Павликенски глас - брой 22 / 2020

PavlikenskiGlas

Гражданите

определиха

инж. Емануил

Манолов за

„Кмет на

годината“

Кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов е победител в

категорията “Кмет на гражданите” за средна община в националния конкурс

„Кмет на годината 2020“, организиран от Портала на българските общини

Kmeta.bg. Заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова и кмета на

Павел баня Иса Бесоолу те събраха най-много гласове за голяма, средна

и малка община.

на стр. 2

Бр. 22 (904) / 17 ноември 2020 г.

година XСI

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!

ИЗЛИЗА ВСЕКИ ПЪРВИ И ТРЕТИ

ВТОРНИК ОТ МЕСЕЦА

Силата на местните новини!

www.pavlikenskiglas.com

Исторически музей – Павликени

с грамота от Министерство

на културата

Исторически музей – Павликени

е сред институциите, които бяха

отличени с грамота в навечерието

на 1 ноември – Деня на народните

будители, от Министерството

на културата след номинация за

Националната награда „Музейна

образователна дейност”. Отличието

се присъжда за принос в

популяризирането на културното

наследство и изкуствата чрез създаване

и въвеждане на музейни

образователни програми. Наградата

е учредена от Министерството

на културата в съответствие със

Споразумение за сътрудничество с

Министерството на образованието

и науката, подписано през 2018 г.

Исторически музей – Павликени

получи грамотата в категория

„Културен институт – общински

музей/художествена галерия”.

Сред останалите категории са:

„Културен институт – национален

музей/художествена галерия”,

„Културен институт – регионален

музей” и „Музеен специалист от

национален, регионален и общински

музей”. Жури, назначено със

заповед на министъра на културата,

разгледа, оцени и класира крайните

победители по категории.


Павликенски ГЛАС

НОВИНИ

Общинският съвет в Павликени

направи поредно дарение за

училище в общината

Съветниците от Общински съвет

– Павликени дариха хладилник за

медицинския кабинет на СУ „Бачо

Киро“. Представители на всяка от

четирите политически формации

в съвета се обединиха, за да направят

подаръка. Те го връчиха на

директора на гимназията Петя Неделчева.

Електроуредът ще бъде

от полза за медицинското обслужване

в училището и за над 700-те

ученици, които учат в него.

Това е поредното дарение, което

Общинският съвет прави на учебно

заведение в общината. Само преди

седмица за патронния празник на

ПГАТ „Цанко Церковски“ председателят

на ОбС Христо Кавалски връчи

от името на всички съветници

акумулаторен винтоверт. Уредът

беше поискан от ръководството на

професионалната гимназия.

227 от общо 307 ученици в ПГАТ „Цанко Церковски“ ще получават стипендии през учебната 2020-

2021 година, стана ясно след решение

на Педагогическия съвет.

Почти половината от тези ученици

ще получават парична помощ за

това, че се обучават в дуална форма,

т.е. редуват теория в училище

с практика във фирми и заводи. В

зависимост от успеха тази стипендия

варира между 25 и 30 лв., а за

някои от учениците ще достигне и

50 лв., тъй като имат възможност

да я комбинират с такава за високи

образователни резултати.

Бр. 17 (904) / 17 ноември 2020 г. стр.2

Марки срещу

COVID-19

От 12 ноември до края на месеца се въвеждат нови предпазни мерки

във връзка с актуалните заповеди на Министерство на здравеопазването.

Сред новите правила са:

- преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове,

бар-вариетета и бар-клубове;

- всички заведения за хранене и развлечения могат да работят само в часовете

между 06:00 и 23:30 часа. През останалите часове на денонощието

се допускат само доставки по домовете.

- магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си,

като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти

само в часовете между 8:00 и 10:00 часа. В посочените часове не се допускат

лица под 65-годишна възраст.

- преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна

дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ, с

изключение на дейностите, по рехабилитация, продължително лечение

и психиатрична помощ.

При достигане на 14-дневна заболеваемост над 119,9 на 100 хил. души

население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми

на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици ще бъдат

преустановени присъствените учебни занятия за учениците от пети до

дванадесети клас.

***

На търговските обекти на територията на община Павликени се забранява

работа между 20:30 и 6:00 ч.

на стр. 3

Стипендии за над 6 000 лева месечно ще

получават учениците от ПГАТ „Цанко Церковски“

Половината от парите се отпускат за ученици, които са в дуална форма на обучение

42 са отличниците на гимназията.

За това, че са прехвърлили високата

летва от успех 5.50, те ще получават

месечна стипендия между

35 и 60 лева. Съгласно вътрешните

правила на училището стипендии

ще получават и всички ученици,

които са постигнали успех над

Добър 3.50 и доходът на член от

семейството е по-нисък от минималната

работна заплата. Месечна

парична помощ получават също

учениците без родители и учениците

с трайни увреждания.

Гражданите определиха

инж. Емануил Манолов за

„Кмет на годината“

от стр. 1 Имената на победителите в категорията обяви омбудсманът

Диана Ковачева на церемония в „София Тех Парк“. Тя отличи с грамоти тримата

призьори. Наградата се връчва за кмет, който е най-близо до гражданите

с приемните си дни, с отчетите си през социални мрежи и седмични

или месечни брифинги за свършеното, за най-бърза реакция на проблемите

на хората и решаването им.

“Стана традиция всяка година омбудсманът да отличава победителите в

категорията “Кмет на гражданите”. Доверието на хората се печели трудно

и лесно се губи. Това е много престижна награда. Това означава, че кметовете,

които са я спечелили, са запазили доверието на хората. Наградата

дава висока оценка, но носи и много голяма отговорност”, коментира Ковачева.

„Гражданите са най-важни за нас, те са ни натоварили с много отговорности

и очаквания. Това е награда за общинската администрация. Kmeta.bg

ни предават безценния опит на колегите от другите общини. И за в бъдеще

се надявам да продължим със същите темпове“, каза кметът на Павликени

инж. Емануил Манолов при получаването на отличието си.

Над 600 хиляди българи участваха във вота за определянето на най-добрите

градоначалници за 2020 г. Те избираха измежду кметовете на 265

български общини.

Удължен е срокът за изпълнение на

проект „Социално-икономическа и образователна

интеграция на уязвими групи в община Павликени”

В отговор на предизвикателствата от ситуацията, предизвикана от

пандемията COVID-19 и с цел преодоляването на социално-икономическите

последици в нашата община, Община Павликени кандидатства

пред ОП РЧР за удължаване на дейностите по проекта и увеличаване

на бюджета.

На 28.10.2020 година е подписано Допълнително споразумение №

BG05M0OP001-2.018-0014/9, с което се удължава изпълнението на

проекта до 31.12.2021 г. В проектните дейности е предвидено провеждане

на мотивационно обучение на 18 неактивни лица и осигуряване

на заетост за 12 месеца. За целта е осигурен допълнителен финансов

ресурс от ОП РЧР в размер на 149 999,02 лв.

С подписване на допълнителното споразумение общата стойност

на проекта става 966 399,46 лв., от които 821 439,54 лева европейско

съфинансиране и 144 959,92 лева национално съфинансиране. Срокът

за изпълнение на проекта е до 31.12.2021 г. Договорът се финансира от

Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално

съфинансиране по две оперативни програми: Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен

номер на договора BG05M9OP001-2.018-0014-С01 и Оперативна

програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0014-

2014BG05M2OP001-C01.

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора

по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна

интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с

интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими

групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален

фонд на Европейския съюз


стр.3 Бр. 22 (904) / 17 ноември 2020 г. НОВИНИ

Павликенски ГЛАС

Три български деца в челната тройка от

международния онлайн турнир

по шах „Маринополци”

Тази година форматът на традиционния

турнир за купа „Маринополци”

бе различен. Невъзможността

да се съберат на

живо шахматистите в Павликени

застави организаторите Община

Павликени, ШК „Маринополци” и

ШК „Асеневци” да измислят иновативен

начин за провеждане

на събитието. То се състоя като

международен онлайн турнир на

7 ноември в платформата LICHESS.

Взеха участие деца от 9 държави.

Представителите на България,

Гърция, Македония, Сърбия, Румъния,

Франция, Сирия, Йордания

и Швеция се бориха без почивка в

продължение на два астрономически

часа със свои връстници.

Битката бе изключително оспорвана,

а класирането непрестанно се

променяше.

През първата половина на турнира

двама състезатели от Франция

Община Павликени

З А П О В Е Д

№ РД-02-11-3174

гр. ПАВЛИКЕНИ, 04.11.2020г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА; чл.124а, ал.2 от ЗУТ; по

Заявление № УТС-02-10-3351/22.10.2020г. от ДОНЧО ИВАНОВ

ДОНЧЕВ; въз основа на положителното Становище № УТС-02-10-

3351/22.10.2020г. на гл. архитект на община Павликени

Д О П У С К А М:

Изработването на Проект за Частично Изменение/ЧИ/ на Подробен

Устройствен План/ПУП/ - План за Застрояване/ПЗ/ за Урегулиран

Поземлен Имот/УПИ/ ІV-137 „За стопанска дейност“ в кв.17

по ПУП на с. РОСИЦА. Предмет на разработката е преотреждане

на имота с установяване на режим за застрояване за зона Жм

/жилищна зона с малка височина/. Искането е допустимо по

действащите правила и нормативи за устройство на територията.

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /П/

Кмет на община Павликени

и Гърция си прехвърляха челната

позиция, но след като българските

деца се мобилизираха във втората

част, чуждестранните състезатели

останаха на 4-то и 5-то място, а в

челната тройка триумфираха три

талантливи български деца.

Първото място грабна Данаил Попзафиров

от „Елит”, който е и многократен

шампион на България. На

второ място се нареди друго известно

име в детския шах – Симеон

Тодев от „Асеновец”, а третото място

извоюва едно от най-упоритите

и отдадени деца на „Асеневци” –

Теодор Тутеков. В турнира участие

взеха и още дузина деца от школата

на „Асеневци” в различните градове,

които показаха огромен хъс

за игра и борбеност. Организаторите

имаха представители от Павликени,

Велико Търново, Севлиево,

Горна Оряховица и Лясковец.

Кметът на Община Павликени

инж. Емануил Манолов приветства

участниците с добре дошли и

им пожела успех във видео, което

бе публикувано на страницата на

шахматните клубове организатори

непосредствено преди началото на

надпреварата.

По време на турнира международната

майсторка за жени Цвета

Галунова и фиде майсторът Даян

Нинов анализираха на живо партиите,

които се играят, а паралелно с

това коментираха настоящите изменения

в класирането. Турнирът

бе наблюдаван от няколко държави

чрез излъчването през страницата

на ШК „Асеневци”. Водещите отговаряха

своевременно на зададените

въпроси и разглеждаха партии

по предложение на зрителите. За

българските деца на челните места

ще се раздадат предварително

обявените награди: купи, медали

и предметни награди, осигурени от

Община Павликени

З А П О В Е Д

№ РД - 02 - 11 - 3075

гр.ПАВЛИКЕНИ, 29.10.2020г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2, чл.134,

ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, по Заявление на дирекция „УТС” при Община

Павликени, постъпило на 23.10.2020г. с вх.№УТС-02-10-3367

и въз основа на положително становище №УТС-02-10-3367 от

23.10.2020г. на Главния архитект на Община Павликени

Д О П У С К А М :

Изработване на Проект за частично изменение на ПУП –

„План за регулация” в квартал 19, УПИ I - „за СП „Благоустройство

и комунално стопанство”” по ПУП на гр.Павликени,

като УПИ I - „за СП „Благоустройство и комунално стопанство”” се

раздели на четири по-малки УПИ – новообразуван УПИ X с площ

2850кв.м., отреден „за производствени и складови дейности“;

новообразуван УПИ XI с площ 6172кв.м., отреден „за претоварна

станция за ТБО“; новообразуван УПИ XII с площ 2862кв.м., отреден

„за гаражи“ и новообразуван УПИ XIII с площ 2511кв.м., отреден „за

производствени и складови дейности“. Заедно с това с проекта за

ЧИ на ПУП – ПР да се проектира нова обслужваща улица за осигуряване

на достъп до новообразуваните имоти.

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /П/

Кмет на община Павликени

Община Павликени.

„Искрено се радваме за възможността

да спазим традицията

на този хубав турнир и да го проведем,

въпреки трудностите на

ситуацията, в която сме поставени.

Сърдечно благодарим на инж. Емануил

Манолов, който в последните

години се превърна в един от найголемите

приятели на шахмата

в България, за това, че радушно

одобри и се довери на идеята ни

турнирът да бъде онлайн, като за

пореден път вложи сърце, енергия

и ресурс от Община Павликени, за

да сътворим заедно незабравим

празник на шахмата!”, споделиха

Цвета Галунова и Даян Нинов,

организатори на състезанието,

ръководители и треньори на ШК

„Асеневци” и ШК „Маринополци“.

Марки срещу COVID-19 от стр. 2

Изключение се прави за аптеки, дрогерии и бензиностанции, като през

този период бензиностанциите ще могат да продават само горива и смазочни

материали.

***

Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в при

съствена среда. Изключение се допуска по отношение на дейностите за

ученици от начален и прогимназиален етап, ако са организирани по начин,

който не допуска смесване на деца от различни паралелки.

Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа

за личностно развитие.

Провеждането на обществени мероприятия в присъствена форма се

допуска при участие на не повече от 30 човека и при спазване на дистанция

от минимум 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

Всички заведения за хранене и развлечения трябва да осигурят физическа

дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените

столове от две съседни маси. Не се допускат повече от 6 човека на една

маса.

Забраняват се посещенията на външни лица (свиждания) в лечебни заведения

за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти

в терминален стадий.

В специализираните институции за предоставяне на социални услуги

и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се

допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора

на институцията при спазване на противоепидемичните мерки.

Пълния текст на заповедите можете да намерите в сайта на

община Павликени, раздел „COVID-19“.

Предвид развиващата се ситуация, промени в правилата

могат да се наложат често. За най-актуалните мерки - следете

сайта на общината и фейсбук страницата на вестника.

МАЛКИ ОБЯВИ

ВТОРИЧНИ СУРОВИ-

НИ „БИМИ-64-ИВАН

БЕЛЕВ“ ЕООД - град

Павликени, ул. „Поп

харитон“ 2а, изкупува

черни и цветни метали,

хартия, найлон, пластмаса,

пластмасови бутилки,

стъклени бутилки и

буркани. Възможност за

транспорт. GSM: 0883 408

788 (24-1)

ПРОДАВАМ двуетажна

къща в с. Михалци

с дворно място, гараж

GSM: 0889 490 723 (5-1)

ПРОДАВАМ или заменям

двор с къща, мазе,

плевня и геран - 1дка в с.

Недан. GSM: 0899 397 162

(2-1)

ТОПЛИВО „ТИЧА“

продава дърва за огрев -

нацепени в пале - 95 лв/

кубик, oдонбаски въглища

и пелети. GSM: 0886

844803 (10-1)

Издава: Народно читалище

„Братство 1884”-Павликени

Главен редактор: Георги Бъчваров

Тел.: 0889 448 699, e-mail: pr@pavlikeni.bg

ПРОДАВАМ двустаен

апартамент на ул. „Илия

Златев“, гр. Павликени.

GSM: 0893 67 94 63 (2-1)

КУПУВАМ къща на село.

GSM: 0889 027 061 (28-1)

ПРОДАВАМ къща в с.

Димча, на центъра. GSM:

0884806502 (4-2)

ПОЛАГАНЕ на хидроизолация

www.hydrocolours.

com тел. 0888 555 695

ОВОЩЕН РАЗСАДНИК

град Павликени продава

овощни дръвчета всякакъв

вид. Телефон: 0890

311 676

Вашите малки

обяви може да

подадете в касата на

Народно читалище

“Братство-1884”,

площад “Свобода” 7.

Цена за публикация:

10 ст./дума

Адрес на редакцията:

5200 Павликени

площад „Свобода” 7

НЧ „Братство-1884”

телефон: 0610/ 5 27 60

pavlikenski_glas@mail.bg

Реклами и малки обяви се приемат в касата на читалището.

Всеки автор носи лична отговорност за съдържанието на публикациите

си.

Ръкописи и илюстрации не се връщат и не се рецензират.

При ползване на информации от „Павликенски Глас”, цитирането на

първоизточника е задължително!

Печат: печатница „Никополис принт” ЕООД Павликени

Броят е редакционно приключен на 12 ноември 2020 г.


Павликенски ГЛАС КУЛТУРА

Бр. 17 (904) / 17 ноември 2020 г. стр.4

Опитната станция по соята

отбеляза 95 години

с изложба

Зоокътът получи

лиценз за

следващите

пет години

Зоокът – Павликени получи

лиценз за следващите пет

години от Министерството

на околната среда и водите.

Настоящият лиценз важи до

декември 2025 г. и е издаден

след обстойна задълбочена

проверка на състоянието на

единствената зоологическа

градина в региона. Документът

удостоверява годността

на зоологическата градина за

опазване на диви животински

видове извън естествената

им среда чрез отглеждането

и размножаването им при

контролирани условия.

Зоокътът продължава развитието

си като инвестира в

закупуването на

нова моторна косачка

Тя е осигурена със средства от

дарения.

В Исторически музей – Павликени

бе открита юбилейната изложба

“95 години земеделска наука в

Павликени – 1925-2020 г.“. Организатори

на изложбата са музеят

и Опитна станция по соята и зърнените

култури в града. Гости на

тържеството бяха инж. Емануил

Манолов – кмет на община Павликени,

Галя Цветанова – директор

на Научно-производствен център

към Селскостопанската академия

– София, проф. Ивелина Николова

и доц. д-р Пламен Серафимов – директор

на Института по фуражните

култури – Плевен, проф. Александър

Матев от Аграрния университет

в Пловдив, н.с. д-р Виолета

Благоева – директор на Опитна

станция по картофите – Самоков,

д-р Шенол Назиф – директор на

Опитна станция в Лозница, както

и много бивши и настоящи научни

специалисти от Павликени.

В с.Горна Липница

показаха най-старите

старопечатни издания

В навечерието на Деня на будителите

НЧ „Зора-1887“ представи

изложбата „Старопечатни издания

на читалището и училището в Горна

Липница“.

На събитието присъстваха кметът

на селото Георги Стефанов,

самодейците Евгения Николова с

внучето си Пламен Драгомиров,

Дечо и Еленка Неделчеви, Славка

Димова, Детелина и Николай Неделчеви,

както и организаторът на

Арт резиденция „Старото училище“

Димитър Палов.

Инициативата имаше за цел да

ни докосне до някогашните будители,

да запознае жителите и гостите

на селото с най-старите книги,

учебници и периодичен печат от

миналото на България, да покаже

читанките и сметанките на нашите

баби и дядовци.

Когато COVID -19 ни попречи да

пеем и играем по сцените и се наложи

да стоим по къщите затворени

и уплашени, ние сторихме

онова, за което толкова дълго не

сме намирали време. В такива моменти

е хубаво да се поогледаме и

ако в някое ъгълче или на някой

прашен таван открием старини, да

ги съживим и покажем пред света.

Именно така сторихме в Горна Липница,

натъквайки се на стотици интересни

събития, описани в книги и

вестници от столетие назад.

Тук бих искала да отправя апел

към моите колеги в малките селца

на България. Знам, че всички вие

библиотекар-секретари на читалища

сте изключително натоварени

с работа особено ако развивате и

художествено-творческа дейност.

Известно ми е, че сме библиотекари,

счетоводители, секретари,

чистачи, отговорници за групи –

певчески и танцови, екскурзоводи

– ако имате и музейни сбирки, и

какво ли още не, но, моля Ви, бъдете

така добри и отделете поне един

ден за тавана. Но не за да проверите

дали тече покривът, а просто

надникнете в тъмните кътчета с

някои забравени рафтове. Няма да

повярвате какво може да откриете

там.

Ето така са събрани и нашите

материали, макар немалка част

от тях да бяха напълно запазени

в сградата на отдавна нефункциониращото

училище. В годините назад,

когато в училището се появиха

големи течове

от покривите, с

разрешението

на тогавашния

кмет инж. Юлко

Палов книгите

бяха преместени

в кметството, а

оттам и в читалището

за съхранение.

Да, ние отдавна

нямаме училище,

но пазим

сградата, пазим

и книгите. И не

само това е, което

пазим.

От 80-те години

бе замряла и самодейността

ни,

но съхраняваме

носиите, песните

и танците и заради

това можахме

да я съживим.

Главната причина,

за да е запазено

при нас

всичко, е тази, че

сме имали и днес

дори си имаме

Митрополит Григорий освети нова

музейна сбирка в с. Горна Липница

Музейна сбирка показва историята

на църквата “Св. Димитрий” в

с.Горна Липница. Откриването на

експозицията стана навръх храмовия

празник и честването на 155

години от откриването на храма,

а освещаването

направи митрополит

Григорий.

На мероприятието

присъстваха

кметът на

община Павликени

инж.

Емануил Манолов,

кметът на

с.Горна Липница

Георги Стефанов

и председателят

на Народно

читалище „Зора-

1887“ и бивш

кмет на селото

Юлко Палов.

Сбирката е създадена с дарителството

и безвъзмездния труд на

художника Пламен Петров, който е

един от организаторите на множеството

културни събития, които се

случват в с.Горна Липница. Тя събира

в себе си църковна утвар, книги

и други вещи, свързани с миналото

на храма.

Издигнат в далечната 1863 г. храмът

има своята предистория. За да

издействат разрешение от султана,

най-уважаваните хора от селото

отиват пеша чак до Цариград. И

едва на 1 юни 1859 г. се получава

султански ферман с разрешение

за започване на строителството.

Документът може да бъде видян в

Следващият брой на в.”Павликенски глас” ще излезе на 01 декември.

нашите будители.

Първият, който постави началото

в Горна Липница, е местният

краевед Николай Серафимов. Днес

неговите продължители са ръководителите

и организатори на

международната арт резиденция,

на фолклорната и автентичната

танцови групи, на детската школа

за изкуства – „Генерация Творя“.

Надежда Конакчиева

читалищен библиотекар-секретар

НЧ „Зора-1887“, с. Горна Липница

*заглавието е на редакцията

музейната експозиция.

След преодоляване на още много

пречки и формалности през 1863 г.

хората от селото успяват да издигнат

църквата. Тя била построена в

края на селото. За да не изглежда

много висока, строителите изсипали

пръстта от основите около строежа.

След Освобождението тя била

изчистена отпред, но в задната

част на сградата останала така и до

днес. Някои специалисти твърдят,

че църквата е строена от ученици

на Колю Фичето, усвоили стила на

майстора. Църквата била изографисана

от тревненски майстори.

Освещаването станало в деня на

патрона й – св. великомъченик Димитрий,

на 8 ноември 1865 г.

More magazines by this user
Similar magazines