14.01.2021 Views

Active in sport again - Educational material, Bulgarian language

The #ErasmusPlus project Active in Sport Again! aims to encourage social inclusion of former elite athletes by organizing non formal workshops and recreational sport activities in order to increase their capacity and support their reactivation in sport and everyday life. The specific objectives of the project are: • Raising awareness on the status and importance of social inclusion of former elite athletes and the importance of organizing recreational sport activities for former athletes in order to improve their psychophysical condition that will benefit to their physical and mental health and quality of life; • Building the capacity of former elite athletes on how to face their post-sport career challenges; • Systematically collecting and recording the best practice cases and expert’s recommendations, programs in the field of mobilizing and motivating the former elite athletes to recreational sport activities, in order to develop “Active in Sport Again Manual”. Find out more in our education material!

The #ErasmusPlus project Active in Sport Again! aims to encourage social inclusion of former elite athletes by organizing non formal workshops and recreational sport activities in order to increase their capacity and support their reactivation in sport and everyday life.
The specific objectives of the project are:
• Raising awareness on the status and importance of social inclusion of former elite athletes and the importance of organizing recreational sport activities for former athletes in order to improve their psychophysical condition that will benefit to their physical and mental health and quality of life;
• Building the capacity of former elite athletes on how to face their post-sport career challenges;
• Systematically collecting and recording the best practice cases and expert’s recommendations, programs in the field of mobilizing and motivating the former elite athletes to recreational sport activities, in order to develop “Active in Sport Again Manual”.

Find out more in our education material!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Образователен материал за бивши спортисти


✔ Active in sport again – преглед;

✔ #BeActive активно стареене – значение,

възможности, безопасност, мотивация,

ментално, емоционално и физическо

здраве;

Основни точки на

обучителният

материал

✔ Социални аспекти на #BeActive Активен

начин на живот – социално включване чрез

спорт;

✔ Управлението на НПО, като инструмент за

изграждане на капацитет, за бивши

спортисти, за да се справят с

предизвикателствата след края на спортната

си кариера.


„Възрастта не е

бариера.

Тя е ограничение,

което поставяте в

ума си“.


Active in sport again –

преглед

«Active in Sport Again!» е проект, съ-финансиран по програма

Еразъм+, който има за цел да насърчи социалното включване на бивши

елитни спортисти, като организира неформални и развлекателни

спортни дейности, чрез които да повиши техния капацитет и да

подкрепи заниманията им със спорт във тяхното ежедневие.

Специфични цели са:

- Повишаване на осведомеността за статуса и нуждата от социално

включване на бивши елитни спортисти;

- Повишаване на осведомеността за значението на организирането на

развлекателни спортни дейности за бивши спортисти, с цел

повишаване и/или подобряване на психо-физическото им състояние,

което ще бъде от полза за тяхното физическо и психическо здраве и

качество им на живот;

- Изграждане на капацитет в бивши елитни спортисти, за по-успешни

решения с предизвикателствата след края на спортната им кариера;

- Подбор и запис на най-добрите практики и препоръки на експерти, за

мотивирането на бивши елитни спортисти да се присъединят към

спортни развлекателни дейности, събрани в „Наръчник Отново

Активни в Спорта“.


Консорциум на проект

Active in Sport Again

Проект

Active in sport again!

Включва три партньорски

държави:

България,

Словения,

Хърватия.


✔#BeActive активно стареене – значение, възможности,

безопасност, мотивация, ментално и физическо здраве.

Готови ли сте да Бъдете активни #BeActive?


#BeActive

Активно стареене

Значение

Проект Active in Sport Again е съ-финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази

публикация отразява само вижданията на авторите и Комисията не може да носи отговорност за

съдържащата се в нея информация.


Значение на Активния начин на живот

#BeActive

Редовната физическа активност е едно от най-важните неща, които човек може да направи за собственото си здраве. Някои

ползи, следствие на занимания с умерена до енергична физическа активност се появяват веднага върху човешкото здраве. Тези

ползи включват подобряване на мисленето или познавателната способност при деца на възраст от 6 до 13 години и намаляване

на краткосрочното чувство за тревожност при възрастните. Редовната физическа активност може да помогне за поддържането

на уменията за мислене, учене и преценяване с напредването на възрастта. Също така, може да намали риска от депресия и

тревожност и да помогне за по-добър сън.

https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/pa-health/index.htm


#BeActive Активно стареене

Възможности

Проект Active in Sport Again е съ-финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази

публикация отразява само вижданията на авторите и Комисията не може да носи отговорност за

съдържащата се в нея информация.


Посещението във фитнес зала може да стане еднообразно и скучно и да

стане причина да спрете посещенията си в спортната зала изобщо.

Присъединяването към спортен отбор или клуб, може да ви поддържа

физически активни, особенно с упражнения, които изглеждат по-малко

като тренировка и повече като забавление. Спортните отбори и клубове в

повечето случаи провеждат групови тренировки, и това, че съотборници и

приятели разчитат на вас за тяхното провеждане, може да окаже страхотен

тласък за вашата по-голяма отговорност и присъствие. Повечето отбори и

клубове се събират веднъж или два пъти седмично, между 45-90 минути.

СПОРТЕН

КЛУБ

https://www.allegeant.net/post/2019/06/19/benefits-of-joining-a-club-or-sports-team


Фитнес центровете предоставят голямо разнообразие от уреди и

оборудване за упражнения, които хората могат да използват. Фитнес

тренажорите, свободните тежести (лостове, дъмбели и тн.), бягащите

пътеки, велоергометри и елиптични машини ви позволяват да

тренирате по различни начини и в различни варианти. В замяна на

вашата месечна или годишна такса във фитнес център, ще може да

си позволите достъп до много качествени, скъпи и ефикасни фитнес

уреди.

ФИТНЕС

ЦЕНТЪР


Много здравни и фитнес центрове и клубове предлагат групови

тренировки. Спининг, бодипъмп, йога, пилатес, кръгови тренировки и

тай-чи са примери за често срещани и популярни групови упражнения.

Тренировките обикновено са с различна трудност, така че да може да

изберете тренировката, която най-добре отговаря на вашата физическа

подготовка, предпочитания или желания за очакван ефект.

ГРУПОВИ

ТРЕНИРОВКИ

https://livehealthy.chron.com/benefits-fitness-centers-2433.html


Ангажирането на личен треньор, независимо дали е за една сесия, един

месец или една година, е едно от полезните неща, които всеки може да

направи за себе си. Хубаво е да знаете, от какво се нуждае тялото ви и

как и на какви упражнения реагира то, от някой, който има обширни

познания за тренировъчните натоварвания, храненето и ефекта им

върху човешкото здраве.

Това е спортен специалист, който иска да успеете, независимо дали

тренирате за здраве или за да постигнете определена цел.

ЛИЧЕН

ТРЕНЬОР

https://www.active.com/fitness/articles/6-benefits-of-having-a-personal-trainer


Ако сте във вашият дом, но желаете да правите физически

упражнения, има много и различни начини да постигнете това.

Благодарение на социалните мрежи и безплатните онлайн курсове,

може да поддържате спортната си форма, дори когато нямате

възможност да се насладите на тренировка извън вашият дом или

фитнес център.

ОНЛАЙН

СПОРТ

https://hospitalityinsights.ehl.edu/sport-home-online-instruction


Самостоятелната тренировка е физическа активност, която е

изключително адаптивна – можете да тренирате където, когато и с

каквото темпо искате. Самостоятелната тренировка ви позволява, да се

съсредоточите върху индивидуалните нужди на тялото ви и е чудесен

начин да се фокусирате изцяло върху себе си. Можете да следвате

програма, която е 100% персонализирана според нуждите на вашето

тяло и вашите цели.

САМОСТОЯТЕЛНИ

ТРЕНИРОВКИ

https://melmagazine.com/en-us/story/whats-better-working-out-alone-working-out-with-apartner-or-working-out-with-a-class


Спортът за ветерани е показател за „удължена“ спортна кариера, при

която бивши елитни спортисти са част от тренировъчни процеси и спортни

състезания. Спортът за ветерани може да се характеризира и като

развлекателен спорт, въпреки че понякога тренировъчните процеси, в

които участват спортистите-ветерани, са много повече от развлекателни.

Показатели за това са отличните им резултати на международни

състезания. Често ветераните спортисти се самофинансират, което

затруднява участието им в спортни състезания, които изискват финансови

средства за регистрационни такси, пътувания, настаняване и оборудване.

СПОРТ ЗА

ВЕТЕРАНИ

https://melmagazine.com/en-us/story/whats-better-working-out-alone-working-out-with-apartner-or-working-out-with-a-class


Аеробика – ритмични упражнения, насочени към големите мускулни групи, които увеличават

нуждите на организма от кислород;

Аква (водна) аеробика – ще се хареса на хора, които не тренират редовно, както и на повъзрастни

хора;

Каланетика – вид ободряваща гимнастика, която може ефективно да се упражнява вкъщи;

Пилатес – състои се от серия повтарящи се движения, които ангажират тялото и ума, помагат в

постигането на физическа хармония и са подходящи за хора, на различна възраст и с различно

ниво на физическа подготовка;

Фитнес – упражнения, които комбинират аеробни и анаеробни упражнения с подходяща диета;

Йога – метод за усъвършенстване на тялото и ума, който в последствие може да се превърне и в

начин на живот;

Тай-Чи – вид физически упражнения, базирани върху традиционните китайски методи, които

главно са насочени към активна медитация;

Фитбол – безопасни тренировки, комбинирани с невероятно забавление, особено подходящи за

по възрастни хора, бременни и наскоро родили жени;

Степ – разновидност на аеробиката, интензивна форма на движение, която помага в изгарянето

на излишните калории, разграждането на мазнините и подобряване действието на сърдечносъдовата

система;

Стречинг –дава възможност да се намали чувствителността към болка на мускулите,

предотвратява травми и подпомага възстановяването след физическо натоварване;

Джогинг – бягане с ниска скорост. Много популярен спорт, който няма нужда от специално

място, уреди или сложни упражнения;

Изправителна гимнастика – е програма за упражнения, чиято цел е повишаването на

мускулната издръжливост и скоростта на движение, намаляването на болката, развитието и

подобряването на координацията, постигането на правилна стойка на тялото и

предотвратяването и/или коригирането на проблеми в опорно-двигателният апарат. Включва

упражнения за мускулна сила, за разтягане, за координация и баланс и за релаксация.

http://rozabg.com/otffa/page3.html

Още начини

да бъдете

активни

#BeActive


#BeActive

Активно стареене

Безопасност

Проект Active in Sport Again е съ-финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази

публикация отразява само вижданията на авторите и Комисията не може да носи отговорност за

съдържащата се в нея информация.


Безопасност

Заниманията със спорт, понякога крият риск от травми. Като

цяло, колкото по-контактен е даден вид спорт, толкова по-голям

е рискът от тях.

Най-често срещаните спортни травми са навяхвания

(наранявания на връзки), разтежения (наранявания на

мускулите) и стресови фрактури (наранявания на костите).

Нараняването възниква, когато сухожилията, ставите, костите

или мускулите се стресират прекомерно.

Повечето спортни наранявания се появяват, поради следните

причини:

- Липса на подходящо образование и осведоменост, относно

мерките за безопасност и потенциалните травми;

- Неподходящо или липса на подходящо оборудване;

- Неподготвени спортисти.

https://healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sportsinjuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx

https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=85&co

ntentid=P00861


Безопасност

Съвети за избягване на травми по време на тренировка:

Посетете или наемете личен треньор: Ако не знаете как да

стартирате фитнес програма или как безопасно да преминете към

следващото ниво на анаеробно/аеробно натоварване, личният

треньор е идеалният вариант. Той може да ви даде съвети за

безопасност и ефикасност, как да започнете или да постигнете

целта си, без да се нараните;

Загрявка: Не е добра идея да тренирате, без да подготвите

мускулите си. Уверете се, че сте загрели добре вашето тяло и

основните групи мускули, и не пропускайте да се подготвите добре

психически за предстоящата тренировка;

Разнообразни тренировки: Вашето тяло ще ви благодари, когато

промените рутината си и участвате в различни тренировъчни

занимания. Това не само ще ви помогне да избегнете скуката в

тренировките си, но и ще даде на мускулите ви така необходимата

почивка от рутината. Допълнителен плюс е, това че и метаболизмът

ви ще се промени вследствие различните по усилие, натовареност

и времетраене тренировъчни занимания.


Безопасност

Съвети за избягване на наранявания по време на тренировка:

Бъдете разумни по отношение на тренировките си: Това, че сте могли

да правите конкретно упражнение преди 10 или 20 години, не означава,

че днес можете да тренирате със същата скорост и енергия. Бъдете

реалисти по отношение на тренировките си и не се съобразявайте върху

това, което сте правили преди;

Носете подходящо облекло за тренировка: Посещението на

специализиран магазин за експертни съвети относно спортните обувки,

които трябва да носите, е първата стъпка, която трябва да

предприемете, за да прецените коя обувка най-добре пасва на вашия

свод, походка и телесно тегло. Огромен брой травми са причинени от

носенето на неподходящи обувки;

Спазвайте балансирана диета и се хидратирайте: Това, което ядете и

пиете, е също толкова важно, колкото и вашата тренировка;

Слушайте тялото си за времето за почивка и възстановяване: Тялото ви

ще ви даде сигналите, с които трябва да се съобразите. Ако коляно ви

боли или мускулните болки продължават повече от 24 до 48 часа или

сте просто уморени, тогава е време да преразгледате упражненията си.

Почивката и възстановяването може да са това, от което се нуждае

тялото ви. Уверете се, че сте взели нужните дни за почивка, тъй като

тялото ви има реални ползи от това.

https://www.active.com/fitness/articles/8-tips-to-avoid-injuries-while-exercising


#BeActive

Активно стареене

Мотивация

Проект Active in Sport Again е съ-финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази

публикация отразява само вижданията на авторите и Комисията не може да носи отговорност за

съдържащата се в нея информация.


Мотивация

Често хората започват фитнес програми или спорт, но спират,

когато те им омръзнат или резултатите идват твърде бавно. Ето

няколко съвета, които ще ви помогнат да останете мотивирани:

Поставете си цели: Започнете с прости и краткосрочни цели и

след това преминете към по-дългосрочни. Те трябва да са

реалистични и постижими. Лесно е да се разочаровате и да се

откажете, ако целите ви са твърде амбициозни. Например, ако не

сте тренирали дълго време, краткосрочната ви цел, може да

бъде да ходите по 10 минути пеш на ден, пет дни в седмицата.

Междинна цел може да бъде да ходите 30 минути, пет дни в

седмицата а дългосрочна цел може да бъде да направите 5

километрова разходка;

Направете го забавно: Открийте спорт или физическа активност,

които да ви харесат и променяйте рутината си, за да е интересно.

Ако не се наслаждавате на тренировките си, опитайте нещо

различно. Присъединете се към клуб по волейбол или софтбол.

Отидете на уроци по спортни танци. Проучете някой здравен

клуб или център по бойни изкуства. Открийте своя скрит

атлетичен талант. Тренировките не трябва да бъдат скучни,

забавлявайте се!


Мотивация

Направете физическата активност част от ежедневието си:

Ако ви е трудно да намерите време за упражнения, не си

намирайте оправдания. Планирайте тренировките си както

всяка друга важна дейност. Можете да бъдете физически

активни през целия ден. Използвайте стълбите вместо

асансьора. Разхождайте се, докато гледате как децата ви

спортуват или по време на обедната ви почивка. Карайте

велоергометър или правете силови упражнения, докато

гледате телевизия вечер;

Напишете го: Искате да отслабнете? Да увеличете енергията

си? Да спите по-добре? Да управлявате здравословното ви

състояние? Запишете целите си. Ползите от редовната

физическа активност и записа на целите ви на хартия може

да ви помогне да останете мотивирани. Може също да

откриете, че воденето на дневник помага. Запишете какво сте

правили по време на всяко упражнение, колко дълго сте

тренирали и как сте се чувствали след това. Записа на

усилията и проследяването на вашия напредък може да ви

помогне за постигане на целите и да ви напомня, че

напредвате.


Мотивация

Обединете сили с приятели, съседи или колеги: Не сте сами в

това. Поканете приятели или колеги да се присъединят към вас,

когато тренирате. Тренирайте с партньора си или други близки.

Играйте футбол с децата си. Организирайте група съседи, с

които да посещавате уроци по фитнес в местен здравен клуб

Награждавайте се: След всяка тренировка отделете няколко

минути, за да се насладите на добрите усещания, които

упражненията ви дават. Този тип вътрешен стимул може да ви

помогне да поемете дългосрочен ангажимент за редовни

упражнения. Външните награди също могат да помогнат. Когато

постигнете по-голяма цел, поглезете се с нов чифт обувки за

ходене или нови мелодии, на които да се насладите, докат

тренирате;

Бъдете гъвкави: Бъдете гъвкави. Ако сте прекалено заети, за да

спортувате или просто не ви се тренира, вземете си ден-два

почивка. След като възвърнете ентусиазма си, раздвижете се!

Следвайте целите си и се забавлявайте.

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/fitness/art-20047624


#BeActive

Активно стареене

Ментално

Здраве

Проект Active in Sport Again е съ-финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази

публикация отразява само вижданията на авторите и Комисията не може да носи отговорност за

съдържащата се в нея информация.


Ментално здраве

Ползите от упражненията и физическата активност за

физическото здраве са добре установени. Физическата

активност, като общ термин, се отнася до всяко

движение на тялото, което води до разход на енергия

по-висок от този, когато тялото е в покой. Увеличават се

и изследванията относно въздействието им върху

менталното здраве. Фокусът върху тази връзка е много

важен, тъй като резултатите върху менталното здраве

могат да мотивират хората да продължат да бъдат

физически активни, като същевременно получават

потенциално положително ефект върху здраве си.

Без редовно участие няма да се натрупат както

ментални, така и физически ползи.


Ментално здраве

Съществуват четири основни функции на физическата

активност, които оказват влияние върху менталното

здраве:

- Първо, физическата активност може да предотврати

проблеми с менталното здраве;

- Второ, упражненията се разглеждат като лечение

или терапия за вече съществуващи ментални

заболявания;

- Трето, упражненията могат да подобрят качеството

на живот на хората с ментални заболявания;

- Четвърто, упражненията и физическата активност

могат да подобрят менталното здраве на широката

общественост по редица начини.


Ментално Здраве

Има някои доказателства, че участието във физическа

активност предотвратява появата на проблеми с

менталното здраве на по-късен етап. Като се има

впредвид застаряващо общество, сенилната деменция и

болестта на Алцхаймер представляват значителен

проблем за общественото здраве. Някои доказателства

предполагат намален риск от деменция за лица, които са

физически активни.

Налични са по-обширни доказателства относно

депресията, документирани в множество проучвания.

Като цяло, тези видове изследвания предполагат, че

физическата активност има защитен ефект срещу

развиване на депресия.

http://psychology.iresearchnet.com/sports-psychology/sports-and-mentalhealth/


#BeActive

Активно стареене

Физическо

Здраве

Проект Active in Sport Again е съ-финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази

публикация отразява само вижданията на авторите и Комисията не може да носи отговорност за

съдържащата се в нея информация.


Физическо здраве

Трудно е да се игнорират ползите за здравето от редовното

практикуване на спорт и физическа активност. Всеки има полза от

упражненията, независимо от възрастта, пола или физическите си

възможности.

Регулиране на теглото: Искате да постигнете или да поддържате

здравословно тегло? Както диетата, така и физическата активност

играят ключова роля за поддържането или здравословната загуба

на телесно тегло;

Намаляване на рисковете за здравето:

Сърдечно-съдови заболявания: Спазването на препоръките и

седмичното изпълнение на поне 150 минути аеробна активност с

умерена интензивност, може да намали риска от сърдечносъдови

заболявания. Можете да намалите този риск дори повече

с редовна и дозирана физическа активност. Редовната физическа

активност може да понижи кръвното ви налягане и да подобри

нивата на холестерола;


Физическо здраве

Диабет тип 2 и метаболитен синдром: Редовната физическа

активност може да намали риска от развиване на диабет тип 2 и

метаболитен синдром. Метаболитният синдром е комбинация от

прекалено много мазнини около кръста, високо кръвно налягане

и холестерол, липопротеини с висока плътност (HDL), високи

триглицериди или висока кръвна захар. Забелязват се ползи,

дори преди достигането на препоръчителните 150 минути

физическата активност седмично. По-продължителната

физическа активност,може да намали риска дори по-успешно;

Някои видове рак: Физическата активност намалява риска от

развиване на няколко често срещани ракови заболявания.

Изследванията показват, че възрастните, които са по-активни,

имат по-нисък риск от развитие на рак на пикочния мехур,

гърдата, дебелото черво (проксимално и дистално),

ендометриума, хранопровода (аденокарцином), бъбреците,

белите дробове, стомаха (кардия и некардия аденокарцином).

Ако сте пациент, преборил се с рака, изследванията показват, че

редовната физическа активност, не само ви помага да получите

по-добро качество на живот, но и подобрява вашият здравен

статус.


Физическо здраве

Укрепване на костите и мускулите: С напредването на възрастта е

важно да защитите костите, ставите и мускулите си – те поддържат

тялото ви и ви помагат да се движите. Поддържането на здрави

кости, стави и мускули може да ви помогне при извършването на

ежедневните ви дейности и да бъдете физически активни.

Аеробиката и упражненията с умерена натовареност за укрепване на

мускулите и костите могат да забавят загубата на костна плътност,

която идва с възрастта;

Увеличава шансовете ви за по-дълъг живот: Науката показва, че

физическата активност може да намали риска от ранна смърт

причинена от сърдечно-съдовите заболявания и някои видове рак.

Това е забележително, защото:

- Хората, които са физически активни около 150 минути седмично,

имат 33% по-нисък риск от смъртност, отколкото тези, които са

физически неактивни;

- Не е нужно физическата активност да е в големи количества или да

е много натоварваща, за да намалите риска от преждевременна

смърт. Ползите започват да се натрупват с всяка сесия на физическа

активност с умерена или натоварена интензивност.

https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/pa-health/index.htm


✔Социални аспекти на #BeActive Активния начин

на живот – социално включване чрез спорт

Готови ли сте да бъдете активни#BeActive?


СОЦИАЛНИ

АСПЕКТИ НА

СПОРТА

LO

Феноменът на спорта има важна роля за милиони хора по света. По целия свят, все повече хора обичат да

практикуват, гледат или обсъждат различни видове спорт. Спортът заема основна роля в различните човешки

общества и култури, като има различно социално влияние за тях. Спортът е важна форма на социална дейност и

засяга образователната система, икономиката и ценностите на гражданите. В днешно време, социалното

въздействие и значението на спорта е огромно. През последния двадесети век, спортът се превърна в една от

най-разпространените социални институции на съвременните общества.


СОЦИАЛНИ

АСПЕКТИ НА

СПОРТА

LO

Много социолози са на мнение, че физическото възпитание е ключов момент за социализацията на децата, като в

същото време има значение и за човешките ценности. Спортът е популярна култура и демократична дейност.

Саймън (1985) казва, че чрез спорт и физическо възпитание можем да се справим и да преодолеем

предизвикателствата и да развием интерес към върхови постижения. Можем да участваме в дейности, които са

важни за самите нас, като изключим наградите, които се натрупват при най-успешно реализиралите се спортисти.

Чрез спорта можем да развием и да изразим своите морални ценности и добродетели и да демонстрираме

значението на думи като лоялност, отдаденост, почтеност и смелост. Спортът изпълнява социално-психологическа

функция, като осигурява чувство за вълнение, радост и разнообразие за много хора. Освен това, централната роля

на спорта е очевидна при играта на децата, в училищата и университетите.

https://www.efdeportes.com/efd199/social-values-and-sports.htm


СОЦИАЛНИ

АСПЕКТИ НА

СПОРТА

LO

Спортът е свързан с участието. Основен елемент са хората, които се събират заедно, за да спортуват. Той е

изключително мощен инструмент. Спортът премахва бариерите и изгражда мостове там, където обикновено

съществуват граници. Спортът обединява различните култури, езици и религии. Така, той се превръща в мост

между тях. Спортът може да помогне и да направи нещата по-достъпни, да даде равни възможности на жените и

момичетата и да изгради обединена общност от граждани, мигранти и маргинализираните групи в нашето

общество.

Знаем, че спортът засяга много аспекти от живота на хората, като социалните мрежи и чувството за свързаност.

Спортът може да създаде усещане за успешно интегриране в обществото, независимо от възраста, сексуалната

ориентация, пола, наличието на физическо, психическо или ментално увреждане, религиозна или етническата

принадлежност, социален или икономическия статус.

https://www.sportsforsocialimpact.com/post/social-inclusion-through-sport


✔Управлението на НПО, като инструмент за изграждане на

капацитет в бивши спортисти, за по-успешно взимане на

решения свързани с предизвикателствата след края на

спортната им кариера.

Готови ли сте да бъдете активни#BeActive?


ЗАЕТОСТ

ЧРЕЗ

СПОРТ

Дори и най-успешната спортна кариера все някога приключва. В един момент напредналата възраст и травмите,

затрудняват участието в състезания на най-високо ниво, но бившите спортисти имат умения и опит, които ги

правят идеални кандидати за стартиране на нова кариера, когато тяхната спортна приключи.

Повечето спортисти развиват увереност, устойчивост и силна мотивация за успех. Тези черти, наред с голямото

разнообразие от взаимоотношения, които са изградили през спортната си кариера, са ценни и желани на пазара

на труда и биха улеснили старта на нова работа или бизнес идея.

https://blog.soliant.com/careers-in-healthcare/best-jobs-for-former-athletes/


ЗАЕТОСТ

ЧРЕЗ

СПОРТ

Въз основа на спортната автономия, е прието, че не всички спортни продукти и услуги могат да се предоставят от

правителството. В резултатът на това се появават и неправителствените спортни организации , които компенсират

пропуските между бизнеса и правителството.

Неправителствените спортни организации се фокусират върху общественият интерес, вместо да генерират

печалба. По правило спортните неправителствени организации са силно специализирани в това, да се развиват, за

да отговарят на определена спортна потребност на обществото. Те се администрират главно от доброволци.

Неправителствените спортни организации са гръбнакът на съвременният спорт. Неправителствените спортни

организации развиват общности, социални мрежи и местни групи, като предоставят специализирани спортни

продукти и услуги.


Тереза Маринова

Йордан Йовчев

Стефка Костадинова

Тереза Маринова е бивша елитна българска

състезателка по троен скок – европейска,

световна и олимпийска шампионка. В момента тя

е преподавател в Национална Спортна Академия

«Васил Левски», като е и един от основните

двигатели в спортен клуб КЛАСА, Работи с млади

спортни таланти и ги мотивира да следват

мечтите си. Тереза Маринова организира

ежегоден турнир по лека атлетика за деца, в

който през 2019 г., участват повече от 700 млади

спортисти.

Йордан Йовчев е бивш елитен български

гимнастик, участник в шест поредни олимпийски

игри - повече от всеки друг български състезател в

олимпийската история. Йордан Йовчев официално

се оттегля от елитният спорт през февруари 2013 г.

През 2016 г., той е приет в Международната зала

на славата по гимнастика. След отеглянето си

Йордан Йовчев е заместник-министър на

младежта и спорта и в момента развива активно

уличния фитнес в България, като е пример за

подражание, за огромно количество младежи,

които се интересуват от този нов вид спорт.

Стефка Костадинова е бивша елитна българска

състезателка, в дисциплината скок на височина.

Тя все още е световна рекордьорка в скока на

височина при жените - 2,09 м, по време на

Световното първенство по лека атлетика в Рим

през 1987 година. Световният ѝ рекорд е един от

най-старите в съвременната лека атлетика. Тя

поставя общо седем световни рекорда – три на

открито и четири на закрито. Тя също така

притежава рекорд за скок над 2,00 м - общо 197

пъти. Тя е олимпийска шампионка (1996г), два

пъти световна шампионка и пет пъти световна

шампионка на закрито. От 2005 г., е президент на

Българския олимпийски комитет.

.


Клаудия Бубало и Мария

Анзулович

Клаудия Бубало - е бивша елитна състезателка по

хандбал. Президент на DSVR, президент на фондация

DSVR и президент на хандбален клуб «Локомотив»,

Загреб, в който членуват около 400 спортисти (300

училища по хандбал), клуб със специално значение за

град Загреб. Г-жа Клаудия е преподавател във VERN и

други образователни институции, които имат

отношение към развитието на спортната система на

градско и национално ниво.

Мария Анзулович - бивша елитна състезателка по

волейбол. Ръководител на волейболни спортни

училища към Загребската волейболна асоциация – тя

работи с талантливи млади волейболисти.

Преподавател в Университета по кинезиология и други

институции, които имат отношение към развитието на

спортната система.

Томислав Пашквалин

Бившият топ състезател по водна топка,

Томислав Пашквалин е двукратен олимпийски

шампион, а в периода от 2015 до 2017 г. е зам.-

министър на науката, образованието и спорта –

Спортен департамент. Участва в изготвянето на

Закона за спорта и приемането на всички важни

стратегически документи за спортна система на

национално ниво. От учебната 2019/2020 г. е

външен сътрудник в Бизнес политехникума в

Загреб, където преподава като част от курса по

Спортен маркетинг в специализираното

професионално обучение по маркетинг и

комуникация.

Векослав Шафранич и

Желко Маврович

Векослав Шафранич - бивш елитен състезател по

карате. Той е мениджър на фондация DSVR. В

края на спортната си кариера основава

охранителна компания и развива своя бизнес в

тази сфера много успешно. Днес той заема

ръководни длъжности в органите на спортната

система на град Загреб и извън него.

Желко Маврович - бивш елитен състезател по

бокс. Член на управителния съвет на Фондация

DSVR. След като завършва спортната си кариера,

той започва кариера в икономическата сфера и

основава частна компания за производство на

здравословни храни в Хърватия. Преподавал в

университета VERN.


Данило Пудгар

Адриано Фегич

Силван Лулик

Данило Пудгар е бивш елитен състезател по ски

скокове и участник на Олимпийските игри в Сапоро

през 1972 г. През 1977 г., завършва колежа по

физическо възпитание в Любляна и работи като

преподавател по физическо възпитание в

Айдовшчина. През 1981/1982 г., става треньор на

националният отбор, а година по-късно заема същата

длъжност в националния отбор на Югославия. Участва

като треньор на югославския национален отбор на

Олимпийските игри в Сараево 1984 и Калгари 1988

спечелвайки два медала. След Олимпийските игри

става треньор на канадския национален отбор по ски

скокове. От 1992 до 1994 е директор на зимните

дисциплини в Ски асоциацията на Словения. Дори

сега, след отеглянето си работи в различни спортни

организации.

Адриано Фегич е бивш словенски футболист,

играл като нападател. Фегич играе за

футболен клуб «Риека» в Югославската първа

лига от 1977 до 1985 г. През 1984–85 г., той

става голмайстор на клуба. Той отбелязва

четири гола по време на Купата на УЕФА,

сезон 1984–85 включително два срещу Реал

Валядолид и Реал Мадрид.

Играе във Франция до 1992 г., а след това се

завръща в местния футболен клуб Приморие.

Там той играе до края на спортната си

кариера. След това той заема позицията на

треньор, която изпълнява и до днес

.

Силван Лулик е шесткратен национален рали

шампион на бивша Югославия.

Той е един от основателите на местния автоклуб

«Айдовшчина», а също така е и активен член на

местната общност. Клубът организира рали

шампионат «Айдовшчина», на който присъстват

около 30,000 души.


Инфографика на процеса

1 2 3 4

Разработка на

вашата идея

Намерете

поддръжници

Регистрирайте

вашата НПО

Захванете се за работа

Стартирайте НПО и

осигурете възможност

да бъдете активни

#BeActive


Регистрация на НПО

България

Хърватия

Словени

- За регистрация на спортна

организация (НПО) са ви

необходими 7 основатели

(физически лица);

- Проверете дали избраното име е

свободно;

- Подгответе вашите основни

документи – Устав, Мисия,

Визия;

- Проверете документите за

регистрация в Агенцията по

вписванията на България.

- За регистрация на спортна

организация (НПО) са ви

необходими 3 основатели

(физически лица);

- Избраното от вас име трябва да е

свободно и чуждици не могат да

бъдат част от името;

- Подгответе вашите основни

документи – Устав, Мисия, Визия;

- Проверете документите за

регистрация в Агенцията по

вписванията на Хърватия,

Регистъра на спортни дейности и

Регистъра на организации с

нестопанска цел.

- За регистрация на спортна

организация (НПО) са ви

необходими 3 основатели

(физически лица);

- Избраното от вас име трябва да е

свободно и чуждици не могат да

бъдат част от името;

- Подгответе вашите основни

документи – Устав, Мисия, Визия;

- Проверете документите за

регистрация в Агенцията по

вписванията на Словения.


Благодарим ви!

Не забравяйте да

последвате Active in Sport

Again в социалните медии!

За повече информация, относно

проект „Active in Sport Again“,

моля посетете уебстраницата на

проекта:

https://www.drustvosportasave

terana.hr/AS-A.php

Проект Active in Sport Again е съ-финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази

публикация отразява само вижданията на авторите и Комисията не може да носи отговорност за

съдържащата се в нея информация.


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!