10.09.2022 Views

Opravíme Kladno - vize

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4 Kladno má na víc

září 2022 září 2022 www.opravimekladno.cz 5

Díváme se dopředu

A myslíme na celé město

18

19

29

17

15

Výstavba nových městských bytů

pro dostupnější bydlení

Kladno už bohužel nemá moc vlastních pozemků

vhodných pro bytovou výstavbu. Jeden je přímo

pod magistrátem. Necháme zpracovat projekt jeho

možného využití.

18

19

Líšnice a cyklostezka na Teodor

Obnovou starého sadu Líšnice vznikne nový prostor

pro relaxaci. Podpoříme výstavbu cyklostezky po

tělese někdejší vlečky na důl Theodor, která dá základ

naučné stezce po pozůstatcích hornické činnosti.

Rekonstrukce Vyšehradu

1

Modernizace železnice

Kvalitnější vlakové spojení s Prahou přinese Kladnu nový impulz

k rozvoji. Nesmíme promeškat příležitost.

Vzhledem k plánům na rozsáhlou rezidenční výstavbu v Dubí a ve

Švermově chceme zahájit jednání o možnosti elektrifikace stávající

jednokolejné trati až do Dubí.

rozvojové

území

plánovaný

City Park Poldi

rozvojové

území

23

1

29

20

Podporujeme realizaci existující studie na zkrášlení

této části Motyčína.

Oprava Petrohradské ulice

Zvýšíme kapacitu parkování, zkultivujeme kontejnerová

stání a vyřešíme divoké parkování v zálivech

kolem vložek.

2

Drážní stezka pro cyklisty, chodce

i bruslaře

Nové pohodlné spojení podél modernizované trati

vnímáme jako zásadní pro zlepšení pěší a cyklistické

prostupnosti města a pro dostupnost Sletiště.

23

8

4

25

21

Rekonstrukce fasád věžáků

Budeme intenzivně hledat dotační prostředky pro

rekonstrukci fasád věžáků. Po téměř 70 letech je nutné

řešit nejen opadávající obklady, ale i zatékání do

nosné konstrukce přes balkony. Ze svého rozpočtu

bohužel město na opravu nemá prostředky.

3

Sítenský most

Nejdůležitější dopravní stavba příštích let.

Pro plynulost dopravy prosazujeme variantu

se 4 pruhy, kde je v každém směru jeden

pruh vyhrazený pro MHD a integrovaný

záchranný systém.

16

22

Atraktivnější Dlouhé Boroviny

& sportovní stezka pro kola

S vlastníkem lesa budeme jednat o možnostech jeho

lepšího rekreačního využití. Budeme usilovat o vybudování

sportovní stezky pro kola (single trailu).

4

5

Bezpečnější Kladno

Moderní městská policie, která je

vidět tam, kde je to potřeba. Kromě

MHD hlavně v ulicích sídliště

ČSA, v okolí Bajkalu, v Dubí

nebo ve starých Kročehlavech.

Patrová parkoviště do

sídlišť

Na ulici už se auta nevejdou.

Podporujeme výstavbu patrových

(etážových) parkovišť, která

jsou levnější než parkovací domy.

Prioritně počítáme se 4 lokalitami

v Kročehlavech – na Okrsku 4, v Maďarské

ulici, v Italské a na Štěpánce.

Později např. s nám. Karla Wittgensteina

(centrum) a ulicí Vít. Nezvala

(sídliště Kladno-Sever).

29

21

6

12

20

25

4

2

3

15

7

13

5

rozvojové

území

14

4

30

30

27

22

28

8

23

24

25

Rozumný rozvoj a dohoda

s developery

Chceme, aby se stavitelé a developeři odpovídajícím

způsobem podíleli na výstavbě infrastruktury

města a aby nová výstavba nesnižovala kvalitu života

v okolí. Rozumné podmínky rozvoje bude nutné

nastavit zejména u velkých projektů – u vlakového

nádraží, v lokalitě Na Rovinách (nad Švermovem)

nebo u dolu František Josef v Dubí.

Fotovoltaika na městské budovy

Solární panely instalujeme na co nejvíce městských

budov. Nejvhodnější je začít školami.

Čisté a zdravé lesy

Budeme využívat nových legislativních nástrojů pro

úklid černých skládek. Chceme, aby město usilovalo

o uzavření memoranda o spolupráci na likvidaci

černých skládek s vlastníky lesů.

6 Opravy sídlišť Okrsek 4 a Rozdělov-

Sever

7

8

9

10

Dvě sídliště, do kterých se od dokončení prakticky

neinvestovalo. Na obě má město studii s návrhem

etapizace oprav. Rozjetí prvních etap tak brání jen

vůle města a priority v rozpočtu.

Nezávislý úřad

Pro lepší fungování města je potřeba proměnit atmosféru

na magistrátu. Omezíme politické zásahy

do práce úředníků a nastavíme podmínky tak, aby

magistrát byl atraktivním zaměstnavatelem.

Nový život POLDI

Podporujeme klíčové dopravní napojení na dálnici,

bez kterého se další rozvoj průmyslové zóny neobejde.

Budeme hledat cesty, jak podpořit startupy a firmy s

vysokou přidanou hodnotou.

Park na Růžovém poli

Z Globusu nadšením neskáčeme, uděláme proto vše,

aby jeho dopady hlavně na les Bažantnice byly co nejmenší.

Kolem parkoviště a Lidického potoka chceme

zelenou rekreační zónu s venkovními sportovišti.

Z lesa Zabitý příjemný lesopark

Ze zarostlého lesa chceme novou rekreační oázu sídliště

Kročehlavy. Klíčové je získat les do majetku města.

11

12

13

Dopravní hřiště pro

Kročehlavy

V kročehlavském sídlišti chybí dopravní

hřiště. Vhodným místem může být třeba

ZŠ Norská.

Nová víceúčelová hala na ZŠ Brjanská

Rozšíříme kapacity sportovišť. Vybudování stálé haly

místo stávající nafukovací navíc dává ekonomický smysl.

Nové využití autobusového nádraží

Prosazujeme několik menších dopravních uzlů místo

jednoho velkého. Prostor autobusového nádraží chceme

využít pro bytovou výstavbu a služby. Předpokládáme

financování ve spolupráci s komerčním sektorem (PPP

projekt).

14

1

Proměna brownfieldu pod autobusovým

nádražím

Podpoříme majitele pozemků na místech někdejších železáren

v rozvoji území, který bude mít přínos pro město.

23

5

24

4

11

26

30

5

9

10

modernizace železnice,

investorem Správa železnic,

předpokládané dokončení až

do Prahy 2029

7

25

5

rozvojové

území

16

17

obchvat I/61 buduje Ředitelství silnic a

dálnic, plánované dokončení 2028

Park Bukovka s rybníkem

Ze zarostlého sadu pod zámkem může do pár let

vzniknout rekreační park podobný Sítenskému údolí.

Navíc s novým rybníkem, který obohatí Kladno

o novou vodní plochu.

Revitalizace Švermovského údolí

a cyklostezka na Čabárnu

Pustíme se do realizace existující studie na zvelebení

Švermovského údolí a podpoříme výstavbu

cyklostezky podél Týneckého potoka na Čabárnu.

26

27

28

29

30

Sběrný dvůr a re-use point

Chceme, aby kročehlavské sídliště mělo dostupný

svůj sběrný dvůr s tzv. re-use pointem, tedy místem,

kam je možné odložit ještě využitelné věci.

O možnostech jeho zřízení budeme jednat s vlastníky

vhodných pozemků na okraji města.

Obnova třešňovky u krematoria

Podporujeme pokračování úprav starého sadu tak,

aby se stal místem pro odpolední procházky.

Dětské hřiště na Dříni

...aby si i tady měly děti kde hrát.

Lepší spojení MHD a na Prahu pro

okrajové čtvrti

Plná integrace MHD nám umožní zlepšit systém

linek a kvalitu spojení pro starý Rozdělov, Dubí,

Vrapice i Švermov (včetně Koreje).

Méně nákladní dopravy na

Unhošťské a Kročehlavské

Poskytneme maximální součinnost pro stavbu obchvatu

Kročehlav I/61. Ten společně s napojením

Poldi na dálnici dopravně ulehčí jedněm z nejfrekventovanějších

tahů ve městě od nákladní dopravy

i části osobní dopravy.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!