Павликенски глас - брой 21 / 2020

PavlikenskiGlas

В две детски градини

Ротарианците

дариха

устройства за

пречистване

на вода

Бр. 21 (903) / 03 ноември 2020г.

година XСI

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!

ИЗЛИЗА ВСЕКИ ПЪРВИ И ТРЕТИ

ВТОРНИК ОТ МЕСЕЦА

Силата на местните новини!

Нова придобивка за децата от Павликени осигуриха членовете на “Ротари“

– сателитен клуб Павликени – Бяла черква. По тяхна инициатива

продължава монтирането на комбинирани устройства с филтри, подсигуряващи

вода с високо качество за децата в детските заведения в общината.

След като дариха такава инсталация на детската ясла и детската млечна

кухня, ротарианците направиха дарение и за ДГ № 4 „Слънце“ и ДГ № 5

„Вяра, Надежда, Любов“. То беше прието от кмета на община Павликени

инж. Емануил Манолов и директорките на двете учебни заведения. Инж.

Манолов неколкократно е подчертавал ролята на ротарианците от местния

клуб за обществото и пожела сътрудничеството с тях да продължи с

реализирането на още добри каузи.

Предоставените инсталации досега са 18 броя на стойност около 3 200

лева.

„Всички детски заведения на територията на общината ще бъдат снабдени

с филтри за пречистване на водата. Така ще подобрим условията за

най-малките граждани“, каза Цветан Цветков.

140 дръвчета засадиха възпитаниците

на Основно училище „Св.

Климент Охридски“ – Павликени

по случай 140-та годишнина от

основаването му. Своеобразната

алея е оформена от шестили в

градския парк „Кирил Ракаров“ по

двата бряга на дерето. Над 280 от

учениците се включиха в инициативата,

заедно със своите класни

ръководители и възпитатели.

Участваха и доста родители.

на стр. 4

Първокласници в Павликени

отделиха ДНК-то на банан

ДНК-то на банан отделиха и наблюдаваха първокласници

от Павликени. Те са част от участниците в интерактивен

проект за повишаване на интереса към науката,

който се осъществява в пет училища в общината и още

две в община Сливен.

Чрез интерактивни и забавни експерименти деца от

първи до четвърти клас научават основни физични,

химични и биологични принципи, какво е науката и как

се правят опити. Така се подсилва и стимулира тяхното

любопитство към кариера в научната сфера. Проектът

се състои от увлекателни дейности – презентации с

експерименти на живо в училищата, предоставянето на

научен комплект, с който децата могат да направят три

експеримента вкъщи, както и създаването на поредица

онлайн видеа с опити, които учениците могат впоследствие

да тестват.

Проектът “Младият учен” е създаден от сдружение

„Вокс Туа“, което се стреми да ангажира, образова и да

дава възможност за изява на деца и младежи. на стр. 4

www.pavlikenskiglas.com

140 дръвчета засадиха

възпитаниците за 140 години

ОУ „Св. Климент Охридски“

Рехабилитираният път Дъскот – Паскалевец

беше официално открит

Рехабилитираният път с. Дъскот

– с. Паскалевец беше официално

открит. Лентата прерязаха кметът

на община Павликени инж. Емануил

Манолов, представителят на

фирмата изпълнител инж. Николай

Миндалов и кметските наместници

на двете населени места – Николай

Митев и Мирослав Димитров.

Пътят с дължина 5 км е основно

ремонтиран по проект „Реконструкция

и рехабилитация на

общинска пътна мрежа в община

Павликени”, който се изпълнява по

Програма за развитие на селските

райони 2014 – 2020, подмярка 7.2.

„Инвестиции в създаването, подобряването

или разширяването на

всички видове малка по мащаби

инфраструктура” от мярка 7. „Основни

услуги и обновяване на селата

в селските райони”.

Инвестицията в тази пътна отсечка

е за 2 788 839 лева с ДДС,

осигурени като безвъзмездна финансова

помощ от Програмата за

развитие на селските райони 2014

– 2020.

Строително-монтажните дейности

извърши ДЗЗД „Роудстрийт

Билд” – Хасково.

на стр. 3

Горещ телефон

за сигнали

Горещият телефон на Община Павликени е

0800 80 404

На него можете да подадете сигнали за проблеми и нередности

в населените места. Номерът може да се набира от

цялата страна, а услугата е напълно безплатна.

Дарителска сметка

на Община Павликени

Банкова сметка на Община Павликени:

IBAN: BG77UNCR75278443385100

BIC: UNCRBGSF

Вид плащане - 445100

Уникредит Булбанк, клон Павликени

Основание: Дарение във връзка с COVID-19


Павликенски ГЛАС ЮБИЛЕЙ

Бр.21 (903) / 03 ноември 2020 г. стр.2

През 1924 г. по инициатива на министъра

на земеделието и държавните

имоти проф. Янаки Моллов се

приема Закон за земеделските опитни

и контролни институти, който

поставя началото на организираното

земеделско опитно дело у нас.

Назначената от министъра комисия

избира като типично за района

на Централна Северна България

полето около с. Павликени. По

предложение на Министерството

на земеделието Общинският съвет

в Павликени отстъпва на държавата

300 дка общинска земя и с Указ

на Цар Борис ІІІ от 28 ноември 1925

г. се учредява Държавно земеделско

опитно поле в с. Павликени,

което е едно от четирите опитни

полета, открити за много кратко

време у нас – в Чирпан, Карнобат,

Кнежа и Павликени.

За пръв ръководител на полето е

назначен агрономът Никола Радулов,

който извършва заграждане

на полето, набавя инвентар и лабораторни

пособия, набира кадри.

Опитната дейност по това време

e ограничена върху културите

пшеница, репица, слънчоглед и

фасул. Този първи период носи отпечатъка

на инж. Панайот Дончев

Маждраков от В. Търново, който

ръководи най-дълго опитното поле

дванайсет години.

В този начален и труден период

целта на опитното поле е била да

покаже на земеделските стопани

ония сортове растения и онези начини

на обработка на почвата, които

са най-подходящи за условията

на района.

През лятото на 1929 г. се открива и

метеорологичната станция за ежедневни

наблюдения върху състоянието

на времето в района.

В края на 1933 г. с решение на Годишния

научен съвет полето се

обособява като специален опитен

институт по маслодайните растения.

С течение на времето дейността

на полето бързо се разширява, за

да стигне през лятото на 1939 г до

96 заложени полски опита с 1 330

изследователски обекта, засети

върху 3 920 парцелки.

От 1939 г. до 1943 г. полето се

ръководи от известния учен Таню

Шарков. Той продължава контактите

с научни учреждения от

Германия, Австрия, Русия, Полша,

Чехия, Унгария, Сърбия, а опитното

поле се превръща в образец на научнообосновано

земеделско производство

за района и страната.

От 1941 г. опитното поле прераства

в Държавна земеделска опитна

станция. Отначало тя запазва профила

си да работи предимно с маслодайните

култури, с пшеницата и

соята. Темповете на научните изследвания

намаляват по време на

Втората световна война. За директор

на станцията е назначен Антон

Антонов, който ръководи павликенската

станция от 1944 до 1949 г.

Най-интензивно през тези следвоенни

години се развива селекционната

работа по соята от научния

сътрудник Христо Илийчев, който

създава и първите български 4

сорта соя.

От 1949 г. до началото на 1951 г.

директор на Земеделската опитна

станция е Димитър Грозев. През

95 години

земеделска наука

в Павликени

(1925 – 2020)

този период започва и изграждането

на росишката напоителна

система, една от най-големите в

страната.

През 1959 г. станцията в с.Градище

е слята с тази в Павликени, която е

преименувана в Комплексна опитна

станция по поливно земеделие.

Директор на станцията от 1957 до

1959 г. е Деню Арабаджиев.

В края на 1959 г. за директор е назначен

Бою Личев, който ръководи

станцията най-продължително

време – 12 г., до 1971 г.

През 1963 г. към станцията е образувана

Експериментална база

за семепроизводство с 5 000 дка

държавна земя и зам.-директор

Д. Вачев. Следва поредната промяна

на наименованието в Опитна

станция по поливно земеделие и

зърнени култури.

В периода 1972-

1975 г. директор

на станцията е

Никола Петков.

През 1975 г.

станцията се

преименува в Опитна

станция по

соята с директор

Христо Горанов, а

с Разпореждане

на МС през 1978

г. се създава и

Институтът по

соята.

Комплексните

изследвания по

проблемите на соевото производство

и разработените от младия

научен колектив инженерни проекти

за внедряване на научните

постижения допринасят за кратко

време площта на соята у нас да се

увеличи над 7 пъти, добивите да се

удвоят, а общото производство да

се увеличи над 10 пъти. Най-дългогодишен

директор на Института по

соята е ст.н.с. Христо Горанов (1978-

1993) – 15 г., след него директор е

ст.н.с. Георги Тончев (1993-1999) – 6

г., а от началото на 1999 г. до края

на 2000 г. в.и.д. е доц. Георги Георгиев.

През този период се увеличава

и броят на научните сътрудници

– от 8 на 12, като се покриват

всички направления. Формирани

са три научни секции: “Селекция и

интродукция на нови сортове соя”,

“Промишлени технологии за производство

на соя” и “Симбиотична

азотфиксация”. По-късно се развива

и направлението “Преработка и

използване на соята”. Оборудват се

лаборатории за химически анализи,

по фитопатология, микробиология,

агротехника, преработка на

соята. Разработените технологии и

сортове соя освен у нас се изпитват

и внедряват в Ангола, Молдова,

Украйна, Русия и Италия. Институтът

работи и по международната

програма INTSOY съвместно с канзаския

институт в САЩ.

За периода до 2000 г. в сортовата

листа на България са вписани новите

сортове соя: Павликени 121,

Даниела 97 и Мира 96, с водещи селекционери

Горанова и Алексиева

и са разработени 12 бр. технологии

за производство на соя за зърно и

зелен фураж и две технологии за

производство на Нитрагин.

По линия на международното

сътрудничество се поддържат

контакти с учени и специалисти

по соята от Русия, САЩ, Германия,

Румъния, Унгария, Франция, Холандия,

Сърбия, Украйна, Индия,

Корея, Китай, Япония и др.

С Постановление на МС през 2000

г. Институтът по соята - Павликени

е преобразуван във филиал на

Института по фуражните култури

– Плевен. С това решение за първи

път от развитието на научното

звено в Павликени се отнема юридическата

му самостоятелност.

Зам.-директор и ръководител на

филиала до ноември 2008 г. е доц.

Георги Георгиев.

От 2002 г. освен със соята се

започна работа и по селекция на

грах, фий, сорго и соргосуданкови

хибриди. През 2004 г. е признат

още един сорт соя – „Сребрина“, с

водещ селекционер доц. Аксения

Алексиева, а през 2008 г. беше издадена

нова “Технологията за производство

на соя”.

От 2008 г. филиалът в Павликени

е отделен от структурата на ИФК и

се обособява като самостоятелна

Опитна станция по соята – Павликени

– държавно предприятие,

вписано в Търговския регистър на

5 ноември 2008 г. За директор е назначен

доц. Георги Георгиев, който

изпълнява длъжността до края на

февруари 2016 г. След него за в.и.д.

е назначена доц. д-р Росица Тодорова,

която ръководи станцията и

понастоящем.

През този период са признати

още три нови български сорта соя:

„Роса“ и „Ричи“ –средно ранни, и

сортът „Авигея“ – ранен, който е

приет за стандарт от ИАСАС. Водещи

селекционери са доцентите Тодорова,

Горанова и Алексиева.

В ОСС се извършва сортоподдържане

и семепроизводство на

внедрените в практиката сортове

соя. Поддържа се генофонд от соя,

пролетен фуражен грах, зимен

фий и др., общо над 800 образци.

Извършва се семепроизводство на

базови и С1 семена от сортове пшеница

на ДЗИ –Ген. Тошево.

През 2011 г. НИМХ монтира при

нас първата за страната и региона

на Павликени автоматична метеостанция,

която измерва данните за

състоянието на времето и почвата.

Същите се записват автоматично

на всеки 15 минути в сървъра и се

ползват on line от земеделските

производители от района.

В ОСС – Павликени се организират

открити дни, ежегодно участваме

и в международното изложение

„Агра“ и други изложения в страната.

Към настоящия момент Специализирано

поделение „Опитна станция

по соята и зърнените култури

– Павликени” е поделение към

Държавно предприятие „Научнопроизводствен

център“, а директор

е доц. д-р Росица Тодорова.

Станцията е единственото звено в

системата на ССА, където се работи

по селекция и агротехника на соя,

а така също и по селекция на фуражен

грах, леща, фий и червена

детелина.

В „ОССЗК - Павликени” се поддържат

in situ 6 колекционни питомника

с растителни генетични ресурси

от соя, фуражен грах, фий, леща и

бобови фуражни треви, на обща

площ от 8.1 дка с общ брой 676 образци.

Понастоящем работим по научни

проекти към ССА и МОН за селекция

на протеинови култури, за

оценка, съхранение и обогатяване

на генетичните ресурси от техническо

сорго, за създаване на нови

сортове и семепроизводство на

бобови фуражни култури и др.

Уважаеми дами и господа,

Демократичните промени и членството ни в ЕС ни предоставиха

не само възможности, но и редица проблеми и предизвикателства:

свободен, но нерегулиран пазар, жестока конкуренция, инвазия на

чужди сортове и технологии, а силната политизация на обществото

ни, не отмина и аграрната наука. Провежданите организационни и

структурни реформи досега не доведоха до развитие, а до оцеляване

и обезличаване на институти и опитни станции. За научното звено в

Павликени те доведоха до намаляване в пъти на средствата за научна

дейност, на стопанисваната земя от ДПФ, която понастоящем е

едва 1150 дка; до намаляване на собствените приходи и на персонала

също в пъти, за да се стигне до 13 по щат (3 научни сътрудници

– доценти); липса на средства за инвестиции и ремонт на старата

амортизирана материална база; законови пречки за участие по инвестиционни

програми на ЕС. Единствено за три година /2013-2015/

участвахме в Мярка 214 „Агроекологични плащания“. На практика

се оказа, че ОС понасяме най-тежко ударите на все по-оскъдния

бюджет на ССА. В коренно различните финансово-икономически

условия, при които работим спрямо институтите, изходът е да използваме

наличните си ресурси, като произвеждаме и продаваме

семена и стоково зърно, за да си осигурим заплатите и оцелеем, но и

да правим изследвания едва ли не „на инат”, за да запазим и научната

си дейност. Смятам, че това е отговорното и достойно за уважение

поведение на целия колектив на станцията и всякакви други сравнения

са излишни и некоректни. Фактите към момента са: нямаме

задължения, заплатите се изплащат редовно, получените добиви и

приходи са съпоставими с направените разходи, търсени сме като

коректни партньори.

В заключение ще завършим със следното: Трудности е имало и ще

има и без да полагаме усилия, те няма как да се преодоляват. Лесните,

прибързани и необмислени решения ни накараха да осъзнаем

колко ценни неща сме притежавали, едва когато ги загубихме. Потрудната,

но държавнически отговорна позиция е да надграждаш

създаденото, да възлагаш и контролираш, но и да финансираш

адекватно. Ако това не стане реалност и не искаме да се скъса нишката

„наука – практика”, трябва да бъдем оставени спокойно да работим,

защото резултатите са плод на ежедневна работа и на нищо

друго. 95-годишното ни развитие е доказателство и за успешни и за

неуспешни реформи, чиито негативи се понасят не от тези, които ги

приемат и налагат законово, а от нас, които ги изпълняваме. Нека се

поучим от най-доброто и да не повтаряме допуснатите грешки!

Честит юбилей на всички бивши и настоящи сътрудници, служители,

помощен персонал, работили в различни периоди – от създаването

на станцията, до наши дни!

Благодарности на всички партньори, спонсори и приятели за помощта

и отношението към нас!

Доц. д-р Георги Георгиев

Доц. д-р Росица Тодорова


стр.3 Бр. 21 (903) / 03 ноември 2020 г. НОВИНИ

Рехабилитираният път

Дъскот – Паскалевец беше...

от стр. 1 Строителният надзор

на обекта осъществи „Институт за

управление на програми и проекти”

ООД – София. Фирма „ВИАМАП”

ООД – София осъществи авторския

надзор по изпълнението му.

В рамките на проекта се извършва

реконструкция и рехабилитация

на две пътни отсечки: път IV 40527/

VTR1208/ III 403 Сухиндол – Павликени

– Върбовка, който вече беше

открит през миналата година, и

От 21 октомври 2020 г. /сряда/ започна

раздаването на хранителни пакети от БЧК в

пункта в Павликени (в бившия хлебозавод)

в изпълнение на Оперативната програма за

храни и/или основно материално подпомагане,

съфинансирана от Фонда за европейско

подпомагане на най-нуждаещи се лица. Раздаването се извършва в

работни дни от 9:00 до 12:00 ч. в град Павликени. В населените места

на общината поетапно ще бъде организирано раздаването на хранителните

пакети. Крайният срок е 30 ноември 2020г.

Всеки правоимащ гражданин получава полагащите му се продукти

срещу документ за самоличност и подпис при спазване на стриктни

мерки за безопасност. При получаването правоимащите лица са

длъжни да спазват санитарна дистанция и да носят лични предпазни

средства.

Списъците на подлежащите за подпомагане лица се изготвят и предоставят

на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и управляващ

орган на оперативната програма.

Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг и съдържа следните

16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 3 кг; ориз – 1

кг; спагети – 1,5 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул, консерва – 2,400

кг; домати, консерва – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч, консерва

– 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо месо, консерва – 0,300 кг;

говежди кюфтета, консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе, консерва – 0,600

кг; консерва риба – 0,510 кг; захар – 3 кг; леща – 1 кг; олио – 3 литра.

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани

на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и

включват следните категории:

• Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за

СЪОБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ НА ФИРМИТЕ И НА

ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ

ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.),

че до 27 НОЕМВРИ 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения

в Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен.

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в

това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и

други, както следва:

Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в

бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани

в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до

23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията

на Закона за водите.

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности

се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2, което може да изтеглите от сайта

на Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен, http://www.

bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemnisaorajeniia/.

За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава

заявление ОБРАЗЕЦ РС1, което може да изтеглите от сайта на Басейнова

дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен, http://www.bd-dunav.

org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/.

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения се предоставят

до 27 ноември 2020 г. в Централния офис на Басейнова дирекция

път IV 34235/ VTR1202/ III 405 Павликени

– Дъскот – Паскалевец.

„С днешното откриване на найновата

отсечка реновираните общински

пътища стават точно 50%.

С грижата на добър стопанин ние

поддържаме и останалите 47 км,

които, поради различни причини,

не могат да бъдат одобрени за финансиране

по ПРСР“, каза инж. Манолов

в словото си. Той подчерта,

че хубавият път подобрява свързаността

със съседната община

Велико Търново и дава удобства на

гражданите, ученическите автобуси,

улеснява и зимното поддържане.

„Нашата мисия, която следваме

неотклонно ден след ден, е да

подобряваме условията за живот

в нашата община, за да могат нашите

граждани да усещат, че се доближаваме

до европейските стандарти“,

каза кметът. Отец Киприян

освети новата пътна отсечка.

„Дунавски район” в град Плевен, по удобен за заявителя начин:

Музейна сбирка показва историята на 155-годишната

църква “Св. Димитрий” в с.Горна Липница. Откриването

на експозицията стана навръх храмовия празник,

за който специални гости бяха митрополит Григорий и

БЧК започна раздаването на хранителни

пакети за социално слаби хора

условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ бр.

49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;

• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане

на дете до навършване на една година по реда на чл.8, ал. 1 и ал.5

от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;

• Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани

в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;

• Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ

и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават

месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с

увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;

• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане

на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец

08.2020 г.;

• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи,

предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете

при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към

месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода

от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;

• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при

форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова

подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна

помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално

подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално

ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020г. до 31.08.2020 г.

Заедно с пакетите местната структура на Българския червен кръст в

Павликени подготви и връчи на над 200 възрастни хора поздравителни

картички по повод Деня на възрастните хора – 1-ви октомври.

чрез лицензиран пощенски оператор (поща), в това число куриерска

фирма на адрес: град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60;

лично, на гишето за административно обслужване в Басейнова дирекция

„Дунавски район” – гр. Плевен на адрес: град Плевен, ул. „Чаталджа“

№60, като в този случай задължително се спазват препоръките и

мерките за предпазване от разпространение на COVID 19.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности

НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Водовземни съоръжения, които не са регистрирани, не могат да бъдат

ползвани.

Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по

смисъла на Закона за водите е престъпление, съгласно Наказателния

кодекс.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни

води след 27 ноември 2020 г., същите се ликвидират за сметка

на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Може да проверите дали Вашият кладенец е регистриран в Басейнова

дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен в приложения регистър в

сайта на община Павликени.

Издава: Народно читалище

„Братство 1884”-Павликени

Павликенски ГЛАС

МАЛКИ ОБЯВИ

ВТОРИЧНИ СУРОВИ-

НИ „БИМИ-64-ИВАН

БЕЛЕВ“ ЕООД изкупува

черни и цветни метали,

хартия, найлон, пластмаса,

пластмасови шишета,

стъклени бутилки и

буркани. Възможност за

транспорт. GSM: 0883 408

788 (24-1)

ПРОДАВАМ двуетажна

къща в с. Михалци

с дворно място, гараж

GSM: 0889 490 723 (5-1)

ПРОДАВАМ или заменям

двор с къща, мазе,

плевня и геран - 1дка в с.

Недан. GSM: 0899 397 162

(2-1)

ТОПЛИВО „ТИЧА“

продава дърва за огрев -

95 лв/ кубик, нацепени и

подредени в пале.

GSM: 0886 844803

кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

Сбирката събира в себе си църковна утвар, книги и

други вещи, свързани с миналото на храма. Те са събрани

и подредени от Пламен Петров.

Телефон за доставка

на стоки от първа необходимост

и лекарства за възрастни хора

и възрастни в риск

0888 250 022

(всеки работен ден

от 8:00 до 16:30 ч.)

Главен редактор: Георги Бъчваров

Тел.: 0889 448 699, e-mail: pr@pavlikeni.bg

КУПУВАМ къща на село.

GSM: 0889 027 061 (28-1)

ПРОДАВАМ къща в с.

Димча, на центъра. GSM:

0884806502 (4-2)

ПОЛАГАНЕ на хидроизолация

www.hydrocolours.

com тел. 0888 555 695

ОВОЩЕН РАЗСАДНИК

град Павликени продава

овощни дръвчета всякакъв

вид. Телефон: 0890

311 676

Вашите малки

обяви може да

подадете в касата на

Народно читалище

“Братство-1884”,

площад “Свобода” 7.

Цена за публикация:

10 ст./дума

Адрес на редакцията:

5200 Павликени

площад „Свобода” 7

НЧ „Братство-1884”

телефон: 0610/ 5 27 60

pavlikenski_glas@mail.bg

Реклами и малки обяви се приемат в касата на читалището.

Всеки автор носи лична отговорност за съдържанието на публикациите

си.

Ръкописи и илюстрации не се връщат и не се рецензират.

При ползване на информации от „Павликенски Глас”, цитирането на

първоизточника е задължително!

Печат: печатница „Никополис принт” ЕООД Павликени

Броят е редакционно приключен на 27 октомври 2020 г.


Павликенски ГЛАС КУЛТУРА

Бр. 21 (903) / 03 ноември 2020 г. стр.4

Благодарение на международния арт проект “Павликени и светът”

Павликени стъпи в света на голямото изкуство

от стр. 1

Проектът е изцяло финансиран

от Посолството на САЩ в България.

Обхванати са ученици от пет училища

в община Павликени – СУ

„Бачо Киро“ – Павликени, ОУ „Св.

Климент Охридски” – Павликени,

ОУ „Бачо Киро” – Бяла черква, ОУ

„Св. св. Кирил и Методий” – с. Батак

и ОУ „Филип Тотю” – с. Върбовка. В

тях вече протичат експериментите

на живо в класните стаи. Децата

участват активно в заниманията

с предоставени материали като в

процеса на изпълнение се представят

опростени концепции и

терминология, директно свързани

с приложения материал.

В опита „ДНК на банан“ децата могат

физически да наблюдават ДНКто

на банан и да научат биологични

концепции като растителна клетка,

нейната структура и ДНК-то като

основна биологична единица.

Другият опит, който се представя

пред децата, е свързан с физиката

– „цветна кула“ от течности с намаляваща

плътност. Експериментът е

атрактивен и забавен начин да се

Творци от Франция и България

създаваха заедно изкуство по време

на едноседмична арт-резиденция

в Павликени в рамките на дългогодишния

проект на Общината

„Павликени и светът“. Форумът е

съорганизиран заедно с Фондация

„Аматерас“. Тази година заключителната

изложба от него за първи

път е подредена в Заседателната

зала на Община Павликени.

Изложбата беше открита от

кмета на общината инж. Емануил

Манолов, председателя на фондация

„Аматерас“ Тодор Тодоров

и куратора на изложбата Даниела

Тодорова.

„Мотото „Павликени и светът“,

под което протича този международен

арт пленер, е изпълнено

с много смисъл, защото отваря

сетивата ни за далечни култури и

ни прави по-съпричастни с развитието

на света. За девета поредна

година Павликени се среща с изкуство

от най-висока световна класа.

През тези години чрез изкуството

ние посещавахме виртуално много

пъти скандинавските страни, далечните

Япония и Корея. За първи

път днес имаме досег с културата

на Франция“, каза в словото си кметът

инж. Емануил Манолов, който

подчерта огромното желание на

Общината международният арт

пленер да се осъществи в годината,

в която над 90% от културните

събития в целия свят са отменени.

„Всяка година с огромно удоволствие

в Общинския съвет гласуваме

богатия културен календар на

община Павликени, от който неразделна

част вече е и този международен

пленер. Павликени се е

доказал в годините в своята загриженост

за развитието на културата

и изкуствата“, каза председателят

на Общински съвет – Павликени

Христо Кавалски.

„Без отвореното сърце на Павликени

този пленер нямаше да се

случи, каза кураторът на изложбата

Даниела Тодорова. –„Пленерът

„Павликени и светът“ е един много

плодотворен проект, който нашата

фондация направи с Община

Павликени преди девет години, за

което й благодаря, както и лично на

кмета инж. Манолов. Аз съм щастлива

от това, което направихме,

защото днес Павликени притежава

единствената по рода си колекция

в България с много редки произведения

от цял свят, а тази година я

обогатяваме с творби от Франция“,

каза още тя преди да представи

участващите творци.

научат фундаментални физични

концепции като плътност и принципа

на Архимед.

Двете водещи личности в проекта

са председателят на сдружението

Луис Ломели и демонстриращият

експериментите Георги Иванов.

Луис има повече от 15 години опит

в образованието и младежкото

развитие из целия свят. Като доброволец

в Корпуса на мира за 2.5

години в България той развива

страст към воденето на проекти,

които целят да вдъхновят деца и

младежи към достигането на техния

пълен потенциал и към оказването

на позитивно въздействие

върху тяхната общност.

Георги е ученик от 12 клас в Софийската

математическа гимназия

с няколкогодишен опит по международни

състезания, образователни

дейности и панаири в областта

на науката.

„Проектът има за цел да вдъхнови

децата от ранна възраст да

развият страст към кариера в

сферата на STEM (наука, технологии,

инженерство и математика).

Бруно Давид е художник, председател

на организацията „Комуникации

без граници“, завеждащ

катедрата по визуални изкуства в

университета в Бордо. Живее във

Франция и България и радее за

българо-френския обмен. „Той е

ярък концептуален френски автор.

В изложбата в Павликени представя

скулптурни произведения, свързани

с артефакти. Бъдейки много

свързан с духовността на България,

той показва различен прочит

на това, което е видял в страната

Първокласници в Павликени

отделиха ДНК-то на банан

ни. Тук е представена скулптура –

глава на Баба Ванга, както и творба

– намигване

към Вечния

календар,

който се пази

в Историческия

музей“,

посочи Тодорова.

„Културата

принадлежи

на всички.

Изкуството

принадлежи

на всички.

Работите ми

снимки: Владимир Пенчев

са винаги спонтанни вдъхновения

от нещата, които виждам и преживявам

на момента. Представените

в изложбата неща са свързани и с

бита, с ежедневието и постоянството.

Съчетавам ги с цветове, които

са първични, символ на енергията

и усещанията в излъчването в България“,

каза Бруно Давид.

Мариане Коломбани е концептуален

автор на инсталации и живопис,

работи в Париж. Нейната майка е

Посредством експериментално от стр. 1 „Изключително съм

ориентирани курсове, научни комплекти

благодарна за помощта, която

и YouTube видеа проектът

се стреми да мотивира децата към

науката и да развие умения в правенето

на наблюдения, създаването

на научни доклади и оценката

на резултати за изпълняването на

иновативни решения: основни и

необходими елементи на професионалното

ни оказват Община Павликени и

Общинското предприятие „Благоустрояване

и комунална дейност“.

Децата с голямо вълнение се подготвяха

за инициативата и с ентусиазъм

се включиха в дейностите

по разсаждане на дръвчетата“,

каза директорът Радка Станева.

развитие“, обяснява Засаждането на дръвчета е една

Георги.

от многото инициативи за отбелязване

В края на презентациите всеки

на годишнината на учи-

ученик получава научен комплект, лището. Предвид извънредната

който може да бъде отнесен у

дома, с пълни инструкции за изпълнението

ситуация празничният концерт за

юбилея ще премине в електрон-

на експериментите на среда. Предстоят финалите на

вътре в него. Това ще създаде прекрасна

възможност за участието на

родителите в учебното развитие на

детето.

За да се стимулира устойчивото

развитие на децата, „Вокс Туа“ ще

създаде 10-15 оригинални видеа в

You Tube с нови експериментални

идеи, които децата ще могат да

изпълнят у дома с подръчни материали.

вече обявените конкурси за литературно

творчество при малките

ученици и за родословно дърво

при всички ученици, където ще се

търси кой ученик намира информация

за своя род най-назад във

времето, както и за най-много

родственици, които са учили в същото

училище. Предстои интерактивно

състезание за знание, както

и създаването и представянето на

сборник със 140 вдъхновяващи

родена в София, затова представените

в изложбата произведения са

свързани със сантиментална нотка

към семейната история. Показан

е колаж със старинни снимки от

нейното семейство. Останалите й

творби са направени на място в

Павликени с елементи, които тя

намира наоколо. „За мен е много

силен емоционален момент да се

върна в региона, от който семейството

на майка ми произхожда.

Държах много част от творбите ми

да съдържат оригинални обекти,

свързани с района“, каза Мариане.

Юн Зо е родена в Корея, но от 26

години живее в Тулуза. Интересната

й инсталация е с мозайка от

листата в гората, събрани край

хотела, в който артистите бяха

настанени. Те са нарязани на квадратчета

и се получава палитра от

природата, оградена с камъчета,

наподобяващи врата, порта, храм.

Посланието е, че човекът трябва

да приема природата като храм на

своя живот. „Работя много върху

трансформацията на нещата и върху

периодите на преход. С избора

на материалите, които използвам,

исках да покажа колко мимолетни

и преходни са не само обектите,

но и нещата от живота. След посещението

на местен храм исках да

включа и елемента с посвещението,

който е много силен“, каза Юн

Зо.

За първи път тази година в пленера

участва и фотограф. Арно Фонверн

пътува много, затова показаните

негови черно-бели аналогови

фотографии са от различни точки

по света. Известен е със социалния

140 дръвчета засадиха

възпитаниците...

истории. Вече пристигат детски

рисунки от училища с името на св.

Климент Охридски от цялата страна

за конкурса за рисунка. Участие

са заявили и от две български

училища в САЩ, чиито творби вече

пътуват към Павликени. Проведоха

се вече лекоатлетическото

състезание по спринт на 140 метра,

Следващият брой на в.”Павликенски глас” ще излезе на 17 ноември.

си прочит в произведенията. Във

всички тях може да се види, че той

намира есенцията на определен

обект, ситуиран в сложна и интересна

среда.

Организаторите от фондация

„Аматерас“ също показват свои

творби. Тодор Тодоров показва

кинетична скулптура. Той е сред

водещите творци в света в това

направление, а съвсем скоро предстои

негова кинетична скулптура

да бъде поставена пред НДК.

Даниела Тодорова представя инсталация

– символ на България.

„Независимо, че сме едно от найстарите

населения на света, че сме

духовен народ с много сила и голям

принос за световната цивилизация,

ние сме непознати по света. Хората,

които идват в България, някак

си поглеждат на нас повърхностно,

понякога не ни виждат. Затова работата

на творците на изкуство е да

обърнем внимание на онова, което

е България – духовност и едно огромно

сърце“, каза Тодорова.

Дългосрочният проект на Община

Павликени и Фондация

„Аматерас“ „Павликени и светът“

има ясна международна културна

политика за презентиране на културното

наследство на град Павликени

и създаването на колекция от

съвременно изкуство от различни

жанрове за собствената колекция

на Община Павликени.

През цялата седмица след откриването

ученици от средните училища

в града посещаваха изложбата

при огромен интерес.

Лекоатлетически крос – състезание по бягане, в което дистанцията

беше нито повече, нито по-малко от 140 метра

както и виртуалният финал на фестивала

на детската песен „Всичко

е музика“, в който ученици, които

получават допълнителна подкрепа

и се обучават в училища, центрове

за специална образователна

подкрепа, центрове за подкрепа и

личностно развитие представиха

песенно творчество.

More magazines by this user
Similar magazines