο δίχρωμος σχεδιασμός έρχεται σε μια ποικιλία χρωματικών αποχρώσεων και οι στενές εφαρμογές μπορούν να αναμειχθούν και να ταιριάξουν

για να κάνουν στολές από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Όλα τα προϊόντα έχουν παραχθεί χρησιμοποιώντας πλαστικά διακοσμητικά χωρίς

μέταλλο που είναι κρυμμένα για να διασφαλιστεί ότι τα ρούχα είναι αντιχαρακτικά και άνετα στη χρήση.

Βαμβακερό ύφασμα Kingsmill 65% Πολυεστέρας 35% εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση. Τα νήματα είναι όλα

περιστρεφόμενοι δακτύλιοι με μακρύ κύριο επεξεργασμένο βαμβάκι παρέχοντας απαλή αφή και εξαιρετική αντοχή στο χνούδι. Το

υλικό είναι πλήρως προ-συρρικνωμένο και έχει ανώτατη συγκράτηση χρώματος.

Το Texpel SOS, για Πιτσιλιές, Λάδια και Βρωμιά είναι ένα εξαιρετικό φινίρισμα υφάσματος το οποίο απορροφά το πετρέλαιο και τα

υγρά, μετατρέποντας τα σε κηλίδες και πέφτουν από την επιφάνεια του υφάσματος. Το φινίρισμα βοηθά επίσης στην απελευθέρωση

λεκέδων στη διαδικασία πλύσης, κρατώντας τα ρούχα πιο καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το Texpel Splash είναι ένα εξαιρετικά αδιάβροχο υφασμάτινο φινίρισμα που εξασφαλίζει ότι το νερό μετατρέπεται σε σταγόνες και

απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το φινίρισμα αφαιρεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή των

λεκέδων για να κρατήσει το ένδυμά σας καθαρότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο εξώφυλλο, μόλις υποβληθεί η παραγγελία, μεταβείτε στις Επιτυπώσεις (Overprints) -> Διαχείριση Παραγγελιών και επιλέξτε τη νέα σας

παραγγελία για να ανεβάσετε αρχεία και σχέδια. Όλα τα ρούχα PW3 είναι εγγεγραμμένα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

151


ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

153

PW261

PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΧΕΙΜΩΝΙΆΤΙΚΟ

ΜΠΟΥΦΆΝ

PW275

PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ SOFTSHELL (2L)

156

PW277

PW2 ΦΟΎΤΕΡ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΕ

ΛΑΙΜΌΚΟΨΗ

PW213

PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT S/S

153 156

155

PW212

156

PW241

154

PW242

154

PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ S/S ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ SERVICE PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ HOLSTER

PW2

PW244

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΦΌΡΜΑ

ΤΙΡΆΝΤΑ PW2

158 158

PW260

PW271

PW210

159

PW211

ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΜΠΟΥΦΆΝ PW2 ΜΠΟΥΦΆΝ SOFTSHELL PW2 (2L) WX3 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ECO S/S

PW2 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT S/S

159

161

152

PW273

ΦΟΎΤΕΡ PW2 ΜΕ ΛΑΙΜΌΚΟΨΗ

PW240

160 160

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ PW2 SERVICE

PW243

ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ PW2


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΜΠΟΥΦΑΝ

12

PW261

PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΧΕΙΜΩΝΙΆΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

ΓΙΑΚΆΣ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

ΦΛΊΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ

ΤΣΈΠΗ

ΣΤΉΘΟΥΣ

3

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες νερού

απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

100% χωρίς Μέταλλο

Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη

Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford

Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή

επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστερικό, 190Τ Ταφτάς, 52g

Σωμα : 100% Πολυεστέρας, 190γρ

Μανίκια : 100% Πολυεστέρας, 120γρ

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο S-4XL

4XL

RIS

3279

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /

ΜΑΎΡΟ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΕ

ΚΟΡΔΌΝΙ

24

PW275

PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

5

Αναπνέον, αντιανεμικό, και αδιάβροχο

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

100% χωρίς Μέταλλο

Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά

μέρη

Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας

φινίρισμα

Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

96% πολυεστέρας, 4% ελαστάνιο

συνδεδεμένο με 100% πολυεστέρα, 280g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-4XL

ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΜΕ ΑΚΡΊΒΕΙΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΈΣ

ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΈΣ

ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ

4XL

RIS

3279

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /

ΜΑΎΡΟ

153


ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

245g

245g

100% ΧΩΡΊΣ

ΜΈΤΑΛΛΟ

24

5

PW241 ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ SERVICE PW2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /

ΜΑΎΡΟ

∙ Ανθεκτικό πολυεστέρα/βαμβάκι ύφασμα με Texpel φινίρισμα ανθεκτικό στο λεκέ

∙ Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη

∙ 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ 100% χωρίς Μέταλλο

∙ Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ Η τσέπη κάρτας ταυτότητας μπορεί να είναι ορατή ή κρυμμένη

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/ Μαύρο

24

11

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /

PW242

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΜΑΎΡΟ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ HOLSTER PW2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

∙ Ανθεκτικό πολυεστέρα/βαμβάκι ύφασμα με Texpel φινίρισμα ανθεκτικό στο λεκέ

∙ Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ 11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ 100% χωρίς Μέταλλο

∙ Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη

∙ Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων επιτρέπει δύο επιλογές θέσεων

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/ Μαύρο

154

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

RIS

3279

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

RIS

3279


ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ

18

7

PW244

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ PW2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

∙ Ανθεκτικό πολυεστέρα/βαμβάκι ύφασμα με Texpel

φινίρισμα ανθεκτικό στο λεκέ

∙ Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά

μέρη

∙ 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ 100% χωρίς Μέταλλο

∙ Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

∙ Η τσέπη κάρτας ταυτότητας μπορεί να είναι ορατή ή

κρυμμένη

245g

ΓΡΉΓΟΡΗ

ΚΑΙ ΕΎΚΟΛΗ

ΠΡΌΣΒΑΣΗ

ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΆΙ

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65%

Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-3XL

ΤΣΈΠΗ ΔΙΠΛΟΎ

ΚΑΝΌΝΑ

ΑΝΑΜΕΊΞΤΕ ΤΑ ΣΤΥΛ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΈΛΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

ΤΡΙΠΛΟ-

ΡΑΜΜΈΝΕΣ ΡΑΦΈΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /

ΜΑΎΡΟ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΉΚΟΣ

ΠΟΔΙΟΎ

RIS

3279

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

155


24

PW277

PW2 ΦΟΎΤΕΡ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΕ ΛΑΙΜΌΚΟΨΗ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2: ΜΕΓΈΘΗ S & M

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3: ΜΈΓΕΘΟΣ L ΠΆΝΩ

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

∙ Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση

∙ Λαιμόκοψη

∙ Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

∙ Στρίφωμα Rib για μια άνετη εφαρμογή

∙ Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

∙ Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο S-4XL

4XL

RIS

3279

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /ΜΑΎΡΟ

48

PW212

PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

∙ Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό

∙ Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση

∙ 100% χωρίς Μέταλλο

∙ Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη

∙ Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

∙ Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 144g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο S-4XL

4XL

RIS

3279

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΥ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /ΜΑΎΡΟ

48

PW213

PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

∙ Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό

∙ Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση

∙ Κολάρο Ριπ

∙ Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

∙ Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

∙ Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 144g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο S-4XL

156

4XL

RIS

3279

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΥ

ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /ΜΑΎΡΟ


PW275 153

PW213 156

PW242 154

PW241

154

157


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΜΠΟΥΦΑΝ

ΓΙΑΚΆΣ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

ΦΛΊΣ

12

3

PW260

ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΜΠΟΥΦΆΝ PW2

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 13,000MM

EN 342 0.336M². K/W (B), 2, X

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Επένδυση Καπιτονέ (Quilt ) για ισοθερμική μόνωση

∙ 100% χωρίς Μέταλλο

∙ Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά

μέρη

∙ Εσωτερική τσέπη στήθους

∙ Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας

φινίρισμα

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστερικό, 190Τ Ταφτάς, 52g

Σώμα: 100% πολυεστέρας, 190g

Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 120g

Μαύρο/βαθύ γκρί S-3XL, Μπλέ σκ/ Θαλασί

S-3XL

ΔΙΠΛΟ-

ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

ΜΠΛΈΣΚ/ ΘΑΛΑΣΊ

ΜΑΎΡΟ/ΒΑΘΎΓΚΡΊ

ΣΤΡΊΦΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΕ

ΚΟΡΔΌΝΙ

24

5

PW271

ΜΠΟΥΦΆΝ SOFTSHELL PW2 (2L)

∙ Αναπνέον, αντιανεμικό, και αδιάβροχο

∙ Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell

∙ 100% χωρίς Μέταλλο

∙ Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά

μέρη

∙ Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

∙ Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας

φινίρισμα

94% πολυεστέρας, Ελαστάν 6%, με 100%

πολυεστερικό μαλακό φλις Micro Polar, 280g

Μαύρο/Κόκκινο S-3XL, Μαύρο/βαθύ γκρί

S-3XL, Μπλέ σκ/ Θαλασί S-3XL

CHIN GUARD

ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΉ

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

158

ΓΡΉΓΟΡΟ ΣΤΈΓΝΩΜΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΉΣ ΔΕΜΈΝΗΣ

ΜΑΝΣΈΤΑΣ

ΜΠΛΈΣΚ/ ΘΑΛΑΣΊ

ΜΑΎΡΟ/ΒΑΘΎΓΚΡΊ

ΜΑΎΡΟ/

ΚΌΚΚΙΝΟ


ΠΌΛΟ ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ ΚΑΙ

ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ T-SHIRT

48

PW210

WX3 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ECO S/S

∙ Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό,

δροσερό και στεγνό

∙ Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση

∙ Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

∙ Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

∙ Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη

∙ Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 144g

Γκρί / Μαύρο, Θαλασί/Μπλέσκ, Κόκκινο/Μαύρο, Μαύρο/βαθύ

γκρί, Μπλέ σκ/ Θαλασί

REG

S-3XL

ΓΚΡΊ / ΜΑΎΡΟ

ΜΑΎΡΟ/

ΒΑΘΎΓΚΡΊ

S-3XL

S-3XL

S-3XL

S-3XL

ΜΠΛΕ ROYAL/NAVY

ΚΌΚΚΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

ΜΠΛΈΣΚ/ ΘΑΛΑΣΊ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΥ

72

PW211

PW2 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT S/S

∙ Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό,

δροσερό και στεγνό

∙ Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση

∙ Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

∙ Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

∙ Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

∙ Ελαφρύ και άνετο

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 144g

Μαύρο/βαθύ γκρί S-3XL, Μπλέ σκ/ Θαλασί S-3XL

ΜΠΛΈΣΚ/ ΘΑΛΑΣΊ

ΜΑΎΡΟ/ΒΑΘΎΓΚΡΊ

159


ΦΟΎΤΕΡ ΜΠΛΟΎΖΑ ΚΑΙ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

24

PW273

ΦΟΎΤΕΡ PW2 ΜΕ ΛΑΙΜΌΚΟΨΗ

∙ Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση

∙ Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας

φινίρισμα

∙ Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

∙ Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές

∙ Στρίφωμα Rib για μια άνετη εφαρμογή

∙ Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g

Μαύρο/βαθύ γκρί S-3XL, Μπλέ σκ/ Θαλασί

S-3XL

ΣΥΝΔΥΆΣΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΆΞΕΤΕ ΤΟ

ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΣΤΥΛ

ΜΠΛΈΣΚ/ ΘΑΛΑΣΊ

ΜΑΎΡΟ/ΒΑΘΎΓΚΡΊ

ΜΠΛΈΣΚ/ ΘΑΛΑΣΊ

24

6

PW240

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ PW2 SERVICE

∙ Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές

επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά

μέρη

∙ 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ 100% χωρίς Μέταλλο

∙ Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων

σας

∙ Η τσέπη κάρτας ταυτότητας μπορεί να είναι ορατή ή

κρυμμένη

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

245g

Μαύρο/βαθύ γκρί, Μαύρο/Κόκκινο, Μπλέ σκ/

Θαλασί

245g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

ΜΑΎΡΟ/ΚΌΚΚΙΝΟ

160

ΜΑΎΡΟ/ΒΑΘΎΓΚΡΊ


ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ

ΓΡΉΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΎΚΟΛΗ

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΆΙ

18

7

PW243

ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ PW2

∙ Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές

επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη

∙ Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά

μέρη

∙ 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ 100% χωρίς Μέταλλο

∙ Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων

σας

∙ Η τσέπη κάρτας ταυτότητας μπορεί να είναι ορατή ή

κρυμμένη

Kingsmill: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι,

245g

Μαύρο/Κόκκινο S-3XL, Μαύρο/βαθύ γκρί

S-3XL, Μπλέ σκ/ Θαλασί S-3XL

245g

AΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΌΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ - ΧΩΡΊΣ

ΝΑ ΕΚΤΊΘΕΝΤΑΙ

ΚΟΥΜΠΙΆ Ή

ΦΕΡΜΟΥΆΡ

ΤΣΈΠΗ ΔΙΠΛΟΎ

ΚΑΝΌΝΑ

ΤΡΙΠΛΟ-

ΡΑΜΜΈΝΕΣ

ΡΑΦΈΣ

ΜΑΎΡΟ/

ΒΑΘΎΓΚΡΊ

ΜΑΎΡΟ/ΚΌΚΚΙΝΟ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

ΜΠΛΈΣΚ/ ΘΑΛΑΣΊ

161


ΥΨΗΛΉΣ

ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

ΥΦΆΣΜΑΤΑ ΥΨΗΛΉΣ

ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ

ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ

HIGH VIS INTRO

C469 198

T602 144

A790 735

162


Αυτή η εκτεταμένη σειρά ενδυμάτων υψηλής ορατότητας πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις τόσο στον

σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληροί τα τελευταία διεθνή

πρότυπα υψηλής ορατότητας EN ISO 20471, ANSI / ISEA 107 και AS / NZS 4602.1.

Το Portwest Extreme είναι ένα υψηλής ποιότητας ύφασμα αδιάβροχο κατασκευασμένο από 100%

πολυεστέρα, 300D Ελαστικό Oxford 200g και προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες

τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο, διαπνέον και αντιανεμικό στα υψηλότερα πρότυπα, αυτό το ύφασμα

υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις του EN343 Class 4 : 4

Κατασκευασμένο με 300 Denier 100% ίνες πολυεστέρα, αυτό είναι ένα ανθεκτικό ύφασμα για σκληρές

συνθήκες. Ύφασμα 300D έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η επίστρωση πολυουρεθάνης

(PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και στο εξωτερικό έχει επίστρωση που

απωθεί νερό και λεκέδες που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό. Το 300D Oxford Weave διατίθεται με

επίστρωση πολυουρεθάνης που αναπνέει (300D Breathable) και δεν αναπνέει (300D Industry).

HI VIS FABRICS

Sealtex Ultra είναι ένα εξαιρετικά διαπνέον, υψηλής τεχνολογίας, ύφασμα επικαλυμμένο με PU, σε μία

ευέλικτη 100% πολυεστερική πλέξη τρικότ, 185g. Το Sealtex Ultra συναντά το υψηλής ορατότητας πρότυπο

EN ISO 20471. Αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέον, εγγυόμαστε ότι αυτή η σειρά θα σας κρατήσει ζεστό

και στεγνό σε αντίξοες συνθήκες. Οι συγκολλημένες ραφές διατηρούν βροχή και άνεμο εκτός και το

ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα ενδύματα να φαίνονται

όμορφα και να διαρκούν περισσότερο.

Το Cotton Comfort ύφασμα κατασκευάζεται από 55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρα με βαμβάκι στο

εσωτερικό για την άνεση και πολυεστέρα στο εξωτερικό για μέγιστη αντοχή. Το μίγμα βαμβακιού /

πολυεστέρα εξασφαλίζει ότι το ύφασμα είναι πολύ αναπνέον και ότι μια άνετη θερμοκρασία διατηρείται

σε όλες τις περιπτώσεις.

Το ύφασμα Vest-Port είναι κατασκευασμένο από ένα ανθεκτικό πλεκτό ύφασμα από 100% πολυεστέρα, το

οποίο είναι πλήρως πιστοποιημένο με το τελευταίο πρότυπο Υψηλής Ορατότητας Το ύφασμα είναι ελαφρύ,

άνετο και εξαιρετικά αναπνέον. Μπορεί να φορεθεί σε στρώσεις για να εξασφαλιστεί ολοκληρωτικη

ορατότητα χωρίς να προσθέσετε όγκο.

Τα PORTWEST EXTREME, SEALTEX και VESTPORT είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

163


Η ΥΨΗΛΗ

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ

ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ HI VIS STANDARDS

TESTED TO EXCEED

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το ένδυμά σας

συμμορφώνεται με το EN ISO 20471;

(MINI CAT)

εγγύηση ότι η μαζική παραγωγή πληροί τα πρότυπα.

Ένα πιστοποιητικό από έναν οίκο δοκιμών εγγυάται ότι το ένδυμα ή το ύφασμα

που αποστέλλεται στον οίκο δοκιμών έχει επιτύχει ένα πρότυπο. Δεν αποτελεί

Ωστόσο, στα εργοστάσια μας, δοκιμάζουμε κάθε ρολό υφάσματος και

αντανακλαστικής ταινίας με εξαιρετικά εξειδικευμένο εξοπλισμό για να

εγγυηθούμε ότι όλη η παραγωγή πληροί το πρότυπο EN ISO 20471, όχι μόνο

ένα ρούχο που στάλθηκε στον οίκο δομικής.

Το EN ISO 20471 δηλώνει ότι η ένδειξη του ανακλαστομέτρου δεν πρέπει

να είναι κάτω από 330 (cd/lx.m 2 ), ωστόσο επιμένουμε σε ένδειξη 400 (cd/

lx.m 2 ) συν.

EN ISO 20471 Into Part 1

Στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιούμε το φασματοφωτόμετρο

Minolta για να ελέγχουμε κάθε ρολό υφάσματος. Αυτό εγγυάται

ότι το ύφασμα που χρησιμοποιείται, είναι πλήρως συμβατό με το EN

ISO 20471 πρότυπο.

164


HI VIS TAPE (MINI CAT)

ΡΕΤΡΌΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ

ΤΑΙΝΊΑ:​

Οι επωνυμίες μας περιλαμβάνουν ταινία HiVisTex και HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ταινία. Οι αποστάσεις στην τμηματική ταινία

HiVisTex Pro επιτρέπουν αυξημένη διαπνοή και είναι πολύ πιο ευέλικτοι επιτρέποντας στα ελαστικά υφάσματα να κινούνται με τον

χρήστη.

Κατασκευασμένο με κορυφαία τεχνολογία γυάλινης χάντρας που ξεπερνά όλα τα πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής,

το πλύσιμο, την αντοχή στη χρήση και την ανθεκτικότητα.

Ανακλαστικές ιδιότητες που διαρκούν 50 οικιακές πλύσεις.

Η ελάχιστη απαίτηση για πλύσιμο σύμφωνα με το EN ISO 20471 είναι 5 πλύσεις.

Γνωρίζουμε ότι πολλές ταινίες Hi-Vis χάνουν τις ανακλαστικές τους ιδιότητες μετά από 25 πλύσεις και μερικές ταινίες διαρκούν μόλις

στις απαιτούμενες 5 πλύσεις. Με ένα ανακλαστικό ρούχο Portwest μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η HiVisTex ανακλαστική ταινία μας

θα διαρκέσει έως 50 πλύσεις εξασφαλίζοντας απόλυτη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού μετά από κάθε πλύσιμο *.

* Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες πλύσης στην ετικέτα του ρούχου.

165


ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ

ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΕ

ΕΞΕΡΕΤΙΚΟ ΚΡΥΟ

EN342 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ

ΚΟΥΚΛΑ

EN 342

Δοκιμάζουμε τα ρούχα μας για να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι

προστατεύονται στο υπερβολικό κρύο.

Η κύρια δοκιμή στο EN342: 2017 χρησιμοποιεί μία θερμαινόμενη

κούκλα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής η κούκλα θερμαίνεται και

διατηρείται σε καθορισμένη θερμοκρασία. Η θερμομόνωση

καθορίζεται από την απαιτούμενη ισχύ διατηρήστε την

επιφάνεια ανδρείκελου σε αυτή τη σταθερή θερμοκρασία.

THERMAL INSULATION

Η προκύπτουσα αποτελεσματική τιμή μόνωσης

χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση της απόδοσης του

ενδύματος.

(MINI CAT)

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της

μέγιστης διάρκειας της χρήσης με βάση το επίπεδο

δραστηριότητας του χρήστη, τη θερμοκρασία του

περιβάλλοντος και την τιμή μόνωσης των ρούχων.

Τα ρούχα που αξιώνουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις του

EN342 πρέπει να φέρουν το εικονόγραμμα που φαίνεται

παρακάτω.

PW369 111

+ =

EN 342

0.356 (M².K/W)

2

x

PW369 111 PW351 112

ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΣΤΙΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΤΟΣΟ

ΧΑΜΗΛΕΣ ΟΣΟ

-44°C

PW351 112

Για όλα τα ενδύματα που έχουν δοκιμαστεί στο EN342 δείτε τη σελίδα 170

166


Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΚΙΜΗ

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

EN 343 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ

EN 343

Αυτό το

RAIN

ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις

TOWER

και τις μεθόδους δοκιμής που ισχύουν για έτοιμα

(MINI

ενδύματα, υλικά και ραφές προστατευτικών ενδυμάτων έναντι της επίδρασης της βροχόπτωσης π.χ. βροχή,

S590 ‰

νιφάδες χιονιού, ομίχλη και υγρασία εδάφους.

Το πρότυπο παρέχει 2 παραμέτρους απόδοσης και μια προαιρετική δοκιμή:

• Αντοχή στη διείσδυση νερού (4 επίπεδα)

1. Ελάχιστο Επίπεδο αδιάβροχης προστασίας

2. Μεσαία αδιάβροχη προστασία

3. Πολύ καλή αδιάβροχη προστασία

4. Ανώτατο Επίπεδο αδιάβροχης προστασίας

CAT)

• Διαπνοή (4 επίπεδα)

1. Δεν έχει κατηγοριοποιηθεί ως αναπνέον σύμφωνα με το πρότυπο EN 343

2. Μεσαία Διαπνοή

3. Πολύ Καλή διαπνοή

4. Ανώτατο επίπεδο διαπνοής

• Προαιρετικό τεστ πύργου βροχής σε έτοιμα ενδύματα (R)

ΤΕΣΤ ΠΥΡΓΟΥ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

EN 14360 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ

ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

Επίδραση από πάνω με σταγονίδια υψηλής ενέργειας.

S597 ‰

Τα ενδύματα τοποθετούνται πάνω από ευαίσθητες σε δεδομένα καταγραφής κούκλες και

εκτίθενται σε προσομοίωση βροχόπτωσης 450 λίτρων / m 2 / ώρα για τουλάχιστον μία ώρα.

167


EN ISO 20471

Αυτό το Διεθνές Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τα είδη ένδυσης υψηλής ορατότητας, η οποία είναι ικανή

οπτική ένδειξη για την παρουσία του χρήστη. Τα πολύ ευδιάκριτα ρούχα προορίζονται να παρέχουν την θεατότητα

του χρήστη σε οποιασδήποτε συνθήκες φωτισμού όταν θεώνται από τους χειριστές των οχημάτων ή άλλων

μηχανικών μέσων κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάτω από φωτισμό των προβολέων στο σκοτάδι.

Η ενδυμασία υψηλής ορατότητας έχει μια φθορίζουσα επιφάνεια, σε συνδυασμό με ανακλαστικό υλικό που πληροί

τις απαιτήσεις πιστοποίησης σε 3 διαφορετικές κατηγορίες:

ANSI/ISEA 107

Το ANSI / ISEA 107 -2015 είναι το Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για Ένδυση για την Ασφάλεια Υψηλής

Ορατότητας και για τα Καπέλα. Το βιομηχανικό πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό

Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποίησης παρέχει έναν ομοιόμορφο και αυθεντικό οδηγό για το σχεδιασμό, τις

προδιαγραφές απόδοσης και τη χρήση ενδυμάτων υψηλής ορατότητας και ανακλαστικών, όπως γιλέκα,

σακάκια, ολόσωμες φόρμες, παντελόνια και ιμάντες. Τα ενδύματα που πληρούν αυτό το πρότυπο μπορούν

να φορεθούν 24 ώρες την ημέρα για να παρέχουν στους χρήστες υψηλό επίπεδο ορατότητας μέσω της

χρήσης συνδυασμένων φθοριζόντων και ανακλαστικών υλικών.

Το ANSI / ISEA 107-2015 διαθέτει 3 τύπους ενδυμάτων που αναφέρονται παρακάτω:

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 για Χρήση Εκτός Δρόμου

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 για Χρήση Οδικού Άξονα

P78 +UPF STANDARD

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 για Χρήση Οδικού Άξονα

3

Κλάση 3: Ανώτατο Επίπεδο

Ανώτατο Επίπεδο προστασίας -απαιτείται για οποιοδήποτε άτομο που

εργάζεται σε ή κοντά σε αυτοκινητόδρομους ή διπλής-κατεύθυνσης δρόμους

ή αεροδρόμια. Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο 0.80m2 φόντο υλικού

και 0.20m2 ανακλαστικό υλικό. (4 μέτρα ανακλαστικής ταινίας πάχους 5εκ)

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 για Δημόσια Προστασία

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Π ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 για Δημόσια Προστασία

2

1

Κλάση 2: Μεσαίο επίπεδο

Απαιτείται για τα άτομα που εργάζονται σε ή κοντά σε Α και Β κλάσης

δρόμους, επίσης για Οδηγούς delivery . Πρέπει να περιλαμβάνει ένα

ελάχιστο 0.50m2 φόντο υλικού και 0.13m2 ανακλαστικό υλικό. (2.60 μέτρα

ανακλαστικής ταινίας πάχους 5εκ)

Κλάση 1 : Ελάχιστο επίπεδο

Ελάχιστο επίπεδο προστασίας που απαιτείται για τα άτομα που εργάζονται

σε ιδιωτικό δρόμο ή θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα υψηλότερης

κατηγορίας ένδυμα. Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο 0.14m2 φόντο

υλικού και 0.10m2 ανακλαστικό υλικό. (2 μέτρα ανακλαστικής ταινίας

πάχους 5εκ)

AS 4602.1

Το πρότυπο AS 4602.1 καθορίζει τις απαιτήσεις ορατότητας για ενδύματα ασφαλείας υψηλής ορατότητας

για επαγγελματική ένδυση από άτομα που ενδέχεται να εκτεθούν στον κίνδυνο κίνησης, μετακίνησης

εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Το πρότυπο καλύπτει ρούχα κατάλληλα για

ενδυμασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, για νυχτερινή ένδυση όπου θα φαίνονται με ανακλαστικό φως ή

για χρήση και στις δύο συνθήκες αλλά αποκλείει τα ενδύματα για χρήση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Τα ενδύματα που καθορίζονται σε αυτό το πρότυπο ταξινομούνται ως εξής:

Κλάση 2

+

Κλάση 1

= Κλάση 3 Σετ

Σετ EN ISO 20471 Κλάση 3

Υπάρχουν δύο τρόποι για την επίτευξη του EN ISO 20471 Κλάση 3 στη

Portwest.Είτε επιλέγετε ένα προϊόν EN ISO 20471 που αξιολογείται ώς Κλάση

3 από μόνο του είτε επιλέγετε δύο προϊόντα τα οποία μαζί πιστοποιούνται

ως Κλάση 3.

Τα παρακάτω είναι παραδείγματα πιστοποιημένων Σετ Portwest

Κλάση 3:

TX70 + TX72 = EN ISO 20471 Σετ Κλάση 3

S478 + TX71 = EN ISO 20471 Σετ Κλάση 3

T501 + T181 = EN ISO 20471 Σετ Κλάση 3

T501 + T180 = EN ISO 20471 Κλάση 3 Σετ

Κατηγορία D

Ένα ένδυμα σχεδιασμένο

για καθημερινή χρήση.

AS/NZS 1906.4

Κατηγορία N

Ένα ένδυμα σχεδιασμένο

για νυχτερινή χρήση

χρησιμοποιώντας ρετρό

ανακλαστικό φως.

Κατηγορία D/N

Ένα ένδυμα σχεδιασμένο

για χρήση μέρα και

νύχτα.

Αυτό το Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για υλικά υψηλής ορατότητας και ανακλαστική ταινία που πρέπει να

χρησιμοποιούνται σε ρούχα βιομηχανικής ασφάλειας για εξωτερική χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας και για

χρήση τη νύχτα ή σε άλλες σκοτεινές συνθήκες όπου ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ορατός.

168


EN 17353 - Εξοπλισμός βελτιωμένης ορατότητας για συνθήκες μεσαίου κινδύνου

Το πρότυπο EN 17353 ισχύει για ρούχα και συσκευές που φοριούνται σε καταστάσεις μεσαίου κινδύνου, όπως η εργασία

με οχήματα αργής κίνησης και σε χώρους εργασίας όπου δεν απαιτούνται ρούχα υψηλής ορατότητας υψηλού κινδύνου

(EN ISO 20471). Τα ενδύματα και οι συσκευές επιτρέπονται για χρήση μόνο σε συνθήκες ημέρας (ημέρας), μόνο σκοτεινές

(νυχτερινές) συνθήκες, ή τόσο για φως ημέρας όσο και για σκοτεινές συνθήκες

Τύπος Α: Εξοπλισμός για το φως της ημέρας

Ο εξοπλισμός φοριέται από χρήστες όταν ο κίνδυνος να μην εμφανιστεί υπάρχει μόνο σε

συνθήκες ημέρας. Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί μόνο το φθορίζον υλικό ως συστατικό

ενισχυμένης ορατότητας

Τύπος Β: Εξοπλισμός για σκοτεινές συνθήκες

Εξοπλισμός που φοριέται από χρήστες όπου όταν ο κίνδυνος να μην εμφανιστεί υπάρχει μόνο

σε σκοτεινές συνθήκες. Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί μόνο το ανακλαστικό υλικό ως

στοιχείο ενισχυμένης ορατότητας

ISO 13688 - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αυτό το Διεθνές Πρότυπο προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις και συστάσεις για την εργονομία, τη παλαιότητα, το

μέγεθος και τη σήμανση των προστατευτικών ενδυμάτων, καθώς και για τις πληροφορίες που παρέχονται από τον

κατασκευαστή.

Κάθε πιστοποιημένο ένδυμα σε αυτό το φυλλάδιο είναι επίσης πιστοποιημένο με το πρότυπο ISO 13688. Το πρότυπο

αυτό αντικαθιστά το παλιό πρότυπο EN340.

EN 14058 - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ για Προστασία σε ψυχρά Περιβάλλοντα

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μέθοδους δοκιμής για την απόδοση μεμονωμένων ενδυμάτων για την

προστασία από την ψύξη του σώματος σε κρύο περιβάλλον. Κρύα περιβάλλοντα είναι ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού

της υγρασίας και ανέμου σε θερμοκρασίες από -5°C και άνω.

Σε μέτρια χαμηλές θερμοκρασίες ενδύματα κατά την τοπική ψύξη του σώματος δεν χρησιμοποιούνται μόνο για υπαίθριες

δραστηριότητες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικές δραστηριότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ενδύματα

συχνά δεν χρειάζεται να είναι κατασκευασμένα από υδατοστεγές ή αεροστεγές υλικό. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις αυτές

είναι προαιρετικές για αυτό το πρότυπο.

Τύπος ΑΒ: Εξοπλισμός για το φως της ημέρας, το λυκόφως και τις

σκοτεινές συνθήκες

Εξοπλισμός που φοριέται από χρήστες όπου υπάρχει κίνδυνος να μην φαίνονται στο φως της

ημέρας, στο λυκόφως και στις σκοτεινές συνθήκες. Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί υλικό

φθορισμού καθώς και υλικό ανακλαστικότητας και/ή συνδυασμένα υλικά απόδοσης ως

συστατικά ενισχυμένης ορατότητας.

Το πρότυπο αντικαθιστά τα πρότυπα EN1150 και EN13356. Για καταστάσεις υψηλού

κινδύνου, ανατρέξτε στο πρότυπο EN ISO 20471.

PS55 807

RIS

3279

EN 510

RIS-3279-TOM

Το πρότυπο Railway Industry (RIS) καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για ρούχα

προειδοποίησης υψηλής ορατότητας στη σιδηροδρομική βιομηχανία.

P76 EU CAT

EN 510 - Προστατευτική ενδυμασία για χρήση, όπου υπάρχει κίνδυνος

εμπλοκής από κινητά μέρη

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις ιδιότητες της προστατευτικής ενδυμασίας που ελαχιστοποιούν

τον κίνδυνο της εμπλοκής ή σχέδιο-in από κινούμενα μέρη, όταν ο χρήστης εργάζεται σε ή κοντά

σε επικίνδυνα μηχανήματα ή συσκευές.

PS47 821

C469 198

EN1150

EN 1150 - Ενδυση προστασίας ορατότητας για μη-επαγγελματική

χρήση

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις οπτικής απόδοσης υψηλής ευκρίνιας

που φοριούνται από ενήλικες και νέους, και έχουν σχεδιαστεί για μη επαγγελματική χρήση.

OEKO-TEX®

Ανακλαστικά υφάσματα δοκιμασμένα κατά Oeko Tex που εγγυάται ότι το ύφασμα δεν περιέχει επιβλαβείς ουσίες στην

ανθρώπινη υγεία.

A790 735

EN 13356 - Αξεσουάρ Ορατότητας για Μη Επαγγελματική χρήση

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις οπτικής απόδοσης για αξεσουάρ που πρέπει να φοριούνται, να προσαρτώνται

ή να μεταφέρονται από άτομα και να σχεδιάζονται για μη επαγγελματική χρήση. Τα αξεσουάρ ορατότητας που

συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο προορίζονται να σηματοδοτήσουν οπτικά την παρουσία των χρηστών όταν

φωτίζονται από τους προβολείς του οχήματος σε σκοτεινούς δρόμους.

T602 144

169


EN 342 ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΎΟ

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ PARKA

182

184

187

186

185

183

198

S427

S426

S768

S766

S765

RT27

C469

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ BOMBER

201

239

241

218

199

200

C465

G465

C565

C464

C466

C467

ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

203

203

230

205

206

207

S464

C468

PJ50

S463

RT32

S266

ΜΠΟΥΦΑΝ PARKA

111

116

117

195

194

190

PW369

T400

PW382

RT30

RT34

R460

194

193

193

194

195

197

S460

S360

LW74

S461

S462

S466

ΟΛΌΣΩΜΗ ΦΌΡΜΑ/ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ/ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

113

215

112

215

213

196

170

PW352

S485

PW351

S489

S686

S467

Για ενδύματα μη υψηλής ορατότητας που πληρούν το πρότυπο EN 342, δείτε τη σελίδα 454.


PB55 808

PW369 111

ID40 279

PW351 112

171


RIS

3279

RIS-3279-TOM

ΠΆΝΩ ΑΠΌ 100 ΣΤΥΛ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ

ΠΡΌΤΥΠΟ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΉΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΆΝ EN343

183

185

188

233

194

195

194

193

RT27

S765

S468

EC60

RT34

RT30

S460

LW74

178

191

191

192

209

200

205

206

S590

RT63

RT60

LW70

S469

C467

S463

RT32

ΦΛΊΣ ΚΑΙ SOFTSHELL

179

204

179

S591

RT62

S592

EN 343 ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΗΝ

ΒΡΟΧΉ

S424

228

S428

228

F300

231

F250

231

EC70

235

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ / ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ / ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (EN343)

181

180

214

180

210

210

212

213

S593

S594

S388

S597

S487

RT61

S480

RT31

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

260

231

265

265

262

263

260

261

RT40

RT44

RT42

RT43

RT48

RT45

RT46

LW71

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΦΟΥΤΕΡ

263

261

261

234

250

251

251

235

E041

RT49

RT47

EC40

B303

B305

B304

EC13

172


Πληρώντας τις αυστηρές απαιτήσεις τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή, αυτά τα στυλ συμμορφώνονται με το πιο πρόσφατο πρότυπο RIS 3279-TOM.

Πρόσθετα στυλ πανελ χρωματικής αντίθεσης που πληρούν επίσης το RIS-3279-TOM μπορούν να βρεθούν σε αυτήν την ενότητα υψηλής ορατότητας.

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΆ ΓΙΛΈΚΑ

275

275

153

271

267

266

269

271

RT20

RT26

C473

C475

S476

C357

C375

C474

271

273

271

269

267

269

239

270

C475

S475

C472

C470

C376

C370

G470

C374

ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΦΛΌΓΑ

237

363

315

363

363

326

325

EC76

FR71

FR76

FR75

FR85

S776

S773

324

324

326

327

309

303

306

315

S774

S778

S780

S781

MV91

AF91

MV72

FR703

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΠΟΛΟ ΚΑΙ T-SHIRTS

258

258

255

259

255

252

252

254

S277

S271

RT23

S178

S190

RT22

S171

S172

252

254

259

256

254

236

236

237

LW72

S170

S278

S179

C394

EC10

EC11

EC12

173


EN 343 ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΉ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ PARKA ΚΛΑΣΗ 4:3

PARKA ΚΛΆΣΗ 3:3

182

184

183

178

108

191

191

192

S427

S426

RT27

S590

PW360

RT60

RT63

LW70

BOMBER ΚΛΆΣΗ 3:3

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ PARKA ΚΛΑΣΗ 3:1

179

204

225

224

225

194

194

192

S591

RT62

RT50

S491

S496

RT34

S461

S760

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ PARKA ΚΛΆΣΗ 3:1

114

115

185

186

187

188

189

216

PW367

PW365

S765

S766

S768

S468

S471

S162

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ PARKA

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ PARKA ΚΛΑΣΗ 3:1

ΚΛΑΣΗ 4:1

38

111

116

117

153

233

190

DX461

PW369

T400

PW382

PW261

EC60

R460

194

224

193

193

195

197

196

195

S460

S490

S360

LW74

S462

S466

S467

RT30

PARKA ΜΕ ΔΙΧΤΥΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΑΣΗ 3:1

217

217

220

221

222

223

S160

S166

H440

H443

H442

H445

174


Μια ολοκληρωμένη επιλογή από Υψηλής Ευκρίνειας Αδιάβροχα Μπουφάν, Παντελόνια, Φόρμες Τιράντα και Φόρμες Ολόσωμες που προσαρμόζονται σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Πιστοποιημένα

σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 20471 και EN 343, τα ενδύματα έχουν κολλημένες ή συγκολλημένες ραφές για να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία από τον άνεμο και τη βροχή. Όλα τα υφάσματα

δοκιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20811 για Διείσδυση Νερού και τα αναπνέοντα υφάσματα δοκιμάζονται σύμφωνα με τη μέθοδο JIS L1099 1Β για Διαπερατότητα Υδρατμών.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ BOMBER ΚΛΑΣΗ 3:1

239

200

202

201

199

241

198

218

G465

C467

S365

C465

C466

C565

C469

C464

ΠΟΙΚΙΛΌΤΡΟΠΑ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ BOMBER ΚΛΑΣΗ 3:1

BOMBER ΔΙΧΤΥΩΤΟ

ΚΛΑΣΗ 3:1

203

203

208

205

206

207

218

C468

S464

S363

S463

RT32

S266

S161

ΟΛΌΣΩΜΗ/ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ/ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ - ΧΩΡΊΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΚΛΆΣΗ 4: 3

ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ

109

180

210

210

181

180

214

214

PW342

S597

RT61

S487

S593

ΟΛΌΣΩΜΗ/ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ/ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΉ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΚΛΆΣΗ 3:1

S594

S388

S488

ΟΛΌΣΩΜΗ/ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ/ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ - ΧΩΡΊΣ

ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΚΛΆΣΗ 4: 3

PW352

113

S485

215

PW351

112

S489

215

S686

213

RT51

226

S493

226

S497

227

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΚΟΣΤΟΎΜΙ/ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ-ΧΩΡΊΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗ 3:1

227

219

117

213

212

212

220

221

H448

PW386

RT31

S480

S486

H441

H444

S495

175


PS55 807

Η Portwest PWR σειρά υψηλής ορατότητας κατασκευάζεται

από τα υπερσύγχρονα υψηλής απόδοσης αδιάβροχα και

αναπνέοντα υφάσματα. Χρησιμοποιώντας πρωτοποριακή

τεχνολογία, το βασικό ύφασμα έχει σχεδιαστεί για να

παρέχει ένα τεχνικό φράγμα έναντι των στοιχείων που

παρέχουν τη μέγιστη αδιάβροχη, αναπνεύσιμη και

αντιανεμική προστασία που υπερβαίνει κατά πολύ τις

τρέχουσες υψηλότερες απαιτήσεις της κατηγορίας 4 : 4

για το πρότυπο EN 343. Επιπλέον, το μικροπορώδες

ύφασμα προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά

ελαστικότητας εξασφαλίζοντας εξαιρετική ευελιξία

στον χρήστη. Η εξωτερική επιφάνεια του υφάσματος

έχει υποστεί επεξεργασία με φινίρισμα Texpel για

προστασία από λεκέδες νερού και λαδιού.

ΦΤΙΑΓΜΈΝΟ ΜΕ:

S593 181

ΤΑ PWR ΚΑΙ PORTWEST EXTREME ΕΊΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ ΤΗΣ

PORTWEST.

176


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ,

ΑΝΑΠΝΈΟΥΣΑ & ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΉ

ΑΠΌΔΟΣΗ

ΦΤΙΑΓΜΈΝΟ ΜΕ:

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

PPORTWEST EXTREME:

1

2

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ή

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

3

PWR INTRO

ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ Ή

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

S590 / S591

S592 / S597

S593 / S594

ΕΠΙΤΥΓΧΆΝΕΙ

50,000g/m 2

/24hrs

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο

ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΚΑΤΩ

από 10.000 G/M²/24 Ωρες

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

πάνω από 11.000mm

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Το Portwest Extreme επιτυγχάνει υδροστατική κεφαλή

άνω των 11.000mm, που ισοδυναμεί με πάνω από 11 μέτρα

στήλης νερού.

(ISO 811: 2018 Προσδιορισμός αντοχής στη διείσδυση νερού.

Δοκιμή υδροστατικής πίεσης).

ΔΙΑΠΝΟΗ

Πάνω από 50.000g / m2 / 24 ώρες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΣΗ

Όσο υψηλότερο είναι το g / m2 / 24 ώρες, τόσο πιο αναπνεύσιμο

είναι το ύφασμα. (JIS L1099: 2012 Μέθοδος Β1 διαπερατότητα

υδρατμών). Το Portwest Extreme επιτυγχάνει τα υψηλότερα

επίπεδα διαπνοής.

ΔΟΚΙΜΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ

EN 14360 Προστατευτική ενδυμασία – Μέθοδος δοκιμής

για έτοιμα ενδύματα – Πτώση από πάνω με υψηλής

ενέργειας σταγονίδια.

Τα ενδύματα τοποθετούνται πάνω σε ανδρείκελα που

καταγράφουν ευαίσθητα δεδομένα και εκτίθενται σε

προσομοίωση βροχόπτωσης 450 λίτρων / m2 / ώρα για

τουλάχιστον μία ώρα. Όλα τα ενδύματα της σειράς PWR

ξεπερνούν κατά πολύ το ευρέως αναγνωρισμένο επίπεδο.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

12 φορές ισχυρότερο από το

κανονικό

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Portwest Extreme υπερβαίνει την αναγνωρισμένη

τυποποιημένη απαίτηση των 100Ν στημονιού και ύφανσης EN

ISO 20471:2013.

S590 / S591

S592 / S597

S593 / S594

ΕΠΙΤΥΓΧΆΝΕΙ

11,000mm

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΡΌΤΥΠΟ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

1,500MM - 5,000MM

177


PARKA ΑΚΡΑΊΟΥ

ΚΑΙΡΟΎ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

12

S590

ΜΠΟΥΦΑΝ PARKA EXTREME

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

8

∙ Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την

αποφυγή διείσδυσης νερού

∙ Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση

πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

∙ Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου

και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας

∙ Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις

επιπτώσεις

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας,

Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα

ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU,

200g

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g

Μανίκι : 100% Πολυεστέρα Ταφτά 190Τ 50γμ

Πορτοκαλί S-3XL, Κίτρινο S-3XL

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

S590

ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΦΟΡΕΘΕΊ ΕΜ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΌ

ΦΛΙΣ F300 (ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΆ)

RIS

3279

178


BOMBER

ΑΚΡΑΊΟΥ ΚΑΙΡΟΎ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

96

12

S592 EXTREME ΚΟΥΚΟΎΛΑ

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

∙ Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού

∙ Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

∙ Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή

∙ Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

∙ Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα

ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g

100% Πολυεστερικός Tαφτάς 190Τ, 50g

Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

S592

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

12

8

S591

EXTREME BOMBER ΜΠΟΥΦΆΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

S591 (ORG ONLY)

∙ Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές

για την αποφυγή διείσδυσης νερού

∙ Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην

απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για

ασφαλή εφαρμογή

∙ Ελαστικό ποδόγυρο για μια ασφαλή και άνετη

εφαρμογή

∙ Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να

προστατεύει από τις επιπτώσεις

Portwest Extreme: 100%

Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford,

με φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες,

Μεμβράνη PU, 200g

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g

Μανίκι 100% Πολυέστερα Ταφτά 190Τ 50γμ

Πορτοκαλί S-3XL

RIS

3279

179


ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΚΑΙ ΟΛΌΣΩΜΗ

ΑΚΡΑΊΟΥ ΚΑΙΡΟΎ

S594

S597

NEW

Bib

24

S597

EXTREME ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

20

S594

ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ EXTREME

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

4

Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού

Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή

Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση

Τσέπες πλευρικής πρόσβασης

Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση

6

Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού

Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι

Τσέπη διπλού Κανόνα

Κουμπί και ελαστική ρύθμιση στήθους για άνετη εφαρμογή

Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με

φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g

Πορτοκαλί S-3XL, Κίτρινο S-3XL

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με

φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g

Πορτοκαλί S-3XL

RIS

RIS

3279

180

3279


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

ΠΛΉΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ

PS55 807

S593

12

S593

ΟΛΌΣΩΜΗ ΦΌΡΜΑ EXTREME

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

10

Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού

Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι

Τσέπη διπλού Κανόνα

Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για στενή και άνετη εφαρμογή

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με

φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g

Μανίκι: 100% πολυεστέρας ταφτά 190T 50g

Πορτοκαλί S-3XL

S593 181

RIS

3279

181


7-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΆΝ

ΑΝΑΠΝΈΟΝ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

7-IN-1

Διπλή επίστρωση PU για

εγγυημένη αδιαβροχοποίηση

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΎΦΑΣΜΑ

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PU 1

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PU 2

ΝΈΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΤΣΈΠΗ TABLET

8

13

S427

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ 7 ΣΕ 1

TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

∙ Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την

αποφυγή διείσδυσης νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

∙ Φλίς επένδυση κολάρο για να παγιδεύουν τη θερμότητα και

να αυξήσουν τη ζεστασιά

∙ Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά

300D Αναπνέον 100% Πολυέστερας, Πλέξη

300D Oxford, Επικαλυμμένο με PU, Αναπνέον,

Φινίρισμα Ανθεκτικό σε Λεκέδες., 190g

Εξωτερικό περίβλημα: 100% πολυεστερικό

πλέγμα, 60g

Εσωτερικό τζάκετ: 65% Πολυεστέρας,

35% Βαμβάκι, 70 g

Εσωτερικό μπουφάν:100% Πολυεστέρας,

160γρ

Κίτρινο XS-6XL

S427

ΔΙΧΤΥΩΤΉ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΓΙΑ

ΜΈΓΙΣΤΗ ΔΙΑΠΝΟΉ

1

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΖΆΚΕΤ ΧΩΡΊΣ ΜΑΝΊΚΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ ΜΕ

ΜΑΝΊΚΙΑ

2 3 4

5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ ΔΎΟ

ΌΨΕΩΝ

6

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΔΙΠΛΉΣ ΌΨΗΣ

7

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΓΙΛΈΚΟ

XS

182

6XL


ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΥΦΆΣΜΑΤΟΣ

Κατασκευασμένο με 300 Denier 100% ίνες πολυεστέρα, αυτό είναι ένα ανθεκτικό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. Ύφασμα 300D

έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και

αδιάβροχο και στο εξωτερικό έχει επίστρωση που απωθεί νερό και λεκέδες που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό. Το 300D Oxford

Weave διατίθεται με επίστρωση πολυουρεθάνης που αναπνέει (300D Breathable) και δεν αναπνέει (300D Industry).

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

7-IN-1

8

RT27

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ 7 ΣΕ 1 TRAFFIC RIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

13

Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή

διείσδυσης νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες νερού

απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

Φλίς επένδυση κολάρο για να παγιδεύουν τη θερμότητα και να

αυξήσουν τη ζεστασιά

Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά

300D Αναπνέον 100% Πολυέστερας, Πλέξη

300D Oxford, Επικαλυμμένο με PU, Αναπνέον,

Φινίρισμα Ανθεκτικό σε Λεκέδες., 190g

Εξωτερικό τζάκετ: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα,

60γρ

Εσωτερικό μπουφάν: 65% πολυεστέρας, 35%

Βαμβάκι 70γρ

Εσωτερικό τζάκετ: 100% Πολυεστέρας, 160γρ

Πορτοκαλί XS-5XL

RT27

1

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΖΆΚΕΤ ΧΩΡΊΣ ΜΑΝΊΚΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ ΜΕ

ΜΑΝΊΚΙΑ

2 3 4

5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ ΔΎΟ

ΌΨΕΩΝ

6

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΔΙΠΛΉΣ ΌΨΗΣ

7

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΓΙΛΈΚΟ

XS

5XL

RIS

3279

183


7-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΆΝ

ΑΝΑΠΝΈΟΝ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

7-IN-1

8

S426

ΜΠΟΥΦΆΝ ΔΙΧΡΩΜΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ

7 ΣΕ 1 TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

13

Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την

αποφυγή διείσδυσης νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

Θήκη κάρτας Ταυτότητας για επίδειξη της κάρτας

Ταυτότητας

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

Ξεχωριστό Κολάρο Φλίς για προστασία κατά της βρωμιάς

300D Αναπνέον 100% Πολυέστερας, Πλέξη

300D Oxford, Επικαλυμμένο με PU, Αναπνέον,

Φινίρισμα Ανθεκτικό σε Λεκέδες., 190g

Εξωτερικό περίβλημα: 100% Πολυεστερικό

διχτυωτό, 60g

Εσωτερικό τζάκετ: 65% πολυεστέρας, 35%

βαμβάκι, 70g

Εσωτερικό τζάκετ: 100% πολυεστέρας, 160γρ

Πορτοκαλί/μπλέ S-4XL, Κίτρινο/ Μπλέ XS-4XL

S426

ΤΈΛΕΙΟ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΈΣ

ΣΥΝΘΉΚΕΣ

1

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΖΆΚΕΤ ΧΩΡΊΣ ΜΑΝΊΚΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ ΜΕ

ΜΑΝΊΚΙΑ

2 3 4

5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ ΔΎΟ

ΌΨΕΩΝ

6

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΔΙΠΛΉΣ ΌΨΗΣ

7

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΓΙΛΈΚΟ

XS

184

4XL

RIS

3279


5-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΆΝ

ESSENTIAL

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

5-IN-1

12

S765

ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 5-ΣΕ-1

ESSENTIAL

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

7

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη

διείσδυσης νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι

σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια

του υφάσματος

∙ 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και

πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα

ταυτότητας

∙ Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή

εφαρμογή

∙ Aποσπώμενο εσωτερικό μπουφάν για πρόσθετη

ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας,

300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα

ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή

επίστρωση PU, 190g

Εξωτερικό μπουφάν: 100% πολυεστέρας

60g

Εσωτερικό Μπουφάν: 100% Polyester

Fleece 280g

Πορτοκαλί S-3XL, Κίτρινο S-3XL

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΜΕ

ΚΟΛΛΗΜΈΝΕΣ ΡΑΦΈΣ

S765

1

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΠΛΆΤΗ ΤΟΥ ΤΖΆΚΕΤ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΖΆΚΕΤ ΧΩΡΊΣ ΜΑΝΊΚΙΑ

2 3 4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ ΜΕ

ΜΑΝΊΚΙΑ

5

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΓΙΛΈΚΟ

RIS

3279

185


5-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΆΝ

ESSENTIAL

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

5-IN-1

12

S766

ΜΠΟΥΦΆΝ ΔΙΧΡΩΜΟ 5 ΣΕ 1 ESSENTIAL

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X AS/4602.1CAT I

7

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

Εξωτερικό Μπουφάν : 100% Πολυεστέρα

Δίχτυ 60γρ

Εσωτερικό Μπουφάν : 100% Πολυεστέρα

Φλις 280γρ

Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/μπλέ XS-

5XL, Κίτρινο/ Μπλέ XS-5XL

S766

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΑΞΊΑ

1

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΠΛΆΤΗ ΤΟΥ ΤΖΆΚΕΤ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΖΆΚΕΤ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΖΆΚΕΤ ΧΩΡΊΣ ΜΑΝΊΚΙΑ

2 3 4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ ΜΕ

ΜΑΝΊΚΙΑ

5

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΓΙΛΈΚΟ

XS

186

5XL

RIS

3279


5-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΆΝ

EXECUTIVE

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

5-IN-1

12

7

S768

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 5 ΣΕ 1

EXECUTIVE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

∙ Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με πέντε τρόπους για

πολλαπλές χρήσεις

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

∙ Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

Εξωτερικό περίβλημα: 100% Πολυεστερικό

διχτυωτό, 60g

Εσωτερικό Τζάκετ: 100% πολυεστερικό

φλίς, 280g

Πορτοκαλί/μπλέ, Κίτρινο/Μαύρο,

Κίτρινο/Γκρί, Κίτρινο/ Μπλέ

Κόκκινο/Μπλέ

Διπλή επίστρωση

PU για εγγυημένη

αδιαβροχοποίηση

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΎΦΑΣΜΑ

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PU 1

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PU 2

S768

ΔΙΧΡΩΜΙΑ ΣΕ 5

ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

REG

XS-5XL

S-4XL

S-3XL

XS-5XL

S-3XL

1

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΖΆΚΕΤ ΧΩΡΊΣ ΜΑΝΊΚΙΑ

2 3 4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΖΆΚΕΤ ΜΕ

ΜΑΝΊΚΙΑ

5

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΓΙΛΈΚΟ

XS

5XL

RIS

3279

187


ΜΠΟΥΦΆΝ 4-ΣΕ-1

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

4-IN-1

Διπλή επίστρωση PU για

εγγυημένη αδιαβροχοποίηση

12

S468

ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ 4 ΣΕ 1

TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΎΦΑΣΜΑ

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PU 1

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PU 2

8

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Εσωτερική τσέπη στήθους

∙ Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

∙ Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τέσσερις τρόπους για

πολλαπλές χρήσεις

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

Εηωτερικό Ένδυμα : 100% πολυεστέρας 60g

Εσωτερικό Αμάνικο: 65% Πολυεστέρας, 35%

Βαμβάκι 190γρ

Εσωτερικό Αμάνικο: 100% Πολυεστέρας 200

γρ

Πορτοκαλί XS-5XL, Κίτρινο XS-5XL

ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΥΛ ΣΤΗΝ

ΑΓΟΡΆ

S468

1

ΜΠΟΥΦΆΝ

XS

188

5XL

ΠΛΆΤΗ ΤΟΥ ΤΖΆΚΕΤ

RIS

3279

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΖΆΚΕΤ ΧΩΡΊΣ ΜΑΝΊΚΙΑ

2 3

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΓΙΛΈΚΟ

4

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΔΙΠΛΉΣ ΌΨΗΣ


4-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΆΝ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΉΣ

ΑΝΤΊΘΕΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

4-IN-1

12

S471

ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΔΊΧΡΩΜΟ

4 ΣΕ 1 TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

ΑΣΗΜΈΝΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ

ΚΟΥΚΟΎΛΑ

8

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

Εσωτερική τσέπη στήθους

Η ασημένια ανακλαστική κουκούλα παρέχει βελτιωμένη

ορατότητα

Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

Εξωτερικό μπουφάν: 100% πολυεστέρας 60g

Εσωτερικο Αμάνικο : 65% Πολυεστέρας, 35%

Βαμβάκι 190γρ

Εσωτερικό Αμάνικο: 100% Πολυεστέρας 200

γρ

Πορτοκαλί/μπλέ S-3XL, Κίτρινο/ Μπλέ S-3XL

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΚΑΙ

ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟ

1 ΜΠΟΥΦΆΝ

ΠΛΆΤΗ ΤΟΥ ΤΖΆΚΕΤ

RIS

3279

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ

ΤΖΆΚΕΤ ΧΩΡΊΣ ΜΑΝΊΚΙΑ

2 3

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΓΙΛΈΚΟ

4

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΔΙΠΛΉΣ ΌΨΗΣ

189


ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

4-IN-1

18

7

S769

ΔΊΧΡΩΜΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ -

ΔΎΟ ΌΨΕΩΝ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία

∙ Θήκη κάρτας Ταυτότητας για επίδειξη της κάρτας

Ταυτότητας

∙ Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

∙ Τα αποσπώμενα μανίκια παρέχουν μια επιλογή πολλαπλών

τρόπων χρήσεις

∙ Ένδυμα δύο όψεων για πολλές χρήσεις

300D Αναπνέον 100% Πολυέστερας, Πλέξη

300D Oxford, Επικαλυμμένο με PU, Αναπνέον,

Φινίρισμα Ανθεκτικό σε Λεκέδες., 190g

Σώμα: 100% Πολυεστέρας Ροδακινό

φινίρισμα 100g

Μανίκι: 100% Πολυεστέρας 60g

Σώμα: 100% Πολυεστέρας 160g

Μανίκι: 100% Πολυεστέρας 80g

Κίτρινο/ Μπλέ XS-4XL, Πορτοκαλί/μπλέ S-XXL

2

3

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΓΙΛΈΚΟ

R460

4

ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΜΕ

ΜΑΝΙΚΙΑ

ΑΜΆΝΙΚΟ

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΔΙΠΛΉΣ ΌΨΗΣ

XS

4XL

1

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ

ΑΦΑΙΡΟΎΜΕΝΑ ΜΑΝΊΚΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

2-IN-1

12

R460

RWS ΜΠΟΥΦΆΝ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

4

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα

στοιχεία της φύσης

Μπουφάν αποσπώμενη επένδυση για πρόσθετη ευελιξία σε

όλες τις καιρικές συνθήκες

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΗ

ΕΠΈΝΔΥΣΗ

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

Αποσπώμενη επένδυση: Πολυεστέρας 60g /

Γέμισμα 170g

100% πολυεστέρα, 170g

Πορτοκαλί S-4XL

4XL

190


ΑΝΑΠΝΈΟΝ

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

12

RT63

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΝΑΠΝΈΟΝ ΜΠΟΥΦΆΝ

TRAFFIC (ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΌ)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

4

Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την

αποφυγή διείσδυσης νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

Εσωτερική τσέπη στήθους

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα

στοιχεία της φύσης

Διαδραστικό φερμουάρ για πρόσθετη λειτουργικότητα

RT63

300D Αναπνέον 100% Πολυέστερας, Πλέξη

300D Oxford, Επικαλυμμένο με PU, Αναπνέον,

Φινίρισμα Ανθεκτικό σε Λεκέδες., 190g

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g

Πορτοκαλί S-3XL

RIS

3279

ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΦΟΡΕΘΕΊ ΕΜ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΌ ΦΛΙΣ

F300 (ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΆ)

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

12

RT60

ΑΝΑΠΝΈΟΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

4

Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την

αποφυγή διείσδυσης νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

Εσωτερική τσέπη στήθους

Πλεκτή Μανσέτα Εσωτερικά

Πρόσβαση εκτύπωσης για εταιρική επωνυμία με φερμουάρ

Ελαφρύ και άνετο

300D Αναπνέον 100% Πολυέστερας, Πλέξη

300D Oxford, Επικαλυμμένο με PU, Αναπνέον,

Φινίρισμα Ανθεκτικό σε Λεκέδες., 190g

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g

Πορτοκαλί S-3XL, Κίτρινο S-3XL

RT60

RIS

3279

191


ΑΝΑΠΝΈΟΝ

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

12

11

S760

ΔΊΧΡΩΜΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΝΑΠΝΈΟΝ

ΜΠΟΥΦΆΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

∙ Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την

αποφυγή διείσδυσης νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

∙ Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση

∙ Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις

επιπτώσεις

300D Αναπνέον 100% Πολυέστερας, Πλέξη

300D Oxford, Επικαλυμμένο με PU, Αναπνέον,

Φινίρισμα Ανθεκτικό σε Λεκέδες., 190g

Σώμα: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g

Μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 60g

Πορτοκαλί/μπλέ S-3XL, Κίτρινο/ Μπλέ XS-4XL

XS

4XL

24

4

LW70

ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΝΑΠΝΈΟΝ

ΜΠΟΥΦΆΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X

WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

∙ Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή

διείσδυσης νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες νερού

απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ Τσέπες με φερμουάρ

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

∙ Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία

∙ Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία

της φύσης

300D Αναπνέον 100% Πολυέστερας, Πλέξη 300D

Oxford, Επικαλυμμένο με PU, Αναπνέον, Φινίρισμα

Ανθεκτικό σε Λεκέδες., 190g

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g

Πορτοκαλί XS-3XL, Κίτρινο XS-3XL

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ

MADE FOR

WOMEN

ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

XS

192

RIS

3279


ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ

ΜΠΟΥΦΆΝ

12

4

LW74

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΧΕΙΜΩΝΙΆΤΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

∙ Τσέπες με φερμουάρ

∙ Επένδυση Καπιτονέ (Quilt ) για ισοθερμική μόνωση

∙ Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 170g

Κίτρινο XS-3XL, Πορτοκαλί XS-3XL

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ

MADE FOR

ΓΙΑ WOMEN ΓΥΝΑΊΚΕΣ

XS

RIS

3279

12

S360

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ

MADE FOR

ΓΙΑ WOMEN ΓΥΝΑΊΚΕΣ

Διπλή επίστρωση

PU για εγγυημένη

αδιαβροχοποίηση

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΎΦΑΣΜΑ

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PU 1

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PU 2

4

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

Εσωτερική τσέπη στήθους

Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 170g

Κίτρινο XS-XL

XS

193


ΧΕΙΜΕΡΊΝΟ

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

12

S461 RT34

ΑΝΑΠΝΈΟΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 X

WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

S461: Σταθερη Κουκουλα

RT34: Αποσπώμενη

κουκούλα

4

Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την

αποφυγή διείσδυσης νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

Εσωτερική τσέπη στήθους

Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

300D Αναπνέον 100% Πολυέστερας, Πλέξη

300D Oxford, Επικαλυμμένο με PU, Αναπνέον,

Φινίρισμα Ανθεκτικό σε Λεκέδες., 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 170g

S461: Κίτρινο S-3XL

RT34: Πορτοκαλί S-XXL

RIS

3279

12

4

S460

ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 AS/4602.1

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

∙ Εσωτερική τσέπη στήθους

∙ Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

∙ Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την

θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 170g

Πορτοκαλί XS-6XL, Κίτρινο XXS-8XL

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΝΈΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

ΜΑΝΣΕΤΑ

XXS

8XL

194

RIS

3279


ΧΕΙΜΕΡΊΝΟ

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

12

4

RT30

ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

∙ Εσωτερική τσέπη στήθους

∙ Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

∙ Αποσπώμενη Κουκούλα

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 170g

Πορτοκαλί XS-5XL

XS

5XL

RIS

3279

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

12

S462

ΚΛΑΣΙΚΌ ΔΊΧΡΩΜΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

4

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται

από την επιφάνεια του υφάσματος

EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

Εσωτερική τσέπη στήθους

Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με

φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 170g

Κίτρινο S-3XL

195


ΧΕΙΜΕΡΊΝΟ

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

12

4

S467

ΜΠΟΥΦΆΝ ΔΊΧΡΩΜΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ

TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 AS/4602.1

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

∙ Εσωτερική τσέπη στήθους

∙ Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

∙ Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την

θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 170g

Πορτοκαλί /Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Γκρι

S-3XL, Πορτοκαλί/μπλέ XS-5XL

S467

ΚΡΥΦΉ ΤΣΈΠΗ

ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ΜΠΛΈ

XS

196

5XL

ΠΛΆΤΗ ΤΟΥ ΤΖΆΚΕΤ

RIS

3279

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ΓΚΡΙ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ /ΜΑΎΡΟ


ΧΕΙΜΕΡΊΝΟ

ΜΠΟΥΦΆΝ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

12

S466

ΜΠΟΥΦΆΝ ΔΙΧΡΩΜΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 AS/4602.1

4

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για

πρόληψη διείσδυσης νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος,

οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την

επιφάνεια του υφάσματος

∙ EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο

πιστοποιημένο έως και -40°C

∙ Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

∙ Πλεκτή Μανσέτα Εσωτερικά

∙ Επένδυση Καπιτονέ (Quilt ) για ισοθερμική

μόνωση

300D Βιομηχανία: 100%

Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη

με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα, 60g

100% πολυεστέρα, 170g

Κίτρινο/ Μπλέ, Κίτρινο/Μαύρο,

Κίτρινο/Πράσινο, Κίτρινο/Γκρί, Κίτριν/

Μπλέανοι

S466

Κόκκινο/Μπλέ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΚΡΥΟ ΚΑΙΡΟ

REG

XS-6XL

XS-4XL

S-3XL

S-3XL

XS-3XL

S-3XL

ΚΊΤΡΙΝΟ/ ΜΠΛΈ

ΚΊΤΡΙΝ/ΜΠΛΈΑΝΟΙ ΚΌΚΚΙΝΟ/ΜΠΛΈ ΚΊΤΡΙΝΟ/ΠΡΆΣΙΝΟ ΚΊΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ ΚΊΤΡΙΝΟ/ΓΚΡΊ

XS

6XL

197


ΜΠΟΥΦΆΝ 3 ΣΕ 1

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

3-IN-1

ΜΕΣΑΊΟΥ

ΜΉΚΟΥΣ

ΜΟΝΤΈΡΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

12

C469

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 3-ΣΕ-1 PRO

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

9

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο γιακά

παρέχουν από πολλές-μεριές επιλογές για τον χρήστη

Εξωτερική τσέπη τάμπλετ για ασφαλή αποθήκευση

Πλεκτή Μανσέτα Εσωτερικά

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D

Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους

λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα επένδυση γούνας 365g

Μανίκι: 100% πλήρωση πολυεστέρα 120g

Πορτοκαλί/ Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο

S-3XL

C469

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΤΣΈΠΗ

ΓΙΑ ΤΆΜΠΛΕΤ

1

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ

ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΓΟΎΝΑΣ

RIS

ΠΛΆΤΗ ΤΟΥ ΤΖΆΚΕΤ

2

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ ΓΙΛΈΚΟ

3

ΜΠΟΥΦΆΝ

3279

198


ΜΠΟΥΦΆΝ 3 ΣΕ 1

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

3-IN-1

12

8

C466

ΜΠΟΥΦΆΝ ΚΛΑΣΙΚΌ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

∙ Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο γιακά

παρέχουν από πολλές-μεριές επιλογές για τον χρήστη

∙ Τσέπες με φερμουάρ

∙ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή

εφαρμογή

300D Βιομηχανία: 100%

C466

Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με

φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες,

διπλή επίστρωση PU, 190g

100% πολυεστέρα επένδυση γούνας

365g

Μανίκι: 100% πολυεστέρας Γέμισμα,

120γρ

Πορτοκαλί/ Μαύρο XS-4XL, Κίτρινο/

Μαύρο XS-4XL, Κίτρινο/ Μπλέ S-3XL

ORG

REMOVE

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΜΕ

ΚΟΛΛΗΜΈΝΕΣ ΡΑΦΈΣ

1

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ

ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΓΟΎΝΑΣ

XS

4XL

ΠΛΆΤΗ ΤΟΥ ΤΖΆΚΕΤ

RIS

3279

2

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ ΓΙΛΈΚΟ

3

ΜΠΟΥΦΆΝ

199


3-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΆΝ

BOMBER

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

3-IN-1

12

8

C467

ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ 3 ΣΕ 1

BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως

και -40°C

∙ 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

∙ Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

∙ Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο γιακά

παρέχουν από πολλές-μεριές επιλογές για τον χρήστη

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας,

300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό

στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g

100% Πολυεστέρα 60g

100% Πολυεστέρα Επένδυση Γούνας 400g

Μανίκι: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 120γρ

Πορτοκαλί XS-3XL, Κίτρινο S-3XL

C467

Διπλή επίστρωση PU για εγγυημένη

αδιαβροχοποίηση

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΎΦΑΣΜΑ

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PU 1

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PU 2

1

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΓΟΎΝΑΣ

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΟΥΝΑΣ

XS

200

ΠΛΆΤΗ ΤΟΥ ΤΖΆΚΕΤ

RIS

3279

2

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

ΓΙΛΈΚΟ

3

ΜΠΟΥΦΆΝ


3-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΆΝ

BOMBER

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

3-IN-1

12

8

C465

ΜΠΟΥΦΆΝ ΔΊΧΡΩΜΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ

BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3

RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X

WP 15,000MM

EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 AS/4602.1

∙ Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης

νερού

∙ Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες

νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

∙ EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως<