Příčka Duragips, opláštění vnitřní Rigidur 12,5, vnější RB - Rigips

rigips.cz

Příčka Duragips, opláštění vnitřní Rigidur 12,5, vnější RB - Rigips

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800

Příčky Duragips na kovové konstrukci

Příčky opláštěné deskami Rigidur a SDK

Dvojitá kovová konstrukce, SDK na líci

3.39.02

Kód: SK 24H

150 - 255 mm

Požární odolnost

EI 60 – EI 90

Vzduchová neprůzvučnost

Část 3

2.1

max. 625 mm

4.2 4.1

5 3 1.2 1.1

7 5

6

R W nebylo zkoušeno

Maximální výška stěny

H max = 6 600 mm

3

1.1

Hmotnost konstrukce

2.1

51 – 61 kg/m 2

1.2

4.2

7 6 2.2 4.1

Opláštění 1.1 Vnější vrstva – sádrokartonové desky Rigips *)

1.2 Vnitřní vrstva – sádrovláknité desky Rigidur (R)

Konstrukce 2.1 Svislé profily R-CW

2.2 Vodorovné profily R-UW

Tloušťka stěny

150 – 255 mm

Izolace 3. Minerální izolace dle specifikace

Připevnění 4.1 Šrouby Rigidur 30

4.2 Šrouby Ridurit 35

6. Kotvení do obvodových konstrukcí

7. Napojovací těsnění

Tmelení 5. Spáry zatmeleny či lepeny dle technologie Rigips

*)

Při vyšší vzdušné vlhkosti se místo desek RB (A), resp. RF (DF) použijí impregnované desky RBI (H2),

resp. RFI (DFH2).

83


Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800

Příčky Duragips na kovové konstrukci

3.39.02

Kód: SK 24H

Příčky opláštěné deskami Rigidur a SDK

Dvojitá kovová konstrukce, SDK na líci

Část 3

Požární odolnost

Vzduchová neprůzvučnost

Maximální výšky

Vzor popisu položky

Požární Opláštění z každé strany Tloušťka Konstrukce Minerální izolace *) Kód Popis

odolnost

příčky (max. rozteč

konstrukce položky

svislých prvků Tloušťka Objemová

vnější vnitřní

625 mm)

hmotnost

[mm]

[mm] [kg/m 3 ]

EI 60 RB (A) 12,5 Rigidur 10 150 R-CW 50+50 50+50 15 1) SK 24H a

EI 60 RB (A) 12,5 Rigidur 12,5 155 R-CW 50+50 50+50 15 1) SK 24H b

EI 90 RF (DF) 12,5 Rigidur 10 150 R-CW 50+50 40 100 2) SK 24H c

EI 90 RF (DF) 12,5 Rigidur 12,5 155 R-CW 50+50 50+50 15 1) SK 24H d

EI 60 RB (A) 12,5 Rigidur 10 200 R-CW 75+75 75+75 15 1) SK 24H e

EI 60 RB (A) 12,5 Rigidur 12,5 205 R-CW 75+75 75+75 15 1) SK 24H f

EI 90 RF (DF) 12,5 Rigidur 10 200 R-CW 75+75 40 100 2) SK 24H g

EI 90 RF (DF) 12,5 Rigidur 12,5 205 R-CW 75+75 75 15 1) SK 24H h

EI 60 RB (A) 12,5 Rigidur 12,5 250 R-CW 100+100 100+100 15 1) SK 24H i

EI 60 RB (A) 12,5 Rigidur 10 255 R-CW 100+100 100+100 15 1) SK 24H j

EI 90 RF (DF) 12,5 Rigidur 12,5 250 R-CW 100+100 40 100 2) SK 24H k

EI 90 RF (DF) 12,5 Rigidur 10 255 R-CW 100+100 100+100 15 1) SK 24H l

*)

Minimální hodnoty pro uváděnou

požární odolnost

Opláštění z každé strany

Svislé

profily

R-CW

Minerální izolace

1)

Např. Isover Piano

2)

Např. Isover N

Vzduchová

neprůzvučnost

R W

[dB]

Max. výška místnosti Hmotnost

při standardní rozteči

konstrukce

Kategorie *)

A B, C1-C4, D

[mm] [mm] [kg/m 2 ]

vnější vnitřní

Tloušťka Objemová

hmotnost

[mm] [kg/m 3 ]

RB (A) 12,5 Rigidur 10 R-CW 50+50 50+50 15 4 600 4 100 51

RB (A) 12,5 Rigidur 12,5 R-CW 50+50 50+50 15 4 600 4 100 57

RF (DF) 12,5 Rigidur 10 R-CW 50+50 40 100 4 600 4 100 57

RF (DF) 12,5 Rigidur 12,5 R-CW 50+50 50+50 15 4 600 4 100 61

RB (A) 12,5 Rigidur 10 R-CW 75+75 75+75 15 6 100 5 500 51

RB (A) 12,5 Rigidur 12,5 R-CW 75+75 75+75 15 6 100 5 500 57

RF (DF) 12,5 Rigidur 10 R-CW 75+75 40 100 6 100 5 500 57

RF (DF) 12,5 Rigidur 12,5 R-CW 75+75 75+75 15 6 100 5 500 61

RB (A) 12,5 Rigidur 10 R-CW 100+100 100+100 15 6 600 6 100 51

RB (A) 12,5 Rigidur 12,5 R-CW 100+100 100+100 15 6 600 6 100 57

RF (DF) 12,5 Rigidur 10 R-CW 100+100 40 100 6 600 6 100 57

RF (DF) 12,5 Rigidur 12,5 R-CW 100+100 100+100 15 6 600 6 100 61

*)

Užitné kategorie ploch dle ČSN EN 1991-1-1:

A – Obytné plochy a plochy pro domácí činnost. Místnosti obytných budov a domů, lůžkové

pokoje a čekárny v nemocnicích, ložnice hotelů a ubytoven, kuchyně, toalety.

B – Kancelářské plochy.

C1 – Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí – plochy se stoly atd.;

např. plochy ve školách, kavárnách, restauracích, jídelnách, čítárnách, recepcích.

C2 – Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí – plochy se zabudovanými sedadly;

např. plochy v kostelech, divadlech nebo kinech, konferenčních sálech, přednáškových

nebo zasedacích místnostech, nádražních a jiných čekárnách.

C3 – Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí – plochy bez překážek pro pohyb osob;

např. plochy v muzeích, výstavních síních a přístupové plochy ve veřejných

a administrativních budovách, hotelích, nemocnicích, železničních nádražních halách.

C4 – Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí – plochy určené k pohybovým aktivitám;

např. taneční sály, tělocvičny, jeviště atd.

D – Obchodní plochy – plochy v malých obchodech, plochy v obchodních domech.

Uváděné tloušťky a objemové hmotnosti minerálních izolací jsou hodnoty minimální.

Tloušťka minerální izolace nesmí přesáhnout rozměr profilu R-CW.

3.39.02 (SK 24 H)

Příčka Duragips (EI ...) na konstrukci kovové R-CW ..., opláštěná z každé

strany kombinací desek R.. 12,5 (z vnější strany) a Rigidur ... (z vnitřní strany)

– s minerální izolací tloušťky ... mm o minimální objemové hmotnosti ... kg/m 3

nebylo zkoušeno

84

More magazines by this user
Similar magazines