27.06.2021 Views

RedMag | 03/2021

Hospodaření s vodou je významná a dlouhodobá činnost s obrovským přesahem. Připravili jsme povídání o třech unikátních vodních nádržích na našem území. První je tu s námi již od objevení Ameriky. Většina z nás zná problém s tvrdou vodou. Dočtete se o rychlém a relativně snadném řešení. Mrkneme se také na historii čerpadel Malyš. A připravili jsme opět několik novinek a zajímavostí z nabídky.

Hospodaření s vodou je významná a dlouhodobá činnost s obrovským přesahem. Připravili jsme povídání o třech unikátních vodních nádržích na našem území. První je tu s námi již od objevení Ameriky. Většina z nás zná problém s tvrdou vodou. Dočtete se o rychlém a relativně snadném řešení. Mrkneme se také na historii čerpadel Malyš. A připravili jsme opět několik novinek a zajímavostí z nabídky.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

……………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………..


Úvod | Editorial Strana 1

……………………………………………………………………………………………………………..

Editorial

Vážení zákazníci a čtenáři, dlouho

očekávané léto konečně dorazilo

také do našich končin a mnozí z vás

řeší na poslední chvíli zavlažování

zahrady a zajištění dodávky vody.

My jsme na sezonu plně připravení

a děláme vše proto, abychom

mohli vaše požadavky uspokojit co

nejrychleji. Ale ne všechny projekty

lze řešit ad-hoc. Hospodaření

s vodou je významná a dlouhodobá

činnost s obrovským přesahem.

Připravili jsme povídání o třech

unikátních vodních nádržích na

našem území. První je tu s námi již

od objevení Ameriky. Většina z nás

zná problém s tvrdou vodou.

Dočtete se o rychlém a relativně

snadném řešení. Mrkneme se také

na historii čerpadel Malyš. A

připravili jsme opět několik

novinek a zajímavostí z nabídky.

Ing. Michal Jurečka

………………………………………………………………………………………………………………

Magazín RedMag 03/2021

RM ČR E 202103

FLOW SYSTEM GROUP s.r.o.

Rybná 716/24, Praha 110 00

IČ: 07996799

Šéfredaktor: Bc. Jan Kodl

Inzerce: marketing@reded.cz

Titulní foto: Jan Barančík

E-shop: www.reded.cz

Web: www.flowsystem.cz

Prodejny:

Olomoucká 612/34, Horka n/M

Pivovarská 2073, Česká Lípa

Objednávky:

Email: info@reded.cz

Tel: 797 850 919

Uvítáme vaše připomínky

a tipy na: magazin@reded.cz


Úvod | Novinka Strana 2

……………………………………………………………………………………………………………..

Výdejní místo Litomyšl

Radost uděláme všem zákazníkům

z Litomyšle a okolí. Připravili jsme

zde nové výdejní místo.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Michal Jurečka • Foto: Seznam a.s. (Mapy.cz)

Na základě dlouhodobé a dobré

spolupráce s firmou EXPAN s.r.o.

jsme pro vás, naše zákazníky

z Litomyšle a okolí, připravili

výdejní místo v areálu firmy. Mimo

možnosti vyzvednout balík jsou

v Litomyšli trvale skladem

oblíbená čerpadla z naší nabídky.

Pokud tedy potřebujete vyřešit

havárii, nebo spěcháte na instalaci

čerpadla, kolegové v Litomyšli jsou

vám plně k dispozici. Více se

dozvíte na našem webu.

Reciprocitně najdete v Olomouci

skladem nerezové profily. Věříme,

že nová výdejní místa oceníte. •


……………………………………………………………………………………………………………..

5 | 9 |

14 | 23 |

Obsah čísla

v

5 | Článek

Nejstarší, největší, nejvyšší

Připravili jsme povídání o třech „nej“ vodních nádržích,

které najdete na našem území.

9 | Návod

Jak na tvrdou vodu?

Dle průzkumů trápí tvrdá voda až dvě třetiny domácností

v České republice. Řešení přitom není složité.

14 | Zajímavosti

Malý velký pracant

Zkonstruován pro potřeby americké armády.

Ohlas našel až v Rusku. Ponorné čerpadlo Malyš.

23 | Novinky

Kalová čerpadla DAB FX

Inovativní řešení pro nakládání s odpadní vodou.

Maximální odolnost a spolehlivost.


……………………………………………………………………………………………………………..

Přečerpávací vodní elektrárna

Dlouhé stráně se v roce 2005

zařadila mezi 7 největších divů

České republiky.

… Slezská Harta je nejmladší z velkých

vodních nádrží dokončená v roce 1997.


Článek | Vodní nádrže Strana 5

……………………………………………………………………………………………………………..

Nejstarší, největší, nejvyšší

Připravili jsme povídání

o třech „nej“ vodních nádržích,

které najdete na našem území.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Jan Kodl • Foto: Jan Barančík

Vodní nádrže mají v krajině zásadní

význam. Umělá vodní nádrž

odpovídá definici vodního díla

podle českého vodního zákona, kdy

vodní nádrž slouží zejména ke

vzdouvání a zadržování vod,

umělému směrování odtokového

režimu povrchových vod a ochraně

povrchových vod.

Nádrže s akumulačním objemem

menším než 2 mil. m³, které jsou

zároveň hluboké nejvýš 9 m, jsou

považovány za malé vodní nádrže.

Většina českých vodních nádrží je

víceúčelová, základní funkcí je

zpravidla akumulace vody. Vodní

nádrže se sdružují do soustav,

nejvýznamnější českou soustavou

je Vltavská kaskáda. My si ve článku

představíme tři nádrže, které se

proti ostatním něčím liší.

Nejstarší vodní nádrž

Jordán, Tábor

Jordán je vodní nádrž v Táboře o

ploše přes 51 ha. Byla vybudována

už v době, kdy Kryštof Kolumbus

objevoval Ameriku, v roce 1492.

Své jméno získal podle řeky Jordán

ve Svaté zemi a původně zásoboval

město pitnou vodou. Až do

poloviny 19. století byl Jordán

označován jako rybník. Teprve

vysvětlení Ústavu pro jazyk český

ČSAV označilo Jordán jako nádrž.

V celé své historii byl Jordán

vypuštěn jen v roce 1830 a nikdy

nedošlo k jeho odbahnění. Až

v roce 2014 tak Jordán zažil po pěti

staletích premiéru, kdy se mu

dostalo nové spodní výpusti,

vyčištění a odbahnění. Dnes se

můžete v letních měsících v

Jordánu i vykoupat.


Článek | Vodní nádrže Strana 6

……………………………………………………………………………………………………………..

Největší vodní nádrž

Lipno, Lipno nad Vltavou

Vodní nádrž Lipno je největší umělé

jezero České republiky vybudované

na řece Vltavě v letech 1952–1959.

Délka vzdutí dosahuje 42 km,

nejširší je nádrž 5 km u Černé v

Pošumaví. Na pravobřežní straně

zasahuje až ke státním hranicím s

Rakouskem.

Lipenská přehrada je součástí

vltavské kaskády a je jejím nejvýše

položeným stupněm (726 m). Vody

gigantické údolní nádrže Lipno

zalily převážnou část rozlehlé

vltavské kotliny. Plocha hlavní

nádrže je asi 4 870 ha, objem 309

milionů m 3 .

Vzdutí je umělé zvýšení, vzedmutí

hladiny vodního toku pomocí

vodního díla, nejčastěji přehrady

nebo jezu. Parametrem těchto

vodních děl je délka vzdutí, tedy

vzdálenost od hráze do místa, kde

končí volná hladina vodního toku.

Nádrž tvoří sypaná hráz s těsnícím

jádrem o výšce 25 m a délce 296 m.

Je vybavená ocelovými kesony o

váze 60 tun proti prosaku vody a

betonovými výpustěmi. Koruna

hráze se nachází na vrstevnici

729 m. Po hrázi vede dvouproudá

komunikace spojující Lipno nad

Vltavou a Vyšší Brod.

Před samotnou hrází zatéká voda

do vodní elektrárny Lipno I. Její

hlavní budova stojí necelých 200

metrů pod přehradou. Je vybavena

dvěma Francisovými turbínami o

výkonu 60 MW. Nemá dostatečný

výkon na to, aby dlouhodobě

udržovala vysokou výrobu energie,

proto slouží jen jako špičková

elektrárna pro doplnění ostatních.

Vodní nádrž Lipno plní několik

funkcí. Lipno je významnou

lokalitou pro rekreační pobyt u

vody, vodní sporty. Dále jde díky

vodní elektrárně Lipno I o zdroj

elektrické energie. Do roku 2014

bylo Lipno také zdrojem pitné

vody. Díky zrušení mohly být na

Lipně povoleny také lodě se

spalovacím motorem, ty zde začaly

jezdit v roce 2015.


Článek | Vodní nádrže Strana 7

……………………………………………………………………………………………………………..

Nejvyšší vodní nádrž

Dalešice, Dalešice (Třebíč)

Vodní dílo Dalešice je přečerpávací

vodní nádrž, která leží na řece

Jihlavě jihovýchodně od Třebíče.

Nádrž byla vybudována v letech

1970 až 1978 a její součástí je dolní

nádrž Mohelno. Vzdutí hladiny je

dlouhé 22 km.

Objem nádrže 127,3 mil. m³ řadí

Dalešice k největším na Moravě.

Nadmořská výška vodní plochy je

381,5 m, max. hloubka 85,5 m je

největší v České republice.

Těleso hráze (100 m) je dokonce

druhou nejvyšší sypanou hrází v

Evropě (vyšší je hráz přehradní

nádrže Gura Apelor v Rumunsku

168 m). Hráz nádrže je sypaná,

tvořená rokfilovou technologií s

jílovým těsnícím jádrem. Dosahuje

kóty 384 m n. m., je 350 m dlouhá

a 8 m široká.

Protože jíl nesmí při ukládání

navlhnout, jinak by hrozilo, že celá

hráz ujede, byl navážen několikrát,

pokaždé totiž zmokl. Při výstavbě

zde v roce 1974 režisér Jiří Menzel

natočil film Kdo hledá zlaté dno.

Hlavním účelem nádrže je zdroj

technologické vody pro jadernou

elektrárnu Dukovany, jež se čerpá

z vodní nádrže Mohelno. Dále

přehrada slouží ke krátkodobému

nahrazení jednoho bloku jaderné

elektrárny, k výrobě špičkové

elektrické energie.

Mimo energetiku slouží nádrž pro

dlouhodobé vyrovnávání průtoků v

řece, ke snižování povodňové

špičky v dolním toku, sedimentaci

nečistot a pro rekreační využití. •

Přehrada je příčná stavba na

vodním toku, která jej přehrazuje a

vytváří umělou vodní nádrž.

Sypané přehrady

- homogenní / nehomogenní

Betonové přehrady

- tížné / pilířové / klenbové

První přehrady se datují od časů

starých Egypťanů před 5000 lety,

kdy faraon Meni postavil hliněnou

přehradu na řece Nilu. Historie

moderních přehrad se odvozuje od

Hooverovy přehrady na řece

Colorado v USA v roce 1936.


……………………………………………………………………………………………………………..

… dle průzkumů trápí tvrdá voda až 2/3

domácností v České republice.


Návod | Jak na tvrdou vodu? Strana 9

……………………………………………………………………………………………………………..

Jak na tvrdou vodu?

Dle průzkumů trápí tvrdá voda

až dvě třetiny domácností v České republice.

Řešení přitom není složité.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Jan Kodl • Foto: Jan Barančík, Aquacup

Častým problémem domovních

rozvodů vody je příliš tvrdá voda.

Dle průzkumů se s ní potýká až 2/3

domácností v ČR. Tvrdá voda je

taková, která obsahuje vysokou

koncentraci rozpuštěného hořčíku

a hlavně vápníku, tedy chemicky

jde o Mg2+ a Ca2+ kationty.

Tyto ionty se do vody dostávají

rozpouštěním hornin, především

vápence. Tvrdá voda je tedy

problém hlavně podzemních

zdrojů vody, méně běžná je u

zdrojů povrchových. Tvrdá voda

sice není zdravotně škodlivá, má

však několik zásadních praktických

úskalí, která souvisí především se

vznikem vodního kamene.

Vodní kámen je úhlavním

nepřítelem myček, praček, varných

konvic a mnoha dalších spotřebičů

a zařízení, kde pitnou, resp.

užitkovou vodu používáme.

U praček, ventilů a čerpadel vodní

kámen způsobuje zadření, ve

vodovodním potrubí snižuje

průměr a tím i průtok, resp. může

způsobit i ucpání. V případě

varných konvic, bojlerů a tepelných

výměníků snižuje efektivitu

přenosu tepla.

V myčkách a pračkách tvrdá voda

snižuje efektivitu čistících a pracích

prostředků a v neposlední řadě

vytváří neestetické skvrny na

sklenicích a na sanitě.

Změkčovač vody EQUO SOFT slouží

pro snížení tvrdosti vody. Je

vybaven plně automatickou

inteligentní řídící jednotkou

zabezpečující chod, regeneraci a

zobrazující provozní informace.

Nádoba s regenerační pryskyřicí je

vyrobena z vysoce kvalitního

polypropylénu. Navíc instalace a

provoz zařízení jsou velmi snadné.


Návod | Jak na tvrdou vodu? Strana 10

……………………………………………………………………………………………………………..

Změkčení probíhá na principu

iontové výměny, kdy voda protéká

vrstvou silně kyselého katexu

(pryskyřice), který na sebe váže

ionty vápníku (Ca) a hořčíku (Mg).

Ty jsou nahrazovány sodíkem (Na).

Tímto jednoduchým procesem je

dokončeno změkčení vody. Po

nasycení katexu automatický řídící

ventil spustí regeneraci

změkčovače, při které dochází k

jeho proplachu 100% solným

roztokem (NaCl).

K regeneraci změkčovače dochází

po vyčerpání maximální kapacity

buď okamžitě, případně je možné

nastavit tzv. odloženou, ke které

dochází většinou v nočních

hodinách, kdy nebývá žádný odběr

vody. Zařízení při regeneraci

vyplachuje vodu do odpadu. •

Systém EQUO SOFT

• Automatický systém vstřikování

• 100% netoxický, recyklovatelný a

potravinářský materiál (PP)

• Unikátní komora pro separaci

tlakové nádoby

• Snadná údržba a čištění bez

nutnosti demontáže konstrukce

• Odnímatelné horní víko pro

snadný přístup do solanky

• 1” elektronický ventil s

integrovaným BY-PASS

• Protiproudová regenerace

• Pracovní tlak: 2-8 bar

• Provozní teplota: 5-42°C

Změkčovací filtry EQUO SOFT

a více informací na:

www.reded.cz/zmekcovaci-filtry/


……………………………………………………………………………………………………………..


Volný čas | Osmisměrka Strana 12

……………………………………………………………………………………………………………..

Pojmy spojené se zahradou.

Najdete všechny?

Osmisměrka

DŘEVO KÁMEN SNADNÝ VODA

HADICE LÉTO STUDNA ZAHRADA

KOHOUTEK OKRASNÝ SUCHO ZALÉVÁNÍ

KROPENÍ POHODA TRÁVA

KVĚTINY SLOUPEK VLÁHA


……………………………………………………………………………………………………………..


Zajímavosti | Čerpadlo Malyš Strana 14

……………………………………………………………………………………………………………..

Malý velký pracant

Zkonstruován pro potřeby

americké armády. Ohlas našel až v Rusku.

Ponorné čerpadlo Malyš.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Jan Kodl • Foto: Alfapumpy

Předchůdce čerpadel typu Malyš

byl s největší pravděpodobností

zkonstruován pro potřeby

americké armády. Malý, lehký a

konstrukčně velmi jednoduchý. Již

z výroby bylo čerpadlo navrženo na

jedno použití s minimálními

náklady na výrobu.

Konstrukce čerpadla měla řadu

výhod, což naštěstí zabránilo tomu,

aby tento typ čerpadla upadl

v zapomnění, protože v Americe

tento typ čerpadel postupně

vymizel. Naopak, v Rusku se toto

malé čerpadlo dočkalo velkého

ohlasu a získalo své dodnes užívané

označení Malyš.

Malyš znamená v ruštině malý

chlapec, což velmi vystihuje

technické parametry čerpadla –

nízká váha a malé rozměry.

Oproti armádní verzi bylo

konstrukčně zdokonaleno a mezi

lidmi se proto stalo velmi žádané.

Vibračním čerpadlům se z tohoto

důvodu vžilo dodnes často užívané

označení Malyš, i když dnes

technologie pokročila a moderní

ponorná vibrační čerpadla jsou

mnohonásobně kvalitnější.

Vibrační čerpadla jsou principiálně

velmi jednoduchá ale právě díky

principu funkce jsou velmi náročná

na technologii výroby a použité

konstrukční materiály. Cena

solidních vibračních čerpadel se

pohybuje cca od 2 000 Kč. •

Vibrační čerpadla RUCHE

(typ Malyš) najdete na:

www.reded.cz/vibracni-cerpadla/


……………………………………………………………………………………………………………..


Novinky | Instruktážní videa Strana 16

……………………………………………………………………………………………………………..

Nová instruktážní videa

Jaké vybrat čerpadlo?

Jak spočítat potřebný výkon čerpadla?

Poradí nová videa.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Jan Kodl • Foto: Archiv

Vážení zákazníci, na jaře jsme pro

vás připravili několik instruktážních

videí, jak vybrat čerpadlo. Videa

vám pomohou pochopit, jak

čerpadla fungují, v čem se liší a jak

spočítat orientačně výkon. Díky

tomu se budete při výběru

čerpadla velice snadno orientovat

v nabídce. Všechna videa včetně

odkazů a dalších informací najdete

na našem webu v sekci Návody a

instalace případně na Youtube.

Snažili jsme se odpovědět na časté

otázky, které vás při výběru

čerpadel zajímají a vše

srozumitelně předat. Zároveň jsme

připravili orientační výpočty pro

určení výkonu čerpadel tak, abyste

si mohli navrhnout vhodné

čerpadlo pro vaše účely. Čerpadel

je v nabídce celá řada. Věříme, že

tato videa vám budou dobře

sloužit. •


……………………………………………………………………………………………………………..

1


Z nabídky | Tlakové nádoby VAREM Strana 18

……………………………………………………………………………………………………………..

.

Tlakové nádoby VAREM

Spolehlivé řešení pro domácnosti

i průmyslové aplikace.

Rozšiřujeme nabídku tlakových nádob.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Karel Redl • Foto: VAREM

Italská společnost Varem vyrábí

a dodává expanzní nádoby již více

než 40 let. Za roky svého působení

získala titul jednoho z největších

výrobců expanzních nádob na

světě a punc spolehlivých řešení jak

pro domácnosti, tak pro

průmyslové aplikace.

Pro letošní rok jsme rozšířili

nabídku tlakových nádob VAREM a

doplnili všechny varianty tak,

abychom dokázali pokrýt

maximálně vaše potřeby.

Hitem letošního roku jsou

průtokové membránové nádoby

FLOVAREM. Slouží jako malá vodní

rezerva v systému s čerpadlem

řízeným např. elektronickým

spínačem, nebo frekvenčním

měničem, takže jsou ideální pro

automatické domácí vodárny. •

Za zmínku stojí také bezúdržbové

tlakové nádoby na pitnou vodu

s označením AQUAVAREM. Jaké

výhody přináší?

• Dvojité utěsnění

• Butylová membrána

• Vysoce odolný nátěr

• Měkká vnitřní vložka

• Nerezové připojení

Více na: www.reded.cz/varem/


……………………………………………………………………………………………………………..


Z nabídky | Benzínová čerpadla Strana 20

……………………………………………………………………………………………………………..

Benzínová čerpadla

Co když vypnou proud?

Čerpadla se spalovacím motorem

řeší havarijní situace.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Karel Redl • Foto: PUMPA

Benzínová čerpadla se spalovacím

motorem nachází uplatnění tam,

kde není přísun elektrické energie.

Příkladem je řešení havarijních

situací, odčerpávání sklepů,

přečerpávání nádrží, ale také

pracovní činnost, jako je

vyčerpávání rybníků, zavlažování

zahrad, dopouštění vody apod.

V naší nabídce najdete malá

benzínová čerpadla pro zahradní

využití a čerpání čisté vody.

Zajímavou novinkou pro letošní rok

jsou benzínová čerpadla Leo LGP

10-A a LGP 15-A. Zároveň nabízíme

profesionální benzínová čerpadla

určená jednotkám HZS k doplnění

cisternových stříkaček z volných

přírodních zdrojů, k odčerpávání

vody ze zatopených prostor,

čerpání znečištěné vody.

Čerpadlo LEO LGP 10-A

Motor:

• Jednoválcový, čtyřtaktní

• Vzduchem chlazený

• Otáčky: 3 600 ot./min

• Objem nádrže: 1,8 l

Čerpadlo

• Oběžné kolo a difuzor z litiny

• Speciální antikorozní úprava

• Výtlak: 25 m

• Výkon: 2,2 kW

• Výtlak / sání: 1“

• Čistá voda: 0 - 40 ˚C

• Sací výška max.: 8 m

.


……………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………………..

DAB FX, když to nejde úplně

hladce

… nová řada kalových čerpadel DAB FX.

Když to nejde úplně hladce …


Novinky | DAB FX Strana 23

……………………………………………………………………………………………………………..

Kalová čerpadla DAB FX

Inovativní řešení pro nakládání

s odpadní vodou.

Maximální odolnost a spolehlivost.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: David Kreutzer • Foto: IVAR CS

Nová inovativní řada kalových

čerpadel FX rozšiřuje nabídku

výkonů a možnosti instalace v

oblasti čerpání odpadních vod.

Tato ponorná kalová čerpadla

slouží pro vypouštění mírně

znečištěné, podzemní nebo

dešťové vody v komerčních

budovách; čerpadla jsou vhodná

pro aplikace vyžadující vysokou

výtlačnou výšku.

Jsou vhodná pro pevné instalace se

zdvihacím zařízením, nebo

přenosné, pokud jsou umístěna

přímo na dně nádrže. Výstupní

připojení je přírubové i závitové.

Čerpadla jsou konstruována pro

rychlou údržbu díky

konstruktivnímu řešení, které

poskytuje snadný přístup k hlavním

komponentům čerpadla.

Otevřené oběžné kolo a pryžový

povrch proti opotřebení je vhodné

pro použití i v přítomnosti

abrazivních částic. Dvojitá

mechanická ucpávka z karbidu

křemíku je zcela chráněná v olejové

komoře a umístěna mimo

čerpanou kapalinu.

Řez čerpadlem FX


Novinky | DAB FX Strana 24

……………………………………………………………………………………………………………..

.….…………………………………………………………………………………………………………

Nová řada FX čerpadel obsahuje

4 modely certifikované pro čerpání

odpadní vody dle normy ČSN EN

12050. Design byl proveden

s maximální pečlivostí.

Čerpadla FX jsou testována v těch

nejsložitějších podmínkách, včetně

vypouštění odpadní vody. Jsou

také k dispozici s certifikací ATEX. •

Vhodné pro čerpací stanice, přečerpávání odpadní

a splaškové vody z obytných a veřejných budov.

Vhodné pro přečerpávání odpadní

vody z průmyslových procesů.

Vhodné pro odvodňování vozových parků, garáží, silnic

položených pod úrovní terénu a do záplavových oblastí.


……………………………………………………………………………………………………………..

Reklama FX


Z nabídky | Vodárna Grundfos Strana 26

……………………………………………………………………………………………………………..

Vodárny Grundfos JP

Konstantní tlak vody,

automatický provoz a záruka

100% kvality provedení.

…………………………………………………………………………………………………………

Text: Jan Kodl • Foto: GRUNDFOS

Domácí vodárny s tlakovou

nádobou a samonasávacím

čerpadlem patří mezi oblíbené

řešení zásobování objektů pitnou

vodou. V této kategorii drží prim

domácí vodárny Grundfos osazené

špičkovým čerpadlem JP a tlakovou

nádobou GT.

Vodárna nabízí zejména komfort

konstantního tlaku vody v

kohoutcích s automatickým

startem a zastavením. Čerpadlo JP

je ideální pro přenos vody ze

studen nebo zemních nádrží, má

vynikající sací schopnost.

Vodárna je řízena tlakovým

spínačem a tlakovou nádobou,

čímž je zajištěno optimální spuštění

/ zastavení čerpadla dle potřeby.

Tlaková nádrž redukuje počet

startů čerpadla, protože menší

odběry vody mohou být pokryty

tlakovou nádobou.

Čerpadlo JP je zkonstruováno pro

dlouhý a bezproblémový provoz.

Celková konstrukce je robustní s

vynikající odolností proti korozi

zajištěnou pouzdrem čerpadla z

nerezové oceli.

Zabudovaný vyhazovač s vodícími

lopatkami zajišťuje optimální

samonasávací vlastnosti s sacím

zdvihem až 8 metrů. Zabudovaná

tepelná ochrana okamžitě zastaví

čerpadlo, pokud se přehřeje.

Motor je chlazený vzduchem a

vybaven dokonale utěsněnými,

mazanými kuličkovými ložisky, aby

byl zajištěn maximálně tichý provoz

a dlouhá životnost. •

Domácí vodárny GRUNDFOS

a více informací na:

www.reded.cz/domaci-vodarny/


……………………………………………………………………………………………………………..


Volný čas | Sudoku Strana 28

……………………………………………………………………………………………………………..

Sudoku

Obtížnost: Těžké

Řešení:


……………………………………………………………………………………………………………..

:


……………………………………………………………………………………………………………..

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!