13.05.2021 Views

RedMag | 02/2021

Připravili jsme pro vás opět zajímavé čtení a trochu zábavy na nadcházející letní dny a pevně věřím, že se nebudete nudit. Na co se můžete těšit? Vodní elektrárna Dlouhé stráně slaví 25 let. Připomeneme si její význam. Začíná jarní sezona a s ní pravidelně roste zájem o instalaci ručních pump. Připravili jsme krátké shrnutí nabídky a návod k instalaci. Dočtete se také o novinkách z dílny DAB a několik dalších zajímavostí z oblasti čerpací techniky. Přeji příjemné čtení.

Připravili jsme pro vás opět zajímavé čtení a trochu zábavy na nadcházející letní dny a pevně věřím, že se nebudete nudit. Na co se můžete těšit? Vodní elektrárna Dlouhé stráně slaví 25 let. Připomeneme si její význam. Začíná jarní sezona a s ní pravidelně roste zájem o instalaci ručních pump. Připravili jsme krátké shrnutí nabídky a návod k instalaci. Dočtete se také o novinkách z dílny DAB a několik dalších zajímavostí z oblasti čerpací techniky. Přeji příjemné čtení.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

……………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………..


Úvod | Editorial Strana 2

……………………………………………………………………………………………………………..

Editorial

Vážení zákazníci a čtenáři, velice

nám záleží na tom, aby pro vás

návštěva našeho obchodu nebyla

jen nutností, ale odnesli jste si také

něco navíc. Proto jsem rád, že

můžete držet v ruce další vydání

našeho magazínu. Připravili jsme

pro vás opět zajímavé čtení a

trochu zábavy na nadcházející letní

dny a pevně věřím, že se nebudete

nudit. Na co se můžete těšit?

Vodní elektrárna Dlouhé stráně

slaví 25 let. Připomeneme si její

význam. Začíná jarní sezona a s ní

pravidelně roste zájem o instalaci

ručních pump. Připravili jsme

krátké shrnutí nabídky a návod

k instalaci. Dočtete se také o

novinkách z dílny DAB a několik

dalších zajímavostí z oblasti čerpací

techniky. Přeji příjemné čtení.

Ing. Michal Jurečka

………………………………………………………………………………………………………………

Magazín RedMag 02/2021

RM ČR E 202102

FLOW SYSTEM GROUP s.r.o.

Rybná 716/24, Praha 110 00

IČ: 07996799

Šéfredaktor: Bc. Jan Kodl

Inzerce: marketing@reded.cz

Titulní foto:

Jan Barančík, www.dronista.cz

E-shop: www.reded.cz

Web: www.flowsystem.cz

Prodejny:

Olomoucká 612/34, Horka n/M

Pivovarská 2073, Česká Lípa

Objednávky:

Email: info@reded.cz

Tel: 797 850 919

Uvítáme vaše připomínky a tipy na

články: magazin@reded.cz


Úvod | Pomáháme Strana 3

……………………………………………………………………………………………………………..

Pomáháme s Dobrým andělem

Stali jsme se Dobrým Andělem.

Každý měsíc pomáháme

a vy pomáháte s námi. Děkujeme!

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Michal Jurečka • Foto: Dobrý anděl

Chceme posílat do světa aspoň

tolik dobra, kolik můžeme naší

cestou zvládnout. Proto máte

v rámci platby možnost přispět

nadaci DOBRÝ ANDĚL. Příspěvek je

ve výši 30 Kč. Každý měsíc

vybranou částku zdvojnásobíme a

posíláme na účet Dobrého Anděla.

A čeho jsme společně dosáhli? Za

první tři měsíce jsme vybrali a na

účet zaslali 5 400 Kč. Pokud máte

zájem pomoci lidem, o které se

stará dobrý anděl, máte

jednoduchou a rychlou cestu, jak

na to. Děkuji všem, kteří se zapojili.

Michal Jurečka, jednatel •


……………………………………………………………………………………………………………..

6 | 10 |

16 | 20 |

Obsah čísla

6 | Článek

PVE Dlouhé stráně

Každý den čerpá 2,6 milionu m 3 litrů vody, získala certifikaci pro

black start a patří mezi největší divy v ČR. Dlouhé stráně slaví 25 let.

10 | Téma

Automatická čerpadla

Nejoblíbenější řešení pro zavlažování i zásobování

objektů pitnou vodou.

16 | Novinky

DAB ESYBOX LINE

Posílení tlaku vody tam, kde je potřeba. Kompaktní rozměry, snadná

instalace a výrazná úspora energie.

20 | Tipy a triky

Instalace ruční pumpy

Klasika, která nerezaví. Ruční pumpy jsou neodmyslitelnou součástí

studen. Instalace přitom není nijak náročná.


……………………………………………………………………………………………………………..

Přečerpávací vodní elektrárna

Dlouhé stráně se v roce 2005

zařadila mezi 7 největších divů

České republiky.

… PVE Dlouhé stráně se v roce 2005 zařadila

mezi 7 největších divů České republiky.


Článek | PVE Dlouhé stráně Strana 6

……………………………………………………………………………………………………………..

PVE Dlouhé stráně

Každý den čerpá 2,6 milionů m 3 litrů vody,

získala certifikaci pro black start a patří mezi

největší divy v ČR. Dlouhé stráně slaví 25 let.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Karel Redl • Foto: Jan Barančík, Archiv ČEZ

Leží na Moravě, v katastru obce

Loučná nad Desnou, v okrese

Šumperk. Při běžné cestě autem si

tohoto velkolepého vodního díla

ani nevšimnete, přestože by se do

horní nádrže vešlo 15 fotbalových

hřišť a denně přečerpá až 2,6

milionů litrů krychlových vody.

Výstavba elektrárny byla zahájena

v květnu 1978. Na počátku

osmdesátých let však byla z

rozhodnutí centrálních orgánů

převedena do útlumového

programu. V roce 1985 došlo k

modernizaci projektu a po roce

1989 bylo rozhodnuto stavbu

dokončit. Do provozu byla

elektrárna uvedena v roce 1996.

V letošním roce tedy oslaví

úctyhodných 25 let. Elektrárna plní

v elektrizační soustavě několik

významných funkcí - statickou,

dynamickou a kompenzační.

Statickou funkcí se rozumí

přeměna nadbytečné energie v

soustavě na energii špičkovou - v

době přebytku elektrické energie v

síti (především v noci) se voda

čerpá z dolní nádrže do horní a ve

špičkách, v době nedostatku

elektřiny, se v turbínovém režimu

vyrábí elektrický proud.

Dynamickou funkcí přečerpávací

vodní elektrárny se rozumí

schopnost plnit funkci výkonové

rezervy systému, vyrábět regulační

výkon a energii a podílet se na

řízení kmitočtu soustavy.

Francisova turbína v útrobách PVE.


Článek | PVE Dlouhé stráně Strana 7

……………………………………………………………………………………………………………..

Elektrárna je řešena jako podzemní

dílo. Obě soustrojí jsou umístěna v

podzemí, v kaverně o rozměrech

87,5 x 25,5 x 50 m. Souběžně s

kavernou turbín se v podzemí

nachází komora transformátorů,

která má rozměry 115 x 16 x 21,7

m. V této komoře jsou dva blokové

trojfázové transformátory,

rozvodny 22 kV a další zařízení.

Horní nádrž se nachází na hoře

Dlouhé Stráně v nadmořské výšce

1350 m. Má celkový objem 2,72

milionu metrů krychlových.

Technologický proces zajišťují dvě

reverzní turbosoustrojí, každé

o výkonu 325 MW. Výkon reverzní

turbíny při čerpadlovém režimu

činí 312 MW, při turbínovém až

325 MW.

Největší reverzní vodní turbína

v Evropě, elektrárna s největším

spádem a největším instalovaným

výkonem v České republice.

Horní nádrž je s podzemní

elektrárnou spojena dvěma

přivaděči, každým pro jedno

soustrojí. Přivaděče mají délku

1 547 m a 1 499 m.

Elektrárna je spojena s dolní nádrží

dvěma odpadními tunely o

průměru 5,2 m. Tunely jsou dlouhé

354 a 390 metrů. Dolní nádrž se

nachází na říčce Divoká Desná.

Nádrž má celkový objem 3,4 mil.

kubických metrů, výšku hráze 56

m, kolísání hladiny 22,2 m.

Kromě správní budovy

s velínem se na

povrchu nachází

objekt vývodového

pole se zapouzdřenou

rozvodnou 400 kV,

dílny a sklady, garáže,

čistírna odpadních vod

a úpravna vody.

Celkové náklady na stavbu činily

přibližně 6,5 miliardy korun,

elektrárna se zaplatila za sedm let

provozu. V létě 2007 proběhla

generální rekonstrukce horní

nádrže, která již byla v havarijním

stavu, nejvíce byla poškozena

asfaltová izolace.

Rekonstrukce spolu s výměnou

řídicího systému stála zhruba 360

milionů korun.


Článek | PVE Dlouhé stráně Strana 8

……………………………………………………………………………………………………………..

V roce 2019 elektrárna získala

certifikaci pro tzv. black start pro

případ výpadku dodávek elektřiny

(tzv. blackoutu). Dálkovým

pokynem je možné v elektrárně

Dlouhé stráně spustit dieselový

generátor, který umožní spustit

jednu vodní turbínu, kterou zahájí

dodávku proudu do 172 km

dlouhého vedení, což umožní

nabuzení, rozběh a opětovné

přifázování k síti elektrárny

Chvaletice a bude tím možné

obnovit provoz elektrické soustavy.

Přes aktuální popularitu vyvolávala

zejména zpočátku stavba kritiku

veřejnosti hlavně proto, že se

elektrárna nachází uvnitř chráněné

krajinné oblasti Jeseníky. Při

výstavbě byl odebrán vrchol z

masivu Mravenečníku a přetvořen

pro účely zadržování vody v horní

nádrži. Z ekologických důvodů je

proto provoz umístěn v podzemí.

Mimo významné technické

vlastnosti je PVE Dlouhé stráně

také zajímavým a vyhledávaným

turistickým cílem. Celý komplex si

lze prohlédnout na komentované

exkurzi. Možná také proto se

přečerpávací vodní elektrárna

Dlouhé stráně v roce 2005 zařadila

mezi 7 největších divů.

České republiky. Zařadila se tak

mezi nejvýznamnější české

památky jako jsou třeba hrad

Karlštejn nebo zámek Hluboká. V

samotném finále hlasovací soutěže

se stala dokonce největším divem

České republiky.

Atraktivitě nahrává i snadná

dostupnost. Od roku 2010 je horní

nádrž přečerpávací vodní

elektrárny přístupná sedačkovou

lanovkou z blízkého lyžařského

areálu Kouty. Lanovka vás vyveze

4,5 km pod horní nádrž. K ní se

potom dostanete pěšky, na kole

nebo využitím minibusu, který tam

jezdí kyvadlově.

Nově je horní nádrž přístupná také

2,5 km trasou lesem po červené

značce, která vede až na korunu

horní nádrže. Od horní nádrže

navíc vede nejdelší sjezd na

koloběžkách v ČR. •

Stručně

Uvedení do provozu: 1996

Horní nádrž: 1350 m

Dolní nádrž: 824,7 0 m

Turbína: 2× Francisova

Výkon: 650 MW

Kapacita: 3,243 GWh


……………………………………………………………………………………………………………..

… automatické čerpadlo spustí v okamžiku,

kdy zmáčknete stříkací pistoli.


Téma | Zavlažování Strana 10

……………………………………………………………………………………………………………..

Automatická čerpadla

Nejoblíbenější řešení

pro zavlažování i zásobování

objektů pitnou vodou.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Jan Kodl • Foto: Archiv

Ponorná čerpadla s integrovanou

řídící jednotkou nachází nejčastěji

využití při čerpání vody ze studny,

nebo nádrže na dešťovou vodu.

Čerpadla se využívají zejména na

zavlažování. Jsou ale ideální volbou

také pro čerpání užitkové vody,

dešťové vody, nebo pro čerpání

pitné vody do sezonních objektů.

Díky integrované řídící jednotce

není potřeba žádné další

příslušenství a čerpadla fungují

plně automaticky - čerpá vodu,

když je voda potřeba. Řídící

jednotka zajišťuje automatický

start a stop čerpadla, ochranu proti

běhu na sucho - pokud dojde voda

a automatický reset čerpadla.

Výkon a parametry automatických

ponorných čerpadel jsou podobné,

přesto je třeba zohlednit rozdíly.

Maximální výtlak se pohybuje od

35 do cca 70 metrů.

Pokud máte velkou zahradu na

rovině a vzdálenost zdroje vody do

100 m, bude vám jakákoliv

automatická vodárna dobře sloužit

a nemusíte si s výkonem lámat

hlavu. V případě, že plánujete

využít automatickou vodárnu pro

zásobování objektu vodou, máte

zahradu ve svahu, nebo je studna

hluboká, doporučujeme správně

spočítat výkon čerpadla (video a

návod na reded.cz).

Většina automatických vodáren je

řízena formou integrovaného

průtokového spínače, tzv.

presscontrolu. Ve chvíli, kdy

otevřete kohoutek, v systému

poklesne tlak a presscontrol na

základě toho zapne čerpadlo.

Naopak v okamžiku, kdy jsou

všechny kohoutky uzavřené,

tlakový spínač čerpadlo zase

automaticky vypne. Do systému se

instaluje malá tlaková nádobka o

objemu 5-8 litrů.


Téma | Zavlažování Strana 11

……………………………………………………………………………………………………………..

Vodárny s průtokovým spínačem

mají spínací tlak nastaven na 2 – 2,5

bar, což odpovídá tlaku

v kohoutku. Vypínací tlak je roven

maximálnímu možnému tlaku

čerpadla. V případě automatické

závlahy je třeba znát požadovaný

tlak pro spouštění postřikovačů.

Automatické vodárny se dodávají

standardně ve dvou variantách.

Vodárny se sacím sítem mají

nasávání dole, není potřeba žádné

další komponenty. Sací síto brání

nasátí nečistot. Toto provedení je

vhodné do studní a nádrží s čistou

vodou.

Komfortnější řešení představují

vodárny s integrovaným

frekvenčním měničem. Frekvenční

měnič umí kontrolovat aktuální

spotřebu vody a plynule upravovat

výkon čerpadla. Vše se děje v

reálném čase. Díky tomu je

zajištěný konstantní tlak vody v

jakékoliv situaci. Toto provedení je

vhodné pro dodávky vody do

rodinného domu.

Cena ponorných čerpadel se

pohybuje od 5 do 25 tisíc korun.

Nejprodávanější jsou vodárny u

spodní hranice, kolem šesti až

sedmi tisíc korun. Záleží na výkonu,

který bude muset čerpadlo

splňovat. Čerpadlo obsahuje

všechny potřebné komponenty a

není třeba pořizovat žádné další

příslušenství. Výjimku tvoří

čerpadla s bočním vývodem, kde je

třeba dokoupit samostatně

plovoucí sací koš.

Automatická ponorná čerpadla

jsou trendem posledních let a jejich

nákupem určitě neuděláte chybu. •

V případě automatické závlahy

mohou řídit spouštění čerpadla

např. automatické zavlažovací

hodiny, nebo mechanický časovač.

Automatické ponorné

vodárny a příslušenství na

www.reded.cz/domaci-vodarny/


Tipy a triky | Instalace ruční pumpy Strana 10

……………………………………………………………………………………………………………..

Ostatní | Pomáháme Strana 12


Volný čas | Osmisměrka Strana 13

……………………………………………………………………………………………………………..

Pojmy spojené s koupelnou.

Najdete všechny?

Osmisměrka

KOUPELNA OBKLAD SPÁD HLINÍK

NEREZOVÝ ZÁSTĚNA DILATACE BEZBARIEROVÝ

LIŠTA IZOLACE NÁBĚH UMYVADLO

PROFIL SPÁRA LISTELA BATERIE

SPRCHA ŽLAB ROH VODA


……………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………..


Novinky | DAB ESYBOX LINE Strana 16

……………………………………………………………………………………………………………..

DAB ESYBOX LINE

Posílení tlaku vody tam, kde je potřeba.

Kompaktní rozměry, snadná instalace

a výrazná úspora energie.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: David Kreutzer • Foto: IVAR CS

Již od roku 2013 výrobce DAB

PUMS vyvíjí nejmodernější

technologie k posílení tlaku vody.

Začalo to elektronickou domácí

vodárnou ESYBOX a postupně

vznikla ucelená řada ESYLINE.

V současné době máme k dispozici

technologie, které lze použít k

posílení tlaku vody nejen v

domácnostech, ale i v komerčních

budovách, jako jsou bytové domy,

hotely nebo nemocnice.

Moderní technologie umožňuje

uživateli vzdálenou kontrolu a

nastavení všech produktů řady

ESYLINE. ESYBOX MINI 3 nebo

ESYBOX. Základní produkt,

elektronická domácí vodárna

ESYBOX MINI 3, je ideálním

řešením k posílení tlaku vody v

domácnosti. Jedná se o revoluční

systém, který zajišťuje instalační

výhody a díky malým rozměrům ho

lze instalovat například i do skříňky

pod dřez.

Přednosti produktů řady ESYLINE

jsou hlavně kompaktní rozměry, a

tím snadná instalace. Vodou

chlazený motor zaručuje tichý chod

a frekvenční měnič reguluje otáčky

motoru tak, aby bylo dosaženo

konstantního tlaku nastaveného

uživatelem. Výrazná je i úspora

energií oproti tradičním systémům.


Novinky | DAB ESYBOX LINE Strana 17

……………………………………………………………………………………………………………..

ESYBOX je výkonnějším zástupcem.

Tato elektronická posilovací

vodárna, je díky svým

hydraulickým parametrům

použitelná pro větší objekty jako

pensiony nebo restaurace.

ESYBOX MINI 3 a ESYBOX byly

vyvinuty tak, aby poskytovaly

maximální výkon s minimálním

úsilím. Konstrukce je koncipována

tak, aby se systém snadno

přizpůsobil každému typu

instalace. Nevyžaduje žádné další

komponenty; snadná instalace,

ochrana proti tvorbě ledu; LCD

displej s vysokým rozlišením,

hlučnost max. 45 dB; využívá jen

energii potřebnou na čerpání vody

– umožňuje značné ekonomické

úspory - integrovaný elektronický

systém s frekvenčním měničem.

Dalším členem do moderní rodiny

je ESYBOX DIVER. Disponuje

veškerými možnostmi provozu jako

zmíněná povrchová čerpadla

ESYBOX MINI 3 a ESYBOX, má

integrovaný frekvenční měnič,

který zaručuje konstantní výstupní

tlak i při měnícím se odběru vody a

dodává se včetně D.CONNECT BOX

2. Ideální čerpadlo pro zásobování

vody do objektů, opětovnému

využití dešťové vody pro závlahy.

Integrovaný čerpací systém

ESYBOX MAX pro posílení tlaku v

komerčních budovách je dostupný

ve dvou výkonových řadách.

Obsahuje modulární komponenty

umožňující odlišná nastavení

k uspokojení potřeb středních /

velkých bytových domů a vysokých

budov (i přes 14 podlaží). •

Čerpadla a čerpací systémy

DAB ESYBOX line najdete na

www.reded.cz/dab/


……………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………..

… litinové ruční pumpy vydrží sloužit

i desítky let s minimální údržbou.


Tipy a triky | Ruční pumpy Strana 20

……………………………………………………………………………………………………………..

Instalace ruční pumpy

Klasika, která nerezaví. Ruční pumpy jsou

neodmyslitelnou součástí studen.

Instalace přitom není nijak náročná.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Jan Kodl • Foto: Jan Barančík

Ruční pumpa, nebo také stojanové

ruční čerpadlo je mechanický stroj,

který slouží k čerpání vody ze

studní, která skrz něj protéká.

Ruční pumpy byly historicky

nedílnou součástí jak soukromých

stavení, tak veřejných studní. Dnes

již ruční pumpy plní spíše

dekorativní funkci, případně jsou

instalovány jako alternativní zdroj

vody v případě výpadku

elektrického proudu, nebo jen pro

potěšení a nostalgii.

Ruční pumpy pro čerpání vody ze

studní se dodávají v několika

provedeních. Ruční čerpadla typu

NP (HP) mají pracovní píst jako

součást těla čerpadla. Díky tomu

jsou pumpy kompaktní, instalace

vyžaduje minimum komponent, ale

sací výška čerpadel je omezená na

maximálně 7 metrů. Proto je tento

typ ručních pump vhodný pro

studny s vysokou výškou hladiny.

Klasické provedení představují

ruční pumpy STANDARD. které se

vyrábí ve dvou provedeních.

STANDARD II - Po instalaci slouží

pouze k přímému odběru vody

(běžná pumpa). STANDARD T - Po

instalaci slouží k přímému odběru

vody, ale v případě potřeby také k

její dopravě do vyšších poloh nebo

postřikování hadicí (čerpadlo je

opatřeno uzavřenou tlakovou

hlavou a výtok bajonetovým

uzávěrem). Dopravní výšku určuje

výběr pracovního válce. Díky tomu

lze čerpat vodu z hloubky až 30 m.

Poslední ze standardních modelů

jsou hřbitovní pumpy. Ty slouží

pouze jako dekorativní prvek v

místech, kde je požadována

dodávka volně vytékající vody z

tlakového rozvodu s možností

jejího uzavření, nejedná se tedy o

klasické ruční čerpadlo.


Tipy a triky | Ruční pumpy Strana 21

……………………………………………………………………………………………………………..

Ruční pumpa se instaluje typicky na

betonové víko skruže. Pro instalaci

doporučujeme použít vykružovací

vrták, který značně usnadní

instalaci. Zároveň doporučujeme

označit ocelové výztuže, abyste se

jim při vrtání ideálně zcela vyhnuli.

1. Sací koš se zpětnou klapkou

2. Pracovní válec

3. Stojanová pumpa

4. Spona s klíny

5. Odvodnění

6. Potrubí 5/4“

7. Potrubí 5/4“

Zpětná klapka slouží pro udržení

nasátého sloupce vody, aby voda

zpětně neopadla. Proto je nutné

zajistit dokonalé utěsnění. Při

instalaci doporučujeme ověřit

těsnost zavodněním potrubí.

Při instalaci je také kladen důraz na

správné odvodnění samotné

pumpy, které umožní snížit hladinu

vody z části potrubí až do

nezamrzající hloubky, jinak by

mohla pumpa při silnějších

mrazech popraskat. •

Schéma zapojení ruční pumpy

Ruční pumpy, příslušenství

a náhradní díly najdete na

www.reded.cz/rucni-pumpy/


……………………………………………………………………………………………………………..


Novinky | eSTUDNA Strana 23

……………………………………………………………………………………………………………..

Hlídání hladiny eSTUDNA

On-line sledování výšky hladiny vody

ve vaší studni nebo nádrži,

prostřednictvím domácí WiFi.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: ReK • Foto: SEA

Zařízení eStudna umožňuje on-line

sledování výšky hladiny vody ve

Vaší studni nebo nádrži. Stačí

pouze připojit eStudnu na vaši

domácí WiFi. Aktuální data máte

kdykoliv k dispozici na webové

stránce nebo v aplikaci mobilního

telefonu. Díky on-line datům

můžete rychle reagovat na prudké

změny hladiny a ekonomicky

hospodařit se zásobami vody. V

aplikaci si můžete nastavit zasílání

alarmových hlášení e-mailem,

např. při překročení maximální

nebo minimální hladiny vody.

Instalace zařízení eStudna je velmi

jednoduchá. Tlakové čidlo ponoříte

do studny nebo nádrže,

vyhodnocovací jednotku připojíte

k napájení 230 V a spárujete s Vaší

domácí WiFi. Naměřené hodnoty

se zobrazují jak v mobilní aplikaci

vašeho chytrého telefonu, tak i na

webové stránce.

Máte tedy kdykoliv on-line přístup

k naměřeným datům. Ve webové

aplikaci jsou naměřené hodnoty

hladiny vody přehledně

zpracovány do grafu.

Zařízení eStudna navíc obsahuje

jeden výstup s relé. Pokud

k tomuto výstupu zapojíte vaše

čerpadlo, můžete ho ovládat.

Zapínání a vypínání čerpadla může

fungovat v automatickém režimu,

který si nastavíte v aplikaci. Druhou

možností je spouštět čerpadlo

pouhým kliknutím na tlačítko

v aplikaci, tedy vzdáleně bez

nutnosti osobní přítomnosti u

čerpadla.

• Aktuální stav hladiny vody

• Přehledný graf s historií

• Možnost nastavení alarmů

• Ovládání spínání čerpadla


Novinky | eSTUDNA Strana 24

……………………………………………………………………………………………………………..

Pro zájemce o zařízení eStudna pro

hlídání hladiny v nádrži, studni,

nebo šachtě, jsme připravili přístup

do DEMO verze, ve které si můžete

prohlédnout prostředí a vyzkoušet

všechny funkce.

• Stáhněte si aplikace CML SEA

• Klikněte na „REGISTRACE

NOVÉHO UŽIVATELE“

• Do položky „Zadejte párovací

kód" zadejte 8H2HPT2DS

• Zadejte jakýkoliv váš platný

email a zvolte si svoje heslo

• Klikněte na tlačítko

„REGISTRACE“.

Kliknutím vyberte požadovanou

eSTUDNU. Zobrazí se vám stránka

s hodnotou hladiny a grafem.

Také lze stínat výstup OUT1 pro

ovládání čerpadla.

Veškerá další nastavení, detailní

informace, nastavení událostí a

alarmů se provádí z webové

stránky cml.seapraha.cz. •

Po úspěšné registraci se zobrazí

domovská stránka aplikace.


Z nabídky | Čerpadla 12/24V Strana 25

……………………………………………………………………………………………………………..

Čerpadla na 12/24 V

Elegantní a dostupné řešení

pro čerpání vody

bez přístupu k elektrickému proudu.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Jan Kodl • Foto: SEAFLO

Pravidelně se nás dotazujete na

možnosti čerpání vody bez

přístupu k elektrickému proudu.

Zajímavé řešení nabízí

nízkonapěťová čerpadla SEAFLO

na 12 V nebo 24 V.

Pro napájení čerpadla stačí klasická

autobaterie, přičemž díky typu

konstrukce dokáží takto čerpadla

nabídnout velmi zajímavé

parametry výkonu.

Čerpadla jsou navržena pro širokou

škálu aplikací včetně přečerpání

kapalin, postřiku, cirkulace, filtrace

a dávkování. Membránová

čerpadla jsou samonasávací,

mohou být provozována bez

čerpané kapaliny (chod na sucho)

aniž by došlo k poškození čerpadla.

Omezené jsou maximální dobou

provozu.

Funkce integrovaného tlakového

spínače, zajišťuje bezpečný provoz

čerpadla. Integrovaný tlakový

spínač zajišťuje zapnutí čerpadla

při poklesu tlaku na výtlačném

potrubí. Při uzavření kohoutu na

výtlačném potrubí, dojde k

zastavení čerpadla nárůstem tlaku.

Čerpadla SEAFLO 12/24V

najdete na adrese:

www.reded.cz/seaflo/


Z nabídky | Čerpadla 12/24V Strana 26

……………………………………………………………………………………………………………..

Čerpadla nachází uplatnění v celé

řadě aplikací. Mimo využití na

chatě či zahradě bez přístupu

elektrického proudu, jsou ideální

jako součást vybavení jachet a

přímořských lodí, karavanů, dále

nachází využití v zemědělství,

výrobě, pro filtraci či jiné

průmyslové aplikace.

Běžné je využití při přečerpávání či

doplňování vody na pastvinách

v kombinaci s ICB kontejnerem,

nebo využití čerpadla pro

zavlažování městské zeleně.

Čerpadla se vyrábí v několika

provedeních rozdělené dle

výkonnosti a zabudovaných funkcí.

Díky tomu najdete čerpadlo ideální

pro vaše potřeby a v optimální

cenové hladině. Mimo

membránová čerpadla najdete

v nabídce také 12 V zubová

čerpadla, čerpadla se

zabudovaným by-passem nebo

malé domácí vodárny s tlakovou

nádobou na speciální platformě.

Navíc velkou část čerpadel máme

během sezony skladem. •


Novinky | Grundfos BDT Strana 27

……………………………………………………………………………………………………………..

Grundfos COMFORT BDT

Nová oběhová čerpadla

nabízí efektivní řešení cirkulace

teplé vody v domácnostech.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Karel Redl • Foto: GRUNDFOS

Čerpadla COMFORT BDT PM

s digitálními spínacími hodinami

představují efektivní a uživatelsky

přívětivé řešení pro cirkulaci teplé

vody v domácnostech.

Motor s permanentním magnetem

zajišťuje velmi tichý provoz

čerpadla a spotřeba energie

dosahuje pouhých 7W.

Integrované spínací hodiny

umožňují uživateli jednoduše

nastavit zapínací cykly, aby

čerpadlo pracovalo pouze v době,

kdy je potřeba dodávka teplé vody.

Výsledkem je efektivní provoz při

minimální spotřebě energií.

Provoz lze nastavit pro uvedení

čerpadla do provozu nebo pro

24hodinovou okamžitou horkou

sprchu a kohoutkovou vodu.

Aplikace

Recirkulace domácí horké vody

pro jednu, či dvě rodiny. Případně

zajištění okamžitého přívodu horké

vody do všech kohoutků.

Ochrana proti chodu na sucho

chrání čerpadlo při spouštění a

také během normálního provozu.

Bezhlučný chod je zajištěn díky

kapalinou mazanému ložisku.

Snadná údržba a čištění díky

snadno oddělitelné hlavě čerpadla.

Není potřeba žádná dodatečná

ochrana motoru díky integrované

elektronice motoru. •

Oběhová čerpadla GRUNDFOS

najdete na adrese:

www.reded.cz/grundfos/


……………………………………………………………………………………………………………..

Ddd

d

… digitální spínací hodiny představují

efektivní a uživatelsky přívětivé řešení.


Volný čas | Sudoku Strana 29

……………………………………………………………………………………………………………..

Sudoku

:

Obtížnost: Těžké

Řešení:


……………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………..

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!