19.09.2023 Views

cennik KALENDARZE 2024 Kalendarze na czas

Cennik kalendarzy 2024, notesów, nadruków i tłoczeń.

Cennik kalendarzy 2024, notesów, nadruków i tłoczeń.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CENNIK <strong>2024</strong> - <strong>KALENDARZE</strong> KSIĄŻKOWE<br />

biuro@kalendarze<strong>na</strong><strong>czas</strong>.pl<br />

tel. 509 929 838, 533 430 790<br />

<strong>KALENDARZE</strong> KSIĄŻKOWE<br />

SKÓRA<br />

NATURALNA<br />

OPRAWY ZAMYKANE<br />

NA MAGNES<br />

OPRAWY ZAMYKANE<br />

NA GUMKĘ<br />

OPRAWY<br />

PRZESZYWANE<br />

(ŁĄCZONE)<br />

OPRAWY JEDNOLITE<br />

SKÓROPODOBNE I STRUKTURALNE<br />

ORGANIZER<br />

okładka wymien<strong>na</strong><br />

ze skóry z wkładem<br />

<strong>na</strong> rok <strong>2024</strong><br />

WKŁAD <strong>2024</strong><br />

do okładki wymiennej<br />

ze skóry<br />

KENIA<br />

okładka zintegrowa<strong>na</strong><br />

ze skóry<br />

ROSSA CHROMO<br />

z magnesem<br />

i metalowym okuciem<br />

PIKO MAGNES<br />

z magnesem<br />

i metalowym okuciem<br />

MAGNESIAN /<br />

MAGNESIAN DUO<br />

z zamykaniem <strong>na</strong> magnes<br />

MAGNETTI<br />

z zamykaniem <strong>na</strong> magnes<br />

WENECJA<br />

z zapięciem magnetycznym<br />

ROSSA VIU<br />

z metalową ażurową<br />

datą <strong>na</strong> gumce<br />

ROSSA METAL<br />

Z GUMKĄ<br />

z metalowym okuciem z datą<br />

ROSSA Z GUMKĄ<br />

data <strong>2024</strong> chromowa<strong>na</strong><br />

NEBRASKA<br />

EXCLUSIVE<br />

z gumką, data tłoczo<strong>na</strong><br />

VERSA<br />

z gumką, data tłoczo<strong>na</strong><br />

NEBRASKA LUX<br />

z gumką, data tłoczo<strong>na</strong><br />

NEBRASKA<br />

EXCLUSIVE<br />

z przeszyciem<br />

KONGO<br />

ROCK<br />

PIKO DATA<br />

z metalową datą <strong>2024</strong><br />

KRAFT<br />

z metalową datą <strong>2024</strong><br />

PIKO METAL<br />

z metalowym okuciem<br />

i datą chromowaną<br />

ROSSA METAL<br />

z datą <strong>2024</strong><br />

<strong>na</strong> metalowym okuciu<br />

NEBRASKA METAL<br />

z datą <strong>2024</strong> <strong>na</strong> belce<br />

/<strong>na</strong> metalowym okuciu<br />

PIKO<br />

z datą tłoczoną pionowo<br />

ELITA<br />

ALUMINIUM<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier chamois<br />

registry drukowane<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier chamois<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry drukowane<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

dzienny<br />

274,00 zł<br />

278,00 zł<br />

53,10 zł<br />

57,40 zł<br />

155,00 zł<br />

159,00 zł 153,00 zł 155,00 zł 144,00 zł 137,00 zł 139,00 zł<br />

66,70 zł<br />

61,60 zł<br />

-<br />

-<br />

54,00 zł<br />

39,00 zł 41,60 zł 38,90 zł 31,00 zł 32,70 zł 29,10 zł 25,70 zł 27,40 zł 25,70 zł<br />

58,30 zł 41,90 zł 44,50 zł 43,20 zł 33,90 zł 35,60 zł 32,00 zł 28,60 zł 30,30 zł 28,60 zł<br />

52,80 zł<br />

57,10 zł<br />

42,00 zł<br />

-<br />

58,50 zł<br />

62,80 zł<br />

58,50 zł<br />

62,80 zł<br />

56,80 zł<br />

61,10 zł<br />

47,00 zł<br />

52,30 zł<br />

56,60 zł<br />

A4<br />

tygodniowy<br />

tygodniowy<br />

dzienny tygodniowy<br />

tygodniowy<br />

dzienny tygodniowy<br />

z notesem<br />

z notesem<br />

266,00 zł<br />

269,00 zł<br />

35,60 zł<br />

38,50 zł<br />

150,00 zł<br />

-<br />

-<br />

38,50 zł<br />

41,40 zł<br />

41,40 zł<br />

44,30 zł<br />

41,40 zł<br />

44,30 zł<br />

46,70 zł<br />

49,60 zł<br />

41,00 zł<br />

43,90 zł<br />

29,90 zł<br />

44,30 zł<br />

47,10 zł<br />

44,30 zł<br />

47,10 zł<br />

49,30 zł<br />

52,20 zł<br />

38,40 zł<br />

42,70 zł<br />

28,90 zł - 31,00 zł<br />

-<br />

268,00 zł<br />

271,00 zł<br />

38,20 zł<br />

41,10 zł<br />

-<br />

-<br />

-<br />

40,00 zł<br />

44,30 zł<br />

40,00 zł<br />

44,30 zł<br />

41,10 zł<br />

45,40 zł<br />

30,40 zł<br />

33,30 zł<br />

-<br />

-<br />

35,70 zł<br />

38,60 zł<br />

35,70 zł<br />

38,60 zł<br />

37,70 zł<br />

40,60 zł<br />

- - - 27,50 zł<br />

- -<br />

- 219,00 zł - -<br />

-<br />

-<br />

- -<br />

- 222,00 zł - -<br />

-<br />

-<br />

- -<br />

- 30,80 zł - -<br />

-<br />

-<br />

- -<br />

- 33,70 zł - -<br />

-<br />

-<br />

152,00 zł 140,00 zł 134,00 zł 136,00 zł<br />

-<br />

-<br />

32,10 zł<br />

35,00 zł<br />

-<br />

-<br />

37,10 zł<br />

40,00 zł<br />

37,10 zł<br />

40,00 zł<br />

39,40 zł<br />

42,30 zł<br />

28,50 zł<br />

31,40 zł<br />

26,50 zł<br />

26,90 zł<br />

37,10 zł<br />

40,00 zł<br />

37,10 zł<br />

40,00 zł<br />

40,70 zł<br />

43,60 zł<br />

30,50 zł<br />

45,00 zł 47,60 zł 42,40 zł 32,20 zł 33,90 zł 30,30 zł<br />

B5 A5<br />

B6 A6<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

126,00 zł 103,00 zł 104,00 zł - 55,00 zł<br />

129,00 zł 106,00 zł 107,00 zł - 56,00 zł<br />

54,80 zł 57,40 zł 48,80 zł 46,40 zł 48,10 zł 44,70 zł 43,10 zł 44,50 zł<br />

71,00 zł 57,70 zł 60,30 zł 53,10 zł 49,30 zł 51,00 zł 47,60 zł 46,00 zł 47,40 zł<br />

66,70 zł 48,70 zł 51,30 zł 46,80 zł 42,70 zł 44,40 zł 45,80 zł 41,10 zł 42,80 zł<br />

71,00 zł 51,60 zł 54,20 zł 51,10 zł 45,60 zł 47,30 zł 48,70 zł 44,00 zł 45,70 zł<br />

44,10 zł 45,80 zł 48,60 zł 41,40 zł 43,90 zł 38,30 zł 36,00 zł 37,70 zł<br />

65,90 zł 47,00 zł 48,70 zł 52,90 zł 44,30 zł 46,80 zł 41,20 zł 38,90 zł 40,60 zł<br />

59,10 zł<br />

55,70 zł<br />

60,00 zł<br />

47,70 zł 50,30 zł<br />

50,60 zł<br />

53,20 zł<br />

42,40 zł<br />

46,70 zł<br />

38,90 zł<br />

43,20 zł<br />

38,50 zł<br />

41,40 zł<br />

34,80 zł<br />

37,70 zł<br />

40,20 zł<br />

43,10 zł<br />

36,60 zł<br />

39,50 zł<br />

31,90 zł<br />

32,90 zł<br />

39,00 zł<br />

41,90 zł<br />

35,60 zł<br />

38,50 zł<br />

26,80 zł<br />

29,70 zł<br />

-<br />

31,40 zł<br />

31,40 zł<br />

40,60 zł<br />

31,40 zł<br />

- - -<br />

28,50 zł<br />

28,50 zł<br />

37,70 zł<br />

28,50 zł<br />

-<br />

30,00 zł<br />

32,90 zł<br />

30,00 zł<br />

32,90 zł<br />

39,40 zł<br />

42,30 zł<br />

25,10 zł<br />

28,00 zł<br />

42,10 zł 44,70 zł 38,10 zł 29,30 zł 31,00 zł 27,40 zł 25,70 zł 27,40 zł 25,40 zł 16,50 zł<br />

-<br />

-<br />

30,10 zł<br />

33,00 zł<br />

27,70 zł<br />

30,60 zł<br />

-<br />

tygodniowy<br />

z notesem<br />

-<br />

-<br />

31,80 zł<br />

34,70 zł<br />

29,40 zł<br />

32,30 zł<br />

-<br />

dzienny<br />

51,10 zł 53,70 zł 40,60 zł 36,60 zł 38,30 zł 37,30 zł 29,40 zł 31,20 zł 36,70 zł<br />

63,40 zł 54,00 zł 56,60 zł 44,90 zł 39,50 zł 41,20 zł 40,20 zł 32,30 zł 34,10 zł 39,60 zł<br />

59,10 zł 51,10 zł 53,70 zł<br />

63,40 zł 54,00 zł 56,60 zł<br />

42,00 zł -<br />

- 29,90 zł -<br />

- 26,50 zł<br />

- -<br />

-<br />

-<br />

-<br />

- 25,80 zł 21,40 zł<br />

55,70 zł<br />

60,00 zł 50,60 zł 53,20 zł 43,20 zł 37,70 zł 39,50 zł 38,50 zł 31,30 zł 33,00 zł<br />

54,00 zł<br />

58,30 zł<br />

54,00 zł<br />

58,30 zł<br />

47,70 zł 50,30 zł 38,90 zł 34,80 zł 36,60 zł 35,60 zł 28,40 zł 30,10 zł<br />

37,30 zł<br />

40,20 zł<br />

37,30 zł<br />

40,20 zł<br />

39,90 zł<br />

42,80 zł<br />

39,90 zł<br />

42,80 zł<br />

38,90 zł<br />

43,20 zł<br />

38,90 zł<br />

43,20 zł<br />

31,00 zł<br />

33,90 zł<br />

31,00 zł<br />

33,90 zł<br />

32,70 zł<br />

35,60 zł<br />

32,70 zł<br />

35,60 zł<br />

34,30 zł<br />

37,20 zł<br />

34,30 zł<br />

37,20 zł<br />

-<br />

27,40 zł<br />

30,30 zł<br />

27,40 zł<br />

30,30 zł<br />

-<br />

-<br />

29,10 zł<br />

32,00 zł<br />

29,10 zł<br />

32,00 zł<br />

28,60 zł 30,30 zł 28,30 zł 17,20 zł<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

38,50 zł<br />

41,40 zł<br />

35,00 zł<br />

37,90 zł<br />

-<br />

-<br />

-<br />

35,70 zł<br />

38,60 zł<br />

35,70 zł<br />

38,60 zł<br />

-<br />

-<br />

35,00 zł<br />

37,90 zł<br />

30,90 zł<br />

33,80 zł<br />

-<br />

-<br />

-<br />

tygodniowy<br />

bez registrów<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-


<strong>KALENDARZE</strong> KSIĄŻKOWE<br />

OPRAWY JEDNOLITE<br />

SKÓROPODOBNE I STRUKTURALNE<br />

OPRAWY VIVELLA<br />

papier biały<br />

NEBRASKA<br />

registry drukowane<br />

EXCLUSIVE<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

NEBRASKA<br />

registry drukowane<br />

EXCLUSIVE FLEKSI papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

NATURA, CANVAS registry drukowane<br />

oprawy ekologiczne papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier biały<br />

NEW LINE<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier chamois<br />

NEBRASKA LUX registry drukowane<br />

NEBRASKA LUX<br />

papier chamois<br />

sob. i niedz. osobne strony registry drukowane<br />

papier chamois<br />

KORA, DENIM, VINTED<br />

registry drukowane<br />

papier biały<br />

TERMO<br />

registry drukowane<br />

papier biały<br />

VIVELLA<br />

registry drukowane<br />

EXCLUSIVE<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier chamois<br />

VIVELLA LUX registry drukowane<br />

papier chamois<br />

registry drukowane<br />

VIVELLA VIVA<br />

papier chamois<br />

registry wyci<strong>na</strong>ne<br />

papier chamois<br />

VIVELLA EKO registry drukowane<br />

dzienny<br />

50,60 zł<br />

54,90 zł<br />

53,50 zł<br />

57,80 zł<br />

48,80 zł<br />

40,60 zł<br />

42,30 zł<br />

40,60 zł<br />

A4<br />

tygodniowy<br />

tygodniowy<br />

dzienny tygodniowy<br />

tygodniowy<br />

dzienny tygodniowy<br />

z notesem<br />

z notesem<br />

35,60 zł<br />

38,50 zł<br />

38,50 zł<br />

41,40 zł<br />

38,20 zł<br />

41,10 zł<br />

41,10 zł<br />

43,90 zł<br />

35,50 zł<br />

39,80 zł<br />

38,40 zł<br />

42,70 zł<br />

B5 A5<br />

B6 A6<br />

27,60 zł<br />

30,50 zł<br />

30,50 zł<br />

33,30 zł<br />

29,30 zł<br />

32,20 zł<br />

32,20 zł<br />

35,10 zł<br />

25,70 zł<br />

28,60 zł<br />

28,60 zł<br />

31,40 zł<br />

24,00 zł<br />

26,90 zł<br />

26,90 zł<br />

29,70 zł<br />

tygodniowy<br />

z notesem<br />

25,70 zł<br />

28,60 zł<br />

28,60 zł<br />

31,40 zł<br />

dzienny<br />

24,30 zł<br />

27,20 zł<br />

27,10 zł<br />

30,00 zł<br />

33,90 zł 36,50 zł 34,60 zł 25,90 zł 27,60 zł 24,00 zł 22,20 zł 24,00 zł 22,80 zł<br />

53,10 zł 36,80 zł 39,40 zł 38,90 zł 28,80 zł 30,50 zł 26,90 zł 25,10 zł 26,90 zł 25,70 zł<br />

44,00 zł - -<br />

- 26,90 zł - 26,90 zł - 19,90 zł 19,90 zł<br />

29,80 zł<br />

29,80 zł<br />

29,80 zł 31,80 zł 24,70 zł 24,70 zł 23,60 zł<br />

31,80 zł<br />

24,70 zł<br />

24,80 zł<br />

23,60 zł<br />

- - -<br />

-<br />

-<br />

- 18,20 zł<br />

50,60 zł<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

35,60 zł 38,20 zł 35,50 zł 27,60 zł 29,30 zł 25,70 zł 24,00 zł 25,70 zł<br />

54,90 zł 38,50 zł 41,10 zł 39,80 zł 30,50 zł 32,20 zł 28,60 zł 26,90 zł 28,60 zł<br />

38,90 zł 28,10 zł - 30,10 zł<br />

22,80 zł<br />

- 26,90 zł - 28,50 zł 23,50 zł - 20,20 zł - -<br />

-<br />

-<br />

tygodniowy<br />

bez registrów<br />

17,30 zł - 10,00 zł<br />

- - - - - - 22,90 zł - - - -<br />

- - - - - - 19,60 zł - -<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

24,30 zł<br />

27,20 zł<br />

-<br />

-<br />

10,00 zł<br />

9,90 zł<br />

- 22,10 zł 15,60 zł - -<br />

9,70 zł<br />

-<br />

15,10 zł<br />

15,80 zł<br />

16,50 zł<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

15,80 zł<br />

16,50 zł<br />

12,50 zł<br />

-<br />

NOTESY<br />

PAPIER<br />

papier biały<br />

papier chamois<br />

w kratkę w linię w kratkę w linię<br />

zamykanie<br />

<strong>na</strong> gumkę<br />

blaszka<br />

ozdob<strong>na</strong><br />

mocowanie<br />

<strong>na</strong> długopis<br />

DODATKI<br />

długopis<br />

organizer<br />

<strong>na</strong> okładkę<br />

kieszonka<br />

papierowa<br />

kieszonka<br />

PCV<br />

SKÓRA KENIA<br />

136,00 zł 136,00 zł<br />

139,00 zł 139,00 zł<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

1,20 zł<br />

A4<br />

ROSSA/ALUMINIUM/<br />

PIKO/KRAFT<br />

30,00 zł<br />

30,00 zł<br />

32,00 zł<br />

32,00 zł<br />

w cenie<br />

4,00 zł<br />

w cenie<br />

2,00 zł<br />

-<br />

-<br />

1,20 zł<br />

NEBRASKA/VIVELLA<br />

28,00 zł<br />

28,00 zł<br />

29,00 zł<br />

29,00 zł<br />

w cenie<br />

4,00 zł<br />

w cenie<br />

2,00 zł<br />

-<br />

-<br />

1,20 zł<br />

SKÓRA KENIA<br />

92,00 zł<br />

92,00 zł<br />

93,00 zł 93,00 zł<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

1,20 zł<br />

ROSSA/ALUMINIUM/<br />

PIKO/KRAFT<br />

25,00 zł<br />

25,00 zł<br />

26,00 zł<br />

26,00 zł<br />

w cenie<br />

4,00 zł<br />

w cenie<br />

2,00 zł<br />

-<br />

-<br />

1,20 zł<br />

A5<br />

NEBRASKA/VIVELLA<br />

22,00 zł<br />

22,00 zł<br />

23,00 zł 23,00 zł<br />

w cenie<br />

4,00 zł<br />

w cenie<br />

2,00 zł<br />

8,00 zł<br />

-<br />

1,20 zł<br />

LINEN<br />

-<br />

-<br />

29,00 zł<br />

-<br />

w cenie<br />

w cenie<br />

w cenie<br />

w cenie<br />

8,00 zł<br />

w cenie<br />

1,20 zł<br />

VIVA<br />

-<br />

-<br />

-<br />

12,50 zł<br />

w cenie<br />

-<br />

1,20 zł<br />

2,00 zł<br />

8,00 zł<br />

-<br />

1,20 zł<br />

A6<br />

VIVA<br />

-<br />

-<br />

-<br />

7,20 zł<br />

w cenie<br />

-<br />

1,20 zł<br />

2,00 zł<br />

-<br />

-<br />

1,00 zł<br />

USŁUGI DODATKOWE<br />

Tłoczenie logo z matrycy - tłoczenie bez folii<br />

Tłoczenie logo z matrycy - z folią srebrną lub złotą<br />

Matryca o pow. do 45 cm2<br />

Tłoczenie tekstu - 1 linia tekstu (bez kosztu matrycy)<br />

Tłoczenie tekstu - 1 linia - z folią srebrną lub złotą<br />

Tłoczenie perso<strong>na</strong>lizacji (bez kosztu matrycy)<br />

Tłoczenie perso<strong>na</strong>lizacji - z folią srebrną lub złotą<br />

Nadruk UV - ten sam wzór <strong>na</strong> całym <strong>na</strong>kładzie<br />

Nadruk UV - perso<strong>na</strong>lizacja<br />

Wklejka reklamowa 4/4 CMYK kreda 170g - format A4, B5<br />

Wklejka reklamowa 4/4 CMYK kreda 170g - format A5, B6<br />

Wklejka reklamowa 4/4 CMYK kreda 170g - format A6<br />

Wyklejka reklamowa 4/0 CMYK offset 120g - format A4, B5<br />

Wyklejka reklamowa 4/0 CMYK offset 120g - format A5, B6, A6<br />

Tasiemka indywidual<strong>na</strong> z <strong>na</strong>drukiem<br />

Tasiemka satynowa jednokolorowa bez <strong>na</strong>druku<br />

Wklejenie dostarczonej tasiemki<br />

Zamykanie <strong>na</strong> gumkę<br />

Mocowanie <strong>na</strong> długopis<br />

Metalowe <strong>na</strong>rożniki<br />

Pudełko ozdobne <strong>na</strong> kalendarz książkowy (A4, B5, A5, A6)<br />

od 1 egz.<br />

20,00 zł<br />

30,00 zł<br />

120,00 zł<br />

8,00 zł<br />

16,00 zł<br />

8,00 zł<br />

16,00 zł<br />

6,00 zł<br />

12,00 zł<br />

5,00 zł<br />

10,00 zł<br />

4,50 zł<br />

9,00 zł<br />

10,00 zł 5,00 zł<br />

4,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 2,30 zł<br />

2,10 zł<br />

10,00 zł<br />

-<br />

8,00 zł<br />

6,50 zł<br />

6,00 zł<br />

3,00 zł<br />

6,50 zł<br />

20 egz. 100 egz. 200 egz. 300 egz. 400 egz.<br />

500 egz.<br />

1,80 zł<br />

3,60 zł<br />

3,00 zł<br />

6,00 zł<br />

9,00 zł<br />

4,70 zł<br />

3,50 zł<br />

3,00 zł<br />

6,60 zł<br />

6,50 zł<br />

10,00 zł<br />

3,00 zł<br />

2,00 zł<br />

5,00 zł<br />

2,00 zł<br />

5,00 zł<br />

6,00 zł<br />

1,30 zł<br />

2,60 zł<br />

2,50 zł<br />

5,00 zł<br />

4,00 zł<br />

8,00 zł<br />

3,50 zł<br />

7,00 zł<br />

8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,50 zł<br />

2,40 zł<br />

1,80 zł<br />

1,80 zł<br />

1,50 zł<br />

1,50 zł<br />

1,20 zł<br />

1,20 zł<br />

1,10 zł<br />

1,60 zł 1,40 zł 1,10 zł 1,00 zł<br />

3,20 zł<br />

3,00 zł<br />

1,10 zł<br />

2,20 zł<br />

2,00 zł<br />

4,00 zł<br />

3,00 zł<br />

2,80 zł<br />

1,00 zł<br />

2,00 zł<br />

Przygotowalnia do tłoczenia z matrycy Klienta<br />

1,50 zł<br />

3,00 zł<br />

2,80 zł<br />

2,60 zł<br />

0,90 zł<br />

1,80 zł<br />

1,30 zł<br />

2,60 zł<br />

2,60 zł<br />

2,40 zł<br />

4,00 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,70 zł<br />

2,80 zł 2,60 zł 2,40 zł 2,20 zł<br />

1,80 zł 1,60 zł 1,40 zł 1,20 zł<br />

3,00 zł 2,80 zł 2,60 zł 2,40 zł<br />

1,40 zł 1,20 zł 1,10 zł 1,00 zł<br />

4,00 zł 3,00 zł 2,70 zł 2,40 zł<br />

20,00 zł<br />

0,80 zł<br />

1,60 zł<br />

1,20 zł<br />

2,40 zł<br />

3,20 zł<br />

6,40 zł<br />

5,00 zł<br />

1,00 zł<br />

0,90 zł<br />

0,80 zł<br />

2,40 zł<br />

2,20 zł<br />

2,60 zł<br />

1,80 zł<br />

1,00 zł<br />

2,20 zł<br />

0,90 zł<br />

2,00 zł<br />

W <strong>cennik</strong>u podano ceny netto, do których <strong>na</strong>leży doliczyć podatek VAT 23%. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


CENNIK <strong>2024</strong> - <strong>KALENDARZE</strong> KSIĄŻKOWE<br />

biuro@kalendarze<strong>na</strong><strong>czas</strong>.pl<br />

tel. 509 929 838, 533 430 790<br />

<strong>KALENDARZE</strong> BIURKOWE NA PODSTAWCE KASZEROWANEJ<br />

EXCLUSIVE PLUS<br />

EXCLUSIVE<br />

PREMIUM<br />

PLANO<br />

MAXI<br />

MIDI 3-MIESIĘCZNY<br />

MIDI TYGODNIOWY<br />

MINI<br />

TOP 3-MIESIĘCZNY<br />

TOP TYGODNIOWY<br />

STOJĄCO-LEŻĄCY NATURA<br />

STOJĄCO-LEŻĄCY NEBRASKA<br />

ce<strong>na</strong> wymiary podstawki kalendarium wymiary papier notesy samoprzylepne z<strong>na</strong>czniki<br />

28,00 zł 300 x 200 x 160 mm tygodniowe spiralowane<br />

27,00 zł<br />

20,00 zł<br />

300 x 200 x 160 mm<br />

300 x 160 x 120 mm<br />

tygodniowe spiralowane<br />

tygodniowe spiralowane<br />

297 x 120 mm<br />

297 x 120 mm<br />

297 x 120 mm<br />

16,00 zł 220 x 180 x 120 mm 3-miesięczne spiralowane 210 x 148 mm<br />

biały 3 notesy 50-kartkowe 5 bloczków<br />

biały<br />

biały<br />

biały<br />

3 notesy 50-kartkowe -<br />

20,00 zł 300 x 200 x 110 mm 3-miesięczne klejone 297 x 105 mm biały 3 notesy 50-kartkowe 5 bloczków<br />

16,00 zł 200 x 200 x 110 mm 3-miesięczne klejone 195 x 99 mm biały 2 notesy 50-kartkowe 5 bloczków<br />

24,00 zł 200 x 200 x 110 mm tygodniowe spiralowane 195 x 99 mm biały 2 notesy 50-kartkowe 5 bloczków<br />

10,00 zł 120 x 130 x 70 mm 1-miesięczne klejone 110 x 65 mm biały 1 notes 50-kartkowy 5 bloczków<br />

14,00 zł 120 x 210 x 170 mm 3-miesięczne klejone 105 x 148 mm biały 1 notes 50-kartkowy 5 bloczków<br />

18,00 zł 120 x 210 x 170 mm tygodniowe spiralowane<br />

tygodniowe spiralowane<br />

tygodniowe spiralowane<br />

105 x 148 mm biały 1 notes 50-kartkowy 5 bloczków<br />

STOJĄCO-LEŻĄCY VIVELLA 23,00 zł 300 x 135 mm tygodniowe spiralowane 296 x 102 mm biały - -<br />

STOJĄCO-LEŻĄCY BUSINESS LINE<br />

Z PIÓRNIKIEM<br />

LEŻĄCY NA PODSTAWCE<br />

19,60 zł<br />

23,00 zł<br />

300 x 135 mm<br />

300 x 135 mm<br />

296 x 103 mm<br />

296 x 102 mm<br />

16,00 zł 300 x 160 mm<br />

tygodniowe spiralowane 290 x 118 mm biały - -<br />

32,00 zł 300 x 160 x 26 mm tygodniowe spiralowane 290 x 118 mm biały - -<br />

12,00 zł 292 x 160 x 27 mm tygodniowe spiralowane 291 x 155 mm biały - -<br />

biały<br />

biały<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<strong>KALENDARZE</strong> BIURKOWE NA PODSTAWCE KARTONOWEJ<br />

ce<strong>na</strong> wymiary podstawki miejsce <strong>na</strong> <strong>na</strong>druk kalendarium wymiary papier<br />

STOJĄCY POZIOMY 3-MIESIĘCZNY<br />

6,20 zł 297 x 140 mm<br />

297 x 30 mm<br />

3-miesięczne spiralowane 297 x 105 mm biały<br />

STOJĄCY POZIOMY TYGODNIOWY<br />

9,90 zł 297 x 140 mm<br />

297 x 30 mm<br />

tygodniowe spiralowane 297 x 105 mm biały<br />

STOJĄCY PIONOWY 3-MIESIĘCZNY<br />

4,20 zł 105 x 190 mm<br />

105 x 40 mm<br />

3-miesięczne spiralowane 105 x 148 mm biały<br />

STOJĄCY PIONOWY TYGODNIOWY<br />

6,20 zł<br />

105 x 190 mm<br />

105 x 40 mm<br />

tygodniowe spiralowane 105 x 148 mm biały<br />

STOJĄCY MINI PLANO<br />

6,20 zł<br />

148 x 145 mm<br />

148 x 30 mm<br />

1-miesięczne spiralowane 148 x 105 mm biały<br />

BIUWARY<br />

Biuwar mały B3 26-kartkowy Z TABLICĄ ZARZĄDZANIA CZASEM<br />

Biuwar duży A2 26-kartkowy PLANO<br />

Biuwar duży A2 26-kartkowy LATO<br />

Biuwar mały B3 26-kartkowy EKO Z LISTWĄ PCV<br />

Biuwar mały B3 52-kartkowy GÓRY<br />

Biuwar mały B3 26-kartkowy WENECJA Z LISTWĄ PCV<br />

Biuwar mały B3 52-kartkowy GRANAT Z LISTWĄ PCV<br />

Biuwar duży A2 26-kartkowy BŁĘKIT Z LISTWĄ PCV<br />

Biuwar duży A2 52-kartkowy BORDO Z LISTWĄ PCV<br />

Biuwar duży A2 52-kartkowy BUSINESS Z LISTWĄ PCV<br />

Biuwar duży A2 52-kartkowy MOZAIKA Z LISTWĄ PCV<br />

ce<strong>na</strong><br />

format<br />

14,20 zł 480 x 340 mm <strong>2024</strong>-2025 26 kartek<br />

16,90 zł<br />

19,90 zł<br />

21,00 zł<br />

19,90 zł<br />

21,00 zł<br />

20,60 zł 465 x 320 mm <strong>2024</strong><br />

52 kartki biały gra<strong>na</strong>towa<br />

25,50 zł<br />

<strong>2024</strong><br />

26,30 zł 550 x 410 mm <strong>2024</strong><br />

52 kartki biały bordowa<br />

30,80 zł 550 x 410 mm <strong>2024</strong><br />

52 kartki<br />

32,00 zł<br />

594 x 420 mm<br />

594 x 420 mm<br />

480 x 340 mm<br />

480 x 340 mm<br />

480 x 340 mm<br />

594 x 420 mm<br />

594 x 420 mm<br />

kalendarium objętość papier listwa pcv miejsce <strong>na</strong> <strong>na</strong>druk<br />

<strong>2024</strong><br />

<strong>2024</strong>-2025<br />

<strong>2024</strong>-2025<br />

2023-2025<br />

<strong>2024</strong>-2025<br />

<strong>2024</strong>-2025<br />

26 kartek<br />

26 kartek<br />

26 kartek<br />

52 kartki<br />

26 kartek<br />

26 kartek<br />

52 kartki<br />

biały<br />

biały<br />

biały<br />

biały<br />

biały<br />

biały<br />

biały<br />

chamois<br />

biały<br />

-<br />

-<br />

-<br />

zielo<strong>na</strong>**<br />

-<br />

czar<strong>na</strong>**<br />

gra<strong>na</strong>towa**<br />

bordowa<br />

czar<strong>na</strong>**<br />

480 x 45 mm<br />

594 x 50 mm<br />

594 x 50 mm<br />

480 x 45 mm<br />

480 x 45 mm<br />

480 x 45 mm<br />

465 x 30 mm<br />

594 x 50 mm<br />

550 x 40 mm<br />

550 x 40 mm<br />

594 x 50 mm<br />

** do wyboru listwa pcv: gra<strong>na</strong>towa, bordowa, zielo<strong>na</strong>, czar<strong>na</strong>, biała<br />

USŁUGI DODATKOWE DO KALENDARZY BIURKOWYCH I BIUWARÓW<br />

KALENDARZ BIURKOWY INDYWIDUALNY od 1 egz<br />

20 egz<br />

100 egz 200 egz 300 egz 500 egz<br />

Indywidual<strong>na</strong> okładka do kalendarium<br />

2,30 zł<br />

Podstawka do kalendarzy PLANO, MIDI, TOP, BUSINESS LINE wg indywidualnego projektu (oklejka i wyklejka)<br />

Indywidual<strong>na</strong> podstawka do kalendarzy EXCLUSIVE, PREMIUM, MAXI (oklejka i wyklejka)<br />

Dodanie logo w kalendarium 1- lub 3-miesięcznym<br />

Dodanie logo w kalendarium tygodniowym<br />

9,00 zł<br />

1,20 zł<br />

3,00 zł<br />

6,00 zł<br />

2,00 zł<br />

6,00 zł<br />

1,10 zł<br />

2,20 zł<br />

4,40 zł<br />

1,50 zł<br />

5,00 zł<br />

1,00 zł<br />

2,00 zł<br />

4,00 zł<br />

1,20 zł<br />

4,00 zł<br />

0,90 zł<br />

1,80 zł<br />

3,60 zł<br />

1,00 zł<br />

3,00 zł<br />

NADRUK UV PEŁNOKOLOROWY LUB BIAŁY<br />

od 1 egz<br />

20 egz<br />

100 egz 200 egz 300 egz 500 egz<br />

Nadruk <strong>na</strong> podstawce kalendarza biurkowego<br />

8,00 zł<br />

2,30 zł<br />

1,40 zł 1,20 zł 1,00 zł 0,90 zł<br />

Nadruk <strong>na</strong> biuwarach<br />

10,00 zł<br />

2,90 zł<br />

1,50 zł 1,20 zł 1,00 zł 0,90 zł<br />

Nadruk <strong>na</strong> listwie PCV w biuwarach<br />

12,00 zł<br />

3,40 zł<br />

2,00 zł 1,70 zł 1,50 zł 1,40 zł<br />

Nadruk z aplą (apla, zdjęcie lub grafika w tle) - dla kalendarzy MIDI oraz TOP ce<strong>na</strong> <strong>na</strong>druku z tabeli powyżej x 2, dla kalendarzy MAXI oraz BUSINESS LINE ce<strong>na</strong> <strong>na</strong>druku z tabeli powyżej x 3<br />

TŁOCZENIE TERMICZNE <strong>na</strong> oprawach Vivella i skóropodobnych<br />

Tłoczenie logo z matrycy (tłoczenie bez folii)<br />

Tłoczenie z folią złotą/srebrną (inne kolory - wg wyceny)<br />

2<br />

Matryca z logo (pow do 40 mm )<br />

ryczałt do 20 egz<br />

45,00 zł<br />

65,00 zł<br />

od 20 egz<br />

1,80 zł<br />

3,60 zł<br />

1,30 zł<br />

2,60 zł<br />

120,00 zł Przygotowalnia do tłoczenia z matrycy Klienta 20,00 zł<br />

100 egz 200 egz 300 egz 500 egz<br />

1,10 zł<br />

2,20 zł<br />

1,00 zł<br />

2,00 zł<br />

0,90 zł<br />

1,80 zł<br />

OPCJE DODATKOWE - WG CENNIKA KALENDARZY INDYWIDUALNYCH<br />

Nadruk <strong>na</strong> ściance piórnika w kalendarzu biurkowym z piórnikiem<br />

Nadruk <strong>na</strong> notesach - notesy samoprzylepne lub z wyrywanymi kateczkami<br />

Indywidualne kalendarium lub biuwar według indywidualnego projektu<br />

W <strong>cennik</strong>u podano ceny netto, do których <strong>na</strong>leży doliczyć podatek VAT 23%. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


CENNIK <strong>2024</strong> - <strong>KALENDARZE</strong> KSIĄŻKOWE<br />

biuro@kalendarze<strong>na</strong><strong>czas</strong>.pl<br />

tel. 509 929 838, 533 430 790<br />

<strong>KALENDARZE</strong> WIELOPLANSZOWE<br />

ce<strong>na</strong><br />

ce<strong>na</strong><br />

01<br />

02<br />

Impressionism<br />

Impressionism 30x30 cm<br />

exclusive<br />

T<br />

T<br />

48,00 zł<br />

21,00 zł<br />

39<br />

40<br />

Motivation<br />

American Trucks<br />

26,90 zł<br />

26,90 zł<br />

03<br />

04<br />

05<br />

Alfons Mucha<br />

Gustav Klimt<br />

Vincent van Gogh<br />

exclusive<br />

T<br />

35,00 zł<br />

44,00 zł<br />

34,00 zł<br />

41<br />

42<br />

43<br />

Trucks<br />

Cars<br />

Motorbikes<br />

T<br />

T<br />

T<br />

32,50 zł<br />

32,50 zł<br />

32,50 zł<br />

06<br />

Salvador Dali<br />

34,00 zł<br />

44<br />

Świat polowań<br />

26,90 zł<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

32<br />

33<br />

34<br />

35<br />

36<br />

37<br />

Marc Chagall<br />

Claude Monet<br />

Tunisreise<br />

World from Above<br />

Colour Art<br />

Tatry w panoramie<br />

Panoramaphoto<br />

Geo Art<br />

Mountains<br />

Landscapes<br />

Nature Emotions<br />

Via<br />

Natio<strong>na</strong>l Parks<br />

Forest<br />

Sea<br />

Aqua<br />

Waterfalls<br />

Trees<br />

Gardens<br />

Romantic Corners<br />

Provence<br />

Magic Flowers<br />

Herbarium<br />

Hygge<br />

Sweet Home<br />

Verticalphoto<br />

World Wonders<br />

Europe<br />

Bridges<br />

Live Design<br />

Sailing<br />

bestseller<br />

exclusive<br />

exclusive<br />

exclusive<br />

exclusive<br />

exclusive<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

34,00 zł<br />

34,00 zł<br />

34,00 zł<br />

30,50 zł<br />

30,50 zł<br />

49,00 zł<br />

45,00 zł<br />

48,00 zł<br />

28,00 zł<br />

30,00 zł<br />

30,50 zł<br />

32,00 zł<br />

32,00 zł<br />

21,00 zł<br />

30,00 zł<br />

21,00 zł<br />

28,00 zł<br />

28,00 zł<br />

30,00 zł<br />

30,50 zł<br />

30,50 zł<br />

30,50 zł<br />

30,50 zł<br />

21,00 zł<br />

30,50 zł<br />

45,00 zł<br />

32,00 zł<br />

28,00 zł<br />

30,00 zł<br />

48,00 zł<br />

48,00 zł<br />

045<br />

046<br />

047<br />

048<br />

049<br />

050<br />

051<br />

052<br />

053<br />

054<br />

055<br />

056<br />

057<br />

058<br />

059<br />

060<br />

061<br />

062<br />

063<br />

064<br />

065<br />

066<br />

067<br />

068<br />

069<br />

070<br />

071<br />

072<br />

073<br />

074<br />

075<br />

Horses<br />

Kittens<br />

Puppies<br />

Little Fun<br />

Koty<br />

Psy<br />

Konie<br />

Małe przyjemności<br />

Kawa<br />

Prowansja<br />

Akwarele<br />

Miasta Europy<br />

Polskie Góry<br />

Cats<br />

Dogs<br />

Horses<br />

Family Planner<br />

Men<br />

Sexy Boys<br />

Women<br />

Playboy<br />

Women Exclusive<br />

Girls Exclusive<br />

Passion<br />

Erotic Moments<br />

Flirt<br />

Burlesque<br />

Charm of the Moment<br />

Hot Girls<br />

Top Girls<br />

Girls<br />

exclusive<br />

exclusive<br />

exclusive<br />

exclusive<br />

exclusive<br />

exclusive<br />

exclusive<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

N<br />

N<br />

N<br />

N<br />

N<br />

N<br />

N<br />

N<br />

N<br />

N<br />

N<br />

N<br />

N<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

T<br />

32,50 zł<br />

19,00 zł<br />

19,00 zł<br />

21,00 zł<br />

31,00 zł<br />

31,00 zł<br />

31,00 zł<br />

31,00 zł<br />

31,00 zł<br />

31,00 zł<br />

31,00 zł<br />

31,00 zł<br />

31,00 zł<br />

29,00 zł<br />

29,00 zł<br />

29,00 zł<br />

29,00 zł<br />

48,00 zł<br />

32,00 zł<br />

48,00 zł<br />

52,00 zł<br />

38,00 zł<br />

38,00 zł<br />

35,00 zł<br />

34,00 zł<br />

32,00 zł<br />

38,00 zł<br />

38,00 zł<br />

32,00 zł<br />

32,00 zł<br />

19,00 zł<br />

38<br />

Golf<br />

26,90 zł<br />

076<br />

Dream Girls<br />

26,90 zł<br />

exclusive<br />

- dodatkowo usztywnione plecy, max format<br />

077<br />

Glamour<br />

26,90 zł<br />

T<br />

- przezroczysta torba z uchwytem w komplecie<br />

N<br />

- 300 <strong>na</strong>klejek do planowania w komplecie<br />

KOPERTY NA <strong>KALENDARZE</strong> WIELOPLANSZOWE<br />

ce<strong>na</strong><br />

tektura<br />

wymiar zewnętrzny<br />

wymiar wewnętrzny<br />

Koperta tekturowa A2<br />

6,10 zł<br />

tektura falista 3-warstwowa - fala E - 383 g/m2<br />

470 x 610 mm<br />

418 x 570 x 48 mm<br />

Koperta tekturowa B3<br />

4,90 zł<br />

tektura falista 3-warstwowa - fala E - 383 g/m2<br />

352 x 520 mm<br />

300 x 483 x 48 mm<br />

<strong>KALENDARZE</strong> PLAKATOWE<br />

Kalendarz plakatowy B1<br />

Kalendarz plakatowy A1<br />

ce<strong>na</strong> format lakier UV listwy<br />

8,00 zł<br />

670 x 970 mm<br />

tak<br />

srebrne<br />

7,00 zł<br />

584 x 840 mm<br />

-<br />

srebrne<br />

PLANERY ŚCIENNE<br />

Planer ścienny ekologiczny B1<br />

Planer ścienny dla branży transportowo-logistycznej B1<br />

Planer ścienny A1<br />

ce<strong>na</strong><br />

9,00 zł<br />

9,00 zł<br />

8,00 zł<br />

format papier kalendarium<br />

960 x 670 mm<br />

960 x 670 mm<br />

860 x 610 mm<br />

karton 250g<br />

karton 250g<br />

karton 250g<br />

polskie z numeracją tygodni<br />

PL, GB, DE z zaz<strong>na</strong>czonymi świętami między<strong>na</strong>rodowymi<br />

polskie z numeracją tygodni<br />

NADRUKI REKLAMOWE NA KALENDARZACH ŚCIENNYCH<br />

NADRUK UV PEŁNOKOLOROWY od 1 egz.<br />

20 egz.<br />

100 egz. 200 egz. 300 egz. 500 egz.<br />

Nadruk <strong>na</strong> stopce kalendarza wieloplanszowego<br />

10,00 zł<br />

3,00 zł<br />

Nadruk z aplą (apla, zdjęcie lub grafika w tle drukowa<strong>na</strong> <strong>na</strong> spad) - ce<strong>na</strong> <strong>na</strong>druku z tabeli powyżej x 2<br />

Nadruk logo <strong>na</strong> kopercie do kalendarza wieloplanszowego<br />

10,00 zł<br />

3,00 zł<br />

Nadruk <strong>na</strong> kalendarzu plakatowym<br />

12,00 zł<br />

3,40 zł<br />

2,00 zł<br />

1,70 zł<br />

1,50 zł<br />

1,30 zł<br />

2,00 zł<br />

1,70 zł<br />

1,50 zł<br />

1,30 zł<br />

2,30 zł 2,20 zł 2,10 zł 2,00 zł<br />

W <strong>cennik</strong>u podano ceny netto, do których <strong>na</strong>leży doliczyć podatek VAT 23%. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


CENNIK <strong>2024</strong> - <strong>KALENDARZE</strong> KSIĄŻKOWE<br />

biuro@kalendarze<strong>na</strong><strong>czas</strong>.pl<br />

tel. 509 929 838, 533 430 790<br />

<strong>KALENDARZE</strong> JEDNO-, TRÓJ-, CZTERODZIELNE z główką ze zdjęciem katalogowym, plecy białe<br />

ce<strong>na</strong><br />

główka<br />

format główki<br />

format pleców<br />

JEDNODZIELNY STANDARD<br />

8,50 zł<br />

wypukła<br />

295 x 210 mm<br />

295 x 320 mm<br />

JEDNODZIELNY STANDARD<br />

13,90 zł<br />

wypukła Z ZEGAREM 295 x 255 mm 295 x 320 mm<br />

TRÓJDZIELNY STANDARD<br />

9,90 zł<br />

wypukła 295 x 210 mm 295 x 590 mm<br />

TRÓJDZIELNY STANDARD<br />

15,90 zł<br />

wypukła Z ZEGAREM 295 x 255 mm 295 x 590 mm<br />

TRÓJDZIELNY MAXI<br />

10,60 zł<br />

wypukła<br />

320 x 228 mm<br />

320 x 635 mm<br />

TRÓJDZIELNY MAXI SPIRALOWANY 14,60 zł<br />

wypukła<br />

320 x 228 mm<br />

320 x 690 mm<br />

TRÓJDZIELNY POSTER<br />

7,80 zł<br />

płaska 320 x 160 mm 320 x 680 mm<br />

CZTERODZIELNY STANDARD<br />

12,50 zł<br />

wypukła 295 x 210 mm 295 x 755 mm<br />

CZTERODZIELNY STANDARD<br />

18,50 zł<br />

wypukła Z ZEGAREM 295 x 255 mm 295 x 755 mm<br />

format kalendarium<br />

280 x 210 mm<br />

280 x 210 mm<br />

280 x 138 mm x3<br />

280 x 138 mm x3<br />

280 x 138 mm x3<br />

280 x 138 mm x3<br />

280 x 138 mm x3<br />

280 x 138 mm x4<br />

280 x 138 mm x4<br />

koperta<br />

ce<strong>na</strong><br />

2,90 zł<br />

gratis<br />

2,90 zł<br />

gratis<br />

2,90 zł<br />

2,90 zł<br />

2,90 zł<br />

2,90 zł<br />

gratis<br />

NADRUKI REKLAMOWE NA KALENDARZACH ŚCIENNYCH 1-, 3-, 4-DZIELNYCH<br />

NADRUK UV PEŁNOKOLOROWY od 1 egz.<br />

20 egz.<br />

100 egz. 200 egz. 300 egz. 500 egz.<br />

Nadruk <strong>na</strong> stopce kalendarza jedno-, trój-, czterodzielnego<br />

Nadruk <strong>na</strong> kopercie<br />

10,00 zł<br />

Nadruk z aplą (apla, zdjęcie lub grafika w tle) - ce<strong>na</strong> <strong>na</strong>druku z tabeli powyżej x 2<br />

10,00 zł<br />

2,90 zł<br />

2,90 zł<br />

1,50 zł<br />

1,50 zł<br />

1,20 zł<br />

1,20 zł<br />

1,00 zł<br />

1,00 zł<br />

0,90 zł<br />

0,90 zł<br />

<strong>KALENDARZE</strong> JEDNODZIELNE, TRÓJDZIELNE, CZTERODZIELNE z główką i plecami drukowanymi wg indywidualnego projektu<br />

GŁÓWKA I PLECY INDYWIDUALNE<br />

25 egz<br />

50 egz<br />

100 egz 200 egz 300 egz 400 egz 500 egz<br />

JEDNODZIELNY POSTER główka płaska<br />

14,10 zł<br />

12,90 zł<br />

8,50 zł<br />

6,60 zł<br />

5,50 zł 5,10 zł<br />

5,10 zł<br />

JEDNODZIELNY STANDARD główka wypukła 295 x 210 mm<br />

17,80 zł<br />

13,20 zł<br />

10,10 zł<br />

8,30 zł<br />

7,50 zł 7,00 zł<br />

6,70 zł<br />

TRÓJDZIELNY POSTER główka płaska całość 320 x 680 mm<br />

17,90 zł<br />

14,50 zł<br />

10,30 zł<br />

8,90 zł<br />

8,00 zł 7,50 zł<br />

7,20 zł<br />

TRÓJDZIELNY STANDARD główka wypukła 295 x 210 mm<br />

19,20 zł<br />

15,10 zł<br />

11,40 zł<br />

10,10 zł<br />

9,30 zł 8,90 zł<br />

8,60 zł<br />

TRÓJDZIELNY MAXI główka wypukła 320 x 228 mm<br />

19,30 zł<br />

15,30 zł<br />

12,00 zł<br />

10,70 zł<br />

9,90 zł 9,40 zł<br />

9,10 zł<br />

TRÓJDZIELNY MAXI SPIRALOWANY g.wypukła 320 x 228 mm<br />

21,30 zł<br />

17,30 zł<br />

14,00 zł<br />

12,70 zł<br />

11,90 zł 11,50 zł<br />

11,20 zł<br />

CZTERODZIELNY STANDARD główka wypukła 295 x 210 mm<br />

20,70 zł<br />

16,70 zł<br />

13,00 zł<br />

11,70 zł<br />

10,90 zł 10,50 zł<br />

10,10 zł<br />

CZTERODZIELNY LONG główka wypukła 295 x 210 mm<br />

21,90 zł<br />

17,90 zł<br />

14,20 zł<br />

12,90 zł<br />

12,10 zł 11,70 zł<br />

11,40 zł<br />

Dopłata za papier ECO KRAFT<br />

+2,00 zł<br />

+1,80 zł<br />

+1,60 zł<br />

+1,40 zł<br />

+1,20 zł +1,10 zł<br />

+1,00 zł<br />

Dopłata za folię mat + lakier UV wybiórczy <strong>na</strong> główce<br />

+7,00 zł<br />

+4,50 zł<br />

+3,50 zł<br />

+3,00 zł<br />

+2,70 zł +2,70 zł<br />

+2,00 zł<br />

W <strong>cennik</strong>u podano ceny netto, do których <strong>na</strong>leży doliczyć podatek VAT 23%. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!