Views
4 years ago

Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının ... - Stomatoloq

Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının ... - Stomatoloq

Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının ... -

Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri 1) Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir? A) Müvəqqəti B) Daimi-çeynəmə dişləri C) Daimi D) Müvəqqəti və daimi E) Daimi-frontal dişlər Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004 2) Daimi dişlərin sistem hipoplaziyası nəyin nəticəsində baş verir? A) İçməli suyun tərkibində ftorun miqdarının az olmasının B) İçməli suyun tərkibində mikroelementlərin olmamasının C) Genetik faktorların D) Hamiləlik dövründə ananın keçirdiyi xəstəliklərin E) Anadan olduqdan sonra uşağın keçirdiyi xəstəliklərin Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004 3) Hetçinson, Furnye və Pflyüger dişləri hansı xəstəliyin növləridir? A) Endemik flüorozun B) İçməli suyun tərkibində mikroelementlərin olmamasının C) Endemik zobun D) Sistem hipoplaziyanın E) Yerli hipoplaziyanın Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004 4) Hetçinson, Furnye və Pflyüger dişlərində patoloji proses hansı nahiyyəni əhatə edir? A) Mina və dentini B) Sementi və dentini C) Minanı D) Dentini E) Sementi

 • Page 2 and 3: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 4 and 5: A) Vital ekstripasiya B) Vital ampu
 • Page 6 and 7: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 8 and 9: E) Əvvəl azalıb, sonradan artır
 • Page 10 and 11: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 12 and 13: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 14 and 15: Pulpitlər 61) Xroniki qanqrenoz pu
 • Page 16 and 17: A) Pulpanın devitalizasiya edilər
 • Page 18 and 19: D) Termometriya E) Vaxt faktoru Əd
 • Page 20 and 21: D) Mərgümüş və yaxud paraforma
 • Page 22 and 23: D) Kəskin irinli E) Kəskin Ədəb
 • Page 24 and 25: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 26 and 27: D) Diş çəkilməlidir, çünki so
 • Page 28 and 29: C) Yodinol D) Evgenol E) Fizioloji
 • Page 30 and 31: C) Tədricən bərkiməli, minanın
 • Page 32 and 33: B) Fosfat sementlə C) Sink-evgenol
 • Page 34 and 35: 151) Marginal diş əti nədir? A)
 • Page 36 and 37: 161) Yüngül dərəcəli kataral g
 • Page 38 and 39: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 40 and 41: D) Mikroorqanizmlər və onların d
 • Page 42 and 43: B) Diş əti məməcikləri göyüm
 • Page 44 and 45: 198) Parodontun idiopatik xəstəli
 • Page 46 and 47: C) Hamilələik D) Ağızla nəfəs
 • Page 48 and 49: B) Onkoloji xəstəliklər, vərəm
 • Page 50 and 51: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 52 and 53:

  235) Parodontologiyada leykositlər

 • Page 54 and 55:

  D) 1 həfdədən sonra E) 10 günd

 • Page 56 and 57:

  E) Bioloji Ədəbiyyat: Боров

 • Page 58 and 59:

  B) 10 mkA-ə qədər C) 50 mkA-ə q

 • Page 60 and 61:

  Ədəbiyyat: Боровский В.

 • Page 62 and 63:

  C) Sadə herpes virusu D) Vensan fu

 • Page 64 and 65:

  291) Xroniki residivləşən herpes

 • Page 66 and 67:

  D) Bütün hallarda E) Əksər hall

 • Page 68 and 69:

  B) Ac qarına C) Yeməkdən sonra D

 • Page 70 and 71:

  320) Ağız boşluğu kandidozunun

 • Page 72 and 73:

  Ədəbiyyat: Боровский В.

 • Page 74 and 75:

  A) Fuzospiroxetoz B) Maya göbələ

 • Page 76 and 77:

  349) Ağız boşluğunun selikli qi

 • Page 78 and 79:

  B) Əzələ toxumasında C) Piy tox

 • Page 80 and 81:

  E) Zədə zonasını kriodestruksiy

 • Page 82 and 83:

  B) Konservativ müalicə aparmalıd

 • Page 84 and 85:

  A) Dil sinirinin iflici, qlandulyar

 • Page 86 and 87:

  397) Melkerson-Rozental sindromuna

 • Page 88 and 89:

  D) 0,5-0,6 E) 0,8-1,1 Ədəbiyyat:

 • Page 90 and 91:

  A) Askarbin turşusu və lidokainl

 • Page 92 and 93:

  E) Yandırmaq Ədəbiyyat: Боро

 • Page 94 and 95:

  C) Tək-tək və ya çoxlu sayda s

 • Page 96 and 97:

  445) Mütəmadi olaraq salisilatlar

 • Page 98 and 99:

  A) Dişlərin çox yonulması B) Ma

 • Page 100 and 101:

  B) Bornun tipi C) Sudan istifadə e

 • Page 102 and 103:

  A) Çeynəmə əzələlərinin para

 • Page 104 and 105:

  B) Kimyəvi birləşmə C) Mexaniki

 • Page 106 and 107:

  E) 60° - 80° Ədəbiyyat: Е.Н.

 • Page 108 and 109:

  493) Materiallardan hansı daha ço

 • Page 110 and 111:

  501) Vinir hazırlamaq üçün hans

 • Page 112 and 113:

  A) Beş B) İki C) Dörd D) Bir E)

 • Page 114 and 115:

  517) Üst çənəyə tam protez haz

 • Page 116 and 117:

  Ədəbiyyat: А.П. Воронов

 • Page 118 and 119:

  B) 2 mm C) 6 mm D) 10 mm E) 4 mm Ə

 • Page 120 and 121:

  540) Fizioloji mərkəzi okklüziya

 • Page 122 and 123:

  Ədəbiyyat: Хеннинг Вул

 • Page 124 and 125:

  556) Hazırlanan diş - çənə pro

 • Page 126 and 127:

  564) Bügel və kombinəedilmiş pr

 • Page 128 and 129:

  Ədəbiyyat: Хеннинг Вул

 • Page 130 and 131:

  A) 4.5 B) 2.5 C) 5 D) 3.2 E) 4 Əd

 • Page 132 and 133:

  E) Dörd diş yerinə 1 implant Əd

 • Page 134 and 135:

  594) Diş rənginin təyinində bey

 • Page 136 and 137:

  D) Şəffaflıq E) Opalessent Ədə

 • Page 138 and 139:

  B) Funksioqraf C) Artikulyator D) Q

 • Page 140 and 141:

  Ədəbiyyat: Р.Е.МакДонал

 • Page 142 and 143:

  628) Çənələrin ölçü anomaliy

 • Page 144 and 145:

  C) Makrodetiya D) Hipoplaziya E) Re

 • Page 146 and 147:

  C) 2 D) 5 E) 4 Ədəbiyyat: Пер

 • Page 148 and 149:

  655) Mina qatının sistem hipoplaz

 • Page 150 and 151:

  C) Hər biri D) Yeniyetmə dövrü

 • Page 152 and 153:

  B) Daha çox pasientlərdə anestez

 • Page 154 and 155:

  D) Sümüküstü inyeksiya E) İnfi

 • Page 156 and 157:

  D) Alveolyar çıxıntının sümü

 • Page 158 and 159:

  Ədəbiyyat: Робустова Т.

 • Page 160 and 161:

  A) I və II B) II C) III D) I E) II

 • Page 162 and 163:

  B) 3-cü C) 4-cü D) 5-ci E) 1-ci

 • Page 164 and 165:

  Ədəbiyyat: Тимофеев А.А

 • Page 166 and 167:

  Ədəbiyyat: Робустова Т.

 • Page 168 and 169:

  Ədəbiyyat: Робустова Т.

 • Page 170 and 171:

  D) Alveolyar çıxıntıların seli

 • Page 172 and 173:

  B) Sümük yaranın irinləməsi C)

 • Page 174 and 175:

  D) 24 saat E) 48 saat Ədəbiyyat:

 • Page 176 and 177:

  784) Çənələrin sınıqlarında

 • Page 178 and 179:

  A) Adams üsulu B) Enql qövsü C)

 • Page 180 and 181:

  Ədəbiyyat: Тимофеев А.А

 • Page 182 and 183:

  E) Epidermisin bütün layları Əd

 • Page 184 and 185:

  820) Nəfəsalma yolların hissəvi

 • Page 186 and 187:

  A) Nəfəsalma qurğunun yeridilmə

 • Page 188 and 189:

  D) Stenonov axacağı E) Stroma Əd

 • Page 190 and 191:

  847) Kəskin sialoadenitin inkişaf

 • Page 192 and 193:

  857) Ağız suyu vəzilərinin xron

 • Page 194 and 195:

  D) Bütün sıraların axacaqların

 • Page 196 and 197:

  876) Vartanov axacağında konkreme

 • Page 198 and 199:

  C) Qat-qat yaranın hər tərəfini

 • Page 200 and 201:

  Ədəbiyyat: Тимофеев А.А

 • Page 202 and 203:

  D) Göz yuvasının sərhədləri E

 • Page 204 and 205:

  D) Almacıq sümüyünün alın ç

 • Page 206 and 207:

  D) Bizvari çıxıntı E) Gl. parot

 • Page 208 and 209:

  C) Çənə-altı tüpürcək vəzi

 • Page 210 and 211:

  B) Dilaltı sümük C) M. digastric

 • Page 212 and 213:

  Ədəbiyyat: Тимофеев А.А

 • Page 214 and 215:

  A) Sualı göbələklər B) Solğun

 • Page 216 and 217:

  D) Dəyişiklər yoxdur E) Leykosit

 • Page 218 and 219:

  973) Naqili anesteziya zamanı hans

 • Page 220:

  982) Perikoronit nədir? A) Dərial

Ağ ciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol
isim.az
Test Ducati ST4_749S.pdf - Bikes.cz
bikes.cz
TEST | Pamätajte na pamäte - Goodram
goodram.com