Ceník Plzeň Služby ve výrob ě a doprav ě č erstvých beton ů - Cemex

cemex.cz

Ceník Plzeň Služby ve výrob ě a doprav ě č erstvých beton ů - Cemex

Nabízíme svým zákazníkům

Služby ve výrobě a dopravě čerstvých betonů

na certifikovaných betonárnách

Od třídy 5

Běžných i speciálních vlastností

Systematická kontrola kvalitní výroby

Sídlo firmy:

CEMEX Czech Republic, k.s.

Řevnická 170/4, Praha 5, 155 21

Tel: 257 257 400

Fax: 257 257 480

Ceník Plzeň

platný od 15.2.2010

Betonárna Plzeň - Letkov Betonárna Plzeň - Prior

315 06 Plzeň -Božkov Jateční tř., 301 62 Plzeň

tel/fax: 377 456 761 tel: 377 201 910, fax: 377 201 915

mob: 602 477 342 mob: 602 412 484

Obchodní zástupce: Filip Schmied Obchodní zástupce: Filip Schmied

mob: 606 818 952 mob: 606 818 952

e-mail: filip.schmied@cemex.com e-mail: filip.schmied@cemex.com

Zákaznický dispečink

provozně - technický informační servis

Průmyslová 5/566, 108 50 Praha 10 - Malešice

tel: 272 081 504

Henrich Horváth:

mob: 602 151 047

henrich.horvath@cemex.com

Pavel Pátecký:

mob: 724 009 791

e-mail: pavel.patecky@cemex.com


Označení výrobku

Dmax Vlastnosti Cena za 1 m Označení výrobku Dmax Vlastnosti

3

BETONY dle TN SVB ČR 01-2004 bez DPH s DPH CEMENTOVÉ MAZANINY dle PN01/2008 a STO

bez DPH s DPH

B 5 S1 22 1 340 1 608 CM 5 4 S1 1 320 1 584

B 5 S3 22 1 430 1 716 CM 5 4 S2 1 390 1 668

B 7,5 S1 22 1 440 1 728 CM 7 4 S1 1 490 1 788

B 7,5 S3 22 1 515 1 818 CM 7 4 S2 1 520 1 824

B 20 V4 S3 22 1 915 2 298 CM 12 4 S1 1 620 1 944

B 25 V4 S3 22 2 010 2 412 CM 12 4 S2 1 660 1 992

B 25 V8 S3 22 2 030 2 436 CM 15 4 S1 1 780 2 136

B 30 V4 S3 22 2 165 2 598 CM 15 4 S2 1 820 2 184

B 30 V8 S3 22 2 190 2 628 CM 20 4 S1 1 900 2 280

BETONY dle ČSN EN 206-1 -Z3 tab.F.1. (životnost 50 let) CM 20 4 S2 1 950 2 340

22 1 340 1 608 CM 25 4 S1 1 895 2 274

22 1 430 1 716 CM 25 4 S2 1 935 2 322

22 1 440 1 728

22 1 515 1 818

22 1 475 1 770 ANHYFLOW 20 4 3900 4 680

22 1 550 1 860 ANHYFLOW 25 4 4000 4 800

22 1 650 1 980 ANHYFLOW 30 4 4100 4 920

22 1 750 2 100 ALFAFLOW ® C 5 S1

C 5 S3

C 7,5 S1

C 7,5 S3

C 8/10 X0 S1

C 8/10 X0 S3

C 12/15 X0 S1

C 12/15 X0 S3

- alfasádrové lité potěry dle ČSN EN 13813

C 16/20 X0 S1 22 1 790 2 148 ALFAFLOW 20 4 4 100 4 920

C 16/20 X0 S3 22 1 890 2 268 ALFAFLOW 25 4 4 200 5 040

C 16/20 XC1 S3 22 1 920 2 304 ALFAFLOW 30 4 4300 5 160

C 20/25 X0 S1 22 1 880 2 256 Cementový samonivelační potěr dle ČSN EN 13813

C 20/25 XC2 S3 22 2 055 2 466 CT-C20-F4-SN 8 4 350 5 220

C 20/25 XF2 S4 22 2 230 2 676

C 25/30 X0 S1 22 2 035 2 442 PSB 500;S3 4 500kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,5 MPa 2 500 3 000

C 25/30 X0 S3 22 2 135 2 562 PSB 700;S3 4 700kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,7 MPa 2 400 2 880

C 25/30 XC2 S3 22 vyhovuje i XC1 2 135 2 562 PSB 900;S3 4 900kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,9 MPa 2 350 2 820

C 25/30 XF1 S3 22 vyhovuje i XC3, XD1-2, XA1 2 145 2 574 PSB 1200;S3 4 1200kg/m3 (+/-100 kg/m3) min. 1,2 Mpa 2 300 2 760

C 25/30 XC4 S3 22 2 145 2 574

C 25/30 XA2 S3 22 2 145 2 574 FS 300 4 300kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,3 MPa 1 620 1 944

C 25/30 XF4 S4 22 vyhovuje i XF2, XF3 2 320 2 784 FS 400 4 400kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,4 MPa 1 670 2 004

C 30/37 XC2 S4 22 vyhovuje i X0, XC1 2 345 2 814 FS 500 4 500kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,5 MPa 1 720 2 064

C 30/37 XF1 S4 22 vyhovuje i XC3, XD1-2, XA1 2 360 2 832 POROFLOW

C 30/37 XC4 S4 22 2 360 2 832 F 600 4 600kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,6 MPa 1 670 2 004

C 30/37 XD3 S4 22 2 370 2 844 F 900 4 900kg/m3 (+/-50kg/m3) min.1,5 MPa 1 790 2 148

C 30/37 XA2 S4 22 2 430 2 916 F 1200 4 1 200kg/m3 (+/-100 kg/m3) min. 2,0 MPa 1 900 2 280

® ANHYFLOW

- litá cementová pěna dle PN 01/2009

® - anhydritové lité potěry dle ČSN EN 13813

PSB - Polystyrenbeton dle PN 01/2009

POROFLOW ® SPECIÁLNÍ PRODUKTY

- litá cementová pěna s polystyrenem dle PN 01/2009

C 30/37 XF4 S4

C 35/45 XD3 S4

C 35/45 XF4 S4

C 45/55 XD3 S4

C 45/55 XF4 S4

22 vyhovuje i XF2, XF3 2 430 2 916 F 1500 4 1 500kg/m3 (+/-100 kg/m3) min. 3,0 MPa 2 020 2 424

22 vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 2 695 3 234 F 1800 4 1 800kg/m3 (+/-100 kg/m3) min. 6,0 MPa 2 140 2 568

22 vyhovuje i XF2, XF3 2 890 3 468 READYMALT ® - cemetová zdící malta dle ČSN EN 998-2

22 vyhovuje i X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 2 950 3 540 READYMALT 2,5 4 1500 - 1900 g/m3) min. 2,5 Mpa 1830 2 196

22 vyhovuje i XF2, XF3 2 950 3 540 READYMALT 5 4 1500 - 1900 g/m3) min. 5 Mpa 1850 2 220

BETONY s třídou pevnosti po 90 dnech READYMALT 10 4 1500 - 1900 g/m3) min. 10 Mpa 1870 2 244

Betony od třídy C25/30 s vlastnostmi XA1, XA2, XA3 na požádání vyrábíme s výslednou pevností READYMALT 15 4 1500 - 1900 g/m3) min. 15 Mpa 1890 2 268

po 90 dnech. Cenově výhodnější než betony se standartní pevností po 28 dnech.

COMPACTON ® dle ČSN EN 206-1 - Z3 tab. F.1. lehce zhutnitelné betony

Pro bližší informace kontaktujte obchodního zástupce. C 12/15;X0;F5 16 1 900 2 280

MEZEROVITÝ BETON C 16/20;X0;F6 16 2 040 2 448

MCB;S1 22 1 350 1 620 C 20/25;X0;F6 16 1 990 2 388

STABILIZAČNÍ PODKLADY C 20/25;XC2;F6 16 vyhovuje i XC1

2 205 2 646

C 8/10

Ceník 2010 PLZEŇ - Prior a Letkov

Nabídkový list betonu platný od 15.2.2010

22 KSC l;S1 1 105 1 326 C 25/30;X0;F6 16 2 285 2 742

C 5/6

22 KSC ll;S1 1 095 1 314 C 25/30;XC2;F6 16 vyhovuje i XC1

2 285 2 742

PRODEJ PÍSKU A KAMENIVA

C 25/30;XF1;F6 16 vyhovuje i XD1-2,XA1,XC3

2 295 2 754

písek frakce 0-4 400 480 C 25/30;XA2;F6 16 vyhovuje i XC4

2 295 2 754

kamenivo frakce 4-8 629 755 C 30/37;XF1;F6 16 vyhovuje i X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2 2 510 3 012

kamenivo frakce 8-16 519 623 C 35/45;XD3;F6 16 vyhovuje i X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 2 845 3 414

kamenivo frakce 11-22 502 602

PŘIRÁŽKY:

Cena za 1 m 3

K cenám betonu je účtován v pracovní dny mezi 18, 00 hod - 06, 00 hod a v sobotu příplatek + 5%, v neděli a ve svátek příplatek + 10%.

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Zimní opatření v období 15.11 - 15.3. ( Kč / m 3 ) 100 120 50 60

Beton bez příměsí ( Kč / m 3 ) 100 120 140 168

Likvidace vráceného zbytkového betonu ( Kč / m 3 Zimní přísada - urychlovač ( Kč / m

) 1 500 1 800 40 48

1 000 1 200 80 96

Pronájem maltové vaničky po skončení stavby vrácené do 3 dnů 0 Kč./Ks/den 0 Kč./Ks/den 50 60

Pronájem maltové vaničky po skončení stavby vrácené po více jak 3 dnech 500 Kč./Ks/den 600 Kč./Ks/den 45 54

Nadstandardní výroba betonů dle zvláštních receptur zákazníka je naceňována individuálně dle zadaných specifických podmínek.

Kontrolní zkoušky v četnosti nad rámec platných norem jsou fakturovány dle ceníku akreditované zkušební laboratoře.

3 )

Výroba z kameniva do 16 mm ( Kč / m 3 )

Výroba z kameniva do 8 mm ( Kč / m 3 )

Použití konzistence S4 - pokud není v ceníku ( Kč / m 3 Betony dle ČSN EN 206-1-Z3 tab.F.2. - životnost 100 let (Kč/m

Záloha na maltové vaničky ( Kč / kus )

)

Přidání ztekucovače na stavbě ( Kč / litr )

3 )


Pásmo

(betonárna - stavba a zpět)

5 do 5 km 120 144 45 nad 40 do 45 km 514 617

8 nad 5 do 8 km 136 163 50 nad 45 do 50 km 564 677

10 nad 8 do 10 km 164 197 55 nad 50 do 55 km 614 737

13 nad 10 do 13 km 190 228 60 nad 55 do 60 km 664 797

15 nad 13 do 15 km 218 262 65 nad 60 do 65 km 714 857

18 nad 15 do 18 km 244 293 70 nad 65 do 70 km 762 914

20 nad 18 do 20 km 270 324 75 nad 70 do 75 km 810 972

23 nad 20 do 23 km 298 358 80 nad 75 do 80 km 858 1 030

25 nad 23 do 25 km 324 389 85 nad 80 do 85 km 904 1 085

28 nad 25 do 28 km 350 420 90 nad 85 do 90 km 950 1 140

30 nad 28 do 30 km 376 451 95 nad 90 do 95 km 996 1 195

33 nad 30 do 33 km 402 482 100 nad 95 do 100 km 1 042 1 250

35 nad 33 do 35 km 428 514 105 nad 100 do 105 km 1 086 1 303

38 nad 35 do 38 km 454 545 110 nad 105 do 110 km 1 132 1 358

40 nad 38 do 40 km 478 574

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

2 200 2 640 2 260 2 712 2 260 2 712 2 400 2 880

0 0 0 0 0 0 15 18

0 0 0 0 47 56 0 0

3 000 3 600 3 000 3 600 0 0 3 000 3 600

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

2 500 3 000 2 600 3 120 3 000 3 600 3 600 4 320

25 30 35 42 45 54 55 66

0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 600 3 000 3 600 3 000 3 600

110 132 300 360

130 156 Příplatek za čerpání drátkobetonu (Kč / m 40 48

1 000 1 200 15 18

Odběratel je povinen zajistit příjezdovou komunikaci a prostor pro rozložení / stání čerpadla odpovídající závazným bezpečnostním předpisům.

3 do dálky / do výšky

výložník 30 / 34 m výložník 32 / 36 m

použití čerpadla na stavbě od příjezdu - do odjezdu ( Kč / 1 hod )

'+ sazba za každý přečerpaný m

Praha Praha Plzeň

Chemický přípravek pro rozjezd čerpadla (Kč / 1dávka)

)

Odvoz zbytkového betonu v násypce k recyklaci (Kč - Paušál)

Doprava potrubí a hadic na stavbu a zpět (Kč / km)

K celkové době za použití čerpadla na stavbě je dále účtována doba 30 min kompletního mytí a údržby stroje po příjezdu zpět na betonárnu

(pokud nebylo možné provést mytí na stavbě).

3

Kritérium výkonu

Dosah výložníku max výložník 24 / 28 m

přejezd z dodavatelské betonárny na staveniště a zpět ( Kč / km )

přistavení ze stanoviště na stavbu a zpět

Kritérium výkonu

Dosah výložníku max

do dálky / do výšky

výložník 35 / 39 m výložník 38 / 42 m výložník 42 / 46 m výložník 48 / 52 m

použití čerpadla na stavbě od příjezdu - do odjezdu ( Kč / 1 hod )

'+ sazba za každý přečerpaný m

Praha Praha Praha Praha

přistavení ze stanoviště na stavbu a zpět

Sazba dle dohody

Speciální přídavné potrubí (Kč / bm / den)

Gumové hadice Ø 70 / 100 / 125 mm (Kč / bm / den)

3

výložník 28 / 32 m

stanoviště čerpadla

Praha

přejezd z dodavatelské betonárny na staveniště a zpět ( Kč / km )

stanoviště čerpadla

Kritérium výkonu

Sazba za dopravu (Kč / m 3 při

použití čerpadla na stavbě od příjezdu - do odjezdu (Kč - Paušál) 4 500 5 400

'+ sazba za přečerpaný m 3 ( Kč za každý m 3 nad 10 m 3 ) 200 240

Ceník dopravy a čerpání betonu

Přeprava betonu autodomíchávačem

V ceně sazby za dopravu je zahrnuta nakládka na provozovně a vykládka na staveništi do 30 min.

Vzdálenost

Ceník čerpadel na samonivelační anhydritové potěry

Sazba Sazba

Příplatky

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Dodávky se řídí platnými Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami společnosti CEMEX Czech Republic, k.s.

Prodávající je oprávněn v případě změny materiálových, energetických nebo jiných vstupních nákladů na výrobu zboží, jeho dopravu nebo jiné

poskytované služby kdykoliv upravit v tomto ceníku uvedené ceny (energie, mýtné, legislativa aj.).

Částky uvedené s DPH obsahují obsahují cenu + základní sazbu 20%.

CEMEX Czech Republic, k.s. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58752,

IČO: 258 21 903, DIČ: CZ 258 21 903, se sídlem: Řevnická 170 / 4, 155 21 Praha 5 - Třebonice

Na spolupráci s Vámi se těší společnost

Vzdálenost

Prostoje (nepřipravenost stavby a jiné) nad 30 min (Kč/15min)

Přistavečerpadla ze stanoviště na stavbu (Kč/km)

Ceny za použití čerpadla jsou základní a je možná jejich smluvní úprava s ohledem na celkové odebrané množství anhydritových potěrů.

Pro zajištění včasných a plynulých dodávek doporučujeme objednávat čerpadla a beton v množství nad 50 m 3 alespoň 2 dny předem.

Sazba za dopravu (Kč / m 3 při

přepravovaném množství 4 m

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

3 přepravovaném množství 4 m a

více)

(betonárna - stavba a zpět)

3 a

více) Pásmo

Ceník mobilních čerpadel betonu

Doprava suchých a zavlhlých směsí je řešena individuální dohodou.

Za každou další započatou čtvrthodinu nad 30 min vykládky autodomíchávače na místě: 150,- Kč/15 min bez DPH (180,- Kč/15 min s DPH)

Doprava je účtována podle skutečně přepravovaného množství, minimálně však jako 4 násobek jednotlivé sazby za pásmo.

Pronájem dopravních hadic nad 60 m (Kč / bm / akce)

Přerušované čerpání = nutnost mytí stroje/příslušenství (Kč - Paušál)

20 24

500 600

125 150

15 18

Souhrn kompletního sortimentu betonů, kameniva, cementu, přehled o umístění všech provozoven v České republice a ostatní důležité informace o společnosti CEMEX

získáte na www.cemex.cz


Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti CEMEX Czech Republic, k. s.

(dále jen VPDP)

Předmětem dodávek je zboží a služby uvedené v ceníku (dále jen zboží). Zboží se vyrábí v betonárnách v normalizované (standardní) konzistenci dle platných norem a stavebně technických osvědčení. CEMEX Czech Republic, k.s. (dále

jen prodávající) zodpovídá za to, že dodané zboží má v době přejímky vlastnosti vyhovující právě platným technickým normám, případně podnikovým nebo stavebně-technickým osvědčením. Zboží je nutno objednat u kupujícího

nejpozději do 12ºº hodin předcházejícího dne. Dodávky většího rozsahu (nad 50 m³) a dodávky prováděčerpadly se objednávají minimálně 3 dny předem a dodávky na sobotu a neděli nejpozději v předcházející čtvrtek do 1200 hodin.

Splněním těchto požadavků je dána priorita rozvozu dodávek zboží k zákazníkům v požadovaném množství a čase. Ostatní objednávky budou pak plněny pouze v rámci volné kapacity a prodávající negarantuje časovou přesnost

dodávek. Klesne-li venkovní teplota pod -5ºC nebo dojde-li k ovlivněvýroby a poskytovaných služeb jinými nestandardními klimatickými podmínkami a povětrnostními vlivy (síla větruabnormální srážky, bouře, blesky apod.), neodpovídá

prodávající za dodržení dodacího termínu.

Čl.I. -- Rozsah platnosti a druh zboží

1. VPDP se vztahují na zboží dodávané prodávajícím, dále na dopravu, čerpání a jiné služby.

2. VPDP jsou platné i tehdy, když se na ně prodávající, v rámci běžných obchodních vztahů, v pozdějších

smlouvách výslovně neodvolá.

3. Druhy a množství zboží jsou stanoveny ve smlouvě a podkladech, ze kterých smlouvy vycházejí.

Ustanovení a ujednání kupní smlouvy nebo smluvní objednávky jsou významem i svojí právní váhou

nadřazeny těmto VPDP.

4. Zbožím může být zejména:

- transportbeton vyrobený v souladu s TN SVB ČR 01-2004, ČSN EN 206-1 nebo STO (ČSN P ENV 206)

- kamenivo

- beton vyrobený podle specifických požadavků kupujícího

- beton pro cementobetonové kryty v souladu s ČSN 736123

- kamenivo stmelené hydraulickým pojivem dle ČSN 736124

- anhydritové potěry vyrobené v souladu s STO

- cemento-popílkové suspenze dle ČSN 736127

Čl.II. -- Smluvní vztah

1. Smluvní vztah vzniká zásadně uzavřením písemné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Písemnou kupní smlouvou serovněž rozumí písemná objednávka kupujícího potvrzená či jinak akceptovaná

prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena i ústní dohodou stvrzenou kupujícím odběrem zboží na dodacím

listu. Prodávající může požadovat jako přílohu objednávky výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský

list. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo k

němu a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

2. Při odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen tehdy, dopustí-li se prodávající

úmyslné nebo hrubé nedbalosti.

Čl.III. -- Dodání betonu

1. Dodací lhůty se určují podle požadavků kupujícího a možností prodávajícího. Kupující se musí s

prodávajícím dohodnout na specifikaci množství, zboží a služeb. Pro vyřízení objednávky jsou rozhodující

údaje o množství na dodacím listě prodávajícího. Místem plnění (určení) se rozumí

- stavba kupujícího u zboží dopravovaného prodávajícím - provoz betonárny prodávajícího u zboží, jehož

přepravu si zajišťuje kupující sám.

2. Na dodané zboží musí prodávající zhotovit dodací list, který musí obsahovat zejména následující údaje:

- označení kupujícího a místo přejímky betonu

- množství dodaného betonu v m³

- druh a třída betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třída cementu, druh přísad

- datum a čas zamíchání betonové směsi, čas nejpozdějšího zpracování čerstvého betonu v

minutách od zamíchání

- použitý dopravní prostředek, RZ a jméno řidiče

- čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky

Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že dodání zboží bylo provedeno prodávajícím řádně a v souladu

se specifikací.

3. Plán plnění dodávky se upřesňuje písemně, ústně nebo telefonicky. K zakázkám objednaným na dobu

dodání po 18ºº hodině ve všední den, v sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu je prodávající oprávněn

účtovat smluvní příplatky.

4. Při uplatnění objednávky musí kupující uvést všechny informace, které mohou ovlivnit plynulý průběh

betonáže. Prodávající nezodpovídá za případné škody, které kupujícímu vzniknou vinou věcně nebo časově

nepřesně specifikované objednávky. Kupující se zavazuje, že vytvoří v prostoru přejímky zboží podmínky

odpovídající obecně platným předpisům, zvláště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Především

musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích, bezpečné a dostatečně uvolně

stanoviště pro provoz přepravních mechanizmů a čerpadla. Nejsou-li tyto podmínky splněny, ručí kupující za

škody, jež nesplněním podmínek vzniknou. Kupující současně zodpovídá za provedení potřebných

ochranných opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického napěve vedení, v jehož blízkosti

mechanismy pracují, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro bezplatný oplach autodomíchavačů a

čerpadla přímo na staveništi. Nelze-li ze strany kupujícího zajistit oplach autodomíchavačů přímo na

staveništi, může prodávající účtovat kupujícímu za oplach autodomíchavačů na závodě částku 250,-Kč.

Případné znečištění komunikací, částí budov, pozemků a vodních ploch odstraní kupující na svůj vlastní

náklad a odpovědnost. Kupující, všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jsou povinni v areálu betonárny

prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího.

5. Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku nejpozději 5 hodin před sjednanou dodací lhůtou. V

případě plánovaného použití čerpadel však nejméně 24 hodin. Stejným způsobem je nutno nahlásit

prodávajícímu snížení nebo zvýšení dodávaného množství zboží nebo přerušení odběru. Pokud se tak

nestane nebo dojde k pozdnímu odvolání na cestě se nacházející dodávky, uhradí kupující dodávku v plné

výši včetně případného přejezdu čerpadla nebo autodomíchávače, ať už ji odebere nebo ne. U čerpadel je

prodávající oprávněn účtovat paušální sazbu plus kilometry na stanoviště a zpět. Případné zvýšené náklady

jdou k tíži kupujícího (recyklace, likvidace). Přepravci prodávajícího nejsou pověřeni, oprávněni ani povinni

přijímat prohlášení, která by prodávajícího nějak zavazovala (jedná se především o dodatečné upřesňování

chybějící kubatury). Předpokládané zdržení mechanismů je kupující povinen neprodleně nahlásit

prodávajícímu (dispečerovi betonárny).

6. Kupujícímu jsou k dispozici technické parametry čerpadel na všech závodech prodávajícího. V případě, že

na příjezdové cestě k místu čerpání nebo přímo na místě plnění jsou podmínky, které neodpovídají

technickým parametrům objednaného čerpadla, jdou případně vzniklé škody a náklady k tíži kupujícího.

7. Objednané zboží vrácené kupujícím zpět na betonárnu bude v důsledku zvýšených nákladů na recyklaci

vráceného zboží účtováno prodávajícímu s příplatkem 1.000,-Kč/m3.

8. U dodávek prováděných čerpadly na beton je nutno po dohodě nasadit k čerpadlu pracovníka kupujícího k

navádění autodomíchávačů v případech vyšších přečerpaných objemů, v situaci, kdy je obsluha čerpadla

mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod. Při práci čerpadla se speciálním přídavným

potrubím provádí jeho montáž pracovníci kupujícího za odborného dohledu obsluhy čerpadla. Potrubí si (na

základě dohody) vyzvedne na závodě kupující před nasazením, na vlastní náklad jej odveze na staveniště a

kompletní a vyčištěné jej neprodleně po ukončení betonáže vrátí na závod.

9. Na dohodnuté dodávky a lhůty není prodávající vázán v případech, dojde-li k výlukám v závodě

prodávajícího nebo v podniku, který pro prodávajícího pracuje, při výpadku energie, dodávky vody,

neprůjezdnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, a nesplnění dodávek prodávajícímu od dodavatelů,

pokud je prodávající nemohl předpovídat a nedalo se jim předejít, v případě nepředvídatelné poruchy

výrobního a dopravního zařízení prodávajícího a taktéž v případě vyšší moci. V těchto uvedených případech

se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od prodávajícího požadovat náhradu

škody a smlouvou požadované odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému

nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti ovlivní či znemožní výkon nebo dodávku, je prodávající

zproštěn plnění.

Čl.IV. -- Záruka, jakost

1. Na dodávané zboží prodávající poskytuje záruku za předpokladu odborného uložení, zpracování a

ošetřování na staveništi dle platných norem a předpisů. Ověřování jakosti se provádí dle platných norem

prokázáním shody vlastností s jejich požadavky. Kontrolní vzorky betonu se odebírají na betonárně. Na zboží

prodávajícího je vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. Ve znění dalších změn a v

souladu s platným nařízením vlády.

2. Při výrobě směsi dle návrhu receptury kupujícího ručí prodávající pouze za objednané složení a odborné

promísení.

3. Záruky prodávajícího neplatí v těchto případech:

- nezajistí-li kupující v místě odběru zboží bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží v

souladu s normami

- přidá-li se do čerstvého betonu na staveništi voda na přání kupujícího

- mísí-li se dodaný beton s betonem od jiného prodávajícího

- přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi bez vědomí prodávajícího

- když při odběru samotným kupujícím dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přidáním vody,

přísad nebo přímě

- bylo-li zboží vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury

- bylo-li kupujícím objednáno (specifikováno) zboží v rozporu s podmínkami pro jeho užití.

4. Zprávy o výsledcích kontroly shody jsou uloženy na betonárně prodávajícího. Požaduje-li kupující

hodnocení shody odlišné od technických norem a KZP prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně

specifikovat a sjednat v kupní smlouvě.

5. Kupující je povinen beton zkontrolovat ihned po předání a převzetí deklarovaného druhu na dodacím listě

prodávajícího (u vlastního odvozu je místem předání výrobna prodávajícího) a uplatnit veškeré námitky proti

množství a kvalitě, zvláště pak konzistenci, zrnitosti a promísení dodávaného betonu. Ústní nebo telefonické

výtky musí být neprodleně potvrzeny doporučeným dopisem adresovaným na adresu prodávajícího. K

reklamaci na kvalitu dodávky musí být vždy přizván technolog prodávajícího. Osoba, která prohlásí, že je

pracovník kupujícího a přímo odebírá zboží od prodávajícího a nebo na staveništi potvrzuje příjem dodávky

zboží a služeb, je považována ve smyslu Obchodního zákoníku jako určený zmocněnec kupujícího.

Kupujícím takto potvrzené dodací listy a výkazy výkonů čerpadel se považují za nesporné a jsou podkladem

pro fakturaci. Zboží a služby se tím považují za řádně dodané a převzaté kupujícím.

6. Později mohou být reklamovány pouze skryté závady (např. deklarované vlastnosti, pevnost apod.), které

nemohly být zjištěny při předání a převzetí. Reklamace, která nebyla podána včas a po formální stránce

správně, má za následek ztrátu odpovědnosti prodávajícího z vad zboží. Vady zjištěné až na základě

kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány písemně nejpozději do 6 měsíců od

splnění dodávky. Po této době odpovědnost prodávajícího za vady zaniká.

7. Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání betonu

jsou za přítomnosti

pověřené osoby prodávajícího zhotoveny zkušební vzorky. Přítomnost pověřené osoby prodávajícího je

nezbytná i u informativních odběrů vzorků betonu z výroben prodávajícího a zhotovování zkušebních těles

kupujícím. Pro zhotovení zkušebních těles platí příslušné normy a předpisy a tyto vzorky mohou být uznány

pouze za předpokladu jejich správného zhotovení. Kupující je povinen předat zkušební vzorky ihned po

zhotovení autorizované (akreditované) zkušebně, kde se uloží a přezkouší. Náklady spojené s oprávněnou

reklamací nese prodávající, náklady spojené s reklamací, která nebyla oprávněná, nese kupující.

8. V případě oprávněné reklamace nahradí prodávající kupujícímu vadné zboží bezvadným. Pokud

kupujícímu v této souvislosti vzniknou další škody, a došlo-li ze strany prodávajícího k nedbalosti, budou tyto

škody rovněž uhrazeny.

9. Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží jím dodávané obsahuje cement a je z tohoto důvodu zařazeno

ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb., do kategorie látka dráždivá. Na zboží

byly vydány v souladu se zákonem bezpečnostní listy. Kupující je proto povinen seznámit s touto skutečností

všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku se zbožím prodávajícího a dodržovat příslušná závazná

bezpečnostní pravidla.

Čl.V. -- Cena a její splatnost

1. Všechny ceny na dodávané zboží a služby jsou stanoveny dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není

stanoveno jinak, platí ceny uvedené v ceníku příslušné betonárny, platném v době dodávky.

2. Pro případ, že se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní materiálové, energetické nebo jiné

vstupní náklady na výrobu zboží, jeho dopravu nebo jiné služby a jejich výši nemůže prodávající ovlivnit

změnou receptur nebo organizací práce platí za dohodnuté, že o tyto náklady bude navýšena dohodnutá

kupní cena.

3. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí betonu nebo služeb.

4. Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny předem před dodáním zboží a služeb formou zálohy. Za

případné přerušení dodávek z důvodů nedostatečné výše zálohy nenese prodávající žádnou zodpovědnost.

5. Splatnost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dnů od vystavení, není-li

dohodnuto písemně jinak.

6. Prodávající bude dohodnutou cenu fakturovat podle zvyklostí používaných v tuzemské obchodní praxi.

Prodávající fakturuje

jednotlivé dodávky průběžně. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti. Dnem splatnosti se

rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti

stanovené zákonem. V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn ji

vrátit k přepracování nebo doplnění. Oprávněným vrácením faktury zaniká původní lhůta splatnosti. Nová

lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené faktury. V případě, že je smluvně stanovena delší

splatnost faktury, než je uvedeno ve VPDP, je kupující povinen reklamovat ji před uplynutím lhůty splatnosti,

jinak se faktura považuje za akceptovanou a pozdější reklamace nemůže být uznána.

7. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury může prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z

dlužné částky za

každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delšího než 60 dnů je

prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu rovněž smluvní pokutu. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 0,5%

z celkové kupní ceny, a to za každý den prodlení se zaplacením, byť i jen části kupní ceny. Ujednání o

smluvní pokutě nemá vliv na nároky na náhradu škody. Prodávající s kupujícím souhlasně prohlašují, že takto

sjednaná smluvní pokuta je přiměřená s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a s ohledem

na sjednané platební podmínky.

8. Při prodlení plateb ze strany kupujícího může prodávající požadovat při dalších dodávkách platby předem.

9. V případě, že kupující opakovaně nedodržuje splatnost faktur nebo bezdůvodně porušuje smluvní dohodu

o výhradním odběru, považuje to prodávající za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je

prodávající oprávněn k zastavení dodávek, odstoupení od smluvního vztahu a k doúčtování všech

poskytnutých slev.

Čl.VI. -- Nabytí vlastnického práva

1. K přechodu vlastnického práva dodaného zboží dojde až po úplném zaplacení kupní ceny – majetková

výhrada dle ustanovení § 445 obchodního zákoníku.

2. Kupující je povinen až do přechodu vlastnického práva starat se o dodaný beton dle platných norem a

předpisů.

3. Kupující postupuje na prodávajícího veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje vyhrazeného betonu k

uhrazení pohledávek prodávajícího, a to až do celkové výše dodávek prodávajícího.

4. Beton, který spadá pod majetkovou výhradu nesmí být kupujícím dán do zástavy.

5. Pokud o to prodávající požádá, je na kupujícím, aby svým dlužníkům oznámil odstoupení svých práv ve

prospěch prodávajícího a předložil o tom potřebné doklady.

6. Stane-li se dodávaný beton podstatnou součástí pozemku třetí osoby, odstupuje kupující své nároky, které

takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce prodávajícímu se všemi právy a to ve výši hodnoty

dodané zboží a služeb.

Čl.VII. -- Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v době, kdy převezme od prodávajícího zboží, nebo jestliže tak

neučiní včas v době,

kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

2. V případě, že zboží je dodáváno dopravcem kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží

jeho předáním tomuto dopravci.

3. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost

zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinností prodávajícího.

Čl.VIII. -- Nároky z vad zboží

1. Je-li dodáním betonu s vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle ustanovení § 345, odst. 2

Obchodního zákoníku,

může kupující:

- požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného betonu

- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny

- odstoupit od smlouvy

2. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 1 náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li ji prodávajícímu ve včas

zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže

kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

3. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku, má nárok z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

4. Je-li dodáním betonu s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat

dodání chybějícího

množství betonu nebo slevu z kupní ceny.

5. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by měl beton bez vad a hodnotou,

kterou má beton dodaný s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit

řádné plnění.

6. Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu. Do doby odstranění prokázaných vad

dodáním chybějícího množství není kupující povinen platit část kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku na

slevu, jestliže by vady takto nebyly odstraněny.

7. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhrady škody nebo smluvní pokutu.

8. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže vady včas neoznámí prodávajícímu.

Závěrečné ustanove

Případné odchylky od těchto podmínek mají účinek jen tehdy, potvrdí-li je prodávající. Kupující svým podpisem na platné objednávce, na dodacím listě prodávajícího nebo ve smlouvě prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen s platnou

cenovou nabídkou, souhlasí se smluvními cenami a VPDP vydanými prodávajícím. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č.216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory

vznikající mezi nimi ze smluvních vztahů, které se řídí těmito VPDP a nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a

mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně

pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad

spravedlnosti a to ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem této smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení,

jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této smlouvy. Strany se dohodly, že přístup do soudního fóra jim bude zaslán na korespondenční adresy,

uvedené ve smlouvě, která se řídí těmito VPDP. Tyto VPDP jsou nedílnou součástí smlouvy, ceníku prodávajícího a odsouhlasené objednávky kupujícího ve smyslu ustanovení § 409 a následujících Obchodního zákoníku v platném

znění.

Praha dne 1.2.2009

Peter Dajko, jednatel společnosti

Similar magazines