31.01.2024 Views

Katalog članov OOZ Logatec - Januar 2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

O B M O Č N A O B R T N O - P O D J E T N I Š K A Z B O R N I C A L O G A T E C

KATALOG

OBRTNIKI IN

PODJETNIKI

J A N U A R 2 0 2 4


OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LOGATEC

Tržaška cesta 11

1370 Logatec

Telefon: 01 750 90 80

GSM: 051 651 538, 051 417 778

E-pošta: info@ooz-logatec.si

Spletna stran: www.ooz-logatec.si

Matična številka: 5173949000

Davčna številka: SI 81678100

Predsednik: Bogdan Oblak

Direktor: mag. Dejan Šraml

Uradne ure: Ponedeljek: 9.00–12.00

Sreda: 9.00–12.00 in 14.00–16.00

Petek: 9.00–12.00


OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LOGATEC

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec (OOZ Logatec) je pravna oseba javnega prava,

samostojna strokovna organizacija, ki deluje na območju občine Logatec. V OOZ Logatec se združujejo

fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno, obrti podobno dejavnost in dejavnost domače in

umetnostne obrti s sedežem na območju občine Logatec, vanjo pa se združujejo tudi drugi

gospodarski subjekti na podlagi lastne pisno izražene volje.

OOZ Logatec se zavzema za boljše razmere logaških obrtnikov ter mikro, malih in srednjih podjetij,

jih informira, promovira in jim svetuje.

Temeljne naloge zbornice

1. Opravljanje storitev za člane.

2. Informiranje članov.

3. Zastopanje članov pred organi oblasti.

4. Izvajanje javnih pooblastil.

Poslanstvo zbornice

Zbornica ščiti in zastopa interese članov, skrbi za pravilno ravnanje in njihov ugled s tem, da opravlja

naslednje naloge:

• Skrbi za tekoče obveščanje članov o spremembah in novostih, izdaja Krpanov glas.

• Vodi obrtni register in izdaja obrtna dovoljenja.

• Nudi svetovanje in strokovno pomoč članom.

• Organizira in izvaja strokovno svetovanje ter nudi pomoč pri odpiranju obrti.

• Organizira različna izobraževanja za potrebe članov in pri njih zaposlenih.

• Spremlja in obravnava problematiko obrti.

• Samostojno in neposredno sodeluje z drugimi območnimi zbornicami.

• Opravlja dela in naloge točke SPOT.

• Koordinira delo sekcij.

• Promovira obrt in skrbi za promocijo svojih članov.

• Sodeluje pri usklajevanju skupnih in posameznih interesov članov pri oblikovanju razvojne

politike Republike Slovenije preko Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

1


SEZNAM ČLANOV PO SEKCIJAH

SEKCIJA LESARJEV ............................................................................................................................................. 3

SEKCIJA LESNIH STROK .....................................................................................................................................3

ODBOR TESARJEV .............................................................................................................................................5

SEKCIJA AVTOSERVISERJEV .............................................................................................................................. 7

ELEKTRO SEKCIJA ............................................................................................................................................... 9

SEKCIJA ELEKTRONIKOV ....................................................................................................................................9

SEKCIJA ELEKTRO DEJAVNOSTI ...................................................................................................................... 10

SEKCIJA INŠTALATERJEV - ENERGETIKOV ...................................................................................................... 10

SEKCIJA GRADBINCEV ..................................................................................................................................... 12

SEKCIJA GRADBINCEV .................................................................................................................................... 12

SEKCIJA CEMENTNINARJEV, KAMNOSEKOV IN TERACERJEV ........................................................................ 15

SEKCIJA SLIKOPLESKARJEV IN ČRKOSLIKARJEV .............................................................................................. 16

SEKCIJA KLEPARJEV IN KROVCEV ................................................................................................................... 16

SEKCIJA STEKLARJEV ...................................................................................................................................... 16

SEKCIJA KOVINARJEV ...................................................................................................................................... 17

SEKCIJA PREVOZNIKOV ................................................................................................................................... 21

SEKCIJA ZA GOSTINSTVO, TURIZEM IN ŽIVILSTVO ...................................................................................... 24

SEKCIJE - OSTALO ............................................................................................................................................ 26

SEKCIJA CVETLIČARJEV IN VRTNARJEV .......................................................................................................... 26

SEKCIJA TEKSTILCEV ....................................................................................................................................... 26

SEKCIJA PLASTIČARJEV ................................................................................................................................... 27

SEKCIJA ČISTILCEV OBJEKTOV ........................................................................................................................ 27

SEKCIJA ZA DOMAČO IN UMETNOSTNO OBRT .............................................................................................. 28

SEKCIJA OPTIKOV ........................................................................................................................................... 28

SEKCIJA FOTOGRAFOV ................................................................................................................................... 28

SEKCIJA FRIZERJEV ......................................................................................................................................... 28

ODBOR ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI .............................................................................................. 29

ODBOR POGREBNIH DEJAVNOSTI ................................................................................................................. 29

SEKCIJA GRAFIČARJEV .................................................................................................................................... 29

SEKCIJA KNJIGOVODSKIH SERVISOV, PROSTOVOLJNIH ČLANOV .................................................................. 30

SEKCIJA TRGOVCEV, PROSTOVOLJNIH ČLANOV ............................................................................................ 30

SEKCIJA KOZMETIKOV .................................................................................................................................... 31

SEKCIJA PREDELOVALCEV KOŽ ....................................................................................................................... 32

OSTALO .......................................................................................................................................................... 32

2


SEKCIJA LESARJEV

Predsednik: Dejan Hladnik

Podpredsednik: Janez Korenč

SEKCIJA LESNIH STROK

TALG, izdelava embalaže in hiš iz lesa, d.o.o.

Petkovec 38, 1373 Rovte

MIZARSTVO Simon Trček s.p.

Rovte 52, 1373 Rovte

01 750 31 71, 041 349 172

info@talg.si

www.talg.si

01 750 10 73, 041 707 439

mizartrcek@gmail.com

MIZARSTVO IN TESARSTVO NAGODE,

Andraž Nagode s.p.

Režiška cesta 28, 1370 Logatec

01 754 36 28, 031 845 141

info@mizarstvo-tesarstvo.si

www.mizarstvo-tesarstvo.si

ELVIPO, proizvodnja in zastopstvo, d.o.o.

Strmica 23, 1370 Logatec

01 750 98 10, 031 741 685

info@elvipo.si

MLINAR LES, podjetje za razvoj v lesarstvu

in pridobivanje čiste energije d.o.o.

Rovte 81, 1373 Rovte

ani.mlinar@gmail.com

MIZARSTVO MOLK Molk Alojz s.p.

Gorenjska cesta 8, 1370 Logatec

MOJ-LES, predelava lesa, d.o.o.

Hlevni Vrh 7, 1373 Rovte

01 750 95 60, 041 693 810

info@molk.si

www.molk.si

01 750 10 85

mojles1373@gmail.com

MIZARSTVO ROŽMANC, izdelava lesenih

stopnic in ograj, Tomaž Rožmanc s.p.

Tržaška cesta 57, 1370 Logatec

MIZARSTVO Andrej Grom s.p.

Nova vas 6A, 1370 Logatec

01 754 21 67, 031 437 781

info@mizarstvo-rozmanc.si

www.mizarstvo-rozmanc.si

01 754 42 01, 041 370 335

andrejgrom.grom8@gmail.com

MIZARSKE STORITVE, Jošt Gantar s.p.

Zaplana - del 56, 1373 Rovte

gantar.jost@gmail.com

3


ERAL PALLETS, proizvodnja lesene

embalaže, d.o.o.

IOC Zapolje III 10, 1370 Logatec

rozle.jereb@gmail.com

MIZARSTVO ČUK Gregor Čuk s.p.

Gozdna pot 2, 1370 Logatec

041 875 570

info@mizarstvo-cuk.si

www.mizarstvo-cuk.si

OKNA IN VRATA NAGODE, proizvodnja

oken in vrat, d.o.o.

IOC Zapolje I 3, 1370 Logatec

01 750 96 76, 041 760 418

info@nagode.si

www.nagode.si

UDOBJE-DESIGN, tapetništvo

Uroš Samotorčan s.p.

Sončni Log 3, 1370 Logatec

041 695 051

info@udobje.si

www.udobje.si

JE-EMB, proizvodnja in prodaja lesene

embalaže, d.o.o.

IOC Zapolje III 10, 1370 Logatec

031 607 534

jeemb.doo@gmail.com

www.je-emb.si

MIZARSTVO MALAVAŠIČ

Martin Malavašič s.p.

Ograje 16, 1360 Vrhnika

031 531 300

petra@malavasic.si

www.malavasic.si

MIZARSTVO Aleš Dolenc s.p.

Stara cesta 39, 1370 Logatec

01 754 11 31, 040 505 484

info@mizarstvo-dolenc.si

www.mizarstvo-dolenc.si

ODDAJANJE NEPREMIČNIN, Silvo Logar, s.p.

Rovte 104L, 1373 Rovte

01 750 10 16, 041 704 673

info@mizarstvo-logar.si

www.mizarstvo-logar.si

MIZARSTVO MAROLT, Tadej Marolt s.p.

Petkovec 42, 1373 Rovte

041 277 935

tmarolt3@gmail.com

ALPIMEX, žagarstvo in izdelava lesene

embalaže, d.o.o.

Tržaška cesta 1C, 1370 Logatec

MIZARSTVO Aleš Zelenec s.p.

Hotedršica 61, 1372 Hotedršica

01 750 90 93, 041 740 313

info@alpimex.si

01 755 91 37, 031 548 210

ales.zelenec@siol.net

www.mizarstvo-zelenec.si

MIZARSTVO BEČAJ Robert Bečaj s.p.

Blekova vas 20, 1370 Logatec

01 754 18 12, 041 332 647

info@mizarstvo-becaj.si

www.mizarstvo-becaj.si

MIZARSTVO DANIEL, Simon Tomazin s.p.

Tabor 3, 1370 Logatec

040 931 001

simon.tomazin@gmail.com

www.mizarstvo-daniel.si

MIZARSTVO, Janez Lapajne s.p.

Zaplana - del 64, 1373 Rovte

031 203 329

zaplana.janez@gmail.com

MIZARSKI SERVIS IN MONTAŽA, Marjan

Nagode s.p.

Hotedršica 5, 1372 Hotedršica

OKNA in VRATA LOGATEC d.o.o.

Novi Svet 10, 1372 Hotedršica

031 827 684

mnagode70@gmail.com

01 755 95 57, 041 378 232

info@nagode-nagode.com

www.nagode-nagode.com

4


MIZARSTVO IN MONTAŽA STAVBNEGA

POHIŠTVA Robert Trček s.p.

Petkovec 56A, 1373 Rovte

01 754 40 32, 031 666 495

robert.trcek@gmail.com

OKNA PETROVČIČ, proizvodnja in

inženiring d.o.o.

Naklo 3A, 1370 Logatec

01 750 91 96, 01 754 27 64

info@okna-petrovcic.si

www.okna-petrovcic.si

GOZDARSKE STORITVE IN PREDELAVA

BIOMASE, Sebastijan Jurca s.p.

Petkovec 18B, 1373 Rovte

051 316 309

sebo.jurca@gmail.com

AGNES, montaža pohištva, Dušan Jerina s.p.

Vodovodna cesta 9, 1370 Logatec

031 575 120

dusan.jerina@gmail.com

LESENA OKNA in VRATA LOGATEC,

proizvodnja, d.o.o.

Novi Svet 10, 1372 Hotedršica

01 7559 557, 041 378 232

info@nagode-nagode.com

www.nagode-nagode.com

MIZARSTVO LOGAR d.o.o.

Rovte 104L, 1373 Rovte

01 750 10 16, 041 704 673

info@mizarstvo-logar.si

www.mizarstvo-logar.si

POSREDNIŠTVO, EMBALAŽA, PREVOZI,

Dejan Černigoj s.p.

Rovtarske Žibrše 7B, 1373 Rovte

ODBOR TESARJEV

TESARSTVO, KROVSTVO IN POMOŽNA

ZIDARSKA DELA Franc Treven s.p.

Hotedršica 2C, 1372 Hotedršica

01 755 91 61, 041 563 795

franc.treven@gmail.com

MENLES, predelava lesa, Silvo Menart s.p.

Novi Svet 6, 1372 Hotedršica

01 755 90 80, 040 458 490

silvo.menart@gmail.com

ŽAGARSTVO SEDEJ Matija Sedej s.p.

Hlevni Vrh 4, 1373 Rovte

01 750 13 60

zaga.sedej@gmail.com

ŽAGARSTVO GROM, Gregor Grom s.p.

Hotedršica 31, 1372 Hotedršica

051 321 309

gregor.grom@gmail.com

ŽAGARSTVO PETROVČIČ, žaganje,

skobljanje, lepljenje in trgovina z

lesom d.o.o.

Petkovec 41, 1373 Rovte

01 750 11 95, 031 567 392

zagarstvo.petrovcic@gmail.com

ŽE-LES, krovstvo, tesarstvo in

kleparstvo, d.o.o.

Rovtarske Žibrše 30D, 1373 Rovte

simonzerjal@gmail.com

NUBLES, proizvodnja lesene embalaže d.o.o.

Lavrovec 18, 1373 Rovte

01 750 11 48, 041 416 104

miha.nubles@gmail.com

ŽAGA ŽERJAL, žaganje lesa, d.o.o.

Medvedje Brdo 6A, 1373 Rovte

040 876 120

zagazerjal@gmail.com

5


RAZREZ IN OBDELAVA LESA

Janez Korenč s.p.

Ravnik pri Hotedršici 4, 1372 Hotedršica

01 754 27 13, 041 865 007

korenc.janez@siol.net

ŽAGARSTVO ODKUP, RAZREZ IN PRODAJA

LESA Janez Čuk s.p.

Petkovec 10, 1373 Rovte

01 750 30 06

cuk.janez@gmail.com

ŽAGARSTVO IN PREVOZI

Mihael Mihevc s.p.

Žibrše 25, 1370 Logatec

01 754 29 25, 040 234 784

miha.mihevc@gmail.com

MIZARSTVO HLADNIK, Dejan Hladnik s.p.

Petkovec 37B, 1373 Rovte

01 750 30 03, 041 547 194

mizarstvo.hladnik@petkovec.com

www.mizarstvohladnik.si

GOZDARSTVO, Boris Treven s.p.

Hotedršica 2C, 1372 Hotedršica

040 195 709

boris.treven1@gmail.com

6


SEKCIJA AVTOSERVISERJEV

Predsednik: Boštjan Martinšek

Podpredsednik: Gabrijel Menard

AVTOSERVIS "AVTOGEPS"

Gabrijel Menard s.p.

Pavšičeva ulica 37, 1370 Logatec

01 754 16 47, 041 646 935

avtogeps@gmail.com

AVTOHIŠA SELIŠKAR servis in trgovina za

avtomobile d.o.o.

IOC Zapolje I 2A , 1370 Logatec

01 750 47 16, 040 307 711

info@avtohisa-seliskar.si

www.avtohisa-seliskar.si

VZDRŽEVANJE KMETIJSKE IN GRADBENE

MEHANIZACIJE Anton Artač s.p.

Rovte 91, 1373 Rovte

01 750 10 08, 041 535 647

antonartac@gmail.com

MOBIL1, avtoservis, Petra Kolar s.p.

Žibrše 16, 1370 Logatec

041 335 671

franci.kolar@siol.net

TRM AVTOSERVIS, popravilo motornih vozil,

Marko Trpin, s.p.

Praprotno Brdo 12, 1373 Rovte

markotrpin.82@gmail.com

NARTNIK AVTO, vzdrževanje in popravilo

motornih vozil, Janko Nartnik s.p.

Rovte 29A, 1373 Rovte

01 750 12 06, 041 540 124

nartnik.janko@gmail.com

ŠPARKOCAR, servis in vzdrževanje vozil,

Gregor Šparemblek s.p.

Stranska pot 20A, 1370 Logatec

031 372 273

gregor@sparkocar.si

www.sparkocar.si

TIM AVTOSERVIS, vzdrževanje in popravilo

vozil, Lucijan Petrovič s.p.

Plesiše 6, 1370 Logatec

040 381 234

petroviclucijan@gmail.com

AVTOSERVIS KSP, Sandi Petrovčič s.p.

Rovte 53, 1373 Rovte

041 971 956

petrovcic.sandi@gmail.com

NARRO, vzdrževanje in popravilo vozil,

Robert Nartnik s.p.

Rovte 29, 1373 Rovte

robert.nartnik@gmail.com

7


POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE MOTORNIH

VOZIL, Boštjan Martinšek s.p.

Rovte 1, 1373 Rovte

041 877 280

avtoservismartinsek@gmail.com

www.avtokleparstvo-martinsek.si

AVTOSERVIS MAROLT ROVTE

avtokleparstvo, avtovleka, vulkanizerstvo,

hitri servis, d.o.o.

Rovte 21A, 1373 Rovte

01 750 10 89, 031 453 378

marolt.servis@gmail.com

www.avtoservis-marolt.si

AVTOSERVIS HODNIK, Dejan Hodnik s.p.

Žibrše 6, 1370 Logatec

FORMAT STORITVE podjetje za posredništvo

in servis vozil d.o.o.

Tržaška cesta 27A, 1370 Logatec

AS LEŠAN, vulkanizerstvo,

Marko Petrovčič s.p.

Hotedršica 72, 1372 Hotedršica

01 756 44 58, 031 557 390

info@format-storitve.si

www.format-storitve.si

031 287 692

aslesan31287692@gmail.com

www.facebook.com/servisASLesan

AVTOSERVIS, Matej Medved s.p.

Petkovec 15, 1373 Rovte

VULKANIZERSTVO, Jan Dolenc s.p.

Žibrše 30A, 1372 Hotedršica

TEHNODIESEL, proizvodno tehnični

servis, d.o.o.

IOC Zapolje I 19, 1370 Logatec

04 50 22 100

info@tehnodiesel.si

www.tehnodiesel.si

AVTOMOBILSKE STORITVE KENDA d.o.o.

Pod lipami 2, 1370 Logatec

051 727 048

info@askenda.com

www.askenda.com

EM SERVIS, vzdrževanje vozil,

Egon Moroz s.p.

Hotedršica 145A, 1372 Hotedršica

041 815 305

morozovski.moroz@gmail.com

8


ELEKTRO SEKCIJA

Predsednik: Silvester Pivk

Podpredsednik: Saša Mišić

SEKCIJA ELEKTRONIKOV

BIROTEHNIKA OBLAK Oblak Tomaž s.p.

Stara cesta 10, 1370 Logatec

01 754 23 00, 041 620 032

birotehnika.oblak@siol.net

LZ DESIGN, konstruiranje in proizvodnja

letal, d.o.o.

Brod 3D, 1370 Logatec

05 994 88 98, 041 449 194

info@lzdesign.si

www.lzdesign.si

PROLOG raziskovalno razvojne storitve,

izdelava programske opreme, servis

računalniške opreme, trgovina in

računovodske storitve d.o.o., Logatec

Tržaška cesta 114, 1370 Logatec

01 759 02 73, 040 329 001

info@prolog.si

www.prolog.si

ELEKTROMEHANIKA & BB d.o.o.

Tičnica 2A, 1370 Logatec

01 756 40 80

info@ebb-si.com

www.ebb-si.com

NMC avtomatizacija, Zvonko Nagode s.p.

Medvedje Brdo 26, 1373 Rovte

041 535 648

nmc@siol.net

COTING d.o.o. komercialno tehnični

inženiring, trgovina, proizvodnja

Lotričeva ulica 10, 1000 Ljubljana

01 750 90 68

info@coting.si

www.coting.si

EVMA, izdelava in montaža reklamnih

napisov, d.o.o.

IOC Zapolje II 9, 1370 Logatec

01 750 98 78

info@evma.si

www.evma.si

TK MARKELJ, telekomunikacije d.o.o.

Tomšičeva ulica 12, 1370 Logatec

041 621 365

info@kabelnetlogatec.net

www.kabelnetlogatec.net

PROGRAMIRANJE, Andrej Treven s.p.

Partizanska ulica 12, 1370 Logatec

9


SEKCIJA ELEKTRO DEJAVNOSTI

ELEKTRO GLADEK Marjan Gladek s.p.

Medvedje Brdo 31A, 5275 Godovič

01 750 12 59, 041 639 860

elektro.gladek@siol.net

ELEKTROMEHANIKA IN SERVIS BELE

TEHNIKE Bojan Urbas s.p.

Potoška cesta 7, 1370 Logatec

01 754 20 70, 041 988 876

saso.urbas@gmail.com

ELVAM-N, elektroinštalacije, d.o.o.

Berčičeva ulica 4C, 1260 Ljubljana - Polje

ELEKTRO SERVIS Iztok Mivšek s.p.

Rovte 76, 1373 Rovte

041 349 068

iztok.mivsek@siol.net

FibCon, projektiranje in izgradnja

telekomunikacijskega omrežja, d.o.o.

Cankarjeva cesta 10, 1370 Logatec

041 440 514

info@fibcon.si

www.fibcon.si

Servis hladilnih agregatov in krmilne

tehnike, Anže Šemrl s.p.

Blekova vas 22, 1370 Logatec

anze.semrl@gmail.com

PIVK ELECTRIC, elektroinštalacije, d.o.o.

Hotedršica 55A, 1372 Hotedršica

01 755 95 10, 041 759 001

pivkelectric@siol.net

www.pivkelectric.com

SashM, električne inštalacije in trgovina,

Saša Mišić s.p.

Tovarniška cesta 3, 1370 Logatec

ELMOS Matjaž Trpin s.p.

Rovte 17, 1373 Rovte

030 252 723

misics@gmail.com

01 750 13 89, 041 703 429

matjaz.trpin@gmail.com

ELEKTROINŠTALACIJE, Darko Korenč s.p.

Hotedršica 58, 1372 Hotedršica

051 383 248

darko.korenc@siol.net

VIRO STROJI izdelava in prodaja strojev za

izdelavo izolacijskih materialov d.o.o.

IOC Zapolje III 2, 1370 Logatec

01 759 14 00

viro@viro.si

www.viro.si

VenTech, tehnično svetovanje, Samo

Venko s.p.

Pavšičeva ulica 42A, 1370 Logatec

samo.venko@gmail.com

SEKCIJA INŠTALATERJEV - ENERGETIKOV

PETROVČIČ najemi, strojne inštalacije in

energija, d.o.o.

Obrtna cona Logatec 25, 1370 Logatec

041 696 614

info@trgocev.com

ASTECH d.o.o., servisiranje strojnih instalacij

Obrtna cona Logatec 6A, 1370 Logatec

01 750 85 00

astech@astech.si

www.astech.si

10


KR-BO, inštaliranje klimatskih in

prezračevalnih naprav, Boštjan Krvina s.p.

Grčarevec 49C, 1370 Logatec

041 680 565

bostjan.krvina@gmail.com

INŠTALACIJE RUPNIK, Miha Rupnik s.p.

Hotedršica 55, 1372 Hotedršica

031 272 058

OPIKAR, klimatizacija in čisti prostori d.o.o.

Obrtniška ulica 6C, 1370 Logatec

040 729 402

info@opikar.com

www.opikar.com

SERVIS OLJNIH GORILCEV NA TERENU

Bojan Mihevc s.p.

Mali most 16, 1370 Logatec

01 754 25 09, 041 616 943

povh.mihevc@kabelnet.net

SOGAL, družba za projektiranje in izvedbo

avtomatizacije, d.o.o.

Notranjska cesta 14, 1370 Logatec

05 904 83 50

info@sogal.si

www.sogal.si

MENARD RA, trgovina, servis, proizvodnja

in montaža hladilne in bele tehnike, d.o.o.

Tržaška cesta 14A, 1370 Logatec

OPIKAR Daša Puntarić s.p.

Cesta 5. maja 3D, 1370 Logatec

01 754 10 14

informacije@menardra.si

www.menardra.si

040 729 402

info@opikar.com

Energetsko in finančno svetovanje ter

prodaja, Jure Žagar s.p.

Mali most 10, 1370 Logatec

040 170 522

zagar.jure@gmail.com

Menard RA cool solutions, trgovina,

proizvodnja in servis hladilnih

sistemov, d.o.o.

Tržaška cesta 14A, 1370 Logatec

informacije@menardra.si

TRGOCEV gradbeništvo in trgovina, d.o.o.

Obrtna cona Logatec 25, 1370 Logatec

01 754 24 85

info@trgocev.com

www.trgocev.com

11


SEKCIJA GRADBINCEV

Predsednik: Peter Oblak

Podpredsednik: Klemen Nagode

SEKCIJA GRADBINCEV

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO

Tomaž Treven s.p.

Hotedršica 151, 1372 Hotedršica

GeoTehnika Janković, storitve in

trgovina, d.o.o.

Pod lipami 11, 1370 Logatec

01 755 92 12, 041 874 096

tomaz.treven1@gmail.com

031 242 694, 041 652 713

jankovic@geotehnika.si

www.geotehnika.si

MIST MIZARSKE STORITVE Janez Jurca s.p.

Rovte 130, 1373 Rovte

01 750 10 17, 041 429 880

mist.mizarskestoritve@gmail.com

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO

Treven Viktor s.p.

Hotedršica 42, 1372 Hotedršica

01 755 91 19, 041 818 686

viktor.treven@gmail.com

FEBRUS d.o.o., trgovina, proizvodnja in

storitve

Obrtna cona Logatec 26, 1370 Logatec

AVTOKOP Bojan Mihevc s.p.

Vodovodna cesta 16, 1370 Logatec

01 756 42 74

info@februs.si

www.februs.si

01 754 14 73, 031 782 098

bojan.mihevc@siol.net

STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO

Marjan Maček s.p.

Cesta talcev 9, 1370 Logatec

01 754 29 01, 041 731 308

ZAKLJUČNA GRADBENA DELA

David Pivk s.p.

Hotedršica 90, 1372 Hotedršica

041 350 796

MARKOVSKI inženiring d.o.o.

Notranjska cesta 59, 1380 Cerknica

GRADBENIŠTVO, Leugzim Mazreku s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

12


ZAKLJUČNA GRADBENA DELA,

Behar Morina s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

ZAKLJUČNA GRADBENA DELA,

Flurim Jahaj s.p.

Robova cesta 6, 1360 Vrhnika

STORITVE S KMETIJSKO IN GRADBENO

MEHANIZACIJO, Jerneja Kunc s.p.

Rovte 63, 1373 Rovte

041 985 358

jerneja.kunc@gmail.com

ZIDARSTVO IN PREVOZI Bernard Mlinar s.p.

Martinj hrib 8, 1370 Logatec

01 750 98 94, 051 604 175

info@mlinar-bernard.si

SELAK, tesarstvo in krovstvo,

Bruno Kržišnik s.p.

Žibrše 5A, 1370 Logatec

031 503 371

selakbruno@gmail.com

MONTAŽA RUDOLF Robert Rudolf s.p.

Grajska pot 8, 1370 Logatec

041 513 477

montaza.rudolf@gmail.com

BRODI GRADNJE, gradbeništvo, d.o.o.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

030 734 759

brodi.si1973@gmail.com

PRO-WORK, storitve d.o.o.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

pro-work@t-2.net

VIANOVA SLOVENIJA, Bitumenski gradbeni

materiali in površinske prevleke

za ceste, d.o.o.

IOC Zapolje III 11, 1370 Logatec

01 241 57 00

info@vianova.si

www.vianova.si

IZOLATERSTVO IN POSREDOVANJE Robert

Jurkovič s.p.

Krpanova ulica 4B, 1370 Logatec

05 902 33 59, 041 652 927

jurkovic.robe@gmail.com

www.jurkovic.si

PEČARSTVO IN GRADBENA DELA

Igor Lukan s.p.

Zadružna pot 5, 1370 Logatec

01 754 29 04, 040 263 422

igor.lukan@amis.net

PROGEO, trgovina in storitve d.o.o.

Lesno Brdo 33C, 1360 Vrhnika

031 739 859

info@progeo.si

www.progeo.si

TIGRAD, gradnje, avtoprevozništvo in

gradbena mehanizacija d.o.o.

Tovarniška cesta 36, 1370 Logatec

01 755 85 50, 041 435 086

info@tigrad.si

www.tigrad.si

TERMOTOM, zastopanje, trgovina in

proizvodnja d.o.o.

IOC Zapolje IV 6, 1370 Logatec

GRADBENA DELA IN TURIZEM

Boštjan Podobnik s.p.

Rovtarske Žibrše 30B, 1373 Rovte

01 759 12 10, 041 591 210

info@termotom.si

www.termotom.si

041 638 274

gradbenadelapodobnik@gmail.com

SIGNAL AM Trgovina in montaža d.o.o.

Pehačkova cesta 10, 1370 Logatec

01 754 31 00, 041 323 904

info@podenostreho.si

www.podenostreho.si

13


GRADBENE STORITVE, Gentrit Mujota s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

FASADERSTVO, Alban Gashi s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

NADGRADNJA BOŽIČ, gradbeni inženiring,

Luka Božič s.p.

Hotedršica 7A, 1372 Hotedršica

041 678 457

info@profi-porfido.si

www.profi-porfido.si

PEČARSTVO IN KERAMIČARSTVO,

Niki Jurca s.p.

Petkovec 19, 1373 Rovte

041 955 766

pecarstvo.jurca@gmail.com

www.facebook.com/jurcaniki

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO

Anton Rupnik s.p.

Kalce 25, 1370 Logatec

01 754 11 83, 031 464 877

PARKETARSTVO, Armin Dolić s.p.

Tržaška cesta 98A, 1370 Logatec

070 478 825

armindolic19@gmail.com

MONTAŽA Robert Oblak s.p.

Tovarniška cesta 12F, 1370 Logatec

040 236 630

robert.oblak@gmail.com

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO

Andrej Turk s.p.

Dol 1, 1370 Logatec

031 233 406

zidarstvo.turk1@gmail.com

GRADBENIŠTVO IN ELEKTROINŠTALACIJE,

Ardian Ibriqi s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

OBLAGANJE TAL IN STEN,

Marko Klemenc s.p.

Režiška cesta 8, 1370 Logatec

031 871 133

marko.klemenc1@gmail.com

GRADBENIŠTVO DRS, nizke gradnje in

splošna gradbena dela d.o.o.

Cesta 5. maja 3N, 1370 Logatec

031 264 204

gradbenistvo.drs@kabelnet.net

www.drs.si

STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO,

Blaž Kunc s.p.

Vrh Sv. Treh Kraljev 12, 1373 Rovte

MINIRANJE Slavko Rupnik s.p.

Medvedje Brdo 8A, 1373 Rovte

041 896 608

blaz.kunc@gmail.com

01 750 30 39, 041 634 213

miniranje.rupnik@siol.net

GRADBENIŠTVO, Teodor Masle s.p.

Rovtarske Žibrše 23, 1373 Rovte

ZAKLJUČNA GRADBENA DELA,

Agim Nebioski s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

ZAKLJUČNA GRADBENA DELA

Klemen Nagode s.p.

Ograde 11, 1370 Logatec

051 604 184

nagode.klemen.zgd@gmail.com

ZAKLJUČNA GRADBENA DELA,

Zaim Dellova s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

DEMO, ZAKLJUČNA GRADBENA DELA,

Denis Molk s.p.

Stara cesta 19, 1370 Logatec

051 261 819

denis.molk@gmail.com

14


KavNar, montaža in storitve, Matej

Nartnik s.p.

Stara cesta 67A, 1370 Logatec

031 325 800

info@kavnar.si

GRADBENE STORITVE, Lenart Žerjal s.p.

Rovtarske Žibrše 30D, 1373 Rovte

GP CANI, gradbene storitve, d.o.o.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

040 603 162

hysni.xhekaj@roefix.com

SGM NAGODE, storitve z gradbeno

mehanizacijo, Urban Nagode s.p.

Ravnik pri Hotedršici 12, 1372 Hotedršica

041 864 252

sgm.nagode@gmail.com

GRADBENE STORITVE, Dashnor Rexhepi s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

EMPA - F, gradbeno podjetje, d.o.o.

Gozdna pot 20E, 1370 Logatec

041 265 009

zdravko.empaf@gmail.com

FABA + gradbeništvo d.o.o.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

fabaplusdoo@hotmail.com

KONVALTI06, gradbeništvo d.o.o.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

bs@t-2.net

ČAR, vzdrževanje objektov in prevozi,

Matjaž Čar s.p.

Tržaška cesta 98, 1370 Logatec

ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU,

Boštjan Bizjan s.p.

Notranjska cesta 26A, 1370 Logatec

DAMOS podjetje za gradbeništvo d.o.o.

Zelena pot 19A, 1370 Logatec

01 7541 142, 041 637 734

info@damos.si

www.damos.si

GRADBENIŠTVO Jernej Pivk s.p.

Pehačkova cesta 21, 1370 Logatec

01 754 27 21, 051 410 209

jernej.pivk@kabelnet.net

www.gradbenistvo-pivk.si

SEKCIJA CEMENTNINARJEV, KAMNOSEKOV IN TERACERJEV

KAMNOSEŠTVO OBLAK, Peter Oblak s.p.

Tržaška cesta 60, 1370 Logatec

01 754 42 33, 041 646 580

info@kamnosestvo-oblak.si

www.kamnosestvo-oblak.si

OBLAK GROUP, proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o.

Tržaška cesta 1A, 1370 Logatec

01 620 75 60

betonarna@oblak.si

www.oblak.si

OBDELAVA NARAVNEGA KAMNA

Izidor Cigale s.p.

Planina 172A, 6232 Planina

041 503 075

izidor.cigale1@gmail.com

15


SEKCIJA SLIKOPLESKARJEV IN ČRKOSLIKARJEV

OPLESKI Benjamin Gantar s.p.

Vilharjeva ulica 6, 1370 Logatec

01 754 14 06, 041 649 602

opleski@gmail.com

www.opleski.si

AG MAL, slikopleskarstvo, suhomontaža,

fasaderstvo, d.o.o.

Medvedje Brdo 29, 5275 Godovič

041 690 469

info@agmal.si

www.agmal.si

ZAKLJUČNA GRADBENA DELA

Roman Mivšek s.p.

Rovte 79B, 1373 Rovte

031 375 355

roman.mivseksp@gmail.com

SLIKOPLESKARSTVO IN ZAKLJUČNA

GRADBENA DELA, Emil Ćoralić s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

031 426 319

emilcoralic1984@gmail.com

SEKCIJA KLEPARJEV IN KROVCEV

ŠUŠTERŠIČ krovstvo, kleparstvo, gradnje,

trgovina, d.o.o.

Tržaška cesta 33, 1370 Logatec

01 750 97 20, 041 616 934

info@sustersic.si

www.sustersic.si

STREŠNA DELA Bogdan Markič s.p.

Tržaška cesta 143, 1370 Logatec

01 756 44 04, 041 818 685

markic.bogdan@gmail.com

SEKCIJA STEKLARJEV

STEKLARSTVO ZGONEC Andrej Zgonec s.p.

Kalce 11, 1370 Logatec

01 754 20 19, 041 526 305

info@steklarstvo.eu

www.steklarstvo.eu

STEKLARSTVO R, steklarska dela, d.o.o.

Klanec 11, 1370 Logatec

041 749 731

info@steklarstvo-r.si

www.steklarstvo-r.si

16


SEKCIJA KOVINARJEV

Predsednik: Jože Mihevc

Podpredsednik: Andraž Marušič

KOVINSKI IZDELKI, Stanislav Pivk s.p.

Hotedršica 83, 1372 Hotedršica

INŠTALACIJE IN KLEPARSTVO

Marijan Kolar s.p.

Laze 25, 1370 Logatec

041 434 003

slavko.pivk@siol.net

01 754 49 25, 041 787 637

marijan.kolarjev@gmail.com

GALVANIKA PIVK - Pivk Andrej s.p.

Stara cesta 30, 1370 Logatec

01 754 30 09, 031 794 511

galvanika.pivk@gmail.com

www.galvanika.webs.com

KOMPLET kovinska industrija in

trgovina d.o.o.

Obrtna cona Logatec 23, 1370 Logatec

01 756 41 00, 031 767 505

info@komplet.si

www.komplet.si

OBDELAVA KOVIN, Janez Krvina s.p.

Lavrovec 2, 1373 Rovte

041 966 565

janez.krvina@gmail.com

L M SERVIS IN MONTAŽA Miha Laknar s.p.

Rovtarske Žibrše 9, 1373 Rovte

040 468 607

miha.laknar@gmail.com

TFS, družba za proizvodnjo, trgovino in

storitve d.o.o., Logatec

Pehačkova cesta 4, 1370 Logatec

KOVINARSTVO Jože Mihevc s.p.

Cesta 5. maja 25, 1370 Logatec

01 750 98 00

tfs@siol.net

01 754 16 50, 051 376 690

info@kovinarstvo-mihevc.si

www.kovinarstvo-mihevc.si

MIKOMI, projekti, izdelava kovinskih

konstrukcij, d.o.o.

Obrtna cona Logatec 36, 1370 Logatec

040 955 855

info@mikomi.si

www.mikomi.si

KOVINSKA GALANTERIJA, Jure Šubic s.p.

Rovte 151, 1360 Vrhnika

041 823 333

jure.subic.sp@gmail.com

17


OB-TEH, CNC obdelava kovin, Tomaž

Rupnik s.p.

Hotedršica 9, 1372 Hotedršica

051 362 788

info@obteh-rupnik.si

www.obteh-rupnik.si

PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV,

Boštjan Križaj s.p.

Rovte 10A, 1373 Rovte

01 750 14 26, 040 589 551

KOVINARSTVO Matjaž Kolar s.p.

Laze 61A, 1370 Logatec

01 754 48 33, 041 218 934

kolarjev@gmail.com

www.toca-kolar.si

Storitve s kmetijsko in gozdarsko

mehanizacijo ter obdelava kovin,

Bernard Alič s.p.

Lavrovec 23, 1373 Rovte

01 754 01 05, 041 416 127

PS družba za projektiranje in izdelavo

strojev d.o.o. Logatec

Kalce 30B, 1370 Logatec

01 750 85 10

ps-log@ps-log.si

www.ps-log.si

KOVIMO kovinski izdelki Janko Moroz s.p.

Hotedršica 83, 1372 Hotedršica

041 217 142

kovimo.izdelki@gmail.com

ORODJARSTVO PUC, Ivanka Puc s.p.

Loka 14, 1370 Logatec

041 991 589

orodjarstvo.puc@gmail.com

SEL SISTEMI, trgovina, proizvodnja in

storitve, d.o.o.

Drenov Grič 133A, 1360 Vrhnika

051 341 108

logar@sel-sistemi.si

KOVINSKI IN ELEKTROTEHNIČNI IZDELKI

Tomaž Puc s.p.

Hotedršica 82, 1372 Hotedršica

041 774 878

tomaz.puc@siol.net

www.tomazpuc.si

KOVINARSTVO Florjan Jereb s.p.

Stara pot 10, 1370 Logatec

041 323 721

kovinarstvo.jereb@gmail.com

KOVINSKI IZDELKI MARUŠIČ, Andraž

Marušič s.p.

Ograde 36A, 1370 Logatec

01 754 25 88, 031 337 492

info@kim-ograje.com

www.kim-ograje.com

MINITI orodjarstvo in brušenje motornih

delov, Miran Mlinar s.p.

Medvedje Brdo 36, 5275 Godovič

041 518 374

miran.mlinar@miniti.si

TERMOFLOR KONSTRUKCIJE, proizvodnja,

trgovina in zastopanje, d.o.o.

IOC Zapolje IV 6, 1370 Logatec

01 750 81 50

info@termoflor.si

www.termoflor.si

KOVINAR Bernarda Pogorelec s.p.

Kalce 24C, 1370 Logatec

01 756 40 88

kovinar@kabelnet.net

GLASBENA DEJAVNOST, Miha Nagode s.p.

Titova ulica 12, 1370 Logatec

031 720 067

miha.nagode123@gmail.com

KLJUČAVNIČARSTVO MAČEK d.o.o.

Cesta talcev 11, 1370 Logatec

041 406 460

info@macekdoo.si

www.cnc-macek.si

18


LJ STROJI, strojegradnja, inženiring in

storitve, d.o.o.

Petkovec 23, 1373 Rovte

01 750 13 38, 031 302 850

joze@leskovec.pro

www.leskovec.pro

KLIN, proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.,

Logatec

Tovarniška cesta 21, 1370 Logatec

01 754 40 73, 041 740 421

info@klin-dimniki.com

www.klin-dimniki.com

LMM PROFESIONAL proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o.

IOC Zapolje I 31, 1370 Logatec

01 600 15 80, 080 33 36

080@lmmpro.si

www.lmmpro.si

VOVKO, podjetje za trgovino, storitve in

proizvodnjo, d.o.o.

Setnikarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana

01 423 00 90

info@vovko.si

HIDRA-FLEX, hidravlika, trgovina in servis

d.o.o., PE Logatec

Tržaška cesta 85, 1370 Logatec

031 803 708

info@hidra-flex.si

www.hidra-flex.si

KOVINOSTRUGARSTVO IN VZDRŽEVANJE,

Jakob Gosar s.p.

Zelenica 11, 1370 Logatec

040 539 421

jakobgosar.sp@gmail.com

www.kovinarstvo-gosar.com

OKK, obdelava kovin, d.o.o.

Obrtna cona Logatec 11C, 1370 Logatec

01 754 24 52

janez@kavcic.si

www.okk.si

MAR-TEH, projektiranje in proizvodnja

kovinskih izdelkov d.o.o.

Obrtna cona Logatec 40, 1370 Logatec

051 415 117

info@mar-teh.si

www.mar-teh.si

ORODJARSTVO PUC, proizvodnja in

trgovina, d.o.o.

Loka 14, 1370 Logatec

031 252 353

orodjarstvo.puc@gmail.com

www.puc-tools.com

DSD DVIGALA, montaža, servis, remont in

projektiranje dvigal, d.o.o., Logatec

Tržaška cesta 27A, 1370 Logatec

KOVINOSTRUGARSTVO,

Martin Petkovšek s.p.

Rovte 129C, 1373 Rovte

01 754 19 19, 041 617 729

dsd@siol.net

www.dsd-dvigala.si

01 750 14 54, 041 838 722

petkovsek.19@gmail.com

S.VAR obdelava kovin in izdelava vodnih

turbin d.o.o.

Medvedje Brdo 33, 5275 Godovič

01 750 30 63, 041 907 803

marko.krzisnik@s-var.si

www.s-var.si

RR Kovinostrugarstvo, Robert Rudolf s.p.

Poljska pot 10, 1370 Logatec

040 218 939

info@kovinostrugarstvo-rr.com

www.kovinostrugarstvo-rr.com

KIMM, izdelava in prodaja kovinskih

izdelkov, d.o.o.

IOC Zapolje III 8, 1370 Logatec

01 755 31 37, 041 619 349

info@kimm.si

www.kimm.si

19


KOVINSKI IZDELKI NAGODE,

Anže Nagode s.p.

Hotedršica 2, 1372 Hotedršica

anze.nagode@gmail.com

MONTAŽA IN STORITVE, Blaž Nartnik s.p.

Stara cesta 67A, 1370 Logatec

EMIV MONTAŽA-INŠTALACIJE-

VZDRŽEVANJE Mirko Rupnik s.p.

Pod Grintovcem 4B, 1370 Logatec

05 374 70 14, 051 415 443

BB inox storitve, Boštjan Brenčič s.p.

Kraigherjeva ulica 6, 1370 Logatec

bostjan.brencic@gmail.com

MOGWAY, proizvodnja - storitve, d.o.o.

Tržaška cesta 29, 1370 Logatec

mogway.si@gmail.com

KOVINARSTVO SIVEC, varjenje, obdelava in

montaža, Erik Sivec s.p.

Petkovec 11, 1373 Rovte

erik.sivec.91@gmail.com

20


SEKCIJA PREVOZNIKOV

Predsednik: Anton Merlak

Podpredsednik: Bogomir Jurca

AVTOPREVOZNIŠTVO Jožef Šen s.p.

Kraigherjeva ulica 1, 1370 Logatec

01 754 15 17, 041 566 355

sen.jozef@gmail.com

MERLAK TRANSPORT Anton Merlak s.p.

Rovtarske Žibrše 3, 1373 Rovte

01 750 13 22, 041 350 692

tonimerlak@gmail.com

PREVOZI SAVO VUKOVIĆ, prevozi in druge

storitve, d.o.o.

Levstikova ulica 1, 1370 Logatec

031 293 484

vukovic.savo61@gmail.com

AVTOPREVOZNIŠTVO Jakob Kunc s.p.

Rovte 111, 1373 Rovte

01 750 12 79, 041 667 270

jaka.kunc@siol.net

LUKANČIČ APS, prevozništvo, Srečko

Lukančič s.p.

Tržaška cesta 96, 1370 Logatec

041 796 594

info@lukancic-aps.si

www.lukancic-aps.si

AVTOPREVOZNIK Mihael Ambrožič s.p.

Rovtarska cesta 15A, 1370 Logatec

01 754 36 09, 041 924 529

mihael_ambrozic@t-2.net

PREVOZI S KOMBIJEM Bojan Skvarča s.p.

Tržaška cesta 127, 1370 Logatec

PREVOZI IN TRGOVINA ŽIBERT

Žibert Milan s.p.

Petkovec 13, 1373 Rovte

01 754 26 27, 040 206 612

bojan.skvarca@kabelnet.net

PREVOZI LAZAR Lazar Zorko s.p.

Petkovec 43A, 1373 Rovte

01 750 14 81, 041 695 021

info@z-pit.si

01 750 30 66, 040 769 009

zorko.lazar@siol.net

PREVOZI IN STORITVE OBLAK, prevoz oseb

in storitve, d.o.o.

Hlevni Vrh 11E, 1373 Rovte

01 750 12 20, 051 334 818

prevozi.oblak@gmail.com

www.prevozioblak.si

21


AVTOPREVOZNIŠTVO Karel Poredoš s.p.

Klanec 12, 1370 Logatec

01 754 29 32, 041 622 360

poredos@gmail.com

ALI TRADE, mednarodni transporti, d.o.o.

Rovtarska cesta 45, 1370 Logatec

051 610 739

ali@ali-trade.net

GAS GROUP, storitve javne higiene, d.o.o.

Hotedršica 36A, 1372 Hotedršica

INŽENIRING IN PREVOZI

Miroslav Petkovšek s.p.

Grčarevec 5, 1370 Logatec

041 226 619

gasgroup.slo@gmail.com

www.odvoz-smeti.si

041 626 904

petkovsekmiro@gmail.com

TOPLAR LINE, prevozi, logistika, storitve in

trgovina, Slavko Smrtnik s.p.

Vrh Sv. Treh Kraljev 10, 1373 Rovte

041 692 660

slavko.smrtnik@gmail.com

AVTOPREVOZNIŠTVO Franc Ambrožič s.p.

Tržaška cesta 90A, 1370 Logatec

AVTOPREVOZNIŠTVO LUKAN,

Luka Lukan s.p.

Petkovec 13A, 1373 Rovte

01 754 27 68, 050 646 049

ambrozic.mateja@siol.net

031 214 155

luka.lukan@gmail.com

AGT AVTOPREVOZNIŠTVO, gostinstvo in

trgovina Boštjan Koprivnjak s.p.

Blekova vas 1B, 1370 Logatec

01 754 35 68, 041 641 097

agt.koprivnjak.bostjan@gmail.com

AIDA TRANSPORT, prevozništvo, d.o.o.

Pavšičeva ulica 26, 1370 Logatec

070 210 473

ponjevicemir84@gmail.com

PULSE trgovina in storitve, d.o.o.

Kalce 43F, 1370 Logatec

041 212 276

ursa.prelaz@gmail.com

TEHNOJUR, prevozi in storitve, d.o.o., Rovte

Rovte 128, 1373 Rovte

01 750 21 57, 041 721 997

tehnojur@gmail.com

www.jurbus.si

AVTOPREVOZNIŠTVO Simon Krmavner s.p.

Laze 26A, 1370 Logatec

HOEDLMAYR logistika d.o.o.

Tovarniška cesta 36, 1370 Logatec

AVTOPREVOZNIŠTVO - MERLAK

Merlak Jernej s.p.

Žibrše 20, 1370 Logatec

DOKAN prevozi d.o.o.

IOC Zapolje III 4, 1370 Logatec

01 754 48 77, 041 523 962

krmavner.simon@siol.net

01 755 84 00, 041 342 556

hls.info@hoedlmayr.com

www.hoedlmayr.com

01 754 27 82, 041 688 117

nejcmerlak@siol.net

041 330 100

dokandoo@gmail.com

TI - TA TRANSPORT, družba za transport in

storitve, d.o.o.

Zelenica 30, 1370 Logatec

041 800 278

tia248@siol.net

22


PREVOZI OSEB IN STVARI, Tomaž Pivk s.p.

Rovtarske Žibrše 15, 1373 Rovte

LUMA Logistika d.o.o.

Partizanska cesta 61, 1381 Rakek

040 804 230

prevozi.pivk@gmail.com

www.prevozi-pivk.com

065 601 325

luka@luma-logistika.si

EGI TRANSPORT, Dejan Butinar s.p.

Jačka 32, 1370 Logatec

JanMar, prevozi, Jan Marušič s.p.

Stara cesta 49, 1370 Logatec

01 754 13 45, 040 308 803

bu.dejan@gmail.com

040 810 736

janmar.avto@gmail.com

ŽERJAL, prevozništvo in gradbeništvo, d.o.o.

Rovte 144, 1360 Vrhnika

041 333 144

info@zerjal.net

www.zerjal.net

ŠUDO TRANSPORT, Jasna Hafizović s.p.

Strmica 10, 1370 Logatec

040 132 627

prevozijasna@gmail.com

ROK TRANSPORT, Rok Kosmač s.p.

Mandrge 7, 1370 Logatec

040 132 600

rok.kosmacs.p.@gmail.com

AVTOŠOLA NINO Anton Simšič s.p.

Notranjska cesta 14, 1370 Logatec

041 644 967

info@avtosola-nino.si

www.avtosola-nino.si

TRANSPORT AN-MA, prevozništvo in

storitve, d.o.o.

Martinj hrib 11A, 1370 Logatec

031 752 058, 051 321 324

transport.anma@gmail.com

PREVOZI BOGATAJ, prevozi in posredništvo

z lesom, d.o.o.

Medvedje Brdo 32, 5275 Godovič

PREVOZI Janko Lampe s.p.

Gorenjska cesta 2A, 1370 Logatec

bojan.bbogataj@gmail.com

041 789 114

jani.lampe@gmail.com

DELMAN, prevozi in storitve, d.o.o.

Ob Borovniščici 12, 1353 Borovnica

TREVEN TRANSPORT, prevozi in

logistika, d.o.o.

Hotedršica 7C, 1372 Hotedršica

mail@delman.si

041 694 513

treven.transport@siol.net

AVTOPREVOZNIŠTVO BOGATAJ IN

PARTNER d.n.o.

Grčarevec 11, 1370 Logatec

avtoprevoznistvo.bogataj@siol.net

PREVOZI IN ŽAGARSTVO, Toni Turek s.p.

Hotedršica 56, 1372 Hotedršica

IGGITRANS PREVOZI d.o.o.

Pod gozdom 5A, 1370 Logatec

041 560 982

041 744 220

iggitrans@gmail.com

TRANSPORT KOS Miha Kos s.p.

Zadružna pot 6, 1370 Logatec

041 356 452

23


SEKCIJA ZA GOSTINSTVO, TURIZEM IN

ŽIVILSTVO

Predsednik: Izidor Zelenc

Podpredsednik: Toni Voljč

PIZZERIJA BOLERO Đurđica Mitrović s.p.

Tržaška cesta 114, 1370 Logatec

01 754 22 12, 040 235 487

dzurdza63@gmail.com

KRPANOV CVET, predelava in prodaja čajev,

Kristjan Bauer s.p.

Klanec 16, 1370 Logatec

kry.bauer@gmail.com

EVENTOR, organizacija dogodkov in

gostinske storitve, Matjaž Rus s.p.

Cankarjeva cesta 5, 1370 Logatec

041 357 830

rus.matjaz467@gmail.com

GOSTIŠČE JERŠIN, Bojan Jeršin, s.p.

Cankarjeva cesta 1, 1370 Logatec

MARCHE Gostinstvo d.o.o.

Notranjska cesta 71, 1370 Logatec

01 756 41 13, 041 406 447

info@jersin.si

www.jersin.si

01 750 84 10

uprava-slo@marche-int.com

www.marche-movenpick.si

GOSTILNA Matej Rupnik s.p.

Rovte 18, 1373 Rovte

01 750 10 90

rupnik_medo@yahoo.com

COFFEE BOX, gostinstvo in storitve,

Žemil Šiljević s.p.

Seškova cesta 18A, 1215 Medvode

031 466 457

POSLOVNE STORITVE, Matjaž Žigon s.p.

Grčarevec 8, 1370 Logatec

01 750 94 90, 041 395 377

info@mz-consulting.org

mz-consulting.org

GOSTILNA TURK Izidor Zelenc s.p.

Hotedršica 28, 1372 Hotedršica

01 755 91 23, 041 891 710

info@goturk.si

www.goturk.si

KAORI umetniško ustvarjanje d.o.o.

Sončni Log 7, 1370 Logatec

041 703 741

info@izprveroke.com

www.izprveroke.com

24


GOSTINSTVO, Toni Voljč s.p.

Žibrše 15A, 1370 Logatec

GOSTINSKE STORITVE PAVUNC,

Miran Pavunc s.p.

Rovtarske Žibrše 10B, 1373 Rovte

T-DEA proizvodnja, gostinstvo in

storitve, d.o.o.

Ograje 24A, 1360 Vrhnika

051 300 895

toni.lunca@gmail.com

01 750 11 86

miran.pavunc@gmail.com

bozidar.jereb@gmail.com

GOSTINSTVO GUNSTEK, storitve, d.o.o.,

PE Gostilna pri Kramarju, Logatec

Raskovec 2A, 1360 Vrhnika

051 337 090

info@gostinstvo-gunstek.si

www.gostinstvo-gunstek.si

RUDI KAVA, predelava kave, Rodolfo Di

Giamberardino s.p.

Kidričeva ulica 5, 1370 Logatec

041 862 824

info@coffeerudys.com

www.coffeerudys.com

DOSTAVA HRANE, Jose Gregorio

Hernandez Mendoza s.p.

Tabor 2, 1370 Logatec

joseg1628@gmail.com

GOSTINSKE STORITVE, Boštjan Mahne s.p.

Tržaška cesta 70A, 1370 Logatec

041 637 140

bostjan.mahne@gmail.com

RI GOSTINSTVO, trgovina in storitve, d.o.o.

Stara cesta 3, 1370 Logatec

01 754 35 23

kavarna.kljukec@gmail.com

TM-SUB, gostinstvo in trgovina, d.o.o.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

GOSTINSKE STORITVE ŽAKLEJ,

Damijana Žakelj s.p.

Kalce 20A, 1370 Logatec

031 373 392

tavcar.m@gmail.com

031 682 211

damjana.zakelj@grc-zapolje.si

www.picerija-zakelj.si

ODDAJANJE PRENOČIŠČ Facija Franc s.p.

Laze 6B, 1370 Logatec

031 412 634

info@speleocamp.com

www.speleocamp.com

STREŽBA HRANE IN PIJAČE, Tajda Trček s.p.

Petkovec 19A, 1373 Rovte

25


SEKCIJE - OSTALO

Predsednik: Alojzij Lazar

Podpredsednica: Brigita Vehar

SEKCIJA CVETLIČARJEV IN VRTNARJEV

AN-JAN, cvetličarstvo in vrtnarstvo, d.o.o.

Petkovec 5, 1373 Rovte

051 359 440

apeckaj@gmail.com

www.cvetlicarnaanja.si

CVETLIČARNA KARMEN,

Karmen Gantar s.p.

Notranjska cesta 14, 1370 Logatec

01 75 42 152, 041 936 632

cvetlicarna.karmengantar@gmail.com

CVETLIČARNA BELA, Onja Knol s.p.

Tržaška cesta 3, 1370 Logatec

040 454 094

onjaculk@gmail.com

SEKCIJA TEKSTILCEV

ŠIVILJSTVO IN POPRAVILA

Magda Kramar s.p.

Tržaška cesta 2B, 1370 Logatec

041 986 065

magda.kramar@gmail.com

VIDA MODA ŠIVILJSTVO Vida Govekar s.p.

Kalce 17H, 1370 Logatec

041 379 028

info@vidamoda.si

www.vidamoda.si

ERNI TIM, trgovina in storitve, d.o.o.

Kalce 24L, 1370 Logatec

031 323 670, 041 605 356

info@workmaan.com

www.workmaan.com

26


SEKCIJA PLASTIČARJEV

ROLETARSTVO Uršič Darko s.p.

Strmica 19, 1370 Logatec

01 756 43 33, 041 651 716

info@roletarstvo-ursic.si

www.roletarstvo-ursic.si

JUMAPLAST d.o.o., družba za proizvodnjo,

trgovino in storitve

Ograje 62, 1360 Vrhnika

01 366 31 96

info@jumaplast.si

www.jumaplast.com

PEAL, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.

Obrtna cona Logatec 3, 1370 Logatec

041 409 536

info@peal.si

www.peal.si

PANPLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.

IOC Zapolje I 38, 1370 Logatec

01 750 97 01, 041 614 911

panplast@siol.net

www.panplast.si

GLEDRING trgovina in proizvodnja izdelkov

iz gume in orodij d.o.o., Ljubljana

Kamnogoriška cesta 26, 1000 Ljubljana

01 750 82 00

info@gledring.com

www.gledring.com

LONSTROFF medicinski elastomeri d.o.o.

Obrtna cona Logatec 31, 1370 Logatec

01 780 09 00

info@lonstroff.com

www.lonstroff.com/sl

MIBO MODELI modelarstvo in prodaja d.o.o.

Tržaška cesta 87B, 1370 Logatec

01 7590 101, 041 669 111

shop@mibomodeli.com

www.mibomodeli.com

SEKCIJA ČISTILCEV OBJEKTOV

M&M CLEANING, čiščenje, Mojca Šajn

Andrews s.p.

Žibrše 25C, 1370 Logatec

040 548 426

mojca_sajn@yahoo.com

REDITELJSTVO IN ČIŠČENJE,

Dalibor Devura s.p.

Pri borštu 26, 1210 Ljubljana – Šentvid

dalibordevura@gmail.com

ECOPLUS, čiščenje okolja, d.o.o.

Pod lipami 5, 1370 Logatec

01 546 50 15

info@ecoplus.si

www.ecoplus.si

ČISTILNI SERVIS CRISTAL Divna Bursać s.p.

Tovarniška cesta 12I, 1370 Logatec

051 607 660

crystalbursac@hotmail.com

DR CLEANING SERVICE, čiščenje, Stojka

Gjorgieva s.p.

Poštni vrt 6, 1370 Logatec

27


SEKCIJA ZA DOMAČO IN UMETNOSTNO OBRT

KATJUŠA, galerija nakita, Katja Marolt s.p.

Kalce 24J, 1370 Logatec

031 347 086

marolt.katja@gmail.com

RUSTICA, umetniško ustvarjanje, Marcello

Notersberg s.p

Tržaška cesta 80A, 1370 Logatec

041 837 960

marcello.notersberg@gmail.com

KALUNA, izdelava raznovrstnih izdelkov,

Polona Pivk Mihevc s.p.

Tržaška cesta 164, 1370 Logatec

041 944 674

polona@kaluna.si

MIMETIK design, tekstilno in grafično

oblikovanje, Brigita Vehar s.p.

Hotedršica 76, 1372 Hotedršica

041 891 830

brigita@mimetik-design.si

www.mimetik-design.si

SEKCIJA OPTIKOV

OPTIKA LARA, optika in okulistična

ambulanta d.o.o.

Notranjska cesta 14, 1370 Logatec

01 754 21 50

optika.lara@gmail.com

www.optikalara.si

SEKCIJA FOTOGRAFOV

FOTO STUDIO SANNJA,

Ljupče Manevski s.p.

Stara cesta 6, 1370 Logatec

01 754 32 57, 041 770 220

foto.sannja@siol.net

www.fotoporoka.com

NESI VIDEOS, video produkcija in grafično

oblikovanje, Siniša Đuković s.p.

Tržaška cesta 16, 1370 Logatec

070 377 422, 040 252 563

info@nesivideos.eu

www.nesivideos.eu

SEKCIJA FRIZERJEV

FRIZERSTVO DARJA, Darja Kunc s.p.

Rovte 44K, 1373 Rovte

040 631 320

darja.kunc@gmail.com

LASK, frizerski salon, Barbara Čar s.p.

Tržaška cesta 98, 1370 Logatec

041 525 183

carbarby@gmail.com

28


ODBOR ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

ŠARDI&Co. nepremičnine, družba za

posredovanje v prometu z

nepremičninami, d.o.o.

Slovenčeva ulica 19A, 1000 Ljubljana

051 314 100

info@sardinepremicnine.si

www.sardinepremicnine.si

NAKLO podjetje za organizacijo,

vzdrževanje, načrtovanje posredovanje in

zastopanje, d.o.o., Logatec

Notranjska cesta 14, 1370 Logatec

01 754 13 13

info@naklo-logatec.si

www.naklo-logatec.si

SK nepremičninsko posredovanje,

Samo Kikl s.p.

Ukmarjeva ulica 4A, 1000 Ljubljana

040 424 756

samo.kikl@skupinapartnerji.si

ODBOR POGREBNIH DEJAVNOSTI

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE

LOGATEC, d.o.o.

Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

01 750 81 10, 051 656 271

info@kp-logatec.si

www.kp-logatec.si

SEKCIJA GRAFIČARJEV

COMA SERVIS Vladimir Treven s.p.

Praprotno Brdo 17, 1373 Rovte

041 585 600

sivam.vezem@gmail.com

EMBALAZAR, tisk in oblikovanje, Tanja

Laknar s.p.

Stara cesta 10, 1370 Logatec

031 795 438

info@embalazar.si

www.embalazar.si

KARTONAŽA Mihela Primožič s.p.

Petkovec 11B, 1373 Rovte

01 750 11 63, 040 807 804

info@kartonaza.si

www.kartonaza.si

KNJIGOVEZNICA Gregor Rupnik s.p.

Čevica 4, 1370 Logatec

01 754 32 24, 041 665 771

knjigoveznicagr@gmail.com

www.grk.si

JANIS Janez Istenič s.p.

Kalce 38D, 1370 Logatec

01 756 40 97, 041 725 687

janez.istenic@kabelnet.net

29


SEKCIJA KNJIGOVODSKIH SERVISOV, PROSTOVOLJNIH ČLANOV

RAČUNOVODSKE STORITVE Mirjam Arh

Gostiša s.p.

Kalce 31E, 1370 Logatec

031 249 108

mirjam.ag@gmail.com

TFS SERVIS, podjetje za računovodstvo in

svetovanje, d.o.o.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

01 75 09 241, 031 840 035

info@tfs.si

www.tfs.si

VIRVITAL storitve in svetovanje, d.o.o.

Strmica 24, 1360 Vrhnika

040 361 543, 040 361 685

info@virvital.eu

www.virvital.eu

RAČUNOVODSTVO IN SVETOVANJE

Martina Puntar s.p.

Tovarniška cesta 26, 1370 Logatec

051 313 822

BOMORIS d.o.o., Računovodske storitve in

poslovno svetovanje

Jačka 53B, 1370 Logatec

POLH, strojne inštalacije in

računovodstvo, d.o.o.

Kalce 24I, 1370 Logatec

041 347 528

barbara.bomoris@gmail.com

031 487 928

racunovodstvo.polh@gmail.com

www.polhdoo.eu

MOJKONTO d.o.o., računovodske in ostale

storitve

Gregorčičeva ulica 2, 1370 Logatec

RAČUNOVODSKA SOBA,

Veronika Mihelič s.p.

Cesta 5. maja 23, 1370 Logatec

031 341 973

mojca@iglicar.si

040 891 991

veronika.mihelic.s.p@gmail.com

SEKCIJA TRGOVCEV, PROSTOVOLJNIH ČLANOV

LEVČEK, trgovina po pošti in storitve d.o.o.

IOC Zapolje III 4, 1370 Logatec

041 243 565

info@lesena-igrala.si

www.lesena-igrala.si

URBANA IGRALA, proizvodnja in oprema

otroških igrišč, d.o.o.

IOC Zapolje I 21, 1370 Logatec

05 992 03 22, 040 652 775

info@urbana-igrala.si

www.urbana-igrala.si

Posredništvo pri prodaji, Tomo Cigale s.p.

Naklo 13, 1370 Logatec

TUL trgovska dejavnost d.o.o.

Loka 16, 1370 Logatec

08 205 66 50, 031 349 479

tul.logatec@gmail.com

www.tul-elektro.si

TOP TREND, posredništvo, storitve in

svetovanje, d.o.o.

Martinj hrib 7, 1370 Logatec

030 707 607

salon@top-trend.si

www.top-trend.si

Multimedijske storitve, Matevž Brenčič s.p.

Tovarniška cesta 13, 1370 Logatec

30


UNICOMMERCE, podjetje za zunanjo in

notranjo trgovino, d.o.o.

Obrtniška ulica 21, 1370 Logatec

080 88 23

info@unicommerce.si

www.unicommerce.si

Posredništvo, svetovanje in prodaja, Mihael

Brenčič s.p.

Tovarniška cesta 13, 1370 Logatec

7KA, trgovina, Silvester Novak s.p.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

ZASTOPSTVO IN POSREDNIŠTVO

Blaž Kranjc s.p.

Kalce 7, 1370 Logatec

031 758 222

blaz.kranjc.kalce@gmail.com

LORI & BAN, spletna prodaja, Luka Brus s.p.

Kalce 21A, 1370 Logatec

luka.brus@gmail.com

Spletna trgovina in storitve, Miha Murn s.p.

Prešernova ulica 6, 1370 Logatec

Knjigarna in antikvariat Vodnik d.o.o.

Loka 33, 1370 Logatec

041 400 406

knjigarna.vodnik@gmail.com

www.antikvariat-vodnik.si

SEKCIJA KOZMETIKOV

TRIMAS, trgovina in izobraževanje, d.o.o.

Gozdna pot 24B, 1370 Logatec

040 828 073

info@lashboxla.si

PROIZVODNJA EKOLOŠKE KOZMETIKE,

Urška Orešnik s.p.

Hotedršica 103A, 1372 Hotedršica

041 414 919

info@herbaslovenica.si

www.herbaslovenica.si

TOUCH OF BEAUTY, kozmetične storitve,

Alma Botonjić s.p.

Sončni Log 6, 1370 Logatec

atb.touch.of.beauty@gmail.com

SAMOUGLAŠEVANJE, Urban Brenčič s.p.

Hotedršica 9C, 1372 Hotedršica

051 244 109

urban.brencic@gmail.com

NATURA KERN, storitve, trgovina in

zastopstva, d.o.o.

Stara cesta 10, 1370 Logatec

01 754 13 79, 041 704 733

info@kozmeticnisalon.com

www.kozmeticnisalon.com

PEDIKURA, Sara Valič Lipovec s.p.

Grčarevec 54, 1370 Logatec

041 361 372

sari.pedicure@gmail.com

DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI,

Damjan Šokčević s.p.

Mala Ligojna 7, 1360 Vrhnika

31


SEKCIJA PREDELOVALCEV KOŽ

ČEVLJARSTVO O.& H. Branko Hasler s.p.

Čevica 2, 1370 Logatec

041 986 539

bhasler.sp@kabelnet.net

OSTALO

ZAVOD DOM MARIJE IN MARTE - KARITAS

LOGATEC, Dom za ostarele

Šolska pot 1, 1370 Logatec

01 754 31 61, 01 754 20 40

info@dmm.si

SOS marketing, prva pomoč pri digitalnem

marketingu, Mojca Baraga s.p.

Cesta Jožeta Krajca 12, 1381 Rakek

070 700 112

mojca@sosmarketing.si

www.sosmarketing.si

UČNI CENTER NINA, izobraževanje in

inštrukcije, Nina Krička s.p.

Cankarjeva cesta 8A, 1370 Logatec

070 766 100

nina.kricka@gmail.com

UPRAVITELJ LOKACIJ IN PRODUKCIJA,

Bratislav Stojanović s.p.

Tržaška cesta 105, 1370 Logatec

051 310 802

stojanovicbratislav20@gmail.com

VETERINARSKI CENTER PLEVNIK d.o.o.

Tovarniška cesta 10, 1370 Logatec

01 756 41 67, 040 235 206

info@vet-center.si

www.vet-center.si

Nataša Kogoj, poslovno in osebno

svetovanje d.o.o.

Grič 5, 1370 Logatec

041 855 528

natasa@harmonija.si

www.natasakogoj.si

Diligen ICE, investicije, svetovanje in

izobraževanje, d.o.o.

Strmica 99, 1360 Vrhnika

031 386 814

diligenice@outlook.com

Zavod za pomoč mladim družinam s težko

ozdravljivimi družinskimi člani Z ljubeznijo

Tržaška cesta 18, 1370 Logatec

01 235 1520

info@zavodzljubeznijo.si

www.zavodzljubeznijo.si

ŠPORTNA DEJAVNOST, Bor Grdadolnik s.p.

Rovte 119B, 1373 Rovte

bor.grdadolnik5@gmail.com

ZAVAROVALNO ZASTOPANJE

Martina Čeh s.p.

Erazmova ulica 12A, 6230 Postojna

040 364 955

VOYAGER HERITAGE SOLUTIONS,

upravljanje in raziskovanje dediščine, d.o.o.

Tržaška cesta 11, 1370 Logatec

dejan.veranic@gmail.com

POLIUME, inštrukcije, poučevanje in

prevajanje, Karin Vegelj s.p.

Tovarniška cesta 14, 1370 Logatec

070 448 858

karin.vegelj@kabelnet.net

32


ISKANJE LOKACIJ, Oliver Stojanović s.p.

Tržaška cesta 105, 1370 Logatec

SPLETNE STORITVE, Aljaž Polh s.p.

Slavina 54A, 6258 Prestranek

ŠPORTNO TRENIRANJE, Eva Sever Rus s.p.

Došce 7, 1370 Logatec

OSEBNA ASISTENCA, Jure Corn s.p.

Jamnica 18, 1370 Logatec

POTODOM podjetje za storitve, d.o.o.

Grčarevec 54, 1370 Logatec

mateja.valic@siol.net

ELINA, medijske storitve, Nadja

Kovačević s.p.

Tržaška cesta 102A, 1370 Logatec

33


W I N S L O W E N V I R O N M E N T A L O R G A N I Z A T I O N

O B M O Č N A O B R T N O - P O D J E T N I Š K A Z B O R N I C A L O G A T E C

TRŽAŠKA CESTA 11, 1370 LOGATEC

TELEFON: 01 750 90 80

E-POŠTA: INFO@OOZ-LOGATEC.SI

SPLETNA STRAN: WWW.OOZ-LOGATEC.SI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!