Views
7 months ago

Вестник "Струма" брой 47

събота - неделя 24-25 февруари 2018 година

СТРУМА 24-25

СТРУМА 24-25 февруари 2018 г. РЕПОРТЕР стр. 2 7 146 абсолвенти на Филологическия факултет се дипломираха на тържествена церемония, А. Клечерова от Банско и санданчанинът Д. Нурков пълни отличници Благоевградчанката В. Бранкова, майка на 3 деца: В първи курс бяхме 65 човека, завършихме 15, продължавам магистратура, мисля за докторантура 146 абсолвенти от Филологическия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград получиха дипломите си за висше образование. Бакалаврите и магистрите от специалностите "Английска филология", "Българска филология", "Славянска филология", "Приложна лингвистика", "Чужд език и етнология", "Педагогика на обучението по български език и по чужд език", "Балканистика", "Филологически аспекти на работата в медиите", "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение", "Превод и съвременна англоезична литература", "Английски език и етнология", "Език и лингвистика в глобалния свят", "Българският език като чужд" и "Английски език и антропология на Югоизточна Европа" се дипломираха с тържествена церемония в аулата на университета в присъствието на много свои близки, роднини и гости. "Докато се реализирате, ще трябва да сте упорити, но когато вършите работата си с желание и хъс, вярвам ще се поздравите като добри специалисти", обърна се към завършващите деканът на факултета проф. д-р Магдалена Панайотова и ги посъветва да не бъдат безидейни, а да мислят кретивно и нестандартно . Абсолвентите поздрави и зам. ректорът по учебната дейност на ЮЗУ проф. д-р Антони Стоилов, който призна, че е развълнуван, тъй като е и преподавател във Филологическия факултет, и пожела на бакалаврите и магистрите да бъдат достойни хора. Общо 16 от дипломиращите се с успех над 5.50 получиха университетския плакет за отлични постижения и резултати по време на следването. Двама от абсолвентите са пълни отличници - Александра Клечерова от Банско, специалност "Българска филология", и Димитър Нурков от Сандански - "Английска филология". Пълните отличници Александра Клечерова /сн. 1/ и Димитър Нурков /сн. 2/. Василка Бранкова /вдясно на сн. 3 / с колеги. Аристидис Яницугурис /сн. 4/. Част от завършващите "Българска филология" /сн. 5/. Биляна Каменова /вляво на сн. 6/. По-голяма част от абсолвентите - випуск 2017 на Филологическия факултет, се събраха за обща "Филологията е трудна, но дава сили", сподели Александра, която продължава с магистратура по "Журналистика", и благодари на родителите си, ръководството на факултета и преподавателите си. Любопитното е, че другият дипломиращ се без нито една петица - Димитър, е от випуск 2015 г. Той отложил завършването си с две години, тъй като станал частен учител по английски в столицата. Впоследствие се върнал в родния си Сандански и отворил своя школа, в която преподава чуждия език на деца и възрастни. Като най-голямо предиз- 6 снимка /сн. 7/. 2 4 ли, че не му е било трудно по ска филология" и иска да работи като преводач или учи- филология" позира и Василка за бакалавър по "Българска 5 време на следването и не изключи възможността да се тел. Бранкова, горда майка на 3 деца. реализира и като учител по английски Че се е ориентирала към "В първи курс бяхме 65 чо- в училище. "Славянска филология", тъй века, сега завършваме 15-ина. Сред отличниците в специалност като искала да учи специфич- През тези 4 години имаше и "Английска филолони езици, неусвоявани от мно- трудности, и предизвикателс- гия" е и японката Йоко Тамура, го чужденци, сподели магистътва, но пак бих извървяла церемонията, която не присъства на церът в тази специалност Биляна лия път отначало. Не съжалго тъй като е трябвало Каменова от Перник. По вреявам за нищо", категорична бе да пътува за родината си. ме на 5-годишното си следва- благоевградчанката, която Вълнуващия момент по не тя изучавала чешки, английски, продължава с магистратура и дипломирането заедно с абсолвента словенски и руски и мислеща за докторантура. по "Чужд език и етнология" доволна от подготовката си, Церемонията завърши с Аристидис Яницугу- иска да се реализира в облас- "На многоя лета" и много рис от Гърция преживяха и тта на преводите. снимки. цяла група негови близки и Щастлива с дипломата си СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА роднини. Гръцкият гражданин разказа, че когато решил да викателство Димитър определи изпита по "Морфология" учи, в университета в Серес имало трусове и кандидатствал в ЮЗУ "Н. Рилски", още при ръководителя на катедрата по "Германистика и рома- повече че отзивите за благоевградското висше училище 0888 295 408 нистика" доц. д-р Елисавета били изключително добри. Понастоящем Аристидис продъл- изкупува Бояджиева и по староанглийски език при гл.ас.д-р Яна Чанкова.Въпреки това той споде- си с магистратура по жава да надгражда знанията "Англий- 3 Вид материал тънко желязо дебело желязо неръждавейка мед тънка мед дебела алуминий месинг хартия архив-офсет бял найлон цветен найлон твърда пластмаса бутилки битово стъкло с. Зелен дол по-високи цени за количества Плащане веднага цени 300 лв./тон 380 лв./тон 1.40 лв./кг. 8.10 лв./кг. 8.60 лв./кг. 1.60 лв./кг. 5.70 лв./кг. 100 лв./тон 120 лв./тон 270 лв./тон 80 лв./тон 250 лв./тон 150 лв./тон 20 лв./тон 1

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma СТРУМА 24-25 февруари 2018 г. РЕПОРТЕР стр. 3 Благоевград на косъм да остане без общински съветници, 90% са в конфликт на Вчера от парламента дойде успокояващата новина за гласувана отсрочка, наредбата ще действа за мандат 2019-2023интереси по новия закон 90% от общинските съветниците право да има договор с об- на Благоевград са в щината, е много обща. Има конфликт на интереси по новия случай в Стара Загора коледи закон, влязъл в сила прега общински съветник да има дни. Те не трябва да имат договор за дарение с общината частен бизнес и финансови за издръжка на Социал- отношения с общината - търговски, ния патронаж. По разпоредцесионери строителен, като конбата на този закон той е в и т.н. Вчера бе конфликт на интереси и последният срок, в който членовете трябва да напусне ОбС или да на ОбС трябваше да прекрати дарението си". декларират дали отговарят на Успокоението дойде, след изискванията на новия Закон като депутатите се съобразиха с внесеното от председа- за конфликт на интереси. Новите условия забраняват 1 теля на Националното сдруци на общинските съветни- Двамата управители Ю. Воев и В. Атанажение на общините предло- да са в управителни, надзорни или контролни съвети, 1/. Общинските съветници си отдъхнаха член да започнат да действат сов запазиха постовете си за още 3 г. /сн. жение разпоредбите на този в съвети на директорите, да 2 след отсрочката от парламента /сн. 2/. в рамките на мандат 2019- са контрольори, управители, та, в която са съветници, както и с търговски дружества с вия закон, касаеща общин- с кметството, също трябва да вателни и са във всички обло, близо 90% от общински- в сила на наредбата на но- са във финансови отношения "Притесненията са осно- 2023 г. Ако това не бе стана- прокуристи, търговски помощници, синдици или ликвидатори общинско участие или с обските съветници. Новите пра- избират дали да са общински щински съвети в страната", те съветници в Благоевград на търговски друщински предприятия. вила изключват от състава на съветници, или да запазят ра- коментира вчера председа- щяха да попаднат в графата жества с общинско участие, Първоначалното решение ОбС всички бизнесмени, които ботата си. телят Радослав Тасков. "През "конфликт на интереси". или да са директори на общински бе до 23 април всички наличниците имат каквито и да е биз- Възникна въпросът дали последните 2 седмици кому- На сесията вчера ОбС - предприятия. Съветни обстоятелства в този сминес отношения с общината, учителите в общински училиникирам с много колеги от Благоевград поднови за още вече нямат право и да съл да бъдат отстранени, в включително наети на търг ща също са под ударите на Асоциацията на общинските 3 години договорите на управителите са еднолични търговци, съдружници, противен случай следва на- или с конкурс помещения или новия закон. Ако влизането съвети в страната и сме сиве на две общински акционери, членопускане на местния парла- спечелени поръчки, на които му в сила не бе отменено вчегурни в едно - промяната е фирми. Васил Атанасов ще на управителен, надзорен мент. Вчера обаче от парламента са се явявали на общо оснора, имаше опасения, че Бла- ненавременна, недостатъчно продължи да ръководи "Пар- или контролен съвет на търговско дойде новината, че е вание. Лекарите и служитегоевград можеше да се ока- добре обоснована, тъй като кинги и гаражи", а Юрий дружество, което има гласувана отсрочка до 1 декември лите в общинските болници, же без действащ местен пар- общата формулировка, че Воев" - "Пазари" ЕООД. сключен договор с община- 2019 г. на влизането банкерите, чиито институции ламент. общинският съветник няма ДИМИТРИНА АСЕНОВА Само 4-ма съветници подкрепиха разширяване на паркоместата в парк "Св. Врач" в Сандански Стопираха обособяването на нови места за паркиране в парк "Свети Врач" в Сандански, проектът се отлага във времето. Предложението за нови паркоместа на метри от спортната зала по борба "Александър Томов" не получи подкрепата на общинските съветници в Сандански на последното заседание. Само 4-ма съветници подкрепиха идеята, останалите 17 гласуваха с "въздържал се" и "против". Благоевградчанинът Кирил Бракадански, който бе обвинен, че отправил заплахи за убийство към дъщерите си и бившата си съпруга, помоли за служебна защита. Това заяви вчера той на разпоредителното дело в Районен съд, на което трябваше да се обсъди как ще протече наказателният процес срещу него. 52-годишният подсъдим се яви без адвокат, тъй като нямал финансова възможност да си наеме договорен, и помоли за служебен защитник. Искането бе уважено от районния съдия Кристина Панкова, която отложи делото за друга дата. Кирил Бракадански стана клиент на Темида, след като заплаши да убие двете си дъщери Иванка и Величка и тяхната майка Катя Караджова, с която са разведени от 13 години. Тя се принудила да го напусне заради системното физическо и психическо насилие, което упражнявал над нея и децата. Той злоупотребявал с алкохол и ставал агресивен, като се напие. След развода децата останали при майката, тя ги отгледала в семейното жилище в кв. "Еленово", което им било предоставено. Впоследствие било заведено дело за делба на апартамента и съдът решил това да стане чрез публична продан. Кирил Бракадански отказал да приеме съдебното решение, станал още по-агресивен и редовно причаквал дъщерите си и бившата си съпруга пред блока или пред магазините, в които пазарували, и крещял, че ако не освободят жилището, "кръв ще се лее". Тъй като се страхували за живота си, те се принудили да потърсят закрила и завели дело за домашно насилие, Както "Струма" писа, предложението бе направено от президента на клуб "БИ Риал" и съветник Кирил Ханджийски. В мотивите си той посочи, че в залата тренират много деца. Родителите се страхуват да ги пускат пеша, а тренировките се провеждат предимно вечерно време. Наблизо е и Спортният интернат по плуване, където също тренират деца от 5 до 12 години. ЛИДИЯ МАНЕВА ДЕЛО ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ Благоевградчанин, заплашил с убийство дъщерите си и бившата съпруга, поиска служебен адвокат, нямал пари да си наеме като съдът му забранил 6 месеца да се доближава до тях. Това изобщо не го стреснало обаче, а още повече го озлобило, което принудило Катя Караджова да напусне семейното жилище и се пренесе да живее с децата при родителите си в село Изгрев. На 15 март 2017 г. Кирил Бракадански отишъл там и започнал да удря по вратата и да крещи обидни думи към бившата си жена и дъщерите: "Мърши, к..., боклуци". Да защити дъщеря си и внучките си навън излязъл Крум Караджов, на когото бившият му зет казал: "Ти си ми найлесната мишена - с теб ще се оправя най-лесно", след което отправил закани към децата и бившата си жена: "Ще ви убия, ще ви запаля, ще взема резачката и ще ви срежа един по един". Тъй като продължил да се държи агресивно и да отправя заплахи, дъщеря му се обадила на телефон 112 за помощ и като чул, че вика полиция, Кирил избягал. След по-малко от месец се повторила същата ситуация. На 3 април Кирил Бракадански отново отишъл там и пак започнал да сипе същите обиди в присъствието на бившия си тъст. Трите жени се почувствали изключително уплашени и притеснени за живота си и подали жалба в полицията. В хода на разследването са направени комплексна съдебно-психологична и психиатрична експертиза на Катя Караджова и нейните дъщери, според които и на трите са нанесени психотравми. Покрай разправиите Кирил Бракадански стана медийна звезда, тъй като случаят бе предметна тв предаване. БЕТИНА ГЕОРГИЕВА СЗМ ООД Метални халета по проект Арматурна заготовка 0899/953405 www.szm.bg НОВИНИ ЗАЛОВИХА В ПЕРНИК РУМЪНЕЦ С 2,18 ПРОМИЛА ЗАД ВОЛАНА НА КАМИОН Бързо производство срещу пиян румънец е започнато в Перник. Полицаите го спипали зад волана на товарен камион. Около 16 ч. в четвъртък на улица "Вл. въстание", в района на митницата в областния център, бил проверен товарен автомобил "Ивеко", шофиран от 58-годишен гражданин на Румъния. При изпробването му с техническо средство за алкохол били отчетени 2,18 промила. Взета му е кръвна проба и е задържан за 24 ч. с полицейска заповед. СЪДЯТ ТРЪНЧАНИН ЗА ОПИТ ЗА ПАЛЕЖ НА КЪЩА Изправят пред съда трънчанин, опитал да запали къщата на 76-годишен мъж заради стара вражда. Престъплението е извършено в края на месец ноември миналата година в махала Шиловец. 36-годишният Симеон Йорданов направил опит да запали къща, собственост на 76-годишен местен жител. Мъжът разбил входната врата на имота, струпал горими отпадъци и ги запалил. Съседи забелязали огъня и много бързо го потушили. Най-вероятната причина за посегателството е стара вражда между двамата. Симеон Йорданов е привлечен като обвиняем по чл. 330, ал. 1 от НК и работата продължава съвместно с Районна прокуратура - Трън. СТОЛИЧНА ФИРМА ЩЕ ОБЕЗВРЕЖДА ОТПАДЪЧНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕРНИК Столична фирма има намерение да внедри технология за обезвреждане на отпадъчни химични вещества в два модула в Перник. Инвестиционното намерение е на дружеството "Екома" ЕООД. Фирмата възнамерява също да третира опаковки, замърсени с опасни вещества. Освен това има намерение да изгради инсталация за обезвреждане на отпадъци чрез инсинерация и инсталация за рециклиране на разтворители. "Екома" се занимава с внедрителска дейност на изделия в областта на машиностроенето, химическата промишленост, строителството и екологията. Неин собственик е Атанас Калев.

Вестник "Струма", брой 227, 28 септември 2018 г., петък
Вестник "Струма" брой 240
Вестгник "Струма" брой 229
Вестник "Струма", брой 145, 26 юни 2017 г., понеделник
Вестник "Струма", брой 143, 21 юни 2018 г., четвъртък
Вестник "Струма" брой 77
Вестник "Струма" брой 114
Вестник "Струма" брой 217
Вестник "Струма" брой 139
Вестник "Струма" брой 228
Вестник "Струма" брой 181
Вестник "Струма" брой 145
Вестник "Струма" брой 11
Вестник "Струма" брой 193
Вестник "Струма" брой 92
Вестник "Струма", брой 127
Вестник "Струма" брой 29
Вестник "Струма", брой 41, 17 февруари 2018 г., събота-неделя
Вестник "Струма" брой 98
Вестник "Струма" брой 187
Вестник "Струма", брой 169, 21-22 юли 2018 г., събота-неделя
Вестник "Струма", брой 199, 25-26 август 2018 г., събота-неделя
Вестник "Струма" брой 17
Вестник "Струма", брой 205, 1-2 септември 2018 г. , събота-неделя
Вестник "Струма" брой 151
Вестник "Струма" брой 5
str_01_str_24(7)