Views
9 months ago

Вестник "Струма" брой 75

петък 30 март 2018 година

Директорът

Директорът на Регионалната служба по заетостта в Пиринско Ст. Поповска: 33-ма започнаха работа като детегледачи в Благоевград от февруари, 9 в Кюстендил, договорите са до 18 месеца на минимална заплата, 157 родители са поискали помощници, за СТРУМА да се върнат те на работаПАЗАРЪТ НА ТРУДА Петък, 30 март 2018 г. стр. 12 Търсят се елтехници, стругари и заварчици, а липсват гимназии, които обучават такива кадри Н ов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи стартира от тази седмица в службата по заетостта в Благоевград. Родителите с деца до 5 години, които искат да работят, но децата им не посещават детски заведения, вече имат възможност за бавачка. Това е втората процедура по прием на заявления и крайният срок е 20 април. За предоставената възможност на семействата с малки деца и за заетостта на безработните лица разговаряме с директора на Регионалната служба по заетостта в Пиринско Станислава Поповска. - Г-жо Поповска, по първия прием на заявления колко детегледачи са започнали работа? - От февруари като детегледачи са заети 42- ма безработни, от тях 33-ма са на територията на Благоевградска област, останалите 9 са в Кюстендил. Договорът на детегледача е за срок до 18 месеца. Целта е родителите с малки деца да могат да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходяща работа. Първата процедура за набиране на желаещи родители да се възползват от услугата за отглеждане на деца стартира преди половин година, от 29 септември до 31 октомври 2017 г. Искам да поясня, че право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5 години, които не са записани в детски заведения. Родителите, които могат да се възползват от услугата, трябва да бъдат от следните две групи: тези, които имат осигурено работно място по трудово правоотношение или са самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа; друга група са безработни родители, на които се предоставя възможност да започнат работа. Подадените заявления по време на първата процедура от Благоевградска област са от 113 родители, а от Кюстендилска област - 44 семейства. Не са одобрени тези родители, които не отговарят на изискванията, най-често на условието, че не трябва да са на работа, към момента не трябва да упражняват професията си, а да се грижат за детето си. Подадените заявления за детегледачи в Благоевградска област са от 134 безработни лица, в Кюстендилска област 54 лица са подали заявление. Подборът се извършва от самите родители - както се казва те имат последната дума, провеждат събеседване и избират конкретно лице. Най-често това са близки или роднини на родителя или лица с подходящо медицинско или педагогическо образование. Те трябва да са регистрирани в бюрата по труда. След като родителите одобрят своя детегледач, Агенция по заетостта наема лицето на трудов договор, работният ден е 8-часов, а заплащането е минималната работна заплата. Пак уточнявам, подборът се осъществява само след изричното одобрение от страна на родителя на лицето, което ще бъде ангажирано с отглеждане на детето Станислава Поповска му. - Къде могат да подават заявления родителите по новия прием и какви са изискванията за детегледач? - Заявления се приемат на хартиен носител лично във всички бюра по труда, на територията на Благоевградска област има пет - Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев. Детегледачите, разбира се, трябва да покриват изискванията за заемане на длъжността с оглед физическото и психическото им здравословно състояние. - Г-жо Поповска, на каква възраст са регистрираните хора в Регионалната служба по заетостта и с какво образование? - 16 051 са общо регистрираните през февруари безработни лица в Пиринско, от тях 2392-ма са младежи до 29-годишна възраст. Сред безработните с висше образование са 1564 лица, със средно - 7659, с основно - 4359, останалите са 2433-ма. Съгласно действащата нормативна уредба в Бюрото по труда имат право да се регистрират и пенсионери. Това са хора, който се работоспособни, и може, независимо че са навършили пенсионна възраст, да им съдействаме да упражняват труд на конкретно работно място, което отговоря на тяхното образование и натрупан професионален опит и умения. В момента има регистрирани 28 пенсионери. Те найчесто търсят работа в счетоводни къщи, както и като помощен персонал в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. - Къде има най-много разкрити работни места? - Конкретно за нашата област има разкрити в сферата на шивашката и обувна промишленост, сектор търговия и през зимния сезон в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Има увеличение на заявените свободни места, където се търсят специфични професии. Определено има дефицит на млади кадри - елтехници, заварчици, стругари, механици... Липсват професионални гимназии, които да обучават такива лица, може би няма и желаещи да се обучават. Търсене на пазара има за тези професии. 789 са заявените свободни работни места през изминалия месец на територията на Благоевградската област, от тях най-много - 391, са от сектор преработваща промишленост, следва сектор търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети - 117 места, в строителството са свободни 59, в образованието - 31. Масово младите хора преди години се насочиха към обучение по икономически специалности и остана дефицит от квалифицирани лица по тесни специалности. Търсене на пазара има за тези професии. Конкретно в Благоевград е добре, че се запази Гимназията по строителство, архитектура и геодезия, която е училище с традиции и обучава специалисти за тези сектор. В момента стартира програма, която се реализира на територията на Бюрото по труда в Гоце Делчев. Във филиала в община Сатовча се набират безработни лица, които могат да се включат за обучение за шивачи. Все още набираме желаещи, те трябва да са регистрирани в Бюрото по труда и да подадат заявление. Обучението е за група от 40 лица, веднага щом се набере необходимият брой, ще стартира тримесечен курс. В началото на този месец стартираха такива курсове и в община Благоевград, обучението е по специалности: компютърна грамотност, готварство, социални асистенти, озеленители. На територията на Благоевградска област през февруари са започнали работа 1080 безработни лица, от тях 669 са намерили работа с посредничеството на Бюрото по труда. Препоръчвам хората да търсят консултации за професионално развитие в службата по заетостта и да намерят своето работно място на пазара на труда. Разговаря СЛАВА ИВАНОВА

Фермерът Петър Пищалов от злодей до жертва Имало е хора, които са знаели преди месец къде са конете, свалили са ги там, където няма как да оцелеят, оставили са ги да умират от глад и после започнаха да се гаврят с труповете им, това е извратено, категоричен е собственикът на бедстващия в Осогово табун 39 -годишният Петър Пищалов е от Кюстендил, завършил е Езикова гимназия "Доктор Петър Берон". Името му нашумя през последната седмица, той е фермерът, срещу когото настръхна цяла България след снимки в социалните мрежи на изоставени коне в Осоговската планина. Показани бяха и фотоси на трупове на животни в дълбоките преспи. Природозащитници организираха и акции, вдигна се целият държавен апарат. СТРУМА ДОЛИНАТА НА СМЪРТТА Петък, 30 март 2018 г. стр. 13 - Г-н Пищалов, какво мислите за отправените към Вас обвинения? - Скоро ще изскочи всичко наяве. Все пак много се радвам, че конете са под пряк мой контрол вече, защото доскоро не бяха. Казвам защо... Защото тези коне не са там случайно. - А къде са били? Казвате, че не сте ги намерили след месец и половина? - Имало е хора, които са знаели преди месец къде са конете. Питайте ги тези, които още преди десет дни са ги преместили и са ги оставили там да умрат. Тези, които са изчакали да умрат конете и са започнали да пускат тези перверзни, извратени истории. Това е. Как можеш да си правиш реклама със смъртта, с мъката на животните? Какъв човек си ти? Как може да не му донесеш една сламка храна и да го оставиш да умира това животно? Майната ми на мене, ако е Петър Пищалов препъникамъкът на това земеделие, убийте ме. Ако аз съм злодеят - давайте, разпъвайте ме. Аз искам тази България да върви, а то какво става - опитват се по всякакъв начин, и то най-близките ми хора. В случая жалко за хората и жалко за животните. Умират коне, тези коне аз ги гледам от толкова време. Всяка година умират по един, два, три коня... Случва се, това са животни, умират. Всяка година вълците ми изяждат по 20 кончета, ама какво да направя? Тази година донесох в полицията конска глава, която е с куршум, и те казаха, че нищо не могат да направят, защото не е от нарезно оръжие. Всяка година, не мога да кажа какви са хората - ловджии ли, бракониери ли, касапи ли - убиват ми животните. И какво да направя, животът продължава, трябва да се борим. Не можем да спрем, а да продължаваме напред. Явно това е целта - да те унищожат по всякакъв начин, да вдигнеш ръце и да отидеш в чужбина. Това е целта - да не стоиш тук, не да правиш нещо и не да създаваш. Защото аз покрай мен съм създал на още 100 човека препитание. - Имахте ли право по принцип тези коне да са в Осоговската планина? - Законово нямах това право, но аз имах моралното право за това, тъй като в Осогово има перфектни условия за тези коне. За втора година ги карам там. Те не трябваше да са там. Има си зимно пасище, има си и лятно пасище. Това в момента е лятното пасище, но дори и да са там, конят няма да умре, той е пуснат и може да ходи където му е кеф. Конят няма да се остави. Те, животните, неслучайно са били там, те са могли още веднага да отидат там и да умрат. - А защо не сте сигнализирали органите, че не може да намерите конете, че са изгубени? - Точно затова, тъй като нямам правно основание да са там. Ако отида да им кажа, следват актове, глоби. Аз съм ги закарал, за да могат тези коне да имат добри условия на живот. Аз не съм ги закарал там да ги гледам как хората се гаврят с тях, защото това в момента си е гавра с моите животни. - Какво е в момента състоянието им? Вие дори пренощувахте при тях. - Възстановяват се... - Колко са живи, колко са умрели? - 26 живи, а умрелите се надявам да останат само тези 2-3 коня засега. А може и да са повече, не знам какво е ставало. - Вие казахте, че са били около 70 коня? - Тази бройка - 26, са намерените коне. Вие знаете ли конят как живее? Конят живее на табун, едно стадо от 30 животни. - Т.е. в планината има още ваши животни? - Да, в планината има още мои животни. И понеже този случай много се раздуха от хората... То реално как ще ги откриеш? Трябва да имаш шейна, трябва да си в планината, за да ги намериш. Аз съм сигурен обаче, че конете са добре. Има нещо друго - при положение че тези коне са оставени ра, обадиха ми. Има и такива, които въобще не съм очаквал. В смисъл че нито съм им правил добро или пък лошо, или пък да искат да ми връщат услуги, които да съм им правил, те ми казаха: Довеждаш ги конете при мен, има къде да ги подслоним, има място, където да им дадем храна, има място, където да им обърнем внимание и да положат всички грижи, за да може по най-бързия начин да се възстановят. Но този кон, ако го изкарам пак на същото място, да го върна, ще се оправи. Конят иска свобода бе, хора, не да го 10 дни там да гладуват и са още живи, значи какви са тези животни - издръжливи, здрави, могат да се оправят. Вижте, тук вече грее слънце, има педя трева. Скоро и там ще стане така. Имам предвид, че конете ще се появят. И да ги търсим, и да не ги намерим, конете ще се появят, искат или не искат, защото времето се оправя. - А тези коне, които всъщност са горе, ще ги сваляте ли и кога? - Тези коне, има добри хонабуташ... Не искам да говоря, ето това е цялата работа. - В село Буново, където Ви е основната база, нещата как стоят? - Ами там, докато съм ставал медийна звезда, медийна известност, моята първа крава, най-добрата ми, е умряла. Е, как е умряла - кравата ражда, а няма никой около нея, трябва аз да съм там. Няма хора, трябва аз да го пипна. Какво като са се качили 100 човека, имам предвид, че хората помагат. Хората викат... Аз се качих пеша. Тръгнах в 3 часа и стигнах 10 часа вечерта. Всички казваха, че много е лошо времето, но аз се качих. За Петър Пищалов няма невъзможни неща. Щом съм казал, че ще го направя, значи ще го направя. Петър Пищалов стои тука, не е избягал в чужбина. Вие какво си мислите, ами и на мен ми е тегаво. Ето, сега не съм при моите животни. Защото тази година ми направиха не една проверка, не две, не три, а хиляди проверки. Ама сега нещата, то ще избие какво накъде отива. Ще се покаже всичко. Няма проблеми, тук съм. - А тази, умрялата крава, какво точно се случи? - Ами тя се е пръскала, дебела крава, телето грамадно. То се обърнало, не може да стане - гръбно раждане, и така. - Ще Ви върна на конете, споменахте, че са били свади това ми викат: "А бе, ти стана по-известен от Бойко Борисов. Постоянно за теб говорят, цяла България". Някои приятели ми викат: "Не си отваряй Фейсбука, навсякъде те чернят, ти си такъв". Ами как ще се почувстват от това майка ми и баща ми? Всички хора, които ме познават и съм работил с тях, всички ми се обадиха и намериха някакъв начин да кажат: "С тебе сме". - Само да уточним - конете са били на място, където е имало храна, и после някой ги е свалил и се получава така? - Да, точно. Взимаш ги конете от естественото им местообитание. Това е естественото им обитание - местността Чучките, защото имат видимост и гледат навсякъде какво става. Има ли вълци, или не - какво могат. А сега са намерени в долината, аз я кръстих Долината на смъртта. Сега ще видим под снега дали вместо 3 не са умрели 30 коня. Аз не знам. Аз ги питах тези хора защо не са ми казали. Айде, не на мен, уведомете властите, институциите. Кажете: "Намерихме, аджеба, тук едни коне". Ама какъв е този човек, дето ще намери някъде една група коне и ще отиде без позволението на собственика, ще ги премести на такова място, където те нямат абсолютно никакъв шанс да оживеят, и ще си мълчи и ще трае, и после ще прави известност, да се гаври с труповете. Това си е гавра, това си е мародерство. Това е такава извратена работа, че човек не може и да си го помисли. - Кой е виновен за тази ситуация? - Сам съм си виновен, защото се доверих на хората. На мен ми е болно за тази страна. Колко хора вие сега сте видели... Болното знаете ли кое е - че при мен работят чужденци. Даже не лени от някого, ще предприемете ли нещо? - Затова става въпрос. Мен оня ден на телефона ми падна батерията в планината, но премога да кажа, че работят. Те са дошли на техни разноски, по тяхно желание. Идват, после се връщат, стоят при мен и ми помагат. А българите, на които искам да им заплатя, ги няма. Да не говорим за доброволци. Доброволците виждате какво правят, набутват ти конете, оставят ги да умрат и се гаврят с тях. В България колко млади хора сте видели да се занимават с животни от сутрин до вечер? ГЕРГАНА ИВАНОВА

Вестник "Струма", брой 227, 28 септември 2018 г., петък
Вестник "Струма" брой 289
Вестник "Струма", брой 284, 4 декември 2018 г., вторник
Вестни "Струма" брой 246
Вестгник "Струма" брой 229
Вестник "Струма" брой 240
Вестник "Струма", брой 145, 26 юни 2017 г., понеделник
Вестник "Струма" брой 274
Вестник "Струма", брой 143, 21 юни 2018 г., четвъртък
Вестник "Струма" брой 77
Вестник "Струма" брой 114
Вестник "Струма" брой 51
Вестник "Струма" брой 281
Вестник "Струма" брой 257
Вестник "Струма" брой 57
Вестник "Струма" брой 16
Вестник "Струма" брой 162
Вестник "Струма" брой 239
Вестник "Струма" брой 269
Вестник "Струма" брой 275
Вестник "Струма" брой 46
Вестник "Струма" брой 49
Вестник "Струма" брой 111
Вестник "Струма" брой 112
Вестник "Струма" брой 278
Вестник "Струма" брой 192